Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
» PROIECT ELECTROMECANICA - Retele de transport si distributie a energiei electrice


PROIECT ELECTROMECANICA - Retele de transport si distributie a energiei electrice
Universitatea Lucian Blaga “ Sibiu

Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”

Sectia Electromecanica

PROIECT
Retele de transport si distributie a energiei electrice

1. Tema de proiectare

Se considera un subsistem energetic electric in zona localitatilor A, B si C constituit dintr-o centrala electrica situata in apropierea resurselor energetice primare, prevazuta cu o statie de conexiuni cu 2 nivele de tensiune (220 kV, 110 kV), o centrala electrica de putere medie situata in apropierea unui centru industrial, prevazut cu o statie cu un singur nivel de tensiune inalta si 3 consumatori constituiti din retele electrice amplasati in localitatile A, B si C.

Se cere calculul electric complet al sistemului pentru consum maxim. Calculul electric complet presupune determinarea tensiunilor in nodurile sistemului, calculul circulatiei de putere activa si reactiva si determinarea pierderilor de putere din sistem. Elementele componente ale sistemului se considera simetrice atat din punct de vedere al parametrilor cat si al puterilor si tensiunilor. Se va folosi pentru calcul metoda componentelor simetrice. Calculul se va face pentru regim normal de functionare caruia ii corespunde secventa directa. Datorita simetriei se va adopta o schema electrica monofilara. Pentru alcatuirea schemei fiecare element de sistem se va reprezenta printr-o schema echivalenta. Schema echivalenta a retelei se va obtine din interconectarea schemelor echivalente ale elementelor componente, conform situatiei reale.

2. Date de proiectare

dAB= 175 [Km];

dBC= 47 [Km];

PA= 83 [MW];

QA= 27 [MVAr];

PBi= 203 [MW];

QBi= 115 [MVAr];

PBj= 78 [MW];

QBj= 49 [MVAr];

PC= 175 [MW];

QC= 123 [MVAr];

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Calculul parametrilor transformatoarelor

Se porneste din punctul B, in functie de sensul de circulatie al puterii.

Tabel cu datele nominale ale trafo bloc:

SN [MVA]

Plot/ % val proc.

UNi

UNj

USC

i%

ΔPCu [kW]

ΔPFe,n [kW]

Tabel cu datele nominale ale trafo sistem si AT:

SN [MVA]

ΔU plot %

UNi

UNj

USC

i%

ΔPCu [kW]

ΔPFe,n [kW]

Nr. plot3.1. 3x60

W

W

W

W

[S]

[S]

[S]

[S]

3.2. 3x250

W

W

W

W

[S]

[S]

[S]

[S]

3.3. 3x80

W

W

W

W

[S]

[S]

[S]

[S]

3.4. 2x125

W

W

W

W

[S]

[S]

[S]

[S]

3.5. 9x40

W

W

W

W

[S]

[S]

[S]

[S]

4. Calculul parametrilor liniilor electrice aeriene

4.1. Linia    AB 220 KV

W/Km];

RL=Ru L= W

W

W/Km];

XL=Xu L = W

W

D12=7.158910532

D23=7.158910532

D13=13

Rm=0.95 rext=

[S/Km];

BL=Bu L [W

Bel=n Bu= [S/Km];

Sn=450 mmp

d=2Rext=29.25 mm

4.2. Linia BC 110 KV

W/Km];

RL=Ru L = W

W

W/Km];

XL=Xu L= W

W

4.403853374 mm

D12=3.544009029

D23=3.544009029

D13=6.8 mmp

Rm=0.95 rext=0.00912 m

[S/Km];

BL=Bu L= [W

Bel=n Bu= [S/Km];

Sn=185 mmp

d=2Rext19.2 mm

In continuare se determina tensiunea in nodurile sistemului, circulatia de putere activa si reactiva precum si pierderile de putere din sistem

Punctul 1

P1=PA= MW

Q1= MVAR

U1=10KV

Punctul 2

U2=10.24483311 KV

P2=P1+R*(P12+Q12/U12)=

Q2=Q1+X(P12+Q12/U12)=

U=P1*R+Q1*X/U1=0.215839352 KV

U= P1*X-Q1*R/U1=0.770215417 KV

P=(P12+Q12/U12)*R=0.294651245 MW

Q=(P12+Q12/U12)* X= 9.055135833 Mvar

Punctul 3

P3=G*U22=0.22118954 MW

*Q3=B*U22=3.122675865 Mvar

U3=10.24483311KV

Punctul 4

U4=U2= KW

P4=P3+ P2=

Q4=Q3+ Q2=

Punctul 5

P5=P4= MW

Q5=Q4= MVAR

U5=U4*K4=

U=215 # 234= 217.1597274 KV

Punctul 6

Q6=-BL*U52=-5.4*10-6*2152= MvarPunctul 7

P7=P5= MW

U7=U5= KV

Q7=Q5+Q6=38.9223363 Mvar

Punctul 8

U8=227.172302 KV

P8=P7+RL*(P72+Q72/U72=112.2556531 MW

Q8=Q7+X*(P72+Q72/U72)= 49.2192035 Mvar

U=P7*RL+Q7*XL/U7=9.380906957 KV

U= P7*XL-Q7*RL/U=16.92913926 KV

P= (P72+Q72/U72)*RL=

Q=(P72+Q72/U72)*Xl=

Punctul 9

Q9=-BL*U82=

Punctul 10

P10=P8= MW

U10=U8= KV

Q10=Q8+Q9=48.93962661 Mvar

Punctul 11

PBi= MW

QBi= MVAR

U11=220

Punctul 12

P12=P10= MW

Q12=Q10= MVAR

U12=U10= KV

Punctul

P13= PC= MW

Q13= QC= MVAR

U13= UC=20KV

Punctul 14

P14= P13+P14=175.6920293 MW

P14==

Q14= Q13+Q14=141.4541133 Mvar

Q14==

U14==21.08997275 KV

DU14= 1.0451375 KV

U14= KV

Punctul 15

U15=21.08997275 KV

P15=G*U142= MW

Q15=B*U142= Mvar

Punctul 16

U16=U14= KV

P16=P14+ P15=176.0394042 MW

Q16==Q15+ Q14=146.4166124 Mvar

Punctul

P17=P16= MW

Q17=Q16= MVAR

U17=U16*K17= KV

U=105-118 V

Punctul 18

Pgc= P18= MW

Qgc= Q18=128MVAR

U18=10.5KV

Punctul 19

P19= P18=170MW

Q19= Q18=128MVAR

U19=U18*K19= KV

Punctul

*P20=G*U192=

*Q20=-B*U192=

Punctul 21

U21= U19=117.975KV

P21=*P20+ P19=0.292+170=170MW

Q4==*Q20+ Q19=126.6311 Mvar

Punctul 22

U22=126.0253216 KV

P22=P21+R*(P12+Q12/U12)=

Q22=Q21+X*(P212+Q212/U212)=

*U=P21*R+Q21*X/U21=7.685404561 KV

*U= P21*X-Q21*R/U21=9.583549349 KV

P=(P212+Q212/U212)*R=

Q=(P212+Q212/U212)*X=

P22= P21+P =MW

Q22= Q21+Q =

Punctul 23

P23=P17= MW

Q23=Q17-Q22= MVAR

U23= KV

Punctul 24

Q6=-BL*U232= MVAR

Punctul 25

P25=P23= MW

U25=U23= KV

Q25=Q23+Q24= -2.363236018 Mvar

Punctul 26

U26=126.359665 KV

P26=P25+RL*(P252+Q252/U252)= 5.259733873 MW

Q26=Q25+X*(P252+Q252/U252)= -2.34421241 Mvar

U=P25*RL+Q25*XL/U25=

U= P25*XL-Q25*RL/U25=

P= (P252+Q252/U252)*RL=

DQ=(P252+Q252/U252)*X=

Punctul 27

Q27=-BL*U262=

Punctul 28

P28=P26= MW

U28=U26= KV

Q28=Q26+Q27=-2.43440271 Mvar

Punctul 29

P29=PBJ= MW

Q29=QBJ= MVAR

U29=110 KV

Punctul 30

P30=P28= MW

U30=U28= KV

Q30=Q26+Q27= MVAR

Punctul 31

U31=128.7125054 KV

P31=P30+R*(P302+Q302/U302)= 83.3371745 MW

Q31=Q30+X*(P302+Q302/U302)= 50.23735114 Mvar

U=P30*R+Q30*X/U30=-2.284471606 KV

U= P30*X-Q30*R/U30=4.194659261 KV

P= (P302+Q302/U302)*R=

Q=(P302+Q302/U302)*X=

Punctul 32

P32=G*U312=0.192362171 MW

*Q32=B*U312=1.414427725 Mvar

U32=128.7125054 KV

Punctul 33

U33=U32= KV

P33=P32+ P31=83.52953667 MW

Q33==Q32+ Q31=51.65177887 Mvar

Punctul 34

P34=P33= MW

Q34=Q33= MVAR

U34=U33*K34=

U =P33*R +Q33*X /U33=

U34 =U34+(U /2)=

U34REAL=U33*K34=233.4376803 KV

kn=1.909090909

Punctul 35

U35=238.8159999 KV

P35=P12+R*(P12+Q122/U0122)= 399.9630673 MW

Q35=Q12+X*(P122+Q122/U122)= 259.1243645 Mvar

*U=P12*R+Q12*X/U12=

*U= P12*X-Q12*R/U12=

*P= (P122+Q122/U122)*R=

*Q=(P122+Q122/U122)*X=

P35= P12+*P =523.555+1.93=525.494

Q35= Q12+*Q =242.717+71.650=314.367

Punctul 36

*P36=G*U352=

*Q36=B*U352=

U36=238.8159999 KV

Punctul 37

U37=U35= KW

P37=*P36+ P35=400.786952 MW

Q37=*Q36+ Q35=267.889096 Mvar

Punctul 38

P38=P37= MW

Q38=Q37= MVAR

U38=U37*K38=

*U =P37*R +Q37*X /U =12.75918271KV

U38 =U38+(*U /2)=

U38 PUS=15.75 KV

kn=0.065082645

K38=(P+100)* K*/ 100=(44.8+100)*=0.04

U38REAL=U37*K38=

cos=>0.85=

Pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare a receptoarelor de energie electrica, aflate in dotarea consumatorilor, se impune respectarea parametrilor de calitate a energiei electrice, respectiv mentinerea continuitatii in functionare, frecventei, amplitudinii tensiunii de alimentare in jurul valorilor normate si forma undei de tensiune.

In conditiile mentinerii frecventei constante, a continuitatii in functionare, a formei undei de tensiune, una din conditiile restrictive in functionarea retelelor este abaterea tensiunii retelei fata de o tensiune de referinta, denumita tensiune nominala. Intereseaza variatia de tensiune intr-un punct in jurul tensiunii nominale precum si caderea de tensiune pe linie.

Prin caderea de tensiune algebrica se intelege diferenta algebrica dintre valorile efective din doua noduri ale retelei, avand aceeasi tensiune nominala (continand numai legaturi galvanice). Caderea de tensiune algebrica se mai numeste simplificat cadere de tensiunesau pierdere de tensiune.

Prin cadere de tensiune fazoriala se in telege diferenta fazoriala dintre doua noduri diferie ale retelei.

Normele si normativele in vigoare dau benzile de variatie sau abaterile admisibile ale tensiunii intr-un nod al retelei. Aceste abateri nu    trebie depasite in exploatare, deoarece in acest caz se poate inrautatii functionarea consumatorilor. Abaterile admisibile sunt fixate in functie de tensiunea nomnala a retelei, de tipul ei si de importanta consumatorului alimentat.

Pentru stabilirea caderilor de tensiune intr-o retea data, este necesara cunoasterea circulatiei de curent sau de puteri prin elementele rtelei considerate. Pentru aceasta se fac o serie de ipoteze simplificatoare, atat asupra surselor de producere si a elementelor de transfer, cat si asupra caracteristicilor de functionare ale sarcinii.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate

Electronica
APARATE MAGNETOELECTRICE (CU BOBINA MOBILA)
Simularea functionarii circuitelor electronice cu ajutorul programului PSPICE
ELEMENTE CONSTRUCTIVE LA MASINA ASINCRONA
Circuite integrate logice
Sursa simpla de tensiune stabilizata si reglabila
PROIECTAREA SISTEMULUI DE REGLARE AUTOMATA A TURBINELOR DE ABUR
EXCITATIA GENERATORULUI
TRANSFORMATORUL TRIFAZAT
REGIMURILE DE FUNCTIONARE ALE TRANZISTOARELOR
ANALIZORUL DE RETEA ELECTRICA CHAUVIN ARNOUX CA 8334