Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» PLANIFICARE ANUALA SI CALENDARISTICA LIMBA SI LITERATURA ROMANA AN SCOLAR 2009-2010 CLASA a V-a


PLANIFICARE ANUALA SI CALENDARISTICA LIMBA SI LITERATURA ROMANA AN SCOLAR 2009-2010 CLASA a V-a


SCOALA CU CLASELE I-VIII

LOCALITATEA TAURENI

JUDETUL MURESPLANIFICARE ANUALA

CLASA a V-a

AN SCOLAR 2009/2010

Clasa a V-a

Curriculum aplicat : 5 ore TC

Profesor:

Semestrul

UNITATEA DE INVATARE

NR. ORE

Saptamana

Obs.

I

Recapitulare

S 1

Manualul si cartea

7

S2 - S3

,,Fiind baiet paduri cutreieram''

de Mihai Eminescu

S3 - S4

,,Cand stapanul nu-I acasa''

de Emil Garleanu

S4 - S6

Aleodor Imparat

S6 - S8

,,Sfarsit de toamna''

de Vasile Alecsandri

S9 - S12

Lucrare scrisa semestriala

S13

,,Domnul Trandafir''

de Mifail Sadoveanu

S13 - S17

,,Bunica''

de Barbu Stefanescu Delavrancea

S17 - S20

II

,,Fulg''

de Nicolae Labis

S20 - S23

,,Soarele si luna''

S23 - S24

,,Ardealul''

de Nicolae Balcescu

S25 - S26

,,Floarea lacrimilor''

de Emil Garleanu

S27- S28

,,Puiul''

de Ioan Al. Bratescu-Voinesti

S28 - S30

Lucrare scrisa semestriala

S30 - S31

,,Amintiri din copilarie''(fragment)

de Ion Creanga

S31 - S33

Recapitulare finala

S33 - S35

Total nr. de ore

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a V-a

An scolar 2009/2010

Curriculum aplicat: 5 ore TC

Profesor:

Nr. crt.

Unitatea de invatare

Competente specifice

Continuturi asociate

Nr. ore

Sapt.

Obs.

Recapitulare

2.3. Alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical

- propozitii simple si dezvoltate;

- dezvoltarea unei propozitii simple;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora:verbul(timp, persoana, numar); substantivul(fel,gen,numar); pronumele personal(persoana, numar, gen); numeralul;adjectivul; functii sintactice;

- parti de propozitie:predicatul, subiectul, complementul, atributul

5

S1

1

Manualul si cartea

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

1.3. sesizarea unitatilor lexicale necunoscute in fluxul vorbirii, in scopul clasificarii acestora

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare

2.4. adaptarea vorbirii la parteneri si la situatia de comunicare/situatii de comunicare diverse;

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea

- mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context in diverse situatii de comunicare;

- vocabularul limbii romane;

- cuvantul - unitate de baza a vocabularului; forma si continutul cuvintelor;

- relatarea orala si realizarea unor predictii (pornind de la titlul textelor sau de la anumite secvente narative);

- povestire orala pornind de la cuvinte-cheie;

- formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele ascultate/textile studiate;

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema data;

- note de lectura;

- rolul de emitator si rolul de receptor;

-dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi;

- cartea-obiect cultural:titlul, autorul, tabla de materii; elementele componente ale paginii de carte; volumul;

- raportul dintre realitate si literatura;

- biblioteca

7

S2 - S3

2

,,Fiind baiet paduri cutreieram"

de Mihai Eminescu

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.3. identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar;

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea;

- idei principale, idei secundare;

- opera literara;

- figuri de stil invatate ( epitetul);

- structurarea formala a textului poetic(In strofe si in versuri);

- raportul dintre realitate si literatura;

6

S3 - S4

3

,,Cand stapanul nu-I acasa"

de Emil Garleanu

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.2. utilizarea, in redactare, a unor sinonime, antonime si derivate adecvate temei date;

4.4 redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate;

- idei principale; idei secundare;

- opera literara;

- moduri de expunere (naratiunea);

- povestirea unor intamplari reale sau imaginare;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textului studiat sau la personaje;

-campuri lexico-semantice;

- cuvinte derivate(cuvant de baza, radacina, sufixe, prefixe);

- scriere imaginativa(continuarea unor texte, schimbarea finalului, a perspectivei din care se povesteste, etc.);

- scriere reflexiva(relatarea unor fapte si intamplari, scrierea pe marginea textului citit);

- autoevaluare a propiilor texte redactate.

9

S4 - S6

4

Aleodor Imparat

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

1.2. identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora;

1.3. sesizarea unitatilor lexicale necunoscute in fluxul vorbirii, in scopul clarificarii acestora;

1.4. sesizarea corectitudinii/incorectitudiniii gramaticale a unui enunt si/sau a formelor lexicale;

1.5. aplicarea principiilor ascultarii active in manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare;

2.4. adaptarea vorbirii la parteneri si la situatia de comunicare/situatii de comunicare diverse;

2.5. participarea la diferite situatii de comunicare;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere grammatical, folosind correct semnele ortografice si de punctuatie

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri in contexte variate.

- mesaje orale diverse(casete video cu basme);

- dificultati in desprinderea informatiei dintr-un mesaj oral;

- modul de strucurare a secventelor dialogate;

- organizarea dialogului simplu; formule de mentinere a dialogului;

- cuvantul ; forma si continutul cuvintelor;

- corespondenta dintre sunet si litera;

- vocalele, semivocalele; consoanele,

- grupurile de sunete ( diftongi, triftongi), hiatul;

- silaba;

- greseli de pronuntie, de accord, de flexiune, in diverse situatii de comunicare; pronuntarea diftongului, a trfitongului si a hiatului;

- indici de initiere de catre partener a unui dialog;

- constituentii textului oral;

- rezumarea orala a unor texte citite sau ascultate;

- sensul unor cuvintee in diferite contexte;

- utilizarea in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi;

- exprimarea unor puncte de vedere si justificarea acestora in functie de context;

- situatia de comunicare dialogata; organizarea dialogului simplu; formule elementare de mentinere a dialogului;

- idei principale;

- opera litarara ( populara);

- moduri de expunere ( naratiunea);

- specii literare: basmul;

- povestirea unor intamplari reale sau imaginare;

- aprecieri personale referitoare la personaje;

- ortografierea grupurilor de litere; despartirea cuvintelor in silabe;

- scriere imaginativa(schimbarea finalului);

13

S6 - S85

,,Sfarsit de toamna''

de Vasile alecsandri

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate;

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate

- povestire orala pornind de la cuvinte - cheie;

- formularea unor aprecieri personale referitoare la textul studiat;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- campuri lexico-semantice;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora: verbul(timp, persoana, numar, moduri personale si nepersonale); functii sintactice;

- idei principale;

- opera literara;

- verbul(timp, persoana, numar, moduri personale si nepersonale), verbele auxiliare ,,a fi'', ,,a avea'' si ,,a vrea'';

- structurarea formala a textului poetic (in strofe si in versuri)

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (figure de stil);

- compuneri dupa un suport vizual;

- scriere reflexiva(scrierea pe marginea textelor citite);

20

S9 - S12

Lucrare scrisa semestriala

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

3.3. identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar ;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate;

4.2. utilizarea, in redactare a unor derivate adecvate temei date;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate.

- moduri de expunere (naratiunea);

- Intrebarile specifice abordarii textelor narative:,,ce'' se povesteste, ,,cine'' ia parte la actiune, ,,cine'' povesteste;

- specii literare: basmul;

- figuri de stil invatate;

- plan de idei pentru un text propiu;

- povestirea unor intamplari reale sau imaginare;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate sau la personaje;

- verbul (timp, persoana, numar, moduri personale si nepersonale; verbele auxiliare ,,a fi''; ,,a avea''; ,,a vrea'';

- cuvinte derivate;

- scriere imaginativa;

- scriere reflexiva.

4

S13

6

,,Domnu Trandafir''

de Mihail Sadoveanu

1.2. identificarea secventelor de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii de structurare a acestora;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere grammatical

2.4. adaptarea vorbirii la parteneri si la situatia de comunicare/situatii de comunicare diverse;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.2. utilizarea, in redactare, a unor sinonime, antonime si derivate adecvate temei date;

4.4 redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate;

- modul de structurare a secventelor descriptive;

- formularea ideilor principale;

- relatarea orala si realizarea unor predictii;

- povestire orala pornind de la cuvinte - cheie;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora: substantivul (gen, numar, articol hotarat/nehotarat, cazurile substantivului);functii sintactice;

- formele limbii literare;

- exprimarea unor puncte de vedere si justificarea acestora in functie de context;

- dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi;

- idei principale;

- opera literara;

- moduri de expunere ( naratiunea);

- substantivul ( substantive commune si proprii, gen, numar, articolul hotarat/nehotarat, cazurile substantivului);

- plan de idei pentru un text propriu;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate sau la personaje;

- articolul de dictionar;

- scriere imaginativa ( schimbarea perspectivei din care se povesteste);

- scriere reflexiva ( scrierea pe marginea textului citit);

- autoevaluare a propriilor texte redactate.

18

S13 - S17

7

,,Bunica'' de Barbu Stefanescu Delavrancea

1.2. identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

- modul de structurare a secventelor descriptive, narative si dialogate;

- formularea ideilor principale si a celor secundare dintr-un text citit/ascultat;

- rezumarea orala a unor texte narative citite sau ascultate;

- povestire orala pornind de la cuvinte cheie;

14

S17 - S20

selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text;

3.3. identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar sau nonliterar;

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate;

4.1. redactarea unor lucrari pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.2. utilizarea, in redactare, a unor sinonime, antonime si derivate adecvate temei date;

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere grammatical, folosind correct semnele ortografice si de punctuatie;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate.

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema data (idée principala, idée secundara);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- selectarea cuvintelor;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora: pronumele personal si pronumele personal de politete (persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate); functii sintactice;

- idei principale, idei secundare;

- moduri de expunere (naratiunea);

- sinonime si antonime;

- pronumele (pronumele personal:persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate; pronumele personal de politete)

- partile componente ale unei compuneri;

- asezarea corecta a textului in pagina;

- sinonime, antonime;

- semnele de punctuatie;

- dificultati in scrierea unor categorii morfologice studiate;

- scrierea imaginativa(schimbarea finalului);

- scrierea reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari).

8

,,Fulg''

de Nicolae Labis

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

- formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele ascultate/textile studiate;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, /in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora: numeral(cardinal si ordinal), adjectivul (adjective variabile si invariabile, acordul cu substantivul, topica adjectivului);functii sintactice;

- idei principale, idei secundare;

- opera literara;

15

S20 - S23

3.3. identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar;

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate;

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate;

- figuri de stil invatate (personificarea);

- numeralul (cardinal si ordinal), adjectivul (adjective propriu-zise, si adjective provenite din verbe la participiu, acordul cu substantivul, topica adjectivului);

- structurarea formala a textului poetic (in strofe si in versuri), rima in poeziile studiate;

- compuneri dupa un support visual;

- scriere imaginativa (schimbarea finalului);

- scriere reflexiva (scrierea pe marginea textelor citite);

9

Soarele si luna

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical ;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate;

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate;

- mesaje oale diverse;

- formularea ideilor principale si a celor secundare dintr-un text citit/ascultat;

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema data (idée principala, idée secundara);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora: adverbul (de loc, de timp, de mod); interjectia, functii sintactice;

- idei principale, idei secundare;

- moduri de expunere;

- intrebarile specifice textelor narative;

- adverbul (de loc, de timp, de mod; adverbe provenite din adjective); interjectia; functii sintactice;

- raportul dintre realitate si literatura;

- structurarea notitelor la diferite discipline; elemente auxiliare(sublinieri,paranteze) care evidentiaza ideile principale prin raportare la cele secundare;

- povestirea unor intamplari reale sau imaginare;

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari, scrierea pe marginea textelor citite);

8

S23 - S24

10

,,Ardealul''

de Nicolae Balcescu

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

1.2. identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical ;

2.4. adaptarea vorbirii la parteneri si la situatia de comunicare/situatii de comunicare diverse;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

3.3. identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar;;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate.

- idee principala, idee secundara;

- modul de structurare a secventelor descriptive;

- expunere orala - individual sau in grup - a unui plan simplu si/sau a unui plan dezvoltat de idei, pornind de la o tema data;

- formularea unor aprecieri personale referitoare la textul studiat;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- parti de propozitie: predicatul (verbal si nominal);

- dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi;

- opera literara;

- moduri de expunere (descrierea);

- figuri de stil invatate (enumeratia);

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textului studiat (modul de expunere);

- compuneri dupa un suport visual;

- scriere imaginativa ( schimbarea perspectivei din care se descriei);

10

S24 - S26

11

,,Floarea lacrimilor''

de Emil Garleanu

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

1.2. identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

- idee principala, idee secundara;

- modul de structurare a secventelor descriptive, narative;

- relatarea orala si realizarea unor predictii (pornind de la titlul textelor sau de la anumite secvente narative);

7

S26 - S28

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate

situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din

punct de vedere gramatical;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

3.3. identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate.

- formularea unor aprecieri personale referitoare la textul studiat;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- parti de propozitie: subiectul (exprimat/neexprimat);acordul predicatului cu subiectul in persoana si numar;

- moduri de expunere;

- figuri de stil invatate;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textului studiat sau la personaje;

- scriere reflexiva ( relatarea unor fapte si intamplari, scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte redactate.

12

,, Puiul ''

de Ioan Al. Bratescu-Voinesti

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

1.2. identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate

situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din

punct de vedere gramatical;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

- idee principala, idee secundara;

- modul de structurare a secventelor descriptive, narative;

- formularea ideilor principale;

- relatarea orala si realizarea unor predictii;

- povestire orala pornind de la cuvinte - cheie;

- relatarea orala si realizarea unor predictii (pornind de la titlul textelor sau de la anumite secvente narative);

- formularea unor aprecieri personale referitoare la textul studiat;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- parti de propozitie: atributul, complementul

- idei principale, idei secundare;

- moduri de expunere (naratiunea);

- Intrebarile specifice abordarii textelor narative:,,ce'' se povesteste, ,,cine'' ia parte la actiune, ,,cine'' povesteste;

11

S28 - S30

3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate.

- citirea corecta si fluenta a unui text cunoscut in fata unui auditoriu divers;

- plan de idei pentru un text propriu;

- povestirea unor intamplari reale;

- transformarea textului dialogat in text narativ;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textului studiat sau la personaje;

- scrierea imaginativa(schimbarea finalului);

- scrierea reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari).Lucrare scrisa semestriala

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

3.3. identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar;

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate;

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.2. utilizarea, in redactare, a unor sinonime,

antonime si derivate adecvate temei date

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din

punct de vedere gramatical, folosind corect

semnele ortografice si de punctuatie;

- idei principale, idei secundare;

- opera literara;

- moduri de expunere (naratiunea);

- Intrebarile specifice abordarii textelor narative:,,ce'' se povesteste, ,,cine'' ia parte la actiune, ,,cine'' povesteste;

- figuri de stil invatate (personificare, comparatie, enumeratie, repetitie, epitet);

- substantivul ( substantive commune si proprii, gen, numar, articolul hotarat/nehotarat, cazurile substantivului); pronumele (pronumele personal:persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate; pronumele personal de politete); numeralul (cardinal si ordinal), adjectivul (adjective propriu-zise, si adjective provenite din verbe la participiu, acordul cu substantivul, topica adjectivului); adverbul (de loc, de timp, de mod; adverbe provenite din adjective); interjectia; functii sintactice;

- plan de idei pentru un text propriu;

- povestirea unor intamplari reale;

- transformarea textului dialogat in text narativ;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textului studiat sau la personaje;

- sinonime, antonime;

- propozitii simple si propozitii dezvoltate; dezvoltarea unei propozitii simple; propozitia principala si propozitia secundara; fraza; elemente de relatie in fraza(conjunctiile simple si compuse); coordonarea si subordonarea;

4

S30 - S31

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate.

-- scriere imaginativa;

- scriere reflexiva .

13

,, Amintiri din copilarie '' (fragment)

de Ion Creanga

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

1.2. identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora;

1.5. aplicarea principiilor ascultarii active in manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate

situatiilor de comunicare;

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din

punct de vedere gramatical;

2.4. adaptarea vorbirii la parteneri si la situatia de comunicare/situatii de comunicare diverse;

3.1. identificarea ideilor principale dupa citirea globala a unui text;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere utilizate intr-un text narativ;

- idee principala, idee secundara;

- mesaje orale diverse;

- modul de structurare a secventelor narative;

- indici de initiere de catre partener a unui dialog;

- formularea ideilor principale;

- relatarea orala si realizarea unor predictii;

- povestire orala pornind de la cuvinte - cheie;

- relatarea orala si realizarea unor predictii (pornind de la titlul textelor sau de la anumite secvente narative);

- formularea unor aprecieri personale referitoare la textul studiat;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- organizarea propozitiei si a frazei;

- dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi;

- idei principale, idei secundare;

- moduri de expunere (naratiunea);

- Intrebarile specifice abordarii textelor narative:,,ce'' se povesteste, ,,cine'' ia parte la actiune, ,,cine'' povesteste;

13

S31 - S33

4.1. redactarea unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical , folosind correct semnele ortografice si de punctuatie;

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate.

- plan de idei pentru un text propriu;

- povestirea unor intamplari reale;

- transformarea textului dialogat in text narativ;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textului studiat sau la personaje;

- propozitii simple si propozitii dezvoltate; dezvoltarea unei propozitii simple; propozitia principala si propozitia secundara; fraza; elemente de relatie in fraza(conjunctiile simple si compuse); coordonarea (copulativa si prin juxtapunere) si subordonarea;

- scrierea imaginativa (schimbarea perspectivei din care se povesteste)

- scrierea reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari).

RECAPITULARE FINALA

1.1. identificarea informatiilor esentiale dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii sensului global al acestuia;

1.2. identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora;

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un mesaj oral;

2.3.alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical;

3.2. recunoasterea modurilor de expunere;

3.4. sesizarea utilizarii categoriilor gramaticale invatate

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind correct semnele ortografice si de punctuatie.

- mesaje orale diverse(casete video cu basme);

- dificultati in desprinderea informatiei dintr-un mesaj oral;

- modul de strucurare a secventelor dialogate;

- organizarea dialogului simplu; formule de mentinere a dialogului;

- rezumarea orala a unor texte narative citite sau ascultate;

- povestire orala;

- propozitia; fraza;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora;

- parti de propozitie;

- moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);

- partile de vorbire invatate;

- autoevaluare a propriilor texte radactate.

11

S33 - S35

PLANIFICAREA DETALIATA A UNEI UNITATI DE INVATARE

Unitatea : MANUALUL SI CARTEA

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

►Cartea - obiect cultural; Cartea si biblioteca;

► Cartea - mijloc de comunicare;

► Situatii de comunicare;

► Vocabularul limbii romane; Dinamica vocabularului;

► Cuvantul - unitate de baza;

► Cuvantul - forma si continut;

► Evaluare sumativa

1.1.

1.3.

2.1.

2.2.

2.4.

3.5.

- ascultarea unor mesaje orale transmise pe diferite canale si in contexte diverse, cu utilizari de coduri lingvistice diferite, in vederea sesizarii dificultatilor de desprindere a informatiei dintr-un mesaj oral;

- realizarea unor scurte dialoguri, pe diferite teme, in contexte diferite punandu - se accentul pe emitator - mesaj - receptor - cod;

- exercitii de identificare a sensurilor unui cuvant in diferite contexte;

- exercitii de identificare a sunetului si reprezentarea lui grafica;

- mijloace audio - vizuale;

- manualul;

- activitati in grup/ individuale;

- evaluare continuua;

- evaluare sumativa.

Unitatea : ,,Fiind baiet paduri cutreieram '' de Mihai Eminescu

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretativa a textului;

► Cunoasterea textului;Exercitii de vocabular;

►Opera literara si textul literar; Opera lirica;

► Epitetul;

► Vers. Strofa;

► Evaluare sumativa

3.1.

3.3.

3.5.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului

- identificarea imaginilor vizuale, auditive, olfactive;

- raportul dintre realitate si literatura;

- caracteristicile operei literare, a textului literar, a operei lirice;

- identificarea figurii de stil - epitetul;

- insusirea termenilor de ,,vers'', ,,strofa'' - caracteristici.

- manualul;

- volumul de poezii;

- mijloace audio-vizuale;

- fise individuale de lucru;

- evaluare orala, scrisa, continua;

- evaluare individuala, frontala;

- recitarea poeziei;

- compunere cu titlu dat : ,, Copil fiind.''

- evaluare sumativa.

Unitatea : ,,Cand stapanul nu-i acasa'' de Emil Garleanu

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretativa a textului;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea textului;

► Naratiunea. Opera epica;

► Monologul;

► Cuvantul de baza. Radacina ;

► Cuvinte derivate. Prefixe si sufixe;

► Familia lexicala;

► Evaluare.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului

- identificarea modului de expunere utilizat in text;

- identificarea actiunii, a personajelor, a trasaturilor fizice si morale ale personajelor, a naratorului;

- identificarea caracteristicilor operei epice, a naratiunii;

- folosirea monologului ca mijloc de comunicare;

- identificarea cuvintelor derivate, a cuvantului de baza, a radacinii, a sufixelor si a prefixelor si utilizarea corecta a acestora in redactare si in comunicarea orala;

- realizarea unor scrieri in care elevii vor schimba finalul naratiunii sau vor relata unele fapte si intamplari asemanatoare, reale sau imaginative.

- manualul;

- cartea;

- fise de lucru;

- schema;

- metodele interactive;

- jocul de rol;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu: Care este sensul proverbului in opinia voastra?

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Aleodor Imparat'' (fragment)

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si explicativa a textului;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea textului;

► Planul simplu de idei;

► Basmul - particularitati definitorii;

► Dialogul - ca situatie de comunicare;

► Cuvant. Silaba. Sunet;

► Propozitia;

► Notiuni de fonetica;

► Despartirea in silabe;

► Grupurile de sunete: diftong, triftong, hiat;

► Accentul. Silabe accentuate si silabe neaccentuate;

► Evaluare sumativa.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului

- identificarea modului de expunere utilizat in text;

- Identificarea ideilor principale din text;

- alcatuirea planului simplu de idei;

- identificarea particularitatilor definitorii ale basmului ;

- folosirea dialogului ca situatie de comunicare in diferite situatii de catre elevi;

- recapitularea cunostintelor de limba romana din clasele I-IV;

- definirea termenilor de ,,cuvant'', ,,sunet'', ,,silaba'';exercitii;

- propozitia - felul propozitiilor;

- exercitii de recunoastere si identificare a silabelor - oral;

- despartirea cuvintelor in silabe - exercitii;

- identificarea tipului de sunet si a grupurilor pe care acestea le pot forma - exercitii;

- exercitii de pronuntare a cuvintelor cu ajutorul carora elevii vor observa si identifica silabele accentuate si cele neaccentuate precum si rolul accentului in sensul unui cuvant.

- manualul;

- carte cu basme;

- fise de lucru;

- schema;

- rebusul;

- metodele interactive;

- jocul de rol;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati un alt final basmului ,,Aleodor Imparat'';

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Sfarsit de toamna'' de Vasile Alecsandri

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si explicativa a textului;memorare;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea textului;

► Repetitia. Comparatia;

► Campuri lexicale;

► Verbul. Timpurile verbului;

► Persoana si numarul verbului;

► Moduri personale;

► Moduri nepersonale;

► Timpurile modului indicative: timpul present;

► Imperfect;

► Perfect simplu;

► Perfect compus;

► Mai mult ca perfect;

► Viitorul II;

► Verbe auxiliare : ,,a fi'', ,,a vrea'', ,,a avea'';

► Functiile sintactice ale verbului;

► Verbul - exercitii aplicative;

► Evaluare sumativa.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.4.

3.5.

4.1.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului

- identificarea figurilor de stil invatate: repetitia, comparatia;

- exercitii de utilizare in diferite contexte a campurilor lexicale;

- exercitii de identificare, recunoastere a verbului si a principalelor timpuri verbale;

- exercitii de recunoastere a persoanei si a numarului verbului;

- exercitii de folosire corecta ,oral si in scris, a verbului la toate modurile personale si nepersonale;

- exercitii de folosire corecta, oral si in scris, a verbului la toate timpurile modului indicativ;

- exercitii de folosire corecta, oral si in scris, a verbelor auxiliare ,,a fi'', ,,a vrea'', ,,a avea'';

- relizarea unui scurt dialog despre toamna, in care sa foloseasca cat mai multe din timpurile modului indicative si a modurilor personale si nepersonale.

- manualul;

- volum de poezii;

- fise de lucru;

- schema;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o compunere cu titlul ,,Toamna, anotimpul frunzelor ruginii''

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Domnu Trandafir'' de Mihail Sadoveanu

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si explicativa a textului;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea textului;

► Personajul literar - plan de caracterizare;

► Portretul literar;

► Colinde;

► Formule de salut si de prezentare;

► Organizarea formala a limbajului;

► Substantivul. Felul substantivului;

► Genul si numarul substantivului;

► Articolul;

► Cazurile substantivului. Cazul nominativ. Functia sintactica;

► Prepozitia. Cazul acuzativ. Functia sintactica;

► Cazul dativ. Functia sintactica;

► Cazul genitiv. Functia sintactica;

► Cazul vocativ. Cazurile. Exercitii aplicative;

► Substantivul. Exercitii aplicative.

► Evaluare sumativa.

1.2.2.1.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.4.

4.1.

4.2.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului

- realizarea planului de caracterizare a unui personaj - trasaturi fizice; trasaturi morale;

- expunerea orala a unui plan simplu de idei, pornind de la afirmatia autorului : ,,Si iar am sa ti vorbesc si in aceasta scrisoare de domnul Trandafir'';

- exprimarea unor opinii referitoare la personajul literar;

- traditii/obiceiuri de Craciun; dezvoltarea interesului pentru pastrarea traditiilor;

- utilizarea corecta a formulelor de salut si de prezentare in diferite situatii, pe diverse teme de interes pentru elevi;

- texte nonliterare - recunoastere; caracteristici;

- exercitii de recunoastere a substantivului si a felului acestuia;

- exercitii de identificare a genului si numarului substantivului;

- utilizarea corecta a articolului; topica articolului;

- recunoasterea si folosirea corecta a cazurilor substantivului, precum si a functiilor sintactice pe care le are in diferite cazuri;

- manualul;

- cartea;

- fise de lucru;

- schema;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o compunere cu titlul ,,Domnul/-a invatator/ -oare''

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Bunica'' de Barbu Stefanescu Delavrancea

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretetativa a textului;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea textului;

► Schita. Snoava;

► Variante lexicale : sinonime, antonime;

► Transformarea planului simplu in plan dezvoltat; rezumatul;

► Elaborarea mesajului scris; Cum se elaboreaza o compunere;

► Verbul, substantivul, articolul - exercitii recapitulative;

► Elemente de teorie literara in aplicatii;

► Pronumele personal ; persoana, gen, numar;

► Formele accentuate si neaccentuate ale pronumelui personal in cazurile N, Ac, D, G, V;

► Pronumele personal de politete;

► Evaluare sumativa.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului

- Schita. Particularitati definitorii;

- exercitii de identificare si utilizare corecta a sinonimelor si antonimelor;

- identificarea ideilor principale si secundare a textului;

- realizarea unei compuneri dupa un plan de idei conceput de elevi;

- exercitii de identificare si utilizare corecta a categoriilor gramaticale invatate;

- exercitii de recunoastere a principalelor moduri de expunere si a speciilor literare invatate;

- exercitii de recunoastere a pronumelui personal si a principalelor categorii gramaticale specifice acestuia;

- utilizarea corecta a formelor accentuate si a celor neaccentuate ale pronumelui personal in toate cazurile; exercitii aplicative;

- utilizarea pronumelui personal de politete in diferite situatii de comunicare pe diferite teme de interes pentru elevi;

- manualul;

- cartea;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical'

- metodele interactive;

- Schema;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o compunere cu titlul ,,Bunica''

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Fulg'' de Nicolae Labis

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretetativa a textului;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea si interpretarea textului din punct de vedere stilistic si al versificatiei;

► Elementele verbale si nonverbale;

► Comunicarea orala;

► Numeralul cardinal; numeralul ordinal; forme;

► Numeralul. Functii sintactice;

► Numeralul.Exercitii aplicative;

► Adjectivul. Adjectivul propriu-zis si adjectivul provenit din participiu;

► Adjective variabile; adjective invariabile;

► Acordul adjectivului cu substantivul in gen, numar si caz,

► Adjectivul. Functii sintactice;

► Adjectivul. Exercitii aplicative;

► Evaluare sumativa

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului

- identificarea figurilor de stil invatate:personificarea;

- realizarea unor predictii pornind de la titlul textului;

- structurarea formala a textului poetic, in strofe si in versuri; tipurile de rima;

- exercitii de redactare a unor scurte texte care sa contina figurile de stil invatate;

- exercitii de utilizare corecta din punct de vedere gramatical a numeralului in producerea de mesaje orale si scrise;

- exercitii de utilizare corecta din punct de vedere gramatical a adjectivului in producerea de mesaje orale si scrise;

- exercitii de aprofundare a partilor de vorbire invatate;

- manualul;

- volumul de poezii;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical'

- metodele interactive;

- Schema;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati un scurt dialog cu tema ..Povestea unui fulg''

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Soarele si luna''

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretetativa a textului;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea si interpretarea textului;

► Legenda- particularitati definitorii;

► Asezarea in pagina;

► Adverbul, Felul adverbelor. Functiile sintactice ale adverbului;

► Adverbul - exercitii aplicative;

► Interjectia. Felul interjectiilor. Functiile sintactice ale interjectiei;

► Evaluare sumativa.

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.4.

3.5.

4.1.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului;

- legenda - particularitati definitorii;

- exercitii de structurare a notitelor la diferite discipline;

- exercitii de asezare in pagina pentru diferite lucrari: teme, extemporale, lucrari scrise semestriale;

- exercitii de utilizare corecta din punct de vedere gramatical a adverbului in producerea de mesaje orale si scrise;

- exercitii de utilizare corecta din punct de vedere gramatical a interjectiei in producerea de mesaje orale si scrise;

- exercitii de aprofundare a partilor de vorbire invatate;

- manualul;

- cartea cu legende;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- Schema;

- jocul de rol;

- dialogul

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o compunere cu titlul ,,Soarele si luna'' schimband perspectiva din care se povesteste;

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Ardealul'' de Nicolae Balcescu

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretetativa a textului;

► Exercitii de vocabular; Cunoasterea si interpretarea textului;

► Enumeratia;

► Descrierea. Descrierea in proza;

► Descrierea unui tablou din natura-aplicatie;

► Predicatul verbal;

► Predicatul nominal;

► Numele predicativ simplu si multiplu;

► Predicatul. Exercitii aplicative;

► Evaluare sumativa.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului;

- identificarea ideilor principale si secundare din text;

- exercitii de identificare a secventei de descriere;

- emiterea unor aprecieri personale referitoare la mesajul textului studiat;

- identificarea modului de expunere a textului ;

- exercitii de identificare a enumeratiei si utilizarea ei in diferite texte pe diverse teme de interes pentru elevi;

- exercitii de alcatuire a unor propozitii corecte din punct de vedere gramatical folosind cele doua tipuri de predicat;

- exercitii de recunoastere a predicatului verbal/nominal si utilizarea lui corecta in diferite contexte;

- realizarea unei compuneri dupa un suport vizual (un tablou din natura)

- manualul;

- volumul;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- Schema;

- dialogul

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o descriere cu titlul ,,Ardealul'' (asa cum si-l imagineaza elevii in urma studierii descrierii in proza realizata de Nicolae Balcescu);

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Floarea lacrimilor''

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretetativa a textului;

► Exercitii de vocabular; Cunoasterea si interpretarea textului;

► Parabola biblica. Particularitati definitorii;

► Subiectul exprimat/neexprimat;

► Acordul predicatului cu subiectul;

► Subiectul - exercitii aplicative;

► Evaluare sumativa.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.2.

3.3.

4.1.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului;

- identificarea ideilor principale si secundare din text;

- identificarea principalelor trasaturi definitorii ale parabolei biblice;

- exercitii de identificare si utilizare corecta din punct de vedere gramatical a subiectului exprimat si a celui neexprimat;

- alcatuirea unor propozitii corecte din punct de vedere gramatical in ceea ce priveste acordul dintre predicat si subiect

- manualul;;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- Schema;

- dialogul

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o scriere reflexiva pe marginea textului studiat caruia ii veti da un titlu

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Puiul'' de Ioan Al. Bratescu-Voinesti

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretetativa a textului;

► Exercitii de vocabular; Cunoasterea si interpretarea textului;

► Vorbirea directa; vorbirea indirecta;

► Scrierea inspirata din experienta personala-aplicatie;

► Atributul. Felul atributului;

► Atributul adjectival; Atributul substantival;

► Atributul. Exercitii aplicative;

► Complementul;

► Complementele circumstantiale;

► Complementele necircumstantiale;

► Evaluare sumativa

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.5.

4.1.

4.4

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului;

- identificarea ideilor principale si secundare din text;

- exercitii de trecere din vorbirea directa in vorbirea indirecta;

- identificarea trasaturilor morale ale puiului de prepelita facand apel si la experienta personala;

- exercitii de identificare si utilizare corecta din punct de vedere gramatical a atributului;

- exercitii de identificare si utilizare corecta din punct de vedere gramatical a complementului

- alcatuirea unor propozitii corecte din punct de vedere gramatical folosind partile secundare de propozitie

- manualul;;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- Schema;

- dialogul

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o scriere imaginativa in care veti avea in vedere schimbarea finalului textului argumentandu-va alegerea;

- evaluare sumativa

Unitatea : ,,Amintiri din copilarie'' de Ion Creanga

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Lectura expresiva si interpretetativa a textului;

► Exercitii de vocabular;

► Cunoasterea si interpretarea textului;

► Regionalisme si arhaisme;

► Compunere cu titlu dat;

► Fraza;

► Propozitii principale/secundare;

► Impartirea frazei in propozitii - aplicatii;

► Conjunctia;

► Raportul de coordonare in fraza;

► Raportul de subordonare in fraza;

► Fraza - exercitii aplicative;

► Evaluare sumativa.

1.1.

1.2.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

4.1.

4.3.

4.4.

- lectura model;

- explicarea cuvintelor;

- rezolvarea exercitiilor de vocabular, scris/oral;

- rezolvarea unor exercitii care ajuta la cunoasterea si interpretarea textului;

- identificarea ideilor principale si secundare din text;

- exercitii de trecere din vorbirea directa in vorbirea indirecta;

- identificarea ideilor principale si secundare ale textului;

- scurte dialoguri in jurul ideilor principale ale textului;

- rezumatul textului narativ citit;

- exercitii de utilizare in contexturi noi a regionalismelor si a arhaismelor;

- identificarea modului de expunere a textului;

- realizarea unei compuneri cu titlul ,,Copilaria'';

- exercitii de alcatuire a unor fraze si identificarea propozitiilor principale si secundare;

- exercitii de analiza sintactica a fraxei , cu identificarea propozitiilor si a raportului sintactic existent intre propozitii;

- realizarea unei scrieri imaginative prin schimbarea perspectivei din care se povesteste

- manualul;

- volumul;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- Schema;

- dialogul;

- jocul de rol;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- tema de portofoliu : Realizati o scriere reflexiva in care veti avea in vedere relatarea unor fapte si intamplari asemanatoare celei narrate in fragmentul din manual si caruia ii veti dau titlu semnificativ;

- evaluare sumativa

Recapitulare finala

Clasa a V-a/ an scolar 2009/2010 Profesor: TRIF ANA MARIA

Continuturi (detalieri)

Competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

► Comentariul literar-aplicatii;

►Transformarea textului dialogat in text narativ;

►Vocabular;

►Substantivul; articolul;

►Verbul;

►Pronumele;

►Adjectivul; numeralul;

►Adverbul; interjectia;

►Partile principale si secundare de propozitie;

►Conjunctia. Fraza; propozitie prinvipala/secundara

►Compunere cu titlu dat: ,,A sunat si ultimul clopotel''.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

- exercitii de interpretare a unor scurte texte literare;

- elaborarea unor mesaje orale diverse pe diferite teme de interes pentru elevi;

- exercitii de transformare a textului dialogat in text narativ;

- exercitii de identificare si utilizare corecta a grupurilor de sunete si de despartire in silabe;

- exercitii de identificare si utilizare a partilor de vorbire invatate in vederea producerii unui mesaj oral sau scris corect;

- exercitii de aprofundare a mijloacelor interne de imbogatire a vocabularului;

- exercitii de organizare a propozitiei si a frazei;

- exercitii de identificare a principalelor moduri de expunere;

- exercitii de identificare a figurilor de stil invatate;

- exercitii de redactare a unor lucrari scurte pe o anumita tema, urmarind un plan;

- rezumarea unor texte date;

- fise de lucru;

- rebusul gramatical;

- metodele interactive;

- dialogul;

- jocul de rol;

- evaluare orala/scrisa;

- evaluare individuala;

- evaluare continua;

- portofoliul ;

- evaluare finalaPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate