Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelitAeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Piata contractelor bilaterale in electricitate


Piata contractelor bilaterale in electricitate
Piata contractelor bilaterale

Introducere

Piata contractelor bilaterale de energie electrica se mai imparte in:

a)   Piata contractelor bilaterale cu un orizont de timp unul sau mai multi ani; formata din contracte reglementate si bilaterale negociate;

b)   Piata centralizata a contractelor bilaterale.
Piata contractelor bilaterale

Regulile pietei contractelor bilaterale de energie electrica sunt prevazute de Codul Comercial.     Sunt prevazute urmatoarele tipuri de contracte:

Contracte de vanzare-cumparare

Contractele de vanzare cumparare energie electrica pot fi contracte reglementate, cu continut minimal stabilit de ANRE sau contracte nereglementate, la care continutul este stabilit de parti prin negociere directa, cu respectarea Codului Comercial.

Contractele reglementate de vanzare-cumparare se incheie intre producatorii si furnizorii consumatorilor captivi de energie electrica, in vederea asigurarii partilor contractante impotriva riscului variatiei pretului de inchiderea a pietei, in baza unui contract-cadru aprobat de ANRE.

Contractele se incheie intre producatorii desemnati de ANRE in calitate de vanzatori si fiecare furnizor al consumatorilor captivi, in calitate de cumparator.     La aceste contracte cantitatile de energie electrica si preturile acesteia sunt ferme, profilate pe intervale orare, in functie de variatia orara a consumului captiv prognozat.

Cantitatile de energie electrica din contractele reglementate descresc pe masura ce creste gradul de deschidere al pietei concurentiale.

Cantitatile de energie electrica si preturile orare din contractele reglementate sunt determinate pe baze concurentiale prin simularea functionarii optime a unitatilor de producere a energiei electrice in vederea minimalizarii costurilor in sistemul electroenergetic.

Cantitatile si preturile energiei electrice din contractele reglementate se determina in conformitate cu Metodologia de stabilire a preturilor si cantitatilor de energie electrica vandute de producatorii cu contracte reglementate si a preturilor pentru energia termica livrata din centralele cu grupuri de cogenerare, aprobata de ANRE.

Contractele de optiune

Sunt contracte reglementate de tip financiar care se incheie pe baza contractului cadru cu optiune, aprobat de ANRE, intre S.C. Hidroelectrica S.A. si producatorii de energie electrica care incheie contracte reglementate.

Cantitatile de energie electrica si preturile orare din contractele cu optiune sunt determinate pe baze concurentiale, prin simularea functionarii optime a unitatilor de producere a energiei electrice in vederea minimizarii costurilor la nivelul sistemului electroenergetic.

Preturile si cantitatile de energie electrica se determina de catre S.C. Transelectrica S.A. prin aplicarea Procedurii pentru stabilirea preturilor si cantitatilor din contractele de optiune, in conditiile unei productii de energie electrica din surse hidro diminuata.

Contractele cu optiune se pot incheia pe o perioada de 3 ani.

Contracte reglementate pentru managementul congestiilor interne

Sunt contracte pe care le poate semna OTS cu producatorii la care apeleaza in scopul solutionarii restrictiilor de retea pentru a reduce costurile implicate de managementul congestiilor. Aceste contracte sunt contracte de furnizare servicii de sistem tehnologice pe baza contractului cadru pentru managementul congestiilor.

Contracte de transport si servicii de sistem

Contractele de transport si de servicii de sistem se incheie de S.C. Transelectrica S.A. in calitate de prestatoare de servicii, pe baza contractului cadru elaborat de ANRE cu urmatorii beneficiari:

a)   Producatori si furnizori sau consumatori pentru serviciul de transport, componenta de introducere in reteaua de transport (inclusiv pentru energia electrica introdusa in reteaua transport din reteaua distributie) inclusiv in cazul importului de energie electrica;

b)   Producatori si furnizori sau consumatori pentru serviciul de transport, componenta de preluare din reteaua de transport inclusiv in cazul exportului de energie electrica;

c)   Furnizori sau consumatori, pentru servicii de sistem.

Contract de plata a serviciului de distributie

Sunt contracte incheiate de operatorii de distributie in calitate de prestatori de servicii pe baza contractului cadru elaborat de ANRE cu furnizorii / consumatorii de energie electrica din zona de licenta proprie.

Contracte de import si export de energie electrica

Sunt contracte bilaterale incheiate cu partenerii externi pentru export sau import de energie electrica.

Pentru realizarea acestor contracte, partile contractante trebuie sa-si asigure capacitatea necesara de interconexiune internationala.

Piata centralizata a contractelor bilaterala (PCCB)

Piata centralizata a contractelor bilaterale a inceput in decembrie 2005 si se realizeaza in conformitate cu Procedura operationala privind functionarea pietei centralizate a contractelor bilaterale elaborata de OPCOM si aprobata de ANRE.     Aceste contracte bilaterale se atribuie prin licitatie publica. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor sunt urmatoarele:

a)   Accesul nediscriminatoriu la licitatiile organizate pentru titularii de licenta de producere si / sau furnizare de energie electrica si consumatorii eligibili;

b)   Folosirea mecanismelor concurentiale pentru atribuirea contractelor;
c)   Transparenta, prin publicarea in avans a informatiilor referitoare la contractele ce urmeaza a fi tranzactionate si sesiunile de licitatie aferente;

d)  Nediscriminare si obiectivitate, prin aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractelor astfel incat participantilor la licitatie sa li se acorde sanse egale de atribuire a contractului.

Contractul bilateral pentru energie electrica atribuit prin licitatie publica, este un contract incheiat in urma corelarii unei oferte de vanzare cu o oferta de cumparare.

Piata centralizata a contractelor bilaterale are urmatoarele caracteristici:

a)   Lista participantilor la PCCB este un document public;

b)   Ofertele de vanzare sau cumparare si contractele aferente propuse de catre vanzatori / cumparatori sunt publicate de catre OPCOM si de catre vanzatori / cumparatori, inainte cu noua zile fata de data licitatiei;

c)   Se vor organiza sesiuni de licitatie separate pentru fiecare dintre ofertele de vanzare / cumparare;

d)  Cumparatorii / vanzatorii pot depune oferte de cumparare / vanzare pentru ofertele de vanzare / cumparare, pana cu o ora inainte de inceperea sesiunii de licitatie;

e)   Pentru cumparator si vanzator se solicita o garantie de participare la licitatie ce va fi executata numai in cazul in care una din partile care a incheiat tranzactia decide sa nu incheie contractul bilateral, pentru despagubirea celeilalte parti;

f)    Dupa incheierea tranzactiilor, OPCOM notifica partile contractante si face public rezultatul tranzactiilor, lista participantilor ce au facut oferte, partile in favoarea carora a fost atribuit contractul si pretul ofertei castigatoare;

g)   Partile care au fost notificate asupra incheierii unei tranzactii sunt obligate ca in termen de 5 zile de la notificarea primita din partea OPCOM, sa confirme incheierea contractului.

In figura 1.71 se prezinta modul de organizare si functionare a pietei centralizate a contractelor bilaterale:

Piata contractelor bilaterale centralizate se desfasoara in urmatoarele etape:

a)   Inregistrarea participantilor, astfel:

Depunerea documentatiei pentru inscrierea ca participant la PCCB, cu 25 de zile in avans, fata de momentul sesiunii de licitatie;

Comunicarea OPEE privind inregistrarea ca participant la PCCB, cu 15 zile in avans;

Comunicarea intentiei de vanzare si a documentatiei necesare cu 10 zile in avans;

Inregistrarea ca participant.

b)   Organizarea procesului de licitatie, astfel:

Comunicarea intentie de vanzare si depunerea ofertei si a contractului cadru cu 10 zile in avans;

Publicarea anuntului de organizare a licitatie (vanzator, data, ora, contractul cadru, oferta) cu 9 zile in avans;

Primirea si inregistrarea ofertelor de cumparare, pana cu o ora in avans;

c)   Desfasurarea licitatiei astfel:

Deschiderea ofertelor de cumparare, corelarea ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare in sesiunea de licitatie :

d)  Comunicarea rezultatelor si incheierea contractelor, astfel:

Comunicarea si publicarea de catre OPEE a rezultatelor tranzactiilor la douasprezece ore dupa incheierea licitatiei ;

Semnarea contractelor bilaterale la 5 zile dupa incheierea licitatiei
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate