Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Exploatarea transformatorului - Transformator 110/20/6 kV


Exploatarea transformatorului - Transformator 110/20/6 kV


Exploatarea transformatorului

Exploatarea transformatorului si autotransformatoarele de putere se face in:

Instalatii cu personal permanent in tura sau la domiciliu ;

Instalatii fara personal.Deconectarea transformatoarelor echipate cu intrerupatoare automate pe ambele parti se face, de regula, mai intai pe partea sarcinii si dupa aceea pe partea alimentarii.

In cazul in care intrerupatorul este pe una din parti, se va deconecta intai aceasta. La conectare, operatiile se fac in ordine inversa.

Transformatoarele de rezerva trebuie sa se puna in functie, in mod special, cel putin odata pe luna, daca in acea luna nu au fost puse sub tensiune.

Comutarea ploturilor se face in raport cu sistemul de comutare cu care este inzestrat transformatorul: fara tensiune, sub sarcina, manual sau automat; se va evita comutarea automata pe ploturile extreme. Conditiile de lucru ale comutatorului trebuie specificate detaliat in prescriptiile constructoare.

Dupa functionarea protectiei de gaze, transformatorul se va pune in functiune numai dupa ce, pe langa celelalte verificari, s-a facut si controlul vizual exterior al comutatorului de ploturi.

La un transformator caruia i s-a infiltrat sau inlocuit uleiul este necesar ca, dupa punerea in functiune, sa se controleze din doua in doua ore releul de gaze, pentru a scoate aerul care se strange. Se vor face verificari pentru a se constata Exploatarea transformatorului

daca in releu exista aer si nu gaze.

Daca temperatura uleiului in transformator este sub -10 grade Celsius, este interzisa comutarea comutatorului de ploturi.

La transformatoarele de peste 140 MVA si de la 110 Kv (inclusiv) in sus, se recomanda ca transformatorul conectat pe partea de inalta tensiune, dupa probele de dare in exploatare, sa fie lasat in functionare sub tensiune, in gol, timp de 24 de ore, cu controlul asupra gazelor in releul Buchholtz, asupra functionarii corecte a sistemului de racire, valorii temperaturii, etansaitatii cuvei, trecerile izolante, zgomotulu etc.

Infasurarile transformatoarelor cu izolatie degresiva trebuie sa functioneze cu neutrul legat direct la pamant sau neutrul protejat printr-un descarcator cu rezistenta variabila corespunzator regimului de functionare stabilit de treapta de conducere operativa.

Sarcina maxima de lunga durata a unui transformator la o temperatura ambianta de peste +35 grade Celsius este determinata de temperatura maxima a uleiului.

Ventilatia fortata va fi pusa in functiune la atingerea temperaturii de 55 grade Celsius a uleiului in straturile superioare, precum si la depasirea curentului nominal, indiferent de marimea sarcinii cu care este incarcat transformatorul.

Personalului de exploatare ii revine sarcina de a verifica urmatoarele :

Curentul primar si secundar ;

Tensiunea primara si secundara ;

Temperatura uleiului ( buna functionare a termocopiei, daca transformatorul este prezent in termoscopie) ;

Semnalizarile releelor de protectie, inclusiv ale releului de gaze ;

Etanseitatea cuvei ;

Temperatura mediului ambiant la transformatoarele din incaperi ;

Nivelul si culoarea uleiului din transformatori si izolatori de trecere ;

Starea dispozitivelor de blocare antiseismica ;

Starea celulelor si a echipamentului din celule ;

Starea ingradirilor si a inscritionarilor.

Personalul de exploatare urmareste executarea, in termen, a tuturor probelor si verificarilor in exploatare, executarea la termen a lucrarilor de intretinere la transformatoare si la celulele si instalatiile aferente transformatoarelor.

Transformator 110/20/6 kV

Exploatarea transformatoarelor de masura

In exploatarea transformatoarelor de masura se vor avea in vedere :

Temperatura mediului incojurator va fi cuprinsa intre -30 grade Celsius si +40 grade Celsius, iar umiditatea relativa de 80% pentru interior si 90% pentru exterior ;

Temperatura maxima a uleiului din transformatoare cu izolatie in ulei va fi de +95 grade Celsius ;

Partile metalice vor fi protejate cu vopsea bronz ;

Toate infasurarile secundare ale transformatoarelor de masura vor fi legate la pamant ;

Controlul nivelului uleiului, vizualizarea tuturor partilor exterioare ale transformatorului de masura ;

Se verifica daca sunt bine fixate pe suportul lor, pentru a rezista efectelor dezvoltate de fortele electrodinamice de scurtcircuit ;

Se verifica mijloacele de stingere a incendiilor, stabilite de normele PSI ;

Se verifica existenta inscriptionarilor ;

Se verifica aspectul exterior al izolatoarelor si starea lor de curatenie ;

Existenta sigiliului fabricii constructoare ;

Spatiul din jurul transformatoarelor sa fie degajat de materiale ;

Se urmareste ca infasurarile secundare ale transformatoarelor de curent sa nu fie deschise ;

Se verifica nivelul la transformatoare cu izolatie in ulei ; nivelul uleiului trebuie sa fie in dreptul liniei rosii prevazute pe capacul indicatorului de nivel ;

Sew verifica sa nu fie pierderi de ulei, vizorul spart sau piesele de racord ale vizorului lipsa ;

Aspectul exterior, integritatea cuvei, a etansietatii de rasina ;

Starea curateniei izolatoarelor din portelan, a izolatiei de rasina ;

Starea contactelor legaturilor dintre transformatorul de masura si instalatia unde sunt racordate ;

Starea legaturilor la pamant a partilor metalice a transformatoarelor de masura, care, in mod normal, nu sunt sub tensiune ;

Buna functionare a transformatoarelor de masura, prin aprecierea nivelului si a caracterului zgomotului produs in timpul functionarii. Cand se constata zgomote anormale specifice descarcarilor sau de alta natura, transformatorul de masura va fi retras din exploatare si supus reviziei si incercarilor in vederea depistarii defectelor ;

Verificarea culorii silicagelului din filtrul de aer.

Personalul de exploatare va urmari ca montarea sau demontarea aparatelor, releelor sa nu duca la depasirea puterii nominale a secundarelor, corespunzatoare clasei de precizie, respectiv pentru ca infasurarile secundarelor transformatoarelor de curent sa nu ramana deschise.

Infasurarea secundara deschisa la un transformator de curent determina zgomote sesizabile numai cand el este parcurs de un curent apropiat de curentul primal.

Orice functionare anormala a transformatoarelor de masura se va anunta la treapta operativa cu autoritate de decizie, notandu-se cele constatate in jurnalul operativ de tura :

Scaderea nivelului uleiului. Personalul va cerceta cauza scaderii nivelului uleiului, presupunand existenta unor neetansietati ale cuvei, fisurarea izolatoarelor, contractarea uleiului din cauza temperaturii scazute ;

Cresterea nivelului uleiului datorita, de regula, unei temperaturi atmosferice crescute ;

Zgomot in transformator. Se va avea in vedere ca aceasta poate fi sub forma de bazait, descarcari, pocnituri, bolboroseli si se va presupune un defect interior ; decolorarea filtrului cu silicagel. Aceasta indica o patrundere puternica cu umezeala. Silicagelul ajuns la o culoare maroniu inchis indica o saturatie de umiditate ;

Descarcari partiale pe suprafata izolatoarelor. Se va analiza daca zona respectiva nu este poluata cu noxe degajate de un consumator din apropiere, aceasta depunandu-se pe suprafata izolatoarelor. De asemeni personalul va verifica nivelul de tensiune din retea ;

Disparitia tensiunii secundare la transformatoarele de tensiune capacitive. Aceasta se datoreaza unui defect interior si anume scurtcircuitoare infasurarii primare a transformatorului inductiv de medie tensiune.

Celula de masura 110 kV

Exploatarea separatoarelor si a dispozitivelor de actionare

In activitatea de exploatare se va urmari:

Integritatea izolatorilor (fisuri, crapaturi, spargeri, ruperi, urme de conturnare, prezenta conturnarilor, starea glazurii) ;

Starea contactelor separatorului, se va urmari daca contactul s-a realizat corect ; cand separatorul este deschis se va urmari gradul de uzura a contactului ;

La separatoarele in functiune se va urmari incalzirea contactului, in special noaptea ;

Se va urmari corespondenta dintre pozitia manetei dispozitivului de actionare si pozitia cutitelor separatorului ;

Curentul de durata ce strabate separatorul va fi mai mic sau cel mult egal cu curentul nominal al separatorului, verificarea curentului de sarcina se va face prin citiri directe sau prin calcule.

Executarea manevrelor de inchidere, respectiv de deschidere a separatorului de tip obtinut, in vederea intregirii, respectiv a intreruperii unui circuit, se va face tinand seama de urmatoarele :

Se interzice intreruperea sau reintregirea unor circuite sub sarcina cu ajutorul separatoarelor, in urmatoarele cazuri :

In circuitul respectiv exista o punere la pamant ;

Circuitul este prevazut cu intrerupator, in acest caz se va deconecta intrerupatorul si numai dupa aceea    se va deschide separatorul, iar la intregirea circuitelor manevra va fi invers.

Cand circuitul care trebuie conectat sau deconectat nu are intrerupator, se admite sa se faca urmatoarele operatii cu separatorul :

Conectarea si deconectarea trafo de tensiune ;

Stabilirea si intreruperea curentului pentru punerea sub tensiune in gol a barelor colectoare si a echipamentului aferent ;

Conectarea si deconectarea legaturilor la pamant a nulului trafo ( in acest caz, la dispozitivul da actionare al separatorului se va monta o semnalizare sigura a aparitiei punerii la pamant in retea, manevra nefiind permisa in timpul punerilor in pamant) ;

Conectarea si deconectarea bobinei de stingere (este necesara semnalizarea punerii la pamant) ;

Conectarea in gol la cablurile si liniilor electrice aeriene ;

In cazul in care, dintr-o eroare a personalului de tura, s-a inceput deschiderea sub sarcina (nepermisa) a unui separator, iar acest lucru este sesizat inca de la iesirea cutitului separatorului din contactului fix, se va inchide la loc separatorul cat mai repede posibil ;

In cazul inchiderii sub sarcina ( manevra nepermisa) a separatorului, la aparitia arcului manevra de inchidere se va continua cu viteza maxima posibila ;

Este interzisa executarea de manevre cu separatoarele prevazuta cu blocaje ;

Ordinea de deschidere a separatoarelor este linie-bare si la inchidere bare-linie, motivat de faptul ca, la un eventual defect (incident) poate G localizat fara sa se extinda.

In timpul controlului, personalul de exploatare va urmari si urmatoarele :

Integritatea capei metalice si a izolatorului coloana ( sa nu existe fisuri spargeri,culoarea glazurii schimbata in in imediata vecinatate a capei) ;

Prezenta partii vizibile a cimentului de armare pe toata circumferinta capei si pastrarea culorii initiale ;

Lipsa urmelor de scurgere a liantului de cimentare a capei ;

Modificarea in planul orizontal a pozitiei capei ;

Modificarea culorii vopselei cu care este protejata capa, ca urmare a caldurii provocate de un contact imperfect interiorul capei.

Una din problemele de exploatare cele mai importante sunt blocajele electrice impotriva manevrarii gresite, mentinerea blocajelor stabilite in starea de functionare si utilizarea dispozitivelor de blocaj la actionarea separatoarelor este strict obligatorie pentru personalul de exploatare; ori de cate ori nl u functioneaza despozitivele de blocaj, menevrele se opresc si se anunta pe linie ierarhica operativa si administrativa. Dupa primarea aprobarii de continuare a manevrei, aceasta se consemneaza in jurnalul operativ de tura si numai dupa aceasta se executa manevra de continuare.

Se interzice anularea blocajelor din proprie initiativa a personalului de exploatare.

Detalii suplimentare cu privire la comportarea personalului de tura la executarea de manevre cu separatoarele se dau in Instructiuni Tehnice Interne.

Separator 110 kV

Exploatarea intrerupatoarelor

Personalul de exploatare din statiile de transformare va urmari urmatoarele :

supravegherea permanenta a intrerupatoarelor si dispozitivelor de actionare pentru a sesiza posibilele defectiuni ;

defectiuni de izolatie, costand in urme de conturnari, strapungeri, efluvii sau zgomote suspecte, crapaturi sau spargeri ale materialului electroizolant ;

asigurarea etansietatii perfecte a fluidului de stingere a arcului sau a celui de actionare ;

functionarea sigura a dispozitivelor de actionare, constand in executarea manevrelor in mod corespunzator la prima comanda primita, fara zgomote suspecte, frecari nepermise sau interventii suplimentare din afara;

corelatie perfecta intre pozitia intrerupatorului, cea a dispozitivului de actionare si semnalizarile in pozitie aferenta, la fata locului si distanta ;

este interzisa actionarea intrerupatorului in conditiile in care agentul de actionare nu se incadreaza in limitele prevazute de norme ;

presiunea sau tensiunea electrica prea mare pot conduce la deteriorarea sistemului pneumatic sau a motorului electric;

In cazul in care actionarea intrerupatorului se face cu MOP -l se va urmari:

tendinta de scadere apresiunii, fapt observat prin porniri dese ale sistemului motopompa. Se vor depista cauzele care au generat aceste fenomene si anume:

Pierderi ale uleiului de actionare pe la imbinari, in interiorul rezervorului, etc, in care caz se strang sau se inlocuiesc racordurile sau garniturile defecte ;

Existenta unor impuritati in circuitul hidraulic, situatie in care se va curata circuitul prin suflarea sa cu aer comprimat ;

Prezenta aerului in partea superioara a coloanei ;

Nivelul ridicat al uleiului in amrtizorul de inchidere ;

Dereglarea detentorului sau scurgerea interna la detentor;

Scapari de ulei la racordul cu patru cai ;

Etansarea necorespunzatoare a clapetei de joasa presiune ;

Motopompa nu reuseste sa mentina presiunea in limitele admise ;

Se va controla ca tensiunea de comanda a bobinelor de anclansare sau declansare sa fie mentinute in limitele admise de fabrica constructoare ;

La intrerupatoarele care folosesc ca mediu de stingere uleiul electroizolant, se va urmari in permanenta nivelul acestora, la sticlele de nivel sau vizoare ;

Se va urmari in permanenta ca uleiul sa fie clar, limpede si fara suspensii ;

La intrerupatoarele ce folosesc ca mediu de stingere a arcului electric aerul comprimat, in afara de presiunea corespunzatoare, acesta trebuie sa fie curat si uscat ;

Se va tine o evidenta stricta pentru fiecare intrerupator in parte a declansarilor, pe scurtcircuit, precum si a reviziilor periodice sau accidentale ;

Reinchiderea intrerupatorului dupa un RAR nereusit este permisa numai dupa un control vizual foarte atent al intrerupatorului.

In cazul in care constata defectiuni la intrerupatori sau in celula aferenta, se interzice inchiderea intrerupatorului. Daca nu se constata defectiuni se va anula RAR-ul si dupa 2 minute de la declansare se mai poate face o incercare de reconectare. In cazul ca survine o noua declansare se va face un cntrol al intregii instalatii( celula, linie, transformator, etc) o noua reconectare fiind permisa numai dupa depistarea si inlaturarea defectului.

La intrerupatoarele cu comanda de la distanta, reconectarea se poate face fara un control prealabil al intrerupatorului sau celulei aferente dupa un timp mai mare sau cel mult egal cu cel dat de cartea tehnica a intrerupatorului pentru pauza de RAR minima admisibila.

In lipsa acestei valori, reinchiderea intrerupatoarelor se va face tot dupa 2 minute de la declansare. Se admite conectarea repetata a intrerupatoarelor de medie tensiune in scopul determinarii locului de defect prin metoda sctionarii de retea, fara a depasi insa, numarul de declansari pe scurtcircuit intre doua revizii.

Conectarea intrerupatoarelor care au intrunit numarul maxim de declansari pe scurtcircuit se poate face cu acordul dispeceratului, in cazuri bine justificate, daca nu exista pericolul de accidentare a personalului care executa manevra in caz de explozie a intrerupatorului, iar efectul nealimentarii cu energie electrica a consumatorilor depaseste costul intrerupatorului respectiv.

Este interzis a se pune in functiune un intrerupator care prezinta urmatoarele defectiuni ;

intrerupatorul are pierderi ale fluidului necesar stingerii arcului ;

intrerupatorul are izolatoarele crapate, conturnate sau strapunse;

intrerupatorul are nivel de ulei scazut, sau presiunea agentului de stingere necorespunzator;

dispozitivul de actionare nu functioneaza corect sau parametrii agentului de functionare nu se inscriu in limitele prevazute de fabrica constructoare ;

intrerupatorul are unele elemente deteriorate ;

au fost descoperite defecte vizibile in instalatie care ar duce la scurtcircuite sau puneri la pamant in urma conectarii intrerupatorului;

intrerupatorul a declansat prin protectie si are puterea de rupere depasita;

intrerupatorul a depasit numarul de declansari pe scurtcircuit;

intrerupatorul a declansat printr-o protectie care indica defecte interne ale acestuia;

intrerupatorul a declansat ca urmare a izbucnirii unui incendiu sau a producerii unui accident.

Celula de 110 kV

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate