Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Antemasuratoare


Antemasuratoare


ANTEMASURATOARE

I.    PICHETARE DE DETALIU

Amplasamentul lucrarii va fi predat executantului de catre beneficiar, cu participarea si avizul proiectantului de specialitate. Trasarea lucrarilor se va efectua conform prevederilor STAS 9824/2-75 'Masuratori terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferata'.

In zona amplasamentului lucrarilor sau in apropierea acestora, in locuri ferite de activitatile care se vor desfasura se vor monta un numar suficient de reperi de nivelment intermediari, avand cotele stabilite in sistemul de referinta din proiect. Reperii de nivelment se vor monta pe teren stabil si se vor verifica periodic cu mijloace topografice.Pichetarea lucrarilor consta din materializarea axei si limitele constructiilor care fac obiectul acestei masuratori. Pichetarea se face de catre antreprenor pe baza planurilor de executie pe care le va respecta intocmai.

NMB013231 ore 21

Operator topo pentru lucrarile de trasare, retrasare,

pichetare si nivelment

270 m x 1.5 m = 405 mp

4.05 sute mp x 5 ore/ sute mp = 20.25 ore

6103830 kg 0.15

Vopsea intermediara alba V130

4.05 sutemp x 0.035 kg / sute mp = 0.142 kg

2904042 mc 0.09

Lemnarie ecarisata de brad pentru tarusi

4.05 sute mp x 0.02 mc/ sute mp = 0.081 mc

AUT4052 ore 21

Autovehicul special amenajat pentru echipa topo

Idem art. 1 = 21 ore

II.    PREGATIREA TERENULUI PENTRU PLATFORMA BETONATA INTRE LINII

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa in ampriza lucrarii:

defrisari de tufisuri si arbusti;

taierea arborilor si scoaterea radacinilor si buturugilor;

curatire de iarba, Frunze, crengi, diferite deseuri si gunoaie;

decaparea pamantului vegetal si depozitarea acestuia.

Toate golurile rezultate dupa scoaterea radacinilor vor fi umplute cu pamant.

Materialele rezultate la curatirea amprizei vor fi transportate in depozite definitive (gropi de gunoi organizate).

Sapaturile pentru realizarea liniilor in debleu se vor executa cu mijloace mecanice si manuale. Ultimii 10 cm pana la nivelul platformei de pamant si 50 cm pana in planul taluzurilor se vor sapa manual. Sapaturile se vor executa folosind sabloane montate la creasta taluzurilor in vederea realizarii pantei acestora.

Sapaturile nesprijinite se vor executa cu taluzuri inclinate cu panta de minim 1:1, iar cele sprijinite se vor executa cu dulapi metalici asezati orizontal, cu interspatii intre dulapi de 0.00 . 0.20 m. Pamantul sapat va fi evacuat din incintele de lucru pe masura executarii sapaturii. Excedentul de sapatura va fi transportat in depozit, unde va fi imprastiat si nivelat.

Platforma sapaturii se va finisa cu ingrijire.

La prepararea betoanelor se vor respecta prevederile din SR EN 206-1:2002 si Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012-1:2007 (producerea betonului).

Betoanele stabilite pentru lucrarile proiectate, vor fi betoane "grele", avand densitatea aparenta a betonului intarit la 28 zile, cuprinsa intre 2201 si 2500 kg/mc. La prepararea betoanelor de clasa ³ C12/15 se vor utiliza obligatoriu aditivi plastifianti sau superplastifianti.

Materialele componente nu trebuie sa contina substante nocive in cantitati care pot avea un efect daunator asupra durabilitatii betonului sau provoaca coroziunea armaturilor, ele trebuie sa fie apte pentru utilizarea preconizata a betonului.

Suprafetele de beton turnate anterior si intarite, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritati); suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului.

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat, inainte de turnare sa fie de 5º¸30ºC

Inaltimea libera de cadere a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m in cazul elementelor cu latime de maximum 1,00 m si de maximum 1,50 m inaltime in celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafata.

Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale pana la obtinerea grosimii din proiect.

Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa turnare (decofrare). Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

1. TsG02A1 sute mp 0.90

Curatarea terenului de iarba sI buruieni

45 m x 2.00 m = 90 mp

TSG03B1 sute mp 1.60

Defrisarea manuala a suprafetei impadurite cu tufisuri si

arbusti cu diam. de pana la 10 cm

200.00 m x 0.80 m = 160 mp

TSG01A1 sute mp 1.60

Degajarea terenului de frunze si crengi

Idem art. 2 = 160 mp

4. TsC19B1 sute mc 0.60

Sapatura cu buldozer pe tractor de 81-180 CP

inclusiv impingerea pamantului la distanta de 10 m.

- teren intre linia cf si conducta colectoare, dupa demontarea gardului (strat vegetal):

200.00 m x 2.00 m x 0.15 m = 60 mc

5. TsC19B1    sute mc 1.00

Sapatura cu buldozer pe tractor de 81-108 CP inclusiv impingerea

pamantului la distanta de 10 m.

200 m x 2.00 m x 0.25 m = 100 mc

6. TsC22D1     sute mc 2.54

Spor la consum ore utilaj pentru transp. pamantului pe fiecare 10 m in plus.

- din art. 1, pentru inca 20 m pentru adunat in gramezi :

20/10 x 100 mc x 1.27 = 254 mc

7. TsC35B31    sute mc 1.60

Incarcare cu incarcator frontal pe pneuri, la distanta de 11¸20 m.

- din art. 4 si 5: 160 mc

8. TRA01A05 t 224

Transportul materialelor rezultate din sapatura la distanta de 5 km.

- pamant, din art. 4 si 5 : 160 mc x 1.4 t/mc = 224 t

9. TsC35F31    sute mc 1.60

Descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri,

la distanta de 11¸20 m.

- din art. 4 si 5 = 160 mc

10. TsD03C1    sute mc 2.03

Imprastierea pamantului afanat , cu buldozer, in straturi de 21 - 30 cm.

160 mc x 1.27 = 203.2 mc

TSE06B1 sute mp 4.00

Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii

stratului de fundatie

DA06A1 mc 80

Strat de balast, cu asternere manuala

- strat de fundatie

400 mp x 0.20 m = 80 mc

DA06B1 mc 8

Strat de nisip, cu asternere manuala

400 mp x 0.02 m = 8 mc

ACE19B1 mp 400

Strat de protectie din hartie Kraft

200 m x 2.00 m = 400 mp

CA01D1 mc 68

Turnarea betonului C25/30 pentru platforma carosabila

400 mp x 0.17 m = 68 mc

CZ0109E1 mc 68.6

Preparare beton clasa C25/30 (B400)

- din art. 15: 68 mc x 1.008 = 68.54 mc

CZ0302XE1 kg 980

Confectionare plasa sudata OB37, cu Æ 6-8 mm 100 x 100

400 mp x 2.45 kg/mp = 980 kg

PD01A1 kg 980

Montarea armaturilor din otel beton

- din art. 17: 980 kg

IFA09A1 (asim) m 132

Rostuirea dalelor de beton cu chituri de etansare,

executate manual (se scade materialul)

- transversal: 2.00 m/buc x 66 buc= 132 m

TRA02A01 t 2.08

Transportul materialelor si semifabricatelor cu autocamionul la 1 km

- armaturi, din art.17 = 0.98 t

- materiale hidroizolatie, rostuire, etc., cca = 1.10 t

Total = 2.08 t

TRA06A10 t 171.4

Transportul semifabricatelor cu autobetoniera la 10 km

- beton, art. 16: 68.54 mc x 2.50 t/mc = 171.35 t

TSC35B31 sute mc 0.80

Incarcarea in autobasculanta cu incarcatorul

- balast art. 12: 80 mc

TRA01A01 t 136

Transportul cu autobasculanta la 1 km

- balast, art. 12: 80 mc x 1.70 t/mc = 136 t

XA01A lei 1,00

Diferente cheltuieli pentru transportul materialelor cu auto

XA01F lei 1,00

Diferente cheltuieli pentru transportul materialelor pe c.f.

III. RIGOLA LONGITUDINALA

Scurgerea apelor de pe platforma betonata dintre liniile cf precum si de pe linia cf cu traverse inglobate in beton se va realiza catre capul dinspre schimbatorul FN dintre cele doua linii, printr-o rigola neacoperita, executata din beton armat clasa C16/20. Panta longitudinala de scurgere va fi de 0.5% sI se va da din betonul de panta ce se va turna in interiorul rigolei, dinspre opritori spre schimbator. Lungimea rigolei va fi de ~200.00 m. Colectarea apelor se va face intr-o basa existenta intre cele doua linii si, de acolo, printr-o conducta ce subtraverseaza linia cf, in colectorul existent.

Se va trasa si repera axul rigolei si cotele sapaturilor si se vor marca pe sina liniei invecinate. Sapaturile pentru realizarea rigolei se vor executa obligatoriu din aval in amonte. Se vor executa tronsoane de 5.00 m

CB01A1 mp 193.6

Cofraje pentru fundatii cu forme regulate, inclusiv sprijinirile

- pereti rigola: 2 x 200 x 0.65 = 260 mp

CA02C1 mc 50

Turnare beton armat sub cota zero a constructiei

- fundatie si pereti rigola

200m (0.60 x 0.15 + 2 x 0.50 x 0.15) = 50 mc

(procurarea s-a prevazut la art. 3)

2100957 mc 50.4

Procurare beton clasa C12/15 (B200)

- din art. 2: 50 mc x 1.008 = 50.4 mc

CC02Q1 kg 3370

Montare armaturi la rigola

200 m x 16.85 kg/m = 3370 kg

CZ0302G1 kg 3370

Confectionarea armaturilor din otel beton OB37 cu Ø 8 mm

- armaturi Æ 8 mm in rigola: 40 trons. x 84.25 kg/trons. = 3370 kg

CA01 D1 mc 6

Turnare beton C16/20 in stratul de panta

0.10 x 200 x ½ x 2 x 0.30 = 6 mc

TRA02A01 t 5.97

Transportul materialelor si semifabricatelor cu autocamionul la 1 km

- cofraje, art. 1: 260 mp x 0.01 t/mp = 2.60 t

- armaturi, din art. 4: 3.37 t

Total = 5.97 t

8. TRA06A10 t 126

Transportul semifabricatelor cu autobetoniera la 10 km

- beton: 50.4 mc x 2.50 t/mc = 126 t

9. XA01A lei 1.00

Diferente cheltuieli pentru transportul materialelor cu auto

XA01F lei 1.00

Diferente cheltuieli pentru transportul materialelor pe c.f.

IV.    SUPRASTRUCTURA

Lucrarile de suprastructura vor fi precedate de retrasarea elementelor geometrice ale liniei.

Lucrarile pentru inlocuirea traverselor si indesirea pozei cuprind urmatoarele operatii :

- asezarea traverselor pe platforma liniei;

- repartizarea materialului marunt de cale la capetele traverselor;

- insemnarea cu vopsea a diagramei traverselor pe inimile ambelor sine;

- introducerea placilor sub ambele fire, inclusiv ridicarea sinelor cu manelele;

- manevrarea traverselor in linie pentru aducerea la diagrama;

- montarea si strangerea tirfoanelor;

- strangerea si stivuirea materialelor ramase de la montare;

- burajul I si II al traverselor;

- riparea definitiva a liniei;

- rectificarea rosturilor de dilatatie si scoaterea placutelor;

- profilarea prismei caii.

Panourile de cale se vor verifica la echer, iar la ecartament din doua in doua traverse.

La incastrarea traverselor in beton pentru realizarea rampei cf de descarcare produse petroliere, se vor indeplini conditiile aratate la Cap. II referitoare la prepararea si turnarea betoanelor .

Dupa demontarea pasajului existent la km 2+470, pentru mutarea acestuia cu cca 10 m mai sus, se vor executa urmatoarele lucrari :

- prisma caii se va modifica astfel ca sa poata fi asezate dalele de beton;

- peste piatra sparta se aseaza un strat de criblura (16-25 mm) de cca. 3 cm grosime, pentru buna rezemare a dalelor ;

- in dreptul trecerii la nivel distanta intre traverse va fi de 60 cm la liniile in aliniament ;

- se aseaza dalele astfel incat axul lor longitudinal sa corespunda cu axul longitudinal al traverselor, se fixeaza si se finiseaza suprafata carosabila ;

- se verifica latimea sI adancimea jgheabului conform prevederilor din Instructia nr. 314.

L1D07B1 buc 5

Inlocuirea traverselor normale de lemn la schimbatori

L1D34A1 mc 1.94

Inlocuirea traverselor speciale de lemn la schimbatori

L1D39C1 buc 1

Riparea pana la 5 cm a aparatelor de cale in linie

L1D33A1 buc 1

Rectificarea prin buraj a nivelului macazurilor schimbatoarelor de cale

L1D33B1 buc 1

Rectificarea prin buraj a nivelului inimilor schimbatoarelor de cale

L1D27A1 mc 90

Scoaterea materialului de balastare din linie pana la talpa trav.

150 m x 3.00 m x 0.20 m = 90 mc

L1D27B1 mc 72

Scoaterea materialului de balastare din linie sub talpa trav.

200 m x 3.60 m x 0.10 m = 72 mc

8. NMB 010441 ore 284.1

Constructor c. f. cat. 4

- manopera inlocuire dibluri la traverse de beton

165 m x 1467 buc trav./km x 2 capete x 2 buc.tirfoane x 0.25 ore/buc = 242.06 ore

42 trav x 2 capete x 2 buc.tirfoane x 0.25 ore/buc = 42 ore

Total = 284.06 ore

9. 6502048 buc 1136

Procurare dibluri pentru traverse T13

284 trav x 2 capete x 2 buc.tirfoane = 1136 buc dibluri

L1D07B1 buc 25

Inlocuire traverse de lemn pe linii ferate normale

- pe linia in curba = 25 buc

L1D08E1 buc 57

Inlocuire traverse de lemn pe linii ferate normale - indesirea pozei

13 panouri x 22 trav/ panou x 20% = 57 buc

L1D09A1 (asim) buc 42

Inlocuire traverse de lemn pe linii ferate normale cu trav.de beton

L1D24D1 buc 158

Inlocuirea materialului marunt de cale - tirfoane

270.00 m x 1467 buc.trav/km x 20% x 2 = 158 buc

L1D02D1 buc.cap trav. 152

Burajul traverselor din lemn, exec. manual, burajul I

- pe linia in curba: 76 buc.trav.

L1D03A1 buc.cap trav. 640

Burajul traverselor din beton pe pat existent, exec. manual, burajul I

- pe lungimea de 218 m: 320 buc.trav.

L1D03B1 buc.cap trav. 640

Burajul traverselor din beton pe pat existent, exec. manual, burajul II sau III

L1D20B1 m 52

Riparea liniilor ferate normale pe traverse de lemn, pana la 5 cm

fara completari de materiale

- linie in curba: 52 m

L1A20A1 km 0.218

Ripari de linii ferate normale pe traverse de beton, pana la 0.5 m

L1D30B1 m 300

Profilarea prismului de balast, fara completari de materiale

DZ30K1 mc 64

Preparare beton de ciment C16/20 (B250) pentru incastrare traverse de beton

- din toata lungimea rampei de descarcare (200 m) se scade latimea tuturor trav.

142 x 3.00 x 0.15 = 63.90 mc

CA01D1 mc 64

Turnare beton simplu in straturi de 3-20 cm grosime

CZ0302XE1 kg 1044

Confectionare plasa sudata OB37, cu Æ 6-8 mm

(142 x 3.00) mp x 2.45 kg/mp = 1043.70 kg

PD01A1 kg 1044

Montarea armaturilor din otel beton

- din art. 22: 1043.70 kg

IFA09A1 (asim) m 216

Rostuirea dalelor de beton cu chituri de etansare,

executate manual (se scade materialul)

- transversal: 72 rosturi x 3.00 m/rost = 216 m

TRA02A01 t 2.88

Transportul materialelor si semifabricatelor cu autocamionul la 1 km

- armaturi, din art. 23 = 1.05 t

- materiale hidroizolatie, rostuire, etc., cca = 1.83 t

Total = 2.88 t

TRA06A10 t 159.8

Transportul semifabricatelor cu autobetoniera la 10 km

- beton, art. 20: 63.90 mc x 2.50 t/mc = 159.75 t

L1C14A1 buc 1

Opritor de cale ferata din elemente metalice

TRI1AA01F3 t 14.1

Incarcarea materialelor grele de pe teren in auto

- traverse beton: 42 buc x 0.2 t /buc = 8.40 t

- traverse lemn: 75 buc x 0.075 t/buc = 5.63 t

Total = 14.03 t

TRA02A30 t 14.1

Transportul cu autocamionul la 50 km

- din art. 28: 14.03 t

TRI1AA08F3 t 14.1

Descarcarea materialelor din auto cu transport pana la 10 m

- din art. 28: 14.03 t

TRB05B25 t 14.1

Transport prin purtare directa materiale incomode

avand peste 25 kg la distanta de 50 m

- din art. 28: 14.03 t

TSC35B31 sute mc 1.72

Incarcarea in autobasculanta cu incarcator pe pneuri, cu transport la 11-20 m

- piatra sparta, art. 6 sI 7: 162 mc

- balast la opritor: 10 mc

Total = 172 mc

TRA01A30 t 260

Transportul cu autobasculanta la 50 km

- din art. 32: piatra sparta 162.00 mc x1.5 t/mc = 243.00 t

balast 10.00 mc x1.7 t/mc = 17.00 t

Total = 260.00 t

L1C51A1(-100 % materialul) m 8.40

Dale prefabricate din beton armat pentru treceri la nivel cu calea ferata

- demontare si montare pe noul amplasament : 8.40 m

XA01A lei 1

Diferenta cheltuieli pentru transportul materialelor cu auto

XA01F lei 1

Diferenta cheltuieli pentru transportul materialelor pe calea ferata

V.    MUTARE IMPRJMUIRE

Imprejmuirea existenta se va muta la limita dintre drumul interior existent si calea ferata ce urmeaza a fi transformata in rampa de descarcare produse petroliere. Se vor taia panourile de pe stalpi, se vor scoate stalpii, se vor sapa noile gropi si se vor introduce si betona stalpii apoi se vor suda panourile de plasa pe noul amplasamet.

RPCT45A1 kg 1707.2

Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea materialului.

200 x 2.00 x 2.45 kg/mp = 980 kg panouri

40 x 3.00 x 6.06 kg/m = 727.20 kg stalpi

Total = 1707.20 kg

TRB05A24 t 1.71

Transport prin purtare directa a materialelor la d = 40 m

TSA04B1 mc 4.48

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime < 1 m

cu sprijinire teren mijlociu

40 x 0.70 m x 0.40 m x 0.40 m = 4.48 mc

CA01B1 mc 3.36

Beton in fundatii - beton simplu (B 7.5) in talpi sI blocuri

40 x 0.70 m x (0.40 x 0.40 - 0.20 x 0.20) m = 3.36 mc

CZ0104C1 mc 3.36

Preparare beton simplu (B 7.5) in in manual

CA01D1 mc 3.36

Turnare beton simplu Bc 15 in straturi de 3 - 20 cm grosime

CP22C1 m 12

Sudarea pe contur a placutelor de otel cu grosimea de 11-15 mm inclusiv

VI.    DRUM DE ACCES

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, pe jumatate din scuarul existent (spatiu verde) se executa in ampriza lucrarii:

defrisari de tufisuri si arbusti;

taierea arborilor si scoaterea radacinilor si buturugilor;

curatire de iarba, Frunze, crengi, diferite deseuri si gunoaie;

decaparea pamantului vegetal si depozitarea acestuia.

Toate golurile rezultate dupa scoaterea radacinilor vor fi umplute cu pamant.

Materialele rezultate la curatirea amprizei vor fi transportate in deposit definitive (gropi de gunoi organizate).

Sapaturile pentru realizarea platormei drumului se vor executa cu mijloace mecanice si manuale. Ultimii 10 cm pana la nivelul platformei de pamant si 50 cm pana in planul taluzurilor se vor sapa manual. Sapaturile se vor executa folosind sabloane montate la creasta taluzurilor in vederea realizarii pantei acestora.

Pamantul sapat va fi evacuat din incintele de lucru pe masura executarii sapaturii. Excedentul de sapatura va fi transportat in depozit, unde va fi imprastiat si nivelat. Platforma sapaturii se va finisa cu ingrijire.

La prepararea betoanelor se vor respecta prevederile din SR EN 206-1:2002 si Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012-1:2007 (producerea betonului).

Materialele componente nu trebuie sa contina substante nocive in cantitati care pot avea un efect daunator asupra durabilitatii betonului sau provoaca coroziunea armaturilor, ele trebuie sa fie apte pentru utilizarea preconizata a betonului.

Suprafetele de beton turnate anterior si intarite, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritati); suprafetele nu trebuie sa prezinte zone necompactate sau segregate si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului.

Se recomanda ca temperatura betonului proaspat, inainte de turnare sa fie de 5º¸30ºC

Inaltimea libera de cadere a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m in cazul elementelor cu latime de maximum 1,00 m si de maximum 1,50 m inaltime in celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafata.

Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale pana la obtinerea grosimii din proiect.

Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curand posibil dupa turnare (decofrare). Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita

1. TsG02A1 sute mp 0.88

Curatarea terenului de iarba sI buruieni

½ x x 152 x ¼ = 88.36 mp

TSG03B1 sute mp 0.18

Defrisarea manuala a suprafetei impadurite cu tufisuri si

arbusti cu diam. de pana la 10 cm

20% x 88.36 mp = 17.67 mp

TSG01A1 sute mp 0.18

Degajarea terenului de frunze si crengi

Idem art. 2 = 17.67 mp

4. TsC19B1    sute mc 1.05

Sapatura cu buldozer pe tractor de 81-180 CP

inclusiv impingerea pamantului la distanta de 10 m.

- pe jumatate din scuarul existent:

88.36 mp x 0.15 m = 13.25 mc

- pentru desfacerea impietruirii existente:

75.00 x 7.00 x 0.15 + (7.00 + 10.00) x ½ x 10.00 x 0.15 = 91.50 mc

Total = 104.75 mc

5. TsC19B1 sute mc 1.75

Sapatura cu buldozer pe tractor de 81-108 CP inclusiv impingerea

pamantului la distanta de 10 m.

- pe jumatate din scuarul existent, pentru aducere la cota:

88.36 mp x 0.25 m = 22.09 mc

- pentru pregatirea platformei noului drum si aducere la cota:

75.00 x 7.00 x 0.25 + (7.00 + 10.00) x ½ x 10.00 x 0.25 = 152.50 mc

Total = 174.59 mc

6. TsC35B31    sute mc 2.80

Incarcare cu incarcator frontal pe pneuri, la distanta de 11¸20 m.

- din art. 4 si 5: 279.34 mc

7. TRA01A05 t 447

Transportul materialelor rezultate din sapatura la distanta de 5 km.

- din art. 4 si 5 : 279.34 mc x 1.6 t/mc = 446.94 t

8. TsC35F31    sute mc 2.80

Descarcare in depozit cu incarcator frontal pe pneuri,

la distanta de 11¸20 m.

- din art. 4 si 5: 279.34 mc

9. TsD03C1 sute mc 3.55

Imprastierea pamantului afanat , cu buldozer, in straturi de 21 - 30 cm.

279.34 mc x 1.27 = 354.76 mc

TSE06B1 sute mp 6.10

Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii

stratului de fundatie

75.00 x 7.00 + (7.00 + 10.00) x ½ x 10.00 = 610 mp

DA06A1 mc 162

Strat de agregate naturale cilindrate, balast, cu aseternere manuala

88.36 mp x 0.20 m + 610 mp x 0.20 m + 25.00 m x 3.50 m x 0.25 m = 161.55 mc

DA06A2 mc 16

Strat de agregate naturale cilindrice, nisip, cu asterenere manuala

88.36 mp x 0.02 m + 610 mp x 0.02 m + 25.00 m x 3.50 m x 0.02 m = 15.72 mc

DC05B1 mp 786

Imbracaminte din beton de ciment la drumuri, executata

intr-un singur strat

88.36 mp + 610 mp + 87.50 mp = 785.86 mp

DZ30C1 mc 134

Beton de ciment pentru imbracaminti de drumuri, marca B400

(88.36 mp + 610 mp + 87.50 mp) x 0.17 m = 133.60 mc

CZ0302XE1 kg 215

Confectionare plasa sudata OB37, cu Æ 6-8 mm 100 x 100

87.50 mp x 2.45 kg/mp = 214.38 kg

PD01A1 kg 215

Montarea armaturilor din otel beton

- din art. 15: 214.38 kg

IFA09A1 (asim) m 105

Rostuirea dalelor de beton cu chituri de etansare,

executate manual (se scade materialul)

- transversal: 7.00 m/buc x 15 buc= 105 m

TRA02A01 t 0.40

Transportul materialelor si semifabricatelor cu autocamionul la 1 km

- armaturi, din art.16 = 0.215 t

- materiale hidroizolatie, rostuire, etc., cca = 0.18 t

Total = 0.395 t

TRA06A10 t 334

Transportul semifabricatelor cu autobetoniera la 10 km

- beton, art. 14: 133.60 mc x 2.50 t/mc = 334 t

TSC35B31 sute mc 1.77

Incarcarea in autobasculanta cu incarcatorul

- balast si nisip art. 11 si 12: 161.55 mc + 15.72 mc = 177.27 mc

TRA01A01 t 300

Transportul cu autobasculanta la 1 km

- ballast si nisip art. 11 si 12: 161.55 mc x 1.70 t/mc + 15.72 mc x 1.6 t/mc = 299.55 t

XA01A lei 1,00

Diferente cheltuieli pentru transportul materialelor cu auto

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate