Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place.ascensiunea în munti, pe zapada, stânca si gheata, trasee de alpinism
Alpinism Arta cultura Diverse Divertisment Film Fotografie
Muzica Pescuit Sport

Diverse


Index » hobby » Diverse
» PATRONATUL


PATRONATUL
PATRONATUL

Notiuni generale despre patronat

Patronatul este la ora actuala organizatia care promoveaza aplicarea cadrului legal fara a mai astepta initiative si masuri guvernamentale, astfel incat mecanismele de desfasurare a dialogului social sa se poata baza pe existenta unor legaturi de informare si coordonare rapida si eficienta a actiunilor asociatiilor, federatiilor si confederatiilor patronale

Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.Conform dinctionarului limbii romane contemporane, notiunea de patron este definita ca fiind proprietarul unei intreprinderi, fabrici sau ferme care folosesc munca salariata.Este necesar sa precizam ca prin notiunea de paronat trebuie sa intelegem calitatea de patron, precum si colectivitatea patronilor si atributele acestora.
Importanta patronatului rezulta, in primul rand din prevederile art.9 si 40 din Constitutie, prin care se instituie drepturile cetatenilor de a se asocia liber in sindicate, patronate si alte forme de asociere, precum si dreptul acestora de a contribui la apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.

Patronatul este acela care detine, conduce si administreaza unitatile si procesele economice iar pentru realizarea proceselor de munca, acela care foloseste munca prestata in temeiul unui contract de munca.Patronatul este care participa la realizarea dialogului social, la incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate , grup de unitaii, ramura si la nivel national, precum si la incheierea contractelor individuale de munca.

Rolul patronatului este esential si in ceea ce priveste prevenirea conflictelor colective si individuale de munca, iar odata declansate, in stingerea acestora, dar mai are si roluri secundare cum sunt: efectuarea unor studii de marketing si de fezabilitate in interesul membrilor, optimizarea tehnicilor de transparenta si reclama comerciala, combaterea fenomenelor de concurenta neloiala si a tendintelor de monopol, apararea intereselor membrilor in fata organelor de stat.

Functiile majore ale Patronatului pot fi prezentate si sub forma interesului pentru care au fost formate aceste organizatii: influenteaza politica si mediul legal astfel incat sa se asigure ca acestea conduc la cresterea si dezvoltarea afacerilor prin intermediul dialogului social cu guvernul si cu sindicatele; prevederea de servicii directe membrilor care se bazeaza pe nevoile acestora din urma, care maresc performanta si competenta sectorului privat si care dau posibilitatea membrilor sa se achite de responsabilitati comune si sa aiba contributii la dezvoltarea socio –econmica la nivel national.

De la inceput trebuie sa lamurim unele chestiuni. Aceasta organizatie, Patronatul nu este un sindicat, o organizatie stiintifica, profesionala sau umanitara. De aceea nu este necesar sa aiba un numar mare de membri sau simpatizanti.

Pentru a intelege mai bine termenul de patronat un exemplu elocvent este dat de

PATRONATUL MEDICILOR VETERINARI PRIVATI DIN ROMANIA - a aparut ca urmare a necesitatii reprezentarii intereselor medicilor veterinari care sunt patronii sau administratorii firmelor cu specific medical veterinar. Rolul Patronatului Medicilor Veterinari este acela de a se implica  activ in aceste chestiuni, de a apara membrii in fata abuzurilor de tot felul, de a reprezenta societatile comerciale in fata legiuitorului sau a altor organisme cu implicatii in activitatea comerciala, in arbitrarea conflictelor intre societatile comerciale, aspecte care sunt clar specificate in lege.

Cel mai important rol al Patronatului reiese tot din lege si anume acela de a fi singura organizatie recunoscuta de organismele statului nationale sau europene care reprezinta interesele patronilor.Unde nu se implica Patronatul: in chestiuni legate de practica efectiva medicala veterinara, deontologia medicala veterinara, litigii personale de orice natura, organizarea de manifestari stiintifice recunoscute de forurile stiintifice si multe alte aspecte de care in general se ocupa Colegiul Medicilor Veterinari si Asociatiile de profil. Intr-o alta ordine de idei Patronatul nu se refera  numai la medicii concesionari.

Patronatul apara drepturile tuturor celor care au societati comerciale  in domeniul medical veterinar. Sa luam un exemplu: pentru un cabinet medical veterinar de animale mici organizat ca societate comerciala cine il poate apara in fata autoritatilor statului in caz de abuz? Daca are capacitatea financiara necesara poate apela la un avocat, da in judecata autoritatea si poate intr-o zi sa castige si sa.. se intample ceva, nu prea stiu ce. Dar cine il apara in fata organismelor legislative ale statului care pot face legi impotriva lui? Tot un avocat daca societatea comerciala are suficienti bani si efecte neconcludente. Dar cine il apara de practicile concurentiale neloiale, gen circulatia medicamentului? Pana acum cine a aparat interesele societatilor comerciale in aceasta chestiune? Si aceasta lista poate continua la nesfarsit.

Patronatul Roman se focalizeaza asupra intreprinderii  individuale, ca sursa de inovatii, productivitate si crestere a angajarii avand ca scop oferirea de servicii la un nivel foarte ridicat. Astfel, cererile de servicii dorite de membrii organizatiei se pot baza pe dezvoltarea afacerilor in care sunt implicati membri.

1.2. Construirea si organizarea patronatului

Legea nr. 356/2001 reglementeaza patronatele si cuprinde norme privind constituirea, organizarea si functionarea lor, drepturile si obligatiile patronatelor, patrimoniul si finantarea activitatii, reorganizarea si dizolvarea patronatelor. Un numar de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat.
Se pot constitui patronate si cu un numar de cel putin 5 membri in ramurile in care acestia detin peste 70% din volumul productiei. Demnitarii, precum si persoanele care detin functii de conducere in structurile administratiei publice nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor.

Prin imbunatatirea climatului de afaceri, Patronatul Roman urmareste cresterea angajarilor si diminuarea saraciei. In esenta sa, Patronatul Roman este o organizatie atat pentru lobby, cat si pentru furnizarea de servicii catre membrii sai.

Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
- datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
-exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
- denumirea asociatiei;
- sediul asociatiei;
- durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
- persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
- semnaturile membrilor asociati.

Statutul cuprinde, sub sancttunea nulitatii absolute: denumirea patronatului, sediul principal si, dupa caz, structurile teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica; obiectul de activitate si scopul; patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia, cotizatiile, precum si alte surse de finantare legale; drepturile si obligatiile membrilor; organele de conducere; raspunderi; dizolvarea si lichidarea patronat-ului.Cu toate ca Legea nr. 356/2001 constituie o reglementare speciala in raport cu cea generala privind asociatiile si fundatiile, personalitatea juridica a patronatului se dobandeste potrivit O.G. nr. 26/2000 a asociatiilor si fundatiilor, asadar in conformitate cu dreptul comun in materie (oricare dintre asociati, pe baza imputernicirii date, poate formula cererea de inscriere a asociatiei patronale in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul).

Potrivit O.G. nr. 26/2000, asociatia este subiectul de drept constituit de mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor pentru realizarea unor activitati de interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor perso-nal nepatrimonial. In vederea dobandirii personalitatii juridice membrii asociati incheie nu doar statutul asociatiei, asa cum cere Legea nr. 356/2001, ci si actul constitutiv, in forma autentica sau atestata de avocat (art. 6 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000). In termen de 3 zile de la depunerea cererii, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acesteia si a documentelor anexate si dispune, prin incheiere, inscrierea patronatului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.In cazul in care dispozitiile legale nu sunt indeplinite, la expirarea termenului de 3 zile, va fi citat, in camera de consiliu, reprezentantul patronatului, punandu-i-se in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate pana la termenul urmator care nu va fi mai mare de o saptamana.

Prin insusi statutul sau, Patronatul sustine, promoveaza, reprezinta si apara interesele si drepturile patronilor, asociatiilor patronale si liber profesionistilor, stimuland performantele acestora in perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Este purtatorul de cuvant pentru membrii sai in influentarea mediului politic intr-o directie avantajoasa intereselor lor prin formularea de propuneri cu caracter legislativ in domeniile de interes ale tuturor membrilor. Reprezinta concret si continuu interesele tuturor membrilor sai in fata Guvernului, sindicatelor, patronatelor si Parlamentului.
In calitatea sa de partener social al dialogului tripartit, monitorizeaza normele educationale in vederea calificarii corespunzatoare a personalului astfel incat acesta sa fie compatibil in industrie, fie ea grea sau usoara, in comert fie alimentar sau industrial dar neaparat modern, european, pastrand astfel o stransa legatura cu institutiile si sistemul educational.

Datorita situatiei tranzitorii din Romania, Patronatul Roman isi propune:
-     o politica mai eficienta de lobby pentru influentarea mediului politic
-     integrarea Romaniei in Uniunea Europeana;
-    dezvoltarea serviciilor si abilitatilor economice, deoarece nu mai este posibila o separare stricta a problemelor cu consecinte economice de cele care au numai consecinte sociale;
-     mai multe servicii si programe de sprijin al afacerilor;
-    informatii bine analizate asupra tendintelor si datelor nationale, regionale si internationale;
-    intarirea institutionala prin cuprinderea a 50-60% din totalul firmelor private din Romania;
-    afilierea la UNICE (Union of the Industrial and Employers Confederations of Europe) pana in anul 2014.
Toate aceste actiuni urmaresc crearea unui climat pozitiv pentru afaceri, exercitand astfel o presiune continua asupra guvernului, lobby la nivel guvernamental pentru reducerea costurilor de afaceri.  

1.3 Surse de putere ale patronatului

Patronatul intocmeste studii de impact privind efectele politicilor macro -economice asupra diverselor sectoare ale economiei romanesti, cu precadere sectorul intreprinderilor mici si mijlocii – motorul dezvoltarii economiei romanesti, riscurile bugetare („budgetary risk analysis”) care pot influenta negativ cheltuielile indreptate catre sectoarele cu impact social semnificativ, scenarii posibile privind dinamica viitoare a cheltuirii fondurilor publice.[2]

Patronatul face previziuni in legatura cu o serie de factori economico-sociali care pot influenta evolutiile economice viitoare ale economiei romanesti precum si dinamica cheltuielilor publice, rapoarte periodice privind evolutiile comparative ale economiilor din Uniunea Europeana si Romania, totdata analizeaza si propune politici, parghii legislative si alte instrumente specifice pentru atenuarea decalajelor care exista intre performantele economiei romanesti si cele din Uniunea Europeana. P R face studii comparative ale dinamicii cheltuirii fondurilor publice in tari ale Uniunii Europene si Romania cu cea a evolutiilor macroeconomice in tari ale Uniunii Europene si Romania.
Patronatul analizeaza regimul si dinamica cheltuielilor bugetului general consolidat pe urmatoarele componente: bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, politicilor de alocare a fondurilor publice cu caracter social pe principalele lor componente ca Fondul de pensii, Fondul national unic al asigurarilor de sanatate si Fondul asigurarilor de somaj, dinamica deficitului bugetar, a datoriei publice si a imprumutului guvernamental. .
       Patronatul are dreptul sa-si creeze  un departament de monitorizare si responsabilizare civica a strategiei nationale privind realizarea unei protectii a consumatorilor in Romania –  asemanatoare cu cea existenta in statele membre ale Uniunii Europene.

    Patronatul actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza mediului, vietii, sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale angajatorilor, populatiei si urmareste: aplicarea legislatiei in domeniul protectiei mediului, a consumatorilor si intarirea activitatilor de informare; consilierea si educarea consumatorilor; evaluarea efectelor pe piata a sistemelor de supraveghere a respectarii normelor de mediu si de calitate a produselor si serviciilor destinate consumatorilor; dezvoltarea unui rol activ, sistematic, in realizarea unor politici de protectie a mediului si a consumatorilor; actiunile concrete de  incurajare si sprijinire a politicilor de protectie amediului si a consumatorilor, riguros si bine organizate de prevenire si insotire a reprezentantilor carora le revin atributii in domemiul protectiei acestora, actiuni concrete de colaborare, insotire si interventie ale Patronatul prin  parteneriat cu organismele competente in domeniu ale statului in vederea ridicarii standardelor de calitate a mediului inconjurator, a protectiei consumatorilor de servicii si produse pe piata din Romania.1.4. Patronatul in Romania

O problema foarte interesanta care poate fi dezbatuta in raport cu miscarea patronala este pozitia ei in oglinda cu clasa politica din Romania de dupa 1989. Aici putem gasi cheia acestei slabiciuni care se manifesta in raport cu patronatele: clasa politica, sau tot ceea ce a insemnat ea dupa 1989, nu a dorit sa existe patronate puternice, recunoscute, care sa reprezinte o forta in mediul socio-economic din Romania. Dorind sa detina toate parghiile, clasa politica s-a insinuat in tot acest spectru economic, acumuland bogatii importante si manevrand practic, in mod nemijlocit, toate deciziile economice ale Romaniei. [4]

Este normal ca parlamentarii sa reprezinte si sa apere in Legislativ interesele categoriilor profesionale din care fac parte. In felul acesta, nu doar ei, ci si altii au de castigat. Este bine ca in Parlament sunt atatia oameni care simt pe viu pulsul economiei, fiindca ei ar putea indrepta erorile Executivului. Numai ca parlamentarul roman nu are intotdeauna viziuni generoase, ci se gandeste adesea doar la el insusi. Fiind foarte aproape de sursa, el vaneaza cu precadere oportunitati pe usa din dos. Statutul si informatiile primite cu prioritate il ajuta sa actioneze rapid si eficient, perfectand contracte de pe telefonul mobil, chiar in aula Parlamentului.[5]

De aceea a existat acest miraj extraordinar asupra puterii politice de dupa '89 din partea unor oameni care nu au avut niciodata vocatie politica sau nu au avut niciodata o inclinatie pentru servirea interesului national, dar au reusit sa ajunga in mod conjunctural la conducerea Romaniei. Ei nu au dorit sa aiba drept parteneri de dialog pe cei care provin din spectrul real al economiei de piata sau care intradevar stiu sa ia decizii economice corecte. Din teama ca oamenii de afaceri adevarati sa nu devina importanti sau reprezentativi si pozitia lor in raport cu economia romaneasca sa nu se consolideze, puterea politica a incercat sa discrediteze permanent o astfel de clasa prin promovarea unor non valori. Astfel, se poate vedea ca Romania pana la aceasta data, nu are patroni adevarati care sa o reprezinte in mediile de afaceri externe.

Caracteristici ale patronatelor din Romania :

Patronatele se pot constitui in uniuni, federatii, confederatii sau in alte structuri asociative.

Un patronat poate fi membru al unei singure organizatii patronale constituite pe criteriul domeniului de activitate si a unei singure organizatii patronale constituite pe principiul teritorial.

Doua sau mai multe patronate pot constitui federatii.

Doua sau mai multe federatii pot constitui confederatii.

Organizatiile patronale isi desfasoara activitatea in baza statutului si regulamentului propriu

Reprezentarea unitara a miscarii patronale la nivel national si international se poate asigura de catre un organism de reprezentare a patronatelor cu statut si regulament de organizare si functionare proprii.Organizatiile patronale au dreptul sa se afilieze si sa adere la organizatii internationale.

Organizatiile patronale pot avea ca membri asociati diferite organizatii profesionale, universitare, de cercetare, de mediu, de consultanta ori alte organizatii de interes pentru realizarea scopului si obiectivelor proprii.

La stabilirea reprezentativitatii organizatiilor patronale care participa la negocierea contractelor colective de munca la nivel national de ramura sau grup de unitati vor fi luate in considerare numai organizatiile patronale constituite ca federatii sau confederatii pe criteriul domeniului de activitate.

In cazul in care la nivel de ramura sau grup de unitati nu este constituit decat un singur patronat acesta va obtine reprezentativitatea conform criteriilor stabilite pentru nivelul sau de constituire (ramura, grup de unitati).

Membrii asociati ai organizatiilor patronale nu sunt luati in considerare la stabilirea reprezentativitatii organizatiei patronale in cauza.”

Modul de constituire, organizare, functionare si dizolvare al unei organizatii patronale se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale[7]Ziarul 21, editie din data 20.09.2000

NEGOCIEREA IN AVANTAJ. STRATEGII DE NEGOCIERE PENTRU OAMENI REZONABILI – G. RICHARD SHELL

NEGOCIEREA DE GHERILA – JOY CONRAD LEMINSA, MARK S.A. SMITH, ORVEL RAY WILSON, ED. BUSSNESS TECH

TEHNICI DE NEGOCIERE – ASTRID HEEPER, MICHAEL SCHRMIDT

ANTRENAMENTUL ABILITATILOR DE NEGOCIERE – ST. PRUTIANU, ED. POLIROM

Ziarul financiar, editia 31.01.2009

STRATEGII, TEHNICI, TACTICI IN NEGOCIEREA COMERCIALA FATA IN FATA, M. GULEA, ED. OSCAR PRINT
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate