Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Analiza programei scolare a unei discipline de invatamant


Analiza programei scolare a unei discipline de invatamant
ANALIZA PROGRAMEI DE MATEMATICA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC CLASA A VIII-A

Cuceririle psihologiei invatarii, clarificarile in privinta taxonomiei obiectivelor pedagogice, conturarea din ce in ce mai evidenta a unei didactici informationale, necesitatea de a ridica la cote superioare educatia pentru stiinta si cultura, impun reluarea unor teme de teoria si metodologia invatamantului din perspectiva noilor ratiuni ale scolii si, implicit ,un efort corespunzator de sinteza si integrare a rezultatelor celor mai recente cercetari din campul didacticii.

Matematica fiind disciplina cea mai discriminativa, permite o diferentiere mai fina a elevilor in colectivitatea scolara.

Intr-un sistem educational aflat in schimbare, evaluarea (privita la inceput , la modul global)si examinarea(desemnand atat functie de selectie , cat si pe cea de certificare)reprezinta un adevarat loc geometric al variatelor tendinte, decizii, idei –forta, miuscari de suprafata sau de adancime.Evaluarea in scoala ,secondata de examinare in diferite momente ale parcursului educational, are o miza al carei impact a devenit din ce in ce mai vizibil si mai important odata cu luarea deciziilor de politica educationala specifice reformei reale, in desfasurare in Romania in ultimii ani.
Matematica ocupa un loc important in structura tezei cu subiect unic.

Programa pentru tezele cu subiect unic la disciplina matematica vizeaza obiectivele de referinta din programa scolara ,referitoare la capacitatea de cunoastere si intelegere a conceptelor ,a terminologiei si a procedurilor de calcul specifice matematicii,la dezvoltarea capacitatilor de a comunica utilizand limbajul matematicsi de a-si dezvolta interesul si motivatia pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate.

Subiectele pentru teze vor fi in acord cu obiectivele de referinta,cu activitatile de invatare si cu continuturile din aceasta programa scolara.

Stabilirea standardelor de evaluare si a sistemului de acordare a notelor la clasa constituie preocupari importante ale oricarui sistem de invatamant.

La sfarsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

-sa inteleaga notiunea de numar real si relatiile intre multimile de numere studiate;

-sa inteleaga semnificatia si proprietatile operatiilor cu numere reale si sa le aplice in calcule variate

-sa aproximeze numere reale si solutii ale unor ecuatii sau sisteme de ecuatii

-sa aplice in rezolvarea problemelor elemente de logica ,precum si elemente de teoria multimilor

-sa identifice functii de tipul f:R-R, f(x)=ax+b(a,bER) si sa le reprezinte grafic

-sa utilizeze elemente de calcul algebric pentru a rezolva ecuatii si inecuatii, precum si pentru a aplica formule de calcul

-sa utilizezeproprietati ale figurilor si corpurilor geometrice in probleme de demonstratiesi de calcul

-sa utilizeze in situatii practice metode adecvate de calcul pentru lungimi, unghiuri,arii si volume, precum si transformari ale unitatilor de masura

-sa identifice situatii problema, sa le transpuna in limbaj matematic si sa organizeze eficient modul de rezolvare a acestora

- sa extraga dintr-un set de date informatii relevante pentreu rezolvarea unor probleme sau pentru a crea probleme

-sa utilizeze instrumente geometrice pentru a construi diferite configuratii geometrice -sa extraga informatii cu caracter matematic din diverse surse si sa inteleaga semnificatia globala a acestuia

-sa prezinte in mod coerent solutia unei problemer, coreland diverse modalitati de exprimare(cuvinte, simboluri matematice, diagrame, tabele, grafice)

-sa identifice utilizari ale unor conceptesi metode matematice studiate in diferite domenii

-sa manifeste perseverenta si gandire creativa in rezolvarea unei probleme.

In majoritatea sistemelor de invatamant di intreaga lume se acorda o atentie deosebita obiectivitatii, transparentei si comparabilitatii evaluarii rezultatelor scolare

Elaborarea criteriilor de acordare a notelor se gaseste in relatie directa cu curriculum-ul si se realizeaza prin intermediul elementelor de competenta definite la nivelul acestuia sau standardelor de performanta(acolo unde exista).Criteriile de acordare a notelor pentru diferite sarcini de lucru reprezinta o continuare fireasca, intr-o legatura logica si vizibila a sistemului de evaluare din invatamantul primar.

OBIECTIVELE EVALUARII

Pentru instrumentul de evaluare ales la unitatea de invatare „CALCULE CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN LITERE” elevii vor fi capabili :

-sa opereze cu numere reprezentate prin litere folosind reducerea termenilor asemenea;

-sa sa efectueze adunari, scaderi, inmultiri si impartiri cu numere reprezentate prin litere;

-sa sa descompuna in factori numere reprezentate prin litere folosind factorul comun;

-sa aduca la o forma mai simpla rapoarte de numere reale reprezentate prin litere, folosind formulele de calcul prescurtat, proprietatile operatiilor si reducerea termenilor asemenea;

-sa descompuna in suma/diferenta/factori, numere reprezentate prin litere, folosind formulele de calcul prescurtat;

-sa aduca la forma cea mai simpla expresii in care apar operatii cu numere reprezentate prin litere

-sa descompuna in suma/diferenta/factori numere reprezentate prin litere folosind metode combinate.

ELABORAREA INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

Test de evaluare sumativa

Capitolul CALCUL ALGEBRIC

Clasa a VIII-a

OBIECTIVE:

  • Sa opereze cu numere reale reprezentate prin litere folosind reducerea termenilor asemenea;
  • Sa efectueze calcule cu numere reprezentate prin litere(adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere);
  • Sa aplice formulele de calcul prescurtat invatate.

Subiectul I

1.Reduceti termenii asemenea

a)38-8x+18x-38 b)37x+4y+17-37x+4y-15 c)0,2x+0,5y+2-0,2x-0,5y

2.Calculati:

2x(x+1) 3x(x-4) 5(x+2)-2(x-4)

3.Aflati x din:

a)1-x/2-x=3/2 b)xV3+2=x+2V3 c)2/5(1-6,5/x)+5/2(1-2/x)=1 d)2x+3=7

Subiectul II

1.Calculati folosind formulele de calcul prescurtat:

a)(x-5)(x+5) b)(x-y)(x+y c)(a+3b)(a+3b)

2.Aflati aeZ astfel incat a*a-6a+6 sa fie patrat perfect

3.Fie expresia

a)Aratati ca E(x)=

b)Determinati x astfel incat E(x) sa fie bine definita.

ELABORAREA BAREMULUI DE CORECTARE SI NOTARE AL INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

Test de evaluare sumativa

Matematica

Clasa a VIII-a

Subiectul I 40 puncte

1.a)0,3p b)o,3p c)0,3p

2.a)0,3p b)o,3p c)0,3p

3.a)0,5p b)0,5p c)0,5p d)0,5p

Subiectul II 50 puncte

1.a)0,3p b)0,3p c)0,3p

2. 2p

3.a) 1p b)1p

BORDEROU DE NOTARE

NR.

CRT

CANDIDAT

OB.1

OB.2

OB.3

OFICIU

TOTAL

OBSERVATII

 

Aurica Marius

2p

1p

3p

Alexandroaie

2p

1p

3p

Baciu Catalina

4p

3p

1p

1p

9p

Barbieru Andrei

4p

3p

2p

1p

10p

Ciobanu Nicole

4p

3p

2p

1p

10p

Caimacan Mihai

4p

3p

1p

1p

9p

Geampalia A.

4p

2p

1p

7p

Halep Nicu

2p

1p

3p

Matahe Andra

4p

1p

1p

6p

Morosan George

4p

1p

1p

6p

Osman Ener

2p

1p

3p

Ovanez Gabriela

3p

1p

4p

Radu Teodor

4p

3p

1p

1p

9p

Tanase Leonard

4p

3p

1p

1p

9p

PORTOFOLIU

CURSANT,

CENTRUL DE EVALUARE

BORDEROU DE LUCRU

PROFESOR CORECTORADMINISTRAREA INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

* Numar de elevi testati: 14

* Obiectivele vizate:

1.sa opereze cu numere reprezentate prin litere folosind factorul comun;

2.sa efectueze calcule cu numere reprezentate prin litere( adunare, scadere, inmultire,impartire ,ridicare la putere);

3.sa utilizeze formulele de calcul prescurtat invatate.

* Media clasei a fost 6,60

Note

Nr elevi2

  • Cel mai mare punctaj s-a inregistrat la primul subiect , elevii dovedind faptul ca stapanesc modul de reducere a termenilor asemenea.
  • Modul de lucru a fost adecvat rezolvarii tipului respectiv de exercitiu
  • Majoritatea elevilor au obtinut un punctaj bun

* In mod evident, pentru optimizarea rezultatelor trebuie pus accentul pe mai buna pregatire in vederea atingerii punctajului maxim si la celalalt subiect :adecvarea la subiect; organizarea ideilor, corectitudinea raspunsului .

ANALIZA BAREMULUI

Baremul de evaluare pentru testul de evaluare sumativa a fost conceput echilibrat, fiecare dintre itemi avand descriptori de performanta bine definiti.

Elevii au constientizat scopul sarcinilor de lucru si au incercat sa aplice notiunile dobandite pe parcursul unitatii de invatare

Distributia punctajului avantajeaza elevul deoarece fiecare isi poate valorifica aptitudinile personale , fie in ceea ce priveste rigurozitatea stiintifica , fie in ceea ce priveste calitatea de persuasiune.

Se constata usurinta cu care toti elevii pot obtine nota minima de trecere.

ELEMENTE DE DEONTOLOGIE A EVALUARII IN CONTEXTUL   CRESTERIICALITATII ACTULUI EDUCATIONAL

Evaluarea,ca activitate centrala in procesul de instruire si de invatare,consta in masurarea randamentului scolar,a progresului realizat de elevi.

Ceea ce intereseaza,ca profesor,este realizarea saltului cantitativ si calitativ de catre elevi,salt masurabil prin diferite instrumente de evaluare.

Evaluarea este o activitate prezenta in orice lectie de matematica. In sensul cel mai larg ,evaluarea vizeaza totalitatea proceselor si produselor care masoara natura si nivelul performantelor atinse de elevi in invatare,apreciaza masura in care rezultatele invatarii sunt in concordanta cu obiectivele educationale propuse,furnizeaza datele necesare in vederea adoptarii celor mai bune decizii educationale.

In majoritatea tarilor lumii, importanta studierii matematicii in sistemul de invatamant este unanim sustinuta.

In ultimii ani , a avut loc o efervescenta cu totul speciala in ceea ce priveste nu numai reconsiderarea profunda a modului in care se invata matematica in scoala , dar si elaborarea unor modele inovatoare de actiune didactica in domeniu.

Stabilirea locului pe care fiecare membru al unei colectivitati trebuie sa-l ocupe in ierarhia acesteia,in functie de ceea ce este pregatit si ceea ce stie sa efectueze practic,impune functionarea unui sistem de evaluare cat mai valid-teoretic si aplicativ. In aceasta privinta,interesul pentru verificarea si aprecierea cat mai obiectiva a cunostintelor,aptitudinilor si performantelor elevilor constituie o operatie implicata,prin urmare,si in procesul studierii matematicii. Verificarea,aprecierea si notarea progresului scolar prezinta o dubla importanta:orientativa(informeaza cu privire la cunostintele,pregatirea elevilor)si stimulatoare(in sensul ca dezvolta atributele persoanei lor,formarea deprinderilor de exprimare corecta-orala si scrisa).

Procesul de invatamant face solidare doua activitati:pe de o parte actul transmiterii sau comunicarii informatiei,pe de alta-actul receptarii si insusirii acesteia. Profesorul urmeaza sa-si dea seama despre rezultatele activitatii de predare,sa culeaga o informatie despre modul de receptare a datelor oferite,despre dificultati si lacune in asimilare. O asemenea informatie-care s-a numit si informatie inversa-trebuie sa aiba un caracter sistematic si continuu pentru a „rotunji”ciclul predarii si a „inchide” configuratia. Astfel,dirijarea procesului didactic ar avea loc pe baza unei logici concepute de profesor mai mult sau mai putin speculativ,fara un suport real.

Pe de alta parte,elevul are nevoie de validarea pasilor in invatare,de „sanctionarea”corectitudinii notiunilor si rationamentelor insusite,de corectarea greselilor. Adesea elevii au sentimentul validitatii cunostintelor proprii,chiar cu privire la cunostintele incorect fixate,ori aceasta sanctionare asigura identificarea erorilor si corectarea lor prin interventii specifice. E de notat ca exercitiul,receptarea ca atare,fara cunoasterea rezultatelor-deci fara un moment de verificare si evaluare-nu este un demers formativ. Repetitia sigura poate lasa nemodificate erori instalate inca la inceputul secventei de invatare. Reiese ca reglarea procesului de instruire presupune functionarea continua a „conexiunii inverse”,care inchide astfel „ciclul invatarii”

Intr-un asemenea context , a aparut normal problematica regandirii studiului matematicii in gimnaziu,prin armonizarea cu o serie de evolutii inregistrate in domeniu pe plan international , iar , pe de alta parte , cu dimensiunile si reperele realitatilor ce definesc mutatiile actuale si pe cele de perspectiva ale invatamantului din Romania.

Ar trebui elaborat un nou model, comunicativ functional, de studiere a matematicii , prin inlaturarea unor disfunctii ale actualei maniere de predare si de invatare , acest model ar tinde sa raspunda , in mod adecvat ,nevoilor de viitor ale disciplinei. Acest model ar fi in masura sa restructureze progresiv intregul proces de studiere a matematicii.

Sistemul traditional ,inca operant,de evaluare la matematica are destule imperfectiuni.Printre acestea,sunt de notat :

-accentul prioritar pus pe informatiile teoretice,in defavoarea priceperilor si deprinderilor practice,de aplicare a acestor cunostinte in comunicarea elevilor(deci in dauna productivitatii informatiilor stiintifice) ;

-nerespectarea stricta a particularitatilor de varsta si a dezvoltarii intelectuale ale elevilor de la an la an ;

-subiectivismul,explicabil,intr-o anumita masura,dar daunator atunci cand intervine in mod vizibil,adeseori intentionat;

-utilizarea notarii ca instrument coercitiv,care instituie din partea elevilor o atitudine aversiva fata de obiect,de procesul invatarii in general.

Sensul major al referintelor actuale in predarea-invatarea matematicii este mutarea accentului de pe predarea de informatii care , in esenta, au ramas aceleasi din vechile programe, pe formarea de capacitati.

Noul curriculum are in vedere :

-construirea unei varietati de contexte problematice, in masura sa genereze deschideri catre domenii ale matematicii ;

-folosirea de strategii diferite in rezolvarea de probleme ;

-organizarea unor activitati variate de invatare pentru elevi, in grup si individual, in functie de nivelul si de ritmul propriu de dezvoltare al fiecaruia ;

-construirea unor secvente de invatare care sa permita activitati de explorare/investigare la nivelul notiunilor de baza studiate.

Modernizarea studierii matematicii in scoala,proces aflat in plina desfasurare,impune si imbunatatirea sistemului de evaluare,pentru eliminarea efectelor uneori traumatizante ale vechiului sistem. Acest sistem impune respectarea mai multor cerinte :

-evaluarea se infaptuieste in functie de cerintele noilor programe de invatamant,de sarcinile speciale ale obiectului matematica,foarte amanuntit si clar formulate in documentele respective ;

-urmarirea gandirii (a capacitatilor de a asocia,compara,generaliza si sintetiza ),a spiritului de observatie,a capacitatilor creative(prin probe,sistematic date,de construire de probleme de diferite dimensiuni,legate de diverse situatii de comunicare) ;

-notarea(cuantificarea)nu trebuie transformata intr-o operatie de marunta contabilitate,ci trebuie pusa intr-o anume perspectiva de dezvoltare si interpretare ;

-evalarea se impune a fi continua ,nu in « campanii »si cu multa obiectivittate.

In majoritatea sistemelor de invatamant din intreaga lume se acorda o atentie deosebita asigurarii obiectivitatii, transpoarentei si comparabilitatii evaluarii rezultatelor scolare.In acest context, unul dintre elementele esentiale de reforma a evaluarii l-a reprezentat introducerea de catre Serviciul National de Evaluare si Examinare, incepand cu anul scolar 1999/2000, a unui sistem unitar de criterii pentru acordarea notelor scolare in gimnaziu si liceu.

Elaborarea acestui sistem este, in primul rand, necesara deoarece notele reprezintadoar simboluri ale unor judecati de valoare asupra performantelor elevilor in diferite momente ale instruirii.

In al doilea rand, sistemul de criterii asigura comparabilitatea acordarii notelor de catre profesori ,in asa fel incat aceeasi nota sa reflecte niveluri de cunostinte si competente identice pentru elevi diferiti, dar apreciati prin aceeasi metoda de evaluare.

In al treilea rand, sistemul va relationa mai puternic evaluarea curenta de examenele nationale.Criteriile propuse vizeaza numai acele sarcinide lucru care suscita un grad sporit de subiectivitate in apreciere.

Scopul final al intregului demers este introducerea progresiva in sistem a unui nou model didactic , acoperind trei niveluri:

Finalitatile si obiectivele invtarii:scopurile pe care si le propune disciplina

de-a lungul intregii scolaritati , de la clasa I pana la clasa a XII a si nuantari de la un ciclu la altul ,astfel incat sa fie asigurata coerenta conceptuala si practica a procesului de studiere a matematicii in integralitatea sa .

Standardele de atins:conturarea performantelor normale la care ar trebui sa ajunga elevul la capatul diverselor etape ale parcursului scolar , lucru care ar putea permite evaluarea realmente obiectiva si profesionista a rezultatelor invatarii.

Continuturile invatarii:o componenta deschisa si flexibila prin care sa se inlocuiasca uniformizarea (aceleasi continuturi pentru aceeasi varsta de scolaritate , obligatorii pentru toti elevii , mai ales datorita utilizarii unor manuale unice).

Necesitatea alcatuirii unui nou model de invatare devine evidenta daca ne raportam la noul ideal educational , precum si la noile principii ale invatamantului romanesc actual.

Este suficient sa ne gandim la faptul ca societatea de viitor nu se va mai multumi cu asimilarea pasiva a unor ansambluri nediferentiate de informatie , invatamantul trebuind sa gaseasca o cale eficienta de predare directa de capacitati ,de tehnici de munca intelectuala si de rezolvare de probleme , asadar de modele mentale si actionale.

In consecinta , sistemul de invatamant trebuie sa aiba ca ideal dezvoltarea deplina , libera si armonioasa a individualitatii.

El trebuie sa propuna formarea unei personalitati autonome si creative.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

CUCOS,CONSTANTIN-Pedagogie, Bucuresti, Editura Polirom,2001

IONESCU,MIRON,RADU IOAN-Didactica moderna, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1997

ADRIAN STOICA-Evaluarea curenta si examenele,Editura Prognosis,Bucuresti, 2001

GHIDUL METODOLOGIC PENTRU APLICAREA PROGRAMELOR DE MATEMATICA

OPIS

1.ANALIZA PROGRAMEI SCOLARE A UNEI DISCIPLINE DE INVATAMANT

2.FORMULAREA OBIECTIVELOR EVALUARII PORNIND DE LA ANALIZA PROGRAMEI

3.ELABORAREA INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

4.ELABORAREA BAREMULUI DE CORECTARE

5.ANALIZA REZULTATELOR ADMINISTRARII INSTRUMENTULUI DE EVALUARE

6.ANALIZA BAREMULUI DE CORECTARE SI NOTARE DUPA UTILIZAREA LUI

7.ESEUL-ELEMENTE DE DEONTOLOGIE A EVALUARII IN CONTEXTUL CRESTERII CALITATII ACTULUI EDUCATIONAL
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate