Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
in didactica


in didactica


in didactica

Program de masterat Didactica si didactici de specialitate

Obiectivul general al proiectului este formarea initiala si continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar din domeniile matematica, stiinte si tehnologii,  prin intermediul unui program de masterat inovativ, centrat pe formarea competentelor profesionale adecvate unei societati dinamice, inclusive si deschise, in sistem Blended Learning. Masteratul pregateste absolventi cu calificare superioara in predarea disciplinelor scolare, urmarind in perspectiva dezvoltarea carierei profesionale a acestora prin:

realizarea unor standarde de excelenta in activitatea didactica;

desfasurarea de activitati de cercetare in domeniul didacticii disciplinelor;

obtinerea unor functii de conducere (sef de catedra, metodist, inspector de specialitate etc.) in invatamantul preuniversitar;

prestarea de cursuri de pregatire a adultilor, in profilul respectiv;

angajarea in invatamantul universitar (cu prioritate pe posturi profilate pe metodica disciplinei).

Masteratul isi propune dezvoltarea competentelor profesionale in urmatoarele domenii:Invatamant primar si prescolar

Limba si comunicare (specializari: Didactica Limbii romane, Didactica Limbilor moderne)

Matematica si Stiinte ale naturii (specializari: Didactica Matematicii, Didactica Stiintelor)

Tehnologii (specializari: Didactica disciplinelor tehnologice, Didactica Informaticii).

Programul are o durata de 4 semestre si insumeaza 120 de credite

Obiective specifice

     Masteratul propus urmareste:

Imbunatatirea calificarii cadrelor didactice care predau matematica, stiinte si tehnologii si a formatorilor din sistemul educational care lucreaza in aceste domenii

Dezvoltarea oportunitatilor de cariera pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar

Revigorarea cercetarii stiintifice din domeniul didacticilor de specialitate, care sa reuneasca studenti, profesori, formatori

Racordarea nivelului universitar la realitatile curriculumului si practicii scolare din invatamantul preuniversitar

Familiarizarea profesorilor si a studentilor cu tehnicile de invatare on-line, ca instrument de promovare, elaborare, monitorizare si diseminare a informatiei didactice; crearea unui centru interactiv de resurse educationale accesibile studentilor si profesorilor

     Prin obiectivele sale generale si specifice, proiectul se inscrie in AXA PRIORITARA 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, Domeniul Major de Interventie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala.

Principalele argumente de subscriere a proiectului acestei axe prioritare sunt urmatoarele:

Proiectul urmareste imbunatatirea calificarii cadrelor didactice si a formatorilor prin diversificarea oportunitatilor de dezvoltare profesionala printr-un program de masterat care include introducerea unor domenii de formare de mare actualitate, cum ar fi: metode interactive de predare/invatare, transdisciplinaritate, educatie de gen, dezvoltare sustenabila, tutoriale de cercetare, utilizarea TIC in procesul didactic. Toate aceste domenii vor constitui cursuri de sine statatoare sau module tematice incluse in anumite cursuri specifice programului de masterat.

Proiectul se inscrie in axa prioritara 1 prin cresterea calitatii serviciilor educationale oferite cadrelor didactice din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, dar si din alte zone, prin utilizarea sistemului de invatamant la distanta. Prin elaborarea si aplicarea unor strategii de dezvoltare institutionala la nivelul universitatii, proiectul va contribui la implementarea unui sistem de management performant al Departamentului de Pregatire a Profesorilor din universitate. Aceasta va permite o imbunatatire a calitatii ofertei de formare a universitatii si va deschide noi oportunitati de promovare in cariera didactica.

Proiectul propune metodologii de formare inovative bazate pe utilizarea tehnologiilor informationale si comunicationale. Mai precis, pilotarea in cadrul acestui proiect a unei metodologii de formare a formatorilor in sistem blended learning (BL) urmareste imbunatatirea accesului la formare continua si eficientizarea costurilor adiacente ale formarii (resurse de timp, costuri de deplasare etc.). Cursurile in sistem blended learning au un potential ridicat de imbunatatire a accesului la formare a profesorilor din zone dezavantajate (rural, orase mici), astfel incat acestia sa poata beneficia de formare in domenii noi, pentru a se adapta mai usor la schimbarile rapide din societate.

     Metodologia inovativa pilotata in acest proiect urmareste sa ofere masteranzilor competente care sa le faciliteze accesul la noi modele de cariera didactica, bazate pe participarea activa la comunitati de invatare, peer learning, autoevaluare si reflectie personala, precum si pe elaborarea portofoliilor de dezvoltare profesionala.

     Implementarea programului propus conduce la cresterea calitatii invatamantului matematic si stiintific. Masteratul contribuie la asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea tinerilor care aleg domeniile matematicii si stiintelor pe o piata a muncii dinamica si inclusiva.

     Programul propus vizeaza in mod explicit dezvoltarea urmatoarelor competente ale absolventului de master in didactica ariilor curriculare Matematica si Stiinte ale naturii si Tehnologii:

     A. Aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/ scolii pentru optimizarea procesului didactic si/ sau rezolvarea unor probleme ale comunitatii 

     B. Angajarea in activitati de promovare a unor proiecte, practici, experiente didactice cu impact social si etic

     C. Comunicarea experientelor de cercetare/ invatare catre diferiti parteneri in cadrul comunitatii educationale

     D. Transferul procedurilor domeniului de cunoastere predat intr-o metodologie didactica relevanta pentru invatarea disciplinelor scolare respective

E. Deconstruirea cliseelor/stereotipurilor didactice prin identificarea dificultatilor in invatare/ predare si prin dezvoltarea de cercetari pentru a eficientiza procesul didactic.

Programul de masterat isi propune dezvoltarea competentelor profesionale in urmatoarele domenii:

invatamant primar si prescolar,

limba si comunicare,

matematica si stiinte ale naturii,

tehnologii

     DURATA Masteratului: 4 semestre

     STRUCTURA:

Semestrul I: 14 saptamani didactice, 14 ore saptamanal (cursuri si ateliere)

Semestrul II:14 saptamani didactice, 14 ore saptamanal (cursuri si ateliere)

Semestrul III: 14 saptamani didactice, 14 ore saptamanal (cursuri, ateliere, tutorial de cercetare, practica de specialitate)

Semestrul IV: 10 saptamani didactice, 14 ore saptamanal (cursuri, ateliere, tutorial de cercetare, practica de specialitate, tutorial pentru alcatuirea disertatiei). In semestrul IV perioada de 4 saptamani de dupa incheierea cursurilor este rezervata redactarii lucrarii de disertatie. Tutorialul aferent continua si in aceasta perioada.

     CREDITE:

Fiecare semestru insumeaza 30 de credite transferabile; total: 120 de credite transferabile.

Lucrarea de disertatie este cuantificata cu 20 de credite transferabile suplimentare. 

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate