Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Instrumente de evaluare la nivelul scrierii la clasele ii-iv


Instrumente de evaluare la nivelul scrierii la clasele ii-iv
INSTRUMENTE DE EVALUARE LA NIVELUL SCRIERII LA CLASELE II-IV

Scrisul este o deprindere grafica constand ,,in formarea unor lanturi de legaturi nevoase temporare in scoarta cerebrala intre cuvant si miscarile care mainii care scrie. In procesul acestor sisteme de legaturi are loc o continua analiza si sinteza optica, acustica si kinestezica a elementelor librelor o data cu asocierea lor in miscarea mainilor care reproduce semnele grafice”.

Cu toata dezvoltarea fara precedent a mijloacelor de comunicare in masa, scrisul va ramane unul din instrumentele indispensabile ale activitatii intelectuale si cu o valoare deosebita in activitatea de comunicare interumana.
Insusirea scrierii ca instrument de lucru depinde in cel mai inalt grad de activitatea didactica desfasurata in acest scop.

Fiecare unitate de invatare se incheie cu o evaluare si este insotita de matricea de eveluare care cuprinde competentele evaluate desprinse din obiectivele de referinta si diferite instrumente de evaluare adecvate acestor competente (activitate independenta, proba orala, proba scrisa, proba practica).

Scrisul, ca miscare grafica voluntara, intentionata, este la baza, “o actiune constienta”, iar transformarea ei in actiune automatizata se realizeaza prin exercitii. Componentele de baza ale deprinderii scrisului sunt:

marimea corecta a miscarilor mainii a instrumentului de scris;

pozitia corecta a miscarilor mainii in vederea insusirii gestului grafic.

Evaluarea scrisului se poate face cu:

  1. – instrumente traditionale -> probe scrise
  2. - instrumente alternative (moderne):

a)      – investigatia

b)      – proiectul

c)      – tema

d)      – portofoliul

e)      – autoevaluarea

  1. Cele mai frecvente instrumente traditionale in vederea evaluarii scrierii sunt:

copierea

transcrierea

scrierea raspunsurilor la intrebari

scrierea dupa dictare

dictarea de control

Copierea constituie unul dintre instrumentele didactice importante pentru insusirea scrierii corecte.

Exercitii simple de copiere folosite in acest scop, necesita o atentie deosebita din partea invatatorului, pentru a nu le transforma intr-o activitate cu caracter mecanic.

Cele mai simple si utile forme de copiere sunt copierile de pe tabla. E necesar ca elevii sa fie indrumati a vedea in scrisul de pe tabla un model de scriere frumoasa, care sa serveasca pentru controlul propriei scrieri.

Copierile pot fi simple, selective, creatoare. Ultimele au o evaluare mai mare doarece la sarcina simplei transcrieri se adauga interventia constienta si afectiv-interpretativa. Elevilor cu o capacitate mai mare de gandire si selectare li se poate solicita sa copieze dintr-un text numai propozitiile interrogative sau cele care cuprind grupuri de litere, cuvinte care contin consoana “m” inainte de “p si b”, sa utilizeze anumite ortograme spre a alcatui propozitii pe care sa le integreze in contexte noi.Transcrierea este o activitate mai dificila decat copierea textului scris de mana, la tabla.

Aceasta cuprinde doua aspecte:

  1. – se refera la citirea si memorarea cuvintelor sau a propozitiilor care formeaza obiectul transcrierii.
  2. – transformarea structurilor grafice de tipar in structuri grafice de mana, ceea ce reprezinta insasi esenta transcrierii. Numai dup ace elevii isi insusesc regulile grafice ale scrierii literelor si a unor cuvinte cu literele invatate, precum si priceperea de a aplica aceste reguli de scriere, se poate trece la transcriere. E necesar ca exercitiile de transcriere sa fie precedate de cele de copiere.

In efectuarea exercitiilor de transcriere este imperios necesara indrumarea invatatorilor in sensul ca aceasta activitate sa se desfasoare nu pe baza transcrierii mecanice a literelor din cuvinte, ci pe baza memorarii componentei lor silabice prealabile.

De asemenea, copiii trebuie facuti, atenti ca, dupa transcrierea cuvintelor sa le citeasca si sa le compare din punctual de vedere al componentei grafice cu cuvintele carte. In acest fel, ei realizeaza un control efficient, instructiv.

Scrierea dupa dictare este un alt instrument de evaluare a procesului de scriere. Valoarea acestuia consta in faptul ca ofera invatatorului posibilitatea de a cunoaste in mod organizat, sistematic, continuu nivelul de pregatire al copiilor in ceea ce priveste scrisul, pe de-o parte, si pe de alta parte, pentru copii, dictarea constituie un mijloc pretios de stimulare, de consolidare a increderii in faptele proprii.

Dictarile pot fi:

a)      dictarea cu explicatii prealabile;

b)      dictarea de control

c)      dictarea selectiva

a)Dictarea cu explicatii prealabile are ca scop prevenirea eventualelor greseli. Se practica sub doua forme variate:

1.- explicarea prealabila a sunsului unor cuvinte sau expresii, precum si grafia cuvintelor in scopul carora apar grupuri de litere.

2. – inaintea dictarii se repeta cunostintele teoretice care urmeaza a fi aplicate (la clasele I si a II-a – discutiile inaintea fiecarei propozitii, iar la clasele a III-a si a IV-a – discutiile inaintea intregului text)

b)Dictarea de control, folosita pentru acumularea unor cunostinte de ortografie si punctuatie, urmata de analiza greselilor tipice si stabilirea unui plan de masuri recuperatorii.

Dupa efectuarea unei lucrari, se da elevilor ca sarcina sa deschida manualul la pagina unde se afla textul dictat urmarind sa-si verifice si corecteze singuri greselile. In felul acesta elevul isi formeaza deprinderea de autocontrol si autocorectare, permitandu-I sa-si evalueze in mod constient rezultatele muncii sale.

In urma tuturor probelor de verificare am intocmit un plan de masuri recuperatorii in functie de lipsurile constatate si pe care sa-l urmareasca in timp. Astfel pentru ortogramele “intr-un, intr-o”, timp de o saptamana am alcatuit propozitii cu ambele forme si am aplicat fise de recuperare, cat si fise de exercitii, de dezvoltare si creatie.

c)Dictarea selectiva serveste invatatorului posibilitatea de a individualiza activitatile de pregatire pentru a asigura fiecarui elev posibilitatea de asimilare a materiei, in concordanta cu posibilitatile sale, sa fie mijloc de comunicare catre familie a observatiilor invatatorului.

Se foloseste in momentul fixarii unor ortograme sau a inlaturarii a unor greseli tipice din scrisul elevilor, constand in scrierea d upa dictare a unor texte, spre exemplu, cuprind cuvinte care se scriu cu cratima. Este necesar sa avem in vedere ca textul ales sa fie accesibil atat prin continutul de ei, cat si al vocabularului sis a aiba o anumita densitate si succesiune a faptelor de limba legate de in trebuintarea semnelor de punctuatie.

Autodictarile selective pot cuprinde scurte compuneri tematice, jocuri didactice.

Pentru a sustine acest punct de vedere propun urmatoarele jocuri didactice pe care le-am folosit cu bune rezultate.

In perioada preabecedara am folosit jocurile:“Robotii” –analiza fonetica a cuvantului, elevul pronunta fiecare sunet(s-c-o-a-l-a)

“Alfabetul Morse”-elevul desparte cuvantul in silabe si marcheaza cu o linie fiecare silaba (ma-si-na)

Un alt instrument de evaluare a scrierii este compunerea cu tema ortografica.

Este un exercitiu folosita mai ales la clasele a III-a si a IV-a, cand elevii    sunt solicitati sa foloseasca cuvinte care contin ortograme. Este recomandabil ca lucrarile sa fie de mica intindere, iar greselile constatatesa se corecteze pe baza unei conversatii cu elevii care au gresit, iar la nevoie, cu toti copiii din clasa.

Pe tot parcursul procesului de predare-invatare se pune accent pe folosirea fiselor de recuperare pentru elevii cu mari dificultati de invatare si fise de dezvoltare cu sarcini complexe pentru elevii cu ritm rapid de invatare.

Elaborarea fiselor este o munca grea. Invatatorul va trebui sa creeze exercitii, probleme, intrebari in raport cu scopul urmarit, cu nivelul clasei, cu lectia, tema, cu ramanerile in urma ale elevilor etc. Invatatorul trebuie sa gandeasca daca trebuie sau nu sa elaoreze fisa, daca timpul ii permite sau nu sa le foloseasca, daca manualul sau alte lucrari contin materialul de care are nevoie, daca materialul se afla in posesia elevilor.

O fisa este buna daca raspunde trebuintelor unui elev si daca ii este data tocmai elevului respective. Aceasta poate cuprinde sarcini asezate in ordinea gradului de dificultate, de la simplu la complex, pentru a-i da posibilitatea fiecarui elev sa lucreze pana acolo unde il ajuta capacitatile intelectuale.

In alcatuirea fiselor am avut in vedere atat respectarea baremelor minime de cunostinta, cat si tratarea diferentiata a elevilor respectand cerintele din programa. In rezolvarea fiselor, elevii desfasoara o munca independenta.

In functie de subiectii care folosesc aceste fise, le putem clasifica in:

fisa de recuperare

fisa de dezvoltare

fisa d eexercitiu (evaluare)

Prin folosirea oricarui tip de fisa se asigura o tripla sarcina:

a)      sa acumuleze mai multe observatii ceea ce permite o mai buna cunoastere a progreselor elevilor

b)      sa-l determine pe invatator sa foloseasca o metoda analitica d eevaluare si notare

c)      sa-I ofere invatatorului posibilitatea d ea individualiza actiunile de pregatire pentru a asigura fiecarui elev posibilitatea de asimilare a materiei in concordanta cu posibilitatile sale, sa fie mijloc de comunicare catre familie cu observatiile invatatorului.

Proiectul este o activitate ampla ce permite o apreciere corecta si nuantata a invatarii, ajutand la identificarea unor calitati individuale ale elevilor. Este o forma de evaluare puternic motivanta pentru elevi, desi implica un volum de munca sporit – inclusive activitate individuala in afara clasei.

Proiectul reprezinta cartea de vizita a elevului.

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, reprezentand o alternativa viabila la testele stardardizate. Acesta include rezultatele relevante obisnuite prin celelalte metode si tehnici de evaluare. Aceste rezultate privesc probele orale, scrise . .? , observarea sistematica a comportamentelor scolare, proiectul, autoevaluarea, precum si sarcini specifice fiecarei discipline.

Un portofoliu ar putea cuprinde; lucrari scrise, teste, fise, rapunsuri la chestionare,: redactari/eseuri pe teme date, compuneri libere, creatii proprii, jurnalul personal.

Exprimarea corecta scrisa – ca obiectiv important al procesului de invatamant in cicliul primar constituie unul din instrumentele de baza ale muncii intelectuale.

Capacitatea de exprimare scrisa se formeaza si se perfectioneaza prin solucitarea efortului intelectual al elevilor, prin punerea sistematica in situatia de a exersa.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate