Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Lichidarea avariilor in retelele de mt din comanda operativa a centrelor operative din scmr banat


Lichidarea avariilor in retelele de mt din comanda operativa a centrelor operative din scmr banat
LICHIDAREA AVARIILOR IN RETELELE DE MT DIN COMANDA OPERATIVA A CENTRELOR OPERATIVE DIN SCMR BANAT
1. SCOP

Este procedura cadru pentru lichidarea avariilor din reteaua MT din comanda operativa a centrelor operative din cadrul SCMR Banat.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Se aplica in activitatea operativa a personalului de comanda operativa din cadrul centrelor operative de dispecer din SCMR Banat - DirER si in activitatea personalului de servire operativa din statii si din reteaua de AT si MT aflate in gestiunea DirR Banat

3. DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE

3.1 Codul Tehnic al RET- Ord. ANRE nr.20 /27.08. 2004, completat cu Ord. ANRE nr.35 /06.12.2004; Regulament pentru conducere prin dispecer in Sistemul Energetic National-RCD

Codul Tehnic al RED Ord. ANRE nr.128 / 2008.

3.3. PE 118/92 - Regulament general de manevre in instalatiile electrice - RGM

3.4. III-AV-DN-81 - Principii generale privind lichidarea avariilor in reteaua de 110-750kV

III-AV-DED-101 - Lichidarea avariilor in statiile 110/MT din comanda operativa a centrelor operative din ScCMR Banat

3.6. III-AV-DED-103 Rezervarea barelor de MT din statiile de 110/MT din comanda operativa a centrelor operative din ScCMR Banat

3.7. Manual de Utilizare STM Manual in care sunt detaliate procedurile de realizare prin sistem a operatilor de comanda, citiri, supraveghere, inregistrare si altele

3.8. GE2 Criterii de calibrare si coordonare protectii la linii MT

3.9. DK 4452 Calibrarea protectiilor si automatizarilor din retelele de MT

3.10. DK 4517 Selectarea automata a tronsonului defect prin UP

3.11. DK 4518 Secvente de manevre pe reteaua de MT in urma defectelor si lucrarilor

3.12. DK 45.20 Exploatarea retelelor de MT cu noduri automatizate

3.13. GE 04 Reducerea numarului de declansari ale transformatorului AT/MT si manevrele succesive pentru punere in functie

3.14. IPSSM 01/2007 instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. DEFINITII

AVARIE(stare de avarie) - Stare de functionare rezultata in urma unuia sau mai multor incidente care conduc la inrautatirea sub un anumit nivel reglementat al parametrilor de functionare al unei instalatii electrice sau zone de retea.

INCIDENT - Perturbatie accidentala care apare in instalatiile de producere a energiei electrice si termice, in retelele de transport si de distributie a energiei electrice cu tensiunile de peste 1 kV, care se manifesta prin modificarea starii anterioare a ansamblurilor functionale, prin abateri ale parametrilor functionali ai acestora in afara limitelor prevazute prin reglementari sau contracte sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrala sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor si indiferent de momentul in care se produce.

CONDUCERE PRIN DISPECER - Activitate tehnica specifica sectorului energiei electrice care este efectuata de unitati specializate ce au relatii de autoritate asupra participantilor la piata energiei electrice, in scopul exploatarii coordonate a instalatiilor si echipamentelor componente ale RED care necesita o comanda unitara.

COMANDA OPERATIVA - Componenta a conducerii prin dispecer a SEN care consta in comanda exercitata ierarhizat, in timp real de catre Operatorulul de Distributie, referitoare la actiunile asupra echipamentelor si instalatiilor din RED in scopul coordonarii acestora si mentinerii RED in stare normala de functionare.

AUTORITATEA de DECIZIE Dreptul si obligatia cu care este investit un singur centru de dispecer pentru a decide asupra starii operative a echipamentelor, asupra regimului si sigurantei functionarii, pentru instalatiile si echipamentele precizate prin ordinul de investire.

CENTRU OPERATIV Structura organizatorica din punct de vedere operativ - care este investita cu atributele autoritatii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente si instalatii din SEN.

ORDINUL de INVESTIRE a centrelor de dispecer cu atribute ale autoritatii de conducere prin dispecer documentul prin care se stabileste autoritatea de conducere prin dispecer asupra instalatiilor si modul de exercitare a acesteia.

COMANDA NEMIJLOCITA comanda operativa prin care se exercita autoritatea de conducere prin dispecer proprie centrului de dispecer respectiv sau a altor centre de dispecer ierarhic superioare, asupra echipamentelor prevazute in ordinul de investire, prin telecomanda si/sau prin efectuarea convorbirilor direct intre personalul de comanda operativa al centrului de dispecer respectiv si personalul operativ din instalatii sau zone de retea.

DISPECER Personalul a carui activitate este comanda operativa a instalatiilor electrice si este investit cu atributele comenzii operative: autoritate de decizie, competenta, comanda de coordonare si comanda nemijlocita.

4.2 ABREVIERI

- DED treapta de dispecer energetic de distributie

- DED AT+MT Timisoara dispecer energetic de distributie inalt si medie tensiune Timisoara

- DET Timisoara dispecer energetic teritorial Timisoara

CO centru operativ

- COATMT centru operativ inalta tensiunesi medie tensiune

- COMTJT centru operativ medie tensiune si joasa tensiune

- CAT centru inalta tensiune

- UO AT unitate operativa inalta tensiune

- ZR-MTJT zona medie tensiune si joasa tensiune

- SGO serviciu gestiune operativa

- UO MTJT unitate operativa medie tensiune si joasa tensiune

- DirER directia exploatare retea

- DirR directia retea

- AT inalta tensiune

- MT medie tensiune

- JT joasa tensiune

- UCMR unitate conducere si monitorizare retea

- UTVI unitate telecontrol si verificari instalatii

- SCMR sectia conducere si monitorizare retea

- BPGO biroul planificare si gestiune operativa

- SCSM serviciul calitate, siguranta si mediu

- STUX sistem de telecontrol in statiile de IT/MT

- STM sistem de telecontrol in reteaua de MT

- RPP - releu de punere la pamant

- DPP - dispozitiv pentru puneri la pamant

- PH - protectie homopolara

- RH - releu homopolar

- RDH - releu directional homopolar

- RDT - releu directional tranzitoriu

- RCC - releu de curent capacitiv

- IMS element de retea care poate intrerupe curenti de pana la 600A

- UP unitate periferica

- RGDAT unitate asociata unui IMS cu rol de protectie

- SOZ monitorul dedicate dispecerului de MT pe care se fac comenzi, se urmaresc scheme si se recepteaza alarme

- DEZweb pagina dedicata activitatii ScCMR Banat

- RCD regulament de conducere prin dispecer cod tehnic de transport partea III

- RGM regulament general de manevre PE 118/92

- LEA MT - linie aeriana de medie tensiune

- LES MT - linie subterana de medie tensiune

5. DESCRIEREA ACTIVITATILOR SI RESPONSABILITATILOR

5.1. Principii generale

- lichidarea avariilor in retelele de MT din comanda operative a centrelor operative apartinatoare SCMR Banat se fac in conformitate cu RCD, RGM si au la baza ordinul de investire al instalatiei afectate;

- manevrele, de regula, se executa fara foaie de manevra si se inscriu in registrul de tura; in cazul retelelelor de MT telecontrolate operatiile si grupele de operatii dispuse sunt consemnate in protocolul de serviciu arhivat;- in cazul retelelelor de MT telecontrolate personalul de comanda operativa foloseste sistemul STM si opereaza in acesta in conformitate cu Manualul de Utilizare STM;

- manevrele se executa in conformitate cu normele de securitate a muncii IPSSM/2007 si cu instructiunile si regulamentele aflate in vigoare, in conditiile de deplina siguranta a personalului operativ si a instalatiilor;

- regimurile rezultate in urma lichidarii avariilor vor fi cele optime din punct de vedere al sigurantei in functionare si al economicitatii lor;

- timpul necesar realimentarii consumatorilor se va reduce la minimum in conditiile prioritare stabilite la aliniatele de mai sus;

- principiile cadru de lichidare a avariilor sunt precizate atat in ipoteza existentei legaturilor de comunicatie, cat si in lipsa acestora. Se considera lipsa legaturilor de comunicatie cu dispecerul, situatia in care timp de doua minute nu se poate obtine legatura prin nicio modalitate;

- se considera lichidare de avarie, ansamblul cronologic de manevre limitat in timp pana la alimentarea integrala a consumatorilor la parametrii prevazuti de normativele si contractele in vigoare; sau, in cazurile in care reparatia elementelor defectate in urma avariei este de durata, pana in momentul aprobarii cereri de retragere din exploatare a echipamentului sau a partii de echipament ce contine elementul defect ( chiar daca raman consumatori nealimentati pe perioada ceruta pentru reparatii );

- cronologia grupelor de operatii prevazuta in procedura cadru de lichidare a avariilor nu poate fi modificata, doar in conditiile necesitatii alimentarii prioritare a unor consumatori foarte importanti, daca se pun in pericol vieti omenesti, sau in cazul afectarii integritatii si sigurantei in functionare ale instalatiilor in care s-a produs avaria.

5.2. Obligatiile personalului de servire operativa din statiile de transformare netelecontrolate

- sa inregistreze momentul aparitiei avariei;

- sa noteze toate elementele declansate, clapetele cazute si casetele aprinse din camera de comanda;

- sa verifice daca barele statiei au ramas sub tensiune;

- sa noteze functionarile automatizarilor;

- sa verifice situatia alimentarii serviciilor interne;

- sa noteze toate semnalizarile si pozitiile echipamentelor din conexiunea de MT;

- sa depisteze eventualele intrerupatoare care au refuzat declansarea sau anclansarea;

- sa depisteze fenomenele electrice aparute, starea de disponibilitate a echipamentelor din punct de vedere electric si mecanic, eventualele deteriorari sau manifestari ale unor elemente ( miros, fum, incendiu, marca de arc electric etc. );

- sa raporteze la dispecerul cu comanda operativa cele mentionate mai sus si eventual sa faca propuneri pentru lichidarea avariei;

- daca nu are legaturi de comunicatie sa efectueze manevrele de repunere in functie a plecarilor in conformitate cu prezenta procedura si sa raporteze cele executate dispecerului cu comanda operativa dupa restabilirea acestora;

- la interpretarea semnalizarilor din statie se are in vedere cunoasterea ITI-statie, instructiunile tehnice si de exploatare a echipamentelor si a protectiilor existente;

- in perioada lichidarii avariilor, telefoanele vor fi disponibile; nu se intretin discutii cu alte persoane decat cu dispecerul;

- sa aiba in dotare echipamentul de protectie necesar executarii manevrelor si sa execute in deplina siguranta manevrele dispuse;

- sa indeplineasca imediat dispozitiile dispecerului cu comanda operativa, cu exceptia celor care pun in pericol securitatea personalului si integritatea echipamentelor, caz in care va actiona pe raspundere proprie, ramanand insa raspunzator de actiunile sale si de eventuala intarziere nejustificata a lichidarii avariei;

- in caz de incendii, calamitati naturale, accidente umane, manevrele de scoatere de sub tensiune a instalatiilor afectate sau a personalului accidentat se vor face fara anuntarea prealabila a dispecerului cu comanda operativa, urmand ca dupa efectuarea acestora sa raporteze imediat evenimentele petrecute si masurile luate.

5.3. Obligatiile dispecerului de distributie de MT

- supravegheaza cu ajutorul STM reteaua de MT telecontrolata si inregistreaza alarmele venite din retea prin SOZ-ul dedicat;

- opereaza in SOZ in conformitate cu prevederile Manualului de Utilizare a STM;

- controleaza in SOZ o data pe tura nivelul tensiunilor in reteaua de MT si actioneaza in sensul incadrarii in benzile de tensiune aprobate;

- urmareste incarcarile liniilor de MT in SOZ si actioneaza in sensul preluarii suprasarcinilor aparute pe liniile de MT;

- intocmeste scenariile de lichidare de avarii si le executa folosind sistemul STM prin comanda intrerupatoarelor din statiile telecontrolate sau prin intermediul IMS-urilor montate in retea;

- analizeaza functionarea protectiilor clasice din statiile netelecontrolate sau a protectiilor unificate din statiile telecontrolate, analizeaza functionarea UP-urilor si a RGDAT-urilor montate pe IMS, pentru intocmirea scenariului de avarie;

- lichideaza avariile pe liniile de MT telecontrolate prin comenzi ale elementelor telecontrolate si prin modificarea schemelor operative, acolo unde elemente netelecontrolate de retea se actioneaza de personalul de servire operativa din retea.

- la schimbul de tura, sa predea si sa preia starile operative in abatere de la schema normala, inclusiv starile operative ale IMS-urilor, reanclansatoarelor automate, sectionerelor si ale separatoarelor telecomandate;

- sa verifice permanent integritatea comunicatiilor cu statiile de transformare si cu personalul de servire operativa de serviciu in retea;

- sa verifice permanent comunicatiile sistemelor STUX si STM de la punctul de comanda cu echipamentele din statiile si retelele telecontrolate, sa foloseasca caile de back-up ale acestor comunicatii, sa sesizeze imediat deficientele aparute;

- sa cunoasca schema normala aprobata, instructiunile, normativele si prescriptiile specifice, in vigoare;

- sa actualizeze schema normala din sistemul STM dupa efectuarea de manevre de lichidare a evenimentelor folosind inclusiv serviciile asistentului dispecerului de MT;

- sa se informeze operativ asupra avariei aparute, prin solicitarea furnizarii tuturor datelor necesare, sau prin culegerea de informatii de la punctul de telecomanda prin SOZ si protocolul de servici;

- sa dispuna personalului de servire operativa din statii sau din retea solutiile optime si practice de lichidare a avariei si de realimentare a consumatorilor in conformitate cu principiile din prezenta instructiune, in timpul cel mai scurt si cu grad de siguranta ridicat

- sa puna in functie prioritar consumatorii alimentati pe racorduri, derivatii, sau portini de ax fara defect acolo unde exista IMS-uri, reancansatoare automate, sectionere, sau separatoare telecomandate;

- sa raporteze si sa informeze imediat ce situatia operativa permite, despre masurile luate in conformitate cu instructiunea IV-OP- DED-100;

- sa informeze personalul Call Center, imediat ce situatia operativa permite, despre orice incident care conduce la nealimentarea de consumatori, comunicand clar echipamentul aflat in avarie, localizarea lui in retea si daca se poate timpul aproximativ de realimentare a consumatorilor afectati;

- sa intocmeasca corect si complet notele de avarii in registrul de evernimente si in programul DEZWEB;

. Obligatiile personalului de servire operativa din reteaua de MT:

- sa se asigure permanent ca legaturile de comunicatie cu dispecerul care are autoritatea de decizie asupra instalatiilor de MT functioneaza corect;

- sa raspunda imediat la solicitarea dispecerului de MT si la dispozitia acestuia sa intrerupa lucrarile considerate mai putin importante pe care le executa;

- sa analizeze regimul rezultat in urma avariei si sa propuna dispecerului MT modul de lichidare a acesteia, functie de schema existenta, de importanta consumatorilor, de conditiile practice de acces la posturile si separatoarele unde urmeaza a se desfasura manevrele;

- sa se deplaseze operativ, in limitele sigurantei de trafic la echipamentele indicate de dispecer;

- sa fie dotat permanent cu aparatura necesara depistarii si izolarii defectelor ( indicatoare de domeniu curent si tensiune adecvate tipului de retea exploatata );

- sa posede si sa cunoasca ITI-ul retelei in care se efectueaza manevrele de lichidare a avariilor;

- sa raporteze toate indisponibilitatile si abaterile de la schema normala gasite in retea;

- la schimbul de tura, sa predea si sa preia starile operative in abatere de la schema normala, sa le consemneze in registrul de tura, inclusiv starile operative ale IMS-urilor, reanclansatoarelor automate, sectionerelor si ale separatoarelor telecomandate;- sa sesizeze toate deficientele gasite in reteaua de MT;

- sa actioneze manual IMS-urile, care nu pot fi actionate telecomandat, la dispozitia dispecerului de MT cu comanda operativa asupra liniei care contine acel IMS.

Centrele si formatiile de lucru au obligatia de-a organiza un program de permanenta sau consemnare a echipelor de servire operativa, dotate cu mijloace de transport adecvate si cu personal pregatit, instruit si in numar suficient pentru desfasurarea activitatii de lichidare a avariilor.

5.5. Principii tehnice si operative la lichidarea avariilor

Orice manevra de depistare a defectului pe o linie de MT se face doar in prezenta legaturilor de comunicatie intre dispecerul de MT si echipamentele din statiile si retelele telecontrolate, sau cu personalul operativ din statii si reteaua netelecontrolata. Dispecerul de MT, personalul de servire operativa din statii si personalul de servire operativa din retea vor uza de toate mijloacele utile pentru a restabilii comunicatiile. In cazurile in care intre personalul de sevire operativa din statii sau retea pe de-o parte si dispecerul de MT cu comanda operativa pe de alta parte, nu exista posibilitatea refacerii legaturilor de comunicatie, se va apela la intermediari, dar numai la alte trepte de dispecer sau la alt personal de servire operativa din statii sau retea.

Daca in urma unei declansari in statie se constata indisponibilitatea celulei liniei cu intrerupatorul declansat, manevrele de depistare a defectului se fac la dispozitia dispecerului de MT care analizeaza situatia si stabileste solutia optima de depistare a defectului si de alimentare a consumatorilor afectati din alte surse ( trecerea prin separator de cupla a liniei pe alta celula, alimentarea din alte statii etc.).

Atunci cand semnalizarile lipsesc sau sunt incomplete, personalul de servire operativa din statie constata si raporteaza manifestarile retelei ( soc de curent pe transformatorul de forta, scaderea tensiunii pe barele de MT, zgomote etc. ).

In cazul in care apar declansari ale altor echipamente din statie in afara plecarilor de MT ( cuple, transformatoare de forta ), ca urmare a existentei unui refuz, a aparitiei de defecte asociate, a unor neselectivitati de reglaje la protectii, personalul de comanda operativa si personalul de servire operativa din statii si retea actioneaza in conformitate cu instructiunea III-AV-DED-101, indiferent ca este vorba de statii telecontrolate sau netelecontrolate.

In urma unei declansari prin protectiile maximale de curent temporizate, dispecerul de MT se informeaza - de la personalul de servire operativa din statie in cazul statiilor netelecontrolate, sau din sistemul STM in cazul statiilor telecontrolate - despre uzura intrerupatorului aferent celulei la care este racordata linia si decide oportunitatea efectuarii manevrelor de depistare a defectului cu ajutorul intrerupatorului in cauza. Se are in vedere numarul de declansari pe scurtcircuit ce mai pot apare si mai ales formele de manifestare ale intrerupatorului in urma declansarii prin protectie ( esapare de gaze, scurgeri de ulei, etc. ).

Pentru reducerea numarului de manevre la lichidarea unei avarii pe un LES de MT, incercarea tronsoanelor de cablu se face de regula cu includerea echipamentului din post prin deschiderea separatoarelor de cablu spre aval. Totodata, este obligatorie realizarea controlului vizual al echipamentelor si elementelor de constructie ale postului inainte de inceperea manevrei. La incercarea tronsonului de cablu impreuna cu echipamentele din post, personalul de servire operativa va parasi incinta acestuia, supravegherea facandu-se la distanta de siguranta de usa lasata deschisa a incintei postului.

Daca la o linie de MT a lucrat protectia maximala de curent homopolara, RPP, de regula dispecerul de MT va dispune o noua conectare dupa 3-5 minute, numai dupa ce s-a asigurat ca intrerupatorul si protectiile din statie ale liniei in cauza sunt disponibile electric si mecanic pentru o noua declansare ( in cazul statiilor telecontrolate, lipsa altor etichete de avarie in SOZ sau lipsa de etichete specifice in protocolul de servici ) .

In cazul in care exista separator de linie in vecinatatea statiei, dispeceru de MT dispune, in primul rand, incercarea portiunii de cablu din celula pana la acest separator. Manevrele de acest gen se executa in baza conventiilor de exploatare incheiate intre centrele de inalta tensiune si centrele de MT.

Manevrele de lichidare a avariei pe o LEA de MT se fac cu automatizarea RAR a LEA scoasa din functie. Daca LEA de MT are IMS-uri sau reanclansatoare automate, se va proceda identic

La conceperea scenariului de depistare a defectului pe o linie de MT se are in vedere in mod special existenta consumatorilor importanti alimentati din linia respectiva. In aceasta situatie, daca schema o permite, manevrele se concep in asa fel incat acestia sa fie alimentati prioritar din alte surse decat cele din care se depisteaza defectul.

In cazul retelelor cu neutrul tratat cu bobina de stingere, la finalul lichidarii unei avarii in care s-au scos, sau introdus, tronsoane de linie de lungimi apreciabile, personalul de servire operativa din statiile netelecontrolate are obligatia de-a regla bobina sau bobinele de stingere. In statiile unde reglarea se face automat se verifica buna functionare a dispozitivelor de reglaj automat in urma modificarilor aparute in retea.

Daca apar declansari la LEA MT in perioade meteorologice dificile ( furtuni cu vant si descarcari atmosferice, viscol etc. ) se procedeaza in primul rand la scoaterea din functie a automatizarilor RAR. In aceste perioade LEA MT afectate se pot lasa declansate, pana cand manifestarile meteorologice isi diminueaza intensitatea. Informarea si raportarea avariilor extinse de orice natura se face in conformitate cu instructiunea IV-OP-DED-100.

Acolo unde exista in retea intrerupatoare de MT, IMS-uri, reanclansatoare automate, sectionere, sau separatoare telecomandate, manevrele de depistare a defectului se executa cu ajutorul acestora in conformitate cu ITI-urile de exploatare intocmite de unitatea operativa gestionara

In timpul manevrelor de lichidare a avariilor se folosesc indicatiile dispozitivelor de semnalizare montate pe derivatii, in posturi, sau in celulele liniilor de MT.

5.6. Lichidarea avariilor in reteaua LES MT

a) In cazul in care LES MT declanseaza prin una dintre protectiile polifazice ( maximale de curent temporizate clasice, protectii polifazice unificate ) si din celula aferenta LES MT pleaca un singur cablu, se procedeaza dupa cum urmeaza:

Dispecerul de MT dispune personalului de servire operativa din retea deplasarea la primul post dinspre statie spre aval si deschiderea separatorului de cablu spre aval. Se conecteaza LES MT. Daca declanseaza, defectul se afla pe tronsonul de cablu dintre statie si primul post ( eventual in post ). Tronsonul de cablu defect se separa electric, consumatorii fiind alimentati din alta sursa dupa posibilitatile schemei normale. Daca LES MT nu declanseaza, se deconecteaza si se continua similar manevra in fiecare post, succesiv, prin deschiderea separatoarelor de cablu spre aval, pana la depistarea tronsonului sau a postului cu defect. Dupa depistarea tronsonului de cablu sau a postului cu defect, dispecrul de MT dispune separarea acestuia si alimentarea consumatorilor din aceeasi sursa si din altele, functie de tronsonul sau postul cu defect si de posibilitatile schemele normale.

b) Daca din celula LES MT, cu intrterupatorul declansat prin protectii polifazice ( maximale de curent temporizate clasice, protectii polifazice unificate ), pleaca doua cabluri si nu exista separatoare de cabluri in celula din statie sau dispozitive de semnalizare a trecerii curentului de defect, se procedeaza astfel:

Dispecerul de MT dispune deplasarea personalului de servire operativa la primul post de pe unul dintre cabluri - presupunem cablul A - in general cel cu consumatorii mai importanti sau cu numar mai mare de posturi. Se deschide separatorul de la cablul A spre aval si se conecteaza LES MT. Daca LES MT nu declanseaza, defectul se afla pe tronsoanele de cablu neincercate aferente cablului A. Se continua depistarea defectului pe cablul A folosindu-se celula LES A+B procedandu-se similar ca in cazul unui singur cablu. Daca LES MT declanseaza, defectul se afla, ori pe cablul B, ori pe tronsonul de cablu A din statie pana in primul post. Dispecerul de MT dispune deplasarea personalului de servire operativa in primul post de pe cablul B, unde se deschide separatorul spre aval si se incearca LES MT. Daca defectul este pe portiunile de cabluri pana in primele posturi, se alimenteaza consumatorii din alte surse. Pentru depistarea locului de defect, unitatea operativa gestionara al cablurilor emite cerere de retragere din exploatare a tronsoanelor din statie pana in primele posturi. Personalul operativ din retea, in baza formalitatilor de lucru emise conform normativelor de protectia muncii in vigoare, dezleaga unul dintre cabluri in celula statiei si se depisteaza prin masuratori cu inductorul tronsonul de cablu defect. Daca defectul a fost depistat, si numai in caz de necesitate, consumatorii cablului fara defect pot fi realimentati din celula statiei, pana in momentul inceperii reparatiei tronsonului defect. In cazul in care defectul este pe cablul B in aval de primul post, se procedeaza ca si in cazul existentei unui singur cablu, alimentandu-se initial consumatorii de pe cablul A de regula din alta sursa, pentru a se folosi celula din statie pentru depistarea locului defect de pe cablul B.

c) Daca din celula LES MT, declansata prin protectii polifazice ( maximale de curent temporizate clasice, protectii polifazice unificate ), pleaca doua cabluri si exista separatoare de cabluri in celula, se procedeaza astfel:

Se deschide in statie separatorul de cablu al cablului A ( avand consumatori importanti sau un numar de posturi mai mare ) si se conecteaza intrerupatorul celulei cablului A+B. Daca intrerupatorul nu declanseaza se procedeaza la depistarea defectului pe cablul A ca si in cazul tratat la punctual (b). Daca intrerupatorul declanseaza, defectul se afla pe cablul B. In continuare se procedeaza tot ca la punctual (b), avandu-se in vedere alimentarea prioritara a consumatorilor importanti de pe cablul A.

d) Manevrele de lichidare a avariei daca din celula pleaca un singur cablu si LES MT declanseaza prin protectii homopolare ( PH, RH, RDH, RCC, protectie homopolara unificata ), sunt urmatoarele:

La dispozitia dispecerului de MT personalul de servire operativa din statie conecteaza LES MT declansata dupa un interval de timp de 3-5 minute. In cazul declansarii prin aceeasi protectie, se dispune deplasarea personalului de servire operativa din retea la un post aflat in general la mijlocul LES MT si la care accesul este rapid. Se deschide separatorul de cablu spre aval si se conecteaza LES MT din statie. Daca aceasta nu declanseaza, defectul se gaseste in a doua jumatate a LES MT, urmand continuarea manevrelor de sectionare de la acest post spre aval. Se poate proceda la o noua injumatatire a tronsonului ramas cu defect, sau daca numarul de posturi ramas este mic, se va continua succesiv, din post in post, pana la depistarea defectului. In cazul in care dupa prima injumatatire a LES MT, intrerupatorul acesteia declanseaza, defectul se afla in prima jumatate a LES MT, urmand o noua injumatatire, sau in cazul ramanerii unui numar mic de posturi pana la statie, efectuarea de separatii, succesiv, in posturile ramase pe tronsonul cu defect. Se au in vedere in mod special timpul de deplasare a personalului operativ in retea si traseele cele mai scurte si cu accesul la posturi cel mai usor.

e) In cazul in care din celula statiei pleaca doua cabluri si LES MT declanseaza prin protectii homopolare ( PH, RH, RDH, RCC, protectii homopolare unificate ), fara a exista separatoare de cabluri in celula si fara a exista dispozitive de semnalizare a trecerii curentului de defect, se procedeaza identic ca in cazul declansarii prin protectie maximala de curent temporizata, nefiind insa necesara depistarea defectului succesiv, din post in post, de la sursa spre aval, util fiind procedeul de injumatatire.

f) Daca din celula LES MT din statie pleaca doua cabluri si LES MT declanseaza prin protectiile PH, RH, RDH, RCC, protectii homopolare unificate si exista separatoare de cablu, se separa unul dintre cabluri, de regula cel cu consumatori mai importanti sau cu un numar de posturi mai mare, si se depisteaza pe care din cele doua este defectul, urmand apoi manevrele mentionate in cazul cu un singur cablu.

g) Daca din celula LES MT din statie pleaca doua cabluri, celula nu are separatoare de cabluri dar are dispozitive de semnalizare a trecerii curentului de defect, indiferent prin ce protectie a declansat intrerupatorul din statie, se depisteaza dispozitivul de semnalizare care a lucrat si de regula se separa in primul post cablul fara defect, consumatorii acestuia alimentandu-se prioritar sau nu functie de importanta lor. Depistarea defectului se face de regula cu intrerupatorul declansat din statie, procedandu-se similar ca in cazurile mentionate la punctele de mai sus, luandu-se in considerare de data aceasta protectia prin care a declansat intrerupatorul.Avand in vedere necesitatea scurtarii timpului de lichidare a avariei, functie de importanta consumatorilor afectati de avarie, dispecrul de MT solicita dupa caz o a doua echipa de servire operativa.

De asemenea, in alcatuirea scenariului de lichidare a acestor tipuri de avarie, dispecerul de MT va decide oportunitatea alimentarii prioritare a tronsoanelor de cablu fara defect, functie de importanta si numarul consumatorilor si abia dupa aceea va proceda la depistarea defectului.

In cazul in care celula LES MT din statie este, sau devine indisponibila ( uzura depasita a intrerupatorului, defect primar sau secundar in celula ), dispecrul de MT dispune efectuarea manevrelor de depistare si separare a defectului fara actionarea intrerupatorului din celula din statie. In acest sens se pot folosi intrerupatoarele cu protectii din alte statii ale linilor cu care se bucleaza LES MT declansata sau intrerupatoarele de bucla cu protectii din posturi. Daca nici una dintre solutiile de mai sus nu se poate aplica, se dispune personalului de servire operativa din retea efectuarea de masuratori cu inductorul pana la depistarea locului defect, asigurandu-se prin manevre separarea tronsoanelor LES MT.

In cazul absentei comunicatiilor intre dispecrul de MT si personalul de servire operativa din statii, LES MT declansate prin protectii polifazice ( maximale de curent temporizate, protectii polifazice unificate ) nu vor fi conectate de catre personalul de servire operativa din statii decat la restabilirea comunicatiilor si la dispozitia dispecerului de MT. In cazul in care LES MT a declansat prin protectii homopolare ( PH, RH, RDH, RCC, protectii homopolare unificate ), personalul de sevire operativa, in lipsa comunicatiilor, va conecta o singura data LES MT dupa 3-5 minute de la ora primei declansari. Restul manevrelor se vor face numai doar la dispozitia dispecerului de MT, dupa restabilirea comunicatiilor.

Orice manevra necesara lichidarii avariei este interzis a fi efectuata de catre personalul de servire operativa din retea, daca intre dispecerul de MT si personalul de sevire operativa din retea nu exista legaturi de comunicatie.

5.7. Lichidarea avariei la LEA MT

a) La declansarea LEA MT prin protectii polifazice ( maximale de curent temporizate, protectii unificate pentru defecte polifazice ) se va proceda astfel:

Dupa 3-5 minute, DEDL dispune anularea RAR-ului si conectarea LEA MT. Daca aceasta declanseaza, se dispune personalului de servire oparationala din statie incercarea cablului de iesire din statie, in cazul in care acesta exista

- Daca LEA are IMS-uri cu UP-uri si RGDAT-uri si este in functie meniul automat de separare a tronsonului de LEA defect, dispecerul de MT va urmarii desfasurarea meniului si va identifica tipul de defect semnalizat de protectia unificata din statie si functionarea corecta a elementelor telecontrolate, apoi va continua separarile in conformitate cu principiile de mai jos;

- Daca LEA are IMS-uri, reanclansatoare, separatoare telecomandate, sau sectionere, dispecerul de MT va intocmi scenariul de lichidare a avariei si prin sistemul STM comanda deschiderea acestora, apoi procedand identic cu scenariul din cazul prezentat mai jos referitor la lipsa elementelor telecomandate;

- Daca LEA nu are IMS-uri, reanclansatoare automate, separatoare telecomandate, sau sectionere, dispecerul de MT dispune personalului de servire operativa din teren deplasarea si deschiderea primului separator de ax de la statie spre aval. In cazul in care la conectare, LEA MT declanseaza, se deschid toate separatoarele de derivatie de pe portiunea de LEA MT pana la separatorul de ax. Se conecteaza LEA MT. Daca defectul este pe portiunea de ax, LEA MT declanseaza. Daca LEA MT nu declanseaza, defectul se afla pe una dintre derivatii. Se inchid separatoarele de derivatie pe rand. In cazul in care la inchiderea unuia dintre acestea, LEA MT declanseaza, se separa derivatia cu defect si se pune in functie restul de LEA MT. Se va proceda similar daca LEA MT nu declanseaza la conectarea cu primul separator de ax deschis si separatoarele de derivatii inchise. In principiu se va localiza portiunea de LEA MT cu defect intre doua separatoare de ax, dupa care se va trece la localizarea defectului pe una dintre derivatie sau chiar pe ax.

- In cazul in care pe LEA MT exista IMS-uri, reanclansatoare automate, sectionere sau separatoare telecomandate cu deschidere normala sau in sarcina, ce pot fi actionate de la distanta si LEA MT declanseaza printr-o protectie polifazica ( maximalae de curent temporizate, protectii polifazice unificate ), se deschide primul IMS sau reanclansator automat din ax, separatoarele telecomandate si sectionerele montate pe derivatii. Se conecteaza LEA MT. Daca LEA MT ramane in functie, se inchide pe rand cate o derivatie, pana se detecteaza derivatia cu defect. Daca LEA MT declanseaza, defectul este pe ax sau pe derivatiile cu separatoare de derivatie cu actionare manuala. Dispecerul de MT dispune personalului de servire operativa din teren deschiderea acestora si apoi inchiderea lor pe rand, incercandu-se de fiecare data LEA MT In cazul in care, dupa deschiderea tuturor separatoarelor de ax si de derivatie existente pana la IMS sau reanclansatorul automat din ax, la conectare, LEA MT declanseaza, defectul se afla pe portiunea de LEA MT de la ultimul separator de ax pana la IMS sau reanclansatorul automat.

Daca LEA MT are in ax IMS-uri, separatoare telecomandate, se deschide primul IMS sau separator telecomandat din ax. Se conecteaza LEA MT. Daca LEA MT declanseaza se va proceda la deschiderea IMS-urilor, a separatoarelor telecomandate, a sectionerelor si a separatoarelor cu actionare manuala de pe derivatii. In cazul in care LEA MT declanseaza, defectul se afla pe ax. Daca LEA MT nu declanseaza, se inchid pe rand toate separatoarele de derivatie. Daca la inchiderea unuia dintre ele, LEA MT declanseaza, se separa derivatia cu defect si se realimenteaza restul consumatorilor. Daca LEA MT, in urma deschiderii primului IMS, separator telecomandat din ax nu declanseaza avand sub tensiune toate derivatiile de pe portinea de ax sectionata, dispecerul de MT dispune deplasarea personalului de servire operativa la primul separator de ax cu actionare manuala in aval de IMS sau separator telecomandat. In continuare se procedeaza la deschiderea separatoarelor de derivatie si la depistarea derivatie cu defect sau a portiunii de ax cu defect, similar cu cazul depistarii defectului pana la primul IMS sau separator telecomandat. Daca linia nu declanseaza, nici la deschiderea primului separator cu actionare manuala din ax se continua deplasarea la urmatorul separator de ax.

Odata gasita portiunea de LEA MT cu defect, aceasta se separa si se alimenteaza consumatorii din sursa initiala si din alte surse disponibile.

b) In cazul declansarii LEA MT prin protectii homopolare ( PH, RPP, DPP, RH, RDH, RCC, RDT, unificate homopolare ), se procedeaza astfel:

Dupa un timp de 3-5 minute, dispecerul de MT anuleaza RAR-ului si conecteaza linia. Daca LEA declanseaza, se poate repeta dispozitia de conectare dupa un alt interval de timp, functie de momentul zilei sau de rapiditatea cu care personalul de servire operativa din retea ajunge pe traseul liniei. In cazul in care LEA MT declanseaza, se dispune incercarea cablului de iesire din statie, daca acesta exista.

In cazul in care defectul nu se afla pe cablul iesire al LEA MT, se continua depistarea defectului:

- Daca LEA are IMS-uri cu UP-uri si RGDAT-uri si este in functie meniul automat de separare a tronsonului de LEA defect, dispecerul de MT va urmarii desfasurarea meniului si va identifica tipul de defect semnalizat de protectia unificata homopolara din statie si functionarea corecta a elementelor telecontrolate, apoi va continua separarile in conformitate cu principiile de mai jos;

- Daca LEA are IMS-uri, reanclansatoare automate, separatoare telecomandate, sau sectionere, dispecerul de MT va intocmi scenariul de lichidare a avariei si prin sistemul STM comanda deschiderea acestora, apoi procedand identic cu scenariul din cazul prezentat mai jos referitor la lipsa elementelor telecomandate;

- Daca LEA MT nu are IMS-uri, reanclansatoare automate, sectionere, separatoare telecomandate, dispecerul de MT dispune deplasarea personalului de servire operativa la unul dintre separatoarele de ax aflate in zona de mijloc a LEA MT, de regula unde accesul este usor. Se deschide acest separator si se conecteaza LEA MT. Daca declanseaza, defectul se afla in prima portiune, de la statie pana la separatorul de ax deschis. In continuare, defectul se localizeaza intre doua separatoare de ax succesive aflate in prima jumatate a LEA MT prin deschiderea separatoarelor de ax. Depistarea defectului pe aceasta portiune de ax separata se face deschizand separatoarele de derivatie aferente. Daca cu toate separatoarele de derivatie deschise, LEA MT declanseaza, defectul se afla pe portiunea de ax. Daca LEA MT nu declanseaza se inchid pe rand separatoarele de derivatie, conectandu-se de fiecare data LEA MT. In cazul in care la inchiderea unuia dintre separatoarele de derivatie, LEA MT declanseaza, defectul se afla pe acea derivatie. Daca LEA MT nu declanseaza la deschiderea separatorului de ax de la jumatatea LEA MT, se continua deschiderea unui alt separator de ax in aval, injumatatindu-se portiunea de LEA MT ramasa cu defect, manevra desfasurandu-se similar pana la depistarea defectului. Daca LEA MT declansata alimenteaza consumatori de importanta majora, sau un numar mare de posturi si schema normala a LEA MT permite trecerea consumului acestora pe alte LEA MT, consumatorii importanti pot fi alimentati din alte surse, dupa care se continua detectarea defectului.

- In cazul existentei IMS-urilor, reanclansatoarelor automate, sectionerelor, separatoarelor telecomandate, acestea se vor deschide in primul rand, incercandu-se de fiecare data LEA MT. Daca defectul nu se poate izola prin deschiderea IMS-urilor, reanclansatoarelor automate, sectionerelor, separatoarelor telecomandate, si LEA MT contine separatoare de ax si de derivatie cu actionare manuala, se procedeaza in mod similar ca si in cazul prezentat mai sus.

Pe LEA MT unde sunt montate IMS-uri cu RGDAT, reanclansatoare automate, sectionere, si acestea declanseaza, se procedeaza ca si in cazurile in care declanseaza intrerupatorul celulei din statie al LEA MT. Daca schema normala permite si portiunea de LEA MT fara defect are consumatori importanti, prioritara este alimentarea din alte surse a consumatorilor aflati in amontele IMS-ului sau a reanclansatorului automat.

In cazul absentei comunicatiilor intre dispecerul de MT si personalul de servire operativa din statiile netelecontrolate, LEA MT declansate prin oricare protectie vor fi conectate de catre personalul de servire operativa din statii o singura data dupa 3-5 minute de la ora primei declansari. Orice alta manevra se face doar la dispozitia dispecerului de MT, dupa restabilirea comunicatiilor.

Orice manevra executata de personalul de servire operativa din retea este interzisa daca intre dispecerul de MT si personalul de sevire operativa din retea nu exista legaturi de comunicatie.

Instructiunea III-AV-DED-102 REV 1 Md.1 este o instructiune cadru si inlocuieste instructiunea III-AV-DEZ-102 REV 0 Md.1. Centrele si formatiile de lucru din cadrul unitatilor operative MTJT din Dir DR Banat au obligatia sa elaboreze instructiuni tehnice interne de exploatare pentru fiecare linie de MT aflata in gestiunea lor. La elaborarea acestora se au in vedere: respectarea prezentei instructiuni, schemele normale aprobate pentru reteaua respectiva si planul de reglaje existent.

6. LOGIGRAMA nu este cazul

7. INREGISTRaRI si anexe nu este cazul
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate