Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Marketing


Index » business » Marketing
» PiaȚa serviciilor de sanatate in romania


PiaȚa serviciilor de sanatate in romania


PIAȚA SERVICIILOR DE SANATATE IN ROMANIA

Aspecte juridice

Domeniul serviciilor de sanatatate este reglementat in Romania prin intermediul Legii nr.95 din 14 aprilie 2006.Aceasta lege cuprinde 17 titluri.Cele mai relevante aspecte privind titlurile acestei legi, in contextul temei lucrarii de licența, fiind titlul II privind programele naționale de sanatate și titlul VII referitor la spitale.Astfel:

TITLUL II: Programele nationale de sanatate .Acest titlul cuprinde urmatoarele aspecte :

Programele nationale de sanatate reprezinta un ansamblu de actiuni organizate in scopul prevenirii si controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei.
Ministerul Sanatatii Publice asigura proiectarea si coordonarea realizarii programelor nationale de sanatate, in acord cu politicile si strategiile nationale de sanatate.
Autoritatile de sanatate publica din ministerele cu retea sanitara proprie coordoneaza realizarea programelor de sanatate specifice ministerului, cu impact asupra sanatatii, in concordanta cu strategia Ministerului Sanatatii Publice.[1]TITLUL VII: Spitalele.Acest titlul cuprinde urmatoarele aspecte :[2]

Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale.
Spitalul poate fi public, public cu sectii private sau privat. Spitalele de urgenta se infiinteaza si functioneaza numai ca spitale publice.
Sectiile private ale spitalelor publice sau spitalele private pot furniza servicii medicale cu plata.
Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare si/sau paleative.
Spitalele participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei.
Competentele pe tipuri de spitale se stabilesc in conformitate cu criteriile Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice, iar pentru spitalele din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie si cu avizul ministrului de resort sau al conducatorului institutiei.

in loc sa dai fragmente din legislatie, ar fi mai bine sa faci o sinteza si o analiza critica. Sa arati care sunt directiile reglementate si sa arati care sunt problemele legate de legislatie, lipsurile etc.

Particularitați privind piața serviciilor de sanatate

Sectorul serviciilor de sanatate este unul dinamic datorita unui intreg ansamblu de forțe: așteptarile pacienților, modelele sociale, politicile publice și noua tehnologie.

Piața serviciilor de sanatate prezinta o serie de limite, atat din punct de vedere al reglementarilor legale cat și din punct de vedere al naturii serviciilor,fapt pentru care aceasta piața se diferențiaza de celelalte printr-o serie de elemente:[3]

incertitudine și asimetrie: nu se poate stabili cu certitudine care este cererea pentru serviciile de sanatate la un moment dat, de ce fel de servicii este nevoie și la ce nivel.In ceea ce privește asimetria in sfera serviciilor de sanatate, exista o neconcordanța intre cunoștințele și informațiile diverselor parți implicate

mecanismul de stabilire a prețurilor: pe piața serviciilor de sanatate, prețul nu se stabilește prin confruntarea cererii cu oferta.Datorita rolului principal al terțului platitor, mecanismul de stabilire a prețului are un rol minor in controlul cererii și fixarea prețului de echilibru. Prețul platit de pacient nu reflecta de obicei costurile reale a serviciilor primite.

eterogenitatea produsului/serviciului:in sanatate, serviciile sunt extrem de eterogene, fapt ce determina ca relația dintre medic și pacient sa joace un rol important.

statul:stimulator al cererii de servicii de sanatate.De obicei, statul este cel care stimuleaza cererea pentru serviciile de sanatate preventive, pentru ca un individ sanatos minimalizeaza nevoia sa viitoare de servicii de sanatate.

restricții de intrare pe piața:accesul liber pe piața este condiționat de controlul exercitat de diverse asociații profesionale.De exemplu, exista un numar maxim permis de medici intr-o zona, care pe langa rolul de a asigura anumite standarde de calitate, mai are și rolul de a menține un anumit nivel al prețurilor.

probleme etice: piața serviciilor de sanatate este influențata in mod special și de o serie de probleme etice: probleme legate de relația medic-pacient, legate de viața și moarte și limita dintre cercetare și tratament.

Serviciile medicale spitalicești

Principalii participanți in cadrul pieței serviciilor de sanatate din Romania sunt:

Ministerul Sanatații și Direcțiile Județene de Sanatate Publica

Casa Naționala și Casele Județene de Asigurari de Sanatate

Prestatorii de servicii

Componența furnizorilor de servicii de sanatate este compusa dintr-o gama larga de organizații, care acorda o gama vasta de servicii. Potrivit Contractului Cadru[4], furnizorii de servicii de sanatate sunt:

furnizorii de servicii medicale in asistența medicala primara

asistența medicala ambulatorie de specialitate și medicina dentara

asistența medicala spitaliceasca, asistența medicala de recuperare-reabilitare

servicii medicale de urgența și transport sanitar

Avand in vedere faptul ca, studiul de caz pe care il voi realiza in acesta lucrare va avea ca obiect de cercetare de marketing un spital privat, am gasit de cuviința sa prezint diferite aspecte privind asistența medicala spitaliceasca.

Asistența medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:[5]

urgențe medico-chirurgicale și situații in care este pusa in pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesita supraveghere medicala continua;

diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

tratamentul nu poate fi aplicat in condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare;

alte situații bine justificate de catre medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție.

In prezent, in Romania, spitalele pot fi clasificate in funcție de mai multe criterii:[6]

a.in funcție de criteriul teritorial se disting : spitale regionale, județene și locale (municipale, orașenești și comunale).

-spitalul regional este unitatea medicala județeana care deține competențele și resursele umane și materiale suplimentare necesare, in vederea asigurarii serviciilor medicale complete pentru cazurile medicale complexe.

-spitalul județenean reprezinta spitalul general organizat in reședința de județ,cu o stuctura complexa de specialitați medico-chirurgicale.

-spitalul local este unitatea generala care acorda asistența medicala de specialitate in teritoriul unde funcționeaza.

b.in funcție de specificul patologiei, spitalele se clasifica in: spitale generale, spitale de urgența, spitale de specialitate și spitale pentru bolnavi cu afecțiuni cronice.

-spitalul general este unitatea care cuprinde specialitațile de baza, adica: medicina interna, pediatrie, obstretica-ginecologie și chirurgie generala.

-spitalul de urgența deține o structura complexa de specialitați, o aparatura medicala corespunzatoare, personal specializat, un amplasament pe teritorii extinse și o structura de urgența.

-spitalul pentru bolnavi cu afecțiuni cronice-spitalul in care durata de spitalizare este prelungita datorita specificului patologiei

c.din punct de vedere al invațamantului și cerectarii științifice medicale, spitalele pot fi: spitale clinice cu secții universitare și institute.

-spitalul clinic are in componența secții clinice universitare care asigura asistența medicala, desfașoara o activitate de invațamant și cercetare științifica medicala, avand un contract cu o instituție de invațamant medical superior.

-institutele și centrele medicale clinice reprezinta unitați de asistența medicala de specialitate in care are loc și o activitate de invațamant și cercetare științifica.

d.in funcție de regimul proprietații, spitalele sunt grupate in:

-spitale publice

-spitale private

-spitale publice in care activeaza și secții private

In Romania[7], oferta de servicii de sanatate a inregistrat incepand cu 1990 modificari la nivel de structura și la nivel de numar.Astfel, s-a constatat o creștere a numarului de spitale de la 427 in anul 2003 la 436 in 2006.

La nivelul anului 2006, in Romania existau 17 spitale private, cele mai importante fiind urmatoarele:

-Life Memorial Hospital[8],cel mai mare spital privat, ce cuprinde 100 de locuri grupate in rezerve cu unul sau doua paturi și apartamente, rezerve pentru cei cu boli interne, secție de pediatrie și o baza de recuperare locomotorie și balneoterapie, cinci sali de operație și 40 de cabinete.

-Centrul medico-chirurgical Universitar Interservian[9], primul spital privat romanesc, inființat la Cluj in 2002, care deține 80 de paturi in saloane cu doua paturi, cinci sali de operații și acopera toata gama de specialitați medicale.

-Spitalul Euroclinic[10]

-Spitalul Saint Lukas[11] care nu se adreseaza publicului larg, ci unui numar limitat de membri, ce dețin abonamente al caror preț pornește de la 3000 euro pe an.

-Spitalul Regina Maria[12], prima maternitate privata din Romania.

daca tot se vorbeste de piata din romania si de marketing, ar fi bine sa se abordeze si urmatoarele aspecte:

in ce masura se poate vorbi de strategii de marketing in cazul spitalelor publice si a celor private

care sunt strategiile specifice si elementele de pozitionare/diferentiere ale spitalelor privateLegea nr.95/14 aprilie 2006 privind Reforma in domeniul sanatații

Ibidem

Economie sanitara și management sanitar, Editura Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate București, 2003, pag.10

Contractul- cadru de aplicare a Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatații

Legea 95/14 aprilie 2006-art.57,alin.4

Legea nr. 270 din 18 iunie 2003 privind Legea spitalelor

Anuarul Statistic al Romaniei, 2006

https://www.memorialhospital.ro/

https://www.interservisan.ro/

https://www.spitaluleuroclinic.ro/4/despre-euroclinic/

https://www.saintlukas.ro/despre-noi.html

https://cmu.ro/content/maternitate_regina_maria.html

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate