Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Masina asincrona


Masina asincrona


Masina asincrona

Intrebari

 • Care sunt conditiile de simetrie ale infasurarilor trifazate
 • Infasurari in colivie: descriere si desenul in persectiva a unei colivii
 • Sa se scrie sirul turatiilor de sincronism ale unui camp magnetic invartitor, creat de infasurari polifazate alimentate de la o retea de 50 Hz.
 • Sa se deduca sirul turatiilor de sincronism ale unui camp magnetic invartitor, creat de infasurari polifazate alimentate de la o retea de 60 Hz
 • Sa se explice avantajele si dezavantajele repartizarii infasurarii de c.a. in mai multe crestaturi pe pol si faza si al scurtarii pasului
 • Sa se deseneze simbolurile pentru motoarele asincrone trifazate cu rotorul bobinat si in scurtcircuit
 • Sa se deseneze simbolurile pentru motoarele asincrone monofazate cu si fara faza auxiliara
 • Sa se deseneze schema de conexiuni stea pentru un motor asincron trifazat si sa se explice cum se fac practic legaturile folosind 3 placute metalice identice, cand avem scoase 6 borne ale infasurarii la placa de borne.
 • Cum se schimba sensul de rotatie al motorului asincron trifazat?
 • Sa se deseneze schema de conexiuni triunghi pentru un motor asincron trifazat si sa se explice cum se fac practic legaturile folosind 3 placute metalice identice, cand avem scoase 6 borne ale infasurarii la placa de borne.
 • Indicati pe o axa orizontala gradata de valorile alunecarii unui motor asincron trifazat, care sunt zonele pentru regimurile de motor, generator si frana
 • Dece masinile asincrone functioneaza in special in regim de motor si cele sincrone in special in regim de generator ?
 • Sa se scrie formula lui Kloss simplificata a unui motor asincron trifazat, denumind marimile care apar
 • Sa se defineasca si sa se deseneze caracteristica mecanica a unui motor asincron trifazat
 • Sa se deseneze schema electrica a unui motor asincron monofazat cu faza auxiliara, explicand care este rolul fazei auxiliare.
 • Cum se schimba sensul de rotatie al motorului asincron monofazat cu faza auxiliara ?


Pe larg

 • Pornind de la marimile caracteristrice ale unei infasurari de c.a. (m, p, yt q, Nstraturi scurtarea pasului) sa se scrie clasificarea infasurarilor de c.a.
 • Sa se deduca relatiile marimilor:

Z,    yt [crestaturi], Nb Nbf yf unghiul electric pγ dintre axele a doua crestaturi vecine

ale unei infasurari de c.a. care se pot calcula cu ajutorul marimilor caracteristice: m, p, yt, q, Nstraturi

 • Sa se deduca expresia fundamentalei spatiale a campului magnetic pulsatoriu h(a, t) dat de cea mai simpla infasurare monofazata, parcursa de curentul alternativ , caracterizata de: m = p = q = 1, cu pas diametral, intr-un strat si sa se justifice aceasta expresie
 • Pornind de la expresia campului magnetic pulsatoriu , dat de o infasurare monofazata parcursa de c.a. sa se demonstreze expresia campului magnetic invartitor dat de o infasurare trifazata, parcursa de un sistem trifazat simetric de curenti
 • Pornind de la expresia campului magnetic pulsatoriu , dat de o infasurare monofazata parcursa de c.a. sa se demonstreze expresia campului magnetic invartitor dat de o infasurare bifazata, parcursa de un sistem bifazat simetric de curenti
 • Ce este un camp magnetic invartitor circular direct si unul invers (scrieti expresiile lor analitice) si cum se poate scrie un camp magnetic pulsatoriu in functie de un camp magnetic invartitor direct si unul invers.
 • Sa se descrie pe scurt elementele constructive fundamentale ale unei masini asincrone trifazate (stator, rotor) si sa se deseneze schema unui rotor bobinat, conectat pe un reostat trifazat de pornire.
 • Sa se defineasca datele nominale principale (in numar de 6) ale unui motor asincron trifazat, indicandu-se definitia si unitatea de masura pentru fiecare dintre ele
 • Sa se explice, pe etape, principiul de functionare al unui motor asincron trifazat, din momentul alimentarii la retea, pana in momentul cand se roteste la turatia normala, tratandu-se inclusiv si campul magnetic de reactie creat de infasurarea trifazata a rotorului
 • Pornind de la expresia frecventei curentilor rotorici ai unei masini asincrone sa se arate ca cele 2 campuri invartitoare create de statorul si rotorul masinii sunt sincrone
 • Pornind de la regimul de motor asincron, alimentat de la o retea trifazata de tensiune sa se arate cum se ajunge la regimul de generator asincron care sa debiteze putere activa in acea retea. Explicati calitativ fenomenul. Ce dezavantaj major are generatorul asincron ?
 • Pornind de la regimul de motor asincron, alimentat de la o retea trifazata de tensiune sa se arate cum se ajunge la regimul de frana asincrona . Explicati calitativ fenomenul pentru un motor care ridica o greutate cu ajutorul unui scripete
 • Sa se deseneze schema echivalenta in T a masinii asincrone denumind marimile care apar si punand sensurile pentru tensiuni si curenti
 • Facand analogia unui motor asincron cu un transformator electric sa se arate care sunt deosebirile dintre ele si cum se defineste "rezistenta de sarcina" a motorului. Ce reprezinta "pierderile de energie" in rezistenta de sarcina ?
 • Sa se deseneze schema de bilant a puterilor active ale motorului asincron trifazat, indicandu-se pe schema si formulele de calcul ale diferitelor pierderi
 • Sa se demonstreze caracteristica alunecarii M = f(s) a unui motor asincron, pornind de la relatia:

. Se deduce intai curentul rotoric raportat din schema ecvivalenta in T cu impedante.

 • Sa se deseneze caracteristica alunecarii unui motor asincron si sa se marcheze punctele importante, comentand diferitele regiuni ale acestei caracteristici
 • Sa se defineasca si sa se deseneze caracteristica factorului de putere a unui motor asincron trifazat, scriind si expresia generala a factorului de putere
 • Sa se defineasca si sa se deseneze caracteristica randamentului a unui motor asincron trifazat, scriind si expresia generala a randamentului, inclusiv expresia sumei tuturor pierderilor de putere activa ΣP
 • Sa se explice cum se compenseaza puterea reactiva a unui motor asincron cu ajutorul unei baterii trifazate de condensatoare (sa se si deseneze schema) si sa se explice pe o diagrama de fazori dece curentul absorbit din retea scade, la aceeasi putere activa debitata la arbore
 • Motorul cu bare inalte: constructie, explicarea pornirii pe baza efectului Field (densitatea de curent neuniforma pe suprafata barei, la frecventa variabila a curentilor prin bara), cu desenare graficului densitatii de curent J
 • Motorul cu dubla colivie: sectiune transversala prin cele 2 colivii, explicarea pornirii, desenarea caracteristicilor M = f(s) pentru cele 2 colivii si desenarea schemei echivalente a motorului asincron in dubla colivie
 • Incercarea in gol a motorului asincron trifazat: schema de montaj, alegerea aparatelor, marimi masurate, marimi calculate (cosj , i10 [%], Pm + PFe, Rw, Xm), cu scrierea expresiilor acestora
 • Incercarea in scurtcircuit a motorului asincron trifazat: schema de montaj, alegerea aparatelor, marimi masurate, marimi calculate (uk,[%], i1p [%], PJn, Rk, Xsk), cu scrierea expresiilor acestora.
 • Regimul de frana al masinii asincrone prin pastrarea succesiunii fazelor si schimbarea sensului de rotatie: explicatii pe caracteristicile mecanice [cadranul I si IV in planul (M,n)].
 • Regimul de frana al masinii asincrone prin pastrarea sensului de rotatie si schimbarea succesiunii fazelor: explicatii pe caracteristicile mecanice [cadranele I, II, III si IV in planul (M,n)].
 • Pornind de la descompunerea unui camp magnetic pulsatoriu dat de o infasurare monofazata parcursa de c.a., sa se deseneze curbele campurilor magnetice (direct, invers si rezultant) din masina asincrona monofazata fara faza auxiliara. Explicati dece aceasta masina nu are cuplu de pornire


Masina sincrona

Intrebari

 • Care este semnificatia denumirii de "masina sincrona Dar "asincrona
 • La o masina sincrona normala, ce parte a masinii este inductorul si ce parte este indusul ?
 • Din ce material si cum se realizeaza tehnologic armaturile feromagnetice statorica si rotorica ale masinii sincrone si de ce
 • Sa se defineasca puterea nominala a unui GS si a unui MS
 • Sa se deseneze semnele conventionale ale generatoarelor sincrone trifazate cu excitatie electromagnetica si cu magneti permanenti
 • Sa se defineasca ce este acela inductor si ce este acela indus la o masina electrica
 • Unde se folosesc GS de putere ?
 • Sa se deseneze vectorii campurilor magnetice de excitatie, de reactie si rezultant, la un generator sincron si sa se marcheze, axele (d), (q), unghiul intern si viteza unghiulara
 • Sa se deseneze vectorii campurilor magnetice de excitatie, de reactie si rezultant, la un motor sincron, si sa se marcheze, axele (d), (q), unghiul intern si viteza unghiulara
 • Explicati d.p.d.v. constructiv din ce este alcatuit subansamblul rotor al masinii sincrone
 • Sa se defineasca curentul de excitatie raportat la stator al masinii sincrone
 • Sa se defineasca puterea electromagnetica a GS.
 • Pornind de la relatia sa se arate dupa de directie este orientat fazorul
 • Sa se defineasca unghiul intern δ al masinii sincrone. Intre ce fazori de tensiune se regaseste el cu precizie ? Dar cu aproximatie
 • Ce este puterea sincronizanta specifica si cum se coreleaza ea cu stabilitatea statica a GS ?
 • Sa se scrie ecuatiile fazoriale de tensiuni normala si simplificata ale gen. sincron cu poli inecati
 • Care sunt elementele specifice ale teoriei GS cu poli aparenti
 • Sa se deseneze diagrama combinata vectoriala (pentru inductii mg) si fazoriala (pentru curenti si tens.) a GS cu poli aparenti. Scrieti proiectiile inductiilor mg si curentilor pe axele (d) si (q).
 • Sa se scrie ecuatia fazoriala simplificata de tensiuni a GS cu poli aparenti sa se deseneze si sa se explice modul de constructie (secvential)
 • La ce conduce variatia curentului de excitatie la GS functionand pe retea proprie, respectiv pe retea de putere infinita ?
 • Sa se defineasca curbele in V (curenti si cos ) ale GS cuplat la o retea de putere infinita
 • Sa se defineasca stabilitatea dinamica a GS cu poli inecati


Pe larg

 • Sa se enunte criteriul ariilor de stabilitate dinamica a GS cu poli inecati cuplat la retea, folosind caracteristica unghiulara M = f(δ) a generatorului
 • Sa se defineasca si sa deseneze caracteristica de mers in gol a GS pe retea proprie
 • Sa se deseneze un caz limita de stabilitate dinamica a GS cu poli inecati cuplat la retea, avand cuplul initial diferit de zero (deducerea grafica a saltului maxim posibil de cuplu de la arbore)
 • Ce deosebiri constructive exista intre un compensator sincron si un motor sincron ?
 • Ce rol are compensatorul sincron si care sunt avantajele si dezavantajele lui in raport cu o baterie de condensatoare
 • Sa se deseneze un caz limita de stabilitate dinamica a GS cu poli inecati cuplat la retea, avand cuplul initial egal cu zero (deducerea grafica a saltului maxim posibil de cuplu de la arbore)
 • Sa se deseneze curbele in V (curenti si cos ) ale GS cuplat la o retea de putere infinita
 • Sa se defineasca si sa deseneze familia de caracteristice externe ale GS pe retea proprie
 • Sa se scrie ecuatia de bilant de puteri active al gen. sincron. Ce reprezinta fiecare termen
 • Pornind de la aplicarea teoremei II Kirchhoff pe o faza statorica a gen sincron sa se deduca ecuatia fazoriala de tensiuni (R ≠ 0) si sa se deseneze diagrama de fazori corespunzatoare
 • Pornind de la relatia si de la diagrama de fazori simplificata sa se deduca caracteristica unghiulara. M = f( ) a gen. sincron cu poli inecati si sa se deseneze.
 • Sa se scrie expresia puterii electromagnetice a GS cu poli inecati si sa se deseneze familia P = f( ) pentru mai multe valori ale curentului de excitatie.
 • Sa se explice pe etape principiul de functionare ale generatorului sincron
 • Stabilitatea statica a GS cu poli inecati: definitie, criteriu de stabilitate statica, justificare
 • Puterea reactiva a GS cu poli inecati: deducerea relatiei folosind diagrama de fazori simplificata, comentarii, curent optim de excitatie, regim subexcitat si supraexcitat
 • Pornind de la expresia cuplului GS cu poli aparenti:

sa se explice ce natura au cele 2 componente ale cuplului si sa se deseneze caract. M = f(

 • Sa se deduca conditia unica fazoriala de cuplare la retea a GS cu poli inecati si sa se enunte cele 4 conditii scalare echivalente cu ea. Erori maxime ce se pot face la indeplinirea celor 4 conditii.
 • Sa se deseneze schema experimentala de montaj, cu 4 voltmetre, de verificare a cuplarii in paralel cu reteaua a GS si sa se explice cum se indeplinesc cele 4 conditii de cuplare
 • Deduceti curbele in V ale curentilor pentru GS cu poli inecati cuplat la retea, folosind diagrama de fazori simplificata. Cum se regleaza puterea reactiva si puterea activa pentru GS
 • Sa se scrie avantajele si dezavantajele motorului sincron in raport cu motorul asincron
 • Sa se explice secvential pornirea in asincron a motorului sincron
 • Sa se deseneze schema de forta pentru pornirea in asincron a motorului sincron, sa se denumeasca elementele schemei si sa se explice pe schema pornirea.

Problemele din capitolele Infasurari, masina asincrona si masina sincrona sunt asemanatoare cu cele facute la curs sau la laborator
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate