Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Tehnica mecanica


Index » inginerie » Tehnica mecanica
» Descrierea Functiilor DFB


Descrierea Functiilor DFB


Descrierea Functiilor DFB

Ce document est la propriété de D'AUTO CHASSIS INTERNATIONAL et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation 

Ind

Date

Nom

Modification

OR

CREATION

functii utilizate   

Functia calcul zi lucratoare din an si schimb lucru

Este utilizata pentru calculul trasabilitatii peselor (anul, schimbul, ziua din an cand a fost realizata piesa). Functia realizeaza calclulul zilei lucratoare din an si a schimbului de lucru, utilizand data si ora din automatul programabil.

Functia pentru afisarea defectelor

Este utilizata pentru a afisa pe terminalul operator lista defectelor in ordinea aparitiei acestora.

Functia control sudura

Este utilizata pentru controlul sudurii unui singur operator ; se gestioneaza sursa de sudura, maxim 16 cordoane de sudura, maxim 16 inchizatori manuale precum si o informatie de prezenta piesa. Pentru posturile cu doi s-au mai multi operatori se utilizeaza cate-o functie pentru fiecare operator.

Se autorizaeza sudura numai dupa fixarea piesei pe dispozitiv (toate inchizatorile si prezenta piesa confirmate) iar sursa de sudura este pregatita (prezenta, fara defecte etc).

Confirmarea realizari conforme a unei piese se realizeaza atunci cand sunt realizate conform toate cordoanele : fiecare cordon este realizat in timpul corespunzator (pentru fiecare cordon exista un timp minim si un timp maxim) si sunt executate toate cordoanele de sudura. La posturile cu mai multi operatori confirmarea piesei conforme se realizeaza atunci cand toti operatori au finalizat operatia de sudura corect.

Functia calcul zi lucratoare si schimb lucru

Descriere

Functia calculeaza schimbul de lucru in functie de ora si ziua din saptamana; numarul zilei lucratoare din an in fuctie de data precum si anul curent.

Schimbul de lucru este calculat astfel incat in timpul saptamani (luni - vineri, inclusiv) schimbul 1 este de la ora 07:00 la ora 15 :00 ; schimbul 2 de la ora 15:00 la ora 23:00 ; schimbul 3 de la ora 23:00 pana in ziua urmatoare la ora 07:00. In zilele de sambata si duminica sunt doar doua schimburi : schimbul 1 - intre ora 07:00 si 19:00 si schimbul 2 - intre ora 19:00 si 07:00.

Ziua lucratoare din an se calculeaza in functie de data si ora din automatul programabil. O zi lucratoare incepe tot timpul la ora 7:00.

2.2 Intrari/Iesiri functie

Iesiri functie Calc_zi_an :

Sch1 - iesire, logica (BOOL) - Confirmare schimb 1 de lucru

Sch2 - iesire, logica (BOOL) - Confirmare schimb 2 de lucru

Sch3 - iesire, logica (BOOL) - Confirmare schimb 3 de lucru

Zi_an - iesire, numar Intreg (WORD) - Numarul zilei lucratoare din an.

An_i - iesire, numar Intreg (WORD) - Anul curent.

Functia pentru afisarea defectelor

Descriere

Functia permite inserarea intr-o tabela de maxim 20 de lini a unui numar corespunzator defectului respectiv, precum si stergerea din tabela atunci cand defectul dispare si este actionat butonul de achitare defecte.

OBS. Defectele raman memorate chiar daca defectul respectiv a disparut, stergerea lui din lista de defecte se realizeaza numai dupa actionarea butonului de achitare defecte.

3.1 Intrari/Iesiri functie

Intrari/iesiri functie Defecte :

Default - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru confirmarea aparitiei defectului respectiv

Immediat - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru clasificarea defectului ca defect imediat (se seteaza iesirea logica Gmidi la paritia defectului)

Num_def - Intrare, numar Intreg (DWORD) - Numarul defectului - numarul care va aparea in tablelul de defecte corespunzator defectului respectiv - fiecare defect este identificat cu un numar, la aparitia unui numar in tabela de defecte corespunde cu aparitia defectului respectiv; pentru a achita defectul este necesar ca defectul respentiv sa nu mai fie confirmat ( Default = false ) si sa fie actionat butonul de achitare defecte (General:X0).

General - Intrare, informatie logica pe 16 biti (WORD) - sunt utilizati doar biti X0-X3 :

X0 : - Anulare defecte

X1 : - Vriabila defect functionare

X2 : - Variabila info mers retea IBS

X3 : - Memorie retea IBS in RUN - retea stabila

Gmid - Intrare/iesire, tabela de 20 numere Intregi (DWORD) - tabela care contine defectele in ordinea aparitiei acestora; Daca nu este confirmata functionarea reteli Interbus, tabela de defecte va contine un singur defect, pe prima linie, cu nuraul 305 - Defect retea IBS.

Gmpdf - Intrare/iesire, numar Intreg (WORD) - contine numarul de defecte - se utilizeaza pentru a afisa urmatorul defect pe linia care este libera.

Gmidi - Intrare/iesire, logica (BOOL) - Intrare/iesire pentru confirmarea aparitiei unui defect imediat.

Functia pentru control sudura

4.1 Descriere

Functia de control sudura are rolul de a verifica executarea de operator a tuturor cordoanelor de sudura, fiecare cordon de sudura avand un interval de timp alocat (un timp minin respectiv maxim), precum si autorizarea suduri numai daca piesa este fixata corespunzator pe dispozitiv iar operatia anterioara a fost executata conform.

Neconformitati posibile in timpul suduri :

In timpul sudurii unul din bridaje nu mai este confirmat - se permite finalizarea cordonului de sudura dar nu se poate trece la alt cordon de sudura decat dupa ce sunt confirmate toate bridajele si este achitat defectul.

In timpul sudurii prezenta piesa nu mai este confirmata - se permite finalizarea cordonului de sudura dar nu se poate trece la alt cordon de sudura decat dupa confirmarea prezentei piesa si este achitat defectul.

Timpul de sudura este mai mic decat cel minim (de exemplu intrerupere cordon sudura) - postul de sudura se blocheaza, in aceasta situatie conducatorul de LINIE decide : piesa este rebut sau cordonul se poate continua (dupa ce se achita defectul de cordon).

Timpul de sudura este mai mare decat cel maxim - piesa realizata este piesa rebut - postul de sudura se blocheaza; pentru continuare se ridica piesa din dispozitiv apoi se initializeaza postul de sudura.

Conditii pentru autorizarea sudurii :

Sursa de sudura sa fie conectata si sa nu existe defecte.

Sa fie asigurata securitatea operatiei ( in cazul Berceau H79 nu se foloseste)

Operatia de sudura anterioara a fost conforma (in cazul in care postul este blocat inainte de fixarea piesei pe dispozitiv este necesara initializarea operatiei de sudura)

Toate bridajele confirmate

Prezenta piesa confirmata.

Pentru diagnosticarea operatiei de sudura, Functia furnizeaza ca informatii: tipul de defect (de bridare, de sudura(timp neconform), numar cordoane, de parametri), bridajul care a generat defectul (in cazul defectelor de bridaje) si timpul efectiv de realizare al fiecarui cordon de sudura.

4.2 Intrari/Iesiri functie

Enable - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru confirmare utilizare functie - Daca nu este activata iesirile raman in starea in care au fost inaIntea dezactivari Intrari Enable

Secu - Intrare, logica (BOOL) - Intare pentru confirmarea securitati    - Pentru autorizarea suduri este obligatoriu ca respectiva Intrare sa fie confirmata, la pierderea confirmari securitati automat se pierde si autorizarea suduri

Reset0 - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru initializarea operatiei de sudura

Ack_brd - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru achitarea defectelor de deschidere a bridajelor si continuarea suduri

Ack_cord - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru achitarea defectelor de sudura - atunci cand timpul de sudura pentru un cordon este mai mic decat timpul minim pentru cordonul respectiv si se decide continuarea cordonului respectiv , se achita defectul si se permite continuarea cordonului.

Sursa_ok - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru confirmare functionare corespunzatoare sursa sudura (sursa sudura prezenta si absenta defecte)

Sudura - Intrare, logica (BOOL) - Intrare pentru confirmare sudura in curs - utilizata pentru contorizare timp sudura si numar cordon

Bridage - Intrare, informatie logica pe 16 biti (WORD) - informatie de la senzori de bridaje - confirmarea inchideri acestora (ex x0 : inchidere bridaj 1 ; x1 - inchidere bridaj 2)

Brd_uti - Intrare, informatie logica pe 16 biti (WORD) - parametru functionare - cuvant de tip «  masca » pentru confirmarea utilizari bridajului    respectiv la fixarea piesei (toate bridajele utilizate la fixarea piesei) ; ( pentru ca bitul Xi din cuvantul Bridage sa fie considerat ca informatie de bridaj inchis este necesar ca bitul Xi din cuvantul Brd_uti sa fie setat in 1 logic)

Brd_op - Intrare, informatie logica pe 16 biti (WORD) - parametru functionare - cuvant de tip «  masca » pentru confirmarea utilizari bridajului    corespunzator la fixarea piesei de catre operatorul respectiv ( pentru ca bitul Xi din cuvantul Bridage sa fie considerat ca informatie de bridaj inchis este necesar ca bitul Xi din cuvantul Brd_op sa fie setat in 1 logic)

Pz_p - Intrare, logica (BOOL) - Informatie confirmare prezenta piesa

T_brid - Intrare, numar Intreg (WORD) - parametru functionare - Timpul minim pentru confirmare inchidere/deschidere toate bridajele ; In sutimi de secunda

Nr_cord Intrare, numar Intreg (WORD) - parametru functionare - Numarul de cordoane de sudura

T_cord - Intrare tabela de 16 numere Intregi (DWORD) - parametru functionare - Tabela 16 numere pe 32 biti - 32 numere pe 16 biti ; contine timpul minim si timpul maxim pentru un numar de maxim 16 cordoane de sudura - in zecimi de secunda.

Aut - iesire, logica (BOOL) - Autorizare sudura

Def_brd - iesire, logica (BOOL) - defect deschidere bridaj in timpul suduri piesei

Def_cord - iesire, logica (BOOL) - defect numar cordoane sudura , piesa este ridicata de pe dispozitiv fara finalizarea tuturor cordoanelor - piesa realizata este neconforma , postul de sudura se blocheaza.

Def_sud - iesire, logica (BOOL) - defect sudura piesa - timpul de realizare al cordonului nu este conform (depasire limite impuse) - daca timpul de sudura este mai mic decat timpul minim si cordonul poate fi reluat, se poate achita respectivul defect (Ack_cord) si continua sudura; daca timpul de sudura este mai mare dacat timpul maxim alocat cordonului respectiv piesa se considera neconforma.

OBS. In cazul realizari de piese neconforme (timp neconform sau lipsa cordon sudura), postul de sudura se blocheaza. Pentru continuarea lucrului (continuarea suduri unei alte piese) este necesara initializarea functie de control sudura - activarea Intrari Reset0.

Def_par - iesire, logica (BOOL) - defect parametrizare timp sudura sau bridaje , timpul de sudura parametrizat nu este corect (prea mic sau prea mare ; t_minim>t_maxim); nu se utilizeaza nici un bridaj.

Nr_cord - iesire, numar Intreg (WORD) - Numarul cordonului in lucru ; la finalizarea suduri piesei devine 0.

Diag_cord - iesire, informatie logica pe 16 biti (WORD) - informatie senzori de bridaje defecte (daca bridajul « i » este utilizat si nu mai este confirmat in timpul suduri se seteaza bitul Xi din cuvantul Diag_cord

Cord_ok - iesire, logica (BOOL) - Iesire confirmare cordon sudura realizat conform

Piesa_ok - iesire, logica (BOOL) - Iesire confirmare piesa realizata conform de operatorul respectiv

T_real - iesire tabela de 16 numere Intregi (WORD) - Tabela timp real de sudura pentru fiecare cordon (in zecimi de secunta)

4.3 Parametrizare

Functia permite parametrarea bridajelor utilizate, timpul de confirmare fixare/eliberare piese, numarul de cordoane de sudura (maxim 16 cordoane) precum si timpi minim respectiv maxim pentru fiecare cordon de sudura.

4.3.1 Parametrizare bridaje

Parametri bridaje utilizate : Brd_uti; Brd_op.

Functia de control sudura permite gestionarea unui numar maxim de 16 inchizatori(bridaje). Informatia de inchidere de la senzori poate fi prealuata de la Intrarea PLC-ul (modulul de Intrare respectiv) prin citirea pe 16 biti (Bridage) si parametrarea functiei astfel incat acesta sa ia in considerare doar biti corespunzatori bridajelor utilizate.

Cuvantul Brd_uti, contine biti corespunzatori tuturor bridajelor utilizate la fixarea piesei (pentru posturile cu mai multi operatori)

Cuvantul Brd_op, contine biti corespunzatori bridajelor utilizate la fixarea piesei de catre operatorul respectiv.

Pentru parametrarea corecta este necesar ca sa se parametreze Brd_op pentru fiecare operator, iar Brd_uti(comun pentru toti operatori de la un post de sudura) sa se calculeze prin suma logica a Brd_op de la fiecare operator; La postul cu un singur operator Brd_uti= Brd_op.

Exemplu programare pentru operatia 150 :

Operatorul 1 utilizeaza bridajele 0 si 1 (biti :X0 si X1    - in 1 logic) - P_z1_o1_bo=Brd_op=2#00..00011 pentru operatorul 1

Operatorul 1 utilizeaza bridajele 2 si 3 (biti :X2 si X3 - in 1 logic) - P_z1_o2_bo=Brd_op=2#00..01100 pentru operatorul 2

Bridaje utilizate la fixarea piesei P_z1_o1_bp= P_z1_o2_bp = P_z1_o1_bo + P_z1_o2_bo

4.3.2 Parametrizare timp confirmare strangere/eliberare piese

Pentru confirmarea fixari ferme a piesei precum si eliberarea piesei de pe dispozitiv se utilizeaza o temporizare care poate sa fie programata, prin parametrul T_brid ; acesta reprezinta o intarziere in sutimi de secunda.

4.3.3 Parametrizare cordoane sudura

Parametrizarea cordoanelor de sudura reprezinta programarea numarului de cordoane precum si timpul minim respectiv maxim pentru fiecare cordon de sudura.

Exemplu prametrizare numar cordoane :

Exemplu parametrizare timpi sudura pentru fiecare cordon (timpul se programeaza in 0.1 sec , 1 secunda

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate