Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
de parteneriat de vacanta


de parteneriat de vacanta


PROIECT DE PARTENERIAT DE VACANTA


I. ARGUMENT


Pe toata perioada iunie-august, elevii pot sa-si petreaca o parte din vacanta de vara in mod activ si creativ, intrecandu-se in concursuri, navigand pe internet, intrand in legatura cu alti copii si alte scoli.

Practic, pot sa-si transforme vacanta obisnuita intr-o 'e-Vacanta'. Scolile isi pot alege unul sau mai multe formate de desfasurare a proiectului, si anume: 'Internet de vacanta', 'Micul scriitor', 'Desene pe monitor', 'Albumul meu foto', 'Parteneriat scolar pentru viitor', 'Comunicare pentru internet', 'Micii jurnalisti' etc. Proiectul derulat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se adreseaza elevilor si profesorilor si are ca scop consolidarea deprinderilor de utilizare creativa a computerului si de comunicare, la acestea adaugandu-se dezvoltarea de elemente de practica pedagogica moderna. In luna septembrie se va organiza o expozitie cu cele mai reusite proiecte din cadrul 'e-Vacanta'.Nu trebuie uitat ca pe perioada vacantei fiecare elev incearca sa aiba cat mai multe activitati, care sa fie mai deosebite si despre care sa le povesteasca, la revenirea la scoala, colegilor. Adica ceva mai mult decat clasica vacanta petrecuta la bunici.

Proiectul 'e-Vacanta' consta in organizarea in cadrul scolilor partenere a unor activitati ce implica utilizarea TIC, antrenante pentru elevi si realizate in colaborare cu profesorii.

Proiectul consta in organizarea si derularea unui numar de 12 activitati (mentionate mai jos) in intervalul 15 iunie - 15 decembrie 2008.I.     GRUPUL TINTA

Elevii doritori de astfel de activitati, din ambele scoli(cel putin cate 30 de la clasele I-IV si V-VIII ).


II.     INITIATORI


III.     COLABORATORI

Administratori de retea, cadre didactice din ambele scoli, parinti, invitati din comunitatea locala,

bibliotecari, Inspectoratul Scolar al judetului Galati, presa locala.


IV.     PARTENERI:


V.     DURATA

6 luni


VI.     RESURSE MATERIALE


Calculatoare, aparat foto si video digital, imprimanta, scaner, materiale video, videoproiectoare, prezentari PPT (PPS), Internet.


VII. SCOPUL PROIECTULUI


  • De a dezvolta abilitatile de utilizare a calculatorului de catre elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, prin stimularea participarii acestora la activitati extracurriculare bazate pe mijloace TIC si oferirea de oportunitati de petrecere a timpului liber elevilor;
  • dezvoltarea abilitatilor de comunicare online a elevilor;
  • realizarea unui dialog intre profesori si elevi;
  • comunicarea online intre cadrele didactice participante la proiect;
  • discutii asupra viitorului proiectului.

VIII. OBIECTIVELE PROIECTULUI:


construirea unei imagini de scoala comunitara (scoala ca centru de informare si invatare pentru comunitate)

  • familiarizarea elevilor si a cadrelor didactice cu mijloacele TIC
  • dezvoltarea unei activitati recreative si educative in timpul liber (vacanta)
  • utilizarea optima a infrastructurii de tehnologia informatiei si comunicatiilor de care dispune scoala.
  • elevii folosesc sala de calculatoare pentru studiu individual pe perioada vacantei (efectuarea unor teme, exercitii, etc.) si pentru activitati educative (lectura prin Internet, accesarea unor site-uri - resurse educationale, e-mail, chat, navigare).

Aceasta initiativa are ca scop consolidarea deprinderilor de utilizare creativa a computerului, de comunicare, precum si dezvoltarea de elemente de practica pedagogica moderna. Proiectul se adreseaza in egala masura elevilor si profesorilor, contribuind inclusiv la intarirea capacitatii de coordonare a resurselor scolii.


CALENDARUL ACTIVITATILOR COMUNE


Nr. crt

Activitati

Perioada

Cine raspunde

Modalitati de realizare si evaluare

1

Acord de parteneriat

Initierea proiectului


Semnarea proiectului de catre directorii celor doua scoli partenere

Stabilirea comisiei de evaluare din fiecare scoala

2

Internet de vacanta

15 IUNIE-31 AUGUST

Alegerea temelor, navigare

Identificarea surselor de informare

Trasarea sarcinilor de lucru

Realizarea produselor pentru evaluare

3

Micul scriitor

Realizare de eseuri, poezii, referate si selectie

4.

Desene pe monitor

Realizarea unor desene in Paint si selectie

5

Albumul meu foto

Selectarea fotografiilor pentru albumele foto

6

Parteneriat scolar pentru viitor- SIDA - o cauza pierduta?- 28 noiembrie

Realizarea unei prezentari PPT, pliante, fluturasi, concurs

7

Comunicare prin Internet

Comunicare prin mail si mesenger, concurs

8

Scoala mea, comunitatea mea

"Pulsul comunitatii" vizite, invitatii, voluntariat

9

Micii jurnalisti

Reportaje, vizite

10

"Invatam impreuna"

Invitati parinti si alti membrii ai comunitatii locale

11

- PAPI Voluntar

Realizarea punctului de acces la informatie si semnalizarea acestuia

Invitati parinti si alti membrii ai comunitatii locale

12

Scoala parintilor

Invitati parinti si alti membrii ai comunitatii locale

13

Activitati in aer liber "Cercetasii in actiune"

25 august

Drumetie la padure: ingrijirea puietilor, ecologizare, jocuri si concursuri

14

Evaluarea proiectului

Trimiterea portofoliilor

1 septembrie

REZULTATE ASTEPTATE

-Cresterea calitatii procesului instructiv-educativ

-Intretinerea unor spatii ecologice

-Crearea de material educational

Realizarea CD-ului de trimis pentru evaluare


DIR. SCOLII NR.1 "ANGEL RUGINA" - TECUCI, DIR. LICEULUI TEORETIC "MIRON COSTIN" - IASI,


Coord. Proiect Coord. ProiectEchipa de conducere a fiecarei scoli va decide asupra modului de organizare a propriilor activitati, astfel incat implementarea va indeplini cateva conditii specifice:


. Sa implice in derularea activitatilor cadre didactice, elevi si membri ai comunitatii (parinti, absolventi, tineri, s.a.)

. Sa asigure elevilor, cadrelor didactice si altor membri ai comunitatii ACCES LIBER la resursele de TIC

.Sa manifeste deschidere fata de propunerile si participarea comunitatii locale

. Sa aiba disponibilitate in vederea organizarii unor activitati extracurriculare (in timpul vacantei de vara) bazate pe utilizarea TIC

. Sa asigure si sa sprijine voluntariatul real al comunitatii, motivatia cadrelor didactice si sa stimuleze implicarea elevilor fata de activitatile care constituie obiectul proiectului.

. Sa participe la promovarea principiilor unei scoli deschise catre comunitate si catre alte scoli interesate de parteneriat educational.REGULAMENTUL PROIECTULUI

1. Participarea la acest proiect este o responsabilitate a celor 2 unitati scolare care compun reteaua scolilor-pilot din cadrul proiectului "Economia bazata pe Cunoastere". Implicarea in activitati inovative, bazate pe utilizarea inovativa a TIC este o misiune asumata la lansarea proiectului.

2. Fiecare scoala va numi o comisie de coordonare si evaluare, alcatuita din cadre didactice si directorul scolii. Comisia va realiza avizarea tuturor activitatilor si evaluarea initiala a calitatii acestora.

3. Fiecare scoala va fi evaluata conform urmatoarei metodologii:

. Evaluarea rezultatelor din fiecare scoala va fi realizata de comisii alcatuite din reprezentanti ai scolilor participante si specialisti ai ministerelor coordonatoare.

. Evaluarea se va realiza pe baza raportului de activitate, portofoliului de activitati prezentat si a standului organizat la conferinta finala.

. Evaluarea va fi realizata in baza punctajului acordat pentru fiecare activitate, conform grilei de evaluare (vezi Anexa 1)

. Fiecare activitate va fi punctata doar daca sunt atinse criteriile minime de realizare a activitatilor (a se vedea la fiecare activitate in parte), avizate de comisia din scoala

. Va fi punctata o activitate la initiativa scolii (activitatea 12)

4. Scolile vor elabora un raport final de proiect incluzand date asupra activitatilor derulate in cadrul proiectului e-Vacanta. Toate produsele (prezentari, imagini, lucrari, desene, liste de participanti, planuri de parteneriat, inregistrari video, imagini, fotografii, etc) vor fi transmise in format electronic (CD, DVD), insotite de raportul final in format tiparit, la registratura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, pana la data de 10 septembrie 2008.

. Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul scolilor se va face in baza raportului final si a expozitiei de proiecte care va avea loc in cadrul conferintei finale (Septembrie 2008)

. Rezultatele evaluarii vor fi comunicate public imediat dupa finalizarea evaluarii.

5. Unitatile scolare participante vor beneficia in implementarea activitatilor de sprijinul Unitatii de Management a Proiectului si de suportul imediat al echipei locale de implementare a proiectului (Managerul RECL si Administratorul IT)


Intrebarile de clarificare si informatii privind desfasurarea proiectului "e-VACANTA" vor fi transmise pe adresa evacanta@mcti.ro si la tel 0317104022, fax. 0317104024.

Responsabili proiect: Virgil Paraschiveanu, Bogdan Georoceanu, Unitatea de Management a Proiectului "Economia bazata pe Cunoastere"


ACTIVITATILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1 - Internet de vacanta

Activitatea consta in asigurarea accesului liber la Internet si pentru utilizarea calculatoarelor de catre elevi, in timpul vacantei de vara. Activitatea este destinata tuturor elevilor aflati in vacanta, care nu au parasit localitatea si solicita utilizarea computerului.

Scolile vor asigura personalul responsabil cu supravegherea si indrumarea elevilor care desfasoara aceasta activitate.

Obiective:

Construirea unei imagini de scoala comunitara (scoala ca centru de informare si invatare pentru comunitate)

Familiarizarea elevilor si cadrelor didactice cu mijloacele de tehnologia informatiei si comunicatiilor

Dezvoltarea unei activitati recreative si educative in timpul liber (vacanta)

Utilizarea optima a infrastructurii de TIC de care dispune scoala prin proiectul Economia bazata pe Cunoastere

Recomandari:

Elevii vor avea dreptul sa utilizeze sala de calculatoare in sprijinul activitatii de studiu individual planificat pentru perioada vacantei (efectuarea unor teme, exercitii, etc.) sau pentru desfasurearea de activitati educative (lectura prin Internet, accesarea unor situriresurse educationale, e-mail, chat, navigare).

Echipa de conducere a scolii si cadrele didactice va participa in mod activ la motivarea elevilor pentru utilizarea calculatorului si pentru accesul la Internet in timpul vacantei prin masuri precum:

Acordarea unui calificativ bun la evaluarea activitatilor desfasurate de elev in vacanta

Acordarea unor gratificatii (recompense constand intr-un numar mai mare de ore de acces la Internet) elevilor care au obtinut rezultate bune pe parcursul anului scolar

Pentru monitorizarea activitatii elevilor si pentru a avea o imagine clara asupra modului eficient si util de utilizare a internetului si a calculatorului, fiecare utilizator va completa o fisa cu timpul petrecut navigand pe internet sau utilizand infrastructura, scopul activitatii o cuantificare a rezultatelor obtinute.

In cazul in care nu exista resurse suficiente pentru a mentine sala de computere deschisa, directorul va contacta personalul RECL (managerul RECL si administratorul IT) in vederea identificarii solutiei optime.

Directiunea scolii va stabili orarul de acces si va comunica elevilor inainte de finalul anului scolar care sunt intervalele zilnice de acces la sala de calculatoare si Internet pe perioada vacantei. In cazul in care scoala nu dispune de resursele umane necesare supravegherii salii de clasa (nu are suficienti profesori familiarizati in utilizarea TIC, numar redus de cadre didactice, suprapunerea concediilor, alte situatii), scoala poate apela la fosti absolventi sau la alte resurse disponibile in comunitate (ex. Personalul RECL).

Criterii minime de realizare a activitatii:

- sala trebuie sa fie deschisa un numar de minim 20 ore pe saptamana (4 ore pe zi) - numarul minim de utilizatori inregistrati pe luna: 30 elevi

ACTIVITATEA 2 - Micul scriitor

Organizarea unui concurs de eseuri/referate/poezii pe o tema la alegere, legata de scoala, familie, calculatoare si/sau internet. Activitatea este destinata elevilor de la clasele IVVIII.

Fiecare scoala va organiza un concurs de eseuri, referate si poezii scrise de elevi din clasele IV-VIII (din fiecare scoala). Toate productiile literare vor fi transcrise de elevi in format electronic prin redactarea lor cu ajutorul aplicatiilor office disponibile in scoala (Word sau echivalentul in open office)

Cateva teme posibile:

"La ce e bun calculatorul"

"Internetul- un coleg de nadejde"

"Comunitatea mea-parte a comunitatii Internet"

"Universul Profesor-elev-computer"

"Povestea orasului meu"

Standardele minime de redactare pe care vor trebui sa le atinga lucrarile sunt:

Pentru eseuri si referate: maxim doua pagini format A4, font: Times New Roman,

stil de redactare:Normal, Marimea:12. Titlul si numele autorului, prezente pe prima pagina a lucrarii, vor avea marimea 13, vor fi ingrosate si subliniate.

Pentru poezii: maxim o pagina format A4, font: Times New Roman, stil de redactare:Normal, Marimea:12. Titlul si numele autorului, prezente pe prima pagina a lucrarii, vor avea marimea 13, vor fi ingrosate si subliniate.

In fiecare scoala se vor stabili 3 grupe x minim 15 elevi, in functie de optiunile elevilor pentru un tip de produs literar pe care l-au ales (eseu, referat, poezie). Un elev se poate inscrie in paralel la maxim doua grupe (din trei).

Fiecare scoala va stabili o comisie formata din cadre didactice din scoala, care vor evalua productiile literare ale elevilor. Sistemul de evaluare-notare a valorii lucrarilor apartine in intregime comisiei din scoala, urmand ca aceasta sa propuna cele mai bune 5 lucrari calificate. In paralel, comisia din scoala va evalua si abilitatile elevului de redactare a lucrarii.

Criterii minime de realizare a activitatii:

Elaborarea unui numar minim de 10 lucrari pentru fiecare categorie.

ACTIVITATEA 3 - Desene pe monitor

Organizarea unui concurs de desene-grafice pe o tema la alegere, legata de scoala, familie, calculatoare si/sau internet. Activitatea este destinata elevilor de la clasele I-V si va fi realizata prin utilizarea programului PAINT sau alt program de editare grafica.

La concurs vor participa minim 15 elevi din clasele I-V care vor elabora lucrari de desengrafica pe computer. Elevii vor salva lucrarile intr-un director comun din retea si fiecare scoala va stabili o comisie formata din elevi si cadre didactice, care va evalua productiile artistice ale elevilor. Sistemul de evaluare si notare a lucrarilor apartine in intregime comisiei, urmand ca aceasta sa propuna cele mai bune 5 lucrari. In paralel cu evaluarea valorii artistice si complexitatii desenelor, comisia din scoala va evalua si abilitatile de lucru cu computerul ale elevilor care au elaborat lucrarile.

Cateva teme posibile:

"Navigand pe Internet"

"Calculatorul - un prieten de nadejde"

"Jocul preferat pe calculator"

"Personajul preferat din desene animate"

" Peisaj din satul meu"

Criterii minime de realizare a activitatii:

Elaborarea unui numar minim de 20 lucrari.

ACTIVITATEA 4 - Albumul meu foto

Un concurs de fotografie pe teme la alegere, legate de scoala, familie, calculatoare si/sau internet. Activitatea este destinata elevilor de la clasele I-VIII. Elevii vor surprinde imagini cu ajutorul camerei foto puse la dispozitie in cadrul proiectului si le vor descarca pe calculatoarele din scoala.

Fotoreportajul consta intr-o succesiune de minim 10 fotografii (pe suport electronic), in special instantanee, insotite de un text explicativ (sau de un titlu sugestiv), care prezinta un eveniment, un fapt divers sau aspecte din viata de zi cu zi.

La concurs vor participa minim 20 de elevi din clasele I-V care vor elabora fotoreportaje.

Cateva teme posibile:

"Instantanee din vacanta"

"Familia mea"

"Locul meu preferat"

"Coltul cu carti"

Criterii minime de realizare a activitatii:

Elaborarea a minim 20 de fotoreportaje (succesiune de 10 fotografii pe o anumita tema) realizate de elevi.

ACTIVITATEA 5 - Parteneriat scolar pentru viitor

Scoala va dezvolta un parteneriat institutional cu cel putin o alta scoala din reteaua de scoli a proiectului "Economia bazata pe cunoastere"; in baza parteneriatului se va pune la punct un plan de activitati comune, din care cel putin o activitate se va desfasura pana la data de 1 decembrie 2008

Parteneriatul cu o scoala din reteaua proiectului "Economia bazata pe Cunoastere" poate obtine ulterior sprijin logistic si financiar din partea proiectului. Proiectul de parteneriat poate obtine finantarea unor activitati, daca sunt respectate urmatoarele conditii:

- Scolile partenere care le propun sunt situate in judete diferite

- Activitatile propuse spre a fi finantate sunt prezentate sub forma unui proiect bine argumentat, care contine mai mult de trei activitati corelate intre ele, care implica in egala masura ambele scoli

- Activitatile propuse sunt in conformitate cu scopul proiectului "Economia bazata pe Cunoastere" si utilizarea TIC in educatie

- Rezultatele estimate sunt durabile si cuantificabile

Criterii minime de realizare a activitatii:

_ Elaborarea unui proiect de parteneriat cu o alta scoala din reteaua proiectului si activitatile ce vor avea loc in cursul anului scolar urmator in cadrul relatiei de parteneriat institutional.

ACTIVITATEA 6 - Comunicare prin Internet

Activitatea consta in organizarea unei serii de 3 conferinte web cu o alta scoala din cadrul proiectului, la care vor lua parte cel putin 20 de elevi, parinti si cadre didactice.

Comunicarea prin Internet va avea loc cu ajutorul camerelor web puse la dispozitie prin proiect si prin asistenta tehnica furnizata de administratorul IT al RECL.

Scopul conferintei consta in familiarizarea elevilor si cadrelor didactice cu tehnologia de comunicatii prin Internet si cunoasterea altor elevi din alte scoli. La fiecare conferinta participantii vor fi diferiti de cei prezenti la intalnirile anterioare.

Criterii minime de realizare a activitatii:

_ Minim 10 Fotografii facute pe parcursul fiecarei conferinte

_ Un raport succint al conferintei, in care se face descrierea evenimentului, insotit de reactii si impresii ale participantilor

ACTIVITATEA 7 - Scoala mea, comunitatea mea

Activitatea consta in elaborarea de prezentari ale comunitatii din care face parte scoala inscrisa in proiect. Prezentarile vor fi realizate de elevi - cu sprijinul cadrelor didactice - si vor suprinde elemente esentiale din viata comunitatii, la alegerea realizatorilor.

- Prezentarile vor contine elemente multimedia la alegere - fisiere audio, video, fotografii digitale si elemente descriptive sub forma de text.

- Surprinderea elementelor specifice care definesc unicitatea comunitatii prezentate (traditii, obiceiuri, locuri de intalnire ale comunitatii, membri ai comunitatii, peisaje unice, etc.)

- Utilizarea creativa si coerenta a elementelor de continut ale prezentarii

- Modalitatea de prezentare este la libera alegere (powerpoint, flash, platforme online, )

- Originalitatea prezentarilor este recomandata

- Includerea in cadrul prezentarii de pasaje eseistice originale este punctata suplimentar

- Grupul elevilor care realizeaza prezentarea nu poate fi mai mare de 3 elevi.

Prezentarile eligibile vor avea o durata cuprinsa intre 5 si 10 minute.

ACTIVITATEA 8 - Micii jurnalisti

Activitatea consta in realizarea de produse jurnalistice elaborate de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice. Fiecare scoala va forma grupe constituite dintr-un numar de max. 5 elevi care vor derula actiuni de tip jurnalistic (amator) in cadrul comunitatii, - reportaje, interviuri, articole, anchete, editoriale - pe teme relevante pentru comunitate, etc.

Toate produsele jurnalistice vor fi incluse intr-un buletin informativ local, semnat de autorii articolelor, care va fi distribuit in comunitate. De asemenea, Micii Jurnalisti vor avea ca sarcina crearea unui buletin informativ local cu extrase din presa online si distribuirea lui gratuita in comunitate.

Elevii vor fi coordonati, in masura in care e posibil, de cadre didactice - invatatori sau profesori de limba si literatura romana, in colaborare cu Managerul RECL. Activitatea va contribui la realizarea programului PAPI Press, desfasurate in PAPI.

ACTIVITATEA 9 - "Invatam impreuna"

Scolile pilot vor invita reprezentanti ai scolilor din comunitatile invecinate (elevi, cadre didactice, membri ai comunitatii) impreuna cu care pot desfasura urmatoarele tipuri de activitati:

- Accesarea gratuita a Internetului

- Utilizarea creativa a aplicatiilor Office si a editoarelor grafice,

- Realizarea de produse comune - prezentariprezentari, eseuri, desene, lucrari literare, referate, etc.

- Jocuri educationale

- Proiecte inovative de lectii

- Jocuri intelectuale si sportive

Scolile vor folosi aceasta oportunitate pentru a disemina practicile pozitive extrase din participarea la proiectul Economia bazata pe Cunoastere pana in prezent si pentru a deveni o resursa regionala in ce priveste utilizarea creativa si deschisa a infrastructurii de TIC din scoala.

ACTIVITATEA 10 - PAPI Voluntar

Personalul RECL va forma o grupa de sprijin a activitatii Punctului de Acces Public la Informatie (PAPI), formata din minim 10 copii care participa voluntar la indeplinirea obiectivelor PAPI de informare si promovare a cunoasterii.

Personalul RECL, impreuna cu grupa de PAPI-voluntari (elevi din scoala din localitatea unde este localizat PAPI) vor desfasura activitati care vor dezvolta perceptia comunitatii asupra rolului PAPI in comunitate, dupa cum urmeaza:

- PAPI - punct de informare turistica

- PAPI - centru de informare pentru intreprinzatorii din localitate

- PAPI - arhiva foto cu imagini din comunitate

- PAPI - centru de traditie locala

- PAPI - centru de informare prin presa online

Voluntarii, sub coordonarea unui cadru didactic si a personalului RECL, vor contribui la colectarea si producerea de materiale, resurse, fotografii si obiecte specifice celor 5 roluri ale Punctului de Acces public la Informatie, descrise mai sus.

Voluntarii vor dezvolta activitati precum:

- Crearea unui ambient prietenos si bogat informational

- Decorarea peretilor cu materiale si fotografii specifice zonei

- Crearea de materiale de promovare (afise, pliante, brosuri) si amplasarea lor in interiorul PAPI

- Organizarea unei expozitii permanente de obiecte traditionale

- Crearea unei brosuri de informare turistica

- Crearea unui buletin informativ local cu extrase din presa online si punerea la dispozitia gratuita a comunitatii (activitate mentionata si in activitatea "Micii Jurnalisti")

- Dezvoltarea de materiale interesante pentru mediul de afaceri din comunitate

- Crearea unui buletin informativ local cu extrase din presa online

- Crearea unei arhive foto (digitale) cu imagini din comunitate

- Organizarea unei campanii de promovare a obiectivelor EBC in comunitate

Nota:

1. Activitatile sunt optionale (fiecare scoala va decide numarul de activitati in care se vor implica)

2. In cazul scolilor din satele apartinatoare unde nu exista un centru PAPI, aceleasi activitati vor putea fi organizate in scoala, sub coordonarea directa a cadrelor didactice si a managerului RECL al comunitatii.


ACTIVITATEA 11 - Scoala parintilor

Activitatea vizeaza implicarea parintilor si a altor membri ai comunitatii in activitatile derulate in cadrul scolii pe timpul vacantei.

Elevii vor organiza intalniri, dezbateri, seminarii, sesiuni de formare pe teme care pot suscita interes si participare din partea adultilor (cu scop informativ, formativ si de colaborare)

Parintii si alti membri ai comunitatii vor fi invitati sa participe la actiunile initiate de copii. Elementul comun al tuturor manifestarilor organizate de catre elevi (cu sprijinul cadrelor didactice) este acela al utilizarii tehnologiei (computere, aparate foto-video, telefoane mobile, Internet, video-proiectoare, etc.)

Exemple:

- Sesiuni de prezentare a utilitatii Internetului in viata de zi cu zi (gradinarit, retete de bucatarie, filme, comunicarea la distanta, succesul in afaceri etc.)

- Scurte sesiuni de formare pe tema utilizarii de baza a computerului

- Concursuri de cultura generala (pe echipe familiale)

Recomandari:

- implicarea unui numar cat mai mare de parinti/adulti din comunitate

- activitatilor propuse vor fi diverse si originale

- organizarea de intalniri cu frecventa saptamanala

- implicare activa din partea membrilor comunitatii

ACTIVITATEA 12 - Activitatea la initiativa scolii

Activitatea la initiativa scolii va trebui sa respecte mai multe criterii:

- sa aiba legatura cu obiectivele proiectului Economia bazata pe cunoastere - sa implice cadrele didactice si elevii

- sa reprezinte o modalitate inovativa de utilizare a tehnologiei informatiei, alta decat cele derulate prin activitatile de mai sus.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate