Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
Compartimentul reclamatii marfa


Compartimentul reclamatii marfa


Reclamatii

1. COMPARTIMENTUL RECLAMATII MARFA.

1.1. Constatarea lipsurilor.

Se considera lipsa cand se constata intr-o statie sau in tren ca:Exista documentul de transport, dar lipseste o parte din numarul coletelor sau a vag. inscrise in acestea (lipsa partiala);

Lipsesc toate vag. inscrise in documentul de transport (lipsa totala);

Lipsesc atat documentele cat si vagoanele, dar acestea sunt inscrise in lista de predare-primire.

Salariatul care face constatarea este obligat:

Sa cantareasca partea existenta a expeditiei, sa numere coletele si sa stabileasca partea care lipseste;

Sa mentioneze existenta lipsei in lista de predare - primire, in condica de predare - primire;

Sa intocmesca instiintarea de lipsa;

Sa prezinte instiintarea de lipsa sefului de statie sau inlocuitorului sau.

Instiintarile de lipsa sunt confenctionate in carnete, cu textul tiparit in limbile romana si franceza. Cand se reclama de catre predator, in statia de predare sau in cea de destinatie, nesosirea unei expeditii, dupa expirarea termenului de executare a contractului de transport, cel mai devreme in termen de 30 zile de la data predarii, statia careia ii este adresata aceasta reclamatie trebuie sa intreprinda cercetari, urmarind efectuarea transportului de la statia de predare pana la cea de destinatie.

Cand lipsa se constata in statia de predare sau intr-o statie din parcurs, instiintarea de lipsa se intocmeste in trei exemplare, din care:

originalul se anexeaza la documentul de transport;

o copie ramane la carnet;

a doua copie se preda sefului statiei sau salariatului care se ocupa cu rezolvarea neajunsurilor.

Cand lipsa se constata in statia de destinatie, respectiv in statia de frontiera la iesire din tara, in trafic CIM, instiintarea de lipsa se intocmeste in doua exemplare, din care:

originalul se preda sefului de statie sau inlocuitorului sau, pentru cercetari;

copia ramane la carnet.

Cel care primeste instiintarea de lipsa de la intocmitor este obligat sa semneze de primire pe copia ramasa la carnet, sa aplice stampila statiei si sa inscrie data si ora primirii.

Nu se intocmeste instiintare de lipsa cand:

Documentul de transport se expediaza corespondenta, ca urmare a unei telegrame primite de la statia de destinatie sa de la o alta statie din parcurs;

Cand este o lipsa partiala si partea din expedirie ce lipseste a fost semnalata ca prisos, fie la statia de destinatie, fie de o statie din parcurs.

1.2. Constatarea prisosurilor.

Cand se constata intr-o statie sau in tren existenta unei expeditii de bagaje, mesagerii sau marfuri, vag. particulare sau inchiriate goale, fara document de transport, precum si atunci cand destinatarul unei expeditii de bagaje, mesagerii sau marfuri nu recunoaste ca expeditia nu ii apartine, salariatul care face constatarea este obligat:

Sa intocmeasca un "Buletin de insotire a prisosului";

Sa cantareasca expeditia prisos;

Sa indrumeze la destinatia expeditia prisos cand constatarea s-a facut in statia de predare sau intr-o statie din parcurs.

Salariatul statiei care raspunde de rezolvarea neajunsurilor, cand primeste un buletin de insotire, semneaza alaturi de semnatura intocmitorului, facand mentiunea "primit" si aplicand stampila.

1.3. Constatarea pierderii sau avariei.

Procesul-verbal de constatare se intocmeste de seful statiei sau de inlocuitorul sau, prevazut in PTE.

Constatarea se face

In statie de predare in prezenta predatorului;

In statia de destinatie in prezenta destinatarului;

In parcurs, in prezenta a doi martori, pe cat posibil straini de calea ferata.

Procesul verbal de constatare constituie actul de baza prin care se stabileste cuantumul pagubei si responsabilitatea pentru provocarea ei.El trebuie sa contina toate detaliile necesare stabilirii cauzelor si a imprejurarilor care au condus la provocarea neajunsurilui, procesul-verbal se intocmeste in trei exemplare cand constatarea are loc in statia de destinatie.

1.4. Procesul verbal de constatare.

Procesul verbal de constatare se intocmeste cand calea ferata sau beneficiarii transporturilor pretind existenta unei pierderi, substituiri, alterari, diluari, avarii sau violari.Constatarea poate avea loc:

In statia de predare - in prezenta predatorului;

In statia de destinatie - in prezenta destinatarului;

In parcurs - in prezenta delegatului predatorului sau a destinatarului iar daca acesta nu se prezinta, in prezenta organului de politie.

Procesul verbal de constatare este un formular tip care constituie actul de baza prin care se stabileste cuantumul pagubei si responsabilitatea pentru provocarea ei. Acest proces verbal trebuie sa contina toate detaliile necesare stabilirii cauzelor si imprejurarilor care au condus la provocarea neajunsului, a valorii pagubei si a raspunderii pentru dauna produsa.

Procesul verbal de constatare se intocmeste:

in 4 exemplare in statia de predare si in orice statie din parcurs;

in 3 exemplare in statia de destinatie.

Pentru expeditiile supuse vamuirii procesul se intocmeste intr-un exemplar in plus pentru vama.

Procesul verbal de constatare este alcatuit din:

o       originalul - se pastreaza in statia intocmitoare;

o       copiile - insotesc transportul la destinatie.

In procesul verbal de constatare se inscriu:

numarul scrisorii de trasura;

pozitia de trafic;

felul marfii;

statia de expeditie;

statia de destinatie;

expeditorul;

destinatarul;

tara, neto, bruto;

concluziile constatarii;

membrii comisiei;

unde s-a produs paguba.

Procesul verbal de constatare se intocmeste in baza unui "Raport de eveniment" in care a fost inscrisa cauza constatarii.

Procesul verbal de constatare se anexeaza scrisorii de trasura si se inscrie in aceasta in rubrica "Mentiuni ale caii ferate".

La eliberarea marfii se semneaza si se stampileaza de catre destinatar si se mai face inca o constatare.

1. Procesul verbal de cercetare.

In toate cazurile in care se constata neajunsuri, organul care face cercetarea trebuie sa intocmeasca un proces verbal de cercetare, indiferent daca s-a produs sau nu o paguba.

Procesul -verbal de cercetare trebuie sa contina:

Data si locul intocmirii lui;

Numele si calitatea organului care face cercetarea;

Numele, predatorului, destinatarului care a luat parte la cercetare;

Obiectul cercetarii;

Cuantumul pagubei;

Cauzele care au condus la producerea neajunsului;

Dispozitiile din actele normative incalcate;

Raspunderile pentru provocarea neajunsului, aratandu-se numele, prenumele, functia si unitatea unde lucreaza salariatul vinovat;

Semnatura organului care a facut cercetarea, a sefului de statie, a salariatului stabilit vinovat, eventual a predatorului sau a destinatarului, daca acestia au luat parte la cercetare.

Cand un salariat a produs o paguba prin infractiune si o alta paguba ca urmare a unei abateri disciplinare, ambele constatate in acelasi timp, se incheie cate un proces verbal de cercetare pentru fiecare caz in parte. Procesul verbal intocmit pentru infractiune se trimite organelor de urmarire penala, iar procesul verbal al abaterii care atrage raspunderea materiala se trimite Serviciului comercial regional.

La dosarul de cercetari privind raspunderea materiala, trebuie sa se anexeze de catre seful statiei o dovada privind salariul lunar net  al angajatului pentru ultimele trei luni anterioare constatarii.

Daca salariatul in sarcina caruia s-a stabilit raspunderea este mutat in alta unitate sau nu mai este in campul muncii, organul care face cercetarea trebuie sa identifice unitatea unde lucreaza sau domiciliul sau, in vederea obtinerii notei explicative.Cand salariatul in sarcina caruia se pune paguba savarsita refuza sa dea nota explicativa sau sa semneze procesul verbal de cercetare, acest lucru se mentioneaza in procesul verbal. Refuzul sau poate fi interpretat, in functie de celelalte probe, ca o recunoastere a faptei imputate.

Cand salariatii stabiliti vinovati, prin notele explicative, nu-si recunosc vinovatia pentru provocarea neajunsului, organul care face cercetarea trebuie sa explice in procesul verbal de cercetare temeiul legal al concluziilor sale asupra vinovatiei.

Concluziile cercetarii trebuie sa fie bazate pe documente corespunzatoare aflate la dosar. Pentru fiecare invinuire ce se aduce celor in cauza, trebuie sa se arate articolele si paragrafele din regulamente, tarife, conventii, instructii de serviciu sau ordine care au fost incalcate.

Statiile de predare si statiile din parcurs solicitate de catre statia de destinatie sa faca cercetarea unui neajuns trebuie sa trimita dosarul in termen de 5 zile de la data cand au primit telegrama statiei de destinatie.

Statiile de destinatie sunt obligate sa inainteze serviciului comercial regional, dosarul de cercetare facut in statia proprie, conexat cu dosarele primite de la statia de predare sau de la cele din parcurs, in termen de 15 zile de la sosirea transportului in statia de destinatie.

1.6. Cercetarea lipsurilor

Statia in care s-a constatat o lipsa, precum si statia care a primit o telegrama de avizare a lipsei, este obligat sa intreprinda cercetari pentru gasirea expeditiei ce lipseste. In acest scop se verifica, dupa caz:

Registrul de evidenta a expeditiilor de prisos;

Convolutul telegramelor primite privind avizarea prisosurilor;

Convolutul listelor de predare;

Convolutul listelor de primire;

Conditiile prin care se face predarea-primirea serviciului;

Scrierea vagoanelor la sosire sau la predare;

"Aratarea vagoanelor".

Cand dupa verificarea acestor scripte nu se poate da de urma expeditiei ce lipseste, se verifica, de la caz la caz, compartimentele de magazii, liniile din statii si liniile industriale.

Daca in urma verificarii terenului nu se gaseste transportul ce lipseste si daca nici din verificarea scriptelor nu se poate stabili ce s-a facut cu acesta s-au daca se constata nereguli in scriptele statiei, personalul care raspunde de manipularea lui trebuie cercetat.

In situatia ca exista indicii sau se presupune ca lipsa este cauzata de o sustragere, seful statiei este obligat sa avizeze organele de cercetare penala.

Perioada : 27.12.2004 - 31.12.2004

Statia Simeria Triaj

2. COMPARTIMENTUL RECLAMATII BAGAJE

SI MESAGERII IN STATIE.

2.1. Constatarea pierderilor si a avarierii marfii.

Cand o pierdere partiala sau o avariere este descoperite sau presupusa pe calea ferata sau cand ea eate invocata de cel indreptatit, trebuie sa se intocmeasca fara intarziere si daca este posibil in prezenta celui indreptatit un proces verbal prin care se constata starea marfii, masa sa  si pe cat posibil, marimea pagubei, cauza acesteia si momentul cand s-a produs. O copie de pe acest proces-verbal trebuie sa fie inmanata gratuit celui indreptatit. Cand cel indreptatit nu accepta constatarile in procesul-verbal, el poate cere ca starea si masa marfii precum si cauza si valoarea pagubei sa fie constatate de un expert sau specialist autorizat, numit de parti sau pe cale judiciara.

El indreptatit poate fara sa faca nici o dovada se considera marfa ca pierduta, cand ea nu a fost eliberatadestinatarului sau nu i-a fost pusa la dispozitie in cele 30 de zile care urmeaza termenului contractului de transport.

Pierderile totale descoperite sau invocate se cerceteaza de calea ferata, rezultatul investigatiilor comunicandu-se celor interesati. Pentru urmarirea transporturilor la cererea beneficiarilor, calea ferata percepe tarife.

Cel in drept primind plata despagubirii pentru marfa pierduta poate sa ceara sa fie avizat imediat in cazulin care marfa este gasita dar nu mai tarziu de 12 luni de la dat primirii despagubirii.

2.2. Constatarea lipsurilor

La cererea de despagubire reclamantul trebuie sa anexeze urmatoarele documente originale:

"recipisa de bagaje" pentru bagajele predate in trafic local sau international;

"adeverinta" privind depunerea bagajelor de mana la depozitul de bagaje al statiei;

"adeverinta" de primire in tren a coletelor predate cu plata ulterioara de bagaje a trenului automotor;"recipisa" tichetului pentru schiuri;

"cuponul" tichetului privind predarea bagajelor de mana la cabina de bagaje;

duplicatul "buletinului de mesagerii" sau al scrisorii de trasura;

"recipisa de mesagerii";

"unicatul buletinului de mesagerii" sau al scrisorii de trasura;

"avizul" privind sosirea transportului de mesagerii;

"buletin de eleberare" a buletinului de mesagerii;

"proces-verbal de constatare" eliberat de statia de destinatie pentru transporturi predate in trafic;

"proces-verbal comercial" eliberat de statia de destinatie pentru transporturi predate in trafic;

"proces-verbal de receptie" pentru pierderile sau avarierile constatate la domiciliul destinatarului dupa eliberare;

"factura avizului de expeditie" sau bonul de cumparare respectiv.

2.3. Procesul verbal de constatare.

Calea ferata este obligata sa intocmeasca proces-verbal de constatare cand se constatare cand se constata existenta unei pierderi, substituiri, alterari, diluari, avarii sau violari a expeditiei. Procesul-verbal de constatare se intocmeste ca urmare a constatarii neajunsului comercial, aratat mai sus, de calea ferata sau la cererea clientului.

Constatarea se face:

In statii de expeditii, in prezenta expeditorului, a organelor de politie;

In statii de destinatie, in prezenta destinatarului a organelor de politie;

In parcurs, in prezenta a 2 martori, pe cat posibil, straini de calea ferata, a organelor de politie sau a unui specialist autorizat, numit de parti.

Cand expeditorul sau destinatarul invitat nu se prezinta la constatare, in termen de 24 de ore de la data avizarii - termen prelungit cu zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, sau cand exista divergente intre acestia si seful statiei, la intocmirea procesului-verbal de constatare trebuie sa fie invitat un organ de politie sau un expert autorizat.

Procesul-verbal de constatare constituie actul prin care se stabilesc cuabtumul pagubei si responsabilitatea pentru provocarea ei. Procesul-verbal trebuie sa contina toate detalile necesare stabilirii cauzelor si a imprejurarilor care au condus la provocarea neajunsului, a valorii pagubei si a raspunderii pentru dauna produsa.

Procesul-verbal de constatare se intocmeste in baza prevederilor RET pentru traficul local si a conventiilor si a prevederilor in traficul international.

Procesul-verbal de constatare se intocmeste:

In 4 exemplare, in statia de expeditie sau intr-o statie din parcurs, dintre care originalul se pastreaza de statia care l-a intocmit, iar copiile ce insotesc transportul pana la statia de destinatie;

In 3 exemplare cand constatarea are loc in statia de destinatie.

In cazurile expeditiilor supuse regimului vamal, se intocmeste cate un exemplar in plus pentru vama.

Pentru consatarile efectuate la expeditiile transportate in trafic local se foloseste formularul "proces-verbal de constatare", publicat de calea ferata.

Pentru constatarile efectuate la expeditiile in trafic extern se foloseste formularul prevazut in conventii internationale.

In anexele la procesul-verbal de constatare se mentioneaza numarul procesului de constatare si punctul din formular la care se refera. Anexele sunt prevazute cu stampila statiei care a intocmit procesul-verbal, cu stampila rotunda si cu stampila persoanei care l-a intocmit, a martorilor, expeditorilor si a destinatarului si a specialistului autorizat dupa caz.

2.4. Rezolvarea reclamatiilor de despagubire.

Inainte de a stabilii cuantumul pierderii sau al avarierii, precum si al sumei cu care urmeaza a fi despagubit reclamantul trebuie sa stabileasca imprejurarile in care s-a produs paguba si cauzele care au generat-o.

In finctie de aceste imprejurari si cauze, trebuie sa se stabileasca daca culpa cade in sarcina predatorului, destinatarului, a caii ferate sau din motive de forta majora.

La determinarea culpei pentru provocarea neajunsului se tine seama de prevederile regulamentului de transport, ale conventiilor, tarifelor si al altor acte normative.

Cuantumul pierderii, respectiv gradul de avariere, se stabileste la eliberarea marfii potivit documentelor de transport, facturilor, avizelor de expeditie, bonurilor de cumparare etc.

Cuantumul despagubirii pentru avarie se determina pe baza pagubei aratate in procesul-verbal de constatare si in procesu-verbal de expertiza, daca s-a intocmit un asemenea raport.

In cazurile in care dosarurile de cercetari rezulta expeditia pentru care se solicita o despagubire a fost valorificata, suma ce se acorda despagubire nu trebuie sa depaseasca suma obtinuta la valorificare.

Perioada : 03.01.2005 - 07.01.2005

Statia Simeria CalatoriPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate