Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place.ascensiunea īn munti, pe zapada, stānca si gheata, trasee de alpinism
Alpinism Arta cultura Diverse Divertisment Film Fotografie
Muzica Pescuit Sport

Sport


Index » hobby » Sport
» FISA POSTULUI SEF DE SCARA - MEMBRU COMITET EXECUTIV


FISA POSTULUI SEF DE SCARA - MEMBRU COMITET EXECUTIV


Asociatia de Proprietari

Bloc

Localitatea

Data ..

FISA POSTULUI

SEF DE SCARA - MEMBRU COMITET EXECUTIV

In temeiul Legii nr. 230/2007 si al contractului de mandat aprobat in Adunarea Generala a proprietarilor din data de: , se incheie astazi.......prezenta fisa a postului:

Numele si prenumele ..................

Studii..........................Postul pe care este incadrat.............

Norma de activitate - ore saptamanal
Pozitia :

Relatii de subordonare :

-Adunarea Generala a Proprietarilor

-Presedintele asociatie.

Relatii de colaborare cu :

-Responsabilii de scara (cei care formeaza Comitetul executiv);

-Comisia de cenzori;

-Administrator;

-Secretara;

-Instalator;

-Personalul care asigura curatenia.

Subsemnatul/a, .................., posesor al contractului de mandat nr......, declar ca ma oblig sa respect urmatoarele unitati de competenta (atributii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentand . ore saptamanal.

Obiectiv general :

asigurarea conditiilor optime pentru buna desfasurare a activitatilor diurne ale locatarilor din bloc

Obiectiv  specific :

supravegherea si intretinerea patrimoniului asociatiei (a instalatiilor sanitare, termice, a perimetrului asociatiei);

Responsabilitati permanete in asociatie:

Duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;

Participa la emiterea, daca este cazul, a deciziilor scrise privind regulile pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si la alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;

Participa la intocmirea proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;

Participa la reglementarea folosirii, intretinerii, repararii, inlocuirii si modificarii partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, in conformitate cu actele normative in vigoare;

Intocmeste sau propune planuri de masuri si activitati, conform cu responsabilitatile ce le revin, si urmareste realizarea lor;

Supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si a platilor lunare;

Pentru realizarea scopului si a activitatilor asociatiei de proprietari, participa si decide la angajarea si demiterea personalului necesar, incheie si reziliaza contracte cu persoane fizice/juridice;

Isi asuma obligatii, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire si perimetrului acesteia;

Participa la initierea sau apararea in procese, in numele asociatiei de proprietari sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;

Participa si decide stabilirea sistemul propriu de penalizari al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;

Avizeaza documentele asociatiei de proprietari;Asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;

Asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;

Participa la gestionarea situatiilor exceptionale si de criza;

Aproba lunar lista cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari, conform hotararii adunarii generale;

Stabileste cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul in cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna;

Stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita in scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna, conform hotararii adunarii generale;

Analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuri pentru rezolvarea acestora, conform hotararii adunarii generale;

Ia toate masurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei in care se efectueaza reparatii la partile comune, urmand ca sumele aferente reparatiilor respective sa fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviza;

Participa la sedintele comitetului executiv care se desfasoara lunar, sau convocate de presedintele asociatiei, sau cele convocate de jumatate plus unu din numarul membrilor asociatiei.   Are in grija ca deciziile comitetului executiv sa fie consemnate in registrul de decizii al comitetului executiv si sa fie afisate la aviziere;

Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, urmareste derularea acestuia in conditiile legii;

Participa si decide la angajarea personalului specializat pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin si adopta decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor, remuneratiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului incadrat cu contract individual de munca sau in baza unei conventii civile de prestari de servicii, in limita bugetului aprobat de adunarea generala;

Participa si decide la angajarea sau demiterea personalului, la incheierea sau rezilierea contractelor in ceea ce priveste activitatea de administrare si intretinere a cladirii, a partilor comune de constructii, a instalatiilor, precum si pentru alte activitati   conforme cu scopul asociatiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, ingrijire, mecanica, instalatii etc.;

Participa si decide asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 230/2007;

Preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cat asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.

Alte alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile Adunarii Generala a Proprietarilor:

Presedinte Asociatie,  Semnatura,Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate