Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Psihologie


Index » educatie » Psihologie
» Reglementari legislative privind persoanele cu handicap


Reglementari legislative privind persoanele cu handicap
REGLEMENTARI LEGISLATIVE PRIVIND PERSOANELE CU HANDICAP

1 Reglementari legislative interne

În Romania exista un cadru legislativ care reglementeaza situatia persoanelor cu handicap: Legea nr.19 din 1 aprilie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale; Legea nr.76 din 6 februarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca; Ordonanta nr.68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale; Ordonanta nr.86 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale; Legea nr.272 din 21 iunie 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; Hotararea nr.1175 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013; Legea nr.47 din 8 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala; Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Hotararea nr.268 din 14 martie 2007 pentru Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Ordinul nr.762 din 27 decembrie 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza carora se stabileste gradul de handicap.
2. Reglementari legislative internatioanle

Ca stat membru a U.E. Romania se aliniaza la reglemetarile legislative europene: programul mondial de Actiune privind Persoanele cu Handicap adoptat de O.N.U. in 1982; Conventia Organizatiei internationale a Muncii pentru instruirea si angajarea persoanelor cu handicap, 1983; Recomandarea Consiliului Europei (R92) pentru o politica coerenta pentru egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap, 1992; Regulile Standard privind Egalizarea }anselor pentru Persoane cu Handicap adoptate de Adunarea Generala a O.N.U. prin Rezolutia 48/1993; Carta Sociala revizuita adoptata la 3 mai 1996 si ratificata de Romania prin Legea nr.74 din 3 mai 1999, Rezolutia Consiliului Europei nr.97/C12/01 si a reprezentantilor guvernelor tarilor membre in cadrul Consiliului privind Egalizarea }anselor pentru Peroanele cu Handicap; Rezolutia Consilului Europei si a intalnirii reprezentantilor tarilor membre referitoare la crearea oportunitatilor egale pentru persoanele cu handicap, 20 decembrie 1996; comunicatul Comisiei U.E. nr.96/406 final referitor la crearea oportunitatilor egale, pentru persoanele cu handicap, 30 iulie 1996; recomandarea Consiliului European nr.98/376/EC referitoare la instituirea cardului de parcare pentru persoanele cu handicap, 4 iunie 1998; Rezolutia Consiliului European nr.1999/C186/02 referitoare la crearea oportunitatilor egale la angajare pentru persoanele cu handicap,17 iunie 1999; Carta drepturilor Fundamentale ale cetatenilor U.E., Art.21 si 26, 2000; Directiva Consiliului 2000/78/EC pentru stabilirea cadrului general privind tratamentul egal la angajare si in cadrul activitatii, 27 noiembrie 2000; Comunicatul nr.284 final „ Spre o Europa fara bariere pentru persoanele cu handicap”, 12 mai 2000; Carta Alba a guvernarii europene, iulie 2001; Rezolutia Consiliului European nr.2003/C175/01 referitoare la promovarea angajarii in munca si integrarea sociala a persoanelor cu handicap, 15 iulie 2003; rezolutia Consiliului European nr.2003/C134/04 referitoare la accesibilizarea infrastructurii asezamintelor culturale si la activitatile culturale pentru persoanele cu handicap, 5 mai 2003; rezolutia Consiliului european nr.2003/C39/03referitoare la „ Accesibilitatea – in vederea imbunatatirii accesului persoanelor cu handicap la societatea bazata pe cunoastere, 6 februarie 2003; Declaratia politica a statelor membre ale Consiliului Europei privind ” imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu handicap; promovarea unei politici coerente pentru si prin participarea totala”, 7-8 mai 2003, Malaga Spania; Comunicatul nr.650 final privind „ }anse egale pentru persoanele cu handicap. Un plan de actiune european”, 30 octombrie 2003; Carta Verde – Egalitatea si nediscriminare intr-o Uniune Europeana extinsa, iunie 2004. Ca parte la Carta Sociala, Romania are obligatia de a intocmi, la intervale regulate, un raport asupra aplicarii prevederilor acestui instrument international. La procedura de control participa: comitetul de experti independenti alesi de comitetul de Ministri al Consiliului Europei.

3 Drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap vizual reglementate de legislatia interna

Încadrarea intr-un grad si tip de handicap se face de catre Comisia pentru protectia Copilului – pentru copii cu handicap vizual si de catre Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – pentru adultii cu handicap vizual. În functie de tipul de handicap ( fizic, somatic, vizual, auditiv, surdocecitate, mintal, psihic, HIV/SIDA, asiciat, boli rare) Comisia de evaluare pentru persoane Adulte cu handicap face incadrarea in grad de handicap – usor, mediu, accentuat si grav.

Drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap vizual acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale ale acestora sunt reglementate prin legislatia interna de Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificata prin Ordonanta de Urgenta nr.14/2007. Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie ce vin in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.

Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde isi are resedinta persoana cu handicap, si in subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap. Astfel, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure resursele financiare necesare si sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si neingradit la servicii.

Persoanele cu handicap vizual aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:

acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul sau gradul de handicap;

acces la informare si la alegerea activitatii, conform dorintelor si aptitudinilor sale;

cursuri de formare profesionala;

adaptare rezonabila la locul de munca;

consiliere prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba din partea unui consilier specializat in medierea muncii;

o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;

posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;

scutire la plata impozitului pe salariu.

Ocrotirea sanatatii – prevenire tratament, recuperare

Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap vizual, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice; sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale de ocrotirea sanatatii; sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor mediacale si socio-medicale; sa infiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap; sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces; sa dezvolte programe de preventie a aparitiei handicapului; sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare; sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltand programe specifice.

În vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap vizual au dreptul la: dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu; servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap vizual grav sau accentuat ori al adultului cu handicap vizual grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare; un bilet gratui de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie/specialist (numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit se stabileste prin Legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat).Presoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un coipil cu handicap vizual beneficiaza, de urmatoarele drepturi: concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, sau, dupa caz, stimulent lunar, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005, modificata si completata de Legea nr.7/2007 ( 800 lei cu conditia sa realizeze in anul anterior nasterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale impozabile); concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap vizual cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani; program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu handicap vizual grav sau accentuat, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani; concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani; indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap vizual, in cuantum de 461 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri in afara indemnizatiei ce i se acorda avand in vedere gradul de handicap, la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani; indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri in afara indemnizatiei ce i se acorda avand in vedere gradul de handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani; indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap vizual, in cuantum de 300 lei acordata persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.148/2005, modificata prin Legea 7/2007, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, iar pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani un ajutor lunar in cuantum de 150 lei; alocatei lunara de plasament, acordata in conditiile legii in cuantum majorat cu 50%;

Educatie si formare profesionala

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora, fiindu-le asigurata educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti, pornind de la premisa ca persoana cu handicap/reprezentant legal al acesteia constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant, educatia persoanelor cu handicap vizual se realizeaza prin unitati de invatamant speciale: scoala speciala (inclusiv cantina si, dupa caz, internat scolar), integrarea individuala in unitati de invatamant de masa; servicii educationale prin cadre didactice de sprijin, scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani. Elevii cu handicap vizual beneficiaza gratuit de masa si cazare in internatele scolare. Studentii cu handicap accentuat si grav beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti.

În cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la: servicii educationale de sprijin, dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia; adaptarea mobilierului la salile de curs; manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficientii de vedere; utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.

În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala a persoanelor cu handicap; sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-se nevoilor educatioanle ale persoanelor cu handicap; sa asigure accesul in unitatile si institutiile de invatamant.

Locuinta

Persoanele cu handicap vizual grav, familia sau reprezentantul legal pe perioada in care are in ingrijire un copil sau un adult cu handicap grav si adultul cu handicap accentuat, beneficiaza de urmatoarele drepturi: acordarea unei camere de locuit, suplimentare fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuitele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administativ-teritoriale ale acestuia; stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ –teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.

Cultura, sport, turism

În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la cultura, sport si turism, autoritatile administratiei publice locale au obligatia: sa sprijine participarea persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive si turistice; sa organizeze in colaborare cu persoane juridice, publice ori private, manifestari si activitati culturale, sportive, de petrecere a timpului liber. Adultul cu handiocap vizual grav si accentuat, copilul cu handicap vizual, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive.

Transport

În vederea asigurarii transportului in comun al persoanelor cu handicap vizual, autoritatile administatiei publice locale trebuie: sa achizitioneze mijloace de transport in comun adaptate, sa adapteze mijloacele de transport in comun aflate in circulatie, conform reglementarilor in vigoare, sa realizeze, in colaborare cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.

Persoanele cu handicap vizual grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. De aceasta gratuitate beneficiaza si urmatoarele persoane: insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora; insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora; asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de D.G.A.S.P.C.

Persoanele cu handicap vizual grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic. De aceasta gratuitate beneficiaza si insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora si asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau navele de transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic. De acest drept beneficiaza si insotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai in prezenta acestora.

Asistenta juridica

Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla. În cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau tutelei si de asistenta juridica. În cazul in care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care sa accepte tutela, instanta judecatoreasca va putea numi ca tutore autoritatea administatiei publice locale sau, dupa caz, persoana juridica privata care asigura protectia si ingrijirea persoanei cu handicap. Persoana cu handicap poate fi asistata in fata instantelor judecatoresti competente de: parinti, reprezentant legal, tutore, precum si organizatia nonguvernamentala al carei membru este. Judecarea cauzelor care au ca obiect obtinerea de catre persoanele cu handicap a drepturilor prevazute de lege se face cu celeritate.Facilitati

Persoanele cu handicap vizual grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale: scutire de impozit pe veniturile din salarii; scutire de la plata impozitului pe cladire si teren; scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora; scutire de la plata taxei hoteliere.

Persoanele cu handicap vizual grav si accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Handicap, pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului. Beneficiaza de un astfel de credit si familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap vizual au urmatoarele obligatii: sa se prezinte , din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu, sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege; sa urmeze activitatile si serviciile prevazute de planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap; sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu; sa colaboreze cu asistentii sociali si specialisti care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala; sa aduca la cunostinta D.G.A.S.P.C. in termen de 48 de ore orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, stare materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil sau adult cu handicap are urmatoarele obligatii principale: sa asigure cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu handicap; sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap; sa insoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu; sa se prezinte la solicitarea D.G.A.S.P.C.; sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala; sa comunice D.G.A.S.P.C. in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, stare materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

4 Servicii si prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap vizual. D.G.A.S.P.C. – principalul furnizor de prestatii sociale

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este institutia publica de interes judetean, cu personalitate juridica (conform Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.91/10.11.2004), constituita la data de 01.01.2005 prin comasare a Directiei Generale pentru Protectia Copilului Braila si a Serviciului Public Judetean de Asistenta Sociala Braila si subordonata Consiliului Judetean Braila.

În vederea atributiilor prevazute de lege Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila indeplineste in principal urmatoarele functii:

a) de strategie – prin care asigura elaborarea strategiei de asitenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judetean;

b) de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivel judetean;

c) de administare a fondurilor pe care le are la dispozitie

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;

e) de executie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si familiale la nivelul judetului;

f) de reprezentare a Consiliului Judetean Braila, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei. Cheltuielile privind functionarea directiei sunt asigurate prin bugetul Consiliului Judetean Braila, bugetul de stat, accesarea de proiecte cu finantare interna si externa, donatii, sponsorizari si alte surse prevazute de lege.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este condusa de un colegiu director, un director general si de doi directori generali adjuncti dintre care unul coordoneaza activitatile din domeniul protectiei persoanelor adulte si cu handicap, iar celalalt coordoneaza activitatea de protectie a drepturilor copilului, precum si de un director economic. Colegiul director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este compus din directorul general, directorii adjuncti, personalul de conducere din cadrul directiei, precum si trei consilieri judeteni, propusi de presedintele Consiliului Judetean Braila. Presedintele colegiului derector este secretarul general al judetului Braila.

În ceea ce priveste asistenta sociala a persoanei adulte cu handicap, aceasta se acorda unui numar de 9802 persoane (din care 145 sunt institutionalizate) iar in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila sunt prevazute urmatoarele servicii: serviciul de informare si prestatii pentru persoane cu handicap, serviciul de evaluare complexa; compex de servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati (compartimentul de terapie ocupatioanala si kinetoterapie, atalier productiv „ Elpida II”, centrul de zi pentru ingrijirea si recuperarea persoanelor cu dizabilitati); centrul social de gazduire temporara a tinerilor cu dizabilitati; centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu handicap – Braila; centrul de recuperare si reabilitare pentru persoane adulte cu handicap – Baldovinesti; centrul de integrare prin terapie ocupatioanala - Baraganul.

Serviciul de informare si prestatii pentru persoane cu handicap este un serviciu de asistenta sociala cu caracter primar, functioneaza ca un serviciu non-rezidential, este destinat persoanelor cu handicap (copii si adulti), de acest serviciu beneficiind toate persoanele care sunt incadrate intr-un grad de handicap prin acordarea de informatii precum si acordarea prestatiilor sociale potrivit Legii 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În cadrul compartimentului informare se realizeaza consilierea juridica a persoanelor cu handicap prin informarea acestora privind drepturile de care beneficiaza, prestatiile si facilitatile oferite conform legislatiei in vigoare. În cadrul serviciului se accorda prestatii sociale unui numar de 9 647 persoane cu handicap dintre care 886 sunt copii. În functie de diagnostic sunt evidentiate 2 282 persoane adultecu handicap fizic; 1 262 persoane adulte cu handicap somatic; 190 de persoane adulte cu handicap auditiv; 2234 persoane adulte cu handicap vizual; 2089 persoane adulte cu handicap mintal; 389 persoane adulte cu handicap psihic; 231 persoane cu handicap asociat; 76 persoane adulte cu handicap hiv/sida. si 8 persoane adulte cu handicap - boli rare.

Dintr-un numar total de 2234 persoane adulte cu handicap vizual, 1210 persoane sunt incadrate in gradul grav de handicap, acestea avand nevoie permanenta de un asistent personal sau de un insotitor care sa-i acorde supraveghere, asistenta si ingrijire permanenta; 718 persoane sunt incadrate in gradul accentuat de handicap, 193 de persoane sunt incadrate in gradul mediu iar 113 in gradul usor de handicap. În functie de statutul social in cadrul serviciului de informare si prestatii sunt inregistrate un numar de 45 persoane cu handicap vizual incadrate in munca, 328 persoane cu handicap fara nici un venit si un numar de 1951 persoane sunt pensionare de invaliditate, limita de varsta sau urmas.În cadrul serviciului de informare si prestatii pentru persoane cu handicap se acorda urmatoarele prestatii si servicii sociale persoanelor cu handicap vizual:

buget personal complementar lunar in cuantum de 91 lei pentru persoanele cu handicap vizual – gradul grav

buget personal complemetar lunar in cuantul de 66 lei pentru persoanele cu handicap vizual – gradul accentuat

buget personal complementar lunar in cuantum de 33,5 lei pentru persoanele cu handicap vizual – gradul mediu

indemnizatie lunara in cuantum de 202 lei pentru persoanele cu handicap vizual – gradul grav

indemnizatie lunara in cuantum de 166 lei pentru persoanele cu handicap vizual – gradul accentuat

indemnizatie lunara in cuantul de 461 lei pentru insotitorul persoanei cu handicap vizual – gradul grav

asistent personal pentru persoana cu cu handicap vizual grav angajat al serviciilor de asistenta sociala teritoriale de pe raza domiciliului persoanelor cu handicap vizual – gradul grav. Salariul asistentului personal este echivalent cu salariul asistentului social debutat cu studii medii si este suportat din bugetele locale ale serviciilor de asistenta sociala.

transport urban gratuit cu toate mijloacele de transport in comun si cu metroul pentru persoanele cu handicap vizual – gradul grav precum si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora, dar si pentru persoanele cu handicap vizual – gradul accentuat.

transport interurban gratuit ( cu orice tip de tren in limita costului unui bilet la tren accelerat, clasa a-II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial) in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic pentru persoanele cu handicap vizual – gradul grav ( de aceasta facilitate beneficiaza si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap vizual – gradul grav) si a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic pentru persoanele cu handicap – gradul accentuat.

scutire la taxa de drum (rovinieta) pentru insotitorii persoanelor cu handicap vizual

stabilirea chiriei la tariful minim prevazut de lege pentru persoanele cu handicap vizual – gradul grav si accentuat pentru persoanele care detin locuinte aflate in proprietatea Administartiei Publice Locale, precum si prioritate pentru cumpararea unei locuite sau ocuparea unei camere in plus din locuintele detinute de Administatia Publica Locala.

În concluzie, obiectivul fundamental al serviciilor si prestatiilor sociale constau in mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale necesare pentru rezolvarea unor probleme sau situatii dificile pe care persoana nu le poate solutiona singura si in asigurarea unui suport pentru persoanele care nu au posibilitatea sa-si dezvolte propriile capacitati si competente necesare pentru desfasurarea unor activitati care sa favorizeze integrarea lor sociala. Familia si comunitatea locala au un rol deosebit de important in recuperarea si integrarea sociala a persoanelor cu handicap. Serviciul de evaluare complexa din cadrul Directiei generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila are misiunea de a identifica situatiile de risc in cel mai scurt timp de la aparitie astfel incat interventia sa fie benefica.Am folosit extrase din Legea nr.448/2006 privind protectia ]i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Am folosit extrase din Legea nr.448/2006 privind protecia ]i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Am folosit extrase din Legea nr.448/2006 privind protecia ]i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Am folosit extrase din Legea nr.448/2006 privind protecia ]i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Am folosit extrase din Legea nr.448/2006 privind protecia ]i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate