Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Tehnica mecanica


Index » inginerie » Tehnica mecanica
» Crearea reperelor de revolutie


Crearea reperelor de revolutie
Crearea reperelor de revolutie

In aceasta lucrare se va modela un picior de masa prelucra prin strunjire.

Analiza reperului de proiectat

Reperul se prelucreaza prin strunjirea unui semifabricat de sectiune patrata. Deci elemental de baza (Base feature) este un element obtinut prin extrudarea unui patrat cu distanta de extrudare egla cu lungimea piciorului.

Celelalte elemente ale reperului sunt: element cut Revolved Feature (partea strunjita) si un Cut Extruded Feature (scobitura cu canturi rotunjite) extrudat cu distanta egala cu lungimea scobiturii.

Reperul are pozitie verticala, deci schita pentru Base Feature este in planul orizontal (extrudarea pe verticala), schita pentru revolved feature este in planul vertical cu miscara de revolutie in jurul axei verticale (Work Axis).
Reperul poate avea grosimea variabila, dar totdeauna sectiune patrata, centrata pe axa de rotatie (Work Axis) folosita la strunjire. Profilul de strunjit este reprezentat de profilul sculei folosite la strunjire si este stabilita cota care reprezinta distanta de la axa la profil. Profilul poate avea raza mare, raza mica si raza ce determina bombarea, lungimea partii strunjite si lungimea piciorului variabila.

Procedurile de proiectare

Reperul se modeleaza in urmatoarea ordine:

Crearea unui punct de lucru Work point in origine

Generarea elementului de baza (Extruded feature) cu dimensiunea 40x40x290 mm.

Crearea unui Worek Axis, cearea profilului de strunjit si generarea elementului de revolutie Cut Revolved Feature.

Generarea scobiturii Cut Extruded Feature.

Dupa generare se vor modifica elementele pentru alte dimensiuni.

Modelarea reperului de baza

Se deschide o sesiune de lucru in mod Assembly Environment. Selectati File -> New si apasati ENTER.

Creati unui reper nou PART1 (Comanda amdt_new_part)

Pentru crearea unui nou part numit Placa, din meniul Part, selectati Part -> New Part si apasati ENTER pentru a accepta denumirea implicita

Creati un punct de llucru Work Point

Pentru a crea un punct de lucr, din meniul Part, selectati Work Features -> Work Point si raspundeti la optiunile comenzii AMWORKPT:

Command: _amworkpt

Workpoint will be placed on the current sketch plane.

Specify the location of the workpoint: Specificati 0,0

Desenati schita bruta

Desenati un dreptunghi cu comanda RECTANGLE:

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thickness/Width]: Specificati -20,-20

Specify other corner point or [Dimensions]: Specificati 20,20

Rezolvati schita pentru a obtine o schita paramterizata Profile Sketch

Din menmiul Part, selectati Sketch Solving -> Single Profile.

Command: amdt_1profile

Solved under constrained sketch requiring 2 dimensions or constraints.

Profilul necesita 2 cote sau constrangeri. Pentru a afisa constrangerile geometrice (geometric constraints), din meniul Part, selectati 2D Constraints -> Show Constraints (Comanda amdt_show_cons)

Command: amdt_show_cons

Select sketch for which to display constraints:

Enter an option [All/Select/Next/eXit] <eXit>: A

Stergeti constraingerea F (Fix) si o adaugati in Work Point.

Pentru a sterge constrangerea F, din meniul Part, selectati 2D Constraints -> Delete:

Command: _amdelcon

Select sketch from which to remove the constraint: Selectati dreptunghiul

Select or [Size/All]: Selectati F (Fix)

Solved under constrained sketch requiring 4 dimensions or constraints.

Select or [Size/All]: Apasati ENTER

Se observa ca numarul restrictiilor a cresacut la 4.

Adaugati cotele pentru a definii total profilul

Se vor desena cotele ca in figura:

Pentru desenarea cotelor, din meniul Part, selectati Dimensioning -> New Dimension:

Command: _ampardim

Select first object: Selectati Work Point

Select second object or place dimension: Selectati latura superioara

Specify dimension placement: Specificati un punct deasupra laturei superioare

Enter dimension value or [Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/Ord/Diameter/pLace] <20>: ENTER

Solved under constrained sketch requiring 3 dimensions or constraints.

Select first object: Selectati latura superioara

Select second object or place dimension: Specificati un punct deasupra cotei 20

Enter dimension value or [Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/Ord/Diameter/pLace] <40>: ENTER

Solved under constrained sketch requiring 2 dimensions or constraints.

Select first object: Selectati Work Point

Select second object or place dimension: selectati latura verticala stanga

Specify dimension placement: Specificati un punct la dreapta

Enter dimension value or [Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/Ord/Diameter/pLace] <20>: ENTER

Solved under constrained sketch requiring 1 dimension or constraint.

Select first object: Selectati latura din dreapta

Select second object or place dimension: Specificati punct amplasare la dreapta cotei 20

Enter dimension value or [Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/Ord/Diameter/pLace] <40>: ENTER

Solved fully constrained sketch.

Select first object: ENTER

Profilul este complect parametrizat.

Creati un element Cut EXTRUDED FEATURE

Pentru a crea element prin extrudara profilulu:

1. Din meniul Part, selectati Sketch Features -> Extrude…

Command: _amextrude

2. In caseta de dialog specificati:Distance: 290

Termination: Blind

Apasati OK.

Modelarea elementului strunjit – Revolved Feature

Creati un plan de schita pentru amplasarea profilului de revolutie.

Pentru a crea un plan de schita in planu XOY al UCS-ului curent:

Se roteste UCS in jurul axie X cu 90 grade, in jurul axei y cu minus 45 grade cu comanda UCS:

UCS / N / X / 90

UCS / N / Y / -45

2. Se creaza un nou Sketch Plane in planul XOY si originea in 0,0. Din meniul Part, selectati New Sketch Plane

Command: _amskpln

Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]: Specificati u

Computing

Plane=UCS

Select edge to align X axis or [Flip/Rotate/Origin] <Accept>: Specificati O

Specify new origin point: Selectati Work Point

Plane=UCS

Select edge to align X axis or [Flip/Rotate/Origin] <Accept>: Apasati ENTER

Computing

Creati o axa de lucru - work axis

Se va crea o axa de lucru Work Axis pe axa Y cu lungimea de 290. Din meniul Part, selectati Work Features -> Work Axis:

Command: _amworkaxis

Select cylinder, cone, torus or [Sketch]: Specificati s

Draw a two point line on the current sketch plane.

Specify first point: Specificati 0,0

Specify second point: Specificati 0,300

Solved under constrained sketch requiring 3 dimensions or constraints.

Computing

   

Desenati schita bruta – Rough Sketch

PLINE / 38,0 / @0,-5 / @50,0 / @0,305 / @0,5 / 18.75,305 / @0,-5 / a / 13,85 / ce / @0,-5 / a / -180 / ce / 13,50 / a / -90 / L / Close /

Creati schita parametrizata Profile Sketch

Din meniul Part, selectati Sketch Solving -> Single profile

Command: amdt_1profile

Solved under constrained sketch requiring 13 dimensions or constraints.

Computing

Profilul are nevoie de 13 constrangeri sau cote.

Stabilizati forma prin adaugarea constrangerilor geometrice.

Din meniul Part -> 2D Scetching selectati constrangerile H, V, T pentru a constrange forma (Comanda amdt_re_solve)

Dupa adaugare, rezolvati din nou profilul. Din meniul Part selectati Re-Solve si se afiseaza mesjul: Solved under constrained sketch requiring 11 dimensions or constraints.

Un detaliu al profilului cu constrangerile adaugate este prezentat mai jos:

Adaugati cote pentru a stabiliza dimensiunile

Pentru a desena cote noi, din meniul Part, selectati Dimensioning -> New Dimension si trasat cotele.

Pentru a stabili distanta de la axa de lucru la profil ca jumatate din diagonala dreptunghiului, se va folosi Equation Assistance. La cererea de a introduce valoarea cotei, - selectati butonul dreapta de la mouse si optiunea Equation Assistance.

- In caseta de dialog introduceti relatia de calcul folosind tastele cu functii si apasati OK.

Desenati celelalte cote ca in figura de mai jos:

   

Creati elementul Revolved Feature cu opraatia CUT

Pentru crearea elementului de revolutie:

1., Din meniul Part, selectati Sketch Feature -> Revolve

Command: _amrevolve

Select revolution axis: selectati axa de revolutie Work Axis

Enter an option [Next/Accept] <Accept>: ENTER

Computing

2. In caseta de dialog specificati:

Operation: Cut

Angle: 360

Termination: Type: Blind

Apasati OK

   

Modificati distata fata de axa, Raza mare, raza mica si bombarea (cota 4). Observati diferenta

Simulati intrarera treptata a cutitului. Micsorati treptat distanta fata de axa si reactualizati.

Copiati in oglinda repeul (Comanda AMMIRROR)

Pentru a copia in oglinda un element, introduceti in linia de comanda AMMIRROR si raspundeti la mesaje:

Command: ammirror

Select part to mirror: Selectati elementul PART1

Select planar face to mirror about or [Line]: Selectati fata superioara circulara

Enter an option [Create new part/Replace instances] <Create new part>: Apasati ENTER

Enter new part name <PART2>: ENTER

   

Executati scobitura pentru imbinare cu cep cu canturi rotunjite.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate