Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PROGRAMA Pentru examenul de obtinere a gradului didactic II - Maistri instructori Specializare : Maistru pentru industria produselor fainoase si panificatie


PROGRAMA Pentru examenul de obtinere a gradului didactic II - Maistri instructori Specializare : Maistru pentru industria produselor fainoase si panificatie


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUIPROGRAMA

Pentru examenul de obtinere a gradului didactic II

Maistri instructori

Specializare : Maistru pentru industria produselor fainoase si panificatie

I.           NOTA INTRODUCTIVA

Programa pentru examenul de obtinere a gradului didactic II de catre maistri instructori reprezinta documentul curricular si normativ de baza in temeiul caruia vor fi structurate si asigurate atat orientarea generala in domeniul cunoasterii stiintifice si didactic/metodice a domeniului de referinta, cat si parcurgerea, prin studiu sistematic, a unei tematici adaptate nivelului profesional al cadrului didactic, relevante, moderne si cu o sensibila deschidere interdisciplinara.

Programa este conceputa ca baza necesara si utila atat pentru perfectionarea continua, cat si pentru testarea/evaluarea conceptiei, cunoasterii, intelegerii si interpretarii principalelor roluri profesionale ale functiei din perspectiva nivelurilor carierei didactice. Acestea se vor corela cu normativitatea psihopedagogica pe baza careia sunt proiectate, aplicate si inovate structurile si unitatile de competente - cunostintele, abilitatile, valorile si atitudinile - corespunzatoare standardelor si statutului asumat/jucat de cadrul didactic in unitatile de invatamant preuniversitar din Romania

In cadrul acestei programe, de importanta majora sunt acele componente care vor valoriza rolul constructiv, coparticipativ al cadrului didactic in calitatea sa de actor cu statut de educator, de purtator al mesajelor stiintei si tehnologiei, de reprezentant al comunitatii profesorilor de specialitate institutia scolara si substanta competentelor dobandite de acesta, in concordanta cu motivatia profesionala, cu o serie de roluri specifice.

Au fost urmarite formarea si structurarea competentelor pentru maistri instructori, cu aplicare la specificul activitatilor de instruire practica. Pe langa competentele specifice, in specialitate, sunt vizate competentele pentru indeplinirea eficienta a unui rol social precum si competentele metodice.

Tematica programei reflecta ponderile:

continuturilor destinate pentru formarea competentelor stiintifice ( aprox.. 60% );

continuturilor destinate formarii competentelor didactice, incorporand metodica si aplicatiile scolare ale domeniului ( aprox. 30%);

continuturilor altor tipuri de competente necesare cadrelor didactice - competente cheie ( aprox. 10% ).

Continuturile programei urmaresc sporirea flexibilitatii, mobilitatii ocupationale si cresterea gradului de adaptabilitate a maistrilor instructori la evolutia tehnica, tehnologica si economica in domeniu.

Programa este orientata pe evaluarea calitatii conceptiei didactice si a modalitatilor concrete prin care maistrul instructor pune elevii in situatii de invatare eficienta, menite sa conduca la formarea competentelor prevazute in standardele de pregatire profesionala. Aceasta orientare este cu atat mai necesara in prezent, cand flexibilitatea programelor scolare solicita din partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese si parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucreaza si finalitatilor invatamantului tehnologic.

Structura arborescenta si organizarea modulara a curriculum-ului pentru invatamantul tehnologic, solicita abordarea structurala a desfasurarii procesului de invatamant. Astfel, plecand de la ideea definirii si evaluarii competentelor necesare maistrului instructor pentru desfasurarea unui proces instructiv - educativ eficient, programa vizeaza dezvoltarea urmatoarelor:

Competente specifice

Cunoasterea si aprofundarea de catre candidati a continuturilor stiintifice si metodice de specialitate;

Operarea cu standardele de pregatire profesionala si programele scolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de invatamant, calificarii si specificului clasei;

Realizarea corelatiilor intra, -inter si pluridisciplinare ale continuturilor;

Proiectarea activitatilor de instruire practica/pregatire practica in concordanta cu cerintele curriculumului si ale tehnologiei didactice moderne;

Aplicarea unor forme de management al clasei in functie de activitatea proiectata;

Organizarea si coordonarea activitatii de instruire/pregatire practica in atelierul tehnologic scolar si la agentii economici in scopul formarii si dezvoltarii competentelor specifice;

Selectarea si aplicarea metodelor de evaluare adecvate activitatii de instruire/pregatire practica;

Comunicarea eficienta cu partenerii in activitatea educationala;

Exploatarea utilajelor, instalatiilor si echipamentelor in conditiile respectarii normelor de protectie si igiena muncii, P.S.I. si protectia mediului inconjurator;

Respectarea normelor de calitate pentru desfasurarea proceselor, obtinerea produselor si oferirea serviciilor;

Transmiterea, in functie de particularitatile de varsta ale elevilor, a continuturilor astfel incat sa dezvolte structuri operatorii, afective si atitudinale;

Stimularea potentialului fiecarui elev si dezvoltarea creativitatii.

II. DIDACTICA GENERALA SI METODICA ACTIVITATII DE INSTRUIRE /PREGATIRE PRACTICA

 1. Locul si rolul disciplinelor/modulelor din aria curriculara "Tehnologii" in invatamantul preuniversitar; construirea demersului didactic pentru realizarea centrarii pe elev.
 2. Componentele curriculumului scolar:
  • curriculum national, planuri cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module;
  • documente curriculare, Standarde de Pregatire Profesionala, planuri de invatamant, programe scolare, manuale scolare, auxiliare curriculare;
  • obiectivele instruirii practice si evaluarii: competente generale, competente specifice, unitati de competenta, competente;
  • proiectarea curriculumului optional si in dezvoltare locala.
 3. Stabilirea corespondentelor dintre competentele de executie si sociale si continuturile de instruire.
 4. Metode si procedee de instruire practica:
  • Clasificarea si caracteristicile grupelor de metode specifice instruirii practice;
  • Exemplificarea aplicarii metodelor specifice instruirii practice;
  • Utilizarea metodelor de instruire centrate pe elev: lucrul in echipa, invatarea prin cooperare, metoda proiectului, problematizarea, studiul de caz.
 5. Caracterizarea tipurilor de lectii specifice instruirii practice: lectia de formare si dezvoltare a competentelor de executie, lectia de evaluare prin proba practica, lectia vizita.
 6. Particularitatile mediului de instruire in atelierul scoala.
 7. Proiectarea demersului didactic: stabilirea lucrarilor de instruire practica in acord cu continuturile programelor scolare, planificarea calendaristica, proiectarea unitatilor de invatare, proiectarea lectiei.
 8. Proiectarea instrumentelor de evaluare prin probe practice: formularea cerintelor, intocmirea baremului si a fiselor de observare.
 9. Modalitati de adaptare a instruirii practice pentru integrarea elevilor cu Cerinte Educationale Speciale.
 10. Integrarea abilitatilor cheie in activitatea de instruire practica.
 11. Strategii didactice pentru asigurarea interdisciplinaritatii la instruirea practica.
 12. Metode si procedee pentru dezvoltarea creativitatii elevilor prin instruirea practica.

BIBLIOGRAFIE

Cerghit, I.,

Metode de invatamant, Editura Polirom, Iasi, 2006

Cociuba, P., s.a.

Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Editura Economica, Bucuresti, 2000

Cucos, C.,

Pedagogie, Ed. Polirom, Iasi, 1996, revizuire 2002

Cristea, S. (coord)

Curriculum pedagogic, EDP, Bucuresti, 2006

Cretu, C.,

Curriculum diferentiat si personalizat, Ed.Polirom, Iasi, 1998

Ionescu, M., Radu, I.,

Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995

Iucu R.

Managementul si gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iasi, 2000

Jinga, I., Negret, I.,

Invatarea eficienta, EDITIS, Bucuresti, 1994

Joita, E.,

Eficienta instruirii, EDP, Bucuresti, 1998

Manolescu, M.,

Evaluarea scolara, Editura Meteor, Bucuresti, 2006

Neacsu, I.,

Instruire si invatare, editia a II-a, revizuita, EDP, Bucuresti, 1999

Nituca, C., Stanciu, I.,

Didactica disciplinelor tehnice, Editura Performantica, 2006

Onu, P., Luca, C.,

Introducere in didactica specialitatii - discipline tehnice si tehnologice, Editura Polirom, Iasi, 2004

Onu, P., Luca, C.,

Didactica specialitatii, Editura "Gh. Asachi", Iasi, 2002

Radu, I., T.,

Evaluarea in procesul didactic, EDP, Bucuresti, 2000

xxx

Curriculum national (www.edu.ro

xxx

Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor scolare pentru aria curriculara "Tehnologii", MECT

III Tematica de specialitate

1.Fabricarea produselor din panificatie (paine din faina de grau, in amestec cu alte fainuri, produse de franzelarie simpla si cu adaosuri, produse dietetice)

1.1 Schema tehnologica generala de fabricatie a produselor de panificatie

1.2 Materii prime si auxiliare folosite

1.3 Pregatirea materiilor prime si auxiliare

1.4 Prepararea si prelucrarea aluatului

1.5 Coacerea si racirea

1.6 Ambalarea si depozitarea

1.7 Verificarea calitatii produselor finite

2. Fabricarea covrigilor, sticks-urilor si grisinelor (produse de covrigarie)

2.1 Tehnologia fabricarii covrigilor (operatii si utilaje)

2.2 Tehnologia de fabricare a sticks-urilor (operatii si utilaje)

2.3 Tehnologia de fabricatie a grisinelor (operatii si utilaje folosite)

2.4 Verificarea calitatii produselor finite

Fabricarea pastelor fainoase si a biscuitilor

3.1 Tehnologia de fabricatie a biscuitilor

3.2 Tehnologia de fabricatie a pastelor fainoase

3.3 Verificarea calitatii pastelor fainoase si a biscuitilor

Bibliografie

1. C. Banu, Manualul inginerului de industrie alimentara vol I - II Ed. Tehnica, Bucuresti, 1998

2. Gh. Moldoveanu, Utilajul in tehnologia panificatiei si a produselor fainoase, EDP, 1993

3. Gh. Moldoveanu , Arta brutaritului romanesc, Ed. Tehnica, Bucuresti 1994

4. Colectia STAS pentru morarit panificatie, 1994

5. Voicu Giurca , Indrumar de laborator pentru industria panificatiei, Ed. Univ "Lucian Blaga"

Sibiu, 1997

6. Leonte Mihai, Tehnologii, utilaje , retete si controlul calitatii in industria panificatie ,patiserie, cofetarie, biscuiti si paste fainoase,Ed. Millenium, Piatra Neamt, 2003

7. MECT, Curriculum pentru Scoala de Arte si Meserii,Domeniul Industrie Alimentara, calificarea-Lucrator in morarit si panificatie ;Brutar ,patiser , preparator produse fainoase; 2004

8 MECT, Curriculum pentru liceu filiera tehnologica ,Domeniul Industria Alimentara calificarea -Tehnician in industia alimentara 2005

9. Scarlat G si colaboratori , Manual pentru Scoala de Arte si Meserii ,clasa a X-a , calificarea Lucrator in morarit si panificatie ,vol I si vol. II, Ed.Oscar Print, Bucuresti ,2005

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate