Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» MODELE DE PROGRAME - Proiectarea si Managementul Proiectelor Europene


MODELE DE PROGRAME - Proiectarea si Managementul Proiectelor Europene
MODELE DE PROGRAME

I. Proiectarea si Managementul Proiectelor Europene

Fondurile pentru dezvoltare economico-sociala, dezvoltare regionala, invatamant si  formare profesionala, cercetare, inovare, s.a. se acorda in Romania, ca si in tarile Uniunii Europene, prin intermediul programelor europene, castigarea unor proiecte intocmite conform cerintelor Comisiei Europene.

De aici rezulta importanta proiectarii si prezentarii de propuneri de proiecte de success pentru toti factorii de raspundere.

Este necesara o pregatire corespunzatoare pentru cei care intocmesc proiecte; se organizeaza stagii de formare a unor specialisti in domeniu.
Redam sub forma de schita un astfel de model de stagiu de formare

I

A. CADRUL ORGANIZATORIC:

OBIECTIVELE:

Elaborarea unor propuneri de success prin prezentarea concreta a cerintelor punctuale de realizare a unei propuneri  de proiect, evaluarea de catre expertii evaluatori.

Conducerea activitatilor in cadrul unui proiect European

GRUPUL TINTA:

Cei interesati in elaborarea de Proiecte Europene pentru atragerea de fonduri

FORMATORI: experti evaluatori in Proiecte Europene, specialisti din tara si strainatate

DESFASURAREA STAGIULUI:

Stagiul  de formare se desfasoara  pe parcursul a 5 saptamani, cite o zi de curs pe saptamana.

METODOLOGIA:

Stagiul este bazat pe:

Participarea activa a cursantilor in insusirea competentelor necesare proiectarii unui proiect European

Utilizarea metodelor interactive, studii de caz

Realizarea unei propuneri proprii de proiect pornind de la necesitatile institutiei din care

face parte

Documentare pe Internet: pagina speciala pentru programul de pregatire, care cuprinde :

Programul activitatilor

Acces on line la cursurile predate

Urmarirea activitatii fiecarui cursant

Forum de descutii

Fiecare cursant va primii la inceputul cursului un CD-Rom cu:

Modulele de curs si materialele bibliografice

Formularele oficiale pentru redactarea de propuneri de proiecte

Lista cu principalele referinte bibliografice

Lista cu adrese Internet referitoare la Proiectele Europene, la Managementul Proiectelor Europene

EVALUAREA :

Se va realiza pe parcursul stagiului, pe baza proiectelor realizate

LOCUL de desfasurare al stagiilor: sediul institutiei, sediul beneficiarului, la distanta

LOGISTICA : sali de curs, retea de Internet, tehnica birotica, sisteme audio-vizuale-proiector, retroproiector, ecrane, video, etc.

CERTIFICAREA ABSOLVENTILOR: absolventilor li se elibereaza Certificate de Absolvire

FINANCIAR: Costurile cursurilor sunt finantate din taxa de participare de catre cursant sau de catre institutia care il trimite la studii.

Sumele acopera: costurile orelor de curs, seminar, activtati practice predate de catre formatori, cheltuieli administrative si de functionare, regia institutiei, cazare si masa, servicii medicale.

B. PROGRAMUL STAGIULUI

Timpul /durata

Continutul tematic

Saptamana 1

1.Introducere in Managementul Proiectelor Europene

1.Programe si proiecte europene

Concepte de baza

Tipuri de programe

Beneficiari

Strategia de abordare a programelor

Sistemul Managementului de Proiect

Ciclul rezolvarii problemelor

Ciclul derularii unui proiect

Metoda matricei(sistemului logic)

Proiectarea orientata pe obiective

Avantajele si dezavantajele utilizarii sistemului logic

Faza de analiza a proiectului

1.Analiza grupurilor de interese

Politica institutionala

Analiza problemelor

Analiza obiectivelor

Stabilirea obiectivelor

Gruparea obiectivelor

Saptamana 2

3.Faza de proiectare a proiectului

1.Definirea logicii proiectului

Structura schemei logice

Completarea schemei logice

Transpunerea obiectivelor in schema logica

Precizarea prezumtiilor si riscurilor

Stabilirea indicatorilor

Intocmirea programului de activitate:

Stabilirea principalelor activitati

Defalcarea activitatilor in sarcini concrete

Succesiunea si corelarea activitatilor

Precizarea duratei activitatilor

Repere/indicatori de proces

Definirea competentelor necesare

Alocarea sarcinilor

Prezentarea unui program de activitate

5.Stabilirea bugetului proiectului

Stabilirea mijloacelor necesare pe categorii de costuri

Precizarea unitatilor, a cantitatilor si a costurilor unitare

Precizarea surselor de finantare

Programarea costurilor

Programarea costurilor recurente

Pregatirea tabelelor cu sinteza costurilor

6. Schema logica-ghid pas cu pas –fazele de analiza si proiectare

Saptamana 3

4.Faza de implementare a proiectului

Structura manageriala a proiectului

-Contractorul

-Coordonatorul

-Comitetul director

-Echipa manageriala

formarea echipei

personalul auxiliar

Regulile operationale ale proiectului

Aplicarea Metodei Matricei la aplicarea proiectelor pe obiective

Managementul activitatilor proiectului

-Definirea obiectivelor: stabilirea obiectivelor, categorii de obiective

-Planificarea

-Executia

-Monitorizarea

-Documentarea

-Raportarea

-Comunicarea : interna si externa

4.Managementul resurselor financiare ale proiectului

-Sistemul de monitorizare financiara

-Planificarea bugetului

-Documentele financiare

-Managementul datelor financiare

-Raportare financiara

-Reguli generale privitoare la finantarea proiectelor:

cheltuieli cu personalul

cheltuieli pentru mobilitati

achizitionarea de echipamente

procedura de cumparare de echipamente

cheltuieli de subcontracte

alte cheltuieli

cheltuieli generale

5.Documentatia

Contracte

Planuri de activitate

Planuri financiare

6. Mobilitatea-cadre didactice, studenti, personal din intreprinderi

7. Rezolvarea conflictelor

Metode de prevenire si aplanare de conflicte

Asigurarea unui climat de lucru

Implicarea factorilor de raspundere

Saptamana 4

5.Faza de evaluare a proiectului

Asigurarea efectelor de lunga durata a proiectului

Diseminarea rezultatelor

Sustenabilitatea proiectului

Saptamana 5

6.Activitatile manageriale din cadrul proiectelor

Fixarea obiectivelor

Informarea-culegerea informatiilor, obiective, metode, instrumente

Comunicarea-forme de comunicare

Reuniunile:

decizia privind propria participare

pregatirea reuniunii

agenda reuniunii

stabilirea participantilor

durata reuniunii

conducerea unei reuniuni

Negocierea

Decizia

7.Competente manageriale

A conduce inseamna a se conduce

Tipologia managerilor

Stilurile de conducere

Munca in echipa

Tipul relatiilor afective cu subordonatii

Relatiile informale cotidiene

Relatia cu superiorul

9.Gestionarea timpului

Cauzele proastei gestionari a timpului

Buna gestionare a timpului

10.Analiza si definitivarea proiectelor realizate

Analiza proiectelor elaborate

Corectarea deficientelor

Definitivarea proiectelor

11.Evaluarea rezultatelor sesiunii de formare

Evaluarea competentelor dobandite

Evaluarea capacitatii de proiectare si conducere a unui proiect

Evaluarea gradului de satisfactie a participantilor privind calitatea sesiunii de formare

10 MOTIVE PENTRU CARE PROIECTELE REUSESC

  1. STRUCTURA ORGANIZATORICA ESTE POTRIVITA PENTRU ECHIPA;

ECHIPA PARTICIPA LA PLANIFICARE;

  1. ECHIPA ESTE INTERESATA SA STABILEASCA PROGRAMUL;
  2. ECHIPA ESTE IMPLICATA IN STABILIREA UNUI BUGET REALIST;
  3. ECHIPA PARTICIPA LA REZOLVAREA PROBLEMELOR;
  4. ECHIPA LUCREAZA CU BIROCRATIA, POLITICA SI PROCEDURILE NECESARE, NU IMPOTRIVA LOR;
  5. ECHIPA ESTE DE ACORD CU OBIECTIVELE FIXATE SI LE CONSIDERA REALISTE;
  6. TOTI FACTORII INTERESATI/ AFECTATI SUNT IMPLICATI DE LA INCEPUT IN PROIECT;
  7. EXISTA O BUNA COMUNICARE;

10.MECANISM DE CONTROL ADECVAT.

MATRICEA LOGICA A PROIECTULUI

INTERVENTIE LOGICA

INDICATORI DE PERFORMANTA VERIFICABILIL IN MOD OBIECTIV

SURSE SI MIJLOACE DE VERIFICARE

IPOTEZE

OBIECTIVE GENERALE

Care este obiectivul general la care va contribui proiectul?

Care sunt principalii indicatori relevanti pentru obiectivul general?

Care sunt sursele de informare pentru acesti indicatori?

SCOPUL PROIECTULUI

Care sunt obiectivele specifice pe care le va realiza proiectul?

Care sunt indicatorii calitativi si cantitativi care arata daca si in ce masura obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate?

Care sunt sursele de informatii (informatii existente sau care pot fi culese)? Care sunt metodele necesare pentru obtinerea acestor informatii?

Care sunt factorii si contextul necesare pentru realizarea obiectivelor? Care sunt riscurile care trebuie luate in considerare?

REZULTATE PRECONIZATE

Care sunt rezultatele concrete prevazute in scopul atingerii obiectivelor specifice?

Care sunt efectele si beneficiile preconizate in urma implementarii proiectului?

Ce imbunatatiri va produce implementarea proiectului?

Care sunt indicatorii care arata daca si in ce masura proiectul obtine rezultatele si efectele preconizate?

Care sunt sursele de informare pentru acesti indicatori?

Care sunt factorii externi si ce conditii trebuie indeplinite pentru a obtine rezultatele preconizate conform planificarii?

ACTIVITATI

Care sunt activitatile cheie ce vor fi derulate si in ce succeiune in scopul obtinerii rezultatelor preconizate?

Mijloace:

Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activitati(personal, echipament, instruire, studii, bunuri, facilitati operationale, etc.

Care sunt sursele de informare cu privire la stadiul implementarii proiectului?

Conditiile ce trebuie indeplinite inainte de inceperea proiectului?

Conditii ce trebuie indeplinite pentru implementarea activitatilor planificate?

EXERCITII APLICATIVE :

Obiective(definite in termeni de rezultate-produse/efecte-asteptate):

la sfarsitul exercitiului, participantii vor fi capabili sa:

utilizeze corect conceptele de management, management educational, managementul proiectelor;

argumenteze caracterul multidisciplinar al managementului ;

identifice problemele din sfera managementului proiectului;

se raporteze critic la premisele cunoasterii, inclusiv pentru activitatea proprie.

Descrierea activitatii:

Activitatea se va desfasura in grupuri de lucru pe baza instuctiunilor primite in Fisa de lucru; grupurile se vor stabili in functie de criteriile stabilite( numarare din 4 in 4, tipul de scoala, altele).fiecare grup va analiza tema pusa in discutie, vor lista concluziile pe flipchart sau poster prezentandu-le in grupul mare.

Metodologia interactiva:

brainstorming, lucrul in grup, briefing, debriefing, interpretare de scheme logice

Resurse logistice necesare-fise, folii cu aparatura corespunzatoare, poster.

Achizitii cheie pentru formabili:

-principalele lucruri ce vor trebui retinute - conceptele “cheie” si abordarea in spiritul reformei educationale a problematicii manageriale.

SARCINI DE LUCRU:

1.Analizati schemele

2.Stabiliti corelatiile  esentiale dintre concepte

3.Identificati prioritatile

4. Stabiliti obiectivele

5.Enumerati pasii parcursi in luarea deciziei, elaborarea unui proiect, plan, etc.

6. Identificati resursele

7. Identificati partenerii posibili, sursele de finantare a proiectului

8.Stabiliti modalitatile de evaluare

9..Exprimati punctele de vedere personale cu privire la problemele discutate.

Timpul necesar:

10-20 minute pentru fiecare exercitiu

PROIECTUL DE DEZVOLTARE

(traseul proiectiei)

1.Sumar executiv:

obiective generaleobiective specifice( scopuri, intentii, termene)

echipa manageriala

investitii necesare

2.Prezentarea situatiei actuale a organizatiei,(autoevaluarea)-RESURSELE

3. Evaluarea dinamicii economice/comunitare-CURSELE

4.Proiectarea rezultatelor directe si indirecte corelate cu cele inscrise in orizontul de asteptare al finantatorului si al monitorului comunitar-RAMBURSARE

5. Calendarul de activitati/operational-TRASEUL PROPRIU-ZIS

6.Cai si mijloace de atragere a surselor de finantare-SURSE

intocmirea suportului proiectului

DOCUMENTELE CARE EVIDENTIAZA:

Aspectele critice ale scopurilor/obiectivelor propuse

Obligatiile /raspunderile asumate

Proiectiile financiare

ARE DOUA ROLURI PRINCIPALE:

Intern: clasificarea obiectivelor

Atragerea interesului si sprijinului financiar al donatorilor

ARE URMATOARELE SCOPURI:

Sa clasifice ideile

Sa ofere asistenta in procesul de colectare a fondurilor

Sa confere fezabilitate si viabilitate

Sa stabileasca obiectivele si bugetele aferente

Sa calculeze necesarul de

Sa permita manifestarea progresului

PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICA

IN 10 PASI (ETAPE)

Initierea si hotararea procesului :

v       Scopul actiunii de planificare strategica

v       Etapele propuse pentru desfasurarea procesului

v       Forma si desfasurarea in timp a raportarilor

v       Rolul, functiile si compozitia grupului sau echipei care supravegheaza si coordoneaza activitatea de planificare

v Resursele necesare pentru a incepe procesul de planificare

Identificarea mandatelor organizationale:

v       Atentie! In general , putini membrii ai unei organizatii citesc legile, ordonantele, contractele s.a.m.d. relevante pentru organizatie.

v       3 greseli fundamentale

nestiind ce trebuie sa faca nu-si indeplinesc misiunea

organizatiile pot crede ca sunt supuse unor constangeri mai mari in ceea ce priveste activitatile lor decat sunt in realitate

organizatiile pot crede ca daca nu li se spune in mod explicit sa faca ceva, atunci li se interzice acel lucru

Clarificarea misiunii si valorilor organizatiei

Acest lucru inseamna identificarea unor nevoi sociale(educationale)

Stabilirea unei viziuni a organizatiei

Reprezinta o descriere despre”viziunea de succes” a organizatiei, care cuprinde:

Misiunea organizatiei

Strategiile ei principale

Criteriile de performanta

Reguli majore de luare a deciziilor

Standardele etice care sunt asteptate din partea membrilor

Evaluare mediului extern si intern al organizatiei pentru a identifica punctele tari si punctele slabe, oportunitatile si pericolele

In general factorii externi nu sunt sub controlul organizatiei, in timp ce factorii interni sunt controlati de catre organizatie

Oportunitatile si amenintarile pot fi identificate prin monitorizarea diverselor forte ale mediului extern, politice, economice, sociale, tehnologice si educationale(analiza PEST)

Punctele tari si punctele slabe pot fi identificate prin monitorizarea:

resurselor(intrarilor)

strategiei prezente(procesului)

si performantei (iesirilor)

Identificarea problemelor strategice puse organizatiei:

Scopuri-CE?

Mijloace-CUM?

Filozofii-DE CE ?

Localizari in spatiu-UNDE ?

Localizari in timp-CAND?

Persoane favorizate sau defavorizate de diversele metode de a rezolva problema-CINE ?

Formularea strategiilor de rezolvare a acestor probleme:

in 5 pasi

a)      identificarea alternativalor practice de rezolvare a problemelor strategice identificate;

b)      enumerarea barierelor ce exista in realizarea alternativelor;

c)      propunerea de modalitati practice de depasire a barierelor identificate;

d)     identificarea actiovitatilor necesare in urmatorii 2-3 ani pentru implementarea modalitatilor;

e)      scrierea unui plan detailat de implementare pentru urmatoarele 6-9 luni.

Adoptarea planului sau planurilor strategice

Este folosita mai ales in organizatiile mari

Dezvoltarea unui proces de implementare eficient

Presupune stabilirea unui plan de actiuni:

Rolul si responsabilitatile managerilor executivi, al echipelor organizationale, al indivizilor

Obiective specifice, rezultate asteptate si termene

Pasii necesari si detaliile relevante

Planificarea in timp

Necesarul de resurse si resursele de obtinere a acestora

Procesul de comunicare

Proceduri de monitorizare, evaluare si corectie

Re-Evaluarea strategiilor si a procesului de planificare strategica:

Intregul proces de planificare strategica trebuie examinat pentru a identifica dificultatile intalnite si pentru a sugera modalitati de imbunatatire pentru noul proces de planificare

Dupa Institut of Cultural Affaire(Spencer, 1989).D.T.

PROIECTUL  'BINE FACUT' trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

CONDITIILE STRATEGICE :

Adecvarea - sa fie potrivit atingerii scopurilor si obiectivelor stabilite.

Realizabilitatea sau fezabilitatea - caracterul realist: un proiect ambitios, impresionant dar irealizabil este mai mult decat inutil, este periculos intrucat consuma inutil resurse.

Economicitatea - derivata din realizabilitate - consumul optim de resurse.

Simplitatea si precizia - sa cuprinda acele obiective si sa aloce acele  resurse necesare si suficiente realizarii intentiilor.

Sistematizarea, lizibilitatea si claritatea - in concepere si redactare.

Operationalitatea - aplicare usoara.

Unitatea si consistenta - sa nu contina contradictii conceptuale, principiale sau actionale.

Continuitatea - fiecare actiune sa le pregateasca pe cele ulterioare.

Flexibilitatea - adaptabilitatea la situatii noi si alocarea unor resurse pentru situatii neprevazute.

Incadrarea optima in timp - precizarea orizontului temporal al fiecarei actiuni sau complex de actiuni. Orizontul de timp trebuie sa fie adaptat nivelului proiectului sau planului (strategic, tactic respectiv operational).

Viabilitatea si repetabilitatea

CERINTELE TACTICE, trebuioe respectate in functie de context, de proiectele si programele” bine facute”

Consultarea expertizei in domeniu

Respectarea cadrului normativ

Luarea in considerare, in procesul decizional, a mai multor cursuri alternative de actiune.

Explorarea impactului proiectului sau planului asupra misiunii si prioritatilor organizatiei.

Stabilirea programelor si actiunilor concrete

Identificarea posibilitatilor de dezvoltare profesionala si personala pentru persoanele si grupurile implicate.

Selectarea, in masura posibilitatilor, a solutiilor originale si creative

Stabilirea procedurilor concrete si a indicatorilor de performanta

(Dupa Serban Iosifescu)

INDRUMATOR PENTRU ELABORAREA UNUI PROIECT

1 STRUCTURA

q       Motivatie/problema

q       Scop

q       Obiective (indicatori)

q       Descriere(perioada,loc de desfasurare, organizator-coorganizator, finantator-cofinantator, categorii de participanti, grup tinta, parteneri)

q       Evaluare

q       Buget

2.ELABORARE

MOTIVATIE

Identifica,enunta si justifica problema abordata de proiect

Autorul va argumenta modul in care proiectul sau raspunde unor nevoi exprimate de grupul tinta identificat, utilizand date concrete, usor verificabile(date statistice, studii si cercetari)SCOP

Scopul reprezinta o stare dorita care trebuie maximizata sau un efect dorit care trebuie minimizat.scopul trebuie sa fie generic, concis si realist.

OBIECTIVE

Obiectiv=rezultatul concret, intermediar, masurabil, limitat in timp care trebuie obtinut si care marcheaza un progres in atingerea scopului.

INDICATORII sunt “ cifrele care masoara faptele” si se clasifica in:

Indicatori fizici-exprima cantitatea de bunuri si/sau servicii estimate a se realiza prin implementarea proiectului. Ei trebuie sa fie direct legati de proiect si sa ofere informatii exacte pe intreaga perioada a proiectului

Indicatori de rezultate- masoara eficienta unui proiect si sunt legati de obiectivul pe care il masoara. Trebuie sa existe cel putin un indicator de rezultat pentru fiecare obiectiv.

Indicatori de eficienta-cuantifica costul unitar sau productivtatea prognozata in obtinerea rezultatului estimat. Se exprima sub forma de cost mediu unitar, unitati de timp si trebuie sa reflecte progresele privind performantele obtinute.

Indicatorii se vor masura la inceputul si dupa derularea proiectului, in vederea evaluarii performantelor.

ACTIVITATI

Acest capitol cuprinde:

Enunt

Descriere/planificare

Specificarea responsabilului activitatii respective

GRUP TINTA

Beneficiari directi-segmentul de grup tinta care participa la activitatile proiectului

Beneficiari indirecti-segmentul din grupul tinta care beneficiaza de rezultatele/efectele proiectului

PARTENERI: Guvernamentali/neguvernamentali

Interni/internationali

EVALUARE(mijloace, instrumente, tehnici)

Monitorizarea este procesul de colectare sistematica si de analiza a informatiilor cu privire la activitatile proiectului. Metode de colectare a datelor: statistici, jurnale, observatii, interviuri, chestionare.

Evaluarea reprezinta emiterea de judecati privind progresul inregistrat in atingerea obiectivelor proiectului si necesita monitorizarea datelor pe toata perioada derularii sale.

BUGET

Buget: venituri si cheltuieli necesare pentru realizarea proiectului(tipuri de cheltuieli si surse de finantare).Se vor face precizari privind necesitatea angajarii cheltuielilor, pentru fiecare tip de cheltuiala.

RESURSE ATRASE

Financiare: cofinantari. Orice cofinantare trebuie trecuta in buget; ajuta la obtinerea de fonduri MTS, datorita plusului de credibilitate adus.

Umane :autoritati, terti

RISCURI

Dificultati preconizate in realizarea obiectivelor/atingerii scopului

PREVENIREA RISCULUI

Masuri de prevenire a unui posibil esec

URMARI/EFECTE ULTERIOARE

Finalitate/continuitate

Ofera o imagine de ansamblu asupra continuarii proiectului, respectiv asupra efctului de multiplicare a rezultatului si/sau cum va continua proiectul dupa terminarea acestei finantari

PLANUL OPERATIONAL

Este mijlocul prin care vor fi atinse tintele strategice respectand optiunile strategice-intr-o perioada de timp- pana la un an-

*Programarea planurilor operationale se realizeaza pe etape scurte, necesitand detalierea lor metodologica.

*Fiecare tinta stabilita in proiectul scolii va fi operationalizata in asa fel incat pentru fiecare sa fie stabilita programe si/sau activitati concrete, amanuntite.

Exemple: Programe educationale

pentru eficientizarea resurselor

pentru corelarea obiectivelor

pentru corelarea activitatilor scolare cu cele extrascolare

pentru reorganizarea si eficientizarea sistemului informational

pentru dezvoltarea retelelor de comunicare

pentru cunoasterea si integrarea educatiei nonformale/informale/formative

pentru tratarea diferentiata a elevilor

pentru dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational

pentru dezvoltarea creativitatii

pentru organizarea, realizarea cercetarii pedagogice . etc.

Programele (planurile) manageriale vor evidentia:

-moduri de combinare efectiva, situationala a ele,mentelor necesare:

obiective concrete/resurse necesare/ continuturi adecvate/ metode si procedee/ mijloace/ etape/ tump/ actiuni concrete ale agentilor implicati/moduri de verificare/ indicatori de evaluare/ moduri de comunicare etc.

Din punct de vedere managerial planurile operationale se pot privi ca “anexa” concreta a Proiectului de dezvoltare a scolii, intrucat detaileaza, ilustreaza sarcinile, ordinea lor logica, actiunile factorilor implicati, metodele si procedeele, mijloacele, relatiile de comunicare si afective, indrumarea, gestionarea timpului.

Modul de combinare, pozitionarea acestora depind de situatie, de obiective si de personalitatea managerului-proiectant.

MODEL SINTETIC AL FAZELOR PROIECTARII IN UNITATEA SCOLARA

IEVALUAREA INITIALA.DIAGNOZA.ACUMULAREA INFORMATIILOR PRIMARE:

incadrarea etapei in planul de perspectiva al educatiei;

analiza realizarii obiectivelor din etapa precedenta;

analiza actelor normative de actualitate, in tema;

starea sistemului unitatii la inceputul perioadei;

II – PROIECTAREA PERSPECTIVEI. PROGNOZA(1-4 ANI):

stabilirea obiectivelor generale;

stabilirea liniilor strategice de rezolvare;

stabilirea criteriilor de evaluare, pe obiective strategice,tactice si operationale; stabilirea performantelor asteptate;

III – PLANIFICAREA CALENDARISTICA

(perioade, etape, an, semestru/ex.Matricea GANTT):

Elaborarea planului dupa un model sintetic:

Obiective strategice

pe domenii functionale

Obiective tactice si operationale

Resurse

Activitati

Responsabilitati

Evaluare

Metode

Termene

IVPROGRAMAREA OPERATIONALA  PENTRU DOMENIILE FUNCTIONALE:

curriculum

resurse umane

resurse financiare si materiale

relatii comunitare

VPLANURI SPECIFICE PE COMPARTIMENTE , catedre, echipe, se redacteaza ca, componente a planului general; ele devin anexe ale programului managerial unitar.

VI – EVALUAREA REALIZARII OBIECTIVELOR:interpretarea datelor, conform criteriilor stabilite, utilizand metodele de masurare si apreciere manageriala(indicii, indicatori, indici-vezi TMM)

VII- ANEXE :

orare, organizarea inceputului si sfarsitului de an, organizarea examenelor,

organizarea vacantelor, graficul de asistente, programe de pregatire suplimentara pentru elevi,

( consultatii, bac,etc.), bugetul de timp al directorului, alte documente suport.

CHESTIONAR DE EVALUARE A PROIECTULUI- FISA 1

TEMA PROIECTULUI:

SCOALA SI AUTOR:

1.In ce stadiu se afla implementarea proiectului?

neabordat inceput jumatate spre sfarsit finalizat

------------ ------------- ----- ----- ------ ------------

2.Cat de bine s-a implementat proiectul?


Slab, nu s-au obtinut rezultatele scontate


Mediu , s-au obtinut rezultatele prevazute in proiect la o parte din obiective(50%)

Bine, s-au obtinut rezultatele asteptate la majoritatea obiectivelor(75%)

Foarte bine, s-au finalizat toate obiectivele propuse la performantele asteptate.

3.Cum s-ar fi putut obtine rezultate mai bune?( folosirea resurselor-timp, bani, etc.)

Comentarii:

4.Ce obstacole au aparut in realizarea proiectului?

Comentarii:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----

5.Ce s-a incercat pentru invingerea obstacolelor?

Comentarii:-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----

6. Ce activitati ar fi trebuit schimbate/adaugate in plan?

Comentarii-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----------

(Indicati procentul, cat anume din proiect a fost realizat, cum a fost planificat)

7. In ce masura problema ce trebuia rezolvata prin proiect a fost diminuata/solutionata?

de loc in mica masura in mare masura complect

----- ----- --------- ----- ----- ---------- ----- ----- -----

8.Este autorul miltumit de realizarea proiectului sau?

nemultumit mai putin multumit multumit foarte multumit

----- ----- ------------- ----------- ----- ----- ---------

9. Alte comentarii-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate