Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Caiet de sarcini instalatii electrice


Caiet de sarcini instalatii electrice
Caiet de sarcini instalatii electrice

1.Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de instalatii electrice Casa de Cultura Sebes.

Lucrarile trebuie executate in modul cel mai corect si complet. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu normele si normativele in vigoare.
Lucrarile cuprinse in planurile de executie vor fi atent verificate de Antreprenor in ceea ce priveste: gabaritele, conditiile din teren, respectarea conditiilor de arhitectura si coordonarea cu celelalte specialitati. Orice contradictie va fi semnalata la timp proiectantului inainte de inceperea lucrarilor.

Antreprenorul va respecta intocmai prevederile caietului de sarcini.

Caietul de sarcini nu este limitativ, insa orice modificare sau completare se va face numai cu avizul proiectantului.

Executia instalatiilor electrice se face de catre firme autorizate de catre S.C. ELECTRICA S.A. si care au electricieni autorizati, cu viza la zi.

2.Normative si standarde de referinta

Legea 10 /1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata;

I 7 -2002. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.;

GP 052 2000. Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.;

I 20/2000 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului a constructiilor;

PE 107-78 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

PE 116-84 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice; Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;

PE 119-90 Norme de protectia muncii pentru instalatiile electrice;

PE 932 1993. Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice;

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

3.Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale pe santier, se vor pune la dispozitia beneficiarului spre arobare urmatoarele mostre:

conductori electrici;

cabluri electrice;

jgheaburi;

paturi pentru cabluri;

corpuri de iluminat;

lampi;

intreruptoare;

comutatoare;

tuburi de protectie;

tevi de protectie;

echipamente electrice;

etc.

3.1.Materiale

3.1.1.Dispozitii generale

Materialele electrice noi trebuie sa fie agrementate tehnic conform legii si sa aiba certificarea de conformitate a calitatii. Aceste materiale, aparate si receptoare trebuie sa fie insotite de certificate de calitate si buletine de verificare BRML (contoare de energie).

Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiect, se va putea face numai cu avizul proiectantului.

3.1.2.Exigente de calitate pentru materiale

Materialele si produsele folosite de Antreprenor trebuie sa fie insotite de certificate de calitate.

La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si de conditiile lor de utilizare si montare.

Pentru a asigura securitatea persoanelor si a bunurilor, materialele electrice trebuie sa-si pastreze in timp calitatile si caracteristicile tehnice sub actiunea influentelor externe din incaperile sau amplasamentele in care ele au fost instalate.

Se vor utiliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi si poduri de cabluri, materiale incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza prescriptiilor specifice in vigoare (I 7-2002).

Se vor utiliza tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale plastice.

Se vor utiliza podurile de cabluri, in care se vor monta grupat pe categorii de teniune (conform I7-2002) conductele si cablurile electrice.

3.1.3.Conductoare si cabluri electrice

3.1.3.1.Generalitati

Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele prin care se realizeaza functiuni de izolare, legatura electrica si mecanica (puse in opera individual in teren sau altfel spus necuprinse in tablourile electrice), ca de exemplu:

conductoare, bare, cabluri;

izolatoare;

cleme;

alte materiale de montaj.

Cablurile si conductoarele vor fi furnizate de catre un producator aprobat si acolo unde este posibil, acesta va fi acelasi pentru toate cablurile si conductoarele. Fiecare tambur sau bobina de cabluri va fi insotit de un certificat al fabricantului in care se mentioneaza numele producatorului, dimensiunea nominala a cablului, data si rezultatele testelor. Cablurile fabricate cu mai mult de 12 luni inaintea livrarii nu vor fi acceptate.

Toate cablurile vor fi livrate cu capetele sigilate. Daca cablul este taiat la ambele capete acesta va fi imediat sigilat pentru a preveni umezirea acestuia. Cablurile nu trebuie transportate la Amplasament in bobine desfacute, dar un numar de cabluri scurte vor putea fi transportate pe acelasi tambur. Antreprenorul va fi responsabil in totalitate pentru cumpararea si costul tamburilor pentru cablu si pentru indepartarea acestora de la Amplasament dupa utilizare.

Cablurile si conductoarele vor fi dimensionate corespunzator pentru a suporta curentul in conditii normale si pe durata scurta in conditii defectuoase, la tensiunea specificata.

La evaluarea dimensionarii si sectiunii oricaror cabluri sau conductoare vor fi luati in considerare urmatorii factori:

caderea maxima de tensiune admisibila;

tipul si magnitudinea incarcarii;

nivelul de defect si durata corespunzatoare circuitelor de protectie si sigurantelor;

reglajul la supracurent al protectiilor;

lungimea traseelor si amplasarea cablurilor;

temperatura ambianta;

metoda de pozare.

3.1.3.2.Conductoare electrice

Se interzice utilizarea conductoarelor pentru instalatii mobile in instalatiile electrice fixe, aferente constructiilor.

Conductoarele de legatura se vor alege astfel ca sa aiba tensiune de izolatie corespunzatoare, sa fie rezistente la solicitarile datorate efectului termic si electrodinamic al curentului de scurtcircuit la locul de montare.

3.1.3.3.Cabluri electrice

Antreprenorul va livra si instala toate cablurile electrice dintre toate tablourile si componentele electrice din teren.

Cablurile de alimentare si control vor fi in concordanta cu specificatiile din prezenta documentatie.

Se vor utiliza cabluri electrice din cupru cu sectiunile specificate in piesele desenate si in breviarele de calcul.

Cablurile electrice trebuie sa respecte normele de rezistenta la tractiune si temperatura si sa nu prezinte defectiuni ale izolatiei sau mantalei.

Nu se accepta cabluri care prezinta legaturi electrice ale conductoarelor in interiorul mantalei.

Cablurile vor respecta cel putin standardele romanesti in vigoare si in primul rand STAS 11388/1.

Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea flacarii in interiorul cladirilor, in canale, tunele, puturi, poduri (I 7-2002). Utilizarea acestui tip de cablu pozat in pamant sau in apa, se admite, cu luarea masurilor reglementare, in cazul in care traseul de cabluri se continua in interiorul unei cladiri. Cablurile vor avea determinata comportarea la foc in conditiile prevazute de STAS 11388/7.

Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablului (U0 si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (normativul PE 107/78). In cazul instalatiilor de joasa tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale U0 mai mici sau egale cu 0,6 KV si U = 1 KV.

Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatie la supratensiuni si are valorile indicate in standardele si normele interne pe produs, functie de tensiunea cea mai ridicata a retelei. In cazul de fata aceasta tensiune se considera de maxim 1,2 KV.

Rigiditatea dielectrica a cablurilor de comanda-control supuse influentei instalatiilor de energie se verifica la supratensiunile induse prin cuplaj de la aceste instalatii, conform STAS 832.

3.1.3.4.Corpuri de iluminat

Corpurile de iluminat trebuie sa aiba gradul de protectie corespunzator influentelor externe ale mediului in care urmeaza sa functioneze, conform normativului I7-2002. Majoritatea aparatelor si echipamentelor electrice sunt concepute sa functioneze normal la o temperatura ambianta cuprinsa in intervalul +50C . +400C.

Tijele de sustinere a corpurilor de iluminat trebuie sa poata sustine de 5 ori greutatea nominala a corpurilor, dar nu mai putin de 10 Kgf.

3.1.3.5.Intreruptoare si comutatoare

Intreruptoarele circuitelor de lumina trebuie sa aiba cel putin curentul nominal al acestora.

Intreruptoarele si comutatoarele pentru circuitele de iluminat pot fi instalate ingropate sub tencuiala sau aparente.

3.1.3.6.Prize

Prizele de 220 V si 24 V trebuie sa aiba protectie pentru patrunderea apei si a prafului, iar numarul minim de cuplari-decuplari este 10 000.

3.1.3.7.Jgheaburi si paturi de cabluri

Cablurile vor fi montate aparent, pozate pe poduri de cabluri sau suporturi similare.

Pot fi utilizate cabluri flexibile, dar numai pe distante scurte, pentru alimentarea receptoarelor fixe care nu necesita racordare prin priza si pentru cazurile in care trebuie evitata o conexiune suplimentara.

La trecerea cablurilor prin pereti si plansee antifoc sau rezistente la foc se vor lua masuri corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul    acestora cu alcatuiri rezistente la foc, potrivit prevederilor normativului P 118 si ale normativului PE 107.

Jgheaburile pentru cabluri vor fi executate din otel perforat galvanizat la cald sau acoperite cu PCV cu grosimea nu mai mica de 1 mm pentru jgheaburi pana la 100 mm latime, si nu mai putin de 1,25 mm pentru jgheaburi intre 100 si 150 mm latime, si nu mai putin de 1,5 mm pentru jgheaburi intre 150 si 300 mm latime.

Jgheaburile pentru cabluri si suportii vor fi fabricati in concordanta cu ultimele standarde.

Jgheaburile si paturile de cabluri se prefera a fi din otel si vor fi sustinute de console metalice montate pe pereti sau tavan. Jgheaburile si paturile de cabluri vor avea capace demontabile pentru curatire si eventuale reparatii, deasemenea vor avea orificii pentru circulatia aerului.

Toate paturile de cabluri vor fi elemente prefabricate, cu coturi, teuri, reductii si suporti originali. Taierea sau indoirea ulterioara nu este permisa.

Se vor prevedea suporti suficienti pentru ca paturile de cabluri sau tuburile sa nu se indoaie/arcuiasca inspre in jos. Inaintea instalarii, traseele paturilor de cabluri vor fi inaintate spre aprobarea beneficiarului.

3.1.3.Tuburi de protectie

Atunci cand tuburile de protectie sunt montate inglobat in elementele de constructie, accesoriile de imbinare ale acestora trebuie sa asigure etanseitatea in timpul prizei cimentului.

Stabilirea traseului tuburilor de protectie trebuie sa se faca astfel incat sa nu fie posibila acumularea apei de condensatie in nici un punct al acestuia.

Tuburile de protectie trebuie pozate astfel incat sa nu fie posibila patrunderea apei.

Tragerea conductelor electrice in tuburile de protectie, in plinte sau in profile se face numai dupa montarea lor si a accesoriilor acestora.

Atunci cand se utilizeaza tuburi de protectie metalice, acestea trebuie legate la pamant. Tuburile metalice nu trebuie utilizate drept conductoare de legare la pamant sau drept conductoare de protectie.

Tuburile de protectie pozate in canale tehnice si imbinarile lor trebuie sa fie etanse. Tuburile de protectie metalice trebuie montate astfel incat sa se asigure evacuarea apei de condensatie.

Capacele dozelor de derivatie trebuie sa ramana accesibile si demontabile dupa incastrarea in elementul de constructie.

Golurile pentru traseele electrice din constructie trebuie sa permita trecerea libera a tuburilor de protectie.

Marginile tuburilor de protectie vor fi aparate cu inele de plastic pentru a preveni deteriorarea cablurilor.

3.1.3.9.Alte materiale

Toate piulitele, bolturile, etc. vor fi de tipul anticoroziv.

Caile de curent prevazute in bare, se realizeaza din bare de cupru.

Trecerea barelor de la exterior la interior se face prin placi izolate cu izolatoare de trecere.

In toate cazurile cand se utilizeaza conductoare neizolate trebuie respectate prevederile din normativul I7-98, referitoare la aceste conductoare.

In instalatiile electrice vor fi montate numai sigurante automate calibrate.

Conductoarele instalatiilor de legare la pamant sau la nul, se prevad conform STAS 6119 si STAS 6616. Centurile interioare din cladiri vor fi din banda de otel zincat.

Constructiile metalice suport a materialelor electrice si alte accesorii de montaj din otel sau tabla se vopsesc pentru protectie si dupa caz anticoroziv.

3.2.Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea, depozitarea si manipularea se va face cu respectare prevederilor ISO 9001.

Orice manevrare, transport si depozitare a aparaturii, cablurilor, etc. vor fi facute luand in considerare proprietatile diferitelor materiale si conditiile externe normale, in vederea evitarii impactului daunator asupra componentelor si in vederea evitarii impuritatilor etc.

Materialele livrate se aseaza pe scanduri de cherestea sau in rafturi si rastele, pentru a impiedica eventualul contact cu solul.

4.Executia lucrarilor

4.1.Operatiuni pregatitoare

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de instalatii electrice:

conform cu graficul de executie stabilit de comun acord intre constructor si Beneficiar;conform tehnologiei proprii a constructorului.

Prima operatie in vederea inceperii lucrarilor de executie a instalatiilor electrice este analiza pieselor scrise si desenate din proiectul tehnic.

Se va face confruntarea planurilor de instalatii electrice cu planurile celorlalte specialitati de instalatii, in vederea coordonarii traseelor comune si a rezolvarii optime a intersectiilor. De asemenea, se va face confruntarea cu planul cladirii in vederea coordonarii golurilor de trecere prin pereti, precum si verificarea pozitiilor la fundatiile de utilaje.

4.1.2.Montajul

4.1.2.1.Descrierea lucrarilor

Urmatoarele puncte trebuie luate in considerare:

1. Detalii de executie si constructie tablouri/panouri electrice;

2. Montajul aparatelor de masura si control;

3. Lucrari de cablare a motoarelor electrice si aparatelor de masura si control;

4. Probe ale instalatiei electrice, a echipamentelor si aparatelor de masura si control.

Punctul 1. se vor executa de catre constructorul panoului/tabloului electric.

Punctele 2, 3 si 4 se vor executa de catre Antreprenor (inclusiv montajul panourilor electrice).

Instalatiile electrice de iluminat si prize se vor realiza cu conductori de cupru FY in tuburi de protectie de PCV-U sau cu cablu CYY    pozat aparent, in tuburi sau in pat de cabluri.

Instalatiile de forta se vor realiza cu cablu CYY si CYAbY, amplasate pe un pod de cabluri (conform planurilor anexate).

Comanda pompelor se va realiza cu butoane de comanda grupate si amplasate in tabloul de automatizare.

Contactorii, precum si elementele de protectie aferente se vor amplasa in tabloul electric de forta.

Se vor utiliza protectii electronice moderne, avand controlul asimetriei fazelor (inclusiv disparitia unei faze) depasirea curentului reglat, protectia la porniri prea dese care vor conferi motoarelor electrice o durata de viata mai mare.

Elementele utilizate vor fi cu durata mare de viata si fiabilitate    ridicata in vederea realizarii unei sigurante sporite in functionare.

Instalatia de iluminat se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente si incandescente.

Cablurile electrice vor fi marcate cu etichete din care va rezulta destinatia fiecarui cablu. Etichetele se vor fixa la distanta de circa 2 m.

Cablurile electrice vor fi montate in jgheaburi doar dupa fixarea definitiva a acestora din urma si se vor fixa cu cleme de jgheaburi la distante de maxim 4 m. Cablurile se vor monta paralel in jgheaburi, fara sa se rasuceasca intre ele.

In zonele expuse loviturilor mecanice cablurile se vor proteja cu tuburi de protectie.

La executie si montaj se vor respecta:

documentatia scrisa si desenata, faza PT si faza DE care se va preda ulterior;

standardele si prescriptiile pentru executie si montaj;

masurile de protectia muncii;

masurile de protectie contra incendiilor;

tablourile electrice se vor comanda in baza documentatiei desenate faza DE;

lucrarile de devieri si protectii retele se vor face in prezenta si cu acordul detinatorilor de retele.

4.1.3.Tablourile electrice

4.1.3.1.Generalitati

Receptia tablourilor se face in prezenta delegatului autorizat al Antreprenorului si Beneficiarului, urmarindu-se corectitudinea respectarii proiectului. Tabloul va fi insotit de certificat de calitate.

Pentru transport:

tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii;

in timpul transportului se va asigura pozitia verticala a dulapurilor si se vor feri de lovituri;

aparatele de masura si automatizare vor fi transportate in ladite;

ambalajele trebuie sa contina semnele de 'FRAGIL', 'NU RASTURNATI' si 'A SE FERI DE UMEZEALA' conf. STAS 5055.

Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze corozive, cu temperatura cuprinsa intre 10 si 40 C si umiditatea relativa a aerului de max. 80 %, la 20 C.

Tablourile nu se vor stivui.

Detalii referitoare la dimensiuni si constructie

panoul va fi astfel construit incat sa se evite acumulari de praf etc.;

toate piulitele, bolturile etc., vor fi otel galvanizat pentru a preveni ruginirea;

panoul va fi prevazut cu 20% spatiu liber, pentru a facilita marirea acestuia la o data ulterioara. 20% spatiu inseamna 20% spatiu liber pentru terminale, 20% pentru starterele de motor etc.;

panoul va fi prevazut cu un dispozitiv de inchidere.

Tablourile electrice trebuie sa fie executate in constructie protejata prin instalarea in cutii cu grad de protectie stabilit dupa necesitatii in functie de natura mediului in care se instaleaza.

Aparatele de protectie, de comanda, de separare, elemente de conectare, circuitele de intrare si plecarile din tablourile de distributie se echiteteaza clar si vizibil astfel incat sa fie usor de indentificat pentru manevre, reparatii, verificari. La sigurante se noteaza pe etichete si curentii nominali ai fuzibilelor.

Prinderile cu suruburi se vor asigura impotriva desurubarilor, prin inele de siguranta si vopsea duco.

4.1.3.2.Instalarea tablourilor electrice

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi supuse vibratiilor sau deplasarilor, ce pot surveni in caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.

Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie sa fie astfel stabilita incat sa permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima, fata de pardoseala (sau teren, la amplasarea in exterior) a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

In incaperile de productie (tehnologice) distanta intre marginea tablourilor de distributie si conductele de apa, abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile etc. trebuie sa fie cel putin 1,25 m.

Se interzice traversarea incaperilor de categoria EE, cu conducte cu fluide combustibile sau cu fluide incombustibile calde sau reci. Fac exceptie conductele ce deservesc instalatiile de incalzire sau de ventilatie ale incaperilor respective, cu conditia folosirii de tevi imbinate prin sudura, fara flanse, ventile etc. precum si a canalelor de ventilare din cutii sudate, fara flanse, clapete etc.

Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire a tablourilor electrice.

Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile tablourilor si instalatiilor electrice.

Legarea cablurilor in tablourile electrice se va face in clemele existente in tablouri prin strangere cu suruburi sau prin introducerea lor in clemele cu arc; nu se accepta legaturi prin rasucire a cablurilor in tablourile electrice.

Cablurile electrice se vor introduce in tabloul electric doar prin presetupele existente si doar prin presetupele de diametru corespunzator pentru fiecare cablu. Cablurile introduse in tabloul electric vor avea rezerve de lungime de cel putin 20 cm si se vor fixa in presetupe astfel incat sa nu poata fi smulse din cleme in cazul unor socuri.

4.1.3.3.Verificarea tablourilor electrice

Date fiind eventualele urmari ale fazelor de transport si depozitare, instalare, se procedeaza la completarea si verificarea prealabila a tablourilor, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor.

Verificarea vizuala a integritatii constructiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

Montarea aparatelor de masura, care au fost transportate separat in ladite, de la furnizorul tabloului. In prealabil se vor verifica la fiecare aparat, existenta sigiliului.

Verificarea existentei si integritatii marcajelor si etichetarilor tabloului, circuitelor, aparatelor, conform proiectului.

Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiune nepericuloasa, de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si stringerea legaturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

Verificarea legaturilor de protectie, prin punere la pamant (sub 0,1 ohmi) a aparatelor, precum si intre bara generala de pamant si centura de legare la pamant.

Verificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa, conform STAS 553.

Dupa ce toate verificarile de mai sus au fost executate se poate verifica functionarea circuitelor in parte pentru scurt timp si se vor verifica sensurile de rotatie ale motoarelor in functionare libera.

4.1.3.4.Documente

Se va furniza un dosar complet care sa contina cel putin documentele enumerate mai jos, inainte de livrare.

Unele documente se vor furniza mai devreme decat datele indicate:

desene cutie/dulap;

lista pieselor componente a tabloului;

documentatia tehnica a tuturor componentelor utilizate in tablou;

instructiuni de intretinere.

4.1.4.Aparate locale - conditii si instalare

4.1.4.1.Conditii generale

Pentru executarea instalatilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice si un indicator de semnalizare.

Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi, poduri de cablu etc.) a aparatelor, a echipamentelor si a utilajelor electrice din import se va face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin incadrarea lor in prevederile normativelor I 7-2002.

Aparatele electrice individuale care se instaleaza in teren, conform proiectului (intreurpatoare, prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi insotite in cazul celor de forta de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie conform STAS 5325.

In spatiile de productie (tehnologice) pot fi amplasate instalatii electrice numai de tip 'inchis' sau 'capsulat'.

Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incat ele sa nu stinjeneasca circulatia pe coridoare, pasarele, accese.

Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale, trebuie sa se faca astfel incat intretinerea, verificarea, localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta.

Se va evita montarea aparatelor electrice in care exista posibilitatea deteriorarii lor in exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilor corozivi.

4.1.4.2.Prize

Prizele utilizate pentru diferite tensiuni, intensitati de curent sau scopuri trebuie sa fie distincte ca forma sau culoare, sau se marcheaza in mod distinct si vizibil.

Prizele de 24 V se vor marca distinct cu etichete vizibile, colorate, avand inscrisa tensiunea de 24 V.

Toate prizele de 10/16 A trebuie sa fie cu contact de protectie si, daca este posibil, sa fie prevazute cu obturatoare. Se recomanda ca circuitele care alimenteaza aceste prize sa fie protejate cu dispozitive de protectie diferentiale de inalta sensibilitate (I Δn ≤ 30 mA).

Prizele de forta 380/220 V, 50 Hz vor fi precedate pe circuitul de alimentare, de intrerupator automat instalat local. Acest intrerupator va servi la conectarea si deconectarea receptoarelor mobile racordate prin priza de forta.

Prizele pot fi instalate ingropate sub tencuiala, aparente sau montate in plinta sau profil. Se recomanda sa se lase la conductoare o lungime de rezerva pentru conexiuni la aparataje astfel incat montarea si demontarea acestora sa se poata efectua usor.

4.1.4.3.Aparate pentru instalatii electrice de iluminat si forta

Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat, cu grad de protectie corespunzator, mediului in care este prevazuta instalarea lor.

Aparatele de conectare trebuie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale circuitului pe care il servesc.

Intrerupatoarele automate care servesc si pentru protectia la supracurenti se aleg si se instaleaza conform prevederilor din norma de produs.

Se recomanda ca intrerupatoarele sa se monteze astfel incat contactele lor mobile sa nu fie sub tensiune atunci cand aparatele sunt deschise si sa nu se poata inchide sau deschide sub efectul vibratiilor la lovirea aparatelor sau datorita greutatii proprii a partilor mobile.

Intrerupatoarele si comutatoarele pentru circuitele de iluminat pot fi instalate ingropate sub tencuiala sau aparente. Se recomanda sa se lase la conductoare o lungime de rezerva pentru conexiuni la aparataje astfel incat montarea si demontarea acestora sa se poata efectua usor.

Se vor utiliza numai sigurante automate calibrate.

Aparatele electrice fixe vor fi montate astfel incat butoanele de comanda sa fie usor accesibile in exploatare, de regula la 1,20 m de la pardoseala, punctul comenzii.

Aparatele electrice fixe si mobile se vor utiliza respectand prevederile STAS 6616 si STAS 6119.

Clasa de protectie contra electrocutarii a aparatelor si receptoarelor electrice se alege conform STAS 11054, in functie de sistemul de protectie impotriva electrocutarii aplicat.

4.1.5.Executia instalatiilor electrice de forta si iluminat

4.1.5.1.Prevederi generale

Se va avea in vedere incadrarea stabilita in proiect a consumatorului si a receptorilor, conform prescriptiei MEE-PE 124/85, din punct de vedere al nivelului de siguranta in continuitatea alimentarii cu energie electrica.

Aceasta incadrare sta la baza conceptiei proiectului si a executiei.

Se va identifica, conform proiectului de detalii de executie, categoria incaperilor, spatiilor, zonelor, in functie de mediu (normativul I 7-2002).

In instalatiile electrice, se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin atingere directa si a electrocutarilor prin atingere indirecta (I 7-2002) respectindu-se standardele si normele in vigoare, atit in continutul proiectului, cat si la executie si in exploatare.

Legarea la pamant este folosita ca mijloc principal de protectie. De asemenea, ca mijloc auxiliar (suplimentar) de protectie, in protectia prin legare la nul in conditiile STAS 6616.

Se interzice folosirea de prize de pamant separate si se va folosi o instalatie de legare la pamant comuna cand coexista ambele sisteme de protectie.

Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte etc.) in structura de rezistenta a constructiilor. Se excepteaza situatiile prevazute in proiect, unde s-au luat masurile corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri, goluri etc. in elementele de beton, daca nu este prevazut in proiect, in vederea amplasarii instalatiei electrice, afectand structura de rezistenta a constructiei.

Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi etc.) pe trasee comune cu acelea ale conductelor altor instalatii. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7-2002 si ale normativului PE 107-7In toate cazurile in care se utilizeaza cabluri, trebuie respectate prevederile din normativul PE 107-78, precum si indicatiile fabricii constructoare de cabluri. Distantele minime intre cabluri si cabluri si alte instalatii si constructii, atit la instalarea in interiorul constructiilor, cat si in exterior, sunt prevazute in normativul PE 107-78 si respectarea lor este obligatorie.

Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din materiale combustibile a conductelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolva conform prevederilor normativului I 7-9

Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu elemente ale instalatiei electrice, se va face conform prevederilor normativului I 7-9

Traversarea elementelor de constructie combustibile, se va face conform I 7-9

Se interzice montarea dispozitivelor de protectie electrica (sigurante fuzibile etc.) pe conductele instalatiilor de protectie (pamant, nul de protectie).

Conductele instalatiilor electrice, vor fi marcate (prin culoarea izolatiei, tub varnis colorat montat la capete etc.) in scopul asigurarii unei identificari in caz de verificari si reparatii cat si pentru evitarea pericolelor de accidente prin electrocutare.

Marcarea conductelor se va face cu urmatoarele culori:

verde/galben, pentru conductele de protectie;

alb sau cenusiu deschis, pentru conductele de nul de lucru;

albastru deschis, pentru conductele neutre;

culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele, pentru conductele de faza;

recomandindu-se sa se foloseasca pentru marcarea fazelor: negru, albastru inchis si maro.

In intreaga instalatie electrica din cadrul unei cladiri se va mentine aceeasi culoare de marcare pentru fiecare conducta de faza.

Barele electrice vor fi marcate prin culori si simboluri respectindu-se prevederile din STAS 4936.

Bara sau conductorul de nul intre punctul neutru al transformatoarelor si tablouri, precum si intre tablouri, se vor monta tot atit de ingrijit ca si cele de faza, ele fiind protejate impotriva stingerilor si deteriorarilor ca si conductoarele si barele de faza.

4.1.5.2.Conditii generale de montare a conductelor, cablurilor, barelor, tuburilor si accesoriilor

Montarea tuburilor de protectie si a cablurilor se va realiza numai:

pe trasee verticale sau orizontale dupa caz;

cu panta de 0,5-1 % intre doze, la tuburile montate orizontal;

cu dispozitive contra zgaraierii la capetele tuburilor metalice;

cu imbinarii filetate si mufe in cazul tuburilor metalice;

fixate pe elementele de constructii, cu accesorii specializate, la distantele stabilite prin normativele I 7-2002 si PE 107.

La trecerea cablurilor si tuburilor de protectie prin peretii, planseele si fundatiile cladirilor se vor realiza etansari corespunzatoare impotriva infiltratiilor gazelor naturale cu materiale speciale, conform detaliilor tip IPCT. Capetele tevilor de protectie se vor fasona si se vor prevedea cu dispozitive de evitare a deteriorarii izolatiei conductorilor si a cablurilor electrice ca urmare a frecarii. Ambele capete ale tubului de protectie metalice se leaga la instalatia de protectie. Interconectarile electrice vor fi facute cu cabluri/conductoare dintr-o singura bucata (fara intreruperi). Fiecare cablu va fi marcat la ambele capete ale sale. Cablurile vor fi montate lejer, cu bucle la capete.

4.1.5.2.1.Conducte

Conductele izolate instalate in tuburi se vor utiliza si monta avindu-se in vedere prevederile din normativul I 7-2002, privind conditiile de utilizare si montare a tuburilor.

Tragerea conductelor in tuburi se va executa numai dupa ce tuburile au fost montate (la montajul ingropat, dupa ce tencuiala ce acopera tuburile, s-a uscat).

Se interzice montarea in acelasi element de protectie (de ex. tub, gol, prefabricat, jgheab etc.) a conductelor urmatoarelor circuite:

circuite cu tensiuni sub 65 V impreuna cu circuite cu tensiuni peste 65 V, cu exceptia circuitelor de comanda, automatizare si semnalizare;

circuite cu tensiuni sub 1 000 V impreuna cu circuite cu tensiuni peste 1 000 V;

circuite cu frecvente diferite, cu exceptia circuitelor de comanda si semnalizare de c.c. si c.a. care pot fi instalate in acelasi tub.

Se interzice montarea conductelor izolate, in tuburi instalate in pamant, in exteriorul cladirilor.

4.1.5.2.2.Cabluri

Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul montarii si exploatarii sa nu fie supuse la solicitari mecanice. Se vor lua masurile prevazute in normativul I 7-2002 si se vor respecta distantele prescrise in normativul MEE-PE 107-78, art. 4.2.1. la instalarea cablurilor in aer.

Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost montate, vopsite si legate la pamant. Se interzic suduri dupa instalarea cablurilor.

Legarea la pamant pentru protectie a cablurilor si constructiilor metalice de sustinere a cablurilor se va face conform prevederilor STAS 6119, STAS 6616, STAS 7334 si normativului I 7-2002.

Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cablurile electrice se vor respecta prevederile din normativele I 7-2002 si PE 107/78, corelat cu solutiile prevazute in proiectul de detalii de executie.

In cazul montarii aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara invelis de protectie, in locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe portiunea expusa cablul va fi protejat in tuburi metalice. In locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala.

In cazul montarii cablurilor pe trasee expuse actiunii razelor solare, se vor utiliza cabluri cu invelis rezistent la intemperii.

Intr-un tub de protectie sau gol se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite montarea mai multor cabluri de semnalizare, control etc. in acelasi gol sau tub.

Distanta de la suprafata pamantului pana la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel putin 0,7 m, iar in cazul asezarii sub trotuar, de cel putin 0,5 m.

Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersectiile inevitabile se traseaza conform I 7-2002.

Cablurile in pamant, vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamant sau nisip si acoperite cu pamant cernut (granulatie maxima 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totala de la fundul santului pana la stratul avertizor si de protectie din placi speciale, benzi cu inscriptie avertizoare, caramizi (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indepartat corpurile ce ar putea produce deteriorarea cablurilor.

Adincimea de pozare a cablurilor, masurata de la nivelul solului, va fi de cel putin 0,7 m. In teren pietros, la intersectia cu alte constructii subterane si la intrarea in cladiri, se admite o adincime de 0,5 m.

Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse, se vor dispune de sus in jos in ordinea crescinda a tensiunilor, iar distanta dintre caramizile (sau placile avertizoare) care protejeaza diferitele straturi, va fi de cel putin 20 cm.

Intre cablurile de tensiuni diferite, precum si intre cablurile de curent alternativ si cele de curent continuu se vor face separatii executate din caramizi sau alte materiale echivalente, sau se va sigura distanta minima prescrisa prin distantatoare (din mase plastice si cauciuc) in conditiile din normativul I 7-2002.

Mansoanele cablurilor se vor proteja cu placi avertizoare, placi de beton sau caramizi. Toate mansoanele si cutiile terminale vor fi marcate cu etichete de identificare.

La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alte cabluri electrice sau diverse retele, constructii sau obiecte, prevazute in normativul MEE-PE 107/78, art. 4.3.1.

Desfasurarea cablurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si normativele interne de fabricatie a cablurilor. In cazul in care este necesara desfasurarea si pozarea cablului la temperaturi mai scazute decat cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie sa fie incalzite.

4.1.6.Specificatii vopsiri

Toate lucrarile din metal vor fi curatate cu atentie si fara rugina. Finisajele vor fi realizate la cele mai inalte standarde pentru a suporta conditiile climatice dure si vor fi standardele productorului.

Grundul va fi pe baza de zinc.

4.1.7.Etichetare si codificare

Referinta: EN 60.439-1.

Echipamentele vor avea o placuta permanenta lizibila si accesibila care indica cel putin numarul corespunzand cu desenele electrice.

Toate cablurile vor fi marcate la ambele capete cu numerele lor de identificare.

Primul numar terminal numar echipament corespunzand cu desenele electrice.

Toate etichetele trebuie sa fie:

albe sau glabene cu text negru;

notatiile trebuie sa fie aceleasi ca si in documentatie;

permanent lipite.

Etichetarea se face pe:

prize si stechere;

la ambele capete ale cablurilor;

la ambele capete ale firelor;

pe partea de iesire a terminalelor;

toate aparatele de masura si control si echipamentele de teren;

pe toate terminatiile;

pe toate dispozitivele pneumatice.

Marcarea fazelor se va realiza prin utilizarea unor conductori avand izolatia corespunzatoare culorilor conventionale, dupa cum urmeaza:

rosu, galben si albastru pentru faze, utilizandu-se in mod constant aceeasi culoare pentru fiecare faza din intreaga instalatie;

verde-galben pentru conductorii de protectie;

alb sau cenusiu pentru conductorii de nul de lucru;

albastru deschis pentru conductorii neutri sau mediani.

Intreaga numerotare se va face intr-o singura directie, de ex., numerele echipamentelor cablate orizontal trebuie sa fie citite normal, de la stanga la dreapta (nu se accepta numere inversate).

4.1.Executarea instalatiilor exterioare de legare la pamant

4.1.1.Generalitati

Prezentul capitol cuprinde prevederi privind executia prizelor de pamant si retelelor inpamantare din incinta.

4.1.2.Materiale

Electrozii prizelor de pamant artificiale, vor fi din teava de otel zincat, cu diametru de 21/2' (electrozii verticali) si bara de otel zincat 40x4 (electrozii orizontali) si lungimea de 3 m.

Conductoarele principale, de ramificatie, de coborire si de legare la prizele de pamant vor fi din banda de otel zincat cu sectiunile minime indicate in STAS 6619 si STAS 7334.

Piesele pentru instalatiile de protectie prin legare la pamant vor corespunde STAS 4102.

4.1.3.Executarea instalatiilor

Se va utiliza priza de pamant narurala formata din 2 bare de OL    minim 16 sudate pe tot conturil exterior al fundatiei, in talpa cuzinetului. Sudarea barelor se va realiza prin petrecerea lor si va avea o lungime de 80mm cand se sudeaza pe ambele parti si de 160mm cand se sudeaza numai pe o parte.

Daca in urma masuratorilor efectuate rezistenta de dispersie a prizei naturale este insuficienta se va prevedea inca o priza de pamant.

Prizele de pamant vor fi de suprafata cu electrozi ingropati la adincimea de min. 0,8 m considerata de la capatul superior al electrodului pana la suprafata solului.

Conductele prin care trec fluide combustibile se leaga la instalatia de inpamantare, dupa suntarea in prealabil a locurilor de intrerupere.

Elementele care trebuie legate la pamant pentru protectia impotriva electrocutarilor sunt indicate in STAS 6119 si STAS 7334, cu detalii in indreptarul    1-RE-Ip-30-78, cap.1.1.

Imbinarile conductoarelor instalatiei de legare la pamant, se vor realiza in conditiile prevazute in standardele mentionate.

Legarea la pamant a echipamentelor supuse la vibratii va fi realizata cu conductoare flexibile in conditiile STAS 5616.

Ramificatiile interioare constructiilor, de la centurile interioare de inpamantare la utilaje, care traverseaza prin pardoseala, vor fi protejate in teava ingropata in pardoseala.

4.1.4.Verificarea instalatiilor de legare la pamant

Verificarea instalatiilor de legare la pamant se face in conformitate cu standardele, normativele si prescriptiile prevazute anterior. In functie de rezultate se adopta masuri suplimentare de inpamantare si echipotentializare.

Verificarea instalatiilor si masurilor de protectie contra traznetului se vor face conform Normativului I 20-2000.

4.1.9.Executarea legaturilor electrice

Executarea legaturilor electrice se va realiza numai:

dupa curatarea oxizilor de la capetele conductorilor sau barelor;

cu doze specializate montate pe elemente verticale ale constructiei;

cu papuci, prin sertizare cu piese speciale destinate acestui scop, sau prin metalizare si lipire;

sudare electrica sau oxiacetilenica cu un cordon avand lungimea de cel putin 3 latimi de platbanda, pentru conductorul de protectie prin legare la pamant;

fixarea papucilor sau a platbandelor pe bare se face cu suruburi, saibe plate si saibe de siguranta.

Imbinarile intre caile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric, corespunzator sectiunii curente, rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii mecanice si electrice a contactului.

Legaturile intre conductoare izolate, pentru imbinari sau derivatii se fac numai in accesorii speciale pentru acest scop (doze, cutii de legatura, etc.).Legaturile intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule corespunzatoare. Legaturile executate prin rasucire si matisare se cositoresc.

Legarea conductoarelor la aparate, echipamente, masini, elemente metalice se face prin strangere mecanica cu suruburi la sectiuni mai mici de 10 mm2 si prin intermediul papucilor sau clemelor speciale la sectiuni egale sau mai mari de 10 mm2.

4.1.9.1.Etichetarea cablurilor

Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete si la trecerile dintr-o constructie de cabluri in alta; cele pozate in pamant se vor marca si pe traseu din 10 in 10 m.

Cablurile de comanda, control, masura etc. se vor marca cu etichete de identificare la capete, la intersectii si la trecere dintr-o constructie in alta.

Cablurile montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

La fiecare capat al fiecarui cablu, intr-o pozitie uniforma si vizibila se va fixa o eticheta indicand numarul si traseul cablului numarul si marimea conductorilor. Etichetele vor fi din banda din PCV, alama, aluminiu, plumb sau cupru. Daca presetupa cablului nu este normal vizibila atunci eticheta va fi fixata in interiorul panoului cu suruburi. Miezurile cablurilor trifazate vor fi notate A, B, C sau codate cu culorile rosu galben si albastru astfel incat secventa celor trei faze este pastrata in tot sistemul. Cablurile monofazate sunt codate rosu si negru.

Cablurile de control vor avea miezuri individuale identificate prin mansoane purtand acelasi numar la ambele capete. Fiecare cablu si miez va avea acelasi numar la ambele capete ale cablului si respectiv miezului.

Terminalele vor avea urmatoarele identificari permanente:

Terminale de putere culoare numar sau litera;

Terminale de control litera, numar sau ambele.

4.1.9.2.Jgheaburi pentru cabluri

Jgheaburile vor avea o stabilitate mare pentru a mentine cablurile pe toata lungimea acestora. Toti suportii vor fi capabili sa suporte greutatea normala a cablurilor fixate impreuna cu o greutate temporara de 125 kg.

Unde este posibil, jgheaburile vor fi instalate pe toata lungimea fara a fi taiate. Acolo unde jghebul a fost taiat sectiunea trebuie imediat acoperita cu un o vopsea galvanizata bogata in zinc. Similar pentru jgheaburile din PCV, sectiunile acestora vor fi acoperite prin pulverizare cu un aerosol din PCV.

4.2.Protejarea lucrarilor

Protejarea lucrarilor se va face conform cu descrierea generala a lucrarilor.

4.3.Abateri admise

Conform cu actele normative in vigoare la data executiei lucrarilor.

4.4.Verificari in vederea receptiei

Prezentele prescriptii vor fi completate cu cele specifice firmei furnizoare a utilajelor componente ale instalatiilor. Se va tine cont de prevederile normativului C 56-85 si Regulamentului publicat in M.O. nr. 193 din 28 iulie 1994; HG 51/ 1996.

4.4.1.Obligatiunile partilor

Antreprenorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului, conditiilor contractuale si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Locul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de instalatii electrice trebuie pus la dispozitie in situatia de a se putea desfasura normal si in siguranta lucrarile prevazute.

In timpul executiei, orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu respectarea dispozitiilor legale si cu acordul scris al proiectantului detaliilor de executie, cu exceptia cazurilor cand nu este necesar acest acord.

Cand Antreprenorul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect, neconcordante intre proiect si situatia de pe teren, nerespectarea prescriptiilor tehnice, lipsa unor detalii care impiedica continuarea lucrului pana la consultarea planificata a proiectantului, precum si alte deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice Beneficiarului si proiectantului propuneri de solutionare si sa ceara indicatiile de urmat.

Beneficiarul si proiectantul sunt obligati ca in termen de sapte zile de la cererea Antreprenorului sa dea indicatiile cerute. In acest scop, daca este necesar, proiectantul se va deplasa pe santier, pentru solutionarea in cunostinta de cauza a sesizarilor facute. Daca termenul de mai sus nu este respectat si aceasta impiedica continuarea lucrarilor, Antreprenorul poate opri lucrul pe raspunderea proiectantului.

Cu ocazia deplasarilor pe santier, proiectantul este obligat sa verifice calitatea si aspectul lucrarilor si materialelor, fara a interveni insa in activitatea operativa si economica a Antreprenorului. Constatarile si dispozitiile date vor fi consemnate in carnetul de dispozitii si comunicari ale santierului. In cazul constatarii unor abateri grave de la proiect, care ar afecta siguranta sau calitatea lucrarilor, proiectantul este obligat sa ceara in scris Antreprenorului oprirea lucrarilor necorespunzatoare, comunicand aceasta Beneficiarului.

Aceasta obligatie o are reprezentantul Beneficiarului.

In termen de doua zile se va forma o comisie de analiza pentru constatarea temeiniciei masurilor luate de reprezentantul Beneficiarului sau proiectant, stabilind responsabilitatile. In cazul in care masura este luata de reprezentantul Beneficiarului se solicita si prezenta proiectantului la comisie.

4.4.2.Verificarea si receptia lucrarilor

4.4.2.1.Verificari pe parcursul executiei lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrarilor se va verifica:

fixarea pe suport a tuburilor de protectie, podurilor de cabluri, cablurilor si a aparatelor electrice;

cotele de montaj si distantele de siguranta;

marcarea si continuitatea circuitelor.

4.4.2.2.Verificari la terminarea lucrarilor

Verificarile la terminarea lucrarilor, se vor face numai prin laborator autorizat care va elibera buletine de masurare:

nivelul de iluminare;

rezistenta izolatiei conductorilor, intre faze si a fazelor fata de pamant;

rezistenta de dispersie a prizei de pamant;

functionarea manuala si automata a utilajelor, conform cu specificatiile echipamentelor.

Documente pentru receptia preliminara:

Dosarul tehnic al instalatiei, cu viza furnizorului de energie electrica continand avizele si proiectul care a stat la baza executiei lucrarilor;

Procesul verbal de control tehnic efectuat de delegatul pentru controlul tehnic al furnizorului de energie;

Buletinele de verificare PRAM pentru aparataj;

Buletinele de verificare a prizei de pamant, cu mentiunea admis (nu mai vechi de 6 luni);

Procesele verbale de lucrari ascunse daca este cazul;

Buletinele de verificare metrologica;

Aprobarile de model BRML pentru echipamentele de contorizare;

Certificatele de caliate pentru aparate si echipamente;

Agrement tehnic MLPTL pentru materiale si echipamente din import;

Alte documente conform reglementarilor in vigoare.

Dupa terminarea lucrarilor si inainte de punerea in functiune, Antreprenorul va executa verificarea instalatiei electrice.

Antreprenorul va executa urmatoarele verificari si probe:

verificarea calitatii aparaturii;

verificarea asigurarii prinderii aparatelor;

verificarea incriptionarii conductorilor si a cablurilor de legatura;

testarea cablurilor conform cerintelor incluse in regulile CEI;

verificarea continuitatii conexiunilor;

rezistenta izolatiei motoarelor electrice cu ajutorul meg-ohm-metrului;

verificarea sistemului de pamantare;

verificarea ordinii fazelor si rotatiei motoarelor;

asistenta pe durata verificarii functionarii dispozitivelor;

reguli si verificari ale tuturor protectiilor (relee electromagnetice si termice);

verificarea reglajului corect al releelor de protectie;

alegerea corecta a sigurantelor si intrerupatoarelor automate;

participarea la verificarea aparatelor de masura;

verificarea circuitelor de control;

verificarea sistemelor de urgenta;

verificarea identificarii cablurilor si terminalelor;

incercarea de functionare sub tensiune.

Se vor folosi urmatoarele aparate de masura:

rigla gradata, subler;

ampermetru, voltmetru;

megohmetru;

dispozitiv pentru incercarea la strapungere la 2500 V.

Verificarile care nu necesita procedee sau aparatura speciala se rezuma la examinarea vizuala si cu ajutorul instrumentelor obisnuite de verificare dimensionala.

Verificarea rezistentei de izolatie se va face conform STAS 8183, cu ajutorul megohmetrului. Verificarea cuprinde masurarea rezistentei de izolatie intre circuitele schemei si intre circuite si masa.

Verificarea rigiditatii dielectrice se face conform STAS 813

Aparatele care nu pot suporta tensiunea de incercare vor fi deconectate de la circuitele supuse acestor incercari.

Verificarea concordantei legaturilor electrice se face cu ajutorul unei lampi de control sau buzer de joasa tensiune.

Verificarea functionala se face prin alimentarea instalatiei si efectuarea manevrelor de functionare (actionarea iluminatului, porniri-opriri motoare etc.).

In timpul verificariilor se va urmarii modul de functionare al aparaturii si eventualele aparitii a unor vibratii, scantei, incalziri de bobine, etc. care vor fi remediate.

Testele se vor executa sub supravegherea delegatului antreprenorului si in prezenta personalului de inspectie a beneficiarului lucrarilor.

Antreprenorul va intocmi un raport de probe. Toate testele trebuie insotite de documentele respective si trebuie sa includa descrierea testului si valorile si datele inregistrate.

Pe durata punerii in functiune si a pornirii instalatiilor, antreprenorul va asigura asistenta tehnica necesara.

4.4.2.3.Verificari la receptia finala

Comisia de receptie va verifica pe teren:

daca lucrarile corespund celor din proiect, materialele si echipamentele folosite sunt conforme cu cele din listele de echipamente si materiale din proiect;

modul de realizare a legaturilor;

realizarea protectiei impotriva coroziunii si a solicitarilor mecanice.

4.5.Masuratoare si decontare

Masurarea lucrarilor se va face conform cu unitatile de masura din lista de cantitati.

Decontarea lucrarilor se va face conform cu contractul de executie al lucrarilor.

Intocmit
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate