Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Proiect constructii - Sa se proiecteze structura de rezistenta a unei cladiri cu P+8 nivele din diafragme de beton armat turnate monolit. Cladirea este destinata locuinta si este amplasata intr-o zona urbana de calcul seismic D.


Proiect constructii - Sa se proiecteze structura de rezistenta a unei cladiri cu P+8 nivele din diafragme de beton armat turnate monolit. Cladirea este destinata locuinta si este amplasata intr-o zona urbana de calcul seismic D.
TEMA PROIECT

Sa se proiecteze structura de rezistenta a unei cladiri cu P+8 nivele din diafragme de beton armat turnate monolit. Cladirea este destinata locuinta si este amplasata intr-o zona urbana de calcul seismic D.

Inchiderea exterioara a cladirii se realizeaza din zidarie de BCA de 30 cm si fasii din BCA de 7,5 cm. La compartimentarile interioare se foloseste zidarie din BCA de 20 cm.

Acoperisul este de tip terasa cu scurgere interioara a apelor si se va termoizola cu BCA de 20 cm grosime.
Planseele se vor realiza din beton armat prefabricat.

Hnivel=2,8 m

Grosime diafragma = 20 cm

Se cere:

Note de calcul pentru diafragmele din beton armat:

Piese scrise

Piese desenate:

- Plan armare diafragme

- Sectiune orizontala in diafragme

- Sectiune verticala in 2 diafragme

Nota de calcul

 1. Evaluarea incarcarilor
 2. Calculul total al greutatii structurii
 3. Determinarea incarcarilor seismice
 4. Stabilirea sectiunilor active de calcul si a caracteristicilor geometrice ale diafragmelor transversale
 5. Determinarea caracteristicilor de rigiditatea ale diafragmelor transversale la deplasari laterale
 6. Distributia incarcarilor totale intre diafragme

1. EVALUAREA INCARCARILOR

1.1 Incarcare panseu etaj curent

Nr.

crt.

Denumirea incarcarii

Incarcari normate

(daN/m2)

Coeficient de incarcare

Incarcare de calcul

(daN/m2)

Planseu beton armat

0,13 x 2500

Pardoseala

Ziduri despartitoare

Total

Incarcari utile

TOTAL

1.2 Incarcare planseu terasa

Nr,

crt,

Denumirea incarcarii

Incarcari normate

(daN/m2)

Coeficient de incarcare

Incarcare de calcul

(daN/m2)

Planseu beton armat

0,13 x 2500

Beton de panta

0,12 x 2200

Termoizolatie

0,20 x 600

Sapa

0,02 x 2 x 2200

Hidroizolatie

Protectie hidroizolatie (pietris)

Total

Incarcari din zapada

TOTAL INCARCARE

1.3 Incarcare scara

Nr,

crt,

Denumirea incarcarii

Incarcari normate

(daN/m2)

Coeficient de incarcare

Incarcare de calcul

(daN/m2)

Greutate placa

0,14 x 2500

Trepte

0,09 x 2500

Total

Incarcari utile

TOTAL

1.4 Incarcare placa balcon (beton)

Nr,

crt,

Denumirea incarcarii

Incarcari normate

(daN/m2)

Coeficient de incarcare

Incarcare de calcul

(daN/m2)

Greutate placa

0,13 x 2500

Pardoseala

Total

Incarcari utile

TOTAL

2. CALCULUL TOTAL AL GREUTATII STRUCTURII

2.1 Calculul greutatii planseului etaj curent

- incarcarea planseului etaj curent - qpl = 627,5 daN/m2

- suprafata planseu etaj curent - S = 20,4 x 13,8 = 281,52 m2

- suprafata gol - Sgol = 17 x 0,27 x 1,5 = 6,885 m2 (scara)

Spl = S - Sgol = 281,52 - 6,885 = 274,63 m2

Gpl = qpl x Spl = 627,5 x 274,63 = 172 333,46 daN

2.2 Calculul greutatii planseului terasa

- incarcare planseu terasa - qt = 1108,9 daN/m2

- suprafata planseu terasa - S = 20,4 x 13,8 = 281,52 m2

- suprafata gol - Sgol = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2

St = S - Sgol = 281,52 - 0,16 = 281,36 m2

Gt = qt x St= 1 108,9 x 281,36 = 312 000,1 daN

2.3 Calculul greutatii scarii

- incarcare scara - qsc = 677,5 daN/m2

- suprafata scara - Ssc = 5,37 x 1,2 = 6,44 m2

Gsc = qsc x Ssc = 677,5 x 6,44 = 4 365,81 daN

2.4 Calculul greutatii balconului

- incarcare placa balcon - qb = 487,5 daN/m2

- suprafata placa balcon - Sb = 3,6 x 1,2 = 4,32 m2

Gb = qb x Sb + (3,6 x 0,8 x 0,13 x 2500) + 2(1,2 x 0,8 x 0,13 x 2500) = 3 666 daN

2.5 Calculul greutatii diaframelor

Greutatea diafragmelor o vom calcula pe bucati,

a) Greutatea bucatilor de diafragama tip fig. 1

Fig. 1

Gd1 = 2[(14,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,4 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 42 000 daN

La parter:

Gd1parter = Gd1 - Ggol usi = 42 000 - 3960 = 38 040 daN

Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 2500) = 3960 daN

b) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 2

Gd2 = 8[(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500) + (3,7 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 50400 daN

Fig. 2

c) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 3

Fig.3

Gd3 = 2[(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500)+ (5,1 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 16520 daN

d) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 4

Gd4 = 4[(4,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + (0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 26 880 daN

e) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 5

Gd5 = 2[(10 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =31 360 daN

f) Greutatea fasiilor de BCA de 7,5 cm

Greutatea fasiilor de BCA pe un etaj este:

Gfasii = 2(14,2 x 0,075 x 2,8 x 800) = 4771,2 daN

*La parter:

Gfasii parter = Gfasii - Ggol usi = 4771,2 - 1267,2 = 3504 daN

Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 800) = 1267,2 daN

Greutatea totala a diafragmelor pe un etaj si la parter este:

GD etaj = Gd1 + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii =

= 42 000 + 50 400+ 16520 + 26 880 + 31 360 + 4771,2 = 171 931,2 daN

GD parter = Gd1parter + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii parter =

= 38 040 + 50 400+ 16520 + 26 880 + 31 360 + 3504 = 166 704 daN

2.6 Calculul atic (beton)

- grosimea aticului = 15 cm

- inaltimea aticului = 60 cm

Gatic = (2 x 14,2 + 2 x 20,8) x 0,15 x 0,6 x 2500 = 15 750 daN

2.7 Calculul greutate ziduri exterioare

a) Zidarie exterioara la sufragerie:

G=(3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN

Ggol fereastra = (0,9 x 2 x 0,3 x 600) + (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600) = 648 daN

Gzid.ext.sufr. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 964,8 daN

b) Zidarie exterioara la bucatarie:

G=(2,6 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1310,4 daN

Ggol fereastra = (1,2 x 1,2 x 0,3 x 600 = 259,2 daN

Gzid.ext.buc. = G - Ggol fereastra = 1310,4 - 259,2 = 1051,2 daN

c) Zidarie exterioara la dormitor:

G=(3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN

Ggol fereastra = (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600)= 324 daN

Gzid.ext.dorm. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 1288,8 daN

Gzid.ext.ap.= 964,8 + 1051,2 + 1288,8 = 3304,8 daN

Gzid.ext.et. = 4 x 3304,8 = 13 219,2 daN

2.8 Calculul greutate ziduri interioare

a) Zidarie interioara la baie:

Gpereti baie = (2,2 x 0,2 x 2,8 x 600) + 2(2 x 0,2 x 2,8 x 600) = 739,2 + 1344=

=2083,2 daN

Ggol usa = (0,8 x 0,2 x 2 x 600)= 192 daN

Gzid.int.baie = G - Ggol usa = 2083,2 - 192 =1891,2 daN

Gzid.int.ap.= 1891,2 daN

Gzid.int.et. = 4 x 1891,2 = 7564,8 daN

2.9 Calculul greutatii pe fiecare etaj si al intregii structuri

Gparter = Gpl + Gsc + GD parter + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 360 683,27 daN

Getaj1 = Getaj2 = Getaj3 = Getaj4 = Getaj5 = Getaj6 = Getaj7 = Gpl + Gsc + 4xGb + GD etaj + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 379 307,27 daN

Getaj8 = Gt + Gsc + 4xGb + GD etaj + Gatic + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 534 723,91 daN

Gstructura = ΣGi = 3 550 558,094 daN = 3550,55 tone

3. DETERMINAREA INCARCARILOR SEISMICE

Constructia se afla in orasul Craiova, fiind o constructie de tip curent (locuinta) care se incadreaza conform codului P100-1/2006 in clasa de importanta III, al carui coeficient si acceleratia terenului ag = 0,16 g (conform P100-1/2006, figura 3.1).

Clasa de ductilitate determinata de conditiile seismice si de natura structurii pentru ag < 0,16 se ia medie (M).

Conform P100-1/2006, tabel 5.1, factorul de comportare q = 3,0.

Pentru zona de incarcare cu zapada in orasul Craiova, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasamentul constructiei (conform CR1-1-3/2005):

Sok = 2 kN/m2

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis:

Sk = m x ce x ci x Sok = 0,8 x 1 x 1 x 2 = 1,6 kN/m2

unde: m coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis

ce coeficientul de expunere al amplasamentului constructiei (valoarea coeficientului ce pentru expunerea partiala a constructiei = 0,8)

ct coeficientul termic

3.1. Forta taietoare de baza

unde: Sd(T1) ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale de vibratie T1

Pentru Craiova avem T1 < Tc (Tc perioada de colt, care pentru Craiova este = 1s, conform P100-1/2006 fig. 3.2)

m masa totala a cladirii, calculata ca suma a maselor de nivel mi

; Gi greutatea pe nivelul i

g1 factor de importanta expunere al constructiei;

l factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia, care are valoarea l=0,85 pentru constructii cu mai multe deschideri si mai multe niveluri.

, pentru T1 > TB

ag = 0,16 g

b(T1) spectrul normalizat de raspuns elastic

Pentru TC = 1 s, din tabelul 3.1 rezulta TB = 0,1 s si TD = 3 s.

unde: b0 factorul de amplificare dinamica maxima a aceleratiei orizontale a terenului de catre structura

b0 = 2,75 din fig. 3.3, pentru TC = 1,0 s

m/s2

3.2. Determinarea greutatilor pe etaje

G1= 157613+5705+226799+33686+10000+14578+6200+4369+5754+

+157613+1/2[5705+226799+33686+14578+6200+4369+5754] = 770862daN

G1 = 7708 kN

G2 = G3 = G4 = G5 = G6 = G7 =

= 157613+5705+226799+33686+10000+14578+6200+4369+5754 =

= 464704 daN

G2 = 4647 kN

= 241792+20790+4656+10000+ [226799+33686+14578+6200+4369+5754]=

= 4229 daN

G8 = 4229 kN

Gtot = 7708 + 6 x 4647 + 4229 = 39819 kN

3.3. Masele corespunzatoare fiecarui nivel

Fb = 1 x 1,43 x 4059 x 0,85 = 4933,71 KN

3.4. Fortele seismice de nivel

Pentru parter:

= 785,7 x 2,8 + 473,7 x [5,6 + 8,4 + 11,2 + 14 + 16,8 + 19,6] + 431,1 x 23,3 = 48056,31

KN

Nr.crt.

Greutatea pe fiecare etaj mi

Inaltimea pana la nivel zi

mizi

Σ mizi

Sarcina seismica pe nivel Fi

Parter

Etaj1

Etaj2

Etaj3

Etaj4

Etaj5

Etaj6

Etaj7

Etaj8

Total

4. STABILIREA SECTIUNILOR ACTIVE DE CALCUL SI A CARACTERISTICILOR GEOMETRICE ALE DIAFRAGMELOR TRANSVERSALE

Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale diafragmelor se folosesc urmatoarele notatii si relatii de calcul ale caror rezultate vor fi centralizate in tabele de mai jos pentru fiecare diafragma in parte:

- Ai - suprafata bucatii de diafragma i

- Yci - pozitia centru de greutate al partii de diafragama i fata de axa Δ

- Yc - pozitia centrului de greutate al intregii sectiunii fata de axa Δ

- Iyi - moment de inertie fata de centru de greutate propriu al partii de montant/rigla i

- Im/Ir - moment de inertie al montantului/riglei in raport cu axa ce trece prin centru de greutate al intregii sectiuni

- Ami = sectiunea activa la compresiune excentrica

- Amti - sectiunea activa la forta taietoare

Relatii de calcul:

pentru patrat

pentru dreptunghi

Structura este compusa precum urmeaza:

7 diafragme transversale (vezi fig. 6):

DT1 ≡ DT7 - diafragme fara goluri

DT2 ≡ DT6 - diafragme cu un sir de goluri

DT3 ≡ DT5 - diafragme cu un sir de goluri

DT4 diafragma fara goluri

4 diafragme longitudinale (vezi fig. 7)

DLD ≡ DLA

DLB ≡ DLC

4.1 Diafragmele DT1≡DT7 (vezi fig. 8)

Acest tip de diafragme este alcatuit dintr-un singur montant.

4.1.1 Calculul latimii talpilor

a) Talpile mici

Δbdr = 0,2 m (pana la primul gol) => bp = 0,2+0,2 = 0,4 m

b) Talpile mari

Δbdr = 6 x d = 6 x 0,2 = 1,2 m => bp = 0,2 + 1,2 = 1,4 m

4.1.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Diafragma

Montant/Rigla

A1

[m2]

A2

[m2]

A3

[m2]

A4

[m2]

A5

[m2]

A6

[m2]

A7

[m2]

DT1≡DT7

M1

Yc1

[m]

Yc2

[m]

Yc3

[m]

Yc4

[m]

Yc5

[m]

Yc6

[m]

Yc7

[m]

Yc

[m]

d1

[m]

d2

[m]

d3

[m]

d4

[m]

d5

[m]

d6

[m]

d7

[m]

Iy1

[m4]

Iy2

[m4]

Iy3

[m4]

Iy4

[m4]

Iy5

[m4]

Iy6

[m4]

Iy7

[m4]

Im / Ir

[m4]

Diafragma

Montant/Rigla

bp1

[m]

bp2

[m]

Ami

[m2]

Amti

[m2]

DT1≡DT7

Montant 1

4.2 Diafragmele DT2≡DT6 (vezi fig. 9)

Acest tip de diafragme este alcatuit din 2 montanti si o rigla.

4.2.1 Calculul latimii talpilor

a) Montant 1

Δbdr = 0,6 m (distanta pana la primul gol)

Δbstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m

bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,00 m

b) Montant 2

bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40 m

c) Rigla

bp = 0,20 m

4.2.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Diafragma

Montant/Rigla

A1

[m2]

A2

[m2]

Yc1

[m]

Yc2[m]

Yc

[m]

DT2≡DT6

M1

M2

R1

d1

[m]

d2

[m]

Iy1

[m4]

Iy2

[m4]

Im / Ir

[m4]

Diafragma

Montant/Rigla

bpi

Ami

Amti

DT2≡DT6

M1

M2

R

4.3 Diafragmele DT3≡DT5 (vezi fig.10)

Acest tip de diafragme este alcatuit din 2 montanti si o rigla.

4.3.1 Calculul latimii talpilor

a) Montant 1

Δbstg = 1,4 m (distanta pana la primul gol)

Δbdr = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m

bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,80 m

b) Montant 2

bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40 m

c) Rigla

bp = 0,20 m

4.3.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Diafragma

Montant/Rigla

A1

[m2]

A2

[m2]

Yc1

[m]

Yc2

[m]

Yc

[m]

DT3≡DT5

M1

M2

R1

d1

[m]

d2

[m]

Iy1

[m4]

Iy2

[m4]

Im / Ir

[m4]

Diafragma

Montant/Rigla

bp1

bp2

Ami

Amti

DT3≡DT5

M1

M

R

4.4 Diafragma DT4 (fig. 11)

Acest tip de diafragma este alcatuit dintr-un singur montant

4.4.1 Calculul latimii talpilor

a) Talpa 1

Δbstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m

Δbdr = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m

bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,60 m

b) Talpa 2

bp = 0,40 m

4.4.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Diafragma

Montant/Rigla

A1

[m2]

A2

[m2]

A3

[m2]

Yc2

[m]

Yc3

[m]

Yc4

[m]

Yc

[m]

DT4

M1

d1

[m]

d2

[m]

d3

[m]

Iy1

[m4]

Iy2

[m4]

Iy3

[m4]

Im / Ir

[m4]

Diafragma

Montant/Rigla

bp1

bp2

Ami

Amti

DT4

M1

5. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE RIGIDITATE ALE DIAFRAGMELOR TRANSVERSALE LA DEPLASARI LATERALE

Diafragme pline DT1, DT7 si DT4

Se determina:

I0 = Im moment de inertie global al diafragmei

ηs coeficient adimensional si este 1 in cazul diafragmelor pline
νs coeficient adimensional

Amt sectiunea activa la forta taietoare

Momentul de inertie echivalent corectat va fi:

Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Diafragma

Montant/Rigla

I0

ηs

Amt

DT1≡DT7

Montant 1

DT4

Montant1

Diaframe cu goluri DT2, DT3, DT5 si DT6

Se determina astfel

a)     Caracteristicile cadrului real:

rigiditatea la distorsiune a riglelor

-

rigiditatea la distorsiune a montantilor

b)     Caracteristicile cadrului inlocuitor

- rigiditatea la distorsiune a stalpului cadrului echivalent

- - rigiditatea la distorsiune a riglei cadrului echivalent

c)     Marimile ( , I0, si )

-

- - coeficient care introduce influenta deformabilitatii axiale a montantilor

- - moment de inertie global

- - coeficient de monolitism

- - momentul de inertie echivalent corectat

- si se ia din tabele in functie de valoarile lui si

Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelele de mai jos:

Diafragma

Montant/Rigla

Km(Kr)/Em

Kme (Kre)/Em

DT2≡DT6

Montant 1

Montant 2

Rigla

DT3≡DT5

Montant 1

Montant 2

Rigla

I0

ηs

6. DISTRIBUTIA INCARCARII TOTALE INTRE DIAFRAGME

Determinarea pozitiei centrului maselor(CM) si centrului de rigiditate (CR)

Fiind structura simetrica CM≡CR si se afla L/2 respectiv l/2 din cladire.

Astfel:

m

m

Distributia incarcarii totale intre diafragme

Distributia incarcarii orizontale din seism se face in conformitate cu relatia:

Mt = S x es

unde:

S=284 044,6 daN rezultanta incarcarii seismice

Mt,s moment de torsiune din seism

es = eos + ea = 1,29m (eos=0 excentricitatea centrului maselor in raport cu centrul de rigiditate; ea=1,29 excentricitatea aditionala convetionala)

Calculand pentru fiecare diafragma obtinem:

Diafragma

S

Mt

Iei,s    [m4]

Zi    [m]

∑Iei,s

SDTi

qSDTi

DT1

DT2

DT3

DT4

DT5

DT6

DT7

CALCULUL FORTELOR AXIALE N

S1=6,48 m2   

S2=3,24 m2   

S3=5,17 m2

S4=2,25 m2

S5=0,045 m2

S6=0,02 m2

S7=0,18 m2

q terasa=1319daN/m2

qepl. current=838daN/m2

qbalcon= 765daN/m2

S8=28,35 m2

S9=2,25 m2

Diafragma DT1 (etaj 8)

N1=4550 daN/ml

Greutatea diafragmei

G=24.360 daN

Greutatea diafragmei/ ml = =1432,94 daN/ml

Descarcam planseul etajului current pe o diafragma DT1

N2=2891,1 daN/ml

Greutate atic = 17.748 daN

Gatic/ml=255 daN/ml

N8= Gatic + N1+Gd= 6238 daN/m

N7=N8+ N2 +Gd =10.562 daN/m

N6=14.886 daN/m

N5=19.210 daN/m

N4=23.534 daN/m

N3=27.858 daN/m

N2=32.182 daN/m

N1=36.506 daN/m

Np=40.830 daN/m

Diafragma DT2

Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma

G=9.940 daN

G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml

N8=5.970 daN/ml

N7=10.281 daN/ml

N6=14.592 daN/ml

N5=18.903 daN/ml

N4=23.214 daN/ml

N3=27.525 daN/ml

N2=31.836 daN/ml

N1=36.147 daN/ml

Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT3

Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma

G=9.940 daN

G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml

N8=5.970 daN/ml

N7=10.281 daN/ml

N6=14.592 daN/ml

N5=18.903 daN/ml

N4=23.214 daN/ml

N3=27.525 daN/ml

N2=31.836 daN/ml

N1=36.147 daN/ml

Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT4

GDT4=11.900 daN

GDT4/ml=1.434daN/m

N8=5.984 daN/ml

N7=10.308 daN/ml

N6=14.634 daN/ml

N5=18.959 daN/ml

N4=23.284 daN/ml

N3=27.609 daN/ml

N2=31.934 daN/ml

N1=36.259 daN/ml

Np=40.584 daN/ml

Diafragma DT5

Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma

G=9.940 daN

G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml

N8=5.970 daN/ml

N7=10.281 daN/ml

N6=14.592 daN/ml

N5=18.903 daN/ml

N4=23.214 daN/ml

N3=27.525 daN/ml

N2=31.836 daN/ml

N1=36.147 daN/ml

Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT6

Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma

G=9.940 daN

G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml

N8=5.970 daN/ml

N7=10.281 daN/ml

N6=14.592 daN/ml

N5=18.903 daN/ml

N4=23.214 daN/ml

N3=27.525 daN/ml

N2=31.836 daN/ml

N1=36.147 daN/ml

Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT7(etaj 8)

N1=4550 daN/ml

Greutatea diafragmei

G=24.360 daN

Greutatea diafragmei/ ml = 1432,94 daN/ml

Descarcam planseul etajului current pe o diafragma DT1

N2=2891,1 daN/ml

Greutate atic = 17.748 daN

Gatic/ml=255 daN/ml

N8=6238 daN/m

N7=10.562 daN/m

N6=14.886 daN/m

N5=19.210 daN/m

N4=23.534 daN/m

N3=27.858 daN/m

N2=32.182 daN/m

N1=36.506 daN/m

Np=40.830 daN/m

DETERMINAREA MOMENTELOR INCOVOIETOARE SI A FORTELOR TAIETOARE

Se folosesc urmatoarele relatii de calcul:

(deja calculat anterior)

Ms coeficienti functie de si

Rezultatele calculelor sunt prezentate in tabele de mai jos:

DT1

Nivel

ms

qSDTi

H

M1-p

p-1

DT2

Nivel

ms

qSDTi

H

M

1-p

p-1

DT3

Nivel

ms

qSDTi

H

M

1-p

p-1

DT4

Nivel

ms

qSDTi

H

M

1-p

p-1

DT5

Nivel

ms

qSDTi

H

M

1-p

p-1

DT6

Nivel

ms

qSDTi

H

M1-p

p-1

DT7

Nivel

ms

qSDTi

H

M

1-p

p-1

Astfel eforturile sectionale sunt:

DT1

Nivel

M

T

N

P

DT2

Nivel

M

T

N

P

Nivel

M

T

N

P

DT4

Nivel

M

T

N

P

DT5

Nivel

M

T

N

P

DT6

Nivel

M

T

N

P

DT7

Nivel

M

T

N

P

CALCULUL ARMATURILOR TRANSVERSALE

Calculul la compresiune (intindere) se realizeaza in conformitatea cu STAS 10107/0-90.

Necesitatea armaturilor constructive nu se stabileste de regula din calcul prevederea lor fiind determinata de acoperirea unor solicitari neevidentiate in calcule curente (de ex. cele din contractia betonului, variatii de temperatura, etc.).

Se executa armare continua realizata cu ajutorul a doua plase de armature dispuse spre fata peretelui cu acoperire de beton de 1,5 cm.

Cele doua plase de armature se leaga intre ele cu agrafe de 5-6 mm diametru I minim 6-8 buc/m2 de perete.

 1. Diafragmele de la etajul 1 I etajul 10: tab 2.9 [2]

plase sudate din sarma trasa mata

a)     armature verticale: 8/25 cm

procentul de armare p=0,1%

b)     Armaturi orizontale: 8/25 cm

Procentul de armare p=0,12%

 1. Diafragmele de la etajele intermediare

plase sudate din sarma trasa mata

a)     armature verticale: 6/20 cm

procentul de armare p=0,08%

b)     armaturi orizontale: 6/20 cm

procentul de armare p=0,10%

 1. Armari locale ale elementelor verticale (capetelor de diafragme cu si fara bulbi)

Se realizeaza cu carcase de tipul celor utilizate la armarea stalpilor.

In cazul capetelor de diafragme cu bulbi, armarea se face cu un procent de minim p=0,4% din aria ingrosarii, in timp ce armarea zonelor de capat a diafragmelor fara bulbi se face cu un procent de minim 0,6% din aria zonei armate.

Barele verticale din zonele de capat vor avea diametrul de 10 - 12 mm

Etrierii vor avea diametrul 6 se vor dispune la ditanta de 10 cm.

 1. Armarea intersectiilor de diafragme

Se face cu carcase cu 2 etrieri in cruce care fac legatura cu armarea orizontala a peretilor. Armarea verticala minima este de 412.

 1. Armarea intersectiilor peretilor cu planseele

Se face pe grosimea planseului cu o centura, formata din 4 bare cu diametrul minim al armaturiloe 10.

In cazul armarii diafragmelor cu plase continue, prevederea a doua bare cu diametrul de 8 mm se considera suficienta.

Centura de la intersectia cu planseul va avea inaltimea de 40-45 cm

In dreptul golurilor pentru usi, barele din centura se vor inadi prin petrecere cu barele din boiandrugi fara a se continua deaupra golului.

7. Dimensionarea armaturilor in diafragmele de beton armat

Diafragma T1

N=408,30 t

M=2.451 tm

T=46,85 t

Se alege beton BC 20: Rc=65 daN/cm2

PC 52: Rt= 6,7 daN/cm2

Ra 3.000 daN/cm2

Verificarea sectiunilor de beton:

n0=0,0267 cm2

Capatul de bulb comprimat

At=0,28 m2

Ai= 2,84 m2

=0,098

Se considera

n0

Abc=0,12 m2

At=0,157

n0

Qc

QcdaN

Dimensionarea armaturii de la capetele diafragmei

Pozitia centruluide greutate G

lg=Im1=7,10 m lfl

Talpa se afla in zona comprimata

<4 =>

n=0,0267 cm2

m=0,114

=0,2 =>

Armatura de rezitenta din bulbi

Aa=6,15 cm2

Armatura necesara din pmin=0,1%

Aa1+ Aa1> pmin%

pmin%=2,84 cm2

Aa1=14,20 cm2

Aa1=1,57 cm2

n=0,30

m=0,127

=0,2 =>

Armatura de rezistenta din talpa

Aa2=2,6 cm2

Armatura necesara din pmin de armare

pmin=0,1%

Aa=2,84 cm2

Dimensionarea armaturilor din camp

Aanivel=

Armatura verticala Aas=4,0 cm2

Se dispune: plasa sudata 6/10 cm
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate