Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
Sistemul de invatamint din Republica Moldova


Sistemul de invatamint din Republica Moldova
Sistemul de invatamint din Republica Moldova

Politica de stat in sfera invatamintului, inclusiv invatamintul superior este determinata de Legea Invatamintului a Republicii Moldova nr. 547 - XIII din 24 octombrie 1995, care reglementeaza organizarea si functionarea sistemului de invatamint.

Sistemul de invatamint in Republica Moldova este organizat pe niveluri si trepte si are urmatoarea structura:

I. Invatamintul prescolar

II. Invatamintul primar

III. Invatamintul secundar:

1. Invatamintul secundar general:

a) invatamintul gimnazial;

b) invatamintul liceal; invatamintul mediu de cultura generala.

2. Invatamintul secundar profesional.

3. Invatamintul mediu de specialitate.
IV. Invatamintul superior

V. Invatamintul postuniversitar

1. Invatamintul postuniversitar specializat

2. Invatamintul postuniversitar

Sistemul de invatamint include si alte forme de invatamint:

invatamintul special;

invatamintul complementar;

invatamintul pentru adulti.

Invatamintul prescolar este organizat de la virsta de 3 ani pina la 6 (7) ani: durata invatamintului primar este de 4 ani (clasele I-IV), a invatamintului gimnazial - de 5 ani (clasele V-IX), a invatamintului liceal - de 3 ani (clasele X-XII). Paralel, pina la sfirsitul perioadei de tranzitie la noua structura a sistemului de invatamint, isi continua activitatea scolile medii de cultura generala (de 11 ani).

Invatamintul secundar profesional asigura pregatirea intr-o meserie (profesie), precum si perfectionarea si recalificarea muncitorilor calificati si a persoanelor disponibilizate.

Invatamintul mediu de specialitate se realizeaza prin colegii. Admiterea in colegii se face prin concurs in baza diplomei de bacalaureat, a atestatului de studii medii, certificatului de studii gimnaziale. Durata invatamintului la sectia de zi este de 2-3 ani. Cursurile la sectia cu frecventa redusa dureaza cu un an mai mult decit cele de zi.

Invatamintul superior se realizeaza prin institutii de invatamint superior: universitati, academii si institute.Invatamintul postuniversitar specializat se organizeaza in institutiile de invatamint superior universitar si in institutiile de cercetari stiintifice in care sint create conditii pentru pregatirea teoretica si speciala a cadrelor stiintifice si didactice.

Invatamintul postuniversitar se realizeaza prin doctorat, postdoctorat rezidentiat, secundariat, cursuri de specializare si perfectionare, organizate in institutiile de invatamint superior acreditate in acest scop sau in institutiile de cercetari stiintifice.

Formarea profesionala continua se realizeaza in institutii educationale de formare profesionala continua specializate si in alte tipuri de institutii de invatamint de stat ori privat, care sint supuse acreditarii academice sau care activeaza in baza de licenta si sint abilitate pentru aceasta activitate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Dirijarea generala a sistemului de invatamint la nivel central este efectuata de Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului, iar la nivel local de Directiile Generale Invatamint, Tineret si Sport. Administrativ, directiile respective sint subordanate Consiliilor Raionale, iar didactic si metodic - Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului. In Republica Moldova nu exista un organ independent de monotorizare si asigurare a calitatii in invatamint, functiile respective fiind realizate de mai multe directii din cadrul ministerului si subdiviziuni din cadrul directiilor generale din raioane.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate