Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelitBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Tipuri de curriculum
Trimite pe WhatsApp


Tipuri de curriculum
Tipuri de curriculum


Exista mai multe posibilitati de clasificare a curriculumului scolar:

a) In functie de criteriul cercetarii fundamentale a curriculumului:

curriculum general (curriculum comun, trunchi comun de cultura generala, curriculum central, core curriculum, curriculum de baza)

curriculum de profil si specializat

curriculum subliminal (curriculum ascuns)

curriculum informal.

Curriculumul general (curriculum comun, trunchi comun de cultura generala, curriculum central, core curriculum, curriculum de baza) este asociat cu obiectivele generale ale educatiei si cu continuturile educatiei generale - sistemul de cunostinte, abilitati intelectuale si practice, stiluri atitudinale, strategii, modele actionale si comportamentale de baza etc., obligatorii pentru educati pe parcursul primelor trepte ale scolaritatii.
Curriculumul de profil si specializat vizeaza formarea si dezvoltarea comportamentelor, competentelor, abilitatilor si strategiilor caracteristice unor domenii ale cunoasterii, care isi gasesc corespondent in anumite profiluri de studii (stiinte exacte, stiinte umaniste, muzica, arte plastice, sporturi s.a.m.d.).

Curriculumul subliminal (curriculum ascuns) cuprinde ansamblul experientelor de invatare si dezvoltare directe sau indirecte, explicite sau implicite, rezultate din ambianta educationala si din climatul psihosocial general, in care se desfasoara activitatea didactica.

Curriculumul informal cuprinde ansamblul experientelor de invatare si dezvoltare indirecte, care apar ca urmare a interactiunilor celui care invata cu mijloacele de comunicare in masa (mass-media), a interactiunilor din mediul social, cultural, economic, familial, al grupului de prieteni, al comunitatii etc.


b) in functie de criteriul cercetarii aplicative a curriculumului:

curriculum formal (curriculum oficial)

curriculum recomandat

curriculum scris

curriculum predat

curriculum de suport

curriculum invatat

curriculum testat.

Curriculumul formal (curriculum oficial) este cel prescris oficial, deci cu statut formal; cuprinde toate documentele scolare oficiale, care stau la baza proiectarii activitatii instructiv-educative la toate nivelele sistemului si procesului de invatamant: documente de politica educationala si scolara, planuri de invatamant, programe scolare/universitare, manuale scolare/universitare, ghiduri, indrumatoare, instrumente de evaluare.

Curriculumul recomandat este cel sustinut de grupuri de experti in educatie sau de autoritati guvernamentale si considerat ghid general pentru cadrele didactice.

Curriculumul scris are, de asemenea, caracter oficial si este specific unei anumite institutii de invatamant.

Curriculumul predat se refera la ansamblul experientelor de invatare si dezvoltare oferite de educatori celor educati in activitatile didactice curente.

Curriculumul de suport cuprinde ansamblul materialelor curriculare auxiliare: culegeri de probleme, culegeri de texte, indrumatoare didactice, atlase, software etc.

Curriculumul invatat se refera la ceea ce educatii au achizitionat ca urmare a implicarii lor in activitatile instructiv-educative.

Curriculumul testat se refera la experientele de invatare si dezvoltare apreciate si evaluate cu ajutorul unor probe de evaluare.
c) in functie de criteriul epistemologic:

curriculum formal (curriculum oficial)

curriculum comun (curriculum general, trunchi comun de cultura generala, curriculum central, core curriculum, curriculum de baza)

curriculum specializat

curriculum ascuns (curriculum subliminal)

curriculum informal

curriculum neformal

curriculum local.


d) Tipologia (si terminologia) Curriculumului National operant in cadrul sistemului de invatamant din Romania:

curriculum-nucleu (aproximativ 70 % din Curriculumul National)

curriculum la decizia scolii (aproximativ 30 % din Curriculumul National): curriculum extins, curriculum nucleu aprofundat, curriculum elaborat in scoala.

Curriculumul nucleu reprezinta trunchiul comun/obligatoriu, numarul minim de ore de la fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul de invatamant. El reprezinta unicul sistem de referinta pentru evaluarile si examinarile externe (nationale) din sistem si pentru elaborarea standardelor curriculare de performanta.

Curriculumul la decizia scolii asigura diferenta de ore dintre curriculumul nucleu si numarul minim sau maxim de ore pe saptamana, pentru fiecare disciplina scolara. Scoala poate oferi urmatoarele tipuri de curriculum:curriculum extins

curriculum nucleu aprofundat

curriculum elaborat in scoala.

Curriculumul extins are la baza intreaga programa scolara a disciplinei, atat elementele de continut obligatorii, cat si cele facultative. Diferenta pana la numarul maxim de ore prevazute pentru o anumita disciplina se asigura prin imbogatirea ofertei de continuturi.

Curriculumul nucleu aprofundat are la baza exclusiv trunchiul comun. Diferenta pana la numarul maxim de ore prevazute pentru o anumita disciplina se asigura prin reluarea si aprofundarea curriculumului nucleu, prin diversificarea activitatilor de invatare.

Curriculumul elaborat in scoala contine, cu statut optional, diverse discipline de studiu propuse de institutia de invatamant sau alese de aceasta din lista elaborata la nivel de minister. Fiecare profesor are oportunitatea de a participa in mod direct la elaborarea curriculumului.

Curriculumul elaborat in scoala nu constituie obiectul evaluarilor si examinarilor externe, nationale. Profesorului care elaboreaza acest tip de curriculum ii revine sarcina de a proiecta, pe langa obiectivele educationale si continuturile instructiv-educative, compe-tentele si performantele asteptate de la elevi, precum si probele de evaluare corespunzatoare.
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate