Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
Proiect - Geometrie Computationala


Proiect - Geometrie Computationala
Proiect

Geometrie Computationala

Geometrie computationala
Tema 1

1.a.t=0:pi/100:2*pi;

x=cos(t);

y=sin(t);

plot(x,y)

1.b.t=0:.01:1;

x=1-2.*t+t.^2;

y=2-2.*t.^2;

plot(x,y)

1.c.t=0:.01:1;

x=(1-t).^2+4.*(1-t).*t-t.^2;

y=-2.*(1-t).^2+t.^2;

plot(x,y)

2.a.t=0:.01:1;

x=6.*t-9.*t.^2+4.*t.^3;

y=4.*t.^3-3.*t.^2;

plot(x,y)

2.b.t=0:.01:1;

x=6-18.*t+12.*t.^2;

y=12.*t.^2-6.*t;

plot(x,y)

2.c.x(t)=6*t-9*t^2+4*t^3

y(t)=4*t^3-3*t^2

t=1/2

x(1/2)=6*1/2-9*1/2^2+4*1/2^3= =

y(1/2)=4*1/2^3-3*1/2^2= =

3.a.t=-1:.01:1;

x=(1-t.^2)./(1+t.^2);

y=(2.*t)./(1+t.^2);

plot(x,y)

3.b.

-curba Bezier in forma de parabola

Tema 2

1.a.[r,h]=meshgrid(0:.01:2*pi,0:3);

x=sin(r);

y=cos(r);

z=h;

surf(x,y,z)

1.b.[x,y]=meshgrid(-2:.02:2,-2:.01:2);

z=x. exp(−(x.^2+y.^2));

surf(x,y,z)

mesh(x,y,z)

1.c.[u,v]=meshgrid(0:.01:2*pi,0:.01:pi)

x=cos(u).*cos(v);

y=cos(u).*sin(v);

z=sin(v);

surf(x,y,z)

mesh(x,y,z)

1.b.[x,y]=meshgrid(-2:.02:2,-2:.01:2);

z=x.*exp(-(x.^2+y.^2));

syms x y

ezsurf(x.*exp(-(x.^2+y.^2)))

1.c.[u,v]=meshgrid(0:.01:2*pi,0:.01:pi);

x=cos(u).*cos(v);

y=cos(u).*sin(v);

z=sin(v);

syms x y z

ezsurf('cos(u).*cos(v)','cos(u).*sin(v)','sin(v)')3.a.[u,v]=meshgrid(-1:.01:1,0:.01:1);

x=2-2.*u;

y=2-2.*u.^2;

z=v;

surf(x,y,z)

=> suprafata Bezier

3.b[u,v]=meshgrid(-1:.01:1,0:.01:1)

x=2-2.*u;

y=2-2.*u.^2;

z=1/2.*v;

surf(x,y,z)

3.c.[u,v]=meshgrid(-1:.01:1,0:.01:1);

x=2-2.*u;

y=2-2.*u.^2;

z=v;

surf(x,y,z)

contour3(x,y,z)

Tema 3

1.a.

c(t)=( x(t)=1-2*t+t^3; y(t)=t-2*t^2+3*t^3)

C(0)=b0

C(1)=b3

C(0)=3*(b1-b0)

C(1)=3*(b3-b2)

C(0)=(1 0)=b0

C(1)=(0 2)=b3

C(t)=( x(t)=-2+3*t^2; y(t)=1-4*t+9*t^2)

C(0)=(-2 1)

(-2 1)=3*(b1-b0)

(-2 1)=3*b1-3*(1 0)

3*b1=(3 0)+(-2 1)

b1=(1/3 1/3)

C1=(1 6)

(1 6)=3*(b3-b2)

(1 6)=3*(0 2)-3*b2

3*b2=(0 6)-(1 6)

3*b=(-1 0)

b2=(-1/3 0)

b0=(1 0) ; b1=(1/3 1/3) ; b2=(-1/3 0) ; b3=(0 2) ;

1.b. Se deduce din pozitia punctelor ca dreapta nu are puncte de inflexiune.

1.c.t=0:.01:1

x=1-2.*t+t.^3;

y=t-2.*t.^2+3.*t.^3;

plot(x,y)

hold on

2.a.

2.b.

3.a.

3.b.

3.c.

3.d.

Tema 4

%input

bx = ones(4,1)*[1 2/3 2/3 0]; % coord X,Y,Z ale supr

by = ones(4,1)*[0 1/3 4 2];

bz = [0 1 2 3]'*ones(1,4);

%computation

u = linspace (0,1,20); %parametrii suprafetei

v = linspace (0,1,20);

[X,Y,Z] = bezs3eval(bx,by,bz,u,v); % coord. suprafetei

%output

surf(X,Y,Z);

shading interp

colormap(winter)

camlight

%alpha(S)

pause

%hold on

%axis of

%plot3(bx,by,bz,'b')

%plot3(bx',by',bz','b')
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Informatica


Access
Adobe photoshop
Autocad
Baze de date
C
Calculatoare
Corel draw
Excel
Foxpro
Html
Internet
Java
Linux
Mathcad
Matlab
Outlook
Pascal
Php
Powerpoint
Retele calculatoare
Sql
Windows
Word


Obiectele ADO.Net
Backpropagarea inteligenta artificiala
CALCULAREA NOTELOR STANDARDIZATE z cu SPSS
Macromedia Dreamweaver
GRAFICA 3D - Animatie
Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice
Coeficientul de corelatie a rangurilor (Spearman)
Parcarea automata a capetelor
Sisteme de numeratie
UNITATEA DE DISC FLEXIBIL(UDF)


loading...