Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Documentul de prezentare a emitentului de obligatiuni in vederea admiterii


Documentul de prezentare a emitentului de obligatiuni in vederea admiterii


ANEXA 3

DOCUMENTUL DE PREZENTARE A EMITENTULUI DE OBLIGATIUNI IN VEDEREA ADMITERII PE NIVELUL 1

CAPITOLUL I               INFORMATII GENERALE

Art. 1.  Certificarea validitatii informatiei

Declaratia persoanelor care raspund pentru acuratetea informatiei in urmatoarea forma:

Cei mai jos mentionati acceptam responsabilitatea pentru acuratetea informatiei din acest document si declaram ca, dupa cunostinta, informarea si increderea noastra, informatia continuta in acest document este in deplina concordanta cu realitatea si nu omite ceva ce ar putea afecta continutul sau intelesul informatiei.

Numele, adresa, functia si semnatura/data pentru fiecare persoana responsabila pentru acuratetea informatiei (care semneaza declaratia de mai sus);

Numele si calificarea cenzorilor externi care au certificat situatiile financiare din ultimii doi ani;

Art. 2.  Informatia despre obligatiunile ce urmeaza sa fie admise pe Nivelul 1

Valoarea nominala  totala a obligatiunilor, valoarea totala emisa si cea subscrisa;

Natura, numarul  si caracterisitcile valorilor mobiliare emise;

Pretul de emisiune si pretul de rascumparare, rata dobanzii. Daca sunt prevazute mai multe rate ale dobanzii, explicarea clara a conditiilor de schimbare a ratei dobanzii;

Procedura platii dobanzii;

Modalitatea de restituire a imprumutului si procedura rascumpararii valorilor mobiliare;

Daca obligatiunile sunt emise cu anumite drepturi/instrumente financiare  atasate, se impune descrierea acestor drepturi, precizarea perioadelor si procedurilor de exercitare a acestor drepturi;

Drepturile detinatorilor de valori mobiliare in situatia in care emitentul nu-si indeplineste obligatiile;

Precizarea mijloacelor de publicitate prin care se va disemina informatia;

Informatii despre tranzactionarea pe piata secundara (recunoasterea faptului ca nu exista restrictii de libera transferabilitate);

Precizari privind plata impozitului pe venitul din dobanzi;

Numele si adresa institutiei ce va fi agent de plata.

Art. 3.  Limite de timp ce privesc emisiunea de obligatiuni

Data de la care incepe sa curga dobanda, si datele la care cuponul (dobanda) este datorat, datele de efectuare a platii; in cazul dobanzii variabile, datele de recalculare a dobanzii;

Data de referinta aferenta fiecarui cupon (data la care trebuie sa figureze in Registru detinatorii de obligatiuni care beneficiaza de cuponul respectiv).

Data de rascumparare a acestor valori mobiliare si data de referinta aferenta rascumpararii; daca exista prevederi de rascumparare anticipata, descrierea acestora cu specificarea datelor la care s-ar putea face;

Limitele de timp pentru validitatea cererilor de incasare a cuponului si principalului.

Art. 4.  Informatii privind incadrarea in reglementarile in vigoare

Decizia Adunarii Generale si a CNVM pe baza careia emisiunea a avut loc;

Natura si marimea garantiilor date de emitent sau o terta parte in vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor ce revin emitentului in urma emisiunii obligatiunilor; indicarea locului unde investitorii pot avea acces la contractele si documentele privind garantiile;

Daca un  imputernicit special sau o organizatie reprezinta interesele detinatorilor de obligatiuni, prezentarea obligatiilor si drepturilor respectivului administrator sau respectivei organizatii, indicarea modului in care investitorii pot avea acces la documentele legale ale respectivului administrator sau organizatii

Indicarea autoritatilor legale sau camerelor arbitrale competente in cazul  litigiilor intre emitent si detinatori;

Prezentarea pe scurt a statutului imprumutului in raport cu alte imprumuturi deja contractate sau pe cale de a fi contractate.

Art. 5.  Informatii cu privire la subscriitorul emisiunii ('underwriter')

Daca emisiunea a fost distribuita prin plasament garantat, numele si adresa subscriitorului emisiunii, numarul valorilor mobiliare subscrise, valoarea nominala si pretul de oferta.CAPITOLUL II            INFORMATII DESPRE EMITENT SI CAPITALUL SAU SOCIAL

Art. 6.  Informatii generale despre emitent

Denumirea completa si adresa;

Inregistrarea la Registrul Comertului: numarul de la Registrul Comertului, data inregistrarii, durata societatii;

Statutul legal al proprietatii societatii;

Descrierea activitatilor preponderente, asa cum sunt prevazute in statut.

Art. 7.  Indicarea documentelor aflate la dispozitia investitorilor

Precizarea locului unde se gasesc documentele ce pot fi consultate de investitori:

Statutul societatii;

Rapoartele financiare si certificarile cenzorilor externi;

Prospectul emisiunii si documentele incluzand informatiile cerute la admiterea pe piata RASDAQ.

Art. 8.  Capitalul social al emitentului

Valoarea capitalului social, numarul de actiuni emise, valoare nominala pentru fiecare clasa de actiuni, drepturi atasate actiunilor; precizarea partii de capital subscris si nevarsat inca;

Daca au fost emise obligatiuni convertibile in actiuni sau cu warrante, caracteristicile obligatiunilor cu incidenta asupra capitalului social si conditiile de conversie;

Politica de dividende a societatii, si eventualele propuneri ale  Consiliului de Administratie cu privire la aplicarea sau schimbarea acesteia;

Daca emitentul este parte a unui grup, o scurta descriere a pozitiei emitentului in cadrul grupului; numarul de valori mobiliare si valoarea nominala totala detinuta de emitent (sau o filiala a acestuia) din actiunile emitentului;

Daca in cursul anului financiar curent au avut loc operatiuni de achizitii/fuziuni cu efect asupra actiunilor emise de societate trebuie prezentate detalii asupra tranzactiei: conditiile de pret si termenii schimburilor de actiuni.

CAPITOLUL III         ACTIVITATEA EMITENTULUI

Art. 9.  Activitatile preponderente ale emitentului

Descrierea principalelor activitati ale emitentului, principalelor categorii de produse si servicii;

Informatii privind noile produse sau servicii preconizate;

Cifra de afaceri pe categorii de produse sau servicii;

Schimbari de activitate, intreruperi de activitate cu efect semnificativ;

O scurta descriere a sediilor principale (care realizeaza mai mult de 10% din productie);

Cladiri, spatii si terenuri inchiriate sau detinute de emitent, indicand valoarea de bilant, numarul lor si locatia, din care gajate;

Suma creditelor, din care restante; alte datorii pe termen scurt si lung;

Evenimente deosebite care au influentat activitatea sau locurile de productie.

Art. 10.          Informatii despre contractele importante

Informatii despre contracte, patente, licente, noi procese tehnologice care pot avea efect asupra activitatii sau profitului emitentului, si masura in care activitatea emitentului este dependenta de acestea.Art. 11.          Litigii ale emitentului

Descrierea actiunilor in justitie care se afla in curs sau care s-au incheiat in ultimele douasprezece luni, care pot avea un efect semnificativ asupra activitatii sau situatiei financiare a emitentului.

Specifcarea cererilor introduse in justitie in ultimii 3 ani, impotriva emitentului, privind declansarea procedurii de faliment.

Art. 12.          Politica investitionala a emitentului

O descriere a investitiilor majore in cursul ultimilor 2 ani financiari si in lunile din anul in curs si valoarea acestor investitii

Investitii in alte societati (se includ aici si investitiile in actiuni si obligatiuni);

Investitii majore in societate: noi spatii de productie, cercetare-dezvoltare etc., valoarea investitiei si metodele de finantare.

Informatii privind politica de investitii in viitor.

CAPITOLUL IV         POZITIA FINANCIARA A EMITENTULUI

Art. 13.          Raportari financiare

Pozitiile din bilant si din contul de profit si pierderi, din raportarile financiare ale ultimilor doi ani financiari, prezentate ca atare si in coloane comparative de la un an la altul.

Detalii despre indatorarea emitentului, la cea mai recenta data la care informatia este disponibila:

a)      Total imprumuturi pe termen mediu si lung in derulare, cu specificarea scadentelor si a imprumuturilor garantate de emitent, de o terta parte si negarantate; se vor specifica garantiile oferite de emitent si principalii creditori;

b)      Alte imprumuturi si indatorari cu specificarea scadentelor si distinctia intre cele garantate de emitent, de o terta parte si negarantate;

c)      Total pasive extra-bilantiere (gajuri, garantii).

Cash flow pentru ultimii trei ani.

Art. 14.          Detineri importante ale emitentului in alte societati

Valoarea si proportia fiecarei detineri de minim 10% din capitalul altei societati, cu specificarea numelui si adresei respectivei societati.Art. 15.          Imprumuturi acordate de emitent

In cazul in care emitentul nu este institutie de credit/leasing, imprumuturile acordate si termenii imprumutului (dobanda, principal, garantii, termene de incasare).

Art. 16.          Capital circulant

Specificarea capitalului circulant trebuie insotita de explicatia ca acesta este suficient desfasurarii activitatii societatii, iar in cazul in care nu este suficient, trebuie descris modul in care se vor acoperi nevoile de capital circulant pentru activitatile curente.

CAPITOLUL V            INFORMATII DESPRE MANAGEMENTUL EMITENTULUI

Art. 17.          Managementul emitentului

Numele, functiile si adresele de serviciu ale membrilor Consiliului de Administratie si conducerii societatii, pregatirea academica si experienta profesionala; de asemenea trebuie indicate activitatile in afara serviciului in care aceste persoane sunt implicate si care sunt semnificative in raport cu activitatea emitentului.

Detinerile de valori mobiliare (emise de emitentul de obligatiuni sau de alte societati in care emitentul detine mai mult de 10% din actiuni) ale persoanelor din Consiliul de Administratie si conducerea executiva a emitentului.

Numele si adresele consilierilor juridici ai emitentului.

Art. 18.          Tranzactii deosebite

Descrierea tranzactiilor cu valori mobiliare emise de emitent incheiate de catre emitent cu actionarii semnificativi sau cu persoanele din Consiliul de Administratie sau din conducerea companiei, sau confirmarea absentei unor astfel de tranzactii.

Art. 19.          Prevederile din statutul societatii comerciale cu privire la managementul emitentului

Specificarea prevederilor din statut in ceea ce priveste votul unui membru al Consiliului de Administratie atunci cand are interese materiale in decizia ce trebuie luata (contracte etc.);

Specificarea unor eventuale prevederi ce implica participarea salariatilor la majorarile de capital.

CAPITOLUL VI         DEZVOLTARI RECENTE SI PERSPECTIVE ALE EMITENTULUI

Art. 20.          Tendinte in activitatea emitentului inregistrate in ultimul an

Tendinte si/sau schimbari majore, implementate sau in pregatire in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele, productia, cifra de afaceri, stocurile si comenzile sau serviciile oferite;

Tendinte si /sau schimbari de costuri si preturi de vanzare.

Art. 21.          Estimari ale rezultatelor financiare pentru cel putin perioada pana la scadenta obligatiunilor

Art. 22.          Factorii de risc care pot avea efect asupra rezultatelor financiare ale emitentului

Este posibil ca anumite informatii de natura confidentiala sa nu fie furnizate, daca se obtine avizul CNVM pentru nepublicarea respectivelor informatii.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate