Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PROIECT DE LECTIE Clasa: a II- a Limba romana - Semne de punctuatie


PROIECT DE LECTIE Clasa: a II- a Limba romana - Semne de punctuatie
PROIECT DE LECTIE

Clasa: a II- a C

Obiectul: Limba romana

Subiectul: Semne de punctuatie
Scopul: - Consolidarea si fixarea priceperilor si deprinderilor de a folosi semnele de punctuatie;

Consolidarea cunostintelor despre semnele de punctuatie invatate;

Obiective: - sa recunoasca in cadrul comunicarii curente, orale sau scrise, propozitiile: enuntiative, interogative si exclamative, dupa intonatie si dupa semnele de punctuatie;

- sa utilizeze corect semnele de punctuatie invatate;

- sa alcatuiasca propozitii prin ordonarea logica a unor siruri de cuvinte date;

- sa inteleaga importanta folosirii semnelor de punctuatie in comunicarea orala si scrisa;

- sa-si dezvolte atentia, spiritul de observatie, gandirea si gustul pentru exprimarea frumoasa si corecta atat oral cat si in scris.

Metode si procedee: exercitiul, conversatia, analiza, problematizarea, jocul didactic;

Tipul lectiei: de formare si consolidare a priceperilor si deprinderilor;

Mijloace de invatamant: manualul, fise pentru munca independenta, cartonase si planse cu semnele de punctuatie.

Propunator: Maria Iacob

Desfasurarea lectiei

Etapele

lectiei

Continutul

esential

Obiective operationale

Strategii

PREDARE

de

INVATARE

Evaluare

I.Momentul organizatoric

- pregatirea materiala si afectiva pentru lectie

- sa se pregateasca cu cele necesare pentru ora

- cer elevilor sa-si pregateas-ca rechizitele si materialele necesare pentru ora

- elevii se pregatesc cu cele necesare pen-tru ora

- observarea comporta-mentului non-verbal

II.Verificarea temei de casa

- verificarea temei

- sa citeasca corect, cursiv si expresiv tema

- verific cantitativ si calitativ tema

- elevii citesc, verifi-ca si isi corecteaza tema

- aprecieri verbale

III.Anuntarea subiectului lectiei

- prezentarea subiectu-lui

- sa urmareasca cu atentie

- sa manifeste interes pen-tru lectia noua

- intr-un careu labirint, pe o plansa, este scris textul unei ghicitori despre punct. Por-nind dintr-un colt al careului vor dezlega ghicitoarea res-pectiva si vor da raspunsul

- scriu titlul lectiei pe tabla

- elevii vor incerca sa descifreze ghicitoarea

- elevii scri titlul lec-tiei in caiete

- aprecieri pentru per-spicacitate

IV.Reactuali-zarea cunos-tintelor

- verificarea cunostinte-lor despre text si sem-nele de punctuatie

- sa-si reactualizeze cunos-tintele referitoare la text si semnele de punctuatie

- Ce este textul

- Ce trebuie sa aiba un text

Prin ce indicam schimbarea ideii povestitorului

- Ce semn de punctuatie folo-sim pentru a marca inceputul vorbirii unei persoane- Prin cine sunt anuntate cuvintele celui care vorbeste sau da o explicatie

- Cum sunt scrise unele texte

- Cand folosim punctul, sem-nul intrebarii si semnul excla-marii

- un sir de propozi-tii

- un titlu

- prin alineat

- linia de dialog

- prin doua puncte

- in versuri

- evaluarea frontala,ora-la,prin apre-cierea ras-punsurilor

V.Efectuarea de exercitii

a) exercitii orale prin joc: "Jocul semnelor de punctuatie"

b) exercitii scrise

- sa stie sa le uilizeze co-rect si constient

- sa stie sa alcatuiasca pro-pozitii enuntiative, intero-gative si exclamative

- sa aplice cunostintele te-oretice despre semnele de punctuatie

- precizez regulile jocului: Eu voi formula propozitii, iar ei vor ridica in mana cartonasul corespunzator cu felul propo-zitiei. Voi indica eu semnul, iar ei vor alcatui propozitiile corespunzatoare

- pe tabla vor fi scrise doua texte, unul in proza si altul in versuri, din care lipsesc sem-nele de punctuatie:

Cosmin il intreaba pe prie-tenul sau

Ce faci maine dupa-a-miaza Cosmine

Ma duc la film impreuna cu mama tata si fratele meu

Unde te duci mai arici

In padurea cu urzici

Ce sa cauti tu arici

Musuroiul cu furnici

Vreau sa vin si eu arici

Tu copile stai aici

Rici Rici mai arici

Ace ai nu ai arnici

(Din creatia copiilor)

-elevii participa la joc si spun cate o ghici-toare despre fiecare semn de punctuatie

- elevii vor citi textele si le vor completa cu semnele de punctua-tie corespunzatoare, motivand folosirea lor

- aprecierea raspunsuri-lor si corec-tarea even-tualelor gre-seli

- sa formeze propozitii dupa cerinta data

- Formati propozitii cu cuvan-tul "mere", folosind toate semnele de punctuatie invata-te

- elevii vor scrie pro-pozitiile in caiete, dar si la tabla

- "Anul acesta s-au facut multe mere."

- "Miine mergem la cules de mere, buni-cule

-"Ia si tu cateva mere, Ionele!"

- "Mama i-a spus:

- Maine voi face compot de mere."

VI.Fixarea cunostintelor

- munca independenta

- sa-si formeze deprinderi de a lucra independent, a-plicand cunostintele referi-toare la ortografie si punc-tuatie

- le explic elevilor ce au de facut

- ma asigur daca au inteles

- elevii vor completa fisa, rezolvand cerin-tele indicate

VII.Tema pentru acasa

- precizarea temei si notarea ei

- sa alcatuiasca un scurt text cu titlul "Stiloul", in care sa foloseasca toate semnele de punctuatie invatate

- aprecierea si notarea e-levilor in urma corec-tarii fiselor
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate