Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» PROGRAME SCOLARE LIMBA SI LITERATURA TURCA CLASA A V-A - A VIII-A


PROGRAME SCOLARE LIMBA SI LITERATURA TURCA CLASA A V-A - A VIII-A


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII si inovariiPROGRAME SCOLARE

LIMBA SI LITERATURA TURCA

CLASA A V-A    - A VIII-A

Competente generale

Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in receptarea mesajului oral

2. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in producerea mesajelor orale

3. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea mesajului scris

4. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in exprimarea scrisa

VALORI SI ATITUDINI

 • Cultivarea interesului pentru lectura si a placerii de a citi, a gustului estetic in domeniul literaturii
 • Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice in raport cu diversele mesaje receptate
 • Formarea unor reprezentari privind valorile majore ale literaturii romane
 • Cultivarea unei atitudini pozitive fata de comunicare si a increderii in propriile abilitati de comunicare
 • Abordarea flexibila si toleranta a opiniilor celorlalti
 • Cultivarea unei atitudini pozitive fata de limba materna si recunoasterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personala si imbogatirea orizontului cultural
 • Dezvoltarea interesului fata de comunicarea interculturala

Clasa a V-a

1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in receptarea mesajului oral

Competente specifice

Continuturi

1.1 Identificarea informatíilor, sensurilor si unitatilor lexicale    dintr‑un mesaj oral si a elementelor specifice din structura unor tipuri de texte studiate (citirea corecta si inteligibila cu accentul si tonalitatea potrivita situatiei concrete de lectura)

 • Versificatia. Strofa si versul.
 • Raportul dintre realitate si literatura. Real si fantastic in basme
 • Particularitati semantice ale cuvintelor

1.2 Formularea de opinii privind un text (narativ / dialogat /descriptiv ) secventele evenimentului si inlantuirea lor logica

 • Opere in proza din literatura populara: basm, poveste, anecdota.
 • Opere in versuri din literatura populara: mani-uri, ghicitoare,cantec de leagan.
 • Literatura culta : povestire
 • Literatura culta - poezii
 • Teatru

1.3 Sintetizarea principalelor elemente dintr-un mesaj oral apreciind, pe baza observatiilor, corectitudinea gramaticala a unui enunt si/sau a formelor lexicale

 • Propozitia
 • Armonia vocalica
 • Cuvant-silaba-litera/ grafem -sunet

2. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in producerea mesajelor orale

Competente specifice

Continuturi

2.1 Selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare

Acte de vorbire (functiuni si reprezentari verbale):

 • identificare (persoana, obiect, )
 • permisiune
 • solicitare (de raspuns)
 • realizarea unei discutii telefonice
 • schimbul de informatii
 • localizare, timp
 • formularea unui proiect
 • a‑si da acordul
 • a discuta/descrie (turism, istorie)
 • a cere si a da informatii despre traditii legate de sarbatorile natorile nationale si religioase
 • prezentarea unui obiect sau eveniment - compararea

2.2 Construirea de propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical vizand ideile principale sau povestirea secventiala a unui text literar, intamplare, eveniment, imagine sau tablou apartinand     mediului social

Situatia de comunicare (Emitator. Receptor. Mesaj. Context. Cod. Canal. Dialogul. Monologul. Adecvarea limbajului la scopul comunicarii)

Organizarea logico-semantica a mesajului. Ideea principala. Ideea secundara. Planul simplu si planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral.

Organizarea formala a mesajului. Constituentii textului oral. Selectarea materialului lingvistic. Organizarea propozitiei si a frazei. Folosirea in paralel a elementelor verbale si nonverbale. Registrele lingvistice.

2.3 Argumentarea unei teme date, manifestand interes pentru participarea la un act de comunicare prin adaptarea vorbirii la situatia de comunicare

Textul dialogat/monologat. Organizarea dialogului/monologului. Semnale verbale si nonverbale de initiere, mentinere si inchidere a dialogului. Formule de salut, prezentare, identificare, permisiune, solicitare.'

3. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea mesajului scris

Competente specifice

Continuturi

3.1 Aplicarea unor tehnici vizand intelegerea textelor literare sau nonliterare

 • Structura textelor epice si lirice. Naratiunea. Descrierea. Dialogul. Personajul: insusiri fizice si morale.
 • Sinonime si antonime

3.2 Identificarea expresiilor, cuvintelor, ideilor, modurilor de expunere

 • Naratiunea. Descrierea. Dialogul.
 • Personajul: insusiri fizice si morale.

3.3 Utilizarea corecta a categoriilor gramaticale

Substantivul

Adjectivul

Pronumele

Numeralul

Verbul

Adverbul

Postpozitia

Conjunctia

Interjectia

3.4 Analiza critica a informatiilor extrase prin activitatea de lectura

 • Cartea - obiect cultural. Titlul. Autorul. Tabla de materii. Paginatie. Volumul. Biblioteca.

4. Folosirea instrumentelor de analiza tematica structurala si stilistica in exprimarea scrisa

Competente specifice

Continuturi

4.1 Redactarea de propozitii de 5‑7 cuvinte, corect pozitionate din punct de vedere gramatical, folosind semnele ortografice si de punctuatie

 • Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Transformarea dialogului in naratiune. Rezumatul. Povestirea.
 • Reguli de scriere
 • Punctuatia. Semnele de punctuatie: " << >>

4.2 Utilizarea in redactare normelor literare, adecvate temei

 • Organizarea textului scris. Scopul. Documentarea. Structura compozitionala
 • Scrierea de mana si prezentarea textului. Paginare. Elemente auxiliare (subliniere, paranteze,    )

4.3 Formularea de opinii despre mediul natural si social in care traieste avand in vedere particularitatile structurale si stilistice

 • Sensul propriu si sensul figurat.
 • Figuri de stil
 • Texte nonliterare, utilitare: scrisoare, telegrama.

4.4 Identificarea elementelor specifice exprimarii opiniilor bazate pe judecati de valoare

 • Scrierea functionala. Notite. Teme. Extemporal. Lucrare semestriala
 • Scriere reflexiva. Scrisoarea. Telegrama
 • Scrierea imaginativa. Povestire. Descriere. Portret.

Clasa a V-a

CONTINUTURILE INVATARII

 1. Lectura

Cartea - obiect cultural. Titlul. Autorul. Tabla de materii. Paginatie. Volumul. Biblioteca.

Teorie literara

Raportul dintre realitate si literatura. Real si fantastic in basme.

Opera literara.

Structura textelor epice si lirice. Naratiunea. Descrierea. Dialogul. Personajul: insusiri fizice si morale.

Sensul propriu si sensul figurat.

Versificatia. Strofa si versul.

Textul.

Texte literare - populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii literare.

Texte nonliterare, utilitare: scrisoare, telegrama.

Texte sugerate

Se vor selecta 8-10 texte literare de baza destinate studiului aprofundat. Textul nu va depasi o pagina. Din textele lungi se pot oferi fragmente semnificative.

Texte literare

1. Texte epice

1.1.Opere in proza din literatura populara: basm, poveste, anecdota.

Çoban ile Hacı. Nasreddin Hoca.

Atasözleri ve Deyimler:

1.2. Literatura culta : povestire

Uzun Yol. Küçük Ay. Hayvanlar Arasında. Kitaplarım.Ticaret. Lizuca Ormanda İyi Konak Buldu. Misafir. Küçük Serçe. Bahar ve Toprak. Tuna ve Delta, Çalıkusu.

2. Texte lirice

2.1. Opere in versuri din literatura populara: mani-uri, ghicitoare,cantec de leagan.

Türkü. Mani. Ninni. Bilmece.

2.2. Literatura culta - poezii: Deniz. Rengin. Anneme Mektup. Damlaların Masalı. Kıs. Çocukların Isteği.

3. Teatru

3.1. Din literatura populara 'Karagöz si Hacivat'

4. Texte informative: articole

5. Compozitii: scrisoare, telegrama, modele de felicitare, urare

6 Texte suplimentare in limba turca si tatara din Dobrogea: vocabular, valori: literare, culturale si istorice

 1. Practica rationala si functionala a limbii: tipuri de comunicare

2.1. Comunicarea orala

2.1.1. Situatia de comunicare (Emitator. Receptor. Mesaj. Context. Cod. Canal. Dialogul. Monologul. Adecvarea limbajului la scopul comunicarii)

2.1.2. Structurarea textului oral

(a)     Organizarea logico-semantica a mesajului. Ideea principala. Ideea secundara. Planul simplu si planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral.

(b)    Organizarea formala a mesajului. Constituentii textului oral. Selectarea materialului lingvistic. Organizarea propozitiei si a frazei. Folosirea in paralel a elementelor verbale si nonverbale. Registrele lingvistice.

(c)     Textul dialogat/monologat. Organizarea dialogului/monologului. Semnale verbale si nonverbale de initiere, mentinere si inchidere a dialogului. Formule de salut, prezentare, identificare, permisiune, solicitare.

Acte de vorbire (functiuni si reprezentari verbale):

identificare (persoana, obiect, )

permisiune

solicitare (de raspuns)

realizarea unei discutii telefonice

schimbul de informatii

localizare, timp

formularea unui proiect

a‑si da acordul

a discuta/descrie (turism, istorie)

a cere si a da informatii despre traditii legate de sarbatorile natorile nationale si religioase

prezentarea unui obiect sau eveniment - compararea

Comunicarea scrisa

Procesul scrierii

(a)        Organizarea textului scris. Scopul. Documentarea. Structura compozitionala

(b)        Scrierea de mana si prezentarea textului. Paginare. Elemente auxiliare (subliniere, paranteze, )

(c)        Punctuatia. Semnele de punctuatie: " << >>

Contexte de realizare

(a)           Scrierea functionala. Notite. Teme. Extemporal. Lucrare semestriala

(b)          Scriere reflexiva. Scrisoarea. Telegrama

(c)           Scrierea imaginativa. Povestire. Descriere. Portret.(d)          Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Transformarea dialogului in naratiune. Rezumatul. Povestirea.

Realizarea unitatilor didactice tine de optiunea autorului de manual si a profesorului. Aceste aspecte vor fi corelate cu studiul textului literar si nonliterar. Predarea-invatarea va urmari "limba in functiune", in variantele ei orala, scrisa, normata, literara. Se urmareste abordarea functionala si aplicativa a cunostintelor gramaticale. Se recomanda exercitii de tip analitic (de recunoastere, grupare, motivare, descriere, diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, completare, exemplificare, constructie).

Gramatica

1. Cunostinte generale

1.1.Cunostinte de limba

1.2.Limba vorbita/limba scrisa

2.Propozitia

2.1. Numarul de cuvinte din propozitie

2.2. Paragraful

2.3. Subiectul (subiect-sintagma)

2.4. Predicatul (propozitie verbala/popozitie nominala)

3. Cuvantul-silaba-grafemul-sunetul

3.1. Armonia vocalica

3.2. Radacina-sufix

3.3. Sufixe: sufixe de formare a pluralului, cazurilor, apartenentei, imbinarilor izafetice, timpului si persoanei

4. Particularitati semantice ale cuvintelor

4.1. Sinonime

4.2. Antonime

5. Substantivul

5.1. Substantive proprii si comune

5.2. Substantive la singular si plural

5.3. Cazurile substantivului

6. Adjectivul: cuvinte care evidentiaza insusiri ale obiectelor, fenomenelor, starilor

7. Pronumele personal

8. Numeralul

9. Verbul

9.1. Timpuri de baza ale verbelor: trecut narativ si aorist

9.2. Infnitivul

9.3. Persoana si numarul verbelor

10. Adverbul ( adverbe de loc, timp, mod, cantitate, directie)

11. Postpozitii: postpozitiile 'gibi', 'göre', kadar'

12. Conjunctia: 'sau', si "sau'

13. Interjectia (Punctuatia interjectiei)

14. Reguli de scriere

14.1. Modul de scriere al majusculelor

14.2. Scrierea substantivelor proprii

14.3. Scrierea sufixelor impreuna sau separat de cuvant

15. Punctuatia: punct, virgula, punct si virgula, doua puncte, puncte de suspensie, ghilimele, apostrof, semnul intrebarii, semnul exclamarii

Nota: Ceea ce este boldat reprezinta noile achizitii. Ceea ce este scris cu caracter italic are caracter facultativ si poate fi inclus in curriculum la decizia scolii.

Pe parcursul clasei aV-a se recomanda urmatoarele activitati de invatare:

* Exercitii de selectare a ideilor esentiale in cadrul introducerii, cuprinsului si incheierii;

* Exercitii de selectare a informatiilor noi dintr‑un text ascultat;

* Exercitii de formare a unor enunturi corecte cu cuvintele nou invatate;

* Integrarea cuvintelor noi in serii sinonimice si antonimice;

* Exercitii de stabilire a sensului unui cuvant necunoscut prin apel la context;

* Exercitii de aflare a unui sens nou, conotativ al unui cuvant din cadrul propozitiei;

* Exercitii de distingere a sensului unui cuvant din context;

* Exercitii de consolidare a obisnuintei de a dialoga, de a povesti sau a descrie; exercitii de identificare a secventelor descriptive, narative si dialogate dintr‑un enunt oral;

* Exercitii de sesizare a unui enunt corect din punct de vedere gramatical;

* Exercitii de observare a structurilor sintactice si morfologice corecte sau incorecte;

* Exercitii de distingere a formelor corecte sau incorecte a cuvintelor din vocabular;

* Exercitii de intelegere si explicare a mesajului evenimentului in functie de conditionarile de timp si de loc;

* Exercitii pentru dezvoltarea atentiei distributive si a capacitatii de a urmari mesajul partenerului;

* Exercitii de sesizare si interpretare a indicilor de initiere de catre partener a unui dialog;

* Exercitii de realizare a unui enunt logic;

* Exercitii de determinare a sensului unor cuvinte si de explicare orala a semnificatiei acestora in diferite contexte;

* Exercitii de utilizare in contexte diferite a achizitiilor lexicale;

* Exercitii de utilizare a sinonimelor si antonimelor precum si de alcatuire a familiilor lexicale;

* Exercitii de construire corecta a propozitiilor simple si dezvoltate;

* Exercitii de folosire corecta intr‑un context a categoriilor gramaticale;

* Exercitii de utilizare corecta a partilor de propozitie;

* Exercitii de povestire simpla sau "ornata";

* Exercitii de evidentiere a ideilor principale;

* Exercitii de expunere a ideilor din punct de vedere cronologic si spatial

* Exercitii de povestire intr‑o maniera personala;

* Exercitii de vorbire conform ordinii cuvintelor intr‑un enunt;

* Exercitii de utilizare corecta a limbii literare; *Exercitii de rostire a cuvintelor cu probleme de accentuare;

* Exercitii de diferentiere a ideilor principale de cele secundare, a esentialului de elementele de detaliu;

* Exercitii de alcatuire orala a unui plan simplu;

* Exercitii de folosire a conectorilor textuali;

* Exercitii de diferentiere a pronuntiei regionale de cea literara, exprimarea de opinii personale si justificarea acestora in functie de context;

* Exercitii de exprimare a acordului si dezacordului, a afirmatiei, negatiei si interogatiei;

* Exercitii de mentinere a unui dialog fara a iesi din tiparul tematicii;

* Exercitii de folosire a sabloanelor vorbirii transformand dialogul in monolog;

* Exercitii de selectare si folosire adecvata a marcilor de initiere, de mentinere si de incheiere a unui dialog;

* Exercitii de asimilare si de utilizare a regulilor conversatiei eficiente;

* Exersari de situatii dirijate de comunicare; exercitii de dezvoltare a initiativei de comunicare

* Exercitii de intelegere a expresiei si procedeului stilistic;

* Exercitii de identificare a figurilor de stil;

* Exercitii de folosire a diverselor stiluri de citire;

* Exercitii de citire intelegand rolul titlului, prefatei si cuprinsului cartilor;

* Exercitii de aprofundare a obisnuintei de a observa elementele distinctive din cadrul paginii;

* Exercitii de valorificare a elementelor nonverbale;

* Exercitii de aflare a sensului corect pronuntand corect

cuvintele;

* Exercitii de identificare a unor expresii, sinonime si antonime;

* Exercitii de abordare a ideilor principale si secundare ale unui text dat si de discriminare a acestora;

* Exercitii de identificare si delimitare a partilor componente ale textului, a modurilor de expunere;

* Exercitii de plasare a actiunii in timp si spatiu;

* Exercitii de aflare a sensului corect pronuntand corect

cuvintele;

* Exercitii de identificare a unor expresii, sinonime si antonime;

* Exercitii de abordare a ideilor principale si secundare ale unui text dat si de discriminare a acestora;

* Exercitii de identificare si delimitare a partilor componente ale textului, a modurilor de expunere;

* Exercitii de plasare a actiunii in timp si spatiu;

* Exercitii de folosire a categoriilor morfologice cu rol de ornament; exercitii de aflare a relatiilor sintactice;

* Activitati de grup privind selectia si prezentarea unor texte ;

* Exercitii de scriere corecta a ideilor din cadrul unei comunicari;

* Exercitii de distingere a unor formule ale textului;

* Exercitii de folosire corecta a semnelor de punctuatie;

* Exercitii de despartire a cuvintelor in silabe;

* Exercitii de scriere a planului unui text;

* Exercitii de dezvoltare a obisnuintei de a lua notite;

* Exercitii de scriere a propriilor idei;

* Exercitii de formare a unor enunturi in functie de regulile propozitiei;

* Exercitii de adecvare a scrierii la scopul comunicarii;

* Exercitii de selectare a vocabularului in functie de tema;

* Exercitii de povestire a unui eveniment trait/relatat, a unui film sau a unei piese;

* Exercitii de ordonare a secventelor narative dintr‑un text;

* Exercitii de identificare si caracterizare a personajelor;

* Exercitii de relatare la persoana a III‑a;

* Exercitii de interpretare a ideilor si a sentimentelor comunicate;

* Exercitii de transformare a unui citat intr‑o comunicare personal;

* Exercitii de combinare a informatiilor conform propriului univers afectiv;

* Exercitii de formulare de opinii referitoare la text;

Clasa a VI-a

1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in receptarea mesajului oral

Competente specifice

Continuturi

1.1 Identificarea intr-o insiruire secventiala a unor evenimente a informatiilor esentiale si a celor de detaliu, a relatiei dintre cauza si efect, a sensurilor si unitatilor lexicale, a specificitatii structurilor textelor

 • Autorul: Eul liric si naratorul.
 • Versificatia. Strofa. Vers. Masura.

Specii literare: Schita. Povestirea. Balada. Legenda. Basm. Ritornela.

Texte epice, lirice

Teatru

1.2 Stabilirea sensului unitatilor lexicale in context pe baza textelor literare si nonliterare

 • Texte literare - populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii literare. Opera folclorica. Opera epica. Opera lirica.
 • Texte nonliterare utilitare.

1.3 Sintetizarea abaterilor de la normele gramaticale a unui mesaj si/sau a formelor lexicale

 • Propozitia
 • Armonia vocalica
 • Cuvant-silaba-litera/ grafem -sunet
 1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in producerea mesajelor orale

Competente specifice

Continuturi

2.1 Selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare

 • Acte de vorbire (functiuni, reprezentari verbale).
 • Identificarea/diferentierea unui obiect/persoana.
 • Mentinerea unei conversatii.
 • Prezentarea unor opinii personale
 • Descrierea particularitatilor unui obiect/persoana
 • Solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva.
 • Prezentarea unei actiuni complexe.
 • Realizarea planurilor de viitor.
 • Descrierea unor lucruri, mediului inconjurator si a calatoriilor.
 • Valorificarea timpului liber folosind radioul si televiziunea.

2.2 Formularea logica si corecta din punct de vedere gramatical a unui enunt cu respectarea eccentului si tonalitatii

 • Situatia de comunicare. Dialogul. Adecvarea la interlocutor si locutor.
 • Structura textului oral:
 • Organizarea logico-semantica a mesajului. Ordonarea ideilor.
 • Organizarea formala a mesajului.Inlantuire secventiala in textul oral descriptiv.

2.3 Utilizarea relatiilor de structura in mesajul oral cu argumente semnificative

 • Textul dialogat/monologat. Organizarea monologului informativ. Organizarea unui dialog. Structurarea secventelor "intrebare-raspuns". Modalitati de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.

3. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea mesajului scris

Competente specifice

Continuturi

3.1 Aplicarea tehnicilor vizand intelegerea textelor literare sau nonliterare

 • Sinonimie, antonimie si omonimie
 • Derivarea
 • Limba si structura limbii
 • Limba vorbita/limba scrisa

3.2 Identificarea modurilor de expunere intr‑un text epic si a procedeelor de expresivitate artistica dintr‑un text liric

 • Structura operei literare. Modurile de expunere. Naratiunea (persoana a III-a, persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul si spatiul). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).

3.3 Dezvoltarea obisnuintei de a selecta si citi sesizand organizarea morfologica si sintactica a textului

 • Substantivul
 • Adjectivul
 • Pronumele
 • Numeralul
 • Verbul
 • Adverbul
 • Postpozitia
 • Conjunctia
 • Interjectia

3.4 Identificarea diviziunilor cartii: prefata, cuprins, nota de subsol, dictionar

 • Cartea, obiect cultural. Structura cartii: Cuprins. Prefata. Postfata. Note.

4. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in exprimarea scrisa

Competente specifice

Continuturi

4.1 Redactarea de texte cu destinatii diverse cu respectarea acuratetei gramaticale, ortografice, ortoepice

 • Organizarea textului scris (in functie de destinatie).
 • Scrierea de mana si prezentarea textului. Paginare. Simboluri.
 • Punctuatia. Semnele de punctuatie: " ". Semnele ortografice: "
 • scrisoare, cerere, invitatie, carti postale, telegrame, compuneri;

4.2 Folosirea unui lexic variat recurgand la categoriile semantice si la mijloacele de imbogatire a vocabularului in cadrul exprimarii scrise

 • Sensul de baza si sensul figurat.
 • Figuri de stil

4.3 Identificarea elementelor specifice exprimarii opiniilor bazate pe judecati de valoare

 • Compozitii: scrisoare, telegrama, formule de multumire, felicitare, urare, spoturi publicitare
 • Scrierea functionala. Textul de tip informativ.
 • Scrierea reflexiva. Relatarea. Argumentarea.
 • Scrierea imaginativa. Descrierea. Povestirea. Portretul.
 • Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Rezumat. Conspect.

CLASA A VI-A

CONTINUTURILE INVATARII

Lectura

Cartea, obiect cultural. Structura cartii: Cuprins. Prefata. Postfata. Note.

Teoria literara.

Autorul: Eul liric si naratorul.

Structura operei literare. Modurile de expunere. Naratiunea (persoana a III-a, persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul si spatiul). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).

Sensul de baza si sensul figurat.

Versificatia. Strofa. Vers. Masura.

Textul

Texte literare - populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii literare. Opera folclorica. Opera epica. Opera lirica.

Specii literare: Schita. Povestirea. Balada. Legenda.

Texte nonliterare utilitare.

Texte sugerate:

Se vor selecta 8-10 texte literare de baza destinate studiului aprofundat. Textul nu va depasi o pagina. Din textele lungi se pot oferi fragmente semnificative.

1. Texte epice

Opere in proza din literatura populara: basm, poveste, ritornela.

Kısmetimi Arıyorum. Sahitler Kayası. Köroğlu Hikayesi. Atasözleri ve Deyimler. Tekerleme. Nasreddin Hoca Fıkraları.

1.2. Literatura culta : povestire, descriere.

Yeni Bir Ders Yılı Baslarken. Okuma Kitaplarım. Verimli İnsan. Herkesin Tarlasına Yağmur. Çalıkusu. Esir Aslan. Sultan Suleyman ve Mimar Sinan. Otobüsü Kovalayan Kız.

2. Texte lirice

2.1. Opere in versuri din literatura populara: baladǎ

Türkü. Kosma.

2.2. Literatura culta: poezii

Çocuk ve Okul. Sakın Kesme. Akarsu. Dobruca. Bahar da Olsa. Barısa Özlem.

3. Teatru

3.1. Din literatura populara 'Karagöz si Hacivat'; "Meddah";

Din literatura culta Komsu Hatırı.

4. Texte informative: articole

5. Compozitii: scrisoare, telegrama, formule de multumire, felicitare, urare, spoturi publicitare

6 Texte suplimentare in limba turca si tatara din Dobrogea: vocabular, valori: literare, culturale si istorice

Practica rationala si functionala a limbii

2.1. Comunicarea orala

2.1.1. Situatia de comunicare. Dialogul. Adecvarea la interlocutor si locutor.

2.1.2. Structura textului oral:

(a)     Organizarea logico-semantica a mesajului. Ordonarea ideilor.

(b)     Organizarea formala a mesajului.Inlantuire secventiala in textul oral descriptiv.

(c)     Textul dialogat/monologat. Organizarea monologului informativ. Organizarea unui dialog. Structurarea secventelor "intrebare-raspuns". Modalitati de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.

(d)     Acte de vorbire (functiuni, reprezentari verbale).

Identificarea/diferentierea unui obiect/persoana.

Mentinerea unei conversatii.

Prezentarea unor opinii personale

Descrierea particularitatilor unui obiect/persoana

Solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva.

Prezentarea unei actiuni complexe.

Realizarea planurilor de viitor.

Descrierea unor lucruri, mediului inconjurator si a calatoriilor.

Valorificarea timpului liber folosind radioul si televiziunea.

2.2. Comunicarea scrisa.

2.2.1. Procesul scrierii.(a)     Organizarea textului scris (in functie de destinatie).

(b)     Scrierea de mana si prezentarea textului. Paginare. Simboluri.

(c)     Punctuatia. Semnele de punctuatie: " ". Semnele ortografice: "

2.2.2. Contexte de realizare.

(a)     Scrierea functionala. Textul de tip informativ.

(b)     Scrierea reflexiva. Relatarea. Argumentarea.

(c)     Scrierea imaginativa. Descrierea. Povestirea. Portretul.

(d)     Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Rezumat. Conspect.

Realizarea unitatilor didactice tine de optiunea autorului de manual si a profesorului. Aceste aspecte vor fi corelate cu studiul textului literar si nonliterar. Predarea-invatarea va urmari "limba in functiune", in variantele ei orala, scrisa, normata, literara. Se urmareste abordarea functionala si aplicativa a cunostintelor gramaticale. Se recomanda exercitii de tip analitic (de recunoastere, grupare, motivare, descriere, diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, completare, exemplificare, constructie).

Gramatica

1. Cunostinte generale

1.1. Limba si structura limbii

1.2. Limba vorbita/limba scrisa

2. Propozitia

2.1. Numarul de cuvinte din propozitie

2.2 Paragraful si scrierea acestuia

2.3. Subiect, predicat si complement

3. Cuvantul-silaba-grafemul-sunetul

3.1. Derivarea

3.2 Cuvinte simple, derivate si compuse

4. Particularitati semantice ale cuvintelor

4.1. Sinonime

4.2. Antonime

5. Substantivul

5.1 Cazurile substantivului

5.2 Structura izafeticǎ a substantivului

5.3 Substantive colective

6. Adjectivul

6.1 Adjectivul propriu-zis

6.2 Structuri izafetice ale adjectivului

6.3 Gradele adjectivului

7. Pronumele; pronumele sufix; pronumele personal, pronumele nehotǎrat; pronumele demonstrativ

8. Numeralul

9. Verbul

9.1. Infnitivul verbelor

9.2 Timpurile verbelor

9.3. Persoana verbelor

9.4 Negatia la verbe

9.5 Forme interogative ale verbelor

10. Adverbul

10.1 Adverbe cantitative specifice

10.2 Adverbe interogative

11. Postpozitii: postpozitiile 'gibi', 'göre', kadar', "ile"

12. Conjunctia: 'ama', "fakat", "ve", "veya", "çünkü", "de" si "ki'

13. Interjectia

14. Ortografie: scrirerea cuvintelor imprumutate

15. Punctuatia: cratimǎ, parantezǎ orizontalǎ, ghilimele, parantezǎ, semn de corijare a vocalei

Nota: Ceea ce este boldat reprezinta noile achizitii. Ceea ce este scris cu caracter italic are caracter facultativ si poate fi inclus in curriculum la decizia scolii.

Pe parcursul clasei aVI-a se recomanda urmatoarele activitati de invatare:

* Exercitii de sesizare a unui enunt corect;

* Exercitii de intelegere a mesajului global, de interpretare a mesajului si de sesizare a informatiilor noi;

* Exercitii de receptare corecta a formei fonetice a cuvintelor;

* Exercitii de stabilire a sensului unui cuvant prin apel la context;

* Exercitii de identificare a arhaismelor;

* Exercitii de observare a corectitudinii enuntului din punct de vedere gramatical (morfologic si sintactic);

* Exercitii de receptare a unui mesaj in diferite conditii si contexte;

* Exercitii de realizare a unor dialoguri si de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat;

* Exercitii orale de dezvoltare a unui plan simplu;

* Exercitii de constructie a propozitiilor simple si dezvoltate prin folosirea corecta a sintaxei si morfologiei;

* Exercitii de folosire corecta a limbii literare;

* Jocuri de dezvoltare a vocabularului; exercitii de formare a campurilor semantice si de inlocuire a cuvintelor cu sinonime si antonime;

* Exercitii de determinare a sensurilor cuvintelor din context;

* Exercitii de comunicare orala cu scop declarat de informare, de luare de atitudine, de opinie;

* Exercitii de povestire folosind enunturi personalizate;

* Exercitii de dezvoltare a tehnicii si vitezei de vorbire folosind obisnuinta accentuarii si tonalitatii;

* Exercitii de vorbire potrivit conditionarilor profesorului;

* Exercitii de sustinere a unei conversatii impuse sau propuse;

* Exercitii de pronuntare fluenta a unor secvente semnificative ale mesajului oral, de reglare a tonului si intonatiei in functie de situatia de comunicare;

* Exercitii de initiere, mentinere si incheiere a unui dialog cu diversi interlocutori;

* Exercitii de relationare logica a cuvintelor in propozitie in cadrul unei conversatii;

* Exercitii de intelegere si observare a ideilor principale din text;

* Exercitii de redare a continutului prin rezumat si povestire;

* Exercitii de identificare a textului literar sau nonliterar;

* Exercitii de intelegere a sensului denotativ si conotativ;

* Exercitii de aflare a particularitatilor textului (epic/liric);

* Exercitii de alaturare de noi cunostinte textului pe care il studiaza;

* Exercitii de intelegere a relatiei text‑imagine;

* Exercitii de identificare a momentelor subiectului intr‑o naratiune;

* Exercitii de sesizare a rolului dialogului si a valentelor descrierii;

* Exercitii de evidentiere a rolului descrierii in realizarea portretului si a tabloului;

* Exercitii de sesizare a valentei dialogului in caracterizarea persoanelor;

* Exercitii de intelegere a rolului, titlului, prefatei si cuprinsului cartii;

* Exercitii de evidentiere a elementelor unei pagini sub aspect global;

* Exercitii de citire, intelegere si folosire a locutiunilor si cuvintelor noi prin medierea diverselor dictionare;

* Exercitii de explicare a mesajului din proverbe si zicatori;

* Exercitii de intelegere corecta a textului cunoscand structuri morfologice si sintactice;

* Exercitii de identificare a categoriilor morfologice si a relatiilor sintactice;

* Exercitii de intelegere a stilului si expresiei;

* Exercitii de scriere a unei scrisori particulare precum si de complare a suprafetei plicului;

* Exercitii de micsorare sau marire a unui text;

* Exercitii de recunoastere a destinatiei unui text;

* Exercitii de selectare a informatiei solicitate;

* Exercitii de redactare a unor texte utilitare;

* Exercitii de folosire intr‑o maniera adecvata a propriilor idei intr‑un enunt;

* Exercitii de diferentiere a ideilor principale de cele secundare;

* Exercitii de realizare a unui plan simplu pe baza unui text;

* Exercitii de scriere adecvate regulilor compozitiei;

* Exercitii de valorificare a posibilitatilor de expresie oferite de sinonime si antonime;

* Exercitii de recunoastere a sensului cuvantului din context;

* Exercitii de utilizare a mijloacelor de imbogatire a vocabularului;

* Exercitii de scriere intr‑o maniera corecta a unui text si de aplicare a topicii normale in propozitie si fraza;

* Exercitii de folosire corecta a semnelor de punctuatie;

* Exercitii de aplicare a regulilor fonetice si morfologice de despartire a cuvintelor in silabe;

CLASA A VII-a

1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in receptarea mesajului oral

Competente specifice

Continuturi

1.1 Intelegerea semnificatiei generale a mesajului oral, a specificitatii structurilor textelor, manifestand discernamant in receptarea mesajului

*Autor - lector.

*Structura operei literare. Inlantuire secventiala, timp si spatiu. Structura prozodica si ideea transmisa.

* Versificatia. Strofa. Vers. Masura. Versul liber. Rima.

Genuri si specii.

Literatura populara: basm, legenda, poveste, epopee, balada, 'Kosma'

 • Literatura culta: nuvela, povestire, poezii clasice si moderne
 • Teatru
 • Texte informative

1.2 Extragerea inlantuirii logice a evenimentelor, locul si insusirile evidente ale personajelor principale potrivit modalitatilor de organizare a secventelor textuale ale unui mesaj oral

Texte literare - populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii.

Texte nonliterare "utilitare".

1.3 Listarea particularitatilor si modificarilor intervenite in structura mesajului (paranteze, digresiuni)

 • Texte literare epice, lirice si dramatice

1.4 Sesizarea abaterilor de la normele limbii literare intr‑un mesaj ascultat

 • Propozitia
 • Armonia vocalica
 • Cuvant-silaba-litera/ grafem -sunet

2. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in producerea mesajelor orale

Competente specifice

Continuturi

2.1 Utilizarea corecta si valorificarea elementelor de lexic si a categoriilor semantice in enunturi proprii, asigurand coerenta ideilor

Acte de vorbire:

Identificare/diferentiere a unui obiect/persoana/fenomen/loc.

Mentinerea unei conversatii.

Stabilirea de relatii temporale in diverse situatii de comunicare.

Interpretarea sau reproducerea opiniei cuiva.

Formularea de argumente si contraargumente.

Stabilirea de comparatii sau analogii.

A descrie obiecte, mediul inconjurator, calatorii, a‑si exprima parerea in legatura cu bogatiile solului si subsolului tarii, particularitatile climei tarii, a retelei hidrografice, mijloacele rutiere maritime, feroviare si aeriene.

 • A face cunoscut tara de bastina (economie, comert, istorie).

2.2 Dezvoltarea conform unui plan a unei comunicari respectand normele morfosintactice in propozitii si fraze

Situatia de comunicare. Dialogul. Monologul. Dialogul formal si informal.

Structura textului oral

Organizarea logico-semantica a mesajului. Raportul dintre ideea principala si detaliu. Modalitati de argumentare.

Organizarea formala a mesajului. Progresia in textul oral monologat si dialogat. Paralelism intre elemente verbale si nonverbale in context.

2.3 Adaptarea la situatii de dialog sau monolog recurgand la elemente de afectivitate in prezentarea unei personalitati

Textul dialogat/monologat. Monologul expozitiv si demonstrativ. Dialogul informal si formal. Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Modalitati de exprimare a opiniilor.

3. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea mesajului scris

Competente specifice

Continuturi

3.1 Aplicarea tehnicilor vizand intelegerea textelor literare si nonliterare    cu accent pe valoarea expresiva a categoriilor lexicale

Limba vorbita si limba scrisa

Valori expresive ale categoriilor gramaticale, lexicale si stilistice

3.2 Recunoasterea modalitatilor specifice de organizare a textului epic si procedeelor de expresivitate a textului liric

Analiza textului

Particularitati narative, real si fantastic in epopei, structura textelor (povestire, rezumat, descriere, evocare, portret, dialog, monolog, momentele actiunii) , dictionar si diferite surse, particularitati poetice

3.3 Dezvoltarea obisnuintei de a selecta, citi si intelege sensul, observand organizarea morfologica si sintactica

 • Substantive
 • Adjective
 • Pronume
 • Numeral
 • Verb
 • Adverb
 • Postpozitie
 • Conjunctie
 • Interjectie

3.4 Analiza critica a informatiilor extrase

 • Cartea - Obiect cultural. Editura. Colectia. Asteriscul. Subsolul de pagina.

4. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in exprimarea scrisa

Competente specifice

Continuturi

4.1 Organizarea logica a secventelor textuale in functie de conditionari exterioare cu respectarea acuratetei gramaticale, ortografice si ortoepice

Organizarea textului scris. Planul de idei. Reorganizarea unui text narativ (expansiune/restrangere).

Scrierea de mana si prezentarea textului. Paginare. Structura grafica specifica a textului.

Punctuatia. Valoarea functionala si expresiva a semnelor de punctuatie.

4.2 Exprimarea in scris a opiniilor, sentimentelor si atitudinilor adaptate la destinatar, utilizand modalitati expresive si lexicale

Sensul de baza si sensul figurat.

Expresie

Figuri de stil

4.3 Utilizarea elementelor specifice exprimarii opiniilor     bazate pe judecati de valoare

Compozitie: scrisoare personala, cerere, spoturi publicitare

Scrierea functionala (pentru un scop practice, informativ). Text documentar. Fisa de biblioteca, fisa de lectura. Prezentarea unui eveniment cultural.

Scrierea reflexiva. Redactare de text care include o opinie personala.

Scrierea imaginativa. Structura descriptiva. Structura narativa (personal).

Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Comentarea unor secvente. Semnificatia titlului. Portret literar. Rezumatul unui text stiintific.

CLASA A VII-A

CONTINUTURILE INVATARII

Lectura

1.1 Cartea - Obiect cultural. Editura. Colectia. Asteriscul. Subsolul de pagina.

1.2 Teoria literara.

1.2.1. Autor - lector.

1.2.2.Structura operei literare. Inlantuire secventiala, timp si spatiu. Structura prozodica si ideea transmisa.

1.2.3. Sensul de baza si sensul figurat.

1.2.4. Versificatia. Strofa. Vers. Masura. Versul liber. Rima.

1.2.5.Genuri si specii.

1.3 Textul.

1.3.1.Texte literare - populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii.

1.3.2.Texte nonliterare "utilitare".

Texte sugerate:

Se vor selecta 8-10 texte literare de baza destinate studiului aprofundat. Textul nu va depasi o pagina. Din textele lungi se pot oferi fragmente semnificative.

Texte suplimentare din arealul autohton: vocabular, valori culturale si istorice regionale

1. Texte epice

1.1. Opere in proza din literatura populara: basm, legenda, poveste

Keloğlan. Sarı Kız Efsanesi. Nasreddin Hoca Fıkraları. Köroğlu Hikayesi.

1.2. Literatura culta: nuvela, povestire,

Bacayı İndir, Bacayı Kaldır. Unutulmaz Bir Gezi. Atatürk ve Eserleri. Acı-Tatlı Günler. Kahraman Asker. Gerçek Rüya.

2. Texte lirice

2.1. Opere poetice in literatura populara: epopee, balada, 'Kosma'

Ergenekon Destanı. Kosma.

2.2. Literatura culta: poezii clasice si moderne

Çoban Çesmesi. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi. Kesildi mi Ellerim. Yaz.

3. Teatru: piese scurte

4. Texte infirmative: articol

Mutlu Olmanın Yolu.

5. Compozitie: scrisoare personala, cerere, spoturi publicitare

Texte suplimentare in limba turca si tatara din Dobrogea: vocabular, valori: literare, culturale si istorice

Analiza textului

Particularitati narative, real si fantastic in epopei, structura textelor (povestire, rezumat, descriere, evocare, portret, dialog, monolog, momentele actiunii) , dictionar si diferite surse, particularitati poetice

Practica rationala si functionala a limbii

2.1. Comunicarea orala.

2.1.1. Situatia de comunicare. Dialogul. Monologul. Dialogul formal si informal.

2.1.2. Structura textului oral

(a)Organizarea logico-semantica a mesajului. Raportul dintre ideea principala si detaliu. Modalitati de argumentare.

(b)Organizarea formala a mesajului. Progresia in textul oral monologat si dialogat. Paralelism intre elemente verbale si nonverbale in context.

(c)Textul dialogat/monologat. Monologul expozitiv si demonstrativ. Dialogul informal si formal. Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Modalitati de exprimare a opiniilor.

Acte de vorbire

-identificare/diferentiere a unui obiect/persoana/fenomen/loc.

-mentinerea unei conversatii.

-stabilirea de relatii temporale in diverse situatii de comunicare.

-interpretarea sau reproducerea opiniei cuiva.

-formularea de argumente si contraargumente.

-stabilirea de comparatii sau analogii.

-a descrie obiecte, mediul inconjurator, calatorii, a‑si exprima parerea in legatura

cu bogatiile solului si subsolului tarii, particularitatile climei tarii, a retelei

hidrografice, mijloacele rutiere maritime, feroviare si aeriene.

- a face cunoscut tara de bastina (economie, comert, istorie).

2.2. Scrierea

2.2.1. Procesul scrierii.(a) Organizarea textului scris. Planul de idei. Reorganizarea unui text narativ (expansiune/restrangere).

(b) Scrierea de mana si prezentarea textului. Paginare. Structura grafica specifica a textului.

(c) Punctuatia. Valoarea functionala si expresiva a semnelor de punctuatie.

2.2.2. Contextele de realizare

(a)Scrierea functionala (pentru un scop practice, informativ). Text documentar. Fisa de biblioteca, fisa de lectura. Prezentarea unui eveniment cultural.

(b) Scrierea reflexiva. Redactare de text care include o opinie personala.

(c) Scrierea imaginativa. Structura descriptiva. Structura narativa (personal).

(d)Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Comentarea unor secvente. Semnificatia titlului. Portret literar. Rezumatul unui text stiintific.

Realizarea unitatilor didactice tine de optiunea autorului de manual si a profesorului. Aceste aspecte vor fi corelate cu studiul textului literar si nonliterar. Predarea-invatarea va urmari "limba in functiune", in variantele ei orala, scrisa, normata, literara. Se urmareste abordarea functionala si aplicativa a cunostintelor gramaticale. Se recomanda exercitii de tip analitic (de recunoastere, grupare, motivare, descriere, diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, completare, exemplificare, constructie).

Gramatica

Cunostinte generale

1.1Structura limbii

1.2.Limba vorbita si limba scrisa

2. Propozitia

2.1.Topica propozitiei

2.2.Privire de ansamblu .

3. Cuvant-silaba-litera-sunet: alte reguli legate de grafem-sunet

4. Sensurile cuvantului

4.1. Sensul de baza

4.2.Sensul figurat

4.3.Expresie

4.4.Terminologie specifica

5.Substantivul

5.1.Felurile substantivului

5.2.Cazurile substantivului

5.3.Structuri izafetice ale substantivului

5.4. Privire de ansamblu

6. Adejectivul.Sufixe    adjectivale specifice. Privire de ansamblu

7.Pronumele: pronumele-cuvat. Privire de ansamblu

8.Numeralul.Privire de ansamblu

9. Verbul

9.1.Verbe specifice ajutatoare

9.2.Modurile indicativ si optativ.Privire de ansamblu

10.Adverbul.Felurile adverbului. Privire de ansamblu

11. Pospozitia. Privire de ansamblu

12. Conjunctia. Privire de ansamblu

13.Interjectia. Privire de ansamblu

14.Ortografie. Privire de ansamblu

15. Punctuatia. Privire de ansamblu

Nota: Ceea ce este boldat reprezinta noile achizitii. Ceea ce este scris cu caracter italic are caracter facultativ si poate fi inclus in curriculum la decizia scolii.

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati de invatare:

* Exercitii de ierarhizare potrivit unor conditionari a elementelor unor enunturi de informare (identificarea cuvintelor pivot);

* Exercitii de sesizare a elementului perturbator in comunicarea orala;

* Exercitii de ascultare succesiva a mesajelor orale;

* Exercitii de identificare a unor argumente si contraargumente dintr‑un mesaj oral;

* Exercitii de povestire personalizata a unui mesaj receptat;

* Exercitii de identificare a unor modalitati specifice de intrare in dialog;

* Exercitii de identificare a reperelor dialogului;

* Exercitii de discriminare a naturii formale sau informale a dialogului;

* Exercitii de constructie dirijata a unor enunturi cu cuvintele si locutiunile noi;

* Exercitii de ascultare a unor mesaje din filme sau de pe caseta;

* Exercitii de identificare a mai multor planuri de comunicare orala;

* Exercitii de stabilire a sensului si a valorilor semantice ale unui cuvant din context;

* Exercitii de identificare a formei corecte a cuvintelor;

* Exercitii de sesizare a dezacordurilor gramaticale;

* Exercitii de descoperire din context a sensului logic al cuvintelor;

* Exercitii de comunicare potrivite unor conditionari externe;

* Exercitii de comunicare pe o tema aleasa personal;

* Exercitii de folosire a vitezei de comunicare;

* Exercitii de discriminare a ideiilor principale si a detaliilor;

* Exercitii de determinare a interactiunii dintre ideile principale si secundare;

* Exercitii de argumentare pe o tema data;

* Exercitii de identificare a sensului figurat al cuvintelor;

* Exercitii de utilizare a familiilor lexicale;

* Exercitii de sesizare a relatiilor de sinonimie, antonimie, omonimie, polisemie dintr‑o comunicare orala prin utilizarea dictionarului;

* Exercitii de construire a unei comunicari prin alipirea ideilor secundare la ideile principale;

* Exercitii de utilizare corecta a categoriilor gramaticale;

* Exercitii de construire a unei comunicari in cadrul clasei folosind dialogul;

* Exercitii de transformare a dialogului in monolog;

* Exercitii de evidentiere a propriilor idei folosind elementele monologului;

* Exercitii de comunicare orala in contexte formale sau informale;

* Exercitii de adaptare a comportamentului verbal si nonverbal la o situatie de comunicare inedita;

* Exercitii de citire adecvate regulilor de accentuare si tonalitate;

* Exercitii de identificare a structurii textelor epice si lirice;

* Exercitii de discriminare a trasaturilor textelor epice si lirice;

* Exercitii de folosire a diverselor stiluri de citire;

* Exercitii de modificare a semnificatiei in raport cu un context;

* Exercitii de dezvoltare a campurilor semantice;

* Exercitii de pronuntare corecta potrivit gradului de dificultate al textului;

* Exercitii de identificare a diferentelor dintre texte literare si nonliterare;

* Exercitii de identificare a cunostintelor necesare si a elementelor de baza fie din explicatiile profesorului, fie din cartile citite;

* Exercitii de prezentare a cartilor citite din bibliografia data identificand stilul acestora;

* Exercitii de exemplificare in scris a diferitelor tipuri de texte;

* Exercitii de structurare a textului in secvente;

* Exercitii de scriere evidentiind paragrafele care exemplifica ideea si tema textului;

* Exercitii de scriere corecta potrivit regulilor paginatiei unui text;

* Exercitii de folosire corecta a semnelor de punctuatie;

* Exercitii de utilizare a conectorilor adecvati la nivelul frazei;

* Exercitii de utilizare a formelor verbale adecvate;

* Exercitii de ordonare a detaliilor in functie de nivelul individual de percepere a realitatii inconjuratoare;

* Exercitii de valorificare a functiei stilistice;

* Exercitii de redactare in functie de motivatia personala;

* Exercitii de scriere folosind formule de felicitare si multumire;

CLASA A VIII-A

1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in receptarea mesajului oral

Competente specifice

Continuturi

1.1 Extragerea informatiilor dintr-un mesaj oral, sesizand coerenta ideilor, specificitatile structurale ale textului, modalitatile de adecvare a lexicului la scopul mesajului

Structura mesajului operei literare.

Structurarea operei literare epice si lirice.

Structura prozodica. Masura. Rima. Suprarima. Ritm. Vers. Strofa.

Genuri si specii. Genurile: epic, liric si dramatic.

Opere epice roman, nuvela, povestire

 • Opera lirice: epopeea. Kosma, poezii clasice si moderne
 • Teatru popular si cult
 • Texte informative: articol, anecdota, evocare,     jurnal

1.2 Intelegerea, urmarind integral un text oral, o piesa sau un scurt film, a     semnificatiei elementelor verbale si nonverbale, a inlantuirii logice a evenimentelor, conform modalitatilor de organizare a secventelor textuale sau vizuale

Texte literare - populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii.

Texte nonliterare utilitare.

Identificarea abaterilor de la normele limbii literare sesizand particularitatile gramaticale ale unui mesaj ascultat;

 • Propozitia
 • Armonia vocalica
 • Armonie consonantica
 • Cuvant - silaba - litera/ grafem - sunet

2. Utilizarea corecta si adecvata a limbii turce in producerea mesajelor orale

Competente specifice

Continuturi

2.1 Utilizarea pertinenta a elementelor lexicale, a categoriilor semantice, stilistice si gramaticale in structuri proprii, asigurand coerenta ideilor

Acte de vorbire (functiuni si reprezentari verbale)

Sustinerea argumentata a unui schimb verbal direct.

Exprimarea opiniilor personale sau a unei atitudini.

Formularea unei judecati critice.

Prezentarea unor proiecte (importanta protectiei mediului, importanta pacii, bucuria de a trai, cum poate fi de folos tarii, poporului, omenirii, intrajutorare si intelegere).

2.2 Dezvoltarea pe baza de plan a unei comunicari coerente, corecte si fluente cu respectarea normelor morfosintactice in propozitie sau fraza

Convergenta ideilor in jurul unei teme. Dialogul. Elemente verbale si nonverbale.

Organizarea logico-semantica a mesajului. Raportul dintre ideea principala si detaliu. Modalitati de argumentare.

Organizarea formala a mesajului. Progresia in textul oral monologat si dialogat. Paralelism intre elemente verbale si nonverbale in context.

Adaptarea atitudinii critice si tolerante fata de interlocutor, la situatii de dialog sau monolog, recurgand la elemente de afectivitate, paraverbale si nonverbale, in prezentarea unei activitati din mediul social

Textul dialogat/monologat. Monologul expozitiv si demonstrativ. Dialogul informal si formal. Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Modalitati de exprimare a opiniilor.

3. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea mesajului scris

Competente specifice

Continuturi

3.1 Aplicarea critica si selectiva a tehnicilor vizand intelegerea textelor literare si nonliterare, cu accent pe valoarea expresiva a categoriilor lexicale

 • Particularitati de sens ale cuvintelor: omonime
 • Valori expresive ale categoriilor gramaticale , lexicale si stilistice

3.2 Recunoasterea valorilor multiple ale unui text epic, liric sau dramatic cu exprimarea opiniilor personale

Analiza textului

Specificitati narative, real si fantastic in epopei, structura textelor (povestire, rezumat, descriere, evocare, portret, dialog, monolog, momentele actiunii) , dictionar si diferite surse, specificitati poetice ( campuri semantice, cuvinte pivot, simboluri)

3.3 Organizarea unui mesaj respectand normele gramaticale

 • Substantiv
 • Adjectiv
 • Pronume
 • Numeral
 • Verb
 • Adverb
 • Postpozitie
 • Conjunctie
 • Interjectie

3.4 Extragerea de note, informatii pentru a ajunge la finalitatile cerute

Cartea - obiect cultural. Anexele cartii.

4. Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in exprimarea scrisa

Competente specifice

Continuturi

4.1 Elaborarea unui text apartinand diverselor stiluri functionale potrivit regulilor de redactare, respectand acuratetea gramaticala, ortografica si ortoepica

 • Paginatie. Valoarea expresiva a semnelor grafice si de punctuatie.
 • Scrierea functionala. Completarea unor formulare tipizate.

4.2 Exprimarea in scris a opiniilor si argumentelor adaptate la receptor, utilizand modalitati expresive

Figuri de stil. Personificarea. Metafora.

Sensul de baza. Sensul auxiliar. Sensul figurat.

4.3 Utilizarea elementelor specifice argumentarii opiniilor     bazate pe judecati de valoare

 • Compozitie: scrisoare personala si oficiala, adeverinta, cerere

Structurarea analizei textului literar. Conspectul.

Scrierea reflexiva. Redactare de text care include o opinie personala.

Scrierea imaginativa. Structura descriptiva. Structura narativa (personal).

Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Comentarea unor secvente.

Semnificatia titlului. Portret literar. Rezumatul unui text stiintific.

CLASA A VIII-a

CONTINUTURILE INVATARII

Lectura

1.1 Cartea - obiect cultural. Anexele cartii.

1.2 Teoria literara.

1.2.1.Structura mesajului operei literare.

1.2.2. Structurarea operei literare epice si lirice.

1.2.3. Figuri de stil. Personificarea. Metafora.

1.2.4. Sensul de baza. Sensul auxiliar. Sensul figurat.

1.2.5. Structura prozodica. Masura. Rima. Suprarima. Ritm. Vers. Strofa.

1.2.6. Genuri si specii. Genurile: epic, liric si dramatic.

1.3. Textul

1.3.1. Texte literare - populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii.

1.3.2. Texte nonliterare utilitare.

Texte sugerate:

Se vor selecta 8-10 texte literare de baza destinate studiului aprofundat. Textul nu va depasi o pagina. Din textele lungi se pot oferi fragmente semnificative.

Texte literare

1.Texte epice: roman, nuvela, povestire

Yaprak Dökümü. Forsa. Mai Yalı.

2.Texte lirice

2.1.Opere in versuri din literatura populara: epopee, "kosma"

2.2.Literatura culta: poezii clasice si moderne

Sol Cennetin Irmakları. Leyla vü Mecnun. Çenk Türküsü. Geçmis Yaz. Söyle Sevda İçinde Türkümüzü.

3.Piese de teatru

3.1. Teatru popular:

Karagöz ile Hacivat

3.2. Teatru cult - comedie:

Sair Evlenmesi.

4.Texte informative: articol,anecdota, evocare, jurnal

5.Compozitie: scrisoare personala si oficiala, adeverinta, cerere

6.Texte suplimentare in limba turca si tatara din Dobrogea: vocabular, valori: literare, culturale si istorice

Analiza textului

Specificitati narative, real si fantastic in epopei, structura textelor (povestire, rezumat, descriere, evocare, portret, dialog, monolog, momentele actiunii) , dictionar si diferite surse, specificitati poetice ( campuri semantice, cuvinte pivot, simboluri)

Practica rationala a limbii: tipuri de comunicare

2.1. Comunicarea orala. Convergenta ideilor in jurul unei teme. Dialogul. Elemente verbale si nonverbale.

(a) Organizarea logico-semantica a mesajului. Raportul dintre ideea principala si detaliu. Modalitati de argumentare.

(b) Organizarea formala a mesajului. Progresia in textul oral monologat si dialogat. Paralelism intre elemente verbale si nonverbale in context.

(c) Textul dialogat/monologat. Monologul expozitiv si demonstrativ. Dialogul informal si formal. Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Modalitati de exprimare a opiniilor.

Acte de vorbire (functiuni si reprezentari verbale)

- sustinerea argumentata a unui schimb verbal direct.

- exprimarea opiniilor personale sau a unei atitudini.

- formularea unei judecati critice.

- prezentarea unor proiecte (importanta protectiei mediului, importanta pacii,

bucuria de a trai, cum poate fi de folos tarii, poporului, omenirii, intrajutorare si

intelegere).

2.2. Scrierea. Structurarea analizei textului literar. Paginatie. Valoarea expresiva a semnelor grafice si de punctuatie.

(a) Scrierea functionala. Completarea unor formulare tipizate. Conspectul.

(b)Scrierea reflexiva. Redactare de text care include o opinie personala.

(c)Scrierea imaginativa. Structura descriptiva. Structura narativa (personal).

(d)Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Comentarea unor secvente. Semnificatia titlului. Portret literar. Rezumatul unui text stiintific.

Realizarea unitatilor didactice tine de optiunea autorului de manual si a profesorului. Aceste aspecte vor fi corelate cu studiul textului literar si nonliterar. Predarea-invatarea va urmari "limba in functiune", in variantele ei orala, scrisa, normata, literara. Se urmareste abordarea functionala si aplicativa a cunostintelor gramaticale. Se recomanda exercitii de tip analitic (de recunoastere, grupare, motivare, descriere, diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, completare, exemplificare, constructie).

Gramatica

1.Cunostinte generale

2. Propozitia

2.1.Constructia propozitiei

2.2.Elementele propozitiei: subiect, subiect subinteles, sintagma cu functie de subiect; predicatul; complementul circumstantial; complementul direct si indirect.

3.Cuvant-silaba- litera-sunet

3.1.Armonie consonantica

3.2.Inmuierea consoanelor dure

3.3.Tipuri de alternanta consonantica

4.Particularitati de sens ale cuvintelor: omonime

5.Substantivul

5.1.Structuri izafetice ale substantivului

5.2.Substantive apartinand terminologiilor specifice

6.Adjectivul.Felurile adjectivului: adjective propriu-zise, adjective provenite prin schimbarea valorii gramaticale

7.Pronume.Pronume sub forma de sufix: de relatie si de apartenenta

8. Numeralul

9.Verbul

9.1.Verbe compuse

9.2.Modurile: conjunctiv, conditional-optativ, necesitativ, imperativ

10-Adverbul: de mod, loc, directie, timp

11.Postpozitii: 'için', 'karsı', 'beri', 'dolayı',üzere'

12.Conjunctia:'fakat','sanki','mademki','hem..hem', 'ne.ne', 'yine'

13.Interjectia

14.Ortografia

15.Punctuatia

Nota: Ceea ce este boldat reprezinta noile achizitii. Ceea ce este scris cu caracter italic are caracter facultativ si poate fi inclus in curriculum la decizia scolii.

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati de invatare:

* Exercitii de redare conditionata a unui mesaj oral;

* Exercitii de dezvoltare a unui enunt intr‑o alta situatie de comunicare;

* Exercitii de intelegere globala a mesajului si de adecvare a lexicului la semnificatia mesajului;

* Exercitii de folosire a capacitatii de identificare a cuvintelor pivot;

* Exercitii de decodare a elementelor nonverbale;

* Exercitii de construire a mesajelor orale insotite de elemente nonverbale;

* Exercitii de inventariere a bagajului lingvistic si de aplicare a acestuia intr‑un dialog;

* Exercitii de recunoastere a sensului cuvantului din context;

* Exercitii de inlocuire a cuvintelor noi cu sinonime si antonime;

* Exercitii de sesizare a structurilor morfologice si sintactice corecte si incorecte;

* Exercitii de dezvoltare a discursului si stilului personal;

* Exercitii de intelegere si folosire in cadrul comunicarilor a enunturilor conotative si denotative;

* Exercitii de initiere si finalizare a unui dialog;

* Exercitii de argumentare pe baza unui eveniment proiectat/realizat sau despre un personaj;

* Exercitii de sustinere a propriilor idei potrivit unui plan personal;

* Exercitii de respingere/aprobare a unor idei personale;

* Exercitii de constructie a unor enunturi in care sa foloseasca, potrivit manierei personale, sensul propriu si figurat al cuvintelor;

* Exercitii de utilizare paralela a sinonimelor, antonimelor si omonimelor;

* Exercitii de relationare a partilor de propozitie in propozitii si a propozitiilor in fraze;

* Exercitii de recunoastere a categoriilor morfologice;

* Exercitii de planificare/proiectare a ideilor pe baza unei teme date intr‑o comunicare insotita de elemente verbale si nonverbale;

* Exercitii de recunoastere a felului in care se combina modurile de expunere;

* Exercitii de recunoastere a expresivitatii artistice;

* Exercitii de utilizare a sensului proporiu si figurat al cuvintelor in diferite contexte;

* Exercitii de imbogatire a vocabularului cu ajutorul dictionarului; exercitii de folosire a valorilor stilistice a categoriilor morfologice;

* Exercitii de utilizare a cuvintelor derivate, a familiei lexicale si a campului semantic;

* Exercitii de analiza a elementelor etice si culturale dintr‑un text;

* Exercitii de transformare a obisnuintei de a citi in obisnuinta de a lua notite;

* Exercitii de identificare a particularitatilor textului;

* Exercitii de scriere a unei compuneri potrivit regulilor de redactare;

* Exercitii de redactare a unor texte functionale;

* Exercitii de redactare a unor texte cu caracter personal;

* Exercitii de evidentiere a trasaturilor specifice (peisaj, persoana, opera de arta);

* Exercitii de folosire a semnelor de punctuatie corespunzatoare;

* Exercitii morfosintactice de exprimare scrisa corecta;

* Exercitii de aprofundare a capacitatii de stilizare a unei compozitii (idei si sentimente);

* Exercitii de dezvoltare a capacitatii de redactare a unui eseu asupra unor evenimente sau asupra unei teme date;Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate