Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Clasificarea functionarilor publici si a functiilor publice


Clasificarea functionarilor publici si a functiilor publice


Clasificarea functionarilor publici si a functiilor publice

In mod simetric precum functiile publice si functionarii publici sunt clasificati cu ajutorul mai multor criterii.Potrivit unui prim criteriu ce rezulta din dispozitiile articolului 10 din Statutul functionarilor publici ,functionarii publici se clasifica in functionari publici debutanti si functionari publici definitivi.

Functionarii publici debutanti sunt persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice in grad profesional debutant.Aceasta calitate o vor pastra pana la definitivare.Functionarii publici debutanti sunt numiti in functie de catre conducatorul institutiei respective.Pana la definitivarea in functie ,functionarii publici debutanti trebuie sa exercite o perioada de stagiatura a carei perioada difera dupa cum avem de-a face cu functionari publici clasa l in cazul carora dureaza 1 an,functionari publici clasa ll unde stagiatura dureaza 8 luni si functionari publici clasa lll unde stagiatura dureaza 6 luni.

Se impune si precizarea in virtutea careia stagiatura este luata in calcul la stabilirea indemnizatiei (vechime in munca) si urmeaza a se finaliza printr-un raport.Functionarii publici definitivi sunt aceia care au efectuat stagiatura si au fost definitivati in functie ca urmare a obtinerii unui rezultat corespunzator la evaluare sau acele persoane care intra prin concurs in corpul functionarilor publici si au vechimea in specialitatea studiilor nrcesara pentru a accede in I ,a-ll-a sau a-lll-a clasa.

Potrivit unor alte criterii functionarii publici se calsifica in functionari publici clasa l,functionari publici clasa a-ll-a si functionari publici clasa a-lll-a.

O alta clasificare ii imparte in inalti functionari publici ,functionari publici de conducere ,functionari publici de executie.Prin inalti functionari publici intelegem secretarul general al Guvernului,secretarul adjunct al Guvernului,prefectul,subprefectul,secretarul general din minister precum si din alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale,secretarul general adjunct din ministere precum si din alte orgene de specialitate ale administratiei publice centrale precum si inspectorii guvernamentali.

Se afla in functii de conducere Directorul General si Directorul General Adjunct,Directorul si Directorul Adjunct din aparatul autoritatii administratiei autonome al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.precum si functiile specifice asimilate acestora,secretarul unitatii administrativ teritoriale,Directorul Executivsi Directorul Executiv adjunct al serviciilor publice deconcentrate ala ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ teritoriale.Asadar functionarii publici de conducere sunt aceia care au ca principale atributii conducerea si coordonarea activitatilor desfasurate de functionarii publici de executie precum si a celorlalti salariati si pot chiar adopta acte decizionale.Functionarii publici de conducere sunt intotdeauna recrutati din randul functionarilor publici clasa l si primesc indemnizatie de conducere.Functionarii publici de executie provin intotdeauna din randul functionarilor publici din clasa a-ll-a si a-lll-a si desfasoara activitati de pregatire sau punere in executare a actelor decizionale.

Asa cum functia publica se imparte in 3 clase si functionarii publici se vor clasifica in mod identic:

Functionari publici de executie clasa l ,iar acestia sunt expertii ,consilierii,inspectorii,consilierii juridici si auditorii.

Functionarii publici de executie clasa a-ll-a ca referenti de specialitate .

Functionarii publici de executie clasaa-lll-a,iar acestia sunt functionarii publici numiti in functie de referenti.

Functionarii publici de executie se mai clasifica si dupa gradele profesionale in debutant,asistent,principal si superior.

Pentru intelegerea naturii juridice a functiei publice administrative se impune clasificarea acesteia dupa criterii care disting atat functiile publice, cat si functionarii publici.

Bunaoara dupa natura atributiilor care alcatuiesc competenta unei autoritati sau institutii publice, functiile publice administrative se clasifica in functii publice generale si functii publice specifice.

Functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentei lor generale iar functiile publice specifice alcatuiesc un ansamblu de atributii si responsabilitati, cu caracter specific unor autoritati si institutii publice pentru realizarea competentei lor specifice.

Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice se impart in trei categorii, dupa cum urmeaza: a) functii publice corespunzatoare inaltilor functionari publici; b) functii publice de conducere; c) functii publice de executie.

Functia de inalt functionar public cuprinde functiile publice de secretar general si secretar general adjunct al Guvernului, consilier de stat, secretar general si secretar general adjunct din cadrul ministerelor si a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale; prefect si subprefect, secretar general al prefecturii si secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti, director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Functia de conducere cuprinde toate atributele ce definesc decizia administrativa si priveste actele dispozitive, de organizare, coordonare, indrumare si control, emise sub autoritatea unui functionar public ierarhic superior sau a unui demnitar.
Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una din urmatoarele functii publice: a) secretar al municipiului, al sectoarelor municipiului Bucuresti, al orasului si comunei; b) director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale; c) director executiv si director executiv adjunct al serviciilor publice decentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale; d) sef de serviciu si sef de birou.

Functiile de conducere pot fi clasificate dupa nivelul ierarhiei acestora in functii de conducere care privesc conducerea autoritatii sau institutiei publice, in intregul acesteia si functii de conducere a unor structuri interne, din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice iar sub aspectul continutului procesului decizional administrativ, acestea se clasifica in functii care presupun toate atributele conducerii si functii care vizeaza anumite elemente ale actului decizional.

Functiile publice de executie privesc de regula activitatile faptice fie de pregatire a actelor decizionale, fie de punere in executare a acestora. Functiile de executie sau operative pot fi clasificate dupa natura lor in functii de administratie interna si de specialitate iar dupa importanta acestora, la realizarea actiunii administrative deosebim functii de executie principale sau auxiliare ori secundare.

Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale, dupa cum urmeaza: a) superior ca nivel maxim; b) principal; c) asistent; d) debutant.

Un alt criteriu legal de clasificare a functiilor publice administrative consta in nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice. Dupa acest criteriu distingem functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a si functii publice din clasa a III-a. Clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, clasa II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma si clasa a III priveste functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii liceale absolvite cu diploma.

In literatura juridica functiile publice au fost clasificate si dupa alte criterii. Bunaoara dupa actul normativ in care sunt prevazute functiile publice se clasifica in functii prevazute de Constitutie, de Statutul functionarilor publici si de legi speciale. Dupa regimul juridic aplicabil functiei publice se face distinctie intre functiile supuse regimului statutar general si functiile supuse unor statute speciale.

Legatura directa a functiei publice cu factorul politic delimiteaza functia publica administrativa, in functii cu caracter politic si functii profesionale, de specialitate iar dupa modul de ocupare a functiei publice deosebim functiile care se ocupa prin numire, alegere, repartizare si pe baze contractuale.

In fine dupa gradul de disciplina pe care il presupune functia publica deosebim functiile cu caracter militar, functiile cu statut special si functiile civile.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate