Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
DISPOZITIVE SI CIRCUITE ELECTRONICE ANALOGICE


DISPOZITIVE SI CIRCUITE ELECTRONICE ANALOGICE


DISPOZITIVE SI CIRCUITE ELECTRONICE ANALOGICE

I. Locul modulului in cadrul planului de invatamant.

Programa pentru modulul "Dispozitive si circuite electronice analogice" a avut in vedere necesitatea ca elevii sa dobandeasca un set de competente tehnice generale care sa le ofere posibilitatea de a activa intr-un domeniu in care circuitele electronice constituie parte componenta a echipamentelor/ instalatiilor.Programa este menita sa formeze si abilitati legate de dezvoltarea relatiilor interpersonale prin incurajarea unui dialog constructiv, relatii de cooperare si sustinerea muncii in echipa. Dobandirea acestor abilitati este esentiala in pregatirea pentru ocuparea unui loc de munca, pentru a se putea adapta la tehnologiile si la practicile de munca in schimbare.

Prin studierea acestei discipline se urmareste formarea urmatoarelor valori si atitudini ale elevilor:

Constientizarea importantei masurarilor pentru domeniul tehnic.

Intelegerea necesitatii respectarii normelor de calitate.

Manifestarea gandirii critice si creative in domeniul tehnic.

Adaptarea la cerintele pietei muncii si la dinamica evolutiei tehnologice

Constientizarea importantei standardizarii in domeniul tehnic

Modulul "DISPOZITIVE SI CIRCUITE ELECTRONICE ANALOGICE" se studiaza in clasa a .a liceu tehnologic, in vederea asigurarii pregatirii de specialitate in calificari din profilul tehnic.

Modulul face parte din "Cultura de specialitate" (aria curriculara 'Tehnologii') si are alocate un numar de de ore / an, din care:

teorie - . ore;

laborator tehnologic - . ore;

II.    Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor:

Rezultatul invatarii

Continuturi tematice

Utilizeaza componentele electronice discrete

Dioda semiconductoare

Tranzistorul bipolar

Dispozitive optoelectronice

Tranzistorul unipolar

Dispozitive speciale: diac,

Realizeaza circuite electronice analogice

Redresoare

Stabilizatoare

Amplificatoare

Oscilatoare armonice

Tema 1: Dioda semiconductoare

Tipuri de diode: dioda redresoare, dioda stabilizatoare, diode cu contact punctiform, diode de comutatie (simbol, polarizare, caracteristica de functionare, parametri, utilizari, principii de functionare, tipuri de capsule, marcare).

Tema 2: Tranzistorul bipolar.

Simboluri, conexiuni, regimuri de functionare, caracteristici statice, ecuatii fundamentale, circuite de polarizare, punct static de functionare, parametrii, principii de functionare, tipuri de capsule, marcare.

Tema 3: Dispozitive optoelectronice.

Tipuri de dispozitive: fotodioda, fototranzistor, fotoelement, dioda electroluminiscenta (simbol, polarizare, principii de functionare) .

Tema 4: Tranzistorul unipolar.

Tipuri, simboluri, polarizare, protectie electrostatica, principii de functionare.

Tema 5: Dispozitive speciale

diac, triac, tiristor, TUJ (simbol, polarizare, principii de functionare).

Tema 6: Redresoare.

Tipuri de redresoare: monoalternanta si dubla alternanta (cu transformator cu priza mediana, in punte

scheme bloc, scheme electronice, parametri, functionare, filtrarea tensiunii redresate

Tema 7: Stabilizatoare

Definitie, parametri

Stabilizatoare parametrice cu diode Zener

stabilizatoare cu element de reglaj derivatie, stabilizatoare cu element de reglaj serie cu (fara) amplificator de eroare: scheme bloc, scheme electronice, functionare.

Tema 8: Amplificatoare

Definitie,clasificare, parametri

Amplificatoare de tensiune.

Amplificatoare de putere( in clasa A, in contratimp)

Reactia in amplificatoare. Influenta reactiei negative asupra parametrilor amplificatoarelor cu reactie.

Amplificatoare operationale (AO):definitie, parametrii, date de catalog, aplicatii(AO neinversor, inversor)

Tema 9: Oscilatoare armonice.

Definitie,clasificare.

Principiul de functionare al unui oscilator sinusoidal.

Oscilatoare RC.

Oscilatoare in 3 puncte(Hartley, Colpitts).

Oscilatoare cu cuart.

III. Sugestii metodologice

Modulul " Dispozitive si circuite electronice analogice" este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunostinte si abilitati precise pe care elevii le pot verifica in diferite faze ale insusirii lor.

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, in functie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunostinte anterioare ale grupului instruit, de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica si de ritmul de asimilare a cunostintelor si formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.

Laboratorul tehnologic se va desfasura in spatii special amenajate, dotate corespunzator, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Fiecare elev are un stil de invatare propriu. Pe de alta parte, complexitatea situatiilor de viata ale omului modern reclama o adaptare continua a stilului propriu la cerintele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte, mediul concret in care vor lucra ii va pune in situatia de a analiza informatiile si de a actiona in consecinta, folosind atat senzorii vizuali cat si capacitatile motorii si intelectuale. Din aceste considerente, activitatile de invatare trebuie sa raspunda unor stiluri variate de invatare, in care sa se regaseasca fiecare dintre elevi si care sa contribuie la extinderea abilitatilor individuale de a relationa cu "lumea reala".

Activitatile de invatare ar trebui gandite pentru a putea fi desfasurate pe grupe sau in echipe, ca o recunoastere a nemasuratelor beneficii pe care le are cooperarea interumana.

  • Exercitii de simulare prin care elevilor sa li se ofere posibilitatea de a lua decizii.
  • Studiu de caz privind selectarea componentelor necesare realizarii unor scheme electronice date
  • Explicatii oferite elevului.
  • A invata pe/de la celalalt.
  • Softuri educationale.
  • Simularea functionarii circuitelor cu ajutorul unor softuri specializate

Exemplu de activitate:

Obiective

Sa identifice tipurile de componente discrete

Sa precizeze, pe baza datelor de catalog, parametrii caracteristici fiecarui tip de componenta discreta

Sa descrie functionarea tipurilor de componente discrete studiate

Durata activitatii: 20 min

Tipul activitatii: transformare

Organizarea colectivului: pe grupe

Continutul: Tipuri de dispozitive optoelectronice

Scopul activitatii: Aceasta activitate va va ajuta sa aprofundati cunostintele despre performantele si particularitatile constructive, de polarizare si de utilizare (in concordanta cu principiul de functionare) ale diverselor tipuri de dispozitive optoelectronice.

Enunt

Folosind surse diferite (internet, manual, reviste de specialitate, caiet de notite, catalog de componente electronice etc), obtineti informatii despre 2 tipuri diferite de dispozitive optoelectronice (fotodioda, dioda electroluminiscenta, optocuplor, fototranzistor). Prezentati rezultatul sub forma de tabel, dupa modelul urmator:

Tip dioda

Simbol

Polarizare

Principiu de functionare

Parametri

Utilizari

Evaluare: 2p - pentru fiecare tip de dioda prezentata corect.

Evaluarea

Evaluarea trebuie sa fie un proces continuu si sumativ si va fi realizata de catre cadrele didactice pe baza unor probe care se refera explicit la criteriile de performanta si la conditiile de aplicabilitate din SPP - uri. Metodele de evaluare vor fi cat mai diversificate, astfel incat sa poata fi apreciate toate abilitatile dobandite de elev si in acelasi timp evaluarea sa nu fie un proces monoton, stresant.

Rezultatele activitatilor desfasurate si ale evaluarilor, colectate atat de profesor cat si de elev, trebuie stranse si organizate astfel incat informatiile sa poata fi regasite cu usurinta; profesorilor le pot fi necesare ca dovezi ale progresului inregistrat de elev si ca dovezi de evaluare, iar elevilor le pot fi necesare pentru actualizarea, pentru reluarea unor secvente la care nu au obtinut feed-back pozitiv.

Acest tip de fise sunt utile elevilor si profesorilor deoarece ofera un mijloc de inregistrare a progresului elevilor. Elevii vor fi incurajati sa isi evalueze propria invatare prin comentarii cu privire la aspectele care le-au placut, respectiv nu le-au placut. Comentariile elevilor ofera profesorilor informatii asupra dificultatilor pe care le intampina elevii in procesul de invatare.

Numele elevului

Data inceperii

Data incheierii

Activitatea de invatare

Comentariul elevului

Comentariul profesorului

Data realizarii

Verificat

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate