Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Managementul transportului international de marfuri pe calea ferata


Managementul transportului international de marfuri pe calea ferata


MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI INTERNATIONAL DE MARFURI PE CALEA FERATA


Transportul pe calea ferata detine, pe plan mondial, primul loc in transporturile terestre. Rolul acestui transport este de mare importanta si in transporturile de tranzit.

In transportul marfurilor de comert exterior, calea ferata dispune de urmatoarele posibilitati: poate sa puna la dispozitie, pe baza unei planificari sau, respectiv, cereri prealabile, numarul si tipul de vagoane cerute; se poate ingriji de manipularea corecta a marfii; poate asigura ca marfa sa ajunga la destinatie relativ ieftin, rapid, sigur si fara avarii.

Pentru a putea fi admise spre transportat de catre calea ferata, marfurile nu trebuie sa depaseasca anumite dimensiuni admise. In caz contrar, este nevoie de autorizatii speciale de transport.Predatorul (expeditorul international), trebuie sa stie ca, in functie de natura marfii, se pot folosi vagoane acoperite, descoperite, platforme si vagoane speciale.

1. Conventia internationala privind transportul de marfuri pe caile ferate (C.I.M.)

Conventia C.I.M. (Convention internationale concernant le transport par chemins de fer des mermarchandises), a fost semnata prima oara la sfarsitul secolului trecut. Tara noastra participa la CIM din anul 1904, prin aderare.

CIM se aplica transporturilor internationale feroviare de marfuri care traverseaza cel putin o frontiera, cu precizarea ca aceasta conventie se refera numai la anumite linii de cale ferata ale tarilor participante la CIM (inclusiv cele combinate), mentionate intr-o anexa speciala denumita lista liniilor CIM.

In traficul feroviar international, vagoanele incarcate sunt predate la frontiera de catre o cale ferata altei cai ferate, in asa fel ca prima nu mai este in masura sa dispuna de vagoane, decat dupa descarcarea marfurilor si dupa inapoierea lor. In aceasta situatie, vagoanele pot fi folosite de tara pe teritoriul careia se afla vagonul, platind desigur pentru ele o chirie proportionala cu durata de stationare a vagoanelor in tara respectiva.

CIM cuprinde reglementari cu privire la urmatoarele probleme importante si anume: sfera de aplicare a conventiei si exceptii de la sfera de aplicare; obligatia de a transporta; obiecte excluse de la transport; obiecte admise la transport in anumite conditii; tarife, unitatea de cont, cursul de convertire sau de acceptare a monedelor; incheierea contractului de transport si executarea lui; raspunderea predatorului, destinatarului si carausului pe parcursul derularii contractului de transport international feroviar; reguli privind transportul international feroviar al vagoanelor particulare; reguli privind transportul international feroviar al containerelor.

Conform CIM, caile ferate au datoria de a transporta orice marfa care se preteaza la acest gen de transport, in conditiile regulilor uniforme de conditia ca: predatorul sa se conformeze prescriptiilor cuvenite, transportul sa fie posibil cu mijloace de transport normale, transportul sa nu fie impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea.

Pentru ca sa indeplineasca conditiile generale cerute de transportul feroviar, marfurile trebuie sa se prezinte in stare buna si fara avarieri, respectand totodata si dispozitiile cu privire la marcarea si etichetarea lor.

Calea ferata poate percepe, in afara teritoriului de transport si a taxelor accesorii, si cheltuielile facute de ea, care constau in special, in taxe vamale, accize sau alte taxe administrative, cheltuieli de camionaj de la o statie la alta, neprevazute in tarif, cheltuieli pentru repararea ambalajului exterior sau interior al marfurilor, necesare pentru a asigura conservarea lor, cheltuieli de transbordare si de refacere a incarcaturii, cheltuieri de alimentare cu gheata si altele asemanatoare.

In conformitate cu prevederile CIM, contractul de transport intre predator si caraus se considera incheiat din momentul in care calea ferata de predare a primit la transport marfa, insotita de scrisoarea de trasura. Primirea este confirmata prin aplicarea pe scrisoarea de trasura si daca este cazul, pe fiecare fila complementara, a stampilei statiei de predare care poarta data primirii. Dupa aplicarea stampilei, scrisoarea de trasura este dovada incheierii si a continutului contractului de transport.

Scrisoarea de trasura tip CIM se compune din 5 file: originalul scrisorii de trasura care calatoreste impreuna cu marfa si este remis destinatarului; foaia de expeditie, care este oprita la statia de destinatie si serveste la decontarea cheltuielilor de transport intre caile ferate participante la transport; aviz si adeverinta de primire care de asemenea insoteste marfa la destinatie si ramane la statia de destinatie dupa ce in prealabil destinatarul a confirmat primirea marfurilor; duplicatul scrisorii de trasura se elibereaza predatorului dupa incheierea contractului de transport; matca, document care insoteste marfa pana la statia de frontiera, careia ii este predata.

Taxele (tarif de transport, taxe accesorii, taxe vamale si alte taxe survenite de la primirea marfii la transport pana la eliberare), se platesc fie de predator, fie de destinatar. Predatorul, care ia in totalitate sau in parte taxele in sarcina sa, trebuie sa indice aceasta in scrisoarea de trasura, folosind una din mentiunile urmatoare: franco tarife de transport, daca ia in sarcina sa numai tariful de transport; franco tarife de transport, inclusiv daca ia in sarcina sa si alte taxe, in afara tarifului de transport, el trebuie sa mentioneze exact aceste taxe; franco tarife de transport pana la "X", daca ia in sarcina sa tariful de transport pana la "X"; franco tarife de transport inclusiv ..pana la "X", daca ia in sarcina sa si alte taxe in afara tarifului de transport pana la "X"; franco toate taxele, daca ia in sarcina sa toate taxele; franco pentru..., daca ia in sarcina sa o suma determinata.

In conformitate cu CIM, expedierile de marfuri pe calea ferata cu trafic international, pot fi de coletarie si de vagoane complete.

Termenele de executare a contractului de transport in trafic feroviar international CIM, sunt: pentru vagoane complete: 12 ore termen de expediere; 24 ore termen de transport pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km tarifari; pentru expeditiile de coletarie: 24 ore termen de expediere; 24 ore termen de transport pentru fiecare fractiune indivizibila de 200 km tarifari.

Litigii ce pot aparea in expeditia internationala de marfuri pe calea ferata pe parcursul derularii contractului de transport

Predatorul raspunde de exactitatea indicatiilor si declaratiilor inscrise din grija sa in scrisoarea de trasura, suporta toate consecintele care rezulta din faptul ca aceste indicatii sau declaratii sunt neregulate, inexacte sau incomplete.

Rezultatul verificarii mentiunilor trebuie sa fie inscris in scrisoarea de trasura.

Pentru expeditile a caror incarcare cade in sarcina predatorului, acesta trebuie sa respecte limita de incarcare. Prescriptiile care indica limitele de incarcare ce trebuie sa fie respectate sunt publicate in aceleasi forme ca si tarifele. Calea ferata indica predatorului, la cererea sa, limita de incarcare ce trebuie respectata.

Calea ferata care a primit marfa la transport insotita de scrisoarea de trasura, este raspunzatoare de executarea transportului pe intregul parcurs, pana la eliberare.

Fiecare cale ferata urmatoare, prin insasi faptul luarii in primire a marfii cu scrisoarea de trasura initiala, participa la contractul de transport, in conformitate cu stipulatiile din conventie si prin obligatiile care rezulta din aceasta.

Calea ferata este raspunzatoare pentru depasirea termenului de executare a contractului de transport, pentru paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala a marfii, ca si pentru avariile suferite de aceasta din momentul primirii la transport si pana la eliberare.

Calea ferata este scutita de aceasta raspundere daca depasirea termenului de executare a contractului de transport, pierderea sau avaria au avut drept culpa a celui indreptatit, o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o culpa a caii ferate, un viciu propriu al marfii (deteriorarea interioara, pierderea din greutate etc.) sau imprejurari pe care calea ferata nu putea sa le evite si ale caror urmari nu le putea inlatura.

Calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii. In caz de avarie, calea ferata este obligata sa plateasca suma egala cu scaderea din valoarea suferita de marfa, fara alte daune-interese. Daca rezulta o paguba, inclusiv o avarie din depasirea termenului de executare a contractului de transport, calea ferata este obligata sa plateasca o despagubire care nu poate depasi triplul tarifului de transport.

Reclamatiile administrative referitoare la contractul de transport trebuie sa fie adresate in scris caii ferate de catre predatorul marfi, pe baza duplicatului de trasura sau de catre destinatarul marfi, pe baza originalului scrisorii de trasura, pentru nerespectarea contractului de transport.

Actiunea judecatoreasca poate fi executata impotriva caii ferate de catre predator sau destinatar, astfel: pentru actiunile de daune pentru pierderea partiala, avarie sau depasirea termenului de executare a contractului de transport in termen de 1 an din ziua in care a avut loc eliberarea marfii; pentru actiunile in daune pentru pierderea totala, in termen de 1 an din a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului de executare a contractului de transport.


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate