Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» SCRIEREA - STUDIUL LIMBII SI LITERATURII ROMANE


SCRIEREA - STUDIUL LIMBII SI LITERATURII ROMANE


SCRIEREA - STUDIUL LIMBII SI LITERATURII ROMANE

"Scriu pe CD, in nisip, pe geamul aburit, pe perete, pe tabla, pe coala de caiet cu spirala, numele, clasa, data, titlul, umplu spatiul alb, nimicul, cu raspunsuri, rezumate, teme, exteuri, proiecte defecte; scriu idei, ganduri sau vise, reguli nescrise, pentru mine, pentru profi, pentru Mosi sau pentru Dana, la vedere sau retras, pentru ca trebuie sau pentru ca vreau si e de-abia 11 seara, scriu cu drag, cu efort, cu plictiseala, sti­mate, draga, Domnule, Doamna, ca sa nu se piarda, ca sa nu uit lista de cumparaturi, ca sa arat c-am citit si ca stiu despre Zoe, despre Carpati si corabia lui Noe, scriu cu mana, cu lite­re mari de tipar, cu cifre, strans sau labartat, cu cap si coada si, uneori, fara cap, de ziua ta, de Sfantul Valentin, de Anul Nou, in loc de cadou'

(Rares, clasa a VIII-a)

1. Directii dominanteStructurarea modelului comunicativ a impus nu numai constituirea didacticii oralului, ci si redimensionarea didacticii redactarii (scrierii sau producerii de text). Directiile innoirii au vizat scrierea in dubla ei ipostaza - de obiect si de mijloc al invatarii - si au fost informate de tezele unor domenii diverse: teoriile comunicarii, teoriile textului, psihologia cognitiva, poetica si poietica.

Aceste directii sunt efectul unor perspective distincte asupra actului scrierii, perspective numite de Le Bouffant: abordare "expresiva', abordare "socializatoa-re' si abordare "metodica'.37

Abordarea "metodica' se constituie ca o prelungire a perspectivei traditionale ti atribuie scrierii valoarea de activitate intelectuala esentiala, ce asigura accesul elevilor la formele culturii majore. Aceasta perspectiva vizeaza structurarea unor sce­narii didactice focalizate asupra formarii capacitatilor scripturale fundamentale, capa­citati ce ne permit sa vorbim despre lume, sa o reprezentam si sa o interpretam. Spe­cule vizate de abordarea metodica - rezumatul, argumentarea, descrierea, textul ex­plicativ, comentariul - privilegiaza functia referentiala si / sau cea conativa a limba­jului si se caracterizeaza prin tipare configurative bine precizate. De aici, si metodologia activitatilor orientate inspre redactarea unor astfel de texte; ea presupune 1 intelegerea si asimilarea tiparelor textuale consacrate si 2. asimilarea unor strategii ie redactare desfasurate dupa modelul canonic al celor cinci etape consecutive.

Aceste etape sunt: a) "planificarea' (ce include activitati de recuperare si structuri' a cunostintelor); b) "textualizarea' (ce presupune activitati de "linearizare cunostintelor recuperate si redactarea propriu-zisa); c) "relectura' sau "revizuire. (ce consta in reluarea textului in vederea ameliorarii si finalizarii redactarii), i "controlul' (ce presupune un demers evaluativ si reflexiv asupra intregului proct demers ale carui concluzii pot determina reveniri asupra textului si pot infkr. activitatile viitoare).

Abordarea "expresiva' atribuie scrierii valoarea de activitate esentiala in pi cesul de dezvoltare personala a elevului; prin intermediul acestei persp didactica integreaza problematica subiectului (a celui care scrie) si reformuleaza jj blema producerii de text, in termenii unui proces prin excelenta creativ. Activit^ didactice situate sub incidenta acestei perspective sunt cele care vizeaza seriei text literar, structurarea unor naratiuni personale si compunerea de jurnale. Aco cad acum asupra cizelarii functiei expresive si poetice a limbajului, iar metodolq structurarii unor astfel de texte presupune renuntarea la modelul celor cinci t consecutive. Influentata de genetica textuala, didactica structureaza acum modele! redactare suple, ce cuprind, de regula, urmatoarele etape: a) "scrierea libera' (notat in neordine a ideilor si sentimentelor generate de tema); b) seria descrierilor' (cier succesive, in cadrul carora planificarea, textualizarea si revizuirea coexista)^ corectarea variantei finale si editarea ei.38 Cadrul predilect pentru astfel de activita| constituie atelierul de scriere ce permite realizarea unor texte integrale: povi basme, poezii lirice etc. in acelasi timp insa, activitatea poate fi prezenta si in o de literatura cu scopul de a fixa categorii de teorie literara (ex.: categoria naratoi portretul, metafora sau epitetul). Gandul ce articuleaza asemenea demersuri ( drumul cel mai scurt spre interpretarea de text este producerea de text.

Abordarea "socializatoare' confera scrierii functia de instrument al intej si reusitei sociale. De aici si rolul conferit elevului - actor social, implicati proces de redactare, proces ancorat intr-o situatie de comunicare autentica) didactica). Aceasta perspectiva are meritul de a insista asupra aspectelor | matice ale situatiei de producere de text si este in acord cu diversificarea tip de text non-fictional. Ma refer la categoria textelor inseriate de programe lac toiul scriere functionala si nu numai (ex.: cerere, telegrama, instructiuni, textil mentar, invitatii, proces-verbal, curriculum vitae etc). Metodologia formarii c citatilor de a redacta astfel de texte este simpla si presupune asimilarea tip; textuale specifice si exersarea lor.

Dincolo de orientarea diferita a celor trei directii enumerate mai sus, dijj complementare de altfel, didactica redactarii se defineste, la ora actuala, ] serie de constante:

1. diversificarea contextelor de producere de text scris: demersurile ( tice vizeaza conturarea unor contexte de comunicare variate, ce dq cadrul stramt al dialogului profesor-elev si urmaresc evidentierea factorilor extratextuali ce influenteaza producerea mesajelor;

extinderea tipologiei textului scris: noua tipologie cuprinde deopotriva categoriile scrierii "functionale', "imaginative', "reflexive' si "interpre­tative', precum si toate tiparele textuale prototipice (tiparul narativ, descriptiv, dialogal, informativ, explicativ, injonctiv si argumentativ);

centrarea activitatii de scriere asupra substantei si coerentei mesajului: demersurile didactice urmaresc orientarea atentiei elevilor inspre continutul si macrostructura textului si asaza in plan secund aspectele pur formale ale textualizarii;

4. dublarea actului scrierii printr-un parcurs reflexiv: demersurile didac­tice integreaza secvente de reflectie asupra procesului de scriere; aceste secvente permit elevului sa constientizeze etapele redactarii, dificultatile pe care le intampina si sa caute solutii;

5. evaluarea dubla a scrierii - ca produs si ca proces: demersurile didactice integreaza modalitati de evaluare ce permit nu numai notarea variantei finale, ci si notarea procesului scrierii (de la alegerea temei, strangerea informatiilor si realizarea unor ciorne succesive, pana la redactarea formei finale, la "editare' si "publicare').

. Aceste constante pot fi citite ca principii ale didacticii redactarii, motiv pentru care le voi detalia in urmatoarele sectiuni. inaintea acestor discutii consider necesare cateva precizari legate de procesul formarii si cizelarii competentei de redactare, a competentei scripturale. Acest proces presupune desfasurarea unor parcursuri didactice complexe ce vizeaza, ca si in cazul producerii mesajelor orale, toate dimensiunile componentei verbale a situatiei de comunicare: a) dimensiunea iscursiva (ce presupune conturarea exacta si diversificarea situatiilor de comu­nicare), b) dimensiunea textuala (ce presupune cunoasterea si practicarea unor tipuri textuale diverse) si c) dimensiunea lingvistica (ce presupune utilizarea corecta a regulilor de ortografie si punctuatie, precum si a unor aspecte de ordin morfologic si sintactic). Mai mult, formarea competentei scripturale nu poate fi realizata prin intermediul unor parcursuri modulare, ci pretinde corelarea activitatilor de redactarea intre ele, dar si relationarea lor cu activitatile de comunicare orala si de interpretare de text literar.

2. Structura programelor

0 lectura succinta a continuturilor programelor de gimnaziu pune in evidenta [prezenta a doua zone de interes. Prima, numita "procesul scrierii', urmareste, in

(un timp prea indelungat, dupa parerea mea), invatarea unei strategii de Iredactare. Strategia cuprinde definirea finalitatii mesajului in functie de destinatar, jtomentarea, compunerea unui plan, redactarea si restructurarea textului in liederea realizarii formei finale. Sub aceeasi titulatura sunt asezate si o serie de Ijpecte legate de punctuatie si de "estetica' textului scris. A doua arie cuprinde patru categorii de "scriere' (scriere functionala, reflexiva, imaginativa si scrien despre textul literar), precum si "speciile' lor. Aceste specii acopera structurileto tuale prototipice - narativul, descriptivul, dialogalul, argumentativul, explicatei informativul si injonctivul - si sunt, in majoritatea lor, in acord cu speciile orali Ceea ce diferentiaza insa tipologia textului scris este categoria "scrierii despn textul literar si non-literar', sectiune unde autorii programelor asaza rezumati povestirea, conspectul si analiza de text.

Toate aceste continuturi sunt situate sub incidenta obiectivelor-cadru ore tate inspre comprehensiunea si producerea de text scris non-literar si literar.

Clasa si tipurile de text

Continuturi / deprinderi

Clasa a V-a

- notite, teme etc; - naratiune perso­nala, scrisoare familiala si de feli­citare ; - povestire, descri­ere, portret; - rezumat, poves­tire; elemente de analiza literara.

Procesul scrierii

1. Organizarea textului scris. Scopul redactarii. Documentarea iot derea realizarii unei lucrari. Partile componente ale unei compunei (introducerea, cuprinsul, incheierea). 2. Scrierea de mana si prezentarea textului. Scrierea caligrafica. Asezarea corecta in pagina de caiet. Elemente auxiliare in scriere (sublinieri, paranteze etc). 3. Punctuatia. Semnele de punctuatie: punctul, virgula, doua punra semnul intrebarii, semnul exclamarii, ghilimele. Contextele de realizare 1. Scrierea functionala (pentru un scop practic, informativ). Notitele Temele. Extemporalul. Lucrarea semestriala. 2. Scrierea reflexiva (inspirata din experienta personala). Relatare unor fapte si intamplari personale. Scrisoarea familiala. Scrisoarea de felicitare. 3. Scrierea imaginativa (compuneri libere). Povestirea. Descrierea Portretul. 4. Scrierea despre textul literar sau non-literar. Transformarea text» lui dialogat in text narativ. Rezumatul, povestirea. Aprecieri sumare referitoare la textele lirice sau epice.

Clasa a Vl-a

- text informativ si injonctiv; - relatare, text argumentativ; - descriere, portret, povestire; - elemente de analiza literara, rezumat, con­spect.

Procesul scrierii

1 .Organizarea textului scris. Organizarea unui text in functie de des tinatie (scrisoarea, cererea, telegrama, cartea postala). 2. Scrierea de mana si prezentarea textului. Scrierea caligrafica. Asezarea in pagina. Rolul simbolurilor si al imaginilor in pagina. 3. Punctuatia. Semnele de punctuatie: punctul, virgula, punctul si virgula, linia de dialog si linia de pauza. Contextele de realizare 1. Scrierea functionala (pentru un scop practic, informativ). Textulde tip informativ (oferire de informatii privind diverse aspecte ale reali­tatii inconjuratoare). Instructiuni privind efectuarea diverseloractiun 2. Scrierea reflexiva (inspirata din experienta personala). Relata» Argumentarea unui punct de vedere. 3. Scrierea imaginativa (compuneri libere). Descrierea. Povestas Portretul.    1 4. Scrierea despre textul literar sau non-literar. Rezumatul. J Conspectul unui text de informare stiintifica. Aprecieri simple refl toare la textele epice si lirice studiate. 1

Clasa a Vll-a

Procesul scrierii    1

1 .Organizarea textului scris. Exercitii de alcatuire a planului unei!

■ text documentar, fisa, prezentare a

unui eveniment

cultural;

text argumen-

itiv;

■ descriere, text narativ;

elemente de analiza literara, rezumat.

ClasaaVIII-a

-text informativ (cumculum vitae, proces-verbal); ■ analiza de text.

lucrari pe o tema data. Reorganizarea unui text propriu. Exercitii de construire a unui text narativ prin expansiune sau restrangere.

2. Scrierea de mana si prezentarea textului. Scrierea caligrafica. Asezarea in pagina. Structura grafica specifica unor texte (versul liber, diverse fragmente de poezie sau de proza).

3. Punctuatia. Valoarea functionala si expresiva a semnelor de punctuatie.

Contextele de realizare

1. Scrierea functionala (pentru un scop practic, informativ). Textul documentar. Fisa de biblioteca si de lectura. Prezentarea unui eve­niment cultural.

2. Scrierea reflexiva (inspirata din experienta personala). Exprima­rea in scris a unui punct de vedere personal.

3. Scrierea imaginativa (compuneri libere). Dinamica structurarii unor descrieri. Compozitii personale realizate prin structurarea vari­ata a unui text narativ propriu.

4. Scrierea despre textul literar sau non-literar. Comentarea unor secvente din operele studiate. Semnificatia titlului. Personajul literar (caracterizare). Rezumatul unui text stiintific.___________________

Procesul scrierii

Structurarea analizei de text literar (integral sau fragmentar). Aseza­rea in pagina a textului. Valoarea expresiva a semnelor grafice si de punctuatie (actualizare).

Scrierea functionala (pentru un scop practic, informativ). Citirea si completarea unor formulare tipizate (extras de cont, foaie de depu­nere etc). Redactarea unei invitatii (aniversari, evenimente familiale etc). Curriculum-ul vitae. Procesul verbal.

Scrierea despre textul literar sau non-literar. Analiza de text literar. Conspectul.

3. Principiile didacticii redactarii

3.1. Diversificarea contextelor de redactare

Speciile si obiectivele de referinta indicate de programe impun structurarea unui alt tip de parcurs decat cel consacrat de didactica traditionala. Realizarea lui o vid concretizata, mai intai, in diversificarea contextelor de producere si de recep­tare a textului scris.

Tiparul traditional aseza redactarea intr-un context restrictiv si artificial, in care elevul scria in calitate de elev si isi adresa textul intotdeauna profesorului. De aici si relativa uniformizare compozitionala si stilistica a compunerilor, gandite in fonctie de asteptarile profesorului sau de ceea ce elevii isi imaginau ca asteapta profesorul. Si tot de aici si interesul restrans al elevilor pentru scriere.

Aplicarea modelului comunicativ pretinde modificarea continua a statutului emitatorului si receptorului prin crearea unor contexte diverse, ce depasesc, mereu in alt mod, acel "aici' si "acum' al clasei. Iata cateva solutii de definire si diversificare a situatiilor de comunicare:

♦ Daca intentia profesorului este de a reliefa rolul emitatorului si al recep­torului in procesul de configurare a textului, specificarile ce insotesc sarcina de lucru pot suna astfel: "Compune o scrisoare adresata colegului tau / bunicilor t fratilor tai / parintilor prietenului tau despre'; "Realizeaza o prezentare de< pe care s-o oferi spre lectura colegilor tai / cititorilor revistei scolii / cititorilor u reviste literare'; "Descrie, in scris, o sarbatoare specifica zonei in care Iocuie pentru a fi citita de o persoana care o cunoaste / de o persoana care n-a avut cumi? o cunoasca'; "Nareaza o intamplare fericita, intr-un text ce urmeaza a figura intr-o culegere pentru elevii clasei a IV-a' etc. Registrul in care pot fi plasate sarcinilei lucru este extrem de larg: el poate varia de la cadre canonice de tipul "senei calitate de elev / prieten unui coleg / profesor, la situatii inedite de tipul senei, lector / fan directorului unei reviste / unei vedete etc.

♦ Daca intentia este de a evidentia modul in care configuratia mesajukn schimba in functie de statutul emitatorului si receptorului, cereti elevilor sa t» mita acelasi continut unor cititori diferiti. Modelul se regaseste in strategia joi de rol si scrisoarea' si se poate diversifica in functie de situatiile de invatare; astftl se poate cere elevilor sa rezume acelasi text cu intentia de a-l citi unor colegi a nu l-au citit, de a-l publica pe coperta IV a cartii si / sau pentru a-l insera intru comentariu critic; se poate, de asemenea, cere elevilor sa realizeze desenai aceluiasi loc pentru a o insera intr-o naratiune, pentru a o integra intr-un ghid pentru a o citi unei persoane care l-a vazut / nu l-a vazut niciodata etc.

♦ Daca intentia este de a evidentia faptul ca structurarea mesajului se fac» functie de coprezenta unui alt tip de limbaj decat cel verbal, puteti cere elevilor i transforme un text narativ autonom in banda desenata sau o banda desenata inmii tiune.

Conturarea sarcinii de lucru din punctul de vedere al contextului nu-si poj atinge integral scopul decat daca activitatile de scriere sunt insotite de momerfc reflectie; scopul lor este acela de a relua si fixa, prin discutii, pasii procesului a configurare a mesajului si factorii care il determina.

Ceea ce se obtine prin proiectarea scrierii intr-un cadru flexibil, dinamic> reflexiv poate fi formulat in urmatorii termeni:

1. textul scris dobandeste conturul unei alte identitati sociale, mai substante. decat cea specifica scolii;

2. actul scrierii dobandeste o alta finalitate, mai provocatoare decat cea us sa de ecuatia elev-text-profesor;

3. elevul castiga o alta motivatie pentru activitatea de scriere; redactau devine o forma de exersare a unor situatii prezente in lumea din afara n Iii sau, si mai mult, o forma de prelungire a activitatii scolare in Iun din afara scolii. Desfasurata astfel, ora de scriere dobandeste caracter paradoxal al Jocului serios' de-a scrisul, desfasurat cu gandul ca joc poate deveni oricand realitate.

3.2. Extinderea tipologiei textului scris

Modelul comunicativ impune nu numai diversificarea situatiilor de comaunicilor tai / tare de carte itorilor unei ire locuiesti avut cum sigura intr-o sarcinile de extinderea speciilor scrierii, grupate de programe in patru categorii: scri­erea functionala, scrierea reflexiva, scrierea imaginativa si cea interpretativa. ina­inte de a construi o serie de scenarii adecvate primelor trei categorii (scrierea despre textul literar va fi abordata in capitolul consacrat comprehensiunii de text), consider necesara prezentarea structurilor textuale prototipice sau, altfel spus, a tipurilor textuale fundamentale. Cunoasterea lor este esentiala in activitatile de scriere (majoritatea speciilor prezente in programa le vizeaza direct: descrierea, portretul, povestirea, textul documentar, textul injonctiv etc), ca de altfel si in activitatile de comunicare orala si in analiza textului literar.

Structurile textuale fundamentale constituie unul din nucleele de coerenta ale documentelor scolare in vigoare, si asta datorita valorii lor de generalitate. Tipurile textuale sunt deopotriva a) structuri dominante de organizare a genurilor (epicul se asaza sub semnul narativului, dramaticul sub semnul dialogalului, eseul sub semnul argumentativului ); b) coduri ale secventelor ce compun majoritatea textelor, alcatuin prin excelenta pluritipologice (intr-un roman, de pilda, alaturi de secventele narative exista secvente descriptive, dialogale sau explicative; intr-un text argumentativ, alaturi de secventele argumentative pot exista secvente expli­cative sau descriptive ) si c) modele de organizare si stocare a informatiei, esen­tiale in procesul de comprehensiune si producere de text. Cunoasterea si exersarea acestor modele de organizare este conditia sine qua non a formarii si cizelarii com­ponentei textuale a competentei de comunicare si a competentei culturale.

Taxonomiile structurilor textuale integreaza, in mod constant, doua dintre asa-numitele "moduri de expunere' si anume, naratiunea si descrierea. Lor li se adauga, in tipologia lui Werlich (1975), expunerea, argumentatia si instructia sau prescriptia. in aceasta serie, Garavelli (1988) asaza si textul optativ, actualizat in blesteme, formule magice, incantatii sau rugaciune. Am ales, pentru consonanta cu programele noastre, modelul propus de J.-M. Adam, cercetator ce retine naratiunea, descrierea, argumentatia, textul dialogal, textul informativ, cel explicativ si cel uijonctiv. Parametrii prezentati aici sunt rezultatul lecturii modelelor conturate in Ustextes, Types etprototypes39; o lectura sintetica si reductiva, realizata cu inten­tia de a conferi codurilor textuale aplicabilitate didactica.

Tipul de text narativ este rezultatul actiunii de a povesti si poate fi cadrat prin intrebarile: Cine face? Ce face? Unde? Cand? Cum? si De ce? Prezenta lui este evidenta in toate speciile epicului, dar si in relatarile unor fapte diverse. Marcile lingvistice specifice sunt conectorii temporali si indicativul trecut si prezent. Struc­tura minimala a naratiunii este liniara si contine:

Situatia initiala

INAINTE "inceput'

Transformarea

(produsa sau

suportata)

PROCES

"mijloc'

Situatia finala

APOI "incheiere'

Tipul de text descriptiv este rezultatul actiunii de punere in scena (in im gine) a unui loc, personaj, obiect si poate fi cadrat prin intrebarile: Ce est descris? De cine? Cum? si De ce? Zonele locuite de descriere sunt pastelul, unei pasaje din textele epice, dar si ghidurile turistice sau plansele anatomice. Mardi lingvistice specifice sunt conectorii spatiali, recurenta substantivelor si adjectnd: si prezenta imperfectului. Descrierea se caracterizeaza prin expansiunea (mai il sau mai putin evaluativa) a unei teme (ceea ce este descris: locul, personajul, ota tul); expansiunea temei se realizeaza prin intermediul unor procedee de aspect» lizare (partile si proprietatile temei) si de punere in relatie (situarea temei in timpi spatiu, punerea ei in relatie cu alte categorii). Asa cum se poate observa, structir minimala este verticala, ierarhica si se defineste prin punerea in evidenta a ic intreg (tema), a partilor componente si a proprietatilor lui.

TEMA DESCRIERII (intregul)

ANCORARE

ASPECTUALIZARE (parti, proprietati)

PUNERE IN RELATIE

(spatiala, temporala, prin comparatie,

metafora)

REFORMULARE

Tipul de text argumentativ este rezultatul incercarii emitatorului de at vinge destinatarul (de a-i provoca adeziunea, de a-i modifica opiniile sau ir zentarile despre un obiect al discursului) si poate fi cadrat prin intrebarile t argumenteaza? Ce argumenteaza? Pe cine doreste sa convinga? Cui i se opune' ce? Locurile predilecte sunt editorialele, cronicile, comentariile de presa, iz textele ce raspund unor sarcini de lucru de tipul "Argumenteaza, pe baza unit studiat in gimnaziu, ca nuvela este o specie a genului epic'. Construit pentnii tine sau a respinge o teza, textul argumentativ trece de la date (numite si pret argumente, ratiuni sau dovezi), la concluzie; aceasta trecere este realizati' intermediul unui garant sau suport explicit sau implicit. Privit din persr* raportului date-concluzie, specificul structurii argumentative consta in legi reciproca intre cele doua unitati: "Nu exista concluzie decat prin raporta premise, si invers. Si spre deosebire de primele, specificul concluziei este: putea re-servi ulterior, in discurs, ca premisa. Avem in felul acesta o sec textuala ce se diferentiaza de alte secvente, de cea narativa, de exemplu'.41

deele caracteristice acestui tip textual sunt cele de justificare, de respingere si de concesie, iar marcile lingvistice cele mai evidente sunt conectorii logici. Structura minimala este liniara si cuprinde doua unitati (date si premise), legate printr-o punte explicita sau implicita (garantul). Prezint, in continuare, tiparul textual argu-mentativ si il exemplific printr-o varianta de rezolvare a tipului de subiect enuntat mai sus.

DATE ----- ----- --------- ----- -------►

GARANT    ----- ----- ---------► CONCLUZIE

1. Nuvela X este scrisa la per-

Definitia genului epic:

Textul X. este un text epic.

soana a W-a; vocea care rosteste

Textele in care un

textul este a unui narator obiectiv.

narator relateaza

2 Naratorul relateaza o serie de

evenimente la care

evenimente ce pot fi grupate in

iau parte personaje

urmatoarele momente: expo-

sunt texte epice.

zitaea/situatia initiala .; pre-

zentarea actiunii.

3 Evenimentele sunt rezultatul

actiunii urmatoarelor personaje;

prezentarea personajelor;

4. in acest text, modalitatea de

expunere dominanta este nara-

iunea. Exista, de asemenea,

secvente de descriere si dialog.

Tipul de text dialogal consta intr-o succesiune ierarhizata de secvente, denu­mite de regula "schimburi'. Aceste secvente sunt de doua tipuri: secvente fatice de deschidere si de inchidere (caracterizate prin formule rituale: "Scuzati-ma!' "Va multumesc!') si secvente tranzactionale (ce constituie centrul interactiunii). Struc­tura dialogala poate fi cadrata prin intrebarile Cine vorbeste? Cu cine? Despre ce? Unde? Cand? De ce?, iar zonele predilecte sunt piesele de teatru si "scenele' din textele epice.

SECVENTA FATICA    SECVENTE TRANZACTIONALE SECVENTA FATICA

Distinctiile intre textul informativ, expozitiv, explicativ si injonctiv nu sunt recunoscute unanim, informativul fiind considerat, adeseori, o categorie supraor­donata. Aceasta varianta este, din punctul de vedere al didacticii maternei, cea mai comoda. Programa insa pretinde diferentieri prin unele din speciile indicate la capi-I toleie comunicare scrisa (text informativ, injonctiv / instructiuni, text documentar) ti comunicare orala (monologul informativ, expozitiv). Acesta este motivul pentru care transcriu consideratiile lui B. Combrettes si R. Tomassone legate de dife­rentele dintre textul informativ si cel explicativ, precum si sublinierile lui J.-M. Adam referitoare la textul expozitiv si explicativ. Iata prima diferentiere: 'textul [aplicativ are fara indoiala o baza informativa, dar se caracterizeaza, in plus, prin dorinta de a-l face pe receptor sa inteleaga fenomenul; de unde prezenta, explici. sau implicita, a unei intrebari formulate ca punct de plecare si pe care text incearca sa o elucideze. Spre deosebire de el, textul informativ nu vizeaza stabilit unei concluzii; el transmite date, fara indoiala organizate, ierarhizate [], dari. cu scopuri demonstrative'.41 in ceea ce priveste distinctia intre expunere si expli catie, J.-M. Adam considera ca ea poate fi echivalata cu diferenta intre "cum' "de ce'? Astfel, cea mai mare parte a secventelor in "cum' sunt explicative. vreme ce structurile construite dupa tiparul "de ce? - pentru ca' sunt explicatii' Se poate usor observa faptul ca autorii amintiti nu stabilesc diferente intre test informativ si cel expozitiv; tendinta generala este de a suprapune expozitivul informativul si de a le defini printr-o structura de tipul: "Cum / in ce mod sunt petrec / devin lucrurile, fenomenele? - Ele sunt / se petrec / devin astfel'. II mult, exista voci ce evidentiaza asemanarea dintre tiparul textual informativ-Q[ zitiv si cel descriptiv. Fara a relua opiniile divergente ce caracterizeaza, la ora a; ala, acest capitol al lingvisticii textuale, consider oportuna prezenta unor sira ficari. Ele sunt impuse de transpunerea didactica si pot fi operate in felul urmator

textul informativ/expozitiv este produs pentru a transmite date intr-om era organizata si ierarhizata; el poate fi cadrat prin intrebarile: Despre suntem informati? De cine? Cum? De ce? si se caracterizeaza prin est/ parea completa a emitatorului si prin prezenta unui lexic specific m tului tematic; zonele predilecte sunt unele rubrici de presa de tipul "ii matii meteo' si "anunturi', precum si unele articole din enciclopedii; sa tura minimala este orizontala si cuprinde urmatoarele doua secvente:

CUM?

ASTFEL

textul injonctiv poate fi considerat o varianta de text informativ; care il cadreaza sunt: Despre ce suntem informati? De cine? Cum?si| ce?; specificul acestui tip de text rezida in finalitatea lui (este produs a indica un mod de actiune) si in timpurile verbale recurente (imperal infinitivul); locurile predilecte sunt cartea de bucate si prospectele. textul explicativ este produs pentru a clarifica o problema, pentru ap receptorului sa o inteleaga si poate fi cadrat prin intrebarile: Ce este cat? De cine? Cum? si De ce?; marcile probabile sunt estomparea en rului, prezenta conectorilor logici, timpul prezent si lexicul adecva tematice; structura minimala este orizontala si cuprinde urmatoarei vente:

- DE CE?

> PENTRU CA

> CONCLUZIE-EVALUARE

Modelele prezentate aici sunt, fara indoiala, reductive, iar producerea de text inseamna modificarea si combinarea lor permanenta. Cunoasterea codurilor tex­tuale este insa esentiala, intrucat permite intelegerea regularitatilor structurale ale textelor si asigura, intr-o mare masura, formarea competentei scripturale (ghideaza operatiile de planificare, textualizare si revizuire). De aici, si necesitatea de a le cunoaste, recunoaste si exersa. Iata cateva din tipurile de activitati pe care le considera adecvate acestor obiective:

- analiza de texte in care codurile textuale sunt evidente, activitate ghidata de profesor, instrumentata sau nu de criterii definite in prealabil;

- culegerea unor texte (fragmente de texte) ce reiau si moduleaza acelasi tipar textual;

- completarea unor texte din care s-au eliminat una sau mai multe din sec­ventele structurii minimale;

- trierea unor texte, activitate orientata fie inspre descoperirea empirica a unor constante, fie inspre verificarea cunostintelor elevilor;

- recompunerea unor texte-puzzle, activitate ce presupune decuparea unui intreg textual, asezarea secventelor in dezordine si formularea unei cerinte legate de refacerea ordinii;

- analiza unor texte trucate, ce presupune introducerea, intr-un text, a unor secvente heterogene din punct de vedere tipologic si formularea unor cerinte legate de identificarea lor.

Activitatile enumerate mai sus nu au bataie lunga decat in situatia in care sunt integrate in secvente didactice coerente. Iata cateva solutii de structurare a mor astfel de secvente:

1. activitati de redactare corelate cu orele de lectura: prezentarea unor texte in care structurile textuale sunt evidente; evidentierea specificului lor; exercitii de recompunere a unor texte-puzzle, exercitii de redactare a unor asemenea texte;

2. activitati de redactare autonome: redactarea unor texte in absenta unor modele; prezentarea unor modele si analiza lor din punctul de vedere al codului textual; rescrierea textelor;

3. ateliere de scriere: antrenarea elevilor in activitati de producere a unor texte integrale si complexe (in care coexista structuri textuale diverse, precum basmul sau schita) si integrarea, la inceputul fiecarei ore de scri­ere, a unor mini-lectii; fara a avea o legatura directa cu activitatea de scriere, aceste mini-lectii pot viza familiarizarea sau aprofundarea unor structuri textuale la care elevii pot face apel pe parcursul scrierii textului.

3.3. Centrarea activitatii de scriere asupra substantei si coerentei mesajului

Aplicarea modelului comunicativ inseamna si realizarea unor activitati prin : scrisul poate sa dobandeasca, in scoala, rostul sau fundamental; acela de a numi experiente, ganduri si sentimente care ne "pre-ocupa'; de a le numi, deal conferi ordine si expresivitate; de a le face, in mod autentic, ale noastre pentraak putea apoi comunica altora. Si in aceasta comunicare a unui fapt considerat i tant, important este, in primul rand, continutul mesajului si nu aspectele lui ("expresiile frumoase', ortografia, punctuatia si punerea in pagina).

Fara indoiala, perspectiva dihotomica asupra textului poate fi usor confc tata, si nu fara dreptate. Preluarea ei se justifica prin dorinta de a evidentia dog orientari didactice distincte - una centrata asupra continutului si alta asupra ssi fetelor textuale - si de a pleda pentru prima. Scopul acestei pledoarii nu este aceis de a eluda importanta exprimarii, a modalitatii spunerii/scrierii; intentia mea est de a sublinia faptul ca focalizarea atentiei asupra aspectelor formale reduce ii stantial interesul elevilor pentru scriere si, deci, si sansele lor de a-si forma coij petenta scripturala. Si, din pacate, mesajele pe care le transmit unele sarcinii1 lucru si grile de evaluare indica supralicitarea suprafetelor textuale: ma gandescI temele de tipul "Construiti, cu urmatoarele expresii, un text despre', temea presupun, gresit, ca expresia ar putea preexista continutului; ma gandesc la grild de evaluare punitiva ce coboara nota la fiecare greseala de limba; ma gandesc,! asemenea, la adnotarile realizate de unii profesori pe marginea compunerilor: ad§ tari ce vizeaza prioritar modalitatile de punere in text (asezarea in pagina, ortos fie, punctuatie, greseli de limba) si care neglijeaza semnificatia globala si efecti de sens ale textului. Mesajele comunicate pe aceste cai induc atitudini si compoit mente nedorite si greu de corectat ulterior: anxietate in fata colii albe, decizia dt. scrie numai ceea ce este cu siguranta "corect' sau, mai grav, incercari de a oct "confruntarea', prin copiere.

Evitarea unor astfel de distorsiuni se poate realiza printr-un demers didact ce ramane aproape de firescul actului scrierii: un demers concretizat in strate» orientate, in primele etape, inspre formularea completa, fie si grosiera si incorecta,. mesajului si, numai dupa aceea, inspre cizelarea suprafetelor. intreaga metodolos a scrierii reflexive si imaginative include, de altfel, prezenta momentelor de scria libera, elaborarea textului prin ciorne succesive, corectarea si retranscrierea vi antei finale.

Pentru a nu incalca imperativele disciplinei referitoare la formarea resps tului pentru cuvantul scris, pledoaria mea pentru demersurile didactice focalia asupra substantei mesajului se cere specificata. O prima subliniere se refera la ci goriile de scriere abordate prin acest tip de scenarii: e vorba, mai ales, de seriei reflexiva si de cea imaginativa. O a doua subliniere indica locul pe care il pot ava in aceste scenarii, secventele consacrate invatarii si fixarii regulilor de seriei "corecta'. Abordate, in principal, in lectiile de limba, regulile pot fi reluate si exs sate prin completarea unor fise de lucru individualizate, construite pentru a cora greselile identificate de profesor in compunerile elevilor: completarea acestor 6 poate fi realizata la inceputul sau la sfarsitul orei de scriere si poate fi notata. Toi inceputul sau in ultimele minute ale lectiei pot fi asezate si mini-lectii axate asup aspectelor formale. Proiectarea acestor secvente e bine sa fie realizata pentru pa oade mari de timp (un semestru sau chiar un an), iar informatiile sa fie inregistrate sub forma unor fise / file ce vor compune, cu timpul, un dosar de scriere. Aceste fise se pot alatura celor cu structuri textuale prototipice si pot contine serii de orto-grame, reguli de asezare in pagina, reguli de constructie a paragrafelor, modele de mcipitun, liste cu conectori specifici fiecarui tip de text etc. Odata integrate in acest dosar - aflat la indemana elevilor in toate orele de redactare - regulile se pre­supun stiute, iar abaterile pot fi sanctionate. In cazul compunerilor libere si a tex­telor reflexive, penalizarea lor nu poate depasi, insa, in opinia mea, 15% din nota fira a trada miza activitatii: aceea de a comunica ganduri si trairi sau de a construi lumi imaginare.

Este cunoscut faptul ca substantialitatea mesajului scris este determinata de gradul de adecvare a temei la orizontul de asteptare al elevilor si la experienta lor de viata si de lectura. Altfel spus, actul scrierii este autentic numai in masura in care subiectul ne intereseaza si ne provoaca, numai in masura in care, exprimand, putem sa ne exprimam.44 De aici si necesitatea de a construi un spatiu de libertate tematica si generica, in care sa se poata inscrie, cu usurinta, optiunile elevilor.

Conturarea unui asemenea orizont tematic larg se poate realiza prin evitarea temelor anoste sau uzate in clasele anterioare (ex.: "Iarna' sau "Cum mi-am petre­cut vacanta') si inlocuirea lor cu subiecte alese de elevi sau considerate de profesor jdecvate asteptarilor lor (ex.: "Eroi / vedete preferate', "Primele amintiri', "Ghioz­danul ideal' etc). O alta vananta ar consta in impunerea unei teme generice ("Iar­na', "Apa', "Instrumentele de scris' etc.) si in structurarea unor secvente didactice in cadrul carora elevi sa poata ancora tema in propria lor experienta de viata sau de lectura; o astfel de secventa va fi deschisa de profesor prin sugerarea modului in are tema poate fi adusa aproape: "Eu, daca ar trebui sa scriu despre iarna, cred ca t desene copacul din dreptul ferestrei mele sau as crea un text in care sa enumar .kalfarile oamenilor in acest anotimp; as mai putea comenta finalul din Craiasa Hor sau, de ce nu, as putea reda gandurile si sentimentele unei fetite asezate jlicoada pentru a inchiria patine. Da, povestea cu fetita mi se pare interesanta, am |litt de multe ori o astfel de experienta, ca de altfel si ideea unui text despre incal-pi Va trebui sa decid Voi despre ce ati scrie?'.

Dar spatiul de libertate poate fi desenat si generic, nu numai tematic. in acest profesorul poate orienta scrierea inspre genurile pentru care elevii manifesta i, precum parodiile, argumentatiile sau textele de anticipatie. Iata cateva 1: "Pledoarie pentru ', "Parodie a povestii', "Istoria unui obiect', ica povestire de anticipatie' etc.

Este adevarat insa ca nici o sarcina de scriere nu poate corespunde astep-elevilor unei clase intregi si este la fel de adevarat ca vor exista, intotdeauna, de lucru dificile si / sau anoste, ca de pilda rezumarea, povestirea sau proce-.verbal. Ceea ce profesorul poate face in asemenea situatii este sa integreze iwtatile in proiecte mai largi, cum ar fi: pregatirea unei culegeri de texte ivestite pentru parinti sau pentru elevii din clasele mai mici; publicarea unor recenzii de carte in care sa fie incluse rezumatele; constructia unor naratiuni ant in care sa fie integrate scrisori, invitatii, bilete; realizarea unui jurnal al orelcit romana care sa includa si procese-verbale; redactarea unui ghid al localitatii ino sa fie integrate descrierile unor locuri, cladiri etc. (vezi si modelul de prora: anexa nr. 12). in situatia in care profesorul considera asemenea activitati crono^ si / sau are convingerea ca invatarea codurilor textuale trebuie abordata in sens autonome, exista si o alta varianta de a spori motivatia elevilor; ma ga modelul structurat de Giasson si, mai precis, la etapele construite in jb intrebarilor: De ce este necesara invatarea? si Cand pot fi aplicate« cunostinte?

Dincolo de sirul solutiilor prezentate aici, imperfecte ca toate solutiile # tice, ramane ideea de a conferi activitatilor de scriere si un alt rost decat cel aii sitei scolare imediate. Si aceasta idee poate informa corect proiectarea si reala unor ore de scriere in care elevii sa compuna texte substantiale si coerente.

3.4. Evaluare si reflectie

Restructurarea didacticii redactarii pretinde nu numai diversificarea situatiile? comunicare, extinderea tipologiei textelor si centrarea demersului didactic asupra stantei si coerentei mesajului. Ea inseamna si regandirea principiilor si formei»' evaluare. Esenta acestor modificari poate fi exprimata, in primul rand, pnntr-ot generala ce consta in transparenta criteriilor de evaluare, transparenta realizata» structurarea unor grile de control si de evaluare consonante. In al doilea rand, resi furarea impune dubla orientare a modalitatilor de evaluare: o data inspre cuantific.1 textelor finite, a produselor scrierii si, inca o data, inspre evaluarea procesului se? sau, mai exact, a "urmelor' procesului, materializate in variantele intermediare

Evaluarea textelor finite presupune elaborarea unor grile structurate in ii tie de parametrii "speciei', dar si in functie de o serie de criterii generale k criterii e bine sa rescrie cele trei dimensiuni ale componentei verbale a comp* de comunicare si sa vizeze, in plus, continutul si estetica textului scris:

1. criteriul continutului: textul este evaluat in functie de gradul de adeni la domeniul pe care il re-prezinta sau re-creeaza (continutul textului^ tinenta si substanta mesajului: justetea, claritatea si coerenta idei exemplelor, imaginilor etc);

criteriul pragmatic sau discursiv: textul este evaluat in functie de gu de adecvare la situatia de comunicare presupusa de specie si/sau fixati elev sau de profesor;

criteriul structurii textuale: textul este evaluat din perspectiva macra erentei (raportul dintre paragrafe, echilibrul dintre parti, ordinea seci1 telor, calitatea introducerii si incheierii) si microcoerentei (decupajil paragrafe si fraze, modificarile de ton, prezenta unor explicatii, imagin

4. criteriul lingvistic: textul este evaluat din punct de vedere lexical sit matical (proprietatea si varietatea termenilor, constructia corecta a pu zitiei, frazei, aplicarea regulilor de ortografie si punctuatie);

5. criteriul "estetic': textul este evaluat din perspectiva fatetelor extern (asezare in pagina si grafie).

Transpunerea acestor criterii in grile de control si de evaluare se realizeaza pna transcrierea lor sub forma unor obiective / parametri de evaluare, dupa modelul prezentat in capitolul anterior.

Dar evaluarea textelor finite presupune si prezenta unui dialog dintre pro­fesor si elev, dialog ce se concretizeaza, in cazul textului scris, mai ales sub forma adnotarilor. Pentru a nu trada principiile ce au prezidat acest capitol, adnotarile ar trebui sa se caracterizeze prin:

■ predominanta remarcilor globale (referitoare la intregul text), fata de cele locale (referitoare la fragmente de text);

■ predominanta remarcilor explicative (ex.: "ai inceput / nu ai inceput corect textul pentru ca ') fata de remarcile injonctive (ex.: a se reface, a se adauga) sau normative (ex.: foarte bine, insuficient);

- coexistenta remarcilor despre continutul textului si a celor referitoare la

aspectele formale; . preponderenta sublinierilor valorizante fata de cele negative;

■ prezenta unor remarci "implicative' (prin care profesorul se manifesta drept cititor interesat, captivat de text si nu doar ca evaluator).

In privinta evaluarii procesului scrierii, didactica a conturat, in ultimul dece-modalitati de evaluare alternative. Dintre acestea retin portofoliul, cadru gene­tice poate da seama de drumul parcurs de elev in doua moduri: a) prin reunirea I tetelor definitive, texte elaborate intr-o perioada indelungata de timp si b) prin ] reunirea variantelor tranzitorii. De aici, si doua tipuri de portofolii si deci doua mo-l dalitati de notare distincte: prima, ce ia in calcul textele finite si cuantifica procesul I ta perspectiva lor; cea de-a doua, ce are in vedere atat textele finite, cat si ciornele 1 are le-au premers. Cea de-a doua modalitate presupune realizarea unor portofolii I cu doua compartimente (ciorne si variante finale) si permite notarea tuturor pasilor

Dintre aspectele ce definesc portofoliul, trei imi par a fi esentiale, si anume: a) portofoliul reuneste texte diverse:

- texte elaborate pe durata unui capitol / unei unitati de continut sau a unui semestru;

- texte specifice unui singur tip de scriere (ex.: numai compuneri libere, numai rezumate);

- texte heterogene (teme de casa, lucrari de control, pagini de jurnal, definitii, texte functionale etc.);

- texte elaborate de elevi in urma unor sarcini de lucru si texte pe care au ales singuri sa le realizeze etc.

- variante finale si ciorne, sau numai variante finale si numai ciorne;

1)) in portofoliu textele sunt grupate si compun un intreg; unitatea porto­foliului se manifesta in logica gruparii, explicitata intr-o fila de cuprins si / sau un argument si / sau o coperta;

c) dupa etapa de structurare, portofoliul va fi comentat si evaluat de elev, intr-o fila de autoevaluare, si de profesor, in fila de evaluare; in absenta acestor pagini nu se poate vorbi de portofoliu si asta pentru ca grupajuli texte exista doar cu scopul de a crea un cadru de evaluare menit sa pa notarea unui drum si nu a unor activitati secventiale (vezi anexa nr. 16),

Fisele de autoevaluare sunt modalitati de realizare a unui demers reflexul permite elevului sa inteleaga pasii parcursi, sa-si numeasca realizarile si neimtl nirile, sa incerce sa gaseasca solutii, sa-si construiasca singur strategii. Redacta lor poate fi libera, formalizata intr-o grila de autoevaluare sau ghidata prin ii bari-suport (ex.: "Care sunt punctele tari ale scrisului tau?', "Care sunt problem* pe care ti le ridica redactarea si cum crezi ca le-ai putea depasi?', "Care sunt grejt Iile de ortografie pe care le repeti? Ce sprijin astepti de la mine?' etc). Indifui de maniera de structurare, acest tip de fisa este, pentru elev, o modalitate de ai cunoastere si un inceput de dialog responsabil cu profesorul. Mai mult, fisele autoevaluare ale elevilor pot informa corect strategiile de tratare diferentiata.

in orele de scriere, reflectia poate lua si forma discutiei cu intreaga clasa acest caz, retrospectiva nu mai vizeaza evaluarea, ci evidentierea obiectivelor atl vitatii si fixarea pasilor parcursi. Redau, spre exemplificare, cadrul unei conversatii, realizata la sfarsitul unei activitati structurate conform strategiei ,j« de rol si scrisoarea' (vezi anexa nr. 17). Obiectivele activitatii au fost: l.idf tificarea si analizarea statutului receptorului; 2. adaptarea mesajului in functie auditoriu; 3. constientizarea importantei procesului de revizuire a textului.

Activitatea a constat, in principal, in redactarea a doua scrisori ce trai miteau acelasi mesaj unor cititori cu statut diferit. Dupa scrierea si citirea texteln discutia cu clasa s-a orientat asupra evidentierii diferentelor dintre texte. DiK intrebarile care au structurat discutia retin: "Exista diferente intre textele voastre: "Care sunt ele?', "La ce se refera ele, la lungimea textului, la organizarea Im, limbajul folosit?', "Care au fost factorii care au determinat aceste diferente?' etc,

Concluziile unor asemenea discutii - formulate de elevi si / sau reformi de profesor - sunt, in esenta, concluziile lectiei si ele au calitatea de a fi rezult reflectiei elevilor, reflectie substantiala, intrucat realizata in marginea propriei activitati de scriere.

4. Scenarii didactice ;

Conturarea celor patru categorii de scriere indicate de programe s-a reali» in opinia mea, prin alaturarea a doua tipuri de criterii: criteriul sursei si cel al fim? litatii scrierii. in functie de criteriul sursei, al "materialelor convocate', se distiij* scrierea reflexiva (subiectul si istoria lui), scrierea imaginativa (imaginarul si» tivitatea) si scrierea despre textul literar (cunostinte teoretice despre textul litera) Acest criteriu organizeaza tipologia creata de F. Vanoye si preluata de Y. Re* tipologie ce contine si o a patra categorie, reprezentata de jocurile limbajului si al-textualitatii.45 Consider ca aceasta ultima categorie poate fi integrata scrierii im ginative, in virtutea faptului ca structurarea lumilor imaginare este, in acelasi timp un joc cu limbajul si cu modelele textuale. Categoria scrierii functionale inte-i sene de practici scripturale cu scop utilitar evident, practici prezente in [ existenta cotidiana, privata si publica, scolara si extrascolara. Criteriul ce a permis j tonturarea acestui tip de scriere este criteriul utilitatii imediate, iar rostul abordarii ttestei categorii este formarea sentimentului de "securitate scripturala', esential in reusita sociala.46

Pornind de la aceste consideratii propun definirea celor patru categorii de I scnere din perspectiva ambelor criterii si abordarea speciilor subordonate in functie de obiectivele prioritare. in linii mari, aceste obiective pot viza:

1. cunoasterea unor forme textuale puternic tipizate si capacitatea de a structura propriul text in conformitate cu tiparul formal; o astfel de centrare corespunde orelor consacrate activitatilor de invatare si practi­care a majoritatii speciilor scrierii functionale (fisa de biblioteca, invi­tatia, cererea, curriculumul vitae, procesul-verbal); tot in aceeasi cate­gorie de activitati se pot inscrie si lectiile consacrate scrisorii familiale si de felicitare, asezate in categoria scrierii reflexive; focalizat astfel, scenariul didactic presupune a) prezentarea tiparului formal (etapa pre­cedata sau nu de analiza unor texte); b) producerea de text in confor­mitate cu tiparul si c) analiza textelor produse de elevi; dintre structu­rile de configurare a activitatii, consider adecvate modelele propuse de K. Meredith si J. Steele sau de D. Ogle;

2. cunoasterea structurilor textuale prototipice si capacitatea de a le relua si modula in propriul mesaj; o astfel de orientare corespunde studiului unor specii ale scrierii functionale (textul informativ si injonctiv), dar si abordarii naratiunii / relatarii, descrierii / portretului sau argumen­tatiei, asezate in aria scrierii reflexive si imaginative; focalizat astfel, scenariul didactic presupune a) prezentarea tiparului textual (etapa precedata sau nu de analiza unor modele sau de o secventa de redactare realizata in absenta modelului); b) producerea de text in conformitate cu tiparul si c) analiza textelor realizate de elevi; in ceea ce priveste structura lectiei, ea poate fi conceputa dupa modelele amintite mai sus;

3. cunoasterea unor procese de selectare si prelucrare a informatiei si capacitatea de a le practica in situatii diverse; o astfel de centrare este proprie povestirii sau rezumarii, dar si elaborarii unor fise de lectura, a conspectului sau luarii de notite; in cazul activitatilor ce vizeaza aceste tipuri de scriere, cel mai adecvat tipar configurativ este cel propus de J. Giasson si, in cadrul lui, secventa de modelare a procesului, realizata de catre profesor, imi pare a fi esentiala;

4 cunoasterea unor tipare textuale diverse si redactarea unor texte coe­rente si complexe; o astfel de centrare este proprie compunerii libere si naratiunii personale, iar contextul metodologic cel mai adecvat este atelierul de scriere.

Aceste patru tipuri de focalizare a activitatilor vor fi exemplificate, in continuare, prin scenarii didactice structurate in functie de categoriile de sena circumscrise de programe si de speciile subordonate acestor categorii.

4.1. Scrierea functionala

in aria textelor functionale se inscriu tipuri extrem de diverse, precum notd ce pregatesc un apel telefonic, listele de cumparaturi, inscriptiile pe calendar, pletarea de formulare, redactarea de cereri, telegrame, procese-verbale, curnculiil vitae etc. Din sirul lor, programele noastre au ales trei categorii: prima reunetlt formele de scriere specifice vietii scolare (notite, teme, extemporal etc); a doi| grupeaza o serie de texte cu grad mare de codificare, prezente in lumea din alt scolii (cererea, telegrama, invitatia, procesul-verbal, curriculumul vitae etc); atre» cuprinde texte definite prin predominanta unor tipare textuale prototipice, aW decat cele ce domina textul literar (textul informativ si textul injonctiv).

Dat fiind faptul ca initierea elevilor in scrierea functionala presupunea noasterea si exersarea unor forme textuale codificate si a unor structuri textili tipice, scenariul didactic presupune desfasurarea celor trei etape enuntate mai si a) etapa prezentarii caracteristicilor textului; b) etapa producerii de text si c) etat analizei textului produs din perspectiva codurilor sale. Prima etapa poate fi ret zata inductiv (se porneste de la analiza unui grupaj de texte pentru a se trece apoit evidentierea trasaturilor definitorii) sau deductiv (se porneste de la prezent* caracteristicilor speciei si de la recunoasterea lor in texte). in opinia mea, grupaj. e bine sa fie cat mai divers (cat mai multe feluri de invitatii, de texte inform* de telegrame etc), iar analiza / prezentarea caracteristicilor e bine sa urmareai; aceiasi parametri: statutul emitatorului (cine scrie) si receptorului (cui n adreseaza), finalitatea textului (cu ce scop este scris textul), marcile structurali, lingvistice specifice (cum este structurat textul, care sunt conectorii specifici, purile verbale, trasaturile lexicului etc). in situatia in care aceste repere nu zeaza trasaturile speciei, analiza va viza si alti parametri, precum formulele si tipe sau punerea in pagina. in ceea ce priveste redactarea propriu-zisa, ea w realizata, in functie de gradul de codificare a textului, fie ca activitate pe grupe, i ca activitate individuala.

Scenariul didactic pe care il schitez in continuare vizeaza cunoasterea si ducerea de text injonctiv. Pasii posibili ai activitatii sunt urmatorii:

1. prezentarea unui grupaj de texte ce cuprinde retete de bucatarie, reguli joc, instructiuni de folosire a unor aparate electro-casnice etc;

2. analiza modelelor din perspectiva parametrilor mai sus amintiti si evids tierea marcilor distinctive: analiza va sublinia finalitatea textului (ii carea unui mod de actiune), estomparea emitatorului, structura textuJ1 compusa din enumerarea unor actiuni, recurenta verbelor la imper* indicativ sau viitor, forma impersonala, si adecvarea lexicului la dom» vizat; j

3. alegerea, impreuna cu elevii, a unui subiect care sa permita redactai textului (fazele alcatuirii unui omulet de ghinda; regulile jocului "de-aw ascunselea' etc.

4. impartirea clasei pe grupe (doi-patru elevi) si elaborarea textului;

5. lectura unor texte, in paralel si pe secvente; discutarea diferentelor care apar, a motivelor pentru care apar si rescrierea textelor, daca e cazul;

6. reflectie asupra activitatii, definirea tipului de text injonctiv, a functiei si legilor lui.

7 tema pentru acasa: redactarea unui text injonctiv cu subiect real ("regulile jocului preferat'), imaginar ("etapele prepararii lipiciului ideal') sau parodierea unui text injonctiv.

Etapele acestui scenariu pot servi ca punct de plecare in proiectarea lectiilor i «vizeaza cunoasterea si redactarea marii majoritati a speciilor scrierii functionale. j Exceptie face, cu siguranta, luarea de notite, proces complex ce presupune desfasu-| mea unor secvente didactice construite dupa modelul asimilarii cunostintelor pro-(modelul structurat de J. Giasson) si corelate cu activitati de ascultare | ova si de identificare a idelor principale si secundare.

De asemenea, scenariul conturat mai sus permite abordarea, intr-o prima | ttapa. a tuturor structurilor textuale (vezi anexa nr. 11).

4.2. Scrierea reflexiva

In categoria scrierii reflexive programa asaza tipuri de scriere cu contur Ipac mai ferm (scrisoarea familiala si scrisoarea de felicitare) sau mai vag (rela-ltauiior evenimente si intamplari personale si argumentarea / exprimarea in scris luni punct de vedere personal). Dat fund faptul ca prezentarea tipurilor de scri-|K si redactarea lor se poate realiza dupa scenarii asemanatoare cu cel prezentat isus, voi insista, in randurile urmatoare, asupra celorlalte tipuri de scriere.

Relatarea unor intamplari personale

L Acest tip de scriere se regaseste, in didacticile straine, sub denumirea gene-Ide naratiune personala (le recit de vie sau personal narrative) si reuneste tipuri [tat diverse, ca, de exemplu, amintirile, marturiile, jurnalele intime sau auto-ifia Asa cum se poate observa din aceasta insiruire, naratiunea personala nu tefiredusa la compunerile cu titlul "Cum mi-am petrecut vacanta' si presupune rea unor activitati de scriere variate, precum redactarea unor file de jurnal, a fcfise biografice sau biografii imaginare. Prezenta, in clasa, a acestor tipuri de tete, dupa parerea mea, necesara datorita valentelor lor formative; redactarea jwofera elevilor atat bucuria de a vorbi despre ei insisi si, in felul acesta, de a se te, cat si posibilitatea de a descoperi si exersa noi structuri textuale. Dintre tipurile de naratiune personala prezente in didactica redactarii, retin ktatevadin seria oferita de teoreticianul "pactului autobiografic', Ph. Leujeune:47

Fisa biografica este un tip de text ce ofera elevilor posibilitatea de a d&j coperi singuri problemele pe care le pune fiecare autobiografie si anume selecs evenimentelor, dificultatea de a incepe textul, dificultatea de a reda importanta^ care o au unele evenimente pentru fiecare dintre noi. iata un posibil scenariui poate preceda intrarea intr-un text autobiografic precum Amintirile lui Creas 1. formularea sarcinii de lucru: relatati evenimentele importante ale vietii voa» pe o singura fila, in 10 minute; 2. lectura catorva fise; 3. discutie, cu clasa, despi asemanarile si deosebirile dintre textele lor; sublinierea diversitatii precum si ai dentierea unor stereotipuri.

Autobiografia imaginara este o forma textuala hibrida, ce reuneste scrierea ■ ginativa si cea reflexiva. in centrul textului se poate afla elevul insusi - traind ai rienta inedita a proiectarii propriei existente intr-o alta lume - sau un personaj preferat in ambele cazuri discursul are valoarea unei marturisiri indirecte si permite "autonit posibilitatea de a se cunoaste. Mai mult, acest exercitiu de redactare face posibila sarea structurii narative si se poate constitui ca punct de pornire pentru o discutie les de sensul discursului autobiografic: acela de a reprezenta existenta ca devenire, proces de formare a personalitatii.

"imi amintesc' este un exercitiu ce presupune resuscitarea unor momea care pot avea un suport material (obiecte care provoaca amintiri) sau nu. Un as< exercitiu poate fi orientat inspre reflectii legate de memorie sau de tipurile de care o pot reda, cum poate fi orientat spre crearea, in clasa, a unui spatiu intersiibii capabil sa faca vizibile fetele mai putin evidente ale personalitatii elevilor. Ca celelalte exercitii ce vizeaza naratiunea personala, exercitiul este si un bun exersare a limbii.

In situatia in care. prin acest exercitiu, se urmareste structurarea unei tiuni coerente si nu doar redarea unui singur moment sau a unei stari izolate, vitatea de redactare poate fi ritmata de urmatorii pasi:

1. elevii sunt rugati sa-si aminteasca un moment fericit din viata lor; de gandire va fi precizat;

relatarea evenimentelor; variante:

- evenimentele rememorate vor fi relatate colegilor de banca (el incurajati sa dea colegilor feedback pozitiv si sa ceara lamuriri unde povestirea nu a fost suficient de clara) sau

- unii dintre elevi relateaza evenimentele in fata intregii clase;

folosind feedback-ul colegilor, elevii isi scriu naratiunea, fiind al organizatorii textuali;

4. lectura textelor;

- textele pot fi citite in perechi, obtinandu-se din nou feedback-apoi rescrise;

- textele pot fi apoi citite, de cei ce doresc, in fata intregii clase si duse in portofoliu.

Sub semnul naratiunii personale se asaza si jurnalul cu variantele sale: jui personal / intim si jurnalul de lectura. Prezenta acestor tipuri de scriere reflexiva si benefica atat din punctul de vedere al cizelarii competentei scriprurale, cat si din punc-dil de vedere al dezvoltarii personale a elevului. Si asta, indiferent de locul unde sunt scnse (acasa sau in camera de lucru) si indiferent de modul in care sunt valorizate (paginile lor pot fi citite de profesor, rescrise si fructificate in orele de scriere sau de

(literatura sau pot ramane neimpartasite si necizelate). Jurnalul personal este un tip de text ce permite elevului sa retraiasca intam­plari diverse si sa se raporteze la ele prin redarea trairilor si gandurilor si prin ana­liza reactiilor. Data fiind deschiderea tematica extrema (proiecte si descoperiri, vise ji amintiri, anecdote si observatii legate de viata celor din jur etc), jurnalul poate fi vazut ca un cadru optim pentru cele mai diverse exercitii de scriere. Prezenta jurna-liiin clasa - in situatia in care profesorul doreste sa aloce 10 minute din fiecare ora pentru completare - impune masuri de protejare a intimitatii expuse in cuvant. Iata cateva asemenea reguli formulate de Ch. Temple si J. Gillet: 1. profesorul nu vaciti paginile jurnalelor fara acordul elevilor; 2. in cazul in care are acordul, nu va corecta eventualele greseli de scriere; 3. intr-o ora speciala, consacrata jurnalelor, elevii vor avea posibilitatea de a alege fragmentele pe care doresc sa le citeasca, ka doresc sa citeasca, sau de a rescrie unele secvente in vederea lecturii lor.48

Jurnalul de lectura ofera posibilitatea inregistrarii unui alt tip de experienta; evorba de experienta lecturii, manifestata in reactiile emotionale si in reflectiile provocate de intalnirea cu cartea. Mai mult, in situatia in care este corect orientat, jurnalul poate oferi elevului si posibilitatea de a reflecta asupra propriului proces de toiprehensiune si de a-si numi si / sau interoga relatia cu literatura.

Acest tip de text este, dupa parerea mea, formula didactica ce trebuie sa inlo-tiiasca traditionalele "caiete de lecturi suplimentare'. Pline cu rezumate si carac-

Ilenzan copiate de la colegi sau din prefete, aceste caiete sunt ineficiente si vino­vate Si asta, datorita sarcinilor de lucru ce presupun prezenta unei lecturi critice. Or, a cere elevilor de gimnaziu rezumate, caracterizari si judecati de valoare dupa pruna lectura inseamna a-i face sa recurga la subterfugii. Mai mult, a nota textele lor contrafacute inseamna a valida solutiile incorecte la care au apelat.

Superioritatea jurnalului fata de caietul de lecturi suplimentare consta, parado-ial, in prestatia "modesta' pe care o inregistreaza, in faptul ca nu aspira la o lectura anca, ci valorifica doar lectura inocenta, cea pe care o poate, cu adevarat, realiza elevul de gimnaziu. Din acest motiv, pledez pentru introducerea jurnalelor de lectura cu notele lor stangace, expresii ale unor reactii si ganduri autentice, cu randurile lor ineordine, grafiere fidela a impresiilor de lectura - si recomand ca profesorul sa nu ytceva decat un cititor cordial si / sau un partener entuziast de dialog.

Substanta acestor jurnale se poate constitui din reactii emotionale, din analo-pi intre evenimentele citite si propria experienta de viata, din ipoteze legate de evolutia posibila a textului si din corelatii, intertextuale.

O structura posibila a unui astfel de jurnal ar putea alatura: 1. o fila cui cartilor citite; 2. o fila cu textele pe care elevul doreste sa le citeasca si / sau < fost indicate de profesor ca lecturi suplimentare; 3. pagini de lectura datate; 4 pagina libera, la sfarsitul notelor despre un text, pentru comentariile profesorului

Fila cu lista cartilor poate cuprinde, alaturi de autor, titlu, editura si i aparitie si numarul paginilor cartii, data cand a inceput lectura si cand a fost in iata, gradul de dificultate al cartii si o evaluare a cartii, in puncte, apreciere i zata pe o scala ce poate fi decisa de clasa.

Filele cu note de lectura pot fi - in situatia in care profesorul considera opt tun - impartite in doua coloane: prima, care contine citate din text sau rezumai unor secvente, iar a doua, comentarii pe marginea lor. Aceste file pot fi urmatei sectiuni cu concluzii de lectura.

Concluziile de lectura pot fi organizate in jurul urmatoarelor trei intreba 1. Ce ati retinut din ceea ce ati citit?; 2. Ce sentimente v-a provocat lectura?; 3.1 amintiri v-a trezit lectura?49

in situatia in care profesorul doreste sa orienteze integral redactarea jii lului, intrebarile formulate mai sus vor fi prezentate ca posibile directii de lecti

in situatia in care profesorul doreste sa diversifice glosele elevilor, solutia de a multiplica directiile si de a le explicita, precum in varianta urmatoare:

1. notarea reactiilor emotionale: "scena imi aminteste de', "personaj imi inspira teama' etc;

2. formularea unor constatari sau anticipatii pe parcursul lecturii: "cornii ca', "probabil eroul va', "s-ar putea ca'; "separe ca' etc;

3. interactiunea cu personajele: "stiu ceea ce resimte X cand', "imipai rau pentru', "X se aseamana cu' etc;

4. aprecieri despre personaje: "X a fost curajos / a gresit cand', "aia fapt inseamna pentru el ca';

5. judecati critice: "aceasta carte mi-a placut pentru ca', "cea mai reusi parte a cartii a fost', "aceasta secventa a fost plictisitoare / fascinai trista pentru ca', "nu cred ca naratorul ar fi trebuit sa', "consideri naratorul ar fi putut sa' etc.50 I

Un asemenea ghid de lectura si redactare poate fi oferit elevilor la incepui anului si poate figura ca o pagina de jurnal. O solutie interesanta de orientare lecturii ofera si L. Rief, autoare ce se adreseaza direct elevilor printr-un disci informai din care retin: "Raspunsul tau scris nu trebuie sa fie un raspuns la cart pe care o citesti. Ceea ce scrii in acest jurnal trebuie sa contina ceea ce doresti toi pastrezi / sa-ti amintesti ca lector si «scriitor». Notele tale pot cuprinde gandua reactii, interpretari, intrebari legate de ceea ce citesti si ceea ce observi in jurul ta Comentariile tale pot fi legate si de procesul scrierii cartii de catre autor si de procesul lecturii, scrierii si invatarii tale. Daca nu stii ce sa scrii, gandeste-te la urma­toarele lucruri: un citat, experiente si amintiri, reactii provocate de lectura'.51

Asa cum se poate observa, scrierea reflexiva poate avea ca punct de plecare nu numai experienta realitatii imediate, ci si experienta lecturii. intalnirea cu lite­ratura permite evenimente de cunoastere si autocunoastere, ce pot fi inregistrate si aprofundate prin exercitii de scriere reflexiva. Asemenea exercitii isi gasesc locul nu numai in ora de redactare, ci si in cea de literatura: ma gandesc la momente de scriere ce fixeaza, dupa lectura unui text, reactia emotionala a elevilor, la scrisori adresate personajelor sau la jocuri rol (ex.: repovestirea unor evenimente din pers­pectiva unui personaj, constructia de monologuri interioare ce transcriu trairea unor eroi intr-un anume moment al actiunii, transformarea unei secvente de text narat la persoana a treia, in scrisoare etc).

Argumentarea unui punct de vedere personal

in aria scrierii reflexive, autorii programelor asaza, de asemenea, argumen­tarea unui punct de vedere personal (clasa a Vi-a si a Vil-a). inspre formarea capa­citatilor de redactare presupuse de acest tip de discurs duc o serie de activitati precum: a) analiza unor mesaje cu structura argumentativa (ex.: mesaje publicitare), realizata cu scopul de a evidentia finalitatea acestui tip de text, secventele ce il compun (date si concluzie) sau tipurile de argumente ce pot fi prezentate (fapte, opinii, marturii etc.);52 b) realizarea unor exercitii orale si scrise de tipul "Prezentati argumente in favoarea'.

Prezentarea de carte

0 activitate complexa si in acelasi timp accesibila este si prezentarea de carte. Ea poate fi incercata inca din clasa a V-a si orientata plural: inspre formarea competentei de lectura (realizarea unei lecturi / relecturi atente), a competentei de comunicare scrisa (constructia unui text ce argumenteaza importanta parcurgerii cartn) si de comunicare orala (sustinerea unui discurs oral, in timp limitat).

Acest tip de activitate isi gaseste locul in orele de literatura sau de redactare, precum si in atelierul de lectura. in opinia mea, in decursul unui semestru, este bine ca fiecare dintre elevii unei clase sa aiba posibilitatea, cel putin o data, sa prezinte o carte in fata colegilor; si asta indiferent de caracterul ei literar sau non-literar si indiferent de prezenta sau absenta ei in listele de lecturi obligatorii si suplimentare.

Secventele unei activitati consacrate prezentarii de carte pot fi urmatoarele:

- solicitarea lecturii / relecturii unei carti preferate;

- prezentarea unui cadru de redactare si/sau prezentarea caracteristicilor unui asemenea tip de text intr-o fisa de control;

- precizarea timpului de prezentare;

- redactarea textului;

- corectarea textului;

repere:

- sustinerea orala a prezentarilor in fata clasei;

- reflectii asupra modului in care a fost realizata prezentarea.

Un cadru posibil pentru prezentarea unui text epic poate contine urmatoarei'

1. autor si titlu, spatiul si timpul actiunii (un paragraf);

2. personaje centrale (prezentate fiecare in cel putin o propozitie);

3. prezentarea miezului cartii (cel putin un paragraf);

4. prezentarea incipitului si finalului (un paragraf pentru fiecare);

5. prezentarea motivelor pentru care ti-a placut cartea si o recomanzi colt gilor.

Acest cadru, ca oricare altul, in masura in care este ferm precizat, este cor citiv. Profesorul are libertatea de a-l oferi fara indicatiile legate de paragrafe propozitii sau de a-l exclude. in aceasta situatie, prezentarile vor fi, probabil, i vii, mai informale, dar procesul de selectare si organizare a informatiei va fi i indelungat. Ceea ce se impune, in acest caz, este o analiza, cu elevii, a motnd pentru care prezentarile de carte au fost reusite sau nu, au convins sau nu aii toriul. Exista insa si o alta posibilitate pentru situatia in care se renunta la cadn anume oferirea unei fise de control (vezi anexa nr. 17).

Argumentatia

Prezentarea de carte este un text hibrid, in care discursul argument! coexista cu cel informativ. Redactarea unui text argumentativ propriu-zis poatei ea incercata, dar numai in clasa a Vil-a si a VlII-a. Iata schita unei astfel de ai vitati de redactare centrate asupra unui discurs prin excelenta persuasiv (clipul; blicitar).

1. justificarea activitatii, alegerea impreuna cu elevii a unui clip publu controversat; vizionarea lui repetata;

2. dezbaterea orala a clipului:

a) in prima faza a dezbaterii, profesorul va permite elevilor s exprime liber opiniile legate de calitatea clipului si nu va strat argumentele chiar daca, in felul acesta, discutia risca si haotizeze; sugerez ca eventualele imprecizii in formulare sai corectate direct, ci prin reformulare, intrucat discutia trebui ramana, in acest moment al lectiei, focalizata asupra s argumentelor, si nu asupra modului in care sunt exprimate;

b) in cea de-a doua faza, profesorul va dirija gruparea datelor/sf mentelor legate de valoarea / non-valoarea clipului comentat,! nirea valorii se va face:

- din perspectiva impactului asupra receptorului (mi-a plat! m-a fascinat, m-a iritat pentru ca);   

- din perspectiva limbajelor si procedeelor utilizate:

- scenariu (desfasurare, logica interna, originalitate, etc);

- regia si jocul actorilor: modul in care este repreza

"istoria' si modul in care actorii (fiinte umane, animale, obiecte) joaca (expresivitatea mimicii si a gesturilor, ale­gerea rolurilor centrale);

- textul rostit sau scris pe ecran;

- calitatea decorului, peisajelor, costumelor;

- trucaje, muzica, zgomote;

- din perspectiva relatiilor dintre limbaje;

3. fiecare elev isi va structura propriul plan in functie de teza pe care o sustine si de argumentele grupate pe tabla;

4. fiecare elev va decide in ce calitate scrie (telespectator, ziarist etc.) si cui isi adreseaza textul (unui coleg, autorului clipului, directorul canalului de tele­viziune care il transmite etc);

5. profesorul ofera variante de exprimare referitoare la:

a. modalitatea expunerii:

- exprimare directa, explicita (prin intermediul unui adjectiv califi­cativ sau adverb: "personajul e stupid', "scenariul, prea compli­cat, oboseste');

- indirecta ("in ceea ce priveste jocul actorilor', "cu exceptia rolului principal');

- subiectiva ("consider / gasesc ca', "dupa parerea mea');

- obiectiva ("exista un accent comic', "scenariul este').

b. organizatorii textuali:

- cronologici: "mai intai', "in primul rand', "apoi', "in sfarsit', "in concluzie';

- de opozitie: "dar, totusi', "dimpotriva', "cu toate ca', "in caz contrar';

- de alternativa: "sau - sau', "fie - fie', "cand - cand';

- de corelare: "de altfel', "in plus', "nu numai, ci si ';

- de cauza: "pentru ca', "de fapt';

- de consecinta: "astfel', "deci', "prinurmare'.

6. profesorul atrage elevilor atentia asupra importantei prezentarii motivelor care au generat aprecierile (nu se vor interzice motivatiile subiective de tipul: "nu ma plictisesc niciodata privindu-l' sau "imaginea imi place pentru ca imi aminteste');

7. redactarea: in timpul procesului de redactare, profesorul va oferi sprijin in formularea argumentelor sau in structurarea textelor;

8. reflectie asupra momentelor procesului de redactare;

9. lectura si corectarea textelor (vezi si fisa de control din anexa nr. 16).53

4.3. Scrierea imaginativa

in programele actuale, scrierea imaginativa trimite explicit la compune libera si vizeaza, in primul rand, producerea de text descriptiv si narativ. in scoi structurarea lumilor "posibile' are o dubla finalitate, intrucat promite atat dezv tarea creativitatii, cat si dezvoltarea competentelor de interpretare de text.   

inteleasa ca parte integranta a mecanismelor cognitive si caracterizata p fluiditate, flexibilitate si originalitate,54 creativitatea este o constanta a discursii pe care didactica traditionala si moderna l-a consacrat compunerii libere. Ultim doua decenii au conturat insa si o alta valenta a acestui tip de redactare. Pornind la binomul scriere-lectura, cercetarile au evidentiat influenta pe care cele doua a o au unul asupra celuilalt. De aici, teza conform careia drumul cel mai scurt s lectura performanta este producerea de text; si tot de aici, convingerea ca, ind rent de stangacia textelor compuse de elevi, efortul scrierii si reflectia asupra p blemelor pe care le ridica, duc la conturarea unor competente reale de lecturi interpretare. in sprijinul acestor afirmatii stau, in primul rand, marturiile elev despre rostul de "a te aseza de cealalta parte a cartii' si despre calitatea acestui de dialog cu literatura.55

Scenariul propus de didactica traditionala pentru orele de compunere i bine cunoscut si presupune, de regula, desfasurarea urmatoarelor etape:

1. anuntarea unei teme comune pentru intreaga clasa;

2. discutarea temei;

3. realizarea unui plan comun;

4. redactarea textului;

5. lectura si corectarea lui;

6. rescrierea in forma finala;

7. lectura textului, realizata de elev si / sau de profesor, in vederea notarii

Exista si rescrieri ale acestui scenariu,56 dar ele nu-i afecteaza structura | bala, ce cuprinde circumscrierea temei, structurarea unui plan si redactarea. Mc Iul este bine articulat si are valoare operationala in producerea de text non-lite Privit insa din punctul de vedere al scrierii imaginative, tiparul este coercitiv asta, pentru ca nu tine cont de natura procesului de creatie, act de libertate, prof personal, tot asa cum nu tine cont de desfasurarea neliniara a acestui proces.

Informata de o serie de studii de poietica / genetica textuala,57 didactic construit, in ultimele doua decenii, scenarii consonante cu etapele procesului creatie, asa cum le descriu scriitorii.58 Genul proxim al acestor modele poate fi cuprins in urmatorul algoritm:

1. alegerea temei de elevi sau specificarea si reformularea temei propuse de profesor; acest moment se intemeiaza pe marturisiri ce sustin ideea ca scri­erea substantiala este re-creare a unor intamplari si trairi personale.

2. scrierea libera ifree writing), notarea libera a unor idei, sentimente si gan­duri in neordine si fara grija respectarii legilor de ortografie si punctuatie; aceasta etapa se intemeiaza pe manuscrise si afirmatii conform carora pri­ma secventa a producerii de text literar consta in emergenta unor ganduri si imagini disparate si in notarea lor imediata.

3. seria ciornelor succesive, a reluarilor si ajustarilor; realizarea lor are in vedere marturisiri si manuscrise ce demonstreaza ca scrierea unui text lite­rar presupune un efort de structurare si exprimare, reinnoit mereu si mate­rializat in variantele intermediare ale textului.

4. redactarea formei finale, urmata de transcrierea si, uneori, de "publicarea' textelor scrise de elevi; aceasta etapa se intemeiaza pe ideea ca un text nu traieste decat prin receptarea lui de cititori diferiti.

Desfasurarea si articularea acestor etape se poate realiza in moduri diferite. Prezint aici un scenariu didactic posibil, ce reia si detaliaza etapele enumerate mai sus. 1. Alegerea subiectului:

- poate fi complet libera: in acest caz, elevii realizeaza, intr-un timp dat, o ■ lista individuala de subiecte pe care ar dori sa le trateze, aleg unul, il

gandesc si il prezinta succint colegului de banca; important este ca acest demers sa fie corect ritmat de profesor si sa nu depaseasca 7-l0 minute;

- se petrece sub seninul unei teme comune; in acest caz, profesorul va oferi cateva exemple de circumscriere a temei; apoi va cere elevilor sa continue lista, sa-si aleaga un subiect, sa reflecteze asupra lui si sa-l prezinte concis colegului de banca; timpul pentru aceste activitati nu poate depasi 10-l2 minute.

2. Scrierea libera: activitatea este realizata de intreaga clasa, intr-un timp dat (i-A minute), durata in care elevii sunt rugati sa scrie incontinuu, tot ce le vine in minte in legatura cu subiectul si fara sa acorde atentie ortografiei si punctuatiei; scrierea libera are rolul de a anula inhibitia in fata foii albe, demonstrand elevilor ca abordarea si detalierea subiectului le este la inde­mana.

3. Prima ciorna se realizeaza prin ordonarea si refacerea textului creat prin scriere libera. Timpul alocat este mai indelungat (7-l0 minute). Redactarea este urmata de o alta discutie cu colegul de banca (2 minute pentru fiecare elev). Discutia consta, in principal, in rezumarea orala a textului scris si permite "autorilor' sa-si clarifice gandurile si sa primeasca eventuale su­gestii. Elevii vor fi incurajati sa dea colegilor feedback pozitiv. Modelul unei astfel de discutii il poate oferi profesorul, ascultand expunerea unui elev si dialogand cu el despre textul scris. O asemenea interventie este mai convingatoare in cazul in care profesorul, intr-o postura necanonica, scrie, si el, propriul text si il discuta cu un elev.

Momentele 1 -3 cuprind activitati desfasurate simultan de toti elevii. Urmito rele momente vor avea lungimi diferite, in functie de ritmul fiecarui elev in parte,

Ciornele succesive: numarul lor poate varia, iar durata se poate intindets parcursul mai multor ore. in situatia in care profesorul decide ca activitate de redactare sa se petreaca in clasa, e bine sa prevada doua-to ore, in zile succesive, asa incat toti elevii sa poata duce scrierea textului li bun sfarsit. Pentru cei care sunt mai rapizi, poate pregati fise de auto» luare, exercitii de exprimare, de ortografie etc. |

in situatia in care profesorului i se cere sprijinul in gasirea unor solutii k constructie a textului, el va oferi variante alternative si nu o singura solutie. Insitii atia in care i se cere sprijin in formulare, el poate oferi solutia corecta.    j

Corectarea variantei finale: inainte de transcrierea variantei finale (traus, criere numita si "editare') profesorul va corecta textele elevilor din

de vedere al exprimarii si ortografiei. Si asta, datorita faptului ca finit trebuie sa fie liber de greseli, ca orice text editat. Editarea poate fi,) ea, un act de creatie, in situatia in care profesorul ofera elevilor libert de a alege singuri tipul de coala, de litera, ilustratia etc.

Lectura: citirea si comentarea compunerilor se poate face, de cei ce doresc la sfarsitul activitatii, daca este timp, sau intr-o ora speciala, dedicata k turii selective a textelor din portofolii. I

Evaluarea: la sfarsitul orelor dedicate unei compuneri sau, si mai bine,» sfarsitul semestrului, elevii vor prezenta, in portofoliu, textele "editate' s ciornele. Profesorul va avea astfel posibilitatea de a evalua atat rezultata scrierii, cat si procesul.

Producerea de text literar poate fi generata nu numai de prezenta unei tei ci si de prezenta unor cuvinte sau a unor structuri lingvistice precum metafora si, comparatia. Retin, in acest sens, una din solutiile propuse de J. Ricardousit Oriol-Boyer59 si cateva formulele structurate de G. Rodari.60

Cuvantul si polii textului este o sintagma ce poate denumi un exercitiu 4 redactare in care generarea textului se realizeaza pornind de la un cuvant (ex. ah tru) sau, mai exact, de la legaturile lui semantice (cer, mare, nu-ma-uita, safir ett si "materiale' (alb, astru, bal, salba, stra-). Miza redactarii este, in acest caz, ci; area unui text care prezinta cat mai multe legaturi intre cei doi poli; polul semanti al sensului, al semnificatului si cel material, al semnificantului grafic si fonic. Ste tegia poate fi condusa deopotriva spre producerea de text epic sau liric si poate1 pusa in sir cu jocurile de producere de text poetic propuse de A. si M. Petean.61

Binomul imaginativ denumeste un tip de exercitiu ce consta in generarea ui. text pornind de la doua cuvinte cat mai indepartate semantic (ex.: elastic si capsuni scopul exercitiului este de a crea relatii intre cuvinte si de a dezvolta aceste relatii! interiorul unor istorii.

Ipoteza imaginativa presupune construirea unor texte ce reiau, intr-o oare­care masura, formula ce a generat Metamorfoza lui Kafka: Ce s-ar intampla daca? Transformarea sau crearea de cuvinte este un tip de exercitiu lexical ce poate preceda producerea de text. Cuvintele rezultate astfel vor fi integrate intr-o istorie (precum "trimbulinzii' si "violetii' lui Nichita Stanescu) sau vor deveni ele­mente generatoare de text (ex. o istorie a maxifurnicilor, a strutocamilelor )

Animarea metaforelor sau comparatiilor este o tehnica ce consta in "reinvi­erea', prin citire ad literam, a comparatiilor si metaforelor uzate. Pornind de la o asemenea reactivare, devine posibila povestea omului care voia sa omoare timpul, acelui care umbla cu capul in nori sau descrierea unor interioare vii, in care stau laolalta usi cu broaste, scaune cu brate si picioare, sticle cu gat etc.

Dezvoltarea competentei scripturale, a creativitatii si, mai ales, a capacita­tilor interpretative, se poate realiza nu numai prin producerea de text, ci si prin transformarea unor texte, a continuturilor si structurilor lor. in aceste cazuri, intru­cat materialul compunerii exista deja, atentia elevilor se poate focaliza asupra pro­blemelor de structurare a universului imaginar si de textualizare.

Dintre tehnicile de transformare a lumilor imaginare formalizate de G. Rodari retin, pentru caracterul lor provocator, variantele de modificare a textelor (ex.: Scufita albastra, eliminarea vanatorului), introducerea elementelor heterogene (ex. aparitia Cenusaresei in elicopter), "salatele' de povesti (intalnirea unor perso­naje din texte diferite) si mai ales calchierea. Aceasta tehnica isi are punctul de plecare in rescrierea joyceiana a Odiseei si consta in "reducerea textului la urzeala actiunii si a relatiilor sale interne', pentru ca, apoi, urzeala sa stea la baza unei alte tesaturi. Redau, in urmatoarele randuri, ultimele doua trepte prin care autorul Gra­maticii fanteziei ajunge la structura minimala a basmului Cenusareasa.

"Cenusareasa traieste impreuna cu mastera si surorile ei vitrege. Acestea se duc la un mare bal, lasand-o singura acasa. Prin interventia unei zane, ea merge totusi sa danseze. Printul se indragosteste de ea ' si

"A traieste in casa lui B, fiind cu B intr-un raport diferit fata de C si D, cu care totusi convietuieste. in timp ce B, C si D se duc la E, unde se petrece un eveniment F, A ramane singura (sau singur). Totusi, gratie interventiei lui G, si A seduce la E unde produce un efect extraordinar'.

Dar exercitiile de transformare pot viza nu numai substanta lumilor posibile, ci si modul de punere in text. Aceste activitati de scriere pretind rigoare, intrucat presupun analiza atenta a textelor-suport si planificarea stransa a pasilor scrierii. Din seria lor amintesc:

transformarea discursului (discurs direct, in discurs indirect);

transformarea structurilor textuale (secventa narativa, in secventa expli­cativa);

transformarea tipurilor de text (descriere literara, in descriere stiintifica);

parodierea unor texte descriptive, narative etc;

interventia in text:

a) prin contragerea unor secvente (epice, descriptive),

b) prin amplificarea lor (ex.: detaliati descrierea bisericii din Saraceni),

c) prin umplerea unor blancuri (ex.: descrieti cum arata "celalalt taram', | construiti monologul interior al personajului central pentru a-l inserai] momentul X al actiunii, creionati portretul fetei de imparat etc),

d) prin modificarea incipitului, finalului si discutarea efectelor pe cu; aceste modificari le au asupra textului.'

Asa cum s-a putut observa din randurile acestui capitol, activitatile de scriere imaginativa pot fi orientate inspre aprofundarea problematicii textului literar & drul realizarii acestui obiectiv il constituie secventa de reflectie, secventa ce p mite reluarea pasilor parcursi si fixarea problematicii abordate.

4.4. Scrierea despre textul literar

Din seria tipurilor de scriere despre textul literar, voi aprofunda, in capitol, problematica rezumatului. Si asta, datorita faptului ca, in pofida uti sale scolare si sociale indeniabile (rezumatul poate avea ca referent nu numai textil literar, ci si cel non-literar, si nu numai textul, ci si evenimentele lumii r strategiile de invatare a rezumarii sunt putine si nu intotdeauna eficiente. '

in linii mari, rezumarea poate fi definita ca rescriere a unui text anterior,»! scriere ce presupune respectarea urmatoarelor cerinte:

1. mentinerea echivalentei informative (rezumatul trebuie sa redea gandurik autorului si sa contina esentialul informatiilor prezentate de text);

2. economia mijloacelor de exprimare (rezumatul trebuie sa prezinte infor-matia ce apare in textul original, diminuand numarul de cuvinte folositi din acest motiv, informatiile secundare si cele redundante vor fi elimi­nate) ;

3. adaptarea la o noua situatie de comunicare: un rezumat este intotdean scris in functie de un cititor anume si, in consecinta, limbajul este alesii functie de statutul receptorului.63

Prezint, in cele ce urmeaza, doua directii de structurare a strategiilor ce f maresc formarea capacitatilor de rezumare: prima presupune, mai intai, reducera textului la subiect si idei principale si apoi extinderea lor in rezumat; cea de-a dom urmareste transformarea directa a textului in rezumat prin eliminarea informatii secundare si a celor redundante si prin reformularea secventelor identificate a esentiale.

Prima strategie se intemeiaza pe distinctia dintre subiect - ideea principala-ideile secundare si pe distinctia dintre informatia textual importanta si ca contextual importanta.

Termenul de "subiect' / "tema' se refera la continutul textului sau al frag mentului vizat. La identificarea / numirea subiectului - realizata intr-un singur cu-vant sau o expresie - se ajunge prin intrebari de tipul: "Despre ce e vorba in text?' sau "Ce trateaza fragmentul, paragraful?'. Sintagma "idee principala' denumesti informatia cea mai importanta pe care autorul a furnizat-o pentru a expliciti subiectul. La ideea principala a textului se ajunge prin intrebari de tipul "Care este herul cel mai important prezentat de autor / narator in text, fragment sau paragraf?'. Ideea principala se exprima, de obicei, intr-o propozitie si trimiterea, din intrebare, la autor (text non-fictional) sau la narator (text fictional) este esentiala pentru obtinerea informatiei "textual importante'.64

Punerea corecta a intrebarii nu rezolva problema recunoasterii informatiei textual importante, capacitate determinata de varsta si de experienta de lectura a elevului. Cititorii putin avizati identifica adeseori problema centrala a textului cu ideea care le provoaca interesul si nu cu cea accentuata de autor. Formarea capaci­tatilor de identificare si de formulare este, deci, o problema de exercitiu si de timp, iar demersul didactic trebuie sa aiba in vedere acest fapt.

Mai mult, extragerea ideilor principale este o operatie ce tine de specificul textului si trebuie pusa in acord cu statutul lui (text literar sau non-literar), cu struc­tura (narativa, expozitiva, dialogala, argumentativa) si cu modul in care este expri­mata ideea principala (explicit sau implicit). Exista texte care o pun in relief, texte care o ascund si texte care nu au ca organizator o idee principala. De aceea sugerez ca un demers orientat spre recunoasterea si formularea ideilor principale sa nu arda nici una dintre etapele urmatoare:

1. cunoasterea diferentelor intre textul literar si non-literar si a structurilor textuale fundamentale;

2. cunoasterea diferentei intre subiect, ideea principala si secundara;

3. cunoasterea diferentei dintre ideea principala explicita si cea implicita;

4. recunoasterea subiectului, a ideilor principale si secundare intr-un text narativ, precum si a modurilor in care pot fi formulate;

5. recunoasterea subiectului, a ideilor principale si secundare in alte tipuri de texte decat cele narative.

In cadrul acestei strategii, activitatea de identificare a subiectului si a ideilor principale si secundare (vezi anexa nr. 12) va fi urmata de identificarea structurii :e a textului, exprimata in cuvintele ce leaga secventele / paragrafele. Urmeaza soi redactarea propriu-zisa a rezumatului, realizata prin reformularea si corelarea ideilor principale si secundare. Cel putin la primele rezumate, redactarea va cu-loaste variante intermediare, iar analiza lor, realizata de elevi impreuna cu profe-, poate fi constructiva.

A doua strategie de predare-invatare poarta semnatura lui J. P. Laurent65 si ansene, in practica, cele trei reguli ale globalizarii semantice formulate de van tijk: eliminarea sau suprimarea, substituirea si constructia. Aceste reguli infor-ieaza pasii unui scenariu didactic desfasurat astfel:

1. suprimarea propozitiilor inutile in interpretarea altor propozitii din text sau, cu alte cuvinte, eliminarea propozitiilor ce contin informatii izolate (inutile) si informatii repetate;

inlocuirea, in interiorul uneia sau mai multor propozitii, a unor terme» particulari printr-un termen supraordonat;

inlocuirea, printr-o propozitie globala, a unui ansamblu de propozitii« constituie componentele sau conditiile acesteia.

Ca si in cazul strategiei precedente, etapa urmatoare consta in compunere! rezumatului prin corelarea si reformularea propozitiilor globale. in ceea ce privesti modul de desfasurare a activitatilor, profesorul poate alege fie varianta activitati! individuale, fie rezumarea in grup. Rezumarea in grup este, in opinia mea,; primei strategii (demers bine algoritmizat si accesibil elevilor de gimnaziu) sipoalij fi desfasurata in urmatoarele trepte: a) formarea unor echipe de trei elevi; 1 cu voce tare a secventei; identificarea subiectului in cadrul unui dialog i membrii echipei; c) formularea ideii principale de fiecare membru al echipei t alegerea celei mai bune variante; d) formularea ideilor secundare in acelasi mod,e redactarea rezumatului de fiecare membru al echipei, confruntarea si analii variantelor.

Dar, indiferent de strategia aleasa si de varianta metodologica pentru care s-i optat, activitatea de rezumare trebuie precedata de o secventa centrata asupra cu prehensiunii textului si identificarii structurii textuale dominante ce dicteaza, k randul ei, structura rezumatului.

Ca toate activitatile de producere de text, rezumarea poate fi ghidata de o fs de control, insotita sau nu de un tabel cu organizatori textuali (vezi anexa nr. 11) j consonanta cu grila de evaluare. Iata un exemplu structurat, ca si cele precedente,! functie de dimensiunile componentei verbale a competentei de comunicare:

Fisa de control

Fisa de evaluare

Am recitit textul cu scopul de a-l rezuma?

Am decis in ce calitate scriu si cui ma adresez? sau Am pastrat sistemul de enuntare al textului?66

Criteriul pragmatic: adecvarea textului la situatia de comunicare

Contine rezumatul toate ideile principale ale textului?

Criteriul fidelitatii fata de informatia prezenta in text.

Am exclus informatiile secundare si cele redundante? Am evitat citatele? Este lungimea rezumatului considerabil mai mica decat a textului?

Criteriul economiei mijloacelor de redare

Am pastrat in rezumat ordinea ideilor din text si raporturile dintre ele?

Criteriul articularii logice a demersului

Sunt exprimarea, ortografia, punctuatia si asezarea in pagina corecte?

Criteriul lingvistic: aplicarea legilor limbii si redactarii

Dat fiind faptul ca formarea capacitatilor de rezumare este un proces de linga durata (ani), se impune proiectarea unor scenarii didactice graduale, ce pot fi esalonate astfel: de la rezumarea de texte narative, la rezumarea altor tipuri de texte, de la texte-suport scurte, la texte lungi; de la texte pe care elevii le rezuma pentru ei insisi, la texte pe care le rezuma pentru altii; de la texte pe care le au sub ochi, la texte sau intamplari pe care le rememoreaza; de la rezumate relativ lungi, la rezumate scurte; de la rezumate realizate impreuna cu profesorul, la rezumate reali­zate individual.

Aceste parcursuri e bine sa fie precedate si / sau secondate de exercitii ce urmaresc formarea unor deprinderi necesare rezumarii :

1. exercitii de inlocuire a unui grup de cuvinte printr-un singur cuvant

un substantiv: El a inceput sa organizeze, prin planurile sale, dez­voltarea revistei (planificarea);

un adjectiv: A luat o hotarare asupra careia nu va mai reveni (definitiva);

un verb: Au incercat sa-i faca pe ceilalti sa creada ca dreptatea este numai a lor (sa-i convinga);

termenul supraordonat: Andrei citeste, subliniaza si noteaza pe margine (studiaza).

2. exercitii de transformare a stilului direct in stil indirect

transformari care presupun realizarea unei subordonate: L-a intrebat: "Vii cu mine?' (L-a intrebat daca vine cu el.);

transformari care presupun modificarea pronumelor personale, a adjectivelor si pronumelor posesive:

Ea a intrebat: "Poti sa ma ajuti?' (Ea l-a intrebat daca poate sa o ajute.);

transformari ce presupun schimbarea adverbelor:

El a spus: "Voi reveni maine'. (El a spus ca va reveni a doua zi.)

3. exercitii de identificare

- identificarea campurilor lexicale:

Regrupati termenii subliniati in jurul unei singure notiuni. Gasiti in textul urmator campul lexical al termenului Gasiti cuvantul reluat de X ori in text si cuvintele care fac parte din acelasi camp lexical.

- identificarea structurii logice a textului:

Cititi cu atentie fiecare paragraf al textului si observati cum se face trecerea de la un paragraf la altul.

4. exercitii contrastive

confruntarea unui rezumat cu textul pe care l-a contras si veri­ficarea modului in care au fost aplicate legile rezumarii;

confruntarea unor rezumate diferite cu textul pe care l-au contras si evidentierea modului in care au fost aplicate legile rezumarii.

In incheierea acestei sectiuni, ce amana analiza de text literar pentru capi-I urmator, doresc sa fac o singura precizare referitoare la producerea metatextului. Spre deosebire de procesul lecturii si interpretarii, ce urmeaza un traseu descoperirii, traseu definit prin reactii emotionale, derive si interogatii, textul iute] pretativ scolar retine certitudinile si judecatile de ansamblu. El se scrie din persp» tiva punctului final al interpretarii si desfasoara, cel putin pe unele portiuni, drumui descoperirii in sens invers. Astfel, daca circumscrierea temei si comentarea titli se fac la sfarsitul orelor de studiu al unui text, dupa ce opera a fost cadrata si apro­fundata, textul interpretativ debuteaza prin enuntarea temei si interpretarea titli Asezat la confluenta discursului argumentativ, explicativ si descriptiv, comentam! de text are codurile lui proprii; si ele presupun o lectura incheiata, dublata perspectiva distantata si structuranta; presupun incheierea calatoriei si prezenti popasului; un popas ce filtreaza experienta personala a lecturii si o asaza in cadrele fixate de institutia scolara.

5. Concluzii

Asa cum s-a putut vedea din majoritatea demersurilor structurate in aci capitol, activitatile de scriere nu pot fi gandite modular, ci numai in relatie cu de comunicare orala, de lectura si de studiu al limbii. Avand in vedere rolul esentdj al lecturii in formarea competentelor scripturale, punctez, in cele ce urmi cateva dintre posibilitatile de relationare a lecturii si scrierii. In metodica tionala, lectura preceda scrisul si nu sunt putine strategiile care pastreaza acei ordine. Mentionez doar doua: a) lectura ce vizeaza evidentierea unor teme, statul textuale, tehnici de redactare etc. si b) lectura orientata inspre strangerea de infoi) matii necesare redactarii. Exista si posibilitatea ca scrierea sa secondeze lecti (jurnalul de lectura) sau relectura (comentariul de text), cum exista si o a treia vi anta: cea in care lectura urmeaza redactarii si are ca obiectiv gasirea unor solit pentru problemele ridicate de scriere. in acest caz, parcurgerea textelor este i| motivata si mai tehnica, iar efectele ei asupra redactarii sunt semnificative. Reali zarea tuturor acestor corelatii este posibila in activitatea curenta; valorificarea In, integrala se poate realiza doar in atelierul de scriere.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate