Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Istorie


Index » educatie » Istorie
SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA


SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA


SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA

Subsectiunea I.Notiunea societatii in comandita simpla

Precizari prealabile. Elementul caracteristic al societatii in comandita simpla consta in prezenta a doua categorii de asociati: comanditatii care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, ca si asociatii societatii in nume colectuv, si comanditarii , care raspund numai in limita aporturilor lor.[1]Societatea in comandita a aparut in Evul Mediu, intr-o perioada cand detinatorii de capitaluri ( clericii,nobilii,militarii) nu le puteau valorifica prin imprumuturi cu dobanda , din cauza interdictiei dreptului canonic de a percepe dobanzi si nici nu puteau exercita profesiunea de comerciant, datorita situatiei lor sociale.Acesti detinatori de capitaluri incredintau in baza unui contract -denumit commenda-anumite sume de bani unor negustori sau capitani de corabii pentru a le folosi in afaceri si a imparti beneficiile.In acest mod, ei investeau capitalurile, riscand numai sumele incredintate.

Deci societatea in comandita simpla se bazeaza pe incredere ;comanditarii care au bani si vor sa-i investeasca, fara sa riste o raspundere nelimitata , incredinteaza sumele de bani comanditatilor, care nu au suficient capital, dar au initiativa si vor sa desfasoare o activitate comerciala in scopul obtinerii unui profit.

Definitia societatii. Legea nr 31/1990 consacra elementele esentiale ale societatii in comandita simpla . Potrivit art.3 din lege, societatea in comandita simpla este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati ; comanditarii raspund numai pana la concurenta aporturilor lor.

Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a elementelor mentionate, societatea in comandita simpla poate fi definita ca o societate constituta prin asociere,pe baza deplinei increderi,a doua sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri,pentru a desfasura o bactivitate comerciala, in scopul impartirii profitului si in care raspund pentru obligatiile sociale,dupa caz , nelimitat si solidar (asociatii comanditati) sau in limita aportului lor (asociatii comanditari).

Caracteristicile societatii in comandita simpla.Din definitia data rezluta caracterele acestei societati :

a)      asocierea se bazeaza pe increderea deplina a asociatilor comanditati ti comanditari;societatea in comandita simpla este o societate intuitu personae;

b)      capitalul social este divizat in parti de interes, care nu sunt reprezentate prin titluri;

c)      raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este diferita;asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar;asociatii comanditari raspund in limita aportului lor

Subsectiunea a II-a .Constituirea societatii in comandita simpla

Notiuni generale

Precizari prealabile.Societatea in comandita simpla se constituie potrivit regulilor stabilite de Legea nr 31/1990. [2]

Actul constitutiv al societatii este contractul de societate, iar pentru constituirea societatii trebuie indeplinite formalitatile prevazute de lege.

Deoarece regulile constituirii societatii comerciale au fos analizate,vom infatisa unele aspecte specifice constituirii societatii in comandita simpla.

Contractul de societate

Precizari prealabile.    Contractul de societate trebuie sa fie incheiat in forma autentica si sa cuprinda elementele prevazute de art 7 din Legea nr 31/1990.

Asociatii .Potrivit Legii nr. 31/1990, asociatii unei societati in comandita simpla pot fi atat persoane fizice,cat si persoane juridice.Legea nu stabileste un numar minim de asociati, dar este absolut obligatoriu sa existe cel putin un asociat comanditat si un asociat comanditar.

In contractul de societate trebuie sa se precizez cateoria din care face parte fiecare asociat(comanditati si comanditari) art.7 lit a) din Legea nr,3/1990

Firma societatii.    Ca persoana juridica, societatea in comandita simpla are o firma proprie, ca atribut de identificare.

Firma societatii in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati,cu mentiunea ''societate in comandita'', scrisa in intregime (art,33 din Legea nr 26/1990).

Deoarece asociatul comanditar are o raspundere limitata pentru obligatiile sociale, numele sau nu poate figura in firma societatii. Daca numele unui comanditar figureaza, cu consimtamantul sau, in firma societattii,el devine raspunzator nelimitat si solidar pentru obligatiile societatii.Aceleasi consecinte se produc si asupra unei persoane straine de societate al carei nume figureaza societatii.

Orice act emis de societate trebuie sa arate firma societatii,forma juridica a societatii si sediul,precum si numarul de ordine din registrul comertului.

Administratorii societatii. Potrivit art.7 din Legea nr.31/1990, in contractul de societate trebuie sa prevada persoanele care administreaza si reprezinta societatea, cu stabilirea puterilor lor.

In cazul societatii in comandita simpla, calitatea de administrator o pot avea numai asociatii comanditati (art.88 din Legea nr 31/1990). Excluderea asociatilor comanditari se explica prin caracterul limitat al raspunderii lor pentru obligatiile sociale.

Deci,in contractul de societate vor fi desemnati,ca administratori si reprezentanti ai societatii,numai asociati comanditati.

Formalitatile constituirii societatii

Evocarea formalitatilor Pentru constituirea societatii in comandita simpla formalitatile sunt prevazute de Legea nr.31/1990 si anume : intocmirea contractului de societate si inregistrarea si autorizarea functionarii societatii.

Societatea in comandita simpla devine persoana juridica din ziua inregistrarii ei in registrul comertului.

Subsectiunea a III-a.Functionarea societatii in comandita simpla.

Deliberarile si deciziile asociatilor. Ca si in cazul societatii in nume colectiv, societatea in comandita simpla nu are institutionalizata o adunare generala a asociatilor.Asupra problemelor esentiale ale societatii delibereaza si decid toti asociatii,comanditati si comanditari.[4]

Potrivit art.90 din Legea nr.31/1990 deciziile se iau prin votul asociatilor care reprezinta majoritate absolua a capitalului social cu privire la :

d)      Alegerea unuia sau mai multor administratori ai societatii si revocarea lor,in conditiile art.77 din lege

e)      Rezolvarea divergentelor dintre administratori

f)       Aprobarea situatiei financiare a societatii

g)      Raspunderea administratorilor

Deciziile se iau cu votul tuturor asociatilor in cazul revocarii administratorilor care au fost numiti prin contractul de societate si in cazul modificarii contractului de societate.

Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatie.In cazul incalcarii acestei interdictii, asociatul este raspunzator pentru prejudiciile cauzate societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta ( art.79 din Legea nr.31/1990).

Votul se exercita proportional cu participarea la capitalul social, afara de cazul cand prin contractul de societate s-a prevazut altfel.

Decizia contrara contractului de societate sau legii poate fi anulata de instanta judecatoreasca, la cererea oricarui asociat.

Administratorii societatii. Potrivit art.88 din Legea nr 31/1990, administrarea societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati. Excluderea asociatilor comanditari de la administrarea societatii este menita sa apere interesele tertilor.Actele care angajeaza societatea nu pot fi incheiate de asociatii comanditari,care au o raspundere limitata ci numai de asociati comanditati,care raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.

Legea recunoaste asociatilor comanditari dreptul de a participa la numirea si revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, ca si dreptul de a acorda, in limitele contractului de societate,autorizarea administratorilor pentru operatiile care depasesc puterile lor.( art.89 alin.(2)din Legea nr.31/1990).

Daca au fost desemnati mai multi administratori si prin contractul de societate s+a prevazut sa lucreze impreuna,deciziile trebuie luate in unanimitate;in caz de divergenta vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.Cu toate ca asociatii comanditari nu pot avea calitatea de administratori,totusi legea le recunoaste posibilitatea de a incheia anumite operatii.Potrivit art.89 din Legea nr.31/1990,comanditarul poate incheia operatii in contul societatii numai in baza unei procuri speciale pentru operatii determinate data de reprezentaltii societatii si inscrisa in registrul comertului.

In cazul cand actioneaza fara o astfel de procura,comanditarul devine raspunzator fata de terti,nelimitat si solidar,pentru toate obligatiile societatii contractata de la data operatiei incheiate de el.

Controlul gestiunii societatii. Intrucat societatea in comandita simpla nu are cenzori,controlul asupra gestiunii este exercitat de oricare asociat care nu este administrator al societatii.

De remarcat ca si asociatii comanditari pot face acte de supraveghere,avand dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.

Drepturile si obligatiile asociatilor

Drepturile asociatilor .Asociatii societatii in comandita simpla au anumite drepturi.

Unele drepturi apartin atat asociatilor comanditati, cat si asociatilor comanditari :dreptul de a participa la deliberari si la luarea deciziilor ,dreptul la dividende si dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea si lichidarea sociatatii.

Alte drepturi sunt recunoscute numai asociatilor comanditati sau asociatilor comanditari. Astfel,dreptul prevazut de art.81 din Legea nr.31/1990, de a folosi fondurile societatii pentru cheltuielile societatii sau ale asociatilor este recunoscut numai asociatilor comanditati (art.90)

Tot astfel,dreptul reglementat de art.89 alin (2) din Legea nr 31/1990, de a indeplini servicii in administratia interna a societatii apartine numai asociatilot comanditari.Se considea ca, in virtutea acestui drept,asociatii comanditari pot pot indeplini ca salariati,anumite functii in societate,cum sunt cea de colaborator tehnic,contabil,casier,etc.cu conditia sa nu intre in raporturi juridice cu tertii.

Obligatiile asociatilor. Principala obligatie a asociatilor,indiferent de categoria din care fac parte, este aceea de a efectua aportul.Nerespectarea obligatiei atrage raspunderea asociatului ( art.65 alin (2) si (3) din Legea nr 31/1990)

Potrivit art 90 din Legea nr 31/1990,asociatii comanditati au si obligatia,prevazuta de art.80 din lege, de a nu aduce atingere patrimoniului societatii.Desi legea se refera la asociatii comanditati, totusi aceasta obligatie o au si asociatii comanditari.

Asa cum prevede acelasi articol 90 din lege,asociatii comanditati au si obligatia de a nu face concurenta societatii (art.82).Avand in vedere excluderea lor de la administrarea societatii, ca si raspunderea limitata pentru obligatiile societatii in comandita simpla,asociatii comanditari au dreptul chiar fara consimtamantul celorlalti asociati de a lua parte ca asociati cu raspundere nelimitata,in alte societati concurente sau avand acelasi obiect,ori sa faca operatiuni in contul lor sau al altora,in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator.

Raspunderea pentru obligatiile societatii

Caracterizarea generala    Potrivit art.3 din Legea nr.31/1990 , obligatiile societatii in comandita simpla sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati ; comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor.

Prin urmare,pentru obligatiile sociale,raspunderea apartine societatii si asociatilor comanditati.

Ca si in cazul societatii in nume colectiv, raspunderea pentru obligatiile societatii in comandita simpla revine,in principal,societatii ; raspunderea asociatilor are un caracter subsidiar. Deci, creditorii sociali trebuie sa actioneze societatea si,numai in cazul cand creantele lor raman nesatisfacute, in termen de 15 yile de la punerea in intarziere, vor putea actiona pe asociati.

Raspunderea asociatilor comanditati este nelimitata si solidara. Ea isi are temeiul in dispozitiile art.3 din Legea nr.31/1990, precum si in cele ale art.85, aplicabile-in baza art.90 din aceeasi lege-si asociatilor comanditati.

Raspunderea asociatilor comanditari este limitata.Potrivit art.3 alin (3) din lege, acesti asociati raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.Ori valoarea aporturilor acestor asociati este absorbita in patrimoniul social.In consecinta,asociatii comanditari nu au o raspundere personala fata de creditorii societatii asa cum au asociatii comanditati.

Cesiunea partii de interes ; retragerea si excluderea asociatului din societate

Cesiunea partii de interes.    Articolul 90 din Legea nr.31/1990 prevede ca dispozitiile art.87 din lege ,care priveste cesiunea partii de interes in societatea in numa colectiv, se aplica societatii in comandita simpla.Intrucat principiile cesiunii partii de interes au fost analizate,nu vom reveni asupra lor.

Retragerea asociatului din societate. Dispozitiile art.226 din Legea nr.31/1990 care se refera la retragerea asociatilor din societatea in nume colectiv, se aplica si societatii in comandita simpla.Deci,principiile retragerii asociatilor din societatea in comandita simpla sunt cele infatisate cu ocazia examinarii societatii in nume colectiv.

Excluderea asociatului din societate. Potrivit Legii nr.31/1990, dispozitiile referitoare la excluderea asociatilor privesc societatea in nume colectiv in comandita simpla sau cu raspundere limitata.Cazurile de excludere a asociatilor din societatea in comandita simpla sunt cele prevazute de art.222 din lege.Ele privesc pe asociatii comanditati,care au o raspundere nelimitata si solidara.Asociatii comanditari pot fi exclusi numai in cazurile neefectuarii aportului si amestecului in administratia societatii,precum si in cazul prevazut de art.206 din Legea nr.31/1990.[6]

Subsectiunea a IV-a.Dizolvarea si lichidarea societatii in comandita simpla

Cauzele generale de dizolvare a societatilor comerciale prevazute de art.227 si art.237 din Legea nr.31/199 sunt aplicabile si societatii in comandita simpla. Exista insa si anumite cazuri de dizolvare specifice societatii in comandita simpla. Potrivit art.229 din Legea nr.31/1990,societatea in comandita simpla se dizolva prin falimentul,incapacitatea,excluderea,retragere sau decesul singurului asociat comanditat sau a singurului asociat comanditar. Societatea nu se dizolva daca prin actul constitutiv s-a prevazut continuarea cu mostenitorii au cand asociatul ramas hotareste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

In cazul decesului unuia dintre asociatii comanditati,societatea trebuie sa plateasca mostenitorilor partea ce li se cuvine, in conditiile art.230 din lege,afara de cazul cand mostenitorii prefera sa ramana in societate in aceasta calitate (art.230 alin (2 ) din Legea nr.31/1990)

Lichidarea societatii. Societatea in comandita simpla este lichidata potrivit regulilor generale privind lichidarea societatilor comerciale si dispozitiilor speciale prevazute pentru aceasta forma de societate.

BIBLIOGRAFIE :

Carpenaru S.D. : ''Drept comercial roman'' , Editura All Beck , Bucuresti , 2002

Georgescu I.L. : ''Drept comercial roman'' ,Editura All Beck , Bucuresti , 2002Carpenaru S.D. - op. cit., p. 311

Georgescu I.L.- op. cit., p. 267

Carpenaru S.D. - op. cit., p. 312

Carpenaru S.D. - op. cit., p. 313

Gerogescu I.L. - op. cit, p.270

Carpenaru S.D.- op. cit., pp. 314-316

Carpenaru S.D.- op. cit., p. 317

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate