Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Programa analitica la disciplina: limba italiana


Programa analitica la disciplina: limba italiana
UNIVERSITATEA CRESTINA ,,DIMITRIE CANTEMIR’’

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL TIMISOARA

PROGRAMA ANALITICA

LA DISCIPLINA:
LIMBA ITALIANA ANUL I

Cursul de Limba italiana se adreseaza studentilor din anul I, care urmeaza cursurile de zi si cele cu frecventa redusa, ale Universitatii Crestine ,,D. Cantemir”, Facultatea de Management Turistic si comercial Timisoara.

2. Obiectivele cursului:

Cursul de Limba Italiana are ca obiectiv central insusirea limbii italiene la nivelurile de competenta lingvistica A2-B1 prevazute de Cadrul Comun European, respectiv receptarea si producerea de mesaje orale si scrise. Obiectivele propuse pentru anul I de studiu vizeaza:

insusirea cunostintelor lexico-gramaticale fundamentale ale limbii italiene (reguli de pronuntie si ortografiere specifice limbii italiene, si a unor notiuni lexicale elementare), pentru a putea intretine conversatii simple, punctuale, dar eficiente prin continutul si finalitatea lor imediata; tematica este selectata pe baza unor aspecte ale vietii cotidiene astfel incat studentii sa poata asimila actele de vorbire care sintetizeaza in mod adecvat contextele de comunicare;

formarea deprinderilor de intonatie corecta ;

utilizarea corecta a formelor articolului hotarat, nehotarat si a prepozitiilor articulate;

utilizarea corecta a substantivelor in functie de genul acestora;

utilizarea in mod corect a urmatoarelor timpuri verbale: prezent, perfect compus, imperfect, viitor.

In raport cu aceste obiective, si pentru aprofundarea cunostintelor enuntate mai sus, se vor utiliza materiale didactice auxiliare (suport audio-vizual), care sa faciliteze dezvoltarea aptitudinilor de comunicare ale studentilor, in diverse contexte situationale. Criteriile evaluarii acestor cunostinte vor consta in aprecierea capacitatii de a formula fraze scurte, precise, corecte din punct de vedere gramatical, de a reactiona prompt in situatii fortuite de comunicare.

3. Volumul de activitate conform planului de invatamant:

An de studii

Semestrul

Total ore

semnar

Forma de verificare

I

I

II

Examen

4. Planul tematic al seminarului:

Cap. I    Nr. de ore

Introduzione nella lingua italiana / Introducere in limba italiana    1h

L’alfabeto / Alfabetul    1h La pronuncia / Pronuntia

(Salutare, presentarsi)Cap. II

Nomi maschili- Nomi femminili / Substantive masculine -Substantive feminine    1h

L’articolo / Articolul 2h

(L’album fotografico)

L’indicativo presente / Indicativul prezent    3h

(Un invito)

Aggettivi / Adjective    1h

(Descrivere una persona)

Riepilogo / Rcapitulare 1h

Cap. III

La preposizione / Prepozitia    2h

(Chiedere e dare informazioni)

Il numerale / Numeralul    1h

(Chiedere e dire l’ora / che giorno è)

Preposizioni articolate / Prepozitii articulate    2h

(Una visita in città / Esercizi)

Cap. IV

Il passato prossimo / Perfectul compus 2h

(Fine settimana con gli amici, Raccontare un avvenimento, Esercizi)

Avverbi di tempo / Advebe de timp    1h

(Esercizi)

Aggettivi e pronomi possessivi / Adjective si pronume posesive    2h

(Pranzo natalizio in famiglia, Parlare di poprietà)

Riepilogo / Recapitulare    1h

Cap. V

Il pronome personale e di cortesia / Pronumele personal si cel de politete    2h

(Un nuovo supermercato,Esprimere gioia, disappunto, accordo, disaccordo)

L’imperfetto/ Imperfectul    2h

(Un buon libro, Raccontare e descrivere, esercizi)

Il futuro / Viitorul    2h

(Progetti di ferie, Parlare del tempo)

Riepilogo finale / Recapitulare finala    1h

Bibliograie:

Chiuchiù, Angelo, Minciarelli, Fausto, Silvestrini, Marcello, Grammatica italiana per stranieri, Edizioni Guerra, Perugia, 1990

Gherman, Hortina, Sarbu, Rodica, Gramatica limbii italiene, Editura 100+1 Gramar, Bucuresti, 1999

Lazarescu, Adriana, Borcia, Otilia, Limba italiana pin exercitii, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001

Pioara, Anca, Italiana rapida – Curs practic, Editura Steaua Nordului, Constanta, 2007
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate