Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Tehnica mecanica


Index » inginerie » Tehnica mecanica
MASURI DE PROTECTIE A MUNCII IN LABORATORUL DE METROLOGIE


MASURI DE PROTECTIE A MUNCII IN LABORATORUL DE METROLOGIE


Masuri de protectie a muncii in laboratorul de metrologie

Planul de desfasurare a lucrarilor va fi dinainte stabilit, iar executantii vor fi instruiti in prealabil.

Incaperea de lucru va asigura conditii bune de munca, fiind respectate prevederile privind microclimatul, ventilatia si iluminatul.

Temperatura incaperii va fi cat mai apropiata de 20sC; umiditatea relativa, de 50-60% ; vitaza curentilor de aer, de cel mult 0,3 m/s iarna si 0,6 m/s vara.

Ventilatia si iluminatul se pot realiza natural, artificial sau mixt.

De pe locul unde se desfasoara lucrarile, vor fi indepartate toate obiectele care nu sunt necesare.In cadrul laboratorului si a cladirrii in care este amplasat, se vor stabili caile de acces si modul de acces in caz de nevoie.

Executantii vor fi instruiti la fiecare lucrare, in vederea prevenirii accidentelor la folosirea aparatelor,instrumentelor si uneltelor utilizate.

Masa maxima de ridicat sau transportat manual nu va depasi valorile-limita stabilite de normele in vigoare, in functie de grupa de varsta si sex.

In cazul utilizarii curentului electric la tensiuni ce pot fi periculoase, se vor avea in vedere masurile de electrosecuritate.

Aceste masuri constau in principal din:

izolarea partilor metalice aflate sub tensiune;

utilizarea legaturii la pamant (cu rezistenta de cel mult 4 ohmi);

protectie prin legare la nul;

folosirea echipamentului de protectie specifica lucrarilor;

amplasarea covoarelor electroizolante sau a gratarelor din lemn in fata utilajelor;

utilizarea dispozitivelor de decuplare automate.

Iluminatul local se va efectua la tensiune nepericuloasa (24 V sau mai mica).

Pardoseala incaperii trebuie sa fie uscata sau acoperita cu un covor izolant.

Masa de lucru trebuie sa fie suficient de mare pentru a putea permite plasarea in bune conditii a intregului aparataj.

Uneltele de lucru vor fi in stare perfecta, prevazute, in caz, cu manere electroizolante.

Pentru controlul tensiunii si intensitatii, se vor introduce in circuite aparate de masurat.

Realizarea montajului sau a oricarei modificari a montajului existent, precum si introducerea sau scoaterea instrumentelor de masurat din circuit se vor face cu intregul aparataj scos de sub tensiune.

Inainte de conectarea instalatiei la sursa de curent electric, se va face o ultima verificare generala a aparatelor, a legaturilor, a izolatiei etc.

Executantii vor avea imbracamintea adecvata (stransa pe corp, cu maneci bine incheiate) de preferinta halate de laborator.

Este interzisa parasirea locului de munca.

La lucrarile la care se utilizeaza substante chimice, se vor respecta concentratiile prevazute.

Se vor folosi vase si aparate, tehnici de lucru numai in conformitate cu cele indicate in metodici, manuale sau in instructiunile de folosire a materialelor respective.

Dupa caz, se vor respecta si normele de protectie a muncii insusite in atelierele de prelucrari mecanice, electrotehnica, in laboratoarele de fizica si chimie.

La terminarea lucrarii se va anunta profesorul de specialitate (conducatorul lucrarii) si, dupa verificarea rezultatelor, se va restabilii ordinea initiala la fiecare loc de muncasi in intregul laborator.

Se acorda atentie respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I).Acest lucru are in vedere: dotarea cu mijloacele tehnice P.S.I.; existenta planului de evacuare; manevrarea si pastrarea materialelor inflamabile; restrictiile privind utilizarea focului deschis si fumatul.

Este obligatorie efectuarea instructajului deprotectie a muncii, in cele trei etape prevazute:

- instructajul introductiv general;

- instructajul la locul de munca;   

- instructajul periodic.

Istructajul introductiv general de protectie a muncii

A    Obiective

In conformitate cu normele in vigoare, la inceputul oricarei activitati organizate, persoanele participante la procesul care se desfasoara trebuie sa fie instruite din punctul de vedere al protectiei muncii, astfel incat sa cunoasca si sa respecte masurile de tehnica securitatii muncii si de igiena muncii.

In orice activitate, problemele de protectie a muncii sunt de importanta primordiala si de respectarea normelor in vigoare in acest sens raspund direct cadrele de conducere a procesului de munca. Un obiectiv important al acestei lucrari este de a aduce la cunostinta elevilor masurile generale si cele specifice locului lor de munca pentru evitarea accidentelor in cadrul activitatii practice de laborator. De asemenea, se au in vedere masurile referitoare la prevenirea si la stingerea incendiilor (P.S.I.).

A    Probleme generale de protectie a muncii

Prin protectia muncii se intelege ansamblul de masuri tehnice, sanitare, organizatorice si juridice.

Aplicate pentru ocrotirea vietii si a sanatatii celor ce muncesc. Protectia muncii face parte integranta din procesul de munca si are ca scop asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Normele de protectia a muncii cuprind norme de igiena muncii si norme de tehnica securitatii muncii.

Se refera atat la lucrarile ce se efectueaza in cadrul operatiunilor procesului tehnologic, cat si la conditiile generale de lucru (incaperi, cai de acces etc.). Legislatia protectiei muncii stabileste reguli obligatorii pentru toate procesele tehnologice si toate operatiunile specifice fiecarui loc de munca, reguli ce atrag anumite obligatii si responsabilitati atat pentru conducatori, cat si pentru cei ce participa la procesul de munca.

Raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de protectie a muncii o au, potrivit atributiilor ce le revin, toti cei care organizeaza, controleaza si conducprocesul de munca. Aceasta raspundere se concretizeaza prin urmatoarele:

- stabilirea si organizarea proceselor tehnologice astfel ca desfasurarea activitatii sa se faca in conditii de securitate deplina;

- controlul respectarii disciplinei in munca si a proceselor tehnologice stabilite;

- efectuarea instructajului de protectie a umncii la toti participantii la toate locurile de munca (trebuie sa se cunoasca si masurile de prim ajutor in cazuri de accidente sau de imbolnaviri profesionale);

- asigurarea programului pentru protectia muncii;

- asigurarea echipamentului de protectie si de lucru conform normativelor in vigoare;

- aducerea la indeplinire a recomandarilor medicale date de organele de specialitate in legatura cu imbolnavirile profesionale;

- inregistrarea, tinerea evidentei si raportarea accidentelor de munca si imbolnavirile profesionale in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

- analizarea cauzelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale; cercetarile nu pot facute de acei care, potrivit dispozitiilor legale, aveau obligatia de a organiza, controla si conduce procesul de munca la locul de unde a avut loc accidentul si nici de lucratiorii subordonati direct acestora.

A    Accidente de munca si boli profesionale

Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care se produce in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin o zi, invaliditate sau deces. Accidentarea a cel putin trei persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza se considera accident colectiv. Se considera,de asemenea, accident de munca:

accidentul produs inainte de inceperea sau dupa lucrului daca lucratorul se afla in unitatea unde isi are locul de munca sau in alta unitate pentru interese legate de servici.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate