Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Noduri de transport


Noduri de transport


Principii generale

Conditiile care trebuiesc indeplinite la interactiunea dintre modurile de transport sunt:

♦continuitatea procesului de transport adica asigurarea fluentei operatiilor prevazute de scheme tehnologice.Aceasta inseamna ca procesul se poate realiza cu transbordarile impuse de caracteristicile diferite ale mijloacelor de transport.

Exemplu : transbordarea containerelor ,transbordarea trenurilor pe feriboturi.Aceasta conditie se scrie simbolic:

Semnificatia acestor simbluri este:CF- cale ferata

M - maritim

R - rutier

^ -conjunctia "si"

♦ concordanta capacitatii de manipulare si de transport ale instalatiilor care participa la proces.La interactiunea a doua moduri de transport pot interveni instalatii intermediare cum ar fi:depozite pentru pastrarea temporara a marfurilor si alte instalatii de incarcare-descarcare a caror capacitate trebuie sa fie in concordanta cu cea a modurilor de transport

NA NC

-pentru varianta directa de transfer de la un mod de transport la altul,de exemplu de la transportul maritim la cel feroviar.

NA NB NC

-pentru varinata indirecta de transfer sau varinata cu depozitare intremediara .

NA,NC -capacitatii de tranzit a diferitelor moduri de transport

NB -capacitatea depozitului intermediar

concordanta intre capacitatii

♦intre duratele de ocupare a instalatiilor subsistemelor succesive in fluxul tehnologic trebuie sa existe o relatie de ordine:

Tv ≤ Ttr ≤ TM

Tv ,Ttr ,TM -duratele corespunzatoare operatiilor executate in elementele intiale , intermediare si finale ale punctului de jonctiune

Pentru realizarea acestor conditii de interactiune din punctul de jonctiune trebuie sa se aplice un set de masuri tehnice si organizatorice.

Cea mai importanta interactiune este cea intre transportul maritm si cel feroviar.Transbordarea se poate face:

a)     varianta directa vagon-nava

b)     varianta indirecta prin depozitare intermediara

Varianta directa evita transbordarea suplimentara dar imiplica timp suplimentar de stationare datorita productivitatii operatiilor de incarcare/descarcare reazlizata in transporturi feroviare (diferenta de productivitati intre instalatiile portuoare si cele feroviare de operare

Varianta transferului prin depozitare permite ca ritmul incarcari/descarcari navei sa fie mai mare si prin pregatirea stocului de marfa sa se asigure un timp de stationare a navei mai mic

Varinata directa.

Deoarece transbordarea marfurilor in porturi este specializata pe zone este necesar ca in fiecare zona a portului sa intre vagoane numai cu marfa de categoria corespunzatoare ,de aceea inainte sa intre in port vagoanele trebuie sa fie triate pe zone pe dane si pe magazii de nava.Aceste operatii se vor realiza in functie de conditiile locale in statia de triaj a portului in grupele de linii speciale sau direct la liniile de incarcare/descarcare

SISTEMUL DE TRANSPORT CU O SINGURA TRANSBORDARE

Pentru sistemul de transport cu o singura transbordare se dau urmatoarele date din tabel:

Qv1=8+0.1*n

Nv1=12 vagoane

Vi1=25 km/h

Vg1=30 km/h

D=400 km

t01= 3 ore

t11=4 ore

Sa se determine capacitatea efectiva de transport pentru sistemul dat si sa se analizeze urmatoarele situatii propuse:

a)     numarul vagoanelor pe tren este sporit cu 2(in aceste conditii durata transbordarilor creste cu 0,5 ore)

b)     viteza de transport intre cele doua terminale este redusa cu 10%(si in stare incarcata si stare goala)

c)     se utilizeaza vagoane care au o capacitate de transport mai mare cu 1,5 tone decat Qv1

Pentru n=1

Pentru n=6 in cazul sistemului initial capacitatea maxima este:

Q=Qv*Nv=8.1*10=81

Perioada de lucru a unui tren este:

T=t0++t1+ =3+16+4+13.33=36.3 ore

Intervalul intre sosirile sucecive a doua garnituri:

∆t=

Deoarece - t0≤∆t capacitatea de transport pe distanta D este:

- t1≤∆t

C=[tone/ora]

C=capacitatea de transport pe distanta dintre doua terminale

Q=capacitatea de transport a unui tren

n=numarul de trenuri care circula pe distanta dintre cele 2 terminale

Numarul maxim de trenuri operative este:

==9.075 ≈ 9 trenuri

Capacitatea maxima de transport este:

Cmax===20.25 [t/h]

a,b,c)

. Tab.1 Elemente de calcul pentru sistemul de transport cu o singura transbordare

Denumirea parametrilor

Sistem initial

Sistem modificat 1

Sistem modificat 2

Sistem modificat 3

Capacitatea de transport a unui vagon

Qv[tone]

Numar de vagoane pe tren

Nv[vagoane]

Capacitatea de transport unui tren

Q[tone]

Viteza medie de transport

a. cu incarcatura

Vi[km/h]

b. fara incarcatura

Vg[km/h]

Distanta intre terminale

D[km]

Duratele operatiilor de prelucrare

t0[h]

in terminale 

t1[h]

Durata maxima de prelucrare

max(t0,t1)

Perioada de lucru a unui tren

T[h]

Numar maxim de trenuri operative

Intervalul dintre sosiri succesive ∆t

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

n=7

n=8

n=9

Capacitatea de transport C

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

n=7

n=8

n=9

Putem observa ca pe masura ce crestem capacitatea unui tren prin adaugarea de vagoane creste si capacitatea efectiva de transport precum si capacitatea maxima

SISTEMUL DE TRANSPORT CU DOUA TRANSBORDARI

I) Sa se analizeze capacitatea de transport a sistemului cu doua transbordari,cazul interactiunilor dintre transportul maritim ,transport feroviar,transport feroviar pentru datele din tabelul 1Sa se reprezinte grafic variatia capacitatilor de transport ale celor doua subsisteme si sa se arate varinatele posibile de sporire a capacitatii de transport a intregului sistem si sa se specifice capacitatea maxima posibila a intregului sistem.

Tab. 1. Elemente de calcul pentru sistemul de transport cu doua transbordari.

Cazul maritim - feroviar -feroviar

Denumirea parametrilor

Subsistem 1 (terminal 0 - terminal 1)

Subsistem 2 (terminal 1 - terminal 2)

Capacitatea de transport a unui vagon

Qv1[tone]

Qv1[tone]

Numar de vagoane pe tren

Nv1[vagoane]

Nv2[vagoane]

Capacitatea de transport unui tren

Q1[tone]

Q2[tone]

Nr. de trenuri

n1

n2

Viteza medie de transport

a. cu incarcatura

Vi1[km/h]

Vi2[km/h]

b. fara incarcatura

Vg1[km/h]

Vg2[km/h]

Distanta intre terminale

D1[km]

D2[km]

Duratele operatiilor de prelucrare

t0[h]

t12[h]

in terminale 

t11[h]

t2[h]

Durata maxima de prelucrare

max(t0,t11)

max(t12,t2)

Perioada de lucru a unui tren

T1[h]

T2[h]

Numar maxim de trenuri operative

 Intervalul dintre sosiri succesive ∆t

n=1

n=1

n=2

n=2

n=3

n=3

n=4

n=4

n=5

n=5

n=6

n=7

Capacitatea efectiva de transport pentru valorile n1 si n2

C1

C2

Capacitatea de transport C

n=1

n=1

n=2

n=2

n=3

n=3

n=4

n=4

n=5

n=5

n=6

n=7

Din figura putem observa caci capacitatea subsistemului 1 este mai mare fata de cea a subsistemului 2.Prin urmare aceasta capacitate este limitata de capacitatea subsistemului 2..Putem observa deasemenea ca , capacitatea sistemului de transport creste liniar cu numarul garniturilor de tren folosite pana la atingerea unei limite.().Dupa aceasta limita capacitatea de transport a sistemului ramane constanta si se mareste doar numarul de trenuri neoperative.

In aceasta situatie cresterea capacitatii de transport se realizeaza prin reducerea ciclului de utilizare a trenurilor in special ca urmare a reducerii duratelor de transbordare ,reducere obtinuta prin cresterea productivitatii de exploatare a utilajelor folosite in acest scop.Trebuie sa tinem seama de durata de lucru a unui tren ,de durata de tansbordare si descarcare a unui tren.

II) Sa se analizeze capacitatea de transport a sistemului cu doua transbordari,cazul interactiunilor dintre transportul maritim ,transport fluvial,transport feroviar pentru datele din tabelul 2.Sa se reprezinte grafic variatia capacitatilor de transport ale celor doua subsisteme si sa se arate varinatele posibile de sporire a capacitatii de transport a intregului sistem si sa se specifice capacitatea maxima posibila a intregului sistem.

Tab. 2. Elemente de calcul pentru sistemul de transport cu doua transbordari.

Cazul maritim - fluvial -feroviar

Subsistem 1(transport fluvial) terminal 0-terminal 1

Subsistem 2 (transport feroviar) terminal 1-terminal 2

Date initiale

Capacitatea de transport a unei barje, Qb1=1000+50n

Capacitatea de transport a unui tren, Qv2=10+0,1n

Numar de barje pe convoi, Nb1

Numar de vagoane pe tren, Nv2

Capacitatea de transport a unui convoi, Q1

Capacitatea de transport a unui tren, Q2

Nr. de convoaie, n1

Nr. de convoaie, n2

Viteza medie de transport

a) cu incarcatura Vi1[km/h]

a) cu incarcatura Vi2[km/h]

b) fara incarcatura Vg1[km/h]

b) fara incarcatura Vg2[km/h]

Distanta dintre terminale, D1 [km]

Distanta dintre terminale, D2 [km]

Duratele operatiilor de prelucrare in terminale

t0 [h]

Duratele operatiilor de prelucrare in terminale

t12 [h]

t11 [h]

t2 [h]

Analiza si compararea capacitatii de transport a celor 2 subsisteme

Durata maxima de prelucrare

max (t0, t11)

max (t12, t2)

Perioada de lucru a unei unitati

T1 [h]

T2 [h]

Intervalul dintre sosirile succesive

T1

T2

Capacitatea efectiva de transport (pentru valorile n1 si n2)

C1

C2

Numarul maxim de convoaie/tren operative

Capacitatea de transport pentru nini , i=1,2

n=1

n=1

n=2

n=2

n=3

n=3

n=4

n=4

n=5

n=6

n=7

n=8

n=9

n=10

n=11

n=12

n=13

n=14

n=15

n=16

n=17

n=18

n=19

n=20

Putem foarte usor observa ca subsitemul 1 adica al transportului fluvial are o capacitate mult mai mare fata de cel al subsitemului feroviar,prin urmare capacitetea maxima e data de capacitatea transportului feroviar.

De asemenea in coordonarea sistemului portuar cu cel al transportului feroviar trebuie luate in considerare urmatoarele elemente principale:

-durata de lucru a unui tren

-intervalul de timp dintre trenuri

-duratele transbordarii si descarcarii la terminale

Cresterea capacitatii se poate face prin cresterea productivitatii de exploatare a instalatiilor din port folosite in acest scop sau prin cresterea numarului de trenuri operative.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate