Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL - TEST


MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL - TEST


AN DE STUDIU: II SEM I

DISCIPLINA: MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Subiecte examen

1.Care sunt principalele registre de contabilitate generala obligatorii ?a.

registrul numerelor de inventar

b.

registrul stocurilor

c.

registrul de inventar

d.

registrul de casa

ANS: C

2. Ce presupune un management financiar eficient ?

a.

resurse utilizate pentru realizarea programelor

b.

dirijarea cheltuielilor in concordanta cu regulamentele specifice;

c.

cheltuieli efectuate conform bugetului de venituri si cheltuieli;

d.

decizii ferme pe linia aprobarii cheltuielilor

ANS: B

Care sunt cele mai utilizate forme de evidenta economica ?

a.

evidenta contabila, statistica si tehnic operativa

b.

evidenta mijloacelor fixe

c.

evidenta veniturilor si cheltuielilor

d.

evidenta financiar contabila

ANS: A

4.Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca documentele justificative ?

a.

legalitatea operatiilor economice si financiare consemnate

b.

realitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente

c.

exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor

ANS: C

5. Ce trebuie sa cuprinda situatiile complete ?

a.

rapoartele directorilor;

b.

discutiile si analizele conducerii;

c.

bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu,politicii contabile si note explicative

d.

normele privind consolidarea conturilor;

ANS: C

6. Precizati daca discutiile si analizele conducerii sunt incluse in situatiile financiare.

Raspuns: NU

SAU

6.In situatiile financiare nu se includ;

a.

bilantul

b.

contul de profit si pierderi;

c.

situatia modificarii capitalului propriu;

d.

discutiile si analizele conducerii;

ANS: D

7.Precizati daca caracteristica calitativa credibilitatea caracterizeaza o informatie contabila.

Raspuns :ADEVARAT

SAU

7.Care din urmatoarele caracteristici calitative caracterizeaza o informatie contabila_

a.

credibilitatea;

b.

oportunitatea;

c.

echilibrul dintre caracteristicile calitative;

d.

prezentarea fidela.

ANS: A

8. Ce presupune credibilitatea informatiilor ?

a.

ca informatiile contabile sa aiba capacitatea de a fi utile beneficiarilor;

b.

ca informatiile sa fie intelese cu usurinta de utilizatori;

c.

ca informatia contabila sa nu contina erori semnificative;

d.

ca informatiile sa poata fi usor comparate de utilizatori.

ANS: C

9. Cate tipuri de societati comerciale exista(conform legii 31/1990 republicata) ?

a.

b.

c.

d.

ANS: B

10.Care este limita criteriului de marime "cifra de afaceri neta" pentru persoanele juridice ?

a.

5.000.000 euro

b.

7.300.000 euro

c.

6.000.000 euro

d.

7.400.000 euro

ANS: B

11. Care este limita criteriului de marime "numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar ", pentru persoanele juridice ?

a.

49;

b.

52;

c.

50;

d.

ANS: C

12. La ce punct trebuie prezentate in bilant drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte drepturi similare ?

a.

stocuri;

b.

creante;

c.

investitii pe termen scurt;

d.

" terenuri si constructii ";

ANS: D

13.In conformitate cu ce principii se evalueaza elementele prezentate in situatiile financiare anuale

a.

principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente;

b.

principiile finantelor publice;

c.

principiile dreptului comun;

d.

principiile dreptului international;

ANS: A

14. Cum se numeste documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat ?

a.

Registrul -jurnal;

b.

Cartea mare;

c.

Registrele de contabilitate;

d.

Registrul inventar;

ANS: B

15. Pentru cat timp se pastreaza si se predau la arhivele statului in caz de incetare a activitatii societatilor statele de plata?

a.

10 ani;

b.

20 ani;

c.

50 ani;

d.

40 ani;

ANS: C

16. Pe ce perioada se amortizeaza fondul comercial ?

a.

maximum 3 ani;

b.

maximum 4 ani;

c.

maximum 7 ani;

d.

maximum 5 ani;

ANS: D

17. La ce valoare se evalueaza imobilizarile financiare recunoscute ca activ ?

a.

costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora;

b.

valoarea de intrare;

c.

valoarea de iesire;

d.

pretul de inventar;

ANS: A

18. La ce punct se inscriu in bilantul contabil cheltuielile de dezvoltare ?

a.

imobilizari corporale;

b.

imobilizari financiare;

c.

imobilizari necorporale;

d.

stocuri;

ANS: C

19. Care sunt documentele specifice contabilitatii generale ?

a.

chitanta

b.

bonul de primire

c.

declaratia de inventar

d.

registrul de casa

e.

nota de contabilitate

ANS: E

20. Care sunt documentele tipizate specifice inregistrarii in contabilitate a salariilor?

a.

dispozitiile de livrare

b.

listele de avans chenzinal

c.

facturile

d.

documentele cumulative

e.

registrul privind evidenta mijloacelor fixe;

ANS: B

21. Documentele justificative trebuie sa indeplineasca anumite conditii de continut sau de fond. Care sunt acelea ?

a.

autenticitatea documentelor

b.

exactitatea intocmirii si valabilitatii documentelor

c.

realitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente

d.

efectuarea corecta a calculelor;

ANS: C

22. Ce cuprinde Nomenclatorul Formularelor Tipizate Comune privind activitatea

financiara si contabila stabilit prin regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii ?

a.

mijloace fixe, materiale, mijloace banesti si decontari, salarii, contabilitatea generala, alte activitati;

b.

active fixe, active circulante, imobilizari;

c.

venituri, cheltuieli, rezultate financiare;

d.

stocuri si produse finite

ANS: A

23.Precizati daca situatile financiare trebuie trebuie intocmite respectand prevederile legii contabilitatii nr.82/1991.

Raspuns: Da

SAU

23.Situatiile financiare trebuie intocmite respectand urmatoarele:

a.

prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991;

b.

deciziile Consiliului de Administratie;

c.

hotararile organelor de conducere colectiva;

d.

prevederile legii 31/1990 privind infiintarea societatilor comerciale;

ANS: A

24. Ce conditii trebuie sa respecte informatiile furnizate de situatiile financiare ?

a.

sa fie relevante si credibile;

b.

sa fie reale;

c.

sa poarte semnatura sefului compartimentului de contabilitate;

d.

sa fie actuale

ANS: A

25. Ce presupune comparabilitatea informatiilor ?

a.

informatiile contabile sa aiba capacitatea de a fi utile beneficiarilor;

b.

informatiile sa fie intelese cu usurinta de utilizatori;

c.

informatia contabila sa nu contina erori semnificative;

d.

necesitatea ca utilizatorii sa poata compara informatiile:

ANS: D

26. Ce trebuie sa ofere Auditul situatiilor financiare ?

a.

o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului;

b.

o imagine fidela clara si completa a mijloacelor fixe;

c.

o imagine fidela clara si fidela a activelor circulante;

d.

o imagine fidela clara si fidela a investitiilor.

ANS: A

27. Care sunt plafoanele minime ale capitalului social prevazuta de legea 31/1990

republicata pentru societatile cu raspundere limitata ?

a.

10 milioane lei;

b.

15 milioane lei;

c.

5 milioane lei;

d.

2 milioane lei;

ANS: D

28. Prin ce OMFP au fost aprobate Reglementarile contabile conforme cu directivele europene ?

a.

OMFP nr. 1752/2005

b.

OMFP nr. 300/2006

c.

OMFP nr. 1628/2005

d.

OMFP nr. 125/2004

ANS: A

29. Precizati daca situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directive a -IV- a a CEE.

Raspuns: DA

SAU

29.Potrivit legii contabilitatii situatiile financiare anuale trebuie insotite de:

a.

raportul explicativ;

b.

dare de seama;

c.

note explicative;

d.

declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directive a -IV- a a CEE.

ANS: D

30. In ce situatie persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale

simplificate vor inlocui situatii financiare anuale complete ?

a.

numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele cele 3 criterii de marime;

b.

numai daca in trei exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime;

c.

numai daca a obtinut rezultate financiare de exceptie;

d.

numai daca rata profitului este mai mare de 30%;

ANS: A

31. Pe baza carui cost se evalueaza, in general, elementele prevazute in situatiile financiare anuale?

a.

pretului de productie;

b.

costului de achizitie sau al costului de productie;

c.

pretului de vanzare;

d.

costului marginal;

ANS: B

32. Ce se intelege prin valoarea contabila neta ?

a.

valoarea de iesire, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere;

b.

valoarea de inventar, plus minus intrarile, respectiv iesirile;

c.

valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustabile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate;

d.

valoarea de iesire, la care se adauga amortizarea;

ANS: C

33. Ce societati au dreptul de a emite actiuni ?

a.

societatile in nume colectiv;

b.

societatile in comandita simpla;

c.

societatile cu raspundere limitata;

d.societatile pe actiuni si societatile in comandita pe actiuni;

ANS: D

34. Cat din garantia stabilita pentru administratori sunt obligati sa depuna cenzori inainte de incepere a mandatului ?

a.

a treia parte;

b.

a patra parte;

c.

jumatate;

d.

a cincia parte;

ANS: A

35. Precizati ce cupride categoria activelor circulante?

a.

cheltuieli in avans;

b.

stocurile;

c.

provizioanele;

d.

imobilizarile financiare;

ANS: B

36. Precizati daca o datorie exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului este pe termen scurt.

Raspuns: DA

SAU

36.O datorie exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului este:

a.

pe termen lung;

b.

pe termen mediu;

c.

pe termen scurt;

d.

pe termen nedeterminat;

ANS: C

37. Ce presupune un management financiar eficient ?

a.

asumarea de drepturi si obligatii;

b.

declinarea competentelor catre compartimentele operative;

c.

dirijarea cheltuielilor in concordanta cu regulamentele specifice;

d.

un cadru legislativ bine pus la punct.

ANS: B

38. Cum poate fi clasificata responsabilitatea managerilor in raport cu munca desfasurata ?

a.

interna si externa;

b.

in plan orizontal si in plan vertical;

c.

de la verigile inferioare catre verigile superioare;

d.

in functie de competentele acordate de catre organele de conducere colectiva.

ANS: A

39. Ce conditii trebuie sa indeplineasca administratorul pentru a detine aceasta calitate ?

a.

onorabilitate

b.

sinceritate

c.

fidelitate

d.

buna credinta

ANS: A

40. Legea 31/1990 (republicata) art.172-181 reglementeaza obligativitatea societatilor comerciale pe actiuni ca pe langa evidentele prevazute de lege trebuie sa tina si register contabile. Care sunt acelea ?

a.

un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale

b.

registru jurnal

c.

registru de casa

d.

registru stocurilor

ANS: A

41. Precizati daca managementul financiar-contabil are ca principal obiectiv asigurarea conditiilor necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale.

Raspuns:DA

SAU

41.Managementul financiar-contabil are ca principal obiectiv asigurarea conditiilor necesare pentru:

a.

elaborarea politicii de creditare a firmei;

b.

organizarea platilor fara numerar;

c.

intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;

d.

elaborarea strategiei de marketing;

ANS: C

42. La ce serveste Registrul jurnal ?

a.

document contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor patrimoniului;

b.

document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a miscarii patrimoniului unitatii;

c.

document de evidenta a acordarii si rambursarii creditelor .

ANS: B

43. Cum poate fi definita pozitia financiara a intreprinderii ?

a.

capacitatea intreprinderii de a oferi informatii privind performantele intreprinderii;

b.

capacitatea intreprinderii de a se adapta la schimbarile mediului si este influentata in bilant, cu ajutorul resurselor economice controlate (activele) structurii de finantare (datorii si capitalului propriu), precum si cu ajutorul unor indicatori economico-financiari importanti, precum lichiditate si solvabilitate;

c.

capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile privind activitatile de finantare si investitii;

d.

capacitatea intreprinderii de a oferi informatii utile managerului;

ANS: B

44. La ce se refera lichiditatea ?

a.

la capacitatea unitatii de a face fata obligatiilor sale banesti;

b.

la capacitatea unitatii de a-si onora platile la termenele scadente;

c.

la proprietatea elementelor patrimoniale ale unitatii de a se transforma in bani;

d.

capacitatea intreprinderii de a degaja fluxuri viitoare de numerar.

ANS: C

45. Ce va trebui sa examineze auditorul, in baza obiectivelor sale de audit ?

a.

toate cheltuielile au fost incluse in situatiile financiare;

b.

toate veniturile au fost incluse in situatiile financiare;

c.

toate provizioanele au fost incluse in situatiile financiare;

d.

toate imobilizarile corporale si necorporale au fost cuprinse in situatiile financiare;

ANS: B

46. Precizati daca societatile familiale sunt reglementate de legea 31/1990 (republicata).

Raspuns:NU

SAU

46.Care din urmatoarele forme de societate comerciala, cu personalitate juridica, nu sunt reglementate de legea 31/1990 (republicata);

a.

societati in comandita pe actiuni;

b.

societati cu raspundere limitata si societati pe actiuni;

c.

societati in comandita simpla;

d.

societati familiale.

ANS: D

47. Care sunt criteriile de marime, in functie de care persoanele juridice intocmesc

situatiile financiare anuale ?

a.

profitul brut; profitul net; rata rentabilitatii;

b.

total active; cifra de afaceri neta; numarul mediu de salariati;

c.

rata profitului; volumul de investitii; lichiditate;

d.

total pasive ; cifra de afaceri bruta; rentabilitatea.

ANS: B

48. Precizati daca situatiile financiare anuale cuprind bugetul de venituri si cheltuieli.

Raspuns:NU

SAU

48.Situatiile financiare anuale nu cuprind:

a.

bilantul;

b.

contul de profit si pierderi;

c.

bugetul de venituri si cheltuieli;

d.

situatia fluxurilor de trezorerie

ANS: C

49. Precizati daca situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directive a VII-a a C.E.E..

Raspuns: DA

SAU

49.Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu:

a.

directive a III-a a C.E.E.;

b.

directive a VII-a a C.E.E.;

c.

directive a IX-a a C.E.E.;

d.

directive a IV-a a C.E.E.;

ANS: B

50. Pentru ce entitati se aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a -IV- a a CEE ?

a.

institutelor regionale de cercetare - dezvoltare;

b.

consiliile populare judetene;

c.

societatiilor comerciale;

d.

institutiilor de arta si cultura;

ANS: C

51. La ce valoare se evalueaza si se scad din gestiune bunurile la data iesirii din entitate sau la darea in consum ?

a.

valoarea lor de inventar;

b.

valoarea lor de iesire;

c.

valoarea lor de vanzare;

d.

valoarea lor de intrare;

ANS: D

52. Care poate fi cea mai mica valoare nominala a unei actiuni ?

a.

0,1 RON;

b.

0,8 RON;

c.

1,0 RON;

d.

10,0 RON;

ANS: A

53. Precizati de ce actiune contabila este precedata, obligatoriu, intocmirea situatiilor financiare anuale ?

a.

analiza economico-financiara a unitatii;

b.

inventarierea patrimoniului;

c.

controlul organelor statului;

d.

controlul garzii financiare;

ANS: B

54. De catre cine se face verificarea gestiunii la societatile in nume colectiv si in comandita simpla ?

a.

cenzori;

b.

contabili autorizati;

c.

asociati;

d.

experti contabili;

ANS: C

55. Ce este un provizion ?

a.

o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta;

b.

o creanta pe termen scurt;

c.

o sursa de refinantare;

d.

o datorie cu exigibilitate sau valoare certa;

ANS: A

56. Unde se regasesc informatiile suplimentare care nu sunt prezentate in situatiile financiare ?

a.

in raportul de gestiune;

b.

in notele explicative;

c.

in rapoartele cenzorilor;

d.

in concluziile expertilor contabili;

ANS: B

57. Precizati daca bonul de consum face parte din documentele primare (singulare).

Raspuns: DA

SAU

57.Care din urmatoarele documente fac parte din documentele primare (singulare)

a.

centralizatorul bonurilor de casare;

b.

recapitulatia marfurilor intrate;

c.

recapitulatia marfurilor iesite;

d.

bonul de consum.

ANS: D

58. Cum se clasifica documentele dupa numarul operatiilor consemnate ?

a.

originale, copii si duplicate;

b.

interne si externe;

c.

primare si centralizatoare;

d.

cu regim special si fara regim special

ANS: C

59. Precizati daca in cadrul societatilor comerciale, aplicarea in practica a managementului financiar contabil vizeaza asigurarea conditiilor actului decizional cel mai bun, pentru aceasta fiind necesare fixarea unor limite maxime de profit si rata a profitului.

Raspuns: DA

SAU

59.In cadrul societatilor comerciale, aplicarea in practica a managementului financiar contabil vireaza asigurarea conditiilor actului decizional cel mai bun, pentru aceasta fiind necesare:

a.

fixarea unor limite maxime de profit si rata a profitului

b.

analiza matematica

c.

analiza optima a fluxului informational

d.

nerespectarea prevederilor statutar-organizatorice

ANS: A

60. Care sunt formularele tipizate specifice inregistrarii in contabilitate pentru mijloacele fixe?

a.

bonul de consum;

b.

statul de salarii;

c.

chitanta;

d.

registrul numerelor de inventar;

e.

nota de contabilitate;

ANS: D

61. La ce serveste Cartea mare ?

a.

intocmirea balantei de verificare;

b.

proba in litigiu

c.

document contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor patrimoniului;

d.

document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor pe baza actelor justificative

ANS: A

62. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca societatea de expertiza contabila ?

a.

sa aiba obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil

b.

sa aiba obiect de activitate exercitarea profesiei de audit financiar;

c.

sa desfasoare activitate pe raza mai multor judete;

d.

sa respecte legislatia economica si contabila din tara noastra.

ANS: A

63. La ce se refera solvabilitatea intreprinderii ?

a.

capacitatea intreprinderii de a degaja fluxuri viitoare de numerar;

b.

capacitatea unitatii de a face fata obligatiilor sale banesti, de a-si onora platile la termenele scadente;

c.

la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani;

d.

la capacitatea unitatii de a produce venituri;

ANS: B

64. Intre ce limite este cuprinsa valoarea minima admisa pentru solvabilitatea generala ?

a.

b.

c.

d.

ANS: C

65. Cum se clasifica societatile comerciale cu personalitate juridica dupa natura lor ?

a.

societate cu parti de interes, societati cu parti sociale, societati pe actiuni;

b.

societate cu minimum unu si maxim 50 asociati; societati cu minim 2 si maxim nelimitat de angajati;

c.

societati comerciale de persoane; societati comerciale de capital; societati comerciale cu elemente comune de personal si de capital;d.

societati cu capital romanesc si societati cu capital strain sau mixt.

ANS : C

66. Cum se clasifica societatile comerciale dupa structura capitalului social ?

a.

societati cu parti de interes; societati cu parti sociale; societati cu actiuni;

b.

societati cu capital romanesc si societati cu capital strain sau mixt.

c.

societati comerciale de persoane; societati comerciale de capital; societati comerciale cu elemente comune de personal si de capital;

d.

societate cu minimum unu si maxim 50 asociati; societati cu minim 2 si maxim nelimitat de angajati;

ANS: A

67. Ce cuprind situatiile financiare anuale simplificate ?

a.

bilant prescurtat; cont de profit si pierderi;note explicative;

b.

balanta de verificare; situatia imobilizarilor; situatia capitalurilor;

c.

situatia capitalului fix; situatia capitalului circulant,; situatia dobanzilor;

d.

situatia creditelor; situatia dobanzilor; balanta de verificare;

ANS: A

68. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale simplificate ?

a.

cele care depasesc limitele a doua din criteriile de marime;

b.

cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime;

c.

cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime;

d.

cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime;

ANS: B

69. Precizati daca societatile cu raspundere limitata fac parte din cadrul societatilor comerciale.

Raspuns:DA

SAU

69.Societatile cu raspundere limitata fac parte din:

a.

societatile / companiile nationale;

b.

regiile autonome;

c.

institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

d.

societatile comerciale;

ANS: D

70. La ce punct sunt incluse in bilant cheltuielile de constituire ?

a.

imobilizari necorporale;

b.

imobilizari financiare;

c.

imobilizari corporale

d.

active circulante;

ANS: A

71. Care este capitalul social minim al societatii cu raspundere limitata ?

a.

300 RON;

b.

200 RON;

c.

500 RON;

d.

1000 RON;

ANS: B

72. Care este capitalul social minim al societatii pe actiuni ?

a.

5000 RON;

b.

4000 RON;

c.

2500 RON;

d.

3000 RON;

ANS: C

73. Cum se poate tine registrul actionarilor si registrul obligatiunilor?

a.

numai in sistem computerizat;

b.

numai manual;

c.

utilizand tehnicile moderne de evidenta;

d.

manual sau in sistem computerizat;

ANS: D

74. Cum se numeste hartia de valoare care reprezinta o valoare fixa dinainte stabilita, din capitolul unei societati pe actiuni, care exprima dreptul celui ce o detine asupra unei parti din valoarea respectivei societati comerciale?

a.

actiune;

b.

obligatiune;

c.

bonuri de tezaur;

d.

certificat de credit;

ANS: A

75. Care este numarul minim de cenzori la societatea pe actiuni?

a.

b.

c.

d.

ANS: C

76. Cum se clasifica documentele dupa locul de intocmire ?

a.

documente de dispozitie si documente de executie

b.

documente interne si documente externe;

c.

documente primare si documente centralizatoare;

d.

documente cu regim special si documente fara regim special;

ANS: B

77. Definiti registrele de contabilitate.

a.

documente contabile obligatorii;

b.

documente contabile facultative;

c.

documente tehnico - operative;

d.

documente statistice

ANS: A

78. Ce societati nu au dreptul de a emite titluri de valoare ?

a.

societatile pe actiuni;

b.

societatile in nume colectiv;

c.

societatile in comandita pe actiuni

d.

societatile cu raspundere limitata

ANS: B

79. Cum se clasifica societatile comerciale dupa structura capitalului social ?

a.

Societati cu capital romanesc

b.

Societatile cu capital strain

c.

Societatile cu participare de interes

d.

Societati de persoane

ANS: C

80. Cui ii revine raspunderea pentru tinerea contabilitatii in conformitate cu normele legale ?

a.

Ministerului Finantelor Publice;

b.

persoanelor juridice autorizate - societati comerciale de expertiza contabila sau persoanelor fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, in cazul in care contabilitatea se organizeaza si se tine de catre acestia;

c.

organele de conducere colectiva ale firmei;

d.

managerul firmei;

ANS: B

81. Prezentati faptele care constituie contraventie in legatura cu organizarea si

conducerea contabilitatii de catre unitatile patrimoniale.

a.

nerespectarea regulamentelor emise de Ministerul Finantelor Publice;

b.

nerespectarea regulamentelor emise de Casa de Pensii;

c.

nerespectarea contractului de management;

d.

nerespectarea clauzelor contractuale;

ANS: A

82. Prezentati principiile contabile clasice.

a.

importantei

b.

prelevantei economicului asupra juridicului;

c.

evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv:

d.

permanentei metodelor.

ANS: D

83. Prezentati principiile contabile noi.

a.

continuitatii activitatii;

b.

importantei

c.

permanentei metodelor;

d.

prudentei;

ANS: B

84. Cum se clasifica societatile comerciale dupa provenienta capitalului social ?

a.

societati comerciale de persoane si societati comerciale de capital

b.

societati comerciale cu capital romanesc si societati cu capital strain si mixt.

c.

societate cu minimum unu si maxim 50 asociati; societati cu minim 2 si maxim nelimitat de angajati;

d.

societati cu parti de interese; societati cu parti sociale; societati cu actiuni.

ANS: B

85. Care societati comerciale pot emite titluri de valoare sub forma de parti sociale ?

a.

societati pe actiuni

b.

societati in comandita pe actiune;

c.

societati in nume colectiv;

d.

societati cu raspundere limitata

ANS: D

86. Care din persoanele juridice intocmesc situatii financiare anuale complete?

a.

cele care nu depasesc limitele a doua din criteriile de marime;

b.

cele care nu depasesc limitele a trei din criteriile de marime;

c.

cele care la data bilantului depasesc limitele a doua din criteriile de marime;

d.

cele care la data bilantului depasesc limitele a unuia din criteriile de marime;

ANS: C

87. Care este limita criteriului de marime "total active" pentru persoanele juridice ?

a.

1.000.000 euro;

b.

2.000.000 euro;

c.

3.000.000 euro;

d.

3.650.000 euro;

ANS: D

88. La ce punct sunt in bilant terenurile si constructiile ?

a.

active circulante;

b.

imobilizari corporale;

c.

imobilizari necorporale;

d.

imobilizari financiare.

ANS: B

89. Ce cuprinde categoria "Active circulante" din bilant ?

a.

imobilizari;

b.

cheltuieli in avans;

c.

stocuri, creante, investitii pe termen scurt; casa si conturile la banci;

d.

provizioane;

ANS: C

90. Cum se numeste documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza zilnic in mod cronologic, operatie cu operatie, fara spatii libere, toate modificarile patrimoniului unitatii ?

a.

Registrul- inventar;

b.

Cartea mare;

c.

Registrele de contabilitate;

d.

Registrul jurnal;

ANS: D

91. Cum se numeste documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, grupat toate elementele patrimoniale inventariate de unitate, potrivit reglementarile legale ?

a.

Registrul -inventar;

b.

Registrul jurnal;

c.

Cartea mare;

d.

Registrele de contabilitate;

ANS: A

92. Care este legea cea mai importanta care reglementeaza societatile comerciale ?

a.

legea nr. 50/1992;

b.

legea nr. 31/1990 republicata;

c.

legea nr. 82/1991;

d.

legea nr. 136/1996;

ANS: B

93. Precizati la ce punct se inscrie in bilantul contabil fondul comercial ?

a.

imobilizari corporale;

b.

imobilizari financiare;

c.

imobilizari necorporale;

d.

creante;

ANS: C

94. Care dintre principiile contabile se incadreaza in categoria "principii contabile generale"?

a.

principiul intangibilitatii;

b.

principiul bunei credinte;

c.

principiul compensarii;

d.

principiul dependentei exercitiului;

ANS: A

95. La ce serveste registrul Cartea Mare ?

a.

document de inregistrare a platilor si incasarilor;

b.

la stabilirea rulajelor lunare si soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare - pe jurnale -;

c.

document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii patrimoniului unitatii;

d.

document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic.

ANS: B

96. Precizati cum se tin principalele forme inregistrate in contabilitate a operatiilor

economice si financiare in cazul unitatilor care conduc contabilitatea in partida dubla.

a.

in partida simpla si partida dubla;

b.

pe jurnale maestru sah si forma combinata - maestru sah cu jurnale - ;

c.

pe registre si pe jurnale

d.

Cartea Mare si Balanta de verificare

ANS: B

97. Precizati care sunt utilizatorii intreprinderii, considerati finantatori.

a) investitorii actuali si potentiali;

b) clientii;

c) creditorii bursieri si bancari;

d) partenerii sociali;

e) protectia consumatorului;

f) furnizorii;

g) locatorul;

h) statul.

a.

a+ b +c +g + h

b.

a+ c +f+ g + h

c.

a+ c+ d + g+ h

ANS: B

98. Care este interesul statului in calitate de finantator ?

a.

nivelul investitiilor realizate

b.

volumul subventiilor acordate

c.

nivelul impozitelor si taxelor pe care le vireaza entitatea

ANS: B

99. Precizati daca situatia modificarii capitalurilor proprii are ca obiectiv modificarea pozitiei financiare.

Raspuns: DA

SAU

99.Care din situatiile financiare prezentate mai jos are ca obiectiv modificarea pozitiei financiare:

a.

bilantul contabil

b.

situatia fluxurilor de trezorerie

c.

contul de profit si pierderi

d.

situatia modificarii capitalurilor proprii

ANS: D

100. Care dintre situatiile financiare descrie variatiile in averea proprietarilor ?

a.

bilantul contabil

b.

situatia fluxurilor de trezorerie

c.

contul de profit si pierderi

d.

situatia modificarii capitalurilor propriiANS: D

101. Care dintre situatiile financiare descrie performantele entitatii ?

a.

bilantul contabil

b.

situatia fluxurilor de trezorerie

c.

contul de profit si pierderi

d.

situatia modificarii capitalurilor proprii

ANS: C

102. De cine este influentata pozitia financiara ?

a.

evaluarea modificarilor potentiale de resurse economice, pe care le va putea controla in viitor

b.

de resursele economice,de structura de finantare si de lichiditatea si solvabilitatea sa

c.

de resursele economice, de performante, de lichiditatea si solvabilitatea sa

ANS: B

103. Ce vizeaza performantele entitatii economice ?

a)evaluarea modificarilor potentiale de resurse economice, pe care le va putea controla in viitor;

b)resursele economice, structura de finantare, lichiditatea si solvabilitatea sa;

c)formularea rationamentelor cu privire la eficienta utilizarii acestor resurse;

d) veniturile si cheltuielile necesare;

a.

a+ c

b.

a+ b

c.

a+ d

ANS: A

104. Ce denumirea mai poarta costul de inlocuire ?

a.

valoarea realizabila

b.

costul istoric

c.

costul curent;

d.

valoarea actualizata

ANS: C

105. Cum se mai numesc sursele de finantare pe termen lung ?

a.

pasive stabile

b.

capitaluri proprii

c.

capitaluri permanente

d.

active imobilizate

ANS: C

106. Cum se poate exprima fondul de rulment ?

a.

Capitalul propriu - Active imobilizate

b.

Total active- Active circulante

c.

Capital propriu- Active imobilizate

d.

Capital permanent- Active imobilizate

ANS: D

107. Cum se determina lichiditatea curenta ?

a.

Active circulante si datorii curente

b.

Active totale si datorii totale

c.

Active curente si datorii curente

d.

Active imobilizate si datorii curente

ANS: A

108. La ce serveste registrul Cartea Mare ?

a.

inregistrarea cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii

b.

inregistrarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv

c.

stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale"

ANS: C

109. La ce serveste registrul - jurnal ?

a.

inregistreaza rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv

b.

inregistreaza cronologic si sistematic a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii

c.

stabileste rulajele lunare si soldurile pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale"

ANS: B

110. La ce serveste registrul - inventar ?

a.

inregistreaza rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv

b.

inregistreaza cronologic si sistematic modificarile elementelor de activ si de pasiv ale unitatii

c.

verifica inregistrarile contabile efectuate

ANS: A

111. Ce formulare tipizate foloseste metoda operativ - contabila, metoda de conducere a contabilitatii analitice a valorilor materiale?

a.

Registrul stocurilor

b.

Balanta analitica a valorilor materiale

c.

Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta

ANS: A

112. Ce formulare tipizate foloseste metoda cantitativ - valorica, metoda de conducere a contabilitatii analitice a valorilor materiale?

a.

Lista de inventariere

b.

Balanta analitica a valorilor materiale

c.

Registrul stocurilor

ANS: B

113. Precizati care sunt utilizatorii interni ai informatiilor financiar contabile.

a.

actionarii

b.

managerii

c.

bancile

d.

Guvernul

ANS: B

114. Precizati care sunt utilizatorii externi ai informatiilor financiar contabile.

a.

managerii

b.

salariatii

c.

instantele de judecata

d.

analistii

e.

clientii

ANS: E

115. Precizati care sunt utilizatorii intermediari ai informatiilor financiar contabile.

a.

salariatii

b.

Guvernul

c.

autoritatile locale

d.

consultantii

ANS: D

116. Care din principiile contabile se incadreaza in principii contabile noi ?

Raspuns: Pragului de semnificatie;

117. Care sunt momentele evaluarii?

a.

evaluare la intrare, la iesire, la bilant

b.

evaluare la intrare, la iesire

c.

evaluare la intrare, la iesire, la bilant, la inventariere

d.

evaluarea la cumparare si la vanzare

ANS: C

118. Dupa momentul efectuarii controlului fata de momentul derularii actiunilor

controlate sunt cunoscute anumite tipuri de control in contabilitate. Care sunt acelea ?

a.

control intern

b.

control prin sondaj 

c.

control preventiv

ANS: C

119. Clasificate dupa sfera de cuprindere a actiunilor controlate se disting tipuri de control. Care ?

a.

control selectiv

b.

control tematic

c.

control complex

ANS: A

120. Managementul proceselor decizionale in contabilitate are o serie de functii. Care sunt acelea?

a.

previziune si control

b.

organizare, coordonare si antrenare

c.

previziune, organizare, coordonare, antrenare si control

ANS: C

121. Conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru

infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, ce numar de salariati au

microintreprinderile?

a.

intre 10 si 49 salariati

b.

intre 50 si 100 salariati

c.

pana la 9 salariati

ANS: C

122. Conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru

infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, ce numar de salariati au

intreprinderile mici ?

a.

intre 5 si 10 salariati

b.

pana la 9 salariati

c.

intre 10 si 49 salariati

ANS: C

123. Ce denumire poarta dobanda obligatiunii ?

a.

dividend

b.

cupon

c.

anuitate

d.

dobanda

ANS: B

124. Folosind urmatoarele notatii, Lc - lichiditate curenta; Ac - active curente;

Dc - datorii curente, care este formula de calcul a indicatorului de lichiditate generala?

a.

Lc = Ac x 100

Dc

b.

Lc = Ac

Dc

c.

Lc = Dc

Ac

ANS: B

125. Care sunt indicatorii de echilibru financiar calculati pe baza bilantului ?

a.

lichiditatea imediata

b.

rata autonomiei financiare

c.

fondul de rulment

ANS: B

126. Cum se obtine rata solvabilitatii generale?

a.

raportarea capitalurilor proprii la capitalurile permanente

b.

raportarea fondului de rulment la volumul stocurilor

c.

compararea sub forma de raport a activului total si a datoriilor curente

ANS: C

127. Cu ce denumire mai este sinomin capitalul financiar ?

a.

capitalul propriu al intreprinderii

b.

capitalul fizic al intreprinderii

c.

capacitatea de exploatare a intreprinderii

d.

capitalul strain al intreprinderii

e.

nu are sinonim

ANS: A

128. In ce se divide Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata ?

a.

actiuni

b.

parti sociale

c.

actiuni sau parti sociale conform actului de constituire

d.

actiuni si obligatiuni

ANS: B

129. Urmatoarea definitie de mai jos reprezinta una din bazele de evaluare. Care?

Costul de origine evaluat, masurat si inregistrat la intrarea activelor si crearea datoriilor.

a.

costul curent

b.

valoarea realizabila

c.

costul istoric

d.

valoarea actualizata

e.

nici una

ANS: C

130. Care este definitia valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale?

Raspuns: Raportul dintre valoarea capitalului social si numarul de titluri emise.

131. Care dintre valorile atribuite actiunilor se mai numeste si cotatia actiunilor?

Raspuns: Valoarea de piata ;

132. Cum se defineste valoarea de randament a titlurilor de proprietate?

Raspuns: Valoarea corespunzatoare profitului net pe o actiune care se poate capitaliza in cursul exercitiului financiar la o rata medie a dobanzii pe piata.

133. Cum se stabileste valoarea de piata a titlurilor de proprietate?

Raspuns: Prin negociere la Bursa de valori, pe baza raportului cerere-oferta.

134. De ce factori depinde pretul de piata al unei actiuni?

Raspuns: Marimea dividendelor asteptate de catre actionari, stabilitatea financiara a entitatii, situatia generala a pietei de capital, rata dobanzilor.

135. Ce se intelege prin valoare financiara a titlului?

Raspuns: Dividendul distribuit pe o actiune/rata medie a dobanzii pe piata.

136. Cum se determina valoarea matematica/ contabila a unui titlu?

Raspuns: Ca raport intre activul net contabil si numarul de titluri;

137. Care sunt functiile procesului de management ?

Raspuns: Functia de previziune,functia de organizare,functia de coordonare,functia de antrenare(si functia de control-evaluare;)

138. Ce reprezinta prognoza, etapa in procesul de manifestare a functiei de previziune a procesului de management ?

Raspuns: Evaluarea probabila efectuata pe baza stiintifica a evolutiei viitoare a componentelor cantitative si calitative ale unui domeniu de activitate, pentru o perioada delimitata de orizontul de timp ales ( cativa ani).

139. Ce reprezinta planificarea, etapa in procesul de manifestare a functiei de previziune a procesului de management ?

Raspuns: Defalcarea obiectelor continute in planul intreprinderii pe perioade scurte de timp (luna, decada, saptamana, zi) si in spatiu (compartimente de munca, persoane), precum si coordonarea activitatilor care concura la realizarea obiectivelor.

140. Definiti valoarea financiara.

Raspuns: Exprima echivalentul corespunzator capitalizarii dividendului anual pe o actiune la o rata medie a dobanzii pe piata.

141. Prezentati conditiile de forma ale documentelor justificative.

Raspuns: Efectuarea corecta a calculelor;

142. Prezentati conditiile de fond ale documentelor justificative.

Raspuns: Economicitatea operatiilor consemnate in documente,oportunitatea operatiilor economice consemnate in documente,realitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente.

143. La ce serveste bonul de miscare a mijloacelor fixe?

Raspuns: Document de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii:

144. La ce serveste procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/declasare a unor bunuri?

Raspuns: Document de decontare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe

145. La ce serveste procesul verbal de receptie?

Raspuns: Document de consemnare a stadiului in care se afla obiectul de investitii;

146. Definiti Registrul - inventar.

Raspuns: Un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale.

147. Definiti Cartea mare sah.

Raspuns: Tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregiatrare contabila ,,maestru-sah''.

148. Ce presupune relevanta informatiilor contabile ?

Raspuns: Capacitatea de a fi utile beneficiarilor in luarea deciziilor, oferind suportul necesar in evaluarea evenimentelor trecute, prezente si viitoare sau in corectarea evaluarilor precedente.

149. Ce presupune integralitatea informatiilor contabile?

Raspuns:  Ca informatia din situatiile financiare sa fie completa, in limite rezonabile ale pragului de semnificatie si ale costului obtinerii acelei informatii.

150. Ce metode se pot utiliza pentru prezentarea fluxurilor de trezorerie?

Raspuns: Metoda directa si metoda indirectaPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate