Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
EDUCATIE FIZICA Programa pentru examenul de definitivare in invatamant, obtinerea gradului didactic II


EDUCATIE FIZICA Programa pentru examenul de definitivare in invatamant, obtinerea gradului didactic II
R O M A N I A

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti - 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

EDUCATIE FIZICA

Programa

pentru

examenul de definitivare in invatamant

obtinerea gradului didactic II

Tematica

pentru

obtinerea gradului didactic I

NOTA DE PREZENTARE

Programele de perfectionare periodica (organizate o data la 5 ani) si cele pentru definitivarea in invatamant si acordarea gradelor didactice II si I profesorilor de educatie fizica din invatamantul preuniversitar, au fost elaborate in conformitate cu prevederile "Metodologoei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar" aprobata prin Ordinul Ministrului Nr.3770 din 19.05.1998.

La solicitarea Directiei Generale Resursr Umane, Directia Personal, Retea si Management scolar, centrele de perfectionare din reteaua invatamantului superior acreditate de Ministerul Educatiei Nationale, au inaintat propuneri vizand tematica, bibliografia aferenta si formele de organizare ale activitatii pentru fiecare forma de perfectionare continua.

Comisia Nationala de Educatie Fizica si Sport a constituit un grup de lucru alcatuit din cadre didactice din invatamantul superior de educatie fizica si sport, membrii grupurilor de lucru care au elaborat programele pentru invatamantul primar, gimnazial si liceal, profesori din reteaua preunivertsitara, inspectori scolari judeteni de specialitate si specialisti din Ministerul Educatiei Nationale, care, pe baza propunerilor primite, a elaboratprograme unitare pentru fiecare forma de perfectionare continua a profesorilor de educatie fizica din invatamantul preuniversitar.

Continutul programelor de perfectionare, elaborate diferentiat pentru fiecare forma (definitiv, grad II, grad I si perfectionare periodica) si pentru fiecare nivel de studii al profesorilor (profesori I, profesori II), au fost subordonate gradual, realizarii urmatoarelor obiective fundamentale:

consolidarea, actualizarea si extinderea continuturilor stiintifice specifice disciplinei;

corelarea si promovarea aspectelor novatoare din didactica generala si didactica(metodica) specialitatii;

reflectarea elementelor reformei invatamantului in domeniul educatiei fizice si sportului scolar si abordarea solutiilor optime de implementare a acestora.

Programele elaborate se adreseazadepartamentelo de formare si perfectionare continua a profesorilor de educatie fizica existente in invatamantul superior, constituind reperul principal pentru organizarea cursurilor de pregatire pentru definitivat si gradul II, a colocviului pentru gradul I, a cursurilor de perfectionare periodica, cat si a examenelor si a evaluarilor aferente.

De asemenea, aceste programe se adreseaza fiecarei categorii de profesori, oferindu-le toate datele necesare privind formele de perfectionare in care se pot incadra, continuturile tematice si bibliografia obligatorie actualizata, necesar a fi studiata, modul de desfasurare a activitatilor cat si sistemul de evaluare.

Pentru perfectionarea periodica, organizata o data la 5 ani, au fost elaborate programe separate pentru profesorii care predau educatia fizica in toate ciclurile de invatamant, si pentru cei care functioneaza in reteaua scolara cu program sportiv, orientand astfel continutul perfectionarii pe cerintele specifice fiecarui domeniu. De asemenea, la aceasta forma de perfectionare periodica, programele prevad continuturi (module) comune si module optionale, care pot acoperi diversitatea de interese ale cursantilor.

Comisia Nationala de Educatie Fizica si Sport Scolar a dezbatut si aprobat programele de formare continua a profesorilor de educatie fizica si sport, in sedinta din 14.02.2000.

PROGRAMA

DE

PERFECTIONARE PRIN

DEFINITIVAREA
IN INVATAMANT

PROFESORI II

OBIECTIVE :

 • Consolidarea competentelor de baza la nivel teoretic si operational:
  • Aprofundarea continuturilor specifice educatiei fizice scolare/instruirii elevilor din reteaua sportiva scolara;
  • Consolidarea cunostintelor psihopedagogice si metodice generale, specifice educatiei fizice / sportului scolar.
  • Utilizarea adecvata de strategii didactice, corespunzator situatiilor variate de instruire si educatie a elevilor.
 • Cunoasterea componentelor reformei invatamantului in domeniul educatiei fizice/sportului scolar:
  • planurile de invatamant;
  • programele scolare;
  • sistemul national scolar de evaluare.

PROBELE DE EXAMEN

 • inspectie speciala - conditioneaza prezentarea la examen;
 • obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia - scris;
 • obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia - oral;
 • pedagogie si elemente de psihologie - scris;
CURSURI / ACTIVITATI DE PERFECTIONARE A CANDIDATILOR
 • se pot organiza de institutiile de invatamant superior desemnate ca centre de perfectionare de catre Ministerul Educatiei Nationale;
 • participarea candidatilor este facultativa;
 • volum de pregatire = 60 ore, din care:
  • 30 ore - specialitate si metodica predarii acesteia

(20 ore curs; 10 ore seminar)

  • 30 ore - pedagogie si elemente de psihologie

(16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

 • aprecierea la probele de examen, orale si scrise, si la inspectia speciala se face prin note de la 10 la 1;
 • nota minima de promovare a inspectiei speciale este 7,00. Nota la inspectia speciala nu intra in calculul mediei la examen;
 • nota minima de promovare    a fiecarei probe scrise sau orale este 6,00;
 • media minima de promovare a examenului pentru definitivarea in invatamant este 6,00.

CONTINUTURI STIINTIFICE DE SPECIALITATE

Idealul, functiile si obiectivele educatiei fizice si sportului.

Sistemul de educatie fizica si sport din Romania.

Obiectivele cadru ale educatiei fizice scolare prevazute de programele pentru clasele I-IV si V-VIII si relatia acestora cu standardele de performanta.

Conceptele si notiunile de baza ale domeniului educatiei fizice si sportului.

Componentele procesului instructiv-educativ in educatia fizica scolara/in antrenamentul sportiv.

Caracterizarea prevederilor planurilor cadru de invatamant pentru clasele I-IV si V-VIII la aria curriculara educatie fizica si sport.

Structura programelor de educatie fizica si sport pentru clasele I-IV si V-VIII/pe ramura de sport.

Autonomia si dependenta profesorului de educatie fizica si sport in relatie cu programa de educatie fizica.

Tipurile de deprinderi motrice in educatia fizica scolara. Relatia dintre deprinderea motrica si priceperea motrica.

Aptitudini motrice de baza. Forme de manifestare, factorii care le conditioneaza, posibilitati si limite de dezvoltare in clasele I-IV si V-VIII.

Dezvoltarea fizica armonioasa. Elementele de continut si prioritatile de actionare in invatamantul primar si gimnazial.

Principiile de instruire in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv: continut, cerinte, modalitati de respectare in invatamantul primar si gimnazial.

Sistemul metodelor de instruire folosite in educatia fizica a elevilor din invatamantul primar si gimnazial/grupele de incepatori.

Sistemul mijloacelor educatiei fizice scolare/antrenamentului sportiv.

Sistemul formelor de organizare a educatiei fizice si sportului in ciclul primar si gimnazial/grupele de incepatori.

Lectia de educatie fizica/antrenament sportiv: tipologie, structura, dinamica efortului, densitate, particularitatile desfasurarii in conditii speciale.

Planificarea in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv: structura documentelor de planificare si corelatiile dintre acestea.

Continutul Sistemului national scolar de evaluare la educatia fizica si sport.

Semnificatia si continutul fisei individuale de evidenta a rezultatelor obtinute de elevi la sustinerea probelor de evaluare.

Sistemul competitional scolar al elevilor din invatamantul gimnazial.

Continutul si formele de organizare a sportului pentru toti in invatamantul primar si gimnazial.

DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE SCOLARE

Variantele de integrare a ariei curriculare educatie fizica si sport in schemele orare ale claselor din invatamantul primar si gimnazial, conform prevederilor planurilor de invatamant si reglementarilor Ministerului Educatiei Nationale, in vigoare.

Continuturile prevazute in programa de educatie fizica si sport care se predau la clasele care au in trunchiul comun o lectie saptamanal.

Continuturile prevazute in programa de educatie fizica si sport care se predau la clasele care au in trunchiul comun doua lectii saptamanal.

Variantele de continuturi ale activitatii didactice in orele afectate prin curriculumul la decizia scolii/optionale.

Variantele de continuturi ale activitatii didactice in orele afectate in regim extracurricular.

Modalitati de actionare in lectiile de educatie fizica, corespunzator cerintelor principiilor didactice.

Metodele verbale si oportunitatea folosirii lor in invatamantul primar si gimnazial.

Metodele intuitive si oportunitatea folosirii lor in invatamantul primar si gimnazial.

Metodele practice si oportunitatea folosirii lor in invatamantul primar si gimnazial.

Sistemul mijloacelor utilizate pentru influentarea pozitiva a dezvoltarii fizice a elevilor din ciclul primar si gimnazial.

Metode si mijloace de dezvoltare a aptitudinilor motrice (viteza, indemanare, forta, rezistenta, calitati motrice combinate) folosite in lectiile de educatie fizica din invatamantul primar si gimnazial.

Metodica predarii probelor atletice prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar si gimnazial.

Metodica predarii continuturilor apartinand gimnasticii prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar si gimnazial.

Metodica predarii jocurilor sportive prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar si gimnazial.

Metodica predarii ramurilor de sport alternative prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar si gimnazial.

Modalitati de crestere a densitatii motrice a lectiei de educatie fizica.

Tipologia si structura lectiilor afectate pentru instruirea elevilor intr-o ramura de sport optionala, prevazuta in curriculumul la decizia scolii sau in regim extracurricular.

Metodica elaborarii planului tematic anual.

Metodica elaborarii planului calendaristic semestrial.

Metodica elaborarii proiectului didactic.

Criteriile care stau la baza esalonarii pe semestre a probelor de control prevazute in Sistemul national scolar de evaluare si metodologia elaborarii scalelor proprii de notare.

Forme de organizare si continuturi specifice activitatilor sportiv-turistice de masa in invatamantul primar si gimnazial.

BIBLIOGRAFIE

Badiu, T. - Teoria si metodica educatiei fizice si sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

Carstea, G. - Teoria si metodica educatiei fzice si sportului, Ed. Universal, Bucuresti, 1993.

Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Dragnea, A. - Bota, A. - Teoria activitatilor motrice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

Dragan, I. - Selectia si orientarea medico-sportiva, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989.

Hrisca, A. - Predescu, T. - Darjan, C. - Baschet la copii si juniori, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1985.

Kunst-Ghermanescu, I. si colab.- Teoria si metodica handbalului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed. Driada, Bucuresti, 1997.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, volumul 9, Bucuresti, 1999.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucuresti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

Ministerul Educatiei Nationale, Serviciul national de evaluare si examinare- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, Ed. Scoala Romaneasca, Bucuresti, 1999.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE

PERFECTIONARE PRIN

DEFINITIVAREA
IN INVATAMANT

PROFESORI I

OBIECTIVE :

 • Consolidarea competentelor de baza la nivel teoretic si operational:
  • Aprofundarea continuturilor specifice educatiei fizice scolare/instruirii elevilor din reteaua sportiva scolara;
  • Consolidarea cunostintelor psihopedagogice si metodice generale, specifice educatiei fizice/sportului scolar.
  • Utilizarea adecvata de strategii didactice, corespunzator situatiilor variate de instruire si educatie a elevilor.
 • Cunoasterea componentelor reformei invatamantului in domeniul educatiei fizice/sportului scolar:
  • planurile de invatamant;
  • programele scolare;
  • sistemul national scolar de evaluare.

PROBELE DE EXAMEN

 • inspectie speciala - conditioneaza prezentarea la examen;
 • obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia - scris;
 • obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia - oral;
 • pedagogie si elemente de psihologie - scris;
CURSURI / ACTIVITATI DE PERFECTIONARE A CANDIDATILOR
 • se pot organiza de institutiile de invatamant superior desemnate ca centre de perfectionare de catre Ministerul Educatiei Nationale;
 • participarea candidatilor este facultativa;
 • volum de pregatire = 60 ore, din care:
  • 30 ore - specialitate si metodica predarii acesteia

(20 ore curs; 10 ore seminar)

  • 30 ore - pedagogie si elemente de psihologie

(16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

 • aprecierea la probele de examen, orale si scrise, si la inspectia speciala se face prin note de la 10 la 1;
 • nota minima de promovare a inspectiei speciale este 7,00. Nota la inspectia speciala nu intra in calculul mediei la examen;
 • nota minima de promovare    a fiecarei probe scrise sau orale este 6,00;
 • media minima de promovare a examenului pentru definitivarea in invatamant este 6,00.

CONTINUTURI STIINTIFICE DE SPECIALITATE

Functiile si obiectivele educatiei fizice.

Conceptele si notiunile de baza ale educatiei fizice si sportului.

Locul si rolul educatiei fizice scolare/retelei sportive scolare de performanta in sistemul de educatie fizica si sport din Romania.

Obiectivele cadru si standardele de performanta prevazute de programele de educatie fzica pentru ciclurile invatamantului preuniversitar.

Componentele procesului instructiv-educativ in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv si relatiile acestora cu obiectivele cadru stabilite de programe.

Caracterizarea prevederilor planurilor cadru de invatamant la aria curriculara educatie fizica si sport, pentru fiecare ciclu si profil din reteaua preuniversitara.

Structura programelor de educatie fizica si relatia dintre curriculum-ul nucleu si curriculum-ul extins.

Autonomia si dependenta profesorului de educatie fizica si sport in relatie cu programa de educatie fizica.

Tipuri de invatare motrica.

Tipologia deprinderilor motrice in educatia fizica scolara si fazele formarii acestora.

Motricitatea la varsta scolara mica, in etapa prepubertara, pubertara si a adolescentei.

Aptitudinile motrice de baza, specifice si combinate. Posibilitati si limite de dezvoltare in invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Principiile de instruire in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv. Aspecte diferentiate de aplicare/respectare a acestora in invatamantul primar, gimnazial si liceal/la grupele de incepatori, avansati si de performanta.

Sistemul metodelor de instruire folosite in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv din invatamantul primar, gimnazial si liceal/grupele de incepatori, avansati si de performanta.

Metode de dezvoltare a calitatilor motrice fundamentate pe relatia efort-odihna.

Execitiul fizic - mijloc specific de baza al educatiei fizice scolare/antrenamentului sportiv. Relatia sa cu celelalte categorii de mijloace.

Ansamblul formelor de organizare a educatiei fizice si sportului in ciclul primar, gimnazial si liceal.

Lectia de educatie fizica/antrenament sportiv: tipologie, structura, dinamica efortului, densitate, criterii de evaluare a eficientei.

Strategia elaborarii documentelor de planificare in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv: structura documentelor de planificare si relatiile dintre acestea.

Orientarea si continutul Sistemului national scolar de evaluare la educatia fizica si sport. Atributiile profesorului de educatie fizica in aplicarea acestuia.

Formele si continutul evidentei in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv. Semnificatia si continutul fisei individuale a elevului prevazuta in Sistemul national scolar de evaluare la educatia fizica si sport.

Sistemul competitional scolar al elevilor din invatamantul gimnazial, liceal si profesional.

Continutul si formele de organizare a activitatii sportive de masa in invatamantul primar, gimnazial si profesional.

DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE SCOLARE

Variantele optime de integrare a ariei curriculare educatie fizica si sport in schemele orare ale claselor din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, conform prevederilor planurilor de invatamant si reglementarilor Ministerului Educatiei Nationale, in vigoare.

Continuturile obligatorii, optionale si alternative prevazute de programele de educatie fizica si sport pentru invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Modul de realizare a continuturilor programelor de educatie fizica si sport in raport de numarul de ore saptamanal, prevazut in trunchiul comun al planului de invatamant.

Variantele de continuturi ale activitatii didactice la orele prevazute de curriculumul la decizia scolii.

Variantele de continuturi ale activitatii didactice la orele prevazute in regim extracurricular.

Strategii didactice de actionare corespunzator cerintelor principiilor de instruire.

Procedeele metodelor verbale, intuitive si practice folosite in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Metodologia utilizarii complexelor de dezvoltare fizica in lectiile din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Metode si mijloace folosite pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice (viteza, indemanare, forta, rezistenta, calitati motrice combinate) ale elevilor si locul acestora in lectiile de educatie fizica din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Modalitati de crestere a densitatii motrice in lectia de educatie fizica.

Tipologia si structura lectiilor de insturire a elevilor intr-o ramura de sport optionala, prevazuta in curriculumul la decizia scolii sau in regim extracurricular.

Metodica predarii probelor atletice prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Metodica predarii continuturilor apartinand gimnasticii prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Metodica predarii jocurilor sportive prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Metodica elaborarii planului tematic anual.

Metodica elaborarii planului calendaristic semestrial.

Metodica elaborarii proiectului didactic.

Variante de esalonare pe semestre a probelor de control prevazute in Sistemul national scolar de evaluare si metodologia elaborarii scalelor proprii de notare.

Forme de organizare si continuturi specifice activitatilor sportiv-turistice de masa in fiecare ciclu de invatamant.

BIBLIOGRAFIE

Badiu, T. - Teoria si metodica educatiei fizice si sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

Carstea, G. - Teoria si metodica educatiei fzice si sportului, Ed. Universal, Bucuresti, 1993.

Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Dragnea, A. - Bota, A. - Teoria activitatilor motrice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

Dragan, I. - Selectia si orientarea medico-sportiva, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989.

Hrisca, A. - Predescu, T. - Darjan, C. - Baschet la copii si juniori, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1985.

Kunst-Ghermanescu, I. si colab.- Teoria si metodica handbalului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed. Driada, Bucuresti, 1997.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, volumul 9, Bucuresti, 1999.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucuresti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

Ministerul Educatiei Nationale, Serviciul national de evaluare si examinare- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, Ed. Scoala Romaneasca, Bucuresti, 1999.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE

PERFECTIONARE PRIN

ACORDAREA

GRADULUI DIDACTIC II

PROFESORI II

OBIECTIVE :

 • Dezvoltarea competentelor profesionale generale si specifice.
  • Actualizarea, prelucrarea, esentializarea si dezvoltarea continuturilor specifice educatiei fizice scolare/antrenamentului sportiv.
  • Asimilarea si aplicarea metodologiei moderne in predarea diferitelor categorii de continuturi prevazute de programele scolare/pe ramura de sport.
  • Proiectarea activitatii instructiv-educative in contexte variate (numar de ore prevazute in schemele orare, dotare, conditii geoclimatice).
 • Angajarea in implementarea continutului reformei invatamantului in domeniul educatiei fizice si sportului scolar.
  • Intelegerea obiectivelor si finalitatilor invatamantului contemporan si a raporturilor dintre psihologia pedagogica, didactica si didactica specifica educatiei fizice/antrenamentului sportiv.
  • Initierea de actiuni de investigare a procesului instructiv-educativ cu scopuri amelirative.

PROBELE DE EXAMEN

 • doua inspectii curente apreciate cu calificativul minim 'bine', care conditioneaza efectuarea inspectiei speciale;
 • inspectie speciala - conditioneaza prezentarea la examen;
 • obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia, cu abordari interdisciplinare si de creativitate - scris;
 • pedagogie si elemente de psihologie - oral;
CURSURI / ACTIVITATI DE PERFECTIONARE A CANDIDATILOR
 • pot fi organizate de institutiile de invatamant superior desemnate ca centre de perfectionare de catre Ministerul Educatiei Nationale;
 • participarea candidatilor este facultativa;
 • volum de pregatire = 60 ore, din care:
  • 30 ore - specialitate si metodica predarii acesteia

(20 ore curs; 10 ore seminar)

  • 30 ore - pedagogie si elemente de psihologie scolara

(16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

 • aprecierea la probele de examen, orale si scrise si la inspectia speciala se face prin note de la 10 la 1;
 • nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8,00. Nota obtinuta la inspectia speciala nu intra in calculul mediei examenului;
 • nota minima de promovare    a fiecarei probe scrise sau orale este 7,00;
 • media minima de promovare a examenului pentru acordarea gradului
  didactic II este 7,00.

CONTINUTURI STIINTIFICE DE SPECIALITATE

Abordari actuale ale conceptelor si notiunilor de baza din domeniul educatiei fizice si sportului.

Contributia specifica a ariei curriculare 'educatie fizica si sport' la realizarea obiectivelor si finalitatilor ciclurilor curriculare de 'achizitii fundamentale' (Grupa mare, pregatitoare si clasele I-II), 'de dezvoltare' (clasele III-IV) si de 'observare si orientare' (clasele VII-IX).

Functiile si obiectivele educatiei fizice si sportului scolar/retelei sportive scolare de performanta in sistemul de educatie fizica si sport din Romania.

Relatiile dintre obiectivele cadru, obiectivele de referinta si standardele de performanta.

Obiectivele operationale in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv.

Categoriile de continuturi (obligatorii, extinderi, alternative, optionale) prevazute in programele de educatie fizica pe ramura de sport.

Posibilitatile de valorificare optima a prevederilor planurilor cadru de invatamant pentru clasele I-IV si V-VIII, la aria curriculara educatie fizica si sport.

Structura programei de educatie fizica si relatia dintre aceasta si numarul de ore de educatie fizica stabilit pentru o clasa.

Posibilitatile de optiune ale profesorului de educatie fizica si elevilor, corespunzator prevederilor programelor de educatie fizica pentru ciclul primar si gimnazial.

Caracteristicile invatarii motrice. Tipuri de invatare motrica.

Continutul si particularitatile formarii deprinderilor motrice (abordare interdisciplinara).

Motricitatea la varsta scolara mica, in etapa prepupertara si pubertara.

Prioritati in dezvoltarea aptitudinilor motrice ale elevilor din invatamantul primar si gimnazial.

Strategii de influentare a dezvoltarii fizice a elevilor din invatamantul primar si gimnazial.

Modalitati de respectare a cerintelor principiului accesibilitatii in educatia fizica scolara la invatamantul primar si gimnazial/grupele de incepatori si avansati.

Procedeele de utilizare a metodelor practice in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv in invatamantul primar si gimnazial/la grupele de incepatori si avansati.

Fundamente stiintifice ale metodelor de dezvoltare a calitatilor motrice bazate pe relatia efort-odihna.

Exercitiul fizic - mijloc specific de baza al educatiei fizice scolare/antrenamentului sportiv. Parametrii exercitiului fizic si factorii care ii pot creste eficienta.

Lectia de educatie fizica/antrenament sportiv: tipologie, structura, dinamica efortului, densitate, criterii de evaluare a eficientei acesteia.

Criteriile care stau la baza elaborarii documentelor de planificare in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv. Structura documentelor de planificare si relatiile dintre acestea.

Evaluarea predictiva, formativa si sumativa in educatia fizica scolara. Reflectarea acestora in Sistemul national scolar de evaluare la educatia fizica si sport.

Fisa individuala de evidenta a rezultatelor obtinute de elev la probele de evaluare: continut, valorificare.

Selectia elevilor/copiilor pentru constituirea echipelor reprezentative scolare/grupelor de incepatori.

Asociatia sportiva scolara: organizare, functii, sistem de activitati desfasurate.

DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE SCOLARE

Factori favorizanti si defavorizanti care stau la baza integrarii optime a ariei curriculare educatie fizica si sport in schemele orare ale claselor din invatamantul primar, gimnazial si profesional, conform prevederilor planurilor de invatamant si reglementarilor Ministerului Educatiei Nationale, in vigoare.

Posibilitatile de optiune ale profesorului prevazute de programa de educatie fizica si sport, in determinarea continuturilor care vor fi predate la nivelul fiecarei clase.

Variantele de continut si formele de constituire a colectivelor, in orele afectate prin curriculumul la decizia scolii.

Variantele de continut si formele de constituire a colectivelor in orele afectate in regim extracurricular.

Continutul programei elaborate de profesor pentru o disciplina optionala care se preda in orele afectate prin curriculumul la decizia scolii.

Ponderea cerintelor principiilor de instruire in etapele formarii deprinderilor motrice si dezvoltarii calitatilor motrice.

Procedeele metodelor verbale, intuitive si practice folosite in etapele de formare a deprinderilor motrice si de dezvoltare a calitatilor motrice in invatamantul primar, gimnazial si profesional.

Strategii de realizare a obiectivului cadru vizand influentarea dezvoltarii fizice a elevilor din invatamantul primar, gimnazial si profesional.

Sistemul metodelor si mijloacelor de dezvoltare a aptitudinilor motrice (viteza, indemanare, forta, rezistenta, calitati motrice combinate) ale elevilor, ponderea si locul acestora in lectiile de educatie fizica din invatamantul primar, gimnazial si profesional.

Particularitatile folosirii in lectiile de educatie fizica a metodelor de dezvoltare a calitatilor motrice bazate pe relatia efort-odihna.

Programarea de-a lungul anului scolar si metodica predarii probelor atletice prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar, gimnazial si profesional.

Programarea de-a lungul anului scolar si metodica predarii continuturilor apartinand gimnasticii, prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar, gimnazial si profesional.

Programarea de-a lungul anului scolar si metodica predarii jocurilor sportive, prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar, gimnazial si profesional.

Criteriile care stau la baza optiunii pentru predarea ramurilor de sport alternative prevazute in programele de educatie fizica pentru invatamantul primar, gimnazial si profesional si metodica predarii acestora.

Masuri, mijloace, metode si forme de organizare a exersarii care asigura cresterea densitatii motrice a lectiei de educatie fizica.

Metodica organizarii si desfasurarii lectiilor afectate instruirii elevilor intr-o ramura de sport optionala, prevazuta in curriculumul la decizia scolii sau in regim extracurricular.

Metodica elaborarii planului tematic anual.

Metodica elaborarii planului calendaristic semestrial.

Esalonarea probelor de control prevazute in Sistemul national scolar de evaluare, pe semestre si de-a lungul acestora, si metodologia elaborarii scalelor proprii de notare.

Activitati sportiv-turistice de masa organizate de Asociatia sportiva scolara.

BIBLIOGRAFIE

Badiu, T. - Teoria si metodica educatiei fizice si sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

Carstea, G. - Teoria si metodica educatiei fzice si sportului, Ed. Universal, Bucuresti, 1993.

Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Dragnea, A. - Bota, A. - Teoria activitatilor motrice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

Dragan, I. - Selectia si orientarea medico-sportiva, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989.

Hrisca, A. - Predescu, T. - Darjan, C. - Baschet la copii si juniori, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1985.

Kunst-Ghermanescu, I. si colab.- Teoria si metodica handbalului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed. Driada, Bucuresti, 1997.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, volumul 9, Bucuresti, 1999.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucuresti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

Ministerul Educatiei Nationale, Serviciul national de evaluare si examinare- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, Ed. Scoala Romaneasca, Bucuresti, 1999.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE

PERFECTIONARE PRIN ACORDAREA

GRADULUI DIDACTIC II

PROFESORI I

OBIECTIVE :

 • Dezvoltarea competentelor profesionale generale si specifice.
  • Actualizarea, prelucrarea, esentializarea si dezvoltarea continuturilor specifice educatiei fizice scolare/antrenamentului sportiv.
  • Asimilarea si aplicarea metodologiei moderne in predarea diferitelor categorii de continuturi prevazute de programele scolare/pe ramura de sport.
  • Proiectarea activitatii instructiv-educative in contexte variate (numar de ore prevazute in schemele orare, dotare, conditii geoclimatice).
 • Angajarea in implementarea continutului reformei invatamantului in domeniul educatiei fizice si sportului scolar.
  • Intelegerea obiectivelor si finalitatilor invatamantului contemporan si a raporturilor dintre psihologia pedagogica, didactica si didactica specifica educatiei fizice/antrenamentului sportiv.
  • Initierea de actiuni de investigare a procesului instructiv-educativ cu scopuri amelirative.

PROBELE DE EXAMEN

 • doua inspectii curente apreciate cu calificativul minim 'bine', care conditioneaza efectuarea inspectiei speciale;
 • inspectie speciala - conditioneaza prezentarea la examen;
 • obiectul de specialitate si metodica predarii acestuia, cu abordari interdisciplinare si de creativitate - scris;
 • pedagogie si elemente de psihologie - oral;
CURSURI / ACTIVITATI DE PERFECTIONARE A CANDIDATILOR
 • pot fi organizate de institutiile de invatamant superior desemnate ca centre de perfectionare de catre Ministerul Educatiei Nationale;
 • participarea candidatilor este facultativa;
 • volum de pregatire = 60 ore, din care:
  • 30 ore - specialitate si metodica predarii acesteia

(20 ore curs; 10 ore seminar)

  • 30 ore - pedagogie si elemente de psihologie scolara

(16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

 • aprecierea la probele de examen, orale si scrise si la inspectia speciala se face prin note de la 10 la 1;
 • nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8,00. Nota obtinuta la inspectia speciala nu intra in calculul mediei examenului;
 • nota minima de promovare    a fiecarei probe scrise sau orale este 7,00;
 • media minima de promovare a examenului pentru acordarea gradului
  didactic II este 7,00.

CONTINUTURI STIINTIFICE DE SPECIALITATE

Aspecte noi in terminologia domeniului educatiei fizice si sportului.

Contributia educatiei fizice si sportului scolar la realizarea idealului educational prevazut de Legea Invatamantului Nr. 84/1995 si a finalitatilor si obiectivele ciclurilor curriculare din invatamantul preuniversitar.

Interrelatiile educatiei fizice scolare/retelei sportive scolare de performanta cu celelalte substructuri ale sistemului de educatie fizica si sport din Romania.

Corelatiile dintre obiectivele cadru, obiectivele de referinta si standardele de performanta prevazute in programele de educatie fizica si sport pentru ciclurile invatamantului preuniversitar.

Semnificatia diversificarii continuturilor (obligatorii, extinderi, alternative, optionale) prevazute in programele scolare de educatie fizica/pe ramura de sport.

Factori favorizanti si defavorizanti in valorificarea optima a prevederilor planurilor cadru de invatamant pentru ciclurile si profilele invatamantului preuniversitar, la aria curriculara 'educatie fizica si sport'.

Relatia dintre curriculum-ul nucleu si curriculum-ul la decizia scolii.

Autonomia si dependenta conducerii scolii, profesorului de educatie fizica si elevilor in relatia cu planurile cadru de invatamant si programele scolare.

Tipurile de invatare implicate in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv.

Continutul si particularitatile fazelor formarii deprinderilor motrice din puncte de vedere interdisciplinare (fiziologic, psihologic si teoretic-metodic).

Prioritati si limite in influentarea dezvoltarii fizice a elevilor din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Relatia dintre principiile de instruire si tratarea diferentiata a elevilor in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv.

Continutul si particularitatile aplicarii 'circuitului', 'intervalului' si 'procedeului cu incarcaturi' in educatia fizica si sportiva scolara/antrenamentul sportiv.

Rationalizarea si standardizarea exercitiilor fizice in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv. Posibilitati si limite.

Lectia de educatie fizica/antrenament sportiv: tipologie, structura, dinamica efortului, densitate, criterii de evaluare a eficientei. Relatia lectie-sistem de lectii.

Planificarea in educatia fizica scolara/antrenamentul sportiv: structura documentelor de planificare; modalitati de reflectare in documentele de planificare a particularitatilor de sex, nivel diferentiat de pregatire, optiunile elevilor.

Competentele si capacitatile evaluate prin Sistemul national scolar de evaluare la educatie fizica si sport; posiblitatile de optiune ale profesorului si elevilor asupra instrumentelor de evaluare (probelor).

Rolul fisei individuale de evidenta a rezultatelor inregistrate de elevi in reglarea procesului didactic.

Selectia elevilor pentru constituirea echipelor reprezentative scolare/grupelor de nivel. Sistemul competitional al acestora.

Federatia sportului scolar si universitar, organism al Ministerului Educatiei Nationale, factor coordonator al activitatii asociatiilor sportive scolare.

DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE SCOLARE

Sistemul de actiuni necesar a fi intreprinse de catedrele de educatie fizica si de catre fiecare profesor pentru asigurarea integrarii optime a ariei curriculare educatie fizica si sport in schemele orare ale claselor, corespunzator prevederilor planurilor de invatamant si reglementarilor Ministerului Educatiei Nationale, in vigoare.

Posibilitatile de optiune oferite de programele de educatie fizica profesorilor si elevilor in determinarea continuturilor care vor fi predate.

Variantele de continut si formele de constituire a colectivelor in orele afectate prin curriculumul la decizia scolii.

Variantele de continuturi si formele de constituire a colectivelor de elevi in orele desfasurate in regim extracurricular.

Continutul programei elaborata de profesor pentru o disciplina optionala care se preda in orele afectate prin curriculumul la decizia scolii si situatiile in care se impune aceasta masura.

Sistemul masurilor didactice de actionare corespunzator cerintelor principiilor de instruire si efectele acestora in procesul de predare-invatare.

Procedee cu eficienta crescuta ale metodelor verbale, intuitive si practice folosite in educatia fizica din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Strategii eficiente de realizare a obiectivului cadru vizand influentarea dezvoltarii fizice a elevilor din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Strategii eficiente utilizate pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice (viteza, indemanare, forta, rezistenta, calitati motrice combinate) ale elevilor in lectiile de educatie fizica din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Ponderea probelor atletice prevazute de programele scolare, in planul tematic anual; programarea si metodica predarii acestora in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Ponderea continuturilor apartinand gimnasticii prevazute de programele scolare in planul tematic annual; programarea si metodica predarii acestora in fiecare ciclu de invatamant.

Ponderea jocurilor sportive in planul tematic anual, modurile de solutionare a optiunilor, programarea si metodica predarii acestora in fiecare ciclu de invatamant.

Criteriile care stau la baza optiunii pentru predarea ramurilor de sport alternative prevazute in programele de educatie fizica pentru toate ciclurile de invatamant; metodica predarii acestora, ponderea si programarea lor in planul tematic anual.

Masuri, mijloace si forme de organizare a exersarii care asigura optimizarea relatiei dintre densitatea motrica, functionala si pedagogica.

Programarea anuala a instruirii elevilor intr-o ramura de sport optionala prevazuta in curriculumul la decizia scolii sau in regim extracurricular si metodica organizarii si desfasurarii acestor lectii.

Metodica elaborarii planului tematic anul in variantele:

o ora saptamanal prevazuta in trunchiul comun;

doua ore saptamanal prevazute in trunchiul comun;

o ora saptamanal in trunchiul comun si o ora saptamanal prevazuta in curriculumul la decizia scolii, ca extindere sau aprofundare.

Metodica elaborarii planului calendaristic semestrial in variantele:

o ora saptamanal prevazuta in trunchiul comun;

doua ore saptamanal prevazute in trunchiul comun;

o ora saptamanal in curriculumul nucleu si o ora saptamanal prevazuta in curriculumul la decizia scolii, ca extindere sau aprofundare.

Esalonarea pe semestre si de-a lungul acestora a probelor de control prevazute in Sistemul national scolar de evaluare, metodologia elaborarii scalelor proprii de notare si criteriile care pot influenta notarea.

Organizarea campionatelor sportive ale scolii, selectia si pregatirea echipelor reprezentative scolare.

BIBLIOGRAFIE

Badiu, T. - Teoria si metodica educatiei fizice si sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

Carstea, G. - Teoria si metodica educatiei fzice si sportului, Ed. Universal, Bucuresti, 1993.

Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Dragnea, A. - Bota, A. - Teoria activitatilor motrice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

Dragan, I. - Selectia si orientarea medico-sportiva, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989.

Hrisca, A. - Predescu, T. - Darjan, C. - Baschet la copii si juniori, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1985.

Kunst-Ghermanescu, I. si colab.- Teoria si metodica handbalului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed. Driada, Bucuresti, 1997.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, volumul 9, Bucuresti, 1999.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucuresti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

Ministerul Educatiei Nationale, Serviciul national de evaluare si examinare- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, Ed. Scoala Romaneasca, Bucuresti, 1999.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE

PERFECTIONARE PRIN ACORDAREA

GRADULUI DIDACTIC I

OBIECTIVE

Stimularea activitatii de cercetare a procesului de predare-invatare-evaluare.

Abordarea problemelor noi ridicate de reforma invatamantului prin cercetari aplicative, constatativ ameliorative, operationale.

Valorificarea experientei cadrelor didactice in inovarea practicii scolare.

PROBELE PENTRU OBTINEREA GRADULUI DIDACTIC I

1. Colocviu de admitere

tematica si bibliografie aprobata de M.E.N. pentru fiecare specialitate;

tematica referitoare la:

- metodologia cercetarii procesului instructiv-educativ;

- metodologia elaborarii unei lucrari metodico-stiintifice;

- proiectarea activitatii scolare si extrascolare ;

este comuna pentru toate categoriile de cadre didactice, cu grad de aprofundare diferentiat in functie de nivelul de studii al cadrelor didactice inscrise la examen;

tematica referitoare la domeniul de specialitate specific, din care se alege tema lucrarii metodico-stiintifice, precum si bibliografiavor fi distincte pentru fiecare disciplina.

Aceste tematici si bibliografii vor fi propuse de catre unitatile de invatamant - centre de perfectionare - si vor fi aprobate de catre M.E.N.

2. Elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice sub indrumarea unui conducator stiintific stabilit de institutia cu competente in domeniu.

3. O inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente, ambele apreciate cu calificativul "foarte bine".

4. Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice in fata unei comisii instituite in acest scop.

PRECIZARI

Cadrele didactice inscrise pentru a sustine colocviul de admitere nu pot opta pentru un anumit conducator stiintific. Acesta este stabilit, potrivit legii, de institutia de invatamant superior.

Candidatii admisi dupa sustinerea colocviului, vor fi repartizati conducatorilor stiintifici in termen de maximum 7 zile de la desfasurarea colocviului, institutia afisand repartizarea candidatilor si programul de consultatii al fiecarui conducator stiintific.

Lucrarile metodico-stiintifice vor trata subiecte prevazute in tematica elaborata de centrele de perfectionare si aprobata de M.E.N., precum si alte teme propuse de candidati sau de institutiile de invatamant cu atributii de perfectionare, indeosebi teme vizand reforma curriculara, reforma in evaluarea randamentului scolar, educatia estetica, moral-civica, etc., optimizarea activitatii instructiv-educa-

tive si inovarea practicii scolare. Temele propuse vor fi supuse aprobarii in cadrul catedrelor de specialitate si in consiliul facultatii, inainte de sustinerea colocviului.

Lucrarea metodico-stiintifica trebuie sa releve:

contributia candidatului la perfectionarea activitatii instructiv-educative;

cercetarea personala a procesului instructiv-educativ;

aplicarea creatoare a unor idei pedagogice la conditiile concrete in care isi desfasoara activitatea;

experimentarea unor noi tehnici de lucru cu elevii;

extinderea unor experiente care au condus la rezultate superioare in procesul formarii elevilor, etc.

Aproximativ doua treimi din lucrare trebuie sa o constituie partea aplicativa experimentala, metodica si cel mult o treime, fundamentarea stiintifica.

Inspectia speciala se efectueaza de catre o comisie alcatuita din:

un cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector dr.), acesta fiind numai de specialitatea candidatului;

un inspector scolar de la inspectoratele scolare sau din M.E.N., ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, care are specialitatea candidatului si gradul didactic I.

Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice

se realizeaza in sedinte publice, in institutia de invatamant superior cu atributii in perfectionare, in sesiuni speciale, in perioadele stabilite de M.E.N.;

consta in:

prezentarea continutului lucrarii de catre candidat, indeosebi a partii metodico-aplicative si a eventualelor demonstratii;

prezentarea referatului conducatorului stiintific, care trebuie sa cuprinda contributiile si limitele lucrarii;

adresarea de intrebari candidatului de catre membrii comisiei cu privire la continutul lucrarii, la contributia personala, etc.;

discutii asupra calitatii si valorii lucrarii realizate de membrii comisiei si cadrele didactice prezente la sustinere.

Comisia pentru sustinerea lucrarii metodico-stiintifice este alcatuita din:

un presedinte, cadru didactic universitar (profesor, conferentiar sau lector dr.) cu specialitatea PEDAGOGIE;

un vicepresedinte, cadru didactic universitar (profesor, conferentiar, lector de.) de specialitatea candidatilor;

cconducatorul lucrarii metodico-stiintifice care se sustine.

Aprecxierea sustinerii lucrarii se face individual de catre cei trei membri ai comisiei, prin note de la 10 la 1:

nota minima de promovare a sustinerii lucrarii este 7(sapte);

media minima de promovare a sustinerii lucrarii este 8(opt);

media finala de promovare a lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza din nota acordata de conducatorul stiintific la recenzia lucrarii si din media obtinuta la sustinerea acesteia.

Media finala minima de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic I este 8(opt). Ea se calculeaza din media obtinuta la inspectia speciala si media finala de promovare a lucrarii metodico-stiintifice.

TEMATICA LUCRARILOR METODICO-STIINTIFICE

PENTRU GRADUL DIDACTIC I

 • Contributii teoretice si metodice privind valorificarea continuturilor programei de educatie fizica in formarea / dezvoltarea / educarea capacitatilor, competentelor si atitudinilor specifice la elevii din ciclul ______, clasa ______.
 • Particularitatile programarii continuturilor programei de educatie fizica si metodicii organizarii si desfasurarii lectiilor la clasa ______, din ciclul ____, in conditiile prevederii unei ore saptamanal in schema orara, in trunchiul comun.
 • Particularitatile programarii continuturilor programei de educatie fizica si metodicii organizarii si desfasurarii lectiilor la clasa ______, din ciclul _____, in conditiile prevederii unei ore saptamanal in schema orara, in trunchiul comun si a unei ore in curriculumul la decizia scolii, ca extindere sau aprofundare.
 • Programarea, continutul si metodica predarii ramurii de sport optionale _____ in ora prevazuta saptamanal in curriculumul la decizia scolii, la clasa ______.
 • Particularitatile organizarii si metodicii desfasurarii activitatii didactice la clasa ______ organizata pe grupe optionale, la orele prevazute in curriculumul la decizia scolii.
 • Contributii teoretice si metodice privind orientarea, continutul si organizarea activitatii didactice in orele prevazute in regim extracurricular la ciclul ______
 • Valentele formative, continutul si metodica predarii ramurii de sport alternative ______ prevazuta in programa scolara de educatie fizica si sport la ciclul ____
 • Verificarea experimentala a valentelor formative ale continuturilor ramurii de sport ______ necuprinsa in programa de educatie fizica si sport la ciclul _____
 • Contributii teoretice si metodologice privind elaborarea scalelor proprii de notare la probele prevazute in Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport si verificarea experimentala a eficientei acestora la clasa ________.
 • Corelatia dintre indicii dezvoltarii fizice si ai capacitatii motrice la elevii din clasa _______.
 • Metode, mijloace si forme de organizare cu eficienta crescuta in influentarea dezvoltarii fizice a elevilor din clasa ________ verificate experimental in lectiile de educatie fizica.
 • Obiectivele, continutul, ponderea in volumul total de ore, programarea si metodologia dezvoltarii calitatii motrice ____________ la elevii din clasa ______ in contextul prevederii a ________ore de educatie fizica saptamanal.
 • Obiectivele, ponderea in volumul total de ore, continuturile, programarea si metodologia predarii probelor atletice cuprinse in programa scolara la clasa ________ in contextul prevederii a ______ ore de educatie fizica saptamanal in schema orara.
 • Ponderea in volumul total de ore, programarea si metodologia predarii continuturilor apartinand gimnasticii, cuprinse in programa scolara la clasa _______ in contextul prevederii a ________ ore de educatie fizica saptamanal in schema orara.
 • Ponderea in volumul total de ore, continutul, programarea si metodologia predarii jocului sportiv __________ cuprins in programa scolara la clasa ______, in contextul prevederii a ________ore de educatie fizica in schema orara.
 • Masuri si proceduri metodice si organizatorice, verificate experimental, care asigura cresterea valorii densitatii motrice a lectiei de educatie fizica, la clasa _______.
 • Obiectivele, continuturile, metodologia si efectele tratarii diferentiate a elevilor la clasa _________.
 • Rolul factorilor afectivi si motivationali in manifestarea capacitatii de performanta la sportivii juniori din diferite ramuri de sport.
 • Rolul antrenamentului mental in etapa initierii in practicarea diferitelor ramuri de sport.
 • Particularitatile programarii si planificarii pregatirii elevilor cuprinsi in reteaua sportiva scolara.
 • Dinamica efortului copiilor si juniorilor in perioadele de pregatire (mezocicluri, microcicluri si lectii de antrenament), specifica diferilor ramuri de sport.
 • Procedee metodice si structuri de exercitii pentru dezvoltarea detentei si elasticitatii la copii si juniori.
 • Metodologia dezvoltarii indemanarii. Rolul echilibrului in prognoza si diagnoza capacitatii de performanta.
 • Capacitatile coordinatIve. Particularitatile investigarii si dezvoltarii acestora la copii si juniori, in diferite ramuri de sport.
 • Particularitatile aplicarii metodelor 'modelare si analogie' in proiectarea si desfasurarea antrenamentului copiilor si juniorilor in diferite ramuri de sport.
 • Metodologii de operationalizare a obiectivelor instruirii in educatia fizica si sport.
 • Comunicarea didactica si continutul acesteia in lectia de educatie fizica.
 • Educatia fizica scolara, cadru particular de favorizare a integrarii sociale.
 • Educatia fizica si sportul, mijloace de socializare.
 • Raportul 'statut real' - 'statut perceput', la profesorul de educatie fizica.
 • Dezvoltarea capacitatii de autoevaluare la elevi, prin mijloacele educatiei fizice si sportului.
 • Imaginea de sine, perceperea altora si structura relatiilor interindividuale, exprimate in lectia de educatie fizica.
 • Optimizarea comunicarii in grupul scolar prin mijloacele specifice educatiei fizice si sportului.
 • Dezvoltarea echilibrului emotional la elevi/sportivi prin mijloacele specifice. educatiei fizice si sportului.
 • Aspecte particulare ale selectiei si invatarii probei atletice ________ la grupa de incepatori.
 • Modelarea continutului instruirii si eficienta acesteia in proba atletica ________, la grupa ________, intr-un ciclu anual de pregatire.
 • Contributii privind elaborarea modelului de pregatire, intr-un ciclu anual, in proba atletica ________, la grupa ________.
 • Contributia exercitiilor de echilibru specifice gimnasticii ritmice sportive in dezvoltarea indemanarii.
 • Modelarea continutului instruirii si eficienta acesteia la grupa de _________ in gimnastica ritmica sportiva.
 • ContributII la imbunatatirea sistemului de actionare pentru invatarea tehnicii obiectelor portative in GRS, la nivelul grupelor de incepatoare.
 • Studiu experimental privind elaborarea unei baterii de probe si norme de control pentru pregatirea fizica in GRS, ierarhizata pe nivele de pregatire.
 • Studiu cu privire la elaborarea modelului de instruire a echipelor de dans folcloric romanesc, incepatori 9-10 ani, Clubul copiilor.
 • Contributii la elaborarea modelului biologic optim pentru practicarea GRS de performanta.
 • Studiu asupra dinamicii efortului in antrenamentul de GRS, la nivelul junioarelor.
 • Studiu asupra dinamicii efortului si a particularitatii folosirii mijloacelor de antrenament, la nivelul grupelor de incepatoare in GRS de performanta.
 • Valoarea instructiv-educativa a exercitiilor de gimnastica sub forma de joc la clasa _________.
 • Conceperea, realizarea si experimentarea unor instalatii si aparate ajutatoare, in vederea usurarii invatarii noilor structuri tehnice la aparatele din gimnastica sportiva.
 • Studiu privind modelarea continutului pregatirii ansamblelor de gimnastica ritmica sportivala grupa ___________.
 • Contributia exercitiilor acrobatice in perfectionarea capacitatilor de orientare spatio-temporala a elevilor din clasa __________.
 • Contributiile la imbunatatirea procesului de antrenament la echipele de baschet ______, din unitatile sportive scolare.
 • Investigarea si analiza prin referire la model, a potentialului biomotric al baschetbalistilor / stelor din grupa ________, varsta _________ ani.
 • Eficienta aplicarii unor procedee metodice si grupe de exercitii din jocul de baschet in dezvoltarea calitatii motrice ___________, in lectiile de educatie fizica la clasa __________.
 • Studiu privind selectia si pregatirea echipei reprezentative scolare de baschet in invatamantul gimnazial / liceal.
 • Studiu cu privire la particularitatile desfasurarii procesului de antrenament din unitatile sportive scolare, la baschet, grupa de ___________, varsta _____.
 • Optimizarea predarii jocului de fotbal prin folosirea aparaturii ajutatoare, la clasa __________.
 • Contributiile la imbunatatirea procesului de antrenament la echipele de fotbal ______, din unitatile sportive scolare.
 • Investigarea si analiza prin referire la model, a potentialului biomotric al fotbalistilor din grupa ________, varsta _________ ani.
 • Experimentarea unor sisteme de actionare predate prin metode participative - active, in scopul insusirii rapide a jocului de fotbal la clasa ________.
 • Studiu privind selectia si pregatirea echipei reprezentative scolare de fotbal in ciclul _______.
 • Eficienta jocurilor motrice, stafetelor si intrecerilor in insusirea tehnicii jocului de fotbal la clasa ________.
 • Studiu asupra potentialului biomotric la nivel de __________ si conturarea modelelor finale, intermediare si operationale la volei.
 • Studiu asupra eficientei actiunilor de joc la nivel de _________ si conturarea modelelor finale, intermediare si operationale la volei.
 • Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice pentru imbunatatirea jocului de aparare la nivelul echipelor de ____________.
 • Dinamica parametrilor efortului in pregatirea jucatorilor si a echipelor de handbal de la nivelul ____________.
 • Studiu experimental privind eficienta procedeelor de finalizare specifice jucatorilor din linia de semicerc, la nivel de ___________.
 • Cai si mijloace de individualizare a pregatirii handbalistilor juniori in vederea realizarii obiectivelor de performanta planificate.
 • Optimizarea mijloacelor specifice invatarii si perfectionarii invaluirilor la nivelul echipelor de juniori - film metodic.
 • Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice specifice invatarii si perfectionarii blocajului si plecarii din blocaj, la nivelul echipelor de juniori - film metodic.
 • Contributii la optimizarea procesului sistemic de selectie si pregatire al grupelor de incepatori handbal.
 • Contributii privind imbunatatirea pregatirii fizice in tenis (mijloace si metode pentru dezvoltarea ___________) la nivelul claselor cu profil de tenis sau grupelor din cluburile sportive scolare - varsta _________ ani.
 • Contributii privind imbunatatirea pregatirii tehnico-tactice in tenis (metode si mijloace pentru faza de joc _________) la nivelul ___________, varsta _____.
 • Studii asupra efortului in antrenamentul schiorilor ___________ din grupele de ___________ din C.S.S. sau L.P.S.
 • Elaborarea monografiilor sporturilor de iarna (pe discipline, probe, componente).
 • Mijloace moderne pentru imbunatatirea analizei tehnicii, in probele de schi-biatlon si pentru masurarea efortului.
 • Contributii privind imbunatatirea continutului pregatirii pe componentele antrenamentului schiorilor si biatlonistilor din grupele de ___________ din CSS sau LPS.
 • Standardizarea mijloacelor antrenamentului sportiv in cadrul unui micro-mezo si macrociclu, in probele de (fond-biatlon, alpin, sarituri, patinaj, bob-sanie).
 • Modele operationale pentru instruirea la schi si patinaj, in formele de organizare a activitatilor sportive recreative a tinerilor si adultilor.
 • Analiza cinematica si biomecanica a tehnicii actuale in schi/sarituri/patinaj si implicatiile metodologice.
 • Studiu asupra influentei antrenamentului sportiv organizat de inot/polo pe apa/ sarituri in apa, asupra dezvoltarii fizice, functionale si a capacitatii de efort, a sportivilor pe categorii de varsta din:
  • cluburile sportive scolare;
  • liceele, scolile (clasele) cu program sportiv.
 • Studiu, contributii, la optimizarea metodologiei selectiei jucatorilor de polo pe apa (pe categorii de varsta).
 • Modelarea pregatirii fizice specifice a inotatorilor din grupa __________:
 • Studiu privind recreativitatea biochimica a inotatorilor din grupa ________.
 • Studiu privind ameliorarea coordonarii neuro-musculare in pregatirea fizica pe uscat si specifica in apa, a inotatorilor din grupa ___________:
 • Studiu privind metodica moderna a pregatirii inotatorilor din grupa _______.
 • Metodologia perfectionarii calitatilor motrice specifice in procesul pregatirii anuale la: canotaj/ kaiac-canoe/yachting, la grupele de _______.
 • Contributii la determinarea relatiei dintre volumul si intensitatea efortului, in cadrul pregatirii anuale la: canotaj/yachting, la grupele de _______.
 • Posibilitati    si efecte privind predarea luptelor in scolile pentru elevii handicapati.
 • Cresterea capacitatii de rezistenta la luptatorii cadeti intr-un ciclu anual de pregatire.
 • Perfectionarea modelului pregatirii fizice la luptatorii juniori:
  • lupte libere;
  • lupte greco-romane.
 • Contributii la imbunatatirea metodicii invatarii procedeelor de inalta tehnicitate:
  • cadeti;
  • juniori.
 • Contributii la stabilirea modelului pregatirii pentru luptatorii cadeti:
  • lupte libere;
  • lupte greco-romane.
 • Studiu privind dezvoltarea rezistentei si vitezei in pregarirea copiilor si juniorilor la:
  • lupte greco-romane;
  • lupte libere.
 • Studiu privind stabilirea si insusirea combinatiilor tehnico-tactice, folosite in suprafata centrala de lupta si zona de pasivitate la:
  • lupte greco-romane (juniori);
  • lupte libere (juniori).
 • Studiu privind perfectionarea modelului tehnico-tactic la judoka juniori 17-18 ani din CSS sau LPS.
 • Studiu privind perfectionarea modelului tehnico-tactic la judoka cadeti 14-16 ani din CSS sau LPS.
 • Continutul si ponderea lucrului pe perechi in lectia de scrima, in cadrul grupelor de juniori din unitatile sportive scolare.
 • Aspecte privind ponderea pregatirii tehnico-tactice, in cadrul unui ciclu anual de pregatire al grupelor de juniori din unitatile sportive scolare.
 • Aspecte privind continutul si ponderea lectiilor individuale cu antrenorul, in cadrul unui ciclu anual de pregatire, la o grupa de avansati in cluburile sportive scolare sau LPS.
 • Studiu privind aptitudinile psiho-motrice la tragatorii din elita tirului national si international.
 • Studiu comparativ al dinamicii efortului intr-un ciclu anual sau olimpic, la tragatori din scoli diferite de tir.
 • Studiu de personalitate la tragatorii din elita tirului national si international.
 • Contributii la perfectionarea metodologiei instruirii in tir la nivelul juniorilor.
 • Contributii la perfectionarea metodologiei instruirii la probele de pusca, pistol sau talere, la grupele de _______.
 • Studiu tehnic si biomecanic al pozitiilor de tragere in tirul cu pusca; implicatii metodologice.
 • Studiu tehnic si biomecanic al pozitiilor de tragere in tirul cu pistolul; implicatii metodologice.
 • Studiu tehnic si biomecanic al pozitiilor de tragere in tirul la talere; implicatii metodologice.
 • Studiu tehnic si biomecanic al pozitiilor de tragere in tirul cu arcul; implicatii metodologice.

BIBLIOGRAFIE

Badiu, T. - Teoria si metodica educatiei fizice si sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

Carstea, G. - Teoria si metodica educatiei fzice si sportului, Ed. Universal, Bucuresti, 1993.

Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Dragnea, A. - Bota, A. - Teoria activitatilor motrice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

Dragan, I. - Selectia si orientarea medico-sportiva, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989.

Hrisca, A. - Predescu, T. - Darjan, C. - Baschet la copii si juniori, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1985.

Kunst-Ghermanescu, I. si colab.- Teoria si metodica handbalului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed. Driada, Bucuresti, 1997.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, volumul 9, Bucuresti, 1999.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucuresti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

Ministerul Educatiei Nationale, Serviciul national de evaluare si examinare- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, Ed. Scoala Romaneasca, Bucuresti, 1999.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE PERFECTIONARE

PERIODICA

(O DATA LA 5 ANI)

PENTRU PROFESORII DE EDUCATIE FIZICA

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

 • Actualizarea    continuturilor specialitatii si a didacticii acesteia, a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului.
 • Racordarea la tehnicile de instruire si educatie eficienta, pe plan national si mondial.
 • Dezvoltarea competentelor referitoare la:
  • aplicarea noilor planuri de invatamant;
  • strategiile didactice active;
  • modalitatile de formare a stilului activitatii, atitudinilor, convingerilor si sensibilitatii elevilor;
  • evaluarea randamentului scolar;
  • creativitatea individuala si de grup;
  • reglarea - autoreglarea activitatii instructiv-educative.
 • Dezvoltarea unor comportamente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii;
 • Schimbarea mentalitatii personalului didactic cu privire la competentele necesare profesiei didactice, care nu se reduc la cele ale specialistului intr-un domeniu;
 • Depasirea decalajului dintre obiectivele sistemului de invatamant, dominant formative si de integrare socio-profesionala si procesul formarii/perfectionarii cadrelor didactice actual dominant academic.

DURATA PROGRAMULUI = 100 ORE

STRUCTURA ACTIVITATILOR:

 • specialitate: nivel teoretic; operational si creator = 20 ore;
 • metodica spcialitatii: nivel teoretic; operational si creator = 20 ore;
 • pedagogie si elemente de psihologie: nivel teoretic; operational si creator = 50 ore;
 • legislatia generala si scolara = 10 ore.

DESFASURARE:

 • comasat - o data la 5 ani
 • esalonat - intr-un interval de 5 ani

EVALUAREA se realizeaza prin:

 • colocviu la pedagogie si elemente de psihologie;
 • lucrare practica la metodica predarii specialitatii (elaborarea de: instrumente metodologice; proiecte de activitati didactice si extradidactice; probe de evaluare; studii personale publicate).

CONTINUTUL STIINTIFIC DE SPECIALITATE = 20 ORE

 • Relatia dintre idealul, esenta, functiile si obstacolele generale ale educatiei fizice si sportului si obiectivele cadru/competentele generale, obiectivele de referinta/competentele generale, obiectivele de referinta/competentele specifice ale educatiei fizice si sportului scolar, prevazute in actualele programe.
 • Orientarea procesului didactic de la preponderenta predarii-insusirii de continuturi catre formarea de capacitati, competente si atitudini specifice unui tanar care a primit o educatie fizica si sportiva.
 • Descentralizarea si autonomia unitatilor scolare in aplicarea noilor planuri de invatamant la aria curriculara educatie fizica si sport.
 • Autonomia profesorilor si elevilor in aplicarea noilor programe scolare de educatie fizica si sport.
 • Diversificarea posibilitatilor de optiune ale elevilor in aplicarea noului sistem de evaluare scolara la disciplina educatie fizica si sport, modalitate de intampinare a motivatiei, interesului si particularitatilor individuale ale acestora.
 • Modernizarea si diversificarea ofertei de continuturi ale educatiei fizice si sportului scolar, factori de crestere a adoptabilitatii la conditiile materiale si de stimulare a spiritului activ-participativ al elevilor.
 • Predarea-invatarea-evaluarea, componente ale unui proces unic (Teoria comunicarii). Semnificatia teoriei procesului de predare-invatare-evaluare pentru activitatea didactica a profesorului de educatie fizica.
 • Strategii didactice cu eficienta crescuta in realizarea:

dezvoltarii fizice armonioase a elevilor, si a capacitatii si competentei acestora de a o mentine/ameliora/corecta;

dezvoltarii calitatilor motrice ale elevilor, si a capacitatii si competentei acestora de a le mentine si dezvolta;

capacitatii elevilor de a practica probe/ramuri de sport in scop compensator, de fortificare, competitiv sau recreativ.

 • Reflectarea particularitatilor individuale si de grup (sex, disponibilitati motrice, optiuni) in planificarea si proiectarea didactica.
 • Specificitatea evaluarilor predictive, formative si sumative in educatia fizica si sportul scolar.
 • Fitness-ul - componenta a stilului de viata al omului modern.

LUCRARI METODICE:

elaborarea 'tabloului' capacitatilor, competentelor si atitudinilor care trebuie formate/dezvoltate prin educatia fizica si sport scolar, diferentiat, pe cicluri de invatamant;

elaborarea si argumentarea unor scale proprii de notare pentru o clasa la care cursantul isi desfasoara activitatea didactica;

propuneri argumentate de noi categorii de continuturi pentru educatia fizica si sportului scolar, la diferite cicluri de invatamant;

elaborarea de planuri tematice anuale, planuri calendaristice semestriale, proiecte didactice, in care sa se reflecte particularitatile de sex, de grup si de optiuni.

DIDACTICA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI SCOLAR=20 ORE

Programarea anuala si semestriala a continuturilor educatiei fizice si sportului in regim de o ora pe saptamana, pentru invatamantul gimnazial, liceal si profesional.

LUCRARI METODICE:

Analiza de planuri tematice anuale si planuri calendaristice semestriale model;

Elaborarea de planuri tematice anuale si planuri calendaristice semestriale, corespunzator conditiilor concrete in care cursantul isi desfasoara activitatea didactica.

Variante ale structurii lectiei de educatie fizica desfasurata in regim de o ora saptamanal.

LUCRARI METODICE:

Analize de proiecte didactice model;

Elaborari de proiecte didactice cu structuri variate si argumentarea lor.

Ramuri de sport, cicluri tematice, care pot fi abordate in orele prevazute in curriculumul la decizia scolii, in regim optional. Metodologia elaborarii programelor si a desfasurarii activitatii.

Module practico-metodice si demonstrative optionale:

  • Controlul si metodica predarii dansului sportiv in regim optional, in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.
  • Continutul si metodica predarii sportului aerobic in regim optional, in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.
  • Continutul si metodica predarii gimnasticii ritmice sportive in regim optional, in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.
  • Continutul si metodica predarii culturismului, in regim optional, in invatamantul liceal si profesional.
  • Continutul si metodica predarii badmintonului in regim optional.
  • Continutul si metodica predarii artelor martiale/elemente ale sporturilor de autoaparare, in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional

Modul de abordare si proiectare a dezvoltarii calitatilor motrice ale elevilor in contextul prevederilor noilor planuri de invatamant.

LECTII DEMONSTRATIVE:

metode, mijloace, forme de organizare a exersarii si parametrii de efort eficienti, pentru dezvoltarea calitatilor motrice in invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional.

Esentializarea si instruirea intensiva in predarea probelor/ ramurilor de sport prevazute in programele scolare pentru invatamantul gimnazial, liceal si profesional.

LECTII DEMONSTRATIVE

cu teme vizand probele de atletism;

cu teme vizand continuturile gimnasticii;

cu teme vizand jocurile sportive.

Optional:

cu teme vizand predarea inotului;

cu teme vizand predarea schiului;

cu teme vizand predarea patinajului (pe gheata sau pe rotile)

Primul ajutor si recuperarea functionala in traumatismele care pot apare in educatia fizica scolara.

Lectii de laborator:

pansamente si bandaje;

imobilizarea luxatiilor si fracturilor;

hemostazele;

recuperarea dupa intinderi, entorse, rupturi musculare, luxatii si fracturi (kinetoterapie).

Optional:

Modificari ale regulamentelor ramurilor de sport care se practica in educatie fizica si activitatea sportiva scolare.

BIBLIOGRAFIE

Badiu, T. - Teoria si metodica educatiei fizice si sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

Carstea, G. - Teoria si metodica educatiei fzice si sportului, Ed. Universal, Bucuresti, 1993.

Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Dragnea, A. - Bota, A. - Teoria activitatilor motrice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

Dragan, I. - Selectia si orientarea medico-sportiva, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1989.

Hrisca, A. - Predescu, T. - Darjan, C. - Baschet la copii si juniori, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1985.

Kunst-Ghermanescu, I. si colab.- Teoria si metodica handbalului, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.

Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.

Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed. Driada, Bucuresti, 1997.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a, volumul 9, Bucuresti, 1999.

Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul national pentru curriculum - Curriculum national - Programe scolare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucuresti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

Ministerul Educatiei Nationale, Serviciul national de evaluare si examinare- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, Ed. Scoala Romaneasca, Bucuresti, 1999.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE PERFECTIONARE

PERIODICA (O DATA LA 5 ANI)

PENTRU PROFESORII

DIN CLUBURILE SPORTIVE SCOLARE SI DIN UNITATILE DE INVATAMANT CU PROGRAM SPORTIV

OBIECTIVELE PROGRAMULUI
 • Insusirea noilor orientari privind dirijarea efortului la incepatori si avansati pe baza relatiei dintre marimea, caracterul si orientarea acestuia.
 • Insusirea teoriilor privind evolutia caracteristicilor organismului prin antrenamentul sportiv.
 • Intelegerea si operarea cu regulile ce stau la baza unei dinamici optime a efortului in cadrul macrociclurilor, mezociclurilor si microciclurilor.
 • Intelegerea mecanismelor de elaborare a programelor si planurilor de pregatire (macrociclu, mezociclu , microciclu si lectii).
 • Intelegerea si aplicarea la situatii concrete a regulilor de stabilire a structurii antrenamentului sportiv.
 • Formarea capacitatii de a elabora criterii, probe si baremuri de selectie.
 • Formarea capacitatii de a elabora teste motrice, de a le valida si standardiza.
CONTINUTUL STIINTIFIC DE SPECIALITATE

PRELEGERI

 • Relatiile dintre marimea, orientarea si caracterul efortului, pe de o parte, si mijloacele de baza, specifice, competitionale si de refacere, pe de alta parte.
 • Adaptarea in antrenamentul sportiv (caracteristicle adaptarii) privind procesul dezvoltarii capacitatii de performanta.
 • Caracterul ciclic al antrenamentul sportiv si dinamica efortului in structurile de diferite tipuri.
 • Metodologia elaboratii programelor si planurilor de antrenament de diferite marimi.
 • Evaluarea in antrenamentul sportiv: metode, tehnici, aparate, criterii, teste.

ACTIVITATI PRACTICO-METODICE

 • Strategia elaborarii modelelor de pregatire si concurs (prognoza, elaborarea, programare).
 • Metodologia elaborarii unui mezociclu la ramura de sport preferata (Elaborarea de catre cursanti a unui mezociclu si sustinerea acestuia.

BIBLIOGRAFIE

 1. Dragnea, A. - Antrenamentul sportiv, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.
 2. Epuran, M. - Modelarea conduitei sportive. Editura 'Sport Turism', Bucuresti, 1990.
 3. Israel, S. - Stimulii variabili de antrenament pentru dezvoltarea capacitatii speciale de performanta. In 'Evaluare si Sport'. Sportul de Performanta Nr. 356, 357, 358. Centrul de Cercetari petnru Problemele Sportului, Bucuresti, 1994.
 4. Nicu, A. - Antrenamentul sportiv modern. 'Editis', Bucuresti, 1994.
 5. Renato, M. - Bazele teoreticii ale antrenamentului sportiv. Sportul de Performanta Nr. 371-372, Centrul de Cercetari pentru Problemele Sportului, Bucuresti, 1996.
 6. Shepard, J. - Fiziologia exercitiului si performanta sprotiva. In 'Fiziologia Sportului'. Sportul de performanta Nr. 353, 354, 355, Centrul de Cercetari pentru Problemele Sportului, Bucuresti, 1994.
 7. Weineck, J. - Biologia sportului. (Copilul si sportul). In 'Sportul la copii si juniori, Nr. 1(94) - 2 (95) 1994. Centrul de Cercetari pentru Problemele Sportului, Bucuresti, 1994.
 8. Weineck, J. - Biologia sportului, Volumul I (Sistemele functionale si antrenamentul sportiv). Sportul de Performanta Nr. 365-366. Centrul de Cercetari petnru Problemele Sportului, Bucuresti, 1995.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

CONTINUTUL METODICII PREDARII DIFERITELOR

RAMURI DE SPORT

PRELEGERI

 • Ramuri de sport cu monostructura (atletism, inot, etc.)
 • Ramuri de sport polistructura (jocuri sportive, etc.)
 • Combinatii de probe (poliatloane).

LUCRARI PRACTICO-METODICE

 • Strategii    de invatare si perfectionare in ramurile de sport cu monostructura.
 • Strategiile de dezvoltare a capacitatii de performanta specifice ramurilor de sport polistructura.
 • Caracteristicile antrenamentului polivalent (aerob, anaerob, mixt) in ramurile de sport cu poliatloane.

BIBLIOGRAFIE

 1. Cretulesteanu, G. - Jivan, I. - Cirla L. - Inot, curs de baza ANEFS, Bucuresti, 1992.
 2. Cismas G. - Tehnica luptelor greco-romane, Editura Sport-Turism, bucuresti, 1988.
 3. Hantau, I. - Judo - curs de baza, ANEFS, Bucuresti, 1994
 4. Hrisca, A. - Predescu, T. - Negulescu, C. - Baschet, curs de baza, IEFS, Bucuresti, 1987.
 5. Kunst Ghermanescu, I. - Gogaltan, V. - Jianu, E. - Teoria si metodica handbalului, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
 6. Motroc, I. - Cojocaru, V. - Fotbal, curs de baza, volumul 1, 2, 3, ANEFS, Bucuresti, 1991.
 7. Motroc, I. - Fotbal la copii si juniori, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996.
 8. Moise, G. - Moise, D. - Dobosi, St. - Tenis pentru incepatori, Garamond, Bucuresti, 1995.
 9. Podlaha, R. - Hidi I. - Bedo, C. - Solomon, M. - Popescu, G. - Grigore, V. - Curs de gimnastica, IEFS, Bucuresti, 1989.
 10. Stroie, St. - Murafa, N. - Roman St., Tudor S. - Volei, curs de baza, IEFS, Bucuresti, 1987.
 11. Stanescu, I. - Barbu, C. - Stoica, M. - Atletism, metodica predarii, ANEFS, Bucuresti, 1993.
 12. Tatu, T. - Alexandrescu, D. - Ardeleanu, T. - Atletism, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983.
 13. Vieru, N. - Manual de gimnastica sportiva, Ed.Driada, Bucuresti, 1997.

*

Centrele de perfectionare abilitate de catre Ministerul Educatiei Nationale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucrari de referinta, aparute in tiraje corespunzatoare, la edituri de specialitate consacrate.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate