Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» Necesitatea reproiectarii sistemului organizatoric - primaria municipiului bucuresti


Necesitatea reproiectarii sistemului organizatoric - primaria municipiului bucuresti
NECESITATEA REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC

Primaria Municipiului Bucuresti ca orice institutie publica si nu numai este un sistem ce se dezvolta continuu in functie de mediul sau de desfasurarea lui si desigur si a cerintelor cetatenilor care sunt intr-o continua crestere,deci unele nevoi dispar sau se diminueaza putand fii chiar si asimilate de alte cerinte,iar alte nevoi sunt intr-o continua schimbare si actualizare.Capacitatea Primariei de a se adapta la aceste cerinte este data intr-o masura hotaratoare de structura organizationala si deci este necesara si o reproiectare a subsistemului organizatoric care trebuie actualizat.

Datorita structurii organizatorice-“scheletului osos al organizatiei”-gradul de adaptare la schimbarile mediului ale organizatiei poate fii ridicat sau dimpotriva scazut.

Avand in vedere faptul ca Romania este in proces de aderare la Uniunea Europeana cu atat mai mult structura organizatorica ar trebui adaptata la schimbarile majore cerute (deci trebuie reproiectata ).Aceste schimbari cerute de UE sunt niste schimbari ce incearca o apropiere a administratiei publice de cetateni si o sensibilizare a Guvernului fata de nevoile locale iar acestea se regasc in descentralizarea si deconcentrarea serviciilor publice. La nivel strategic, importanta tuturor acestor elemente consta in redefinirea obiectivelor tinand seama de calitatea si eficacitatea serviciilor furnizate.
Unul din obiectivele descentralizarii Administratiei Publice Locale este clarificarea competentelor la diferitele niveluri si structuri ale administratiei publice adica in fiecare din sectoarele si domeniile in care se desfasoara aceste procese, trebuie sa se realizeze o distributie rationala a responsabilitatilor pentru a imbunatati utilizarea resurselor, calitatea serviciilor oferite si orientarea catre cererile beneficiarilor.Deci in esenta prin descentralizare are loc o trecere a unor competente de la nivel central la nivel local si deci vor trebui facute ,caci desi necesare nu s-au facut, modificari in sistemul organizatoric al Primariei sau mai bine zis trebuie realizata reproiectarea subsistemului organizatoric deoarece aceste competente trebuie date cuiva iar daca in Primarie nu exista posturi in acel domeniu sau nu exista personal necesar sau specalizat atunci trebuie realizate alte posturi si desigur alta organigrama si documente de formalizare adaptate.

Sistemul organizatoric al Primariei Municipiului Bucuresti si nu numai este un element ce asigura stabilitate si siguranta in realizarea obiectivelor si desigur a misiunii,dar si continuitate in transmiterea culturii organizationale.Din acesta cauza prin organizare personalul Primariei detine puterea in proportii diferite si deci aceasta impartire a puterii este decisiva pentru desfasurarea unei activitati eficiente.Asadar rezulta o franare a reproiectarii sistemului organizatoric si deci una din cauzele pentru care trebuie facuta reproiectarea este si aceea ca prin ea se va ajuta la schimbarea mentalitatii invechite a personalului si a producerii unei deschideri a acestora catre schimbare .Caci schimbarea este lucrul esential pe care Romania trebuie sa-l faca in toate domeniile importante,iar aceasta schimbare trebuie sa porneasca in primul rand de la resursele umane si de la organizarea acestora.

Reproiectarea sistemului organizatoric din Primaria Municipiului Bucuresti este necesara de asemenea datorita faptului ca prin obiectivele pe care si le propune aceasta sa le realizeze in vedere indeplinirii misiunii sale de satisfacere a nevoilor cetatenilor,se desfasoara o activitate ce necesita participarea mult mai multor functionari publici.Deci trebuie ca numarul functionarilor publici sa fie cel necesar indeplinirii misiunii in general si a obiectivelor derivate in special.

Un alt motiv pentru care ar trebui reproiectat sistemul organizatoric este ca Primaria are o structura organizatorica de tip ierarhic functionala ,iar acest tip nu este foarte indicat avand in vedere in primul rand ca orice Primarie trebuie sa serveasca un numar diferit de cetateni ce au nevoi asemanatoare dar si distincte.Deci trebuie reproiectat sistemul organizatoric astfel incat acesta sa aiba o structura organizatorica de tip mixt. Adica sa reunesca caracteristici ale structurii ierarhic functionale si structurii teritoriale,pe care sa le integreze in mecanismul intern de organizare al Primariei.Asadar ar trebui ca cele doua tipuri sa fie combinate astfel incat sa asigure o satisfacere a cetatenilor optima.

Consideram ca procesul de reproiectare a sistemului organizatoric trebuie generalizat in tot sectorul public.Fiecare institutie publica ar trebuie sa faca o reproiectare a sistemului organizatoric deoarece procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana dar si problemele cu care se confrunta organizarea in sectorul public cer acest lucru pentru ca sectorul public sa devina unul eficient.Si unul din problemele pentru care nu este eficient acest sector il reprezinta si organizarea realizata pe criterii invechite si rigide.

Avand in vedere faptul ca Romania se afla intr-un proces de aderare la UE,Primaria Municipiului Bucuresti a fost obligata de imprejurari sa faca unele modificari in structura organizatorica:

-crearea unor structuri administrative compatibile cu cele din Uniunea Europeana, de exemplu:

- directia de integrare europeana ;

- directia de management a creditelor externe;

- directia de mediu si educatie eco-civica .

Insa consideram ca acest lucru reprezinta doar o parte infima si ca Primaria trebuie sa se faca o reproiectare a sistemului organizatoric in totalitatea sa .

Deci dupa cum se poate observa si de mai sus Primaria Municipiului Bucuresti a facut schimbari in structura organizatorica datorita procesului de aderarea a Romaniei la Uniunea Europeana ,dar din pacate aceste schimbari nu reprezinta decat inceputul unui drum lung pe care Primaria trebuie sa-l parcurga in acest sens.Deoarece dupa cum am amintit si mai sus structura organizatorica este unul din factorii foarte importanti care influenteaza efectuarea multor alte schimbari ce trebuie facute ca urmare a procesului de aderare.

2.PREZENTAREA INSTITUTIEI

2.1.INCADRAREA IN SISTEMUL ADMINISTRATIV

Primaria Bucurestilor azi Bucuresti este astazi principalul centru politico-administrativ al tarii, aici aflandu-se presedentia, parlamentul, guvernul, sediile centrale ale celor mai multe partide politice, institutii culturale si de invatamant, institutii financiare, comerciale, banci. Orasul este condus de Primarul General ca autoritate executiva si de Consiliul General ca autoritate deliberativa si este impartit din punct de vedere administrativ in 6 sectoare, fiecare avand o primarie de sector si un consiliu local.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti are sub autoritatea sa o serie de institutii. Acestea sunt:Administratii,Regii/Societati comerciale,Institutii de cultura,alte institutii.

Primarul General este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate. Primaria Municipiului Bucuresti duce la indeplinire hotararile Consiliului General si dispozitiile Primarului General pentru solutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale.

La nivel municipal, Consiliul General al Muncipiului Bucuresti indeplineste o functie legislativa, in cadrul careia membrii acestuia, alesi pe o perioada de 4 ani prin vot politic, hotarasc, in conditiile legii, in toate problemele de interes local. Atributiile CGMB sunt tratate in detaliu in legea cadru.

Partea executiva a conducerii municipale apartine Primarului General, ales,prin vot direct pe o perioada de 4 ani. Acesta indeplineste functia de autoritate publica cu implicatii directe in dinamizarea si eficientizarea activitatii administratiei Bucurestiului.

Sediul Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) este pe Bulevardul Elisabeta nr. 47 sector 5, telefon 315.01.10.

Politica stabilita de municipalitate este focalizata pe indeplinirea cerintelor cetatenilor in conditiile dezvoltarii durabile valorificand resursele existente si contribuind la cresterea bunastarii prin crearea unui sistem coeziv de relatii economice, sociale si culturale.

Conducerea PMB este orientata spre ridicarea increderii cetatenilor si a altor parti interesate in calitatea serviciilor oferite, de aceea, s-au alocat resursele necesare pentru implementarea unui Sistem de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001 (SR EN ISO 9001) si pentru certificarea acestuia de catre un organism acreditat.

Obiectul de activitate al primariei este de a realiza si de a gestiona in nume propriu si sub propria responsabilitate, o parte importanta a problemelor publice, in interesul colectivitatii pe care o reprezinta. Cu alte cuvinte Primaria Municipiului Bucuresti vegheaza si asigura satisfacerea cerintelor de interes general, utilizand in caz de necesitate prerogativele de putere publica.

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Organigrama, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare se aproba anual prin Hotarare a CGMB. Structura organizatorica a Primariei Municipiului Bucuresti aplicabila este prevazuta in Anexa 1 a Manualului Calitatii.

Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Relatiile Primariei cu alte organizatii sunt:

Relatii de colaborare cu diverse institutii din tara si strainatate

-primariile marilor orase ale europei,

-institutii de invatamant si/sau formare profesionala interne si externe

- banci straine – BERD, BEI, Banca Mondiala ,

-Ministerul Finantelor Publice.

- Arhivele nationale, Arhivele Guvernului Romaniei

-Guvernul Romaniei,

-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara,

-Prefectura Municipiului Bucuresti

Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala

- Centrul de Transfer Tehnologic, Incubare si Excelenta

- Directia de Munca ;

- Directia de Asistenta Sociala

-si alte institutii administrative centrale/locale.

Primaria are in subordine multe institutii publice cum ar fi:

-Administratie Stazilor

-Adm Fondului Imobiliar

-Adm Lacuri, Parcuri si Agreement

-Adm Gradina Zoologica

-Adm Cimitire si Crematorii Umane

-Adm Monumentelor si Patrimoniului Turistic

-RADET

-RATB

-Apa Nova

-Corpul Gardienilor Publici

-Centrul de Calcul

-Centrul de Proiectare Urbana

-Centrul de Protectia a Plantelor

-Institutile de Cultura – majoritatea teatrelor din bucuresti, mai putin Teatrul National si altele, Circul Globus, etc

Este subordonat ministerului Administratiei si Internelor.

2.2.Cadrul legislativ

Fiind o institutie publica a Administratiei Publice Locale ,Primaria Municipiului Bucuresti se supune unui pachet de legi foarte vast .Asadar vom prezenta in continuare doar acele legi,hotarari sau ordonante care tin mai mult de domeniul resurselor umane si al organizarii:

1.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

3.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr.154/1998, republicata privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

5.H.G. nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a Normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile adminstratei publice locale si servciile publce din subordinea acestora;

6.H.G. nr.157/1999 pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a Normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administra]iei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin H.G. nr.775/1998;

Insa legislatia care reglementeaza exclusiv sistemul organizatoric al Primariei Municipiului Bucuresti este alcatuita din: Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 administratiei publice locale ; Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici; O noua lege care modifica unele reglementari din Legea 118/1999 este Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei ; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici (publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004).

Legea 215/2001 reglementeaza atributiile specifice fiecarei autoritati administrative la nivel local, precum si raporturile dintre acestea in realizarea obiectivelor urmarite, cu tratarea distincta a administratiei publice locale a Municipiului Bucuresti.Dupa cum vom vede in continuare Legea 215/2001 este legea cea mai importanta pentru Primaria Municipiului Bucuresti in general ,dar si pentru structura organizatorica deoarece reglementeaza unele atributii ce afecteaza acesta structura,dar are si un capitol special ce vorbeste exclusiv de autoritatile Municipiului Bucuresti (CAPITOLUL V Administratia publica a municipiului Bucuresti).

Reglementarile care ne intereseaza pe noi cu privire la influentarea structurii organizatorice sunt cele incepand cu articolul 38 in care se stabilesc atributiile Consiliului General.Acesta alege viceprimarii si stabileste numarul de personal din aparatul propriu

si aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local

Deci dupa cum se poate observa Consiliul General are ultimul cuvant de spus, adica el aproba structura organizatorica si cele mai importante documente de formalizare ale Primariei Municipiului Bucuresti.Consiliul General al municpiului Bucuresti este cel care hotareste in definitiv marile aspecte ce tin de sistemul organizatoric al Primariei Municipiului Bucuresti.Deci afland acest lucru putem spune ca principalul raspunzator pentru situatia actuala si viitoare a sistemului organizatoric este Consiliul General,dar si Primarul deoarece el propune.

Un alt articol important pentru structura organizatorica este articolul 66 care enunta statutul Primarului General: “El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza.” deci se contureaza varful acestei structuri ierarhice;se mai spune tot in acest articol ca Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii si deci si de sistemul organizatoric deoarece acesta este foarte important pentru o buna functionare.Un alt articol ce se refera la Primar si care influenteaza sistemul organizatoric este articolul 68 ce enumera atributiile Primarului.Atributiile care au contact direct cu organizarea Priamriei sunt faptul ca propune consiliului local spre aprobare organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate si ca numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functiea conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local.Deci Primarul prin atributiile stipulate in lege ,influenteaza dupa cum am zis si mai sus semnificativ sistemul organizatoric,deoarece Primarul primeste propunerile de la fiecare directie si dupa ce analizeaza actuala situatie in concordanta cu nevoile viitoare ale Primariei propune spre aprobare Consiliului General al municipiului Bucuresti documentele amintite mai sus.Care nu trebuie sa uitam ca sunt cele cu impact important asupra functionarii eficiente a activitatii Primariei si deci a indeplinirii misiunii acesteia. Deci daca Primarul nu realizeaza o propunere buna exista posibilitatea ca aceasta sa fie respinsa de Consiliu sau sa fie aprobata si sa afecteze negativ desfasurarea eficienta a activitatii.

Si din articolul 70 aflam ca primarul nu deleaga viceprimarilor aceste 2 atributii ce influenteaza semnificativ sistemul organizatotic al Priamriei.

Din articolele 78, 82 si 84 aflam de cine si cum se face numirea pe post sau schimbarea din post a Viceprimarilor,si ce se intampla in caz de vacanta a functiei de primar(Lucruri ce influenteaza structura organizatorica a Primariei temporar)dar si cum ocupa postul cu functia de secretar(se ocupa prin organizare unui concurs-ceea ce este un lucru util deoarece ocuparea acestiu post se va face pe baza de performante).Din aceste articole putem afla de asemenea ca Consiliul Local are un rol foarte important in luare unor hotatari decisive pentru structura organizatorica si anume: numeste viceprimarii, schimba din functie viceprimarul,in conditiile legii,desemneaza unul din viceprimari sa conduca Primaria in caz de vacanta a functiei de primar.Deci mai clar putem spune ca Consiliul Local este cel cu puterea cea mai mare de decizie in ceea ce priveste sistemul organizatoric.Acest lucru consideram ca nu este tocmai benefic pentru Primarie caci daca Consiliul General nu aproba o modificare in structura organizatorica desi aceasteia i se resimte nevoie in realizare eficienta a activitatii ,atunci acesta poate afecta chiar indeplinirea misiunii Primariei.

Un alt articol ar fii articolul 85 prin care se enumera atributiile secretarului din care aflam ca acesta “b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local.”si secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.”Deci secretarul prin situarea sa in structura organizatorica coordoneaza activitatile unor directii foarte importante pentru Primarie.

Dupa cum am spus si mai sus unul din argumentele pentru care aceasta lege este atat de importanta pentru Primaria Municipiului Bucuresti este ca are un intreg capitol in care se regasesc importante reglementari exclusive pentru autoritatile locale ale Municpiului Bucuresti ,deci si in mare parte pentru principala institutie care este Primaria Municipiului Bucuresti: “CAPITOLUL V -Administratia publica a municipiului Bucuresti(articolul 92-97)

Legea nr. privind Codul de conduita a functionarilor publici
(publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004) reprezinta iar o lege care influenteaza sistemul organizatoric al Primariei municipiului Bucuresti.Unul din articolele care influenteaza concret Regulamentul de Oranizare si Functionare este articolul 25 prin care institutiile publice si autoritatile in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, isi vor armoniza regulamentele interne de organizare si functionare sau codurile de conduita specifice, potrivit dispozitiilor prezentului Cod de conduita, in functie de domeniul lor de activitate.Deci a rezultat datorita acestei legi o modificare a Regulamentului de Oranizare si Functionare al Primariei Municipiului Bucuresti.Alte doua legi care influenteaza major sistemul organizatoric al Primariei municipiului Bucuresti sunt legea Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici (legea reglementeaza majoritatea aspectelor ce tin de statutul functionarilor publici si organizarea functiei publice) .Dupa cum am spus aceasta lege influenteaza mult sistemul organizatoric.Unul din aspectele care il influenteaza este faptul ca legea grupeaza functionarii publici din Primarie si nu numai in functie de patru criterii :

1.Dupa tipul artibutiilor si responsabilitatilor :

-functionari publici care ocupa functii publice generale (reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice ,in vederea realizarii competentelor lor generale)

-functionari publici care ocupa functii publice specifice (reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice ,in vederea realizarii competentelor lor specifice)

2.In raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice :

-Functionari publici din clasa I

-Functionari publici din clasa a II-a

-Functionari publici din clasa a III-a

3.Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice :

-inalti functionari publici

-functionari publici de conducere

-functionari publici de executie.Functiile publice de executie sunt structurate pe grae profesionale :

-superior

-principal

-asistent

-debutant

4.In fucntie de momentul angajarii,functioanrii se impart in :

-debutanti

-definitivi

Aceasta lege mai reglementeaza si alte activitati precum :selectionare,perfectionarea evaluarea ,motivarea etc.

Si o noua lege care modifica unele reglementari din Legea 118/1999 care este Legea 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.Mai ales prin ultima lege s-au modificat numarul functionarilor publici necesari constituirii unui serviciu,directii etc ;s-a modificat numarul functionarilor publici cu studii superioare,deoarece acestia conform acestei legi tebuie sa reprezinte 70% din numarul total etc.

Consideram totusi ca functionarii publici se folosesc prea mult de cadrul legislativ in luare deciziilor in ceea ce priveste sistemul organizatoric si nu numai,si ca acestia ar trebui ca sa-l foloseasca ca un mijloc acest cadru si nu ca scop,iar principala lor preocupare sa fie reproiectarea unui sistem organizatoric care sa devina eficient si actualizat la schimbari intr-un cadru legislativ ce trebuie respectat.

2.3.Particularitati ale managamentului public

Managementul public in orice institutie publica dar si in Primaria Municipiului Bucuresti urmareste crearea sistemului de management in cadrul instituitei publice pentru realizarea obiectivelor cu maximum de eficienta ,in conditiile asumarii responsabilitatii pentru rezultatele obtinute.In cadrul Primarie Municipiului Bucuresti se incearca ca managerul public sa aiba o activitate orientata pe obtinerea de rezultate si sa preia toate responsabilitatile derivate prin propria misiune.

Managementul public trebuie implementat deoarece sectorul public trebuie inteles din ce in ce mai clar ca un sector unde eficienta si eficacitatea se urmaresc cu prioritate ,nu trebuie asa cum din pacate in mare parte este inteles azi sa mai credem ca sectorul public doar urmareste sa satisfaca nevoile cetatenilor si ca acesta tine de stat ,iar statul nu are legatura cu eficienta ca sectorul privat.Trebuie ca Primaria Municipiului Bucuresti sa inteleaga ca acest lucru ,adica urmarirea eficientei trebuie sa se faca la toate nivelurile sale pentru ca activitatea sa sa fie eficienta si ca nevoile cetatenilor sa poate fii satisfacute.

Cu toate incercarile Primariei Municipiului Bucuresti de a face din institutie si resursele sale umane un cadru propice si instrumente ale unui management public eficient,acest lucru nu s-a reusit doar partial deoarece institutiile publice din Romania raman inca sisteme birocratice rigide ale statului .Se va putea crea un sistem de management public eficient adica sitemul public va deveni un sistem dinamic,flexibil prin care se vor realiza interesele publice generale si specifice eficient,numai cu un efort considerabil la nivel national din partea tuturor institutilor si autoritatilor publice,prin schimbarea mentalitatii invechite a functionarilor publici care in marea lor majoritate nici n-au auzit de eficinta sectorului public dar de managemntul public,prin pregatirea continua a resurselor umane in acest sens,prin eliminarea birocratiei si limitelor legale prea rigide, prin descentralizarea administratiei publice locale si desigur si printr-o modoficare a legislatiei .

La nivelul Primarie se incearca dupa cum am precizat si mai sus sa se faca in primul rand cunoscut termenul de management public si desigur apoi sa se implementeze.Acest lucru se face prin angajarea de manageri publici care sunt familiarizati deja cu acest sistem al managementului public sau prin pregatirea si perfectionarea continua a functionarilor publici care nu cunosc acest termen.Un progres vizibil a faptului ca Primaria se preocupa in mod real de a intelege si a implementa ceea ce inseamna management public in primarie il reprezinta numeroasele parteneritate public-privat in furnizarea unor servicii publice,parteneriat ce asigura o eficienta a furnizarii serviciilor publice.

O alta particularitate a managemetului public este ca acesta detine unele principii a caror integrare reprezinta nu numai o premisa esentiala dar si o necesitate stringenta pentru realizarea unei reforme reale in sectorul public.

In Primaria Municipiului Bucuresti sunt cunoscute in marea lor majoritate aceste principii insa de foarte putini functionari publici .Iar cei care cunosc aceste principii nu le pun in aplicare in primul rand din cauza ca nu au cum intr-un asa sistem rigid.Pentru ca aceste principii,dar si functiile si celelalte componente ce tin de managemnetul public sa poata fii aplicate la nivelul Primarie Municipiului Bucuresti trebuie sa se faca in intreaga administratie publica centrala si locala o ampla reforma care sa aiba ca efect si crearea sistemului public ca un sitem de management public eficient.

Reforma administratiei publice este in curs de desfasurare si s-au inregistrat numeroase progrese.Reforma Administratiei Publice se desfasoara in mod accelerat deoarece Romania doreste sa se adereze la Uninuea Europeana in anul 2007 sau 2008, iar reforma Administratiei Publice e una din cerintele esentiale pentru ca Romania sa poata face parte din UE.Sa speram insa ca acest traseu abordat in graba sa fie bine facut si reforma sa nu se faca doar din obligatie ci sa se si urmareasca inregistrarea unor progrese reale si eficiente pentru Romania.Adica cei care fac aceasta reforma sa nu o faca doar pentru a indeplini un capitol negociat ci sa vada si interesul acestei tari si sa introduca intr-un timp cat mai scurt “managementul public” in mentalitaea functionarilor publici.

Si foarte important este implementarea unui sistem al managementului public adaptat sistemului public romanesc,deci sa nu se implementeze un sistem luat dintr-o carte sau dupa modelul altor tari, care sa nu fie eficient si in concordanta cu particularitatile sistemului romanesc.

2.4.Coordonate ale Strategiei Municipiului Bucuresti

Strategia Primariei Municipiului Bucuresti pentru dezvoltarea orasului este prezentata sub forma unui program pe termen lung.

Pornind de la misiunea Primariei s-a structurat strategia, care contine obiective specifice, programe, proiecte si actiuni necesare indeplinirii cerintelor cetateanului si comunitatii locale in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile.

In anii 2000 – 2004 Primaria Municipiului Bucuresti a avut in vedere indeplinirea obiectivelor stabilite, cu accent pe optimizarea activitatii desfasurate, dar si stabilirea de noi obiective care urmaresc pe langa conturarea unor noi directii de dezvoltare, coordonarea intregii activitati a Aministratiei Publice Locale in directia evolutiei societatii.

Pentru a actiona in baza principiilor dezvoltarii durabile,municipalitatea si-a canalizat efortul pe urmatoarele obiective generale(pe temenul 2000-2008):

-asigurarea conditiilor decente de trai pentru cetateni, cu efortul de a apropia

de standardele europene nivelul serviciilor asigurate de primarie;

-dezvoltarea economica si socio – culturala ;-amenajarea teritoriului, in scopul valorificarii patrimoniului urbanistic mostenit ;

-reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor publice ;

-protectia mediului .

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI 2000-2008

Programul cuprinde concepte, obiective, proiecte si actiuni conform atributiilor stabilite prin lege Primarului General si fara a aborda sarcinile reiesite din atributiile specifice primarilor de sector.

Iata sectiuni din cadrul documentului:

-Dezvoltarea Municipiului Bucuresti In Context European

-Primaria Municipiului Bucuresti

Sfera de aplicabilitate a programelor si proiectelor:

-Reabilitare, reconstructie si revitalizare urbana in Bucuresti

-Investitii si reabilitare in infrastructura de locuinte

-Transportul Urban – instrument de restructurare si --dezvoltare urbana

-Protectia Mediului

-Utilitati publice

-Turism si Agrement

-Cultura

-Reabilitarea sistemului educational

-Protectia copilului

-Persoane cu dizabilitati

-Proiecte de informatizare in Primaria Municipiului Bucuresti

-Imbunatatirea mediului de afaceri

-Transparenta in informare

-Ratingul Municipiului Bucuresti

-Bugetul Municipiului Bucuresti in perioada 2000 – 2004 si prognoza pentru perioada 2004 - 2008

-Situatia Proiectelor Finantate Din Creditelor -Externe Si Interne Rambursabile - Angajate

-Situatia Creditelor Externe Rambursabile - In Negociere

-Situatia Creditelor Externe Nerambursabile - Angajate

-Situatia Creditelor Externe Nerambursabile - In Negociere

Dupa cum se poate vedea lecturand Strategia Primariei Municipiului Bucuresti ,aceasta consta in principal in furnizarea unor servicii publice catre cetateni.In Primaria Municipiului Bucuresti nu exista o strategie proprie a Primariei prin care sa-si stabileasca principalele obiective pentru buna desfasurare a activitatii astfel incat sa-si indeplineasca misiunea.Deci Primaria nu are o strategie proprie care sa pregateasca si sa ajute implementarea unei strategii de dezvoltarea a orasului,asa cum este cea prezentata succint mai sus.Aceasta lipsa a unei strategii proprii este daunatoare pentru atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare a orasului Bucuresti.

Daca Primaria nu are o strategie proprie rezulta ca nu are nici o strategie de resurse umane ceea ce face ca si organizarea sa fie la fel de “neorganizata”.

Strategia de dezvoltarea a orasului este in linii generale bine realizata desi dupa parerea noastra nu este vazuta neparat ca o strategie adica daca dorim sa ne referim exclusiv la ceea ce inseamna o strategie.Adica desi are precizate resursele alocate(cantitatea si sursa de finantare) si modalitatile de realizare,nu sunt precizate la toate obiectivele termenele de realizare a acestora.

Acesta strategie incepe din 2000 deci au trecut deja 5 ani si ca punct forte al ei este ca scrie care sunt progresele inregistrate pana la o data relativ recenta.Adica ne putem da seama daca a avut o utilitate daca s-a respectat macar in linii generale ceea ce aceasta strategie si-a propus si daca desigur pana la acesta data s-a putut indeplinit prin intermediul acestei strategii misiunea Primariei de a satisface nevoile cetatenilor bucuresteni(indeplinirea doar a acelei sfere de cerinte ce tine exclusiv de Primaria municipiului Bucursti si nu de sectoare).Si se poate observa din cele relatate in strategie ca pana acum s-au indeplinit o mare parte din obiectivele propuse a se indeplini pana la acesta data,celelate care nu si-au indeplinit termenul de realizare au avut ca principala cauza lipsa de fonduri si personalul insufficient ca numar si insuficient pregatit profesional pentru indeplinirea unor obiective atat de complexe.

Un punct slab credem ca ar fii si faptul ca aceasta strategie se desfasoara in decursul a 8 ani ceea ce este o perioada cam mare deoarece cu toate ca unele probleme raman aceleasi sunt destule alte aspecte care se modifica datorita desigur al progresului populatiei si orasului,mai ales si ca tara noastra este intr-un proces de aderare la Uniunea Europeana(si dupa cum se poate vedea unele capitole sunt deja “expirate”-din 2000-2004).Deci ar fii mult mai decat indicat ca Primaria,cei care se ocupa de intocmire,sa o revizuiasca adaugand noile cerinte,termene ,modalitati de realizare si resurse necesare in cadrul acestei strategii.Deci Primaria trebuie sa aiba in vedere si alte proiecte care se vor contura in functie de viitoarele cerinte ale bucurestenilor, si sa le introduca in strategie pe altele ce nu sunt dar se afla in derulare ,iar implementarea lor facandu-se in functie de noile conditii ce vor aparea;pentru ca nu trebuie sa se vorbeasca de obiective separate, ci acestea trebuie sa se intrepatrunda, iar strategiile stabilite in vederea realizarii lor trebuie sa fie coerente pentru cetatean si trebuie sa existe implicarea acestuia. Numai asa se poate ajunge la dezvoltarea economica si socio – culturala care sa permita mai departe asigurarea unor conditii decente de trai pentru cetateni.

Un punct forte ar fii ca strategia precizeaza amanunte foarte importante la nivel de realizare a respectivelor obiective(planuri,poze cu situtia existenta si situatia propusa etc). Deci per ansamblu este o strategie bine gandita ce ofera importante informatii cu privire la obiectivele propuse,iar toate obiectivele sunt de importanta majora pentru relizarea misiunii principale a Primariei Municipiului Bucuresti(cu toate ca ar trebuie putin revizuite si actualizate in coformitate cu cerintele care sunt intr-o continua crestere).Dar acesta actualizare nu se va putea face decat dupa realizarea obiectivelor de baza,adica dupa realizarea macar a unei baze ca pentru mai apoi a se putea aspira la mai mult.Adica mai intai trebuie sa avem unele servicii pentru ca mai apoi sa le putem moderniza in concordanta cu cresterea cerinteleor cetatenilor.Si trebuie sa existe pentru ca acesta strategie sa fie realizata personal specializat in diferitele domenii ce sa se ocupe de obiectivele respective,dar si intr-un numar corespunzator pentru realizarea programului in termeni stabiliti si in conditii de eficienta.

Din prespectiva noastra credem ca i s-a acordat prea putina importanta domeniului asistentei sociale adica nu sunt propuse destul de multe obiective aferente lui si cele care sunt propuse sunt destul de putin detaliate fata de celelalte obiective ce tin de alte domenii.Acesta fiind constienti ca totusi Municipiul Bucuresti are o mare parte a populatiei care are nevoie de aceste servicii.

Aceasta strategie de dezvoltare a orasului contine multe obiective pentru a caror atingere trebuie sa se desfasoare anumite activitati .Aceste activitati sunt insa prea multe si numarul functionarilor publici este insuficient pentru rezolvarea tuturor in timp util.Unele activitati desfasurate putem spune chiar ca sunt prea complexe pentru nivelul de pregatire al celor in a caror sarcina sunt date spre a fi aduse spre rezolvare.Din aceasta supraaglomerare a functionarilor publici cu multe activitati ,unele chiar complexe rezulta o suprasolicitare a acestora si o scadere dramatica a eficientei muncii lor si deci si neindeplinirea obiectivelor respective si in ultima instanta a neindeplinirii misiunii Primariei.

Astfel pentru ca aceasta strategia de dezvoltare sa fie dusa la un bus sfarsit adica pentru a se atinge toate obiectivele propuse ,trebuie reproiectat sistemul organizatoric,mai ales in ceea ce priveste numarul de functionari si chiar si fisele de post. O alta modalitate pentru ca implementarea strategiei de dezvoltare sa poata fii posibila este intocmirea unei strategii proprii pentru buna desfasurare a activitatii Primariei si mai ales intocmirea unei strategii de personal.Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate