Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Pompieri


Index » inginerie » Pompieri
Risc de incendiu


Risc de incendiu
Risc de incendiu

La cladiri civile (publice) riscul de incendiu este determinat, in principal, de densitatea sarcinii termice (q) stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.

In functie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu in cladiri civile (publice), poate fi:

mare: qi = peste 840 MJ/m2

mijlociu: qi = 420 - 840 MJ/m2
mic: qi = sub 420 MJ/m2

In functie de destinatie (functiune), unele spatii si incaperi din cladirile civile (publice), se incadreaza in urmatoarele riscuri de incendiu:

mare: in care se utilizeaza, sau depoziteaza materiale ori substante combustibile (arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje autoturisme, etc.);

mijlociu: in care se utilizeaza foc deschis (bucatarii, centrale termice, oficii cu preparari calde, etc.);

mic: celelalte incaperi si spatii.

In incaperile si spatiile echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor, riscurile mari de incendiu pot fi considerate mijlocii, iar riscurile mijlocii pot fi considerate mici. Pentru intregul compartiment de incendiu sau cladire, riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare care reprezinta minimum 30% din volumul acestora.

La constructii de productie si/sau depozitare, riscul de incendiu are in vedere natura activitatilor desfasurate, caracterisicile de ardere ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si densitatea sarcinii termice. La acestea riscul de incendiu este definit prin categorii de pericol de incendiu, ce exprima:

categoriile A sI B (BE3a,b):   posibilitati de incendiu si explozie volumetrica (risc foarte mare de incendiu);

categoria C (BE2):  posibilitati de incendiu/ardere (risc mare de incendiu);

categoria D (BE1a): existenta focului deschis sub orice forma, in absenta substantelor combustibile (risc mediu de incendiu);

categoria E (BE1b):  existenta unor materiale sau substante incombustibile in stare rece sau a substantelor combustibile in stare de umiditate inaintata, peste 80I (risc mic de incendiu).

Zonele din incaperi, incaperile, compartimentele si constructiile de productie si/sau depozitare, vor avea definit riscul de incendiu (fiecare in parte) prin una din cele cinci categorii de pericol de incendiu, conform tabelului 2.1.5., in functie de pericolul de incendiu determinat de proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate - inclusiv utilajele, rafturile, paletele, ambalajele, etc.

CATEGORII DE PERICOL DE INCENDIU

Categoria de pericol de incendiu

Caracteristicile substantelor si ale materialelor ce determina incadrarea

Precizari

0

1

2

A

(BE3a)

Substante a caror aprindere sau explozie poate sa aiba loc in urma contactului cu oxigenul din aer, cu apa sau cu alte substante ori materiale.

Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor pana la 28oC, gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie pana la 10I, atunci cand acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive.

Nu determina incadrarea in categoriile A si B (BE3a si BE3b) de pericol de incendiu:

folosirea substantelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere;

scaparile si degajarile de gaze, vapori sau praf, stabilite conform art.2.1.7., care sunt in cantitati ce nu pot forma cu aerul amestecuri explozive.

In asemenea situatii, incadrarea se face in categoria C, D sau E (BE2, BE1a,b), in functie de densitatea sarcinii termice si pericolul de incendiu in ansamblu.

B

(BE3b)

Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsa intre 28-100oC, gaze sau vapori cu limita inferioara de explozie mai mare de 10I, atunci cand acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive.Fibre, praf sau pulberi, care se degaja in stare de suspensie, in cantitati ce pot forma cu aerul amestecuri explozive.

C

(BE2)

Substante si materiale combustibile solide.

Lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100oC.

Nu determina incadrarea in categoria C (BE2) de pericol, oricare din urmatoarele situatii:

folosirea substantelor solide, lichide sau gazoase drept combustibil pentru ardere;

utilizarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 100oC la comenzi hidraulice, racire, ungere, filtre si tratamente termice, in cantitati de max. 2 m3, cu conditia luarii unor masuri locale pentru limitarea propagarii incendiului;

folosirea echipamentului electric, care contine pana la 60 kg ulei pe unitatea de echipament, precum si a fluxurilor de cabluri cu mai putin de 3,5 kg material combustibil/ml pe flux;

materialele si substantele combustibile din spatiul respectiv, inclusiv cele din utilaje care nu se incadreaza la aliniatul 2 sau cele utilizate la transportul ori depozitarea materialelor combustibile, a unor ambalaje, palete sau rafturi combustibile, daca nu depasesc in totalitate 105 MJ/m2

In situatiile de mai sus, incadrarea se face in functie de pericolul de incendiu in ansamblu, in categoria D sau E de pericol de incendiu (BE1a ,b).

D

(BE1a)

Substante sau materiale incombustibile in stare fierbinte, topite sau incandescente, cu degajari de caldura radianta, flacari sau scantei.

Substante solide, lichide sau gazoase ce se ard in calitate de combustibil.

E

(BE1b)

Substante sau materiale incombustibile, in stare rece sau materiale combustibile in stare de umiditate inaintata (peste 80I), astfel incat posibilitatea aprinderii lor este exclusa.

Categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone si incaperi, precum si independent pentru fiecare compartiment de incendiu si constructie in parte, mentionandu-se obligatoriu in documentatia tehnico-economica.

Cea mai periculoasa categorie de pericol de incendiu necompartimentata existenta intr-o incapere (spatiu), compartiment de incendiu sau constructie, de regula, determina categoria de pericol a acestora, cu urmatoarele exceptii:

categoriile A si B (BE3a,b) de pericol de incendiu, al caror volum aferent este mai mic de 5I din volumul incaperii sau al compartimentului  respectiv;

categoriile C si D (BE2 si BE1a) de pericol de incendiu, cu un volum aferent mai mic de 10I din volumul incaperii sau al compartimentului respectiv, fara a depasi o arie de 400 m2.

In cazurile exceptate se iau masuri care sa reduca posibilitatile formarii concentratiei locale cu pericol de explozie si a propagarii incendiului spre spatiile invecinate din cadrul incaperii sau a compartimentului respectiv.

In cazul existentei mai multor categorii de pericol de incendiu necompartimentate, situate in puncte distincte ale incaperii sau ale compartimentului, se iau in consideratie sumele volumelor aferente si respectiv ale ariilor efective ale fiecarei categorii de pericol. Pentru categoriile C si D (BE2 si BE1a) de pericol de incendiu insumarea se aplica numai daca distanta dintre spatiile respective este mai mica de 40 m (masurata pe orizontala).

Pentru compartimente de incendiu sau constructii, categoria de pericol de incendiu cea mai periculoasa se extinde la intregul volum al acestora, atunci cind reprezinta mai mult de 30I din volumul construit al compartimentului sau constructiei.

Pentru determinarea concentratiei amestecului exploziv se tine seama de scaparile si degajarile de gaze, vapori sau praf, atat in timpul desfasurarii normale a activitatii, cat si in cazurile accidentale de avarie stabilite prin proiect la instalatiile de utilitati aferente.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate