Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» PROCESUL MANAGERIAL IN SISTEMUL SPORTIV DIN ROMANIA


PROCESUL MANAGERIAL IN SISTEMUL SPORTIV DIN ROMANIA


PROCESUL MANAGERIAL IN SISTEMUL SPORTIV DIN ROMANIA

1. Procesul managerial in sport, la nivel de macrosistem

Imaginea completa a managementului o putem realiza prin interrelationarea unor "doctrine": actiunile ce trebuiesc intreprinse pentru atingerea obiectivelor, relatiile umane de grup si teoria deciziilor. 

Diferitele viziuni ale managementului, creioneaza in, mare si continutul sau:

este considerat o suma de procese aplicate in mod consecvent si corect, pentru eficienta si eficacitatea organizatorica;insumare a rolului managementului;

rol in relatiile interpersonale;

rol de informare;

rol decizional.

Toate structurile componente ale activitatilor sociale, implicit si activitatea sportiva genereaza trepte si niveluri de management.

a)      Manager general;

b)      Manager al resurselor umane;

c)      Manager financiar;

d)      Manager de marketing;

e)      Manager operational.

Activitatea manageriala, la nivelul activitatii sportive din Romania, se desfasoara pe doua coordonate distincte dar in complementaritate:

la nivelul administratiei guvernamentale, Agentia Nationala pentru Sport, Directii judetene, institutii in subordine si cele cu incidenta in sport;

la nivelul structurilor sportive, cu personalitate juridica - intre care si federatiile sportive nationale.

Trebuie de la inceput sa se stie, ca tot ceea ce caracterizeaza activitatea sportiva la nivel de macrosistem, inclusiv asteptarile - cerintele populatiei, depind in mare masura de factorul economic.

Solutiile de utilizare a managementului, trebuiesc cautate in interiorul institutiilor guvernamentale sau a structurilor sportive, mai cu seama ca specialistii ramurilor sportive se gasesc aici.

Ca indreptar, teoretic si metodic trebuie sa folosim politicile generate de organismele U.E., nominalizate dupa cum urmeaza:

drept de constituire;

personal (resurse umane);

planificarea activitatii;

rezolvarea problemelor (curente si in timp);

etica;

legislatie;

tehnologii noi;

sisteme informationale;

relatii publice;

comunicare;

promovare;

servicii specifice ramurii sportive;

leadership;

motivatie.

Toate aceste politici, in aplicarea lor, vor tine cont de orientarea intregii societati:

sportul va fi in cautare permanenta de resurse financiare, chiar si la nivelul performantei;

fondurile publice disponibile pentru activitatea sportiva, vor fi din ce in ce mai mici;

populatia tanara, mai putin numeroasa, va fi tentata spre alte domenii ti in numar redus spre sport;

societatea capitalista duce inevitabil la impartirea populatiei, in doua categorii, cea cu posibilitati (bani si loc de munca) ti cea fara sau cu posibilitati limitate (care nu trebuie indepartata de la practicarea sportului).

In ansamblul activitatilor sportive (macrosistem) federatiile sportive au organisme proprii de administrare si gestionare a patrimoniului, bugetului, resurselor umane, a relatiilor.

Avand multe situatii asemanatoare cu sistemul francez de educatie fizica si sport, alaturi de celelalte domenii ale activitatii sociale, urmare studierii literaturii de specialitate, ne-am oprit la modelul lansat de Haut-Niveau privind o schema organizatorica a unei federatii sportive nationale. Poate reprezenta insa, numai un "model" deoarece cerintele UE vor fi cele ce vor determina adevarata varianta finalizata de experienta si traditie romaneasca.

Resursele organizationale in sport

Obiectivele diferitelor structuri sportive, inclusiv cele de nivelul macrosistemului, se deruleaza prin resursele specifice domniului. Se pune firesc intrebarea: care sunt categoriile de resurse si ce categorii de mijloace fac parte din acestea?

Resursele umane, reprezinta in structurile sportive segmentul calificat chemat sa realizeze obiectivele. Concret, in resursele umane la nivel de macrosistem includem pe practicantii exercitiilor fizice, sportivii de performanta, antrenorii, specialistii domeniului, salariatii structurilor sportive si ai serviciilor anexe.

Formarea resurselor umane.

Innoirea si imbunatatirea calitatii umane face parte integranta a unei reforme largi privind si celelalte resurse manageriale inclusiv a managerilor.

Obiectivele ce trebuiesc urmarite si realizate, in sensul de mai sus, sunt:

definirea si insusirea responsabilitatilor ce le revin, la nivelul tuturor organizatiilor si structurilor sportive;

dezvoltarea unor sisteme financiare noi, eficiente si sustinute legislativ;

mijloace stabile de colaborare intre structurile sportive si autoritatile locale;

cresterea autonomiei structuriloor sportive si eficientizarea deciziilor;

redefinirea rolului managementului sportiv prin completarea cunostintelor de specialitate, cu cunostintele economice, juridice, de antreprenoriat;

eficientizarea parteneriatelor cu organisme internationale, nationale, locale, alte structuri sportive:

utilizarea eficienta a resurselor, inclusiv a celor umane.

Pentru toate categoriile ce formeaza resursele umane care activeaza in sport "pregatirea manageriala trebuie sa fie reproiectata pentru a pune accent pe democratizare, stimulente si procese participative.

Potentialul uman si obiectivele sistemului sportiv

Nivel

Unitati competitionale

Obiective

Sportul de inalta performanta

Sportivi in echipe reprezentative

Realizarea de rezultate la competitiile internationale

Sportul de performanta

Sportivi participanti in sisteme competitionale oficiale

Formarea de sportivi cu reale calitati competitionale

Baza selectiei pentru sportul de performanta

Sportivi cuprinsi in sectii de copii si juniori

Pregatirea pentru rigorile sportului de performanta

Recreere

Persoane care practica exercitiul fizic, ca argument

Petrecerea timpului liber (durata care va fi in continua crestere)

Resursele materiale, reprezinta bunurile mobile si imobile ale structurilor sportive. In ultimii ani, un numar de baze sportive, cladiri, anexe au fost trecute din proprietatea statului pe o perioada de 49 ani in administrarea unor federatii sportive, prin H.G. 97/2002.

Patrimoniul federatiilor sportive poate fi completat prin donatii (unele au fost deja facute), asteptarile managerilor federali se indreapta insa spre guvernanti - care pot continua actiunea de trecere in administrare a unor imobile si baze sportive (vezi ministere, foste UGSR, BTT, etc.).

Resursele financiare, sunt fonduri pe care structurile sportive isi structureaza bugetul si care se realizeaza din:

subventii de la bugetul de stat, aflate intr-un proces de diminuare;

sume obtinute din autofinantare (activitati conexe, servicii pentru populatie, inchirieri spatii);

din contracte cu societati economice puternice, emblematice pentru ramuri sportive - cu sponsori traditionali sau persoane fizice atasate efortului financiar (mecenat);

din donatii.

Cerintele financiare ale activitatii sportive la nivelul federatiilor sportive nationale, se pot clasifica, in mare, in trei grupe:

a)      Instruirea sportiva:

selectia;

instruirea in centre nationale;

instruirea loturilor nationale;

participarea la competitii de referinta (J.O., C.M., C.E.);

dezvoltarea si functionarea unor complexe - baze sportive.

b)      Cercetare metodico-stiintifica:

cursuri de perfectionare specialisti (manageri, antrenori, etc.);

asistenta medicala;

simpozioane, conferinte, etc.

c)      Servicii sportive:

organizarea evenimentelor sportive;

publicitate si sponsorizare;

transmisii sportive TV.

Resursele informationale, se refera la cunostintele privind metodica antrenamentului, organizarea competitiilor, medicina sportiva, legislatia domeniului, marketingul si economia sportului etc.

Resursele informationale devin "ajutoare" de pret pentru desfasurarea activitatilor federale, spiritul de competitie exista in toate fazele premergatoare celei recunoscute - cea din arena sportiva.

Obtinerea informatiei, reclama o continua legatura cu institutiile nationale si internationale, toate raportate la prevederile departamentelor de specialitate din Consiliul Europei.

Managerii, conducerea si luarea deciziilor in structurile sportive

Conducerea si luarea deciziilor, presupune un ciclu permanent, de:

culegere de informatii;

stocarea in banca de date;

analize;

luarea deciziilor.

A.     Deciziile poata amprenta nivelului la care au fost luate

Niveluri de conducere si aptitudini manageriale intr-o federatie nationala:

manageri strategici (nivel superior) - presedinte, secretar general, secretar federal, in ansamblul biroului federal;

manageri tactici (nivel mediu), cuprind directorii tehnici, antrenorii federali, de lot;

manageri operationali (nivel inferior) personalul salariat, personal baze sportive, locatii anexe, componentii comisiilor si colegiilor federale.

B.     Procesul de luare a deciziilor.

In luarea deciziilor la nivelul federal, se petrece un intreg proces, in timp si spatiu.

Pentru alegerile strategice in luarea deciziilor, managerul se va baza pe:

voluntarismul alegerii;

posibilitatea de a vedea sau intui efectele care rezulta din ierarhizarea deciziilor luate.

Pentru a intelege realitatea functionarii unei federatii sportive este necesara cunoasterea procesului de luare a deciziilor vis-a-vis de incertitudinile intalnite si modalitatile de actionare.

Decizia la nivelul federatiilor, poate fi clasificata urmand cele trei tipuri, concepute de Allison si anume:

decizia trebuie sa fie rezultatul unui proces rational, rezultatul hotararii unui manager sau a unui grup de persoane care va parcurge traseul - fixarea obiectivelor - optiunile alese - inregistrarea consecintelor;

decizia catalogata ca un proces organizatoric, urmarind evitarea incertitudinii, care va materializa printr-o schimbare sau printr-o criza violenta;

decizia ca proces politic, este rezultatul unui joc de nuanta politica al mai multor autori, din conducerea federatiei, fiind bazat pe conflicte, jocuri de putere, compromisuri, coalitii, in care caz decizia se va lua ca urmare a unui ansamblu de negocieri si de previziuni.

Indiferent de situatiile intalnite, procesul este complex, fapt ce determina folosirea unor mijloace variate, pe mai multe niveluri:

finantarea (variate tipuri de resurse ce trebuiesc mobilizate);

nivel bugetar, cu prioritati in materie de cheltuieli;

gestionarea timpului, optima varianta "azi";

calitatea incadrarii specialistilor si necesitatea instruirii acestora;

nivelul politic al actiunii.

FEDERATIA SPORTIVA NATIONALA

Structura resurselor

Resurse materiale

A. Baze sportive

Terenuri

Sali de sport

Bazine, poligoane etc.

B. Cladiri ce pot fi

Inchiriate

C. Cladiri

administrative

Scoli

Spatii de cazare

Spatii de refacere

Spatii pentru activitati complementare

D. Materiale si

instalatii sportive,

echipament

sportiv, mijloace

de transport

E. Echipament de

birotica si

tehnologie

computerizata

F. Materiale

documentare de

specialitate

 

Resurse financiare

A.      Bugetul de Stat

(prin ANS-pe

baza de contract)

B.      Resurse

extrabugetare

Taxe sportive

Sponsori

Donatii

C.      Resurse prin sistemul de autofinantare

Activitati conexe

Contracte cu societati de asigurare

Activitati de initiere

- agrement

 

Resurse informationale

 1. De natura interna:

Acte normative

Lucrari de specialitate

Publicatii periodice

Centre de perfectionare, avansare

 1. De natura internationala:

Regulamente, materiale documentare ale Federatiilor Internationale, Europene, CIO, UE etc.

Notiuni de ordin metodic, organizatoric prin congrese, simpozioane, conferinte

Cursuri internationale - antrenori, medici etc.

Publicatii de specialitate

 

Resurse umane

A.      Sportivi din:

Cluburi scolare,

liceu cu program sportiv

Cluburi de drept public

Cluburi de drept privat

Asociatii sportive

Selectionate nationale

 1. Antrenori
 2. Instructori sportivi
 3. Metodologi
 4. Medici sportivi
 5. Psihologi
 6. Sociologi
 7. Economisti
 8. Juristi
 9. Personal salariat de specialitate
 10. Personal administrativ

pentru unitati anexe

 1. Voluntari
 


4.Metode moderne de management, in sport

Metodele moderne de management, utilizate in structurile sportive, se caracterizeaza prin trasaturi, in fond comune si altor domenii sociale:

au un caracter stiintific;

sunt in consens cu ambientul social;

tin seama de complexitatea actiunii;

se integreaza in sistemul general al normelor specifice managementului.

Sunt grupate, in:

a)      Metode de previziune in sport:

Extrapolarea;

Reflexive si normative;

Metoda scenariilor;

Analiza de impact.

b)      Metode operative de conducere in sport:

Metoda de conducere pe baza de proiect de plan;

Metoda de conducere pe baza de sistem;

Metoda de conducere pe baza de rezultat;

Metoda de conducere pe baza de obiective;

c)      Metode de stimulare a creativitatii in sport:

Metode intuitive

Metode analitice.

5.Marketingul sportului

Dintre definitiile marketingului acceptate in activitatea sportiva ne-am oprit la cea a lui B. Mullin si W. Sutton - "Suma activitatilor destinate sa raspunda nevoilor si dorintelor consumatorilor de sport, prin procese de schimb"

De subliniat, ca in implementarea managementului in sport, un rol definit ii revine si marketingului. Acesta nu mai poate fi neglijat de nici un manager ce se doreste a fi performant!V. Opris "Marketing si comunicare in sport" Editura Uranus, Bucuresti, 2002

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate