Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Statutul societatii comerciale cu raspundere limitata


Statutul societatii comerciale cu raspundere limitata


UNIVERSITATEA " SPIRU HARET ' BUCURESTI

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

PROFIL - CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNELUCRARE SINTEZA

PRACTICA DE SPECIALITATE

C U P R I N S

STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA

ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

DIAGRAMA DE RELATII A COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL CU CELELALTE COMPARTIMENTE ALE SOCIETATII

DOCUMENTE DE LIVRARE

DOCUMENTE DE APROVIZIONARE

DIAGRAMA INCASARII / PLATII IN NUMERAR

DIAGRAMA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR DE PLATA/ INCASARE CEC , B.O. SAU OP.

REGISTRELE DE CONTABILITATE

DOCUMENTE DE EVIDENTA A IMOBILIZARILOR

DOCUMENTE DE EVIDENTA A STOCURILOR

MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI

DREPTURI SALARIALE

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

GESTIONAREA, FOLOSIREA SI EVIDENTA FORMULARELOR TIPIZATE CU REGIM SPECIAL.

LUCRARI DE SINTEZA SI RAPORTARE FINANCIAR CONTABILA CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

BIBLIOGRAFIE

STATUTUL

SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA

IULIA & BIANCA

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII

ART. 1. - Denumirea societatii este SC IULIA & BIANCA SRL.

ART. 2. - Forma juridica

Societatea comerciala IULIA & BIANCA, este persoana juridica romana, din momentul inmatricularii in Registrul Comertului, cu forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si prezentul act de constituire.

ART. 3. - Sediul societatii

Sediul societatii comerciale IULIA & BIANCA se afla in localitatea Racova , judet Bacau, Romania. Societatea isi va putea deschide filiale, sucursale si in alte localitati din tara.

ART. 4. - Durata societatii

Durata societatii comerciale IULIA & BIANCA este nelimitata.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5. - Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societatii comerciale IULIA & BIANCA il constituie:

 • Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
 • 5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor;
 • 5222 Comert cu amanuntul al produselor lactate si al oualelor;
 • 5223 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne;
 • 5225 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor;
 • 5226 Comert cu amanuntul al bauturilor;
 • 5228 Alte tipuri de comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun in magazine nespecializate

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

ART. 6. - Capitalul social al societatii comerciale IULIA & BIANCA este 400 lei, divizat in 20 parti sociale, in valoare nominala de 400 lei. Capitalul este in numerar, varsat tegral la data autentificarii prezentului act de constituire.

ART. 7. - Capitalul social va putea fi marit dupa depunerea lui integrala.

ART. 8. - Reducerea capitahdui se va face fara a se ajunge sub limita prevazuta de lege.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATULUI UNIC

ART. 9. - Obligatiile asociatului unic sunt:

 • Achitarea capitalului social la termenul stabilit;
 • indeplinirea exacta a hotararilor adoptate;
 • indeplinirea indatoririlor ce decurg din lege si din prezentul statut;
 • Tinerea corecta a registrelor cerute de lege;
 • Raspunderea pentru realitatea varsamintelor pentru capitalul social subscris.

ART. 10. -Drepturile asociatului unic sunt:

 • Aprobarea bilantului si repartizarea beneficiului net;
 • Desemnarea si revocarea administratorilor si cenzorilor, in caz de daune cauzate societatii;
 • Modificarea statutului in conditiile legii
 • Hotaraste in legatura cu orice alte chestiuni legate de organizarea, functionarea si activitatea societatii.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII

ART. 11 - Societatea comerciala IULIA & BIANCA este administrata de asocitul unic, caruia ii revin drepturile si obligatiile care conform Legii nr. 31/1990 revin Adunarii Generale.

ART. 12. - Pentru realizarea activitatii ce face obiectul societatii, asociatul unic va putea angaja salariati sau colaboratori, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI

TRANSMITEREA PARTILOR SOCIALE

ART. 13. - Transmiterea partilor sociale ale societatii se face numai cu acordul asociatului unic.

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

ART. 14. - Societatea comerciala IULIA & BIANCA se dizolva prin:

 • Faliment;
 • Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
 • Reducerea capitalului sub limita admisa;
 • Hotararea asociatului unic
 • Decesul asociatului unic, in conditiile in care societatea nu continua prin mostenitori.

ART. 15. - Prezentul statut se va modifica numai de catre asociatul unic in conditiile Legii nr. 31/1990.

Societatea Comerciala este inmatriculata in Registrul Comertului in data de 01.07.2001, sub numarul /J04/1137/2001.

Pentru inregistrarea in Registrul Comertului a elementelor actului constitutiv (denumire, emblema, sediu social, obiect de activitate, durata  de functionare, suspendare/reluare, activitate, actionari, administratori, capital-social, dizolvare, fuziune, radiere inmatriculari etc.).

Ultima etapa parcursa de societate la infiintare este comunicarea inmatricularii societatii la Administratia Financiara pentru evidenta fiscala,comunicare in care se mentioneaza numarul de inmatriculare in Registrul Comertului .Codul unic de inregistrare atribuit societati este R 2233567.

ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorului.

Contabilitatea este tinuta in limba romana si in moneda nationala.

Contabilitatea este organizata si condusa pe compartimente distincte de catre directorul economic .

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIAT

COMP. FINANNCIAR CONTABIL

COMP. VANZARI

FACTURARE

DEPOZIT

DIAGRAMA DE RELATII A COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL CU CELELALTE COMPARTIMENTE ALE SOCIETATII DOCUMENTE DE LIVRARE

FISA CLIENT -- DIRECTOR VANZARI

COMANDA -- COMPARTIMENT FACTURARE

FACTURA -- COMPARTIMENT FACTURARE

CENTRALIZATOR VANZARI -- COMP.FACTURARE -- DIRECTOR VANZARI -- COMP. FINANCIAR CONTABIL

DOCUMENTE DE APROVIZIONARE

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

 • intocmeste si verifica fisa furnizor;
 • emite comanda catre furnizor;
 • marfa ajunge in depozit impreuna cu comanda pentru verificare la depozit;
 • verifica aviz sau factura de la furnizor;
 • intocmeste NIR-ul la facturare conform factura furnizor;
 • face verificarea cu depozit, factura furnizor de catre sef depozit
 • centralizator privind intrarile

DIAGRAMA INCASARII / PLATII IN NUMERAR

de la client sau furnizor, se primeste sau se transmite chitanta sau

bonul de casa

se intocmeste borderoul incasarilor si platilor in numerar.

DIAGRAMA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR DE PLATA/ INCASARE CEC, B.O. SAU OP.

clientul emite instrumentul de plata / sau se da instrumentul de plata furnizorului

la casierie inregistreaza incasare / plata in gestiune

se intocmeste centralizatorul documentelor intrate/ iesite

la data scadenta emite extrasul de cont, primit de la banca .

arhiveaza borderoul si extrasele

procesele verbale de compensare

se intocmeste, se semneaza si se inregistreaza plata/incasarea in gestiune electand

facturile respective , nform valori compensate

arhiveaza procesele verbale

REGISTRELE DE CONTABILITATE

Conform normelor legale din Romania societate comerciala intocmeste obligatoriu urmatoarele registre de contabilitate :

-registrul jurnal

-registrul inventar

-registrul cartea - mare

-registrul jurnal de incasari si plati

Registrul jurnal reprezinta documentul contabil obligatoriu in care se efectueaza inregistreaza cronologica a tuturor tranzactiilor si evenimentelor consemnate in documentele justificative pe parcursul unei perioade contabile.Acest document se intocmeste intr-un singur exemplar zilnic sau lunar dupa ce a fost numerotat ,snuruit,parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.

Prin intermediul acestui registru se poate efectua o verificare a corectitudinii inregistrarilor in contabilitate ,in sensul ca totalul registrului jurnal trebuie sa corespunda cu totalul rulajelor curente debitoare si creditoare din balanta de verificare.

Registrul cartea - mare este utilizat pentru inregistrarea si gruparea tranzactiilor si evenimentelor dupa natura lor si se intocmeste de regula la sfarsitul fiecarei luni.

Aceasta serveste la stabilirea soldurilor finale ale tuturor conturilor utilizate de societate pe parcursul perioadei contabile .

Pentru intocmirea acestui registru se procedeaza astfel: se ia fiecare cont utilizat in luna respectiva si se trece rulajul curent, total rulaj din registrul jurnal, total rulaj curent din balanta de verificare.

Registrul cartea mare este utilizat pentru inregistrarea si gruparea tranzactiilor si evenimentelor dupa natu si se intocmeste , de regula , la sfarsitul fiecarei luni. Aceasta serveste la stabilirea soldurilor initiale , rulajelor curente , totalul sumelor si a soldurilor finale ale tuturor conturilor utilizate de catre intreprindere pe parcursul periaodei contabile .

Pentru intocmiream acestui registru se procedeaza astfel:

1.soldurile initiale ale lunii curente reprezinta soldurile finale ale periadei contabile precedente si se iau din balanta de verificare anterioara.

2.rulaj ele curente se stabilesc pe baza registmlui jurnal privind insumarea sumelor inscrise in acesta pe parcursul lunii curente.

3.totalul sumelor se obtin prin insumarea soldurilor initiale cu rulajele curente.

4.soldurile finale se bilesc ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare - conturi de active sau ca diferenta intre totalul sumelor creditoare si totalul sumelor debitoare - pentru conturi de pasiv .

In activitatea practica, formularele acestui registru, concretizate in foi volante, imbraca diverse forme, cum sunt :

registrul cartea mare - cod 14-1-3,

registrul cartea mare sah - cod 14-1-3/a,

fisa de cont pentru valori materiale folosita pentru evidenta analitica a bunurilor fisa de cont pentru operatii diverse(cod 14-6-22) se utilizeaza la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, furnizori, precum si la organizarea contabilitatii sintetice a tranzactiilor si evenimentelor.

registrul inventar esate un document contabil obligatoriu ce se intocmeste pentru stabilirea rezultatelor inventarierii. Acesta se intocmeste la inceputul activitatii intreprinderii, la sfarsitului exercitiului financiar sau in situatia lichidarii, fuziunii ori la incetarea activitatii pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere.

In continuare voi prezenta tinand cont de specificul obiectului de activitate al entitatii economice la care mi-am desfasurat stagiul, circuitul documentelor aferente urmatoarelor structuri patrimoniale:

imobilizari;

stocuri;

mijloace banesti si decontari;

drepturi salariale ;

inventarierea elementelor de activ si de pasiv ;

gestionarea, folosirea si evidenta formularilor tipizate cu regim special ;

lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila.

DOCUMENTE DE EVIDENTA A IMOBILIZARILOR

Registrul numerelor de inventar este intocmit intr-un singur exemplar de catre compartimentul financiar - contabil in care sunt atribuite numere de inventar imobilizarilor corporale intrate in patrimoniu prin achizitionare, construire, confectionare, transfer, donatie.

Numerotarea imobilizatilor in cadrul registrului s-a facut pe grupe de imobilizari corporale in ordinea succesiva a numerelor. In acest scop, fiecarei prupe i-au fost rezervate o anumita serie de numere , astfel incat prima cifra din serie reprezinta grupa din care face parte imobilizarea corporala respectiva.

In cuprinsul acestui document sunt completate date referitoare la numarul de inventar,codul mijlocului fix,datele de identificare a mijlocului fix, locul unde se afla, diverse mentiuni, cum ar fi transferul sau scoaterea din functiune a mijlocului fix.

Fac precizarea ca acest document nu circula, fiind utilizat pentru inregistrarea in contabilitate.

Fisa mijlocului fix - este intocmit intr-un singur exemplar de catre compartimentul financiar - contabil pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloce fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare , care au aceeasi cote de amortizare si au fost puse in functiune in aceeasi luna. Sunt completate in baza documentelor privind intrarea, modernizarea sau reevaluaiea imobilizarilor corporale ,respectiv :proces verbal de receptie ,de punere in functiune ,bon de miscare , proces verbal de scoatere din functiune etc.

Bonul de miscare a mijloacelor fixe este intocmit in 2 exemplare de catre persoana desemnata de compartimentul care dispune miscarea mijlocului fix.

Serveste ca document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre 2 locuri de munca ale societatii. Fiind totodata folosit pentru inregistrarea in evidenta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de -folosinta si in contabilitate si ca document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul de la subunitatea predatoare la cea primitoare.

Procesul - verbal de receptie este intocmit in 3 exemplare si sta la baza inregistrarilor in contabilitate a intrarilor de imobilizari corporale . In cadrul societatii poate fi intalnit in mai multe variuante :

-proces verbal de recepie (pentru mijoacele fixe care nu necesita montaj) -proces verbal de receptie provizorie (pentru mijloacele fixe care necesita montaj dar nu si probe tehnologice)

-proces verbal de punere in functiune(pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si pentru constructiile care deservesc procese tehnologice).

Proces - verbal de scoatere din functiune a mijlocelor fixe / de declasare a unor bunuri materiale - au fost intocmite in 2 exemplare, separat pentru mijloacele fixe, materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta si bunuri materiale aflate in gestiuna unui singur gestionar , pe baza documentatiei prevazute in normele legale.

DOCUMENTE DE EVIDENTA A STOCURILOR

Nota de receptie si constatare de diferente este intocmita in 2 exemplare , pe masura efectuarii recepiei. In cazul in care la recetie au fost constatate diferente, nota de receptie a intocmit in 3 exeplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul in care bunurile materiale au sosit in transe, s-a intocmit un formular pentru fiecare transa , care apoi a fost anexat la factura s-au la avizul de insotire a marfii. Datele de pe verso s-au complectat numai atunci cand s-au constatat diferente la receptie.

Nota de receptie este utilizata ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate, documt justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor , depozitelor si in contabilitate.

Circuitul acestui document este urmatorul:

-la magazie, dupa semnare de catre comisia de receptie, de catre comisia de receptie, delegatii furnizorului, carausului sau persoane neutre (in caz de diferente) si de catre gestionar pentru incarcarea in gestiune a valorilor materiale receptionate ;

-la compartimentul de aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor achizitionate ;

-la compartimentul financiar - contabil pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate, precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica ;

-la furnizor pentru comunicarea lipsurilor stabilite, in cazul constatarii de diferente la receptie.

Bonul de consum a fost intocmit in 2 exemplare, pe masura eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de catre compartimentul care efectueaza lansarea.

A fost utilizat pentru eliberarea din magazie pentru consum a unui singur material sau mai multe, scaderea din gestiune , inregistrarea lor in evidenta magaziei si in contabilitate.

Bonul de consum poate sa aiba urmatorul circuit :

-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare) ;

-la magazia de materiale pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre gestionai- si de primire de catre delegatul care primeste marfa ;

-la compartimentul financiar - contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica.

Fisa de magazie - este intocmita intr-un singur exemplar, separat pentru fiecare fel de material de catre compartimentul financiar - contabil la deschiderea fisei (datele din antet) si la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control)colana in care semneaza si organul de control din interiorul unitatii sau gestionarul depozitului in cauza.

Pentru a tine o evidenta cat mai corecta a evidentei la magazie , persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil efectuieaza verificari inopinante , cel putin o data pe luna, pentru a se asigura de modul cum se fac inregistrarile in fisele de magazie.Iregistrarea in fisa se face document cu document iar stocul este stabilit dupa fiecare operatiune Inregistrata.

Fisa de magazie serveste ca document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale cu una sau doua unitati de masura, ocument de inregistrare in contabilitate, sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Registrul stocurilor este intocmit cu ajutorul tehnicii de calcul de catre compartimentul financiar - contabil la sfarsitul flecarei luni, pe feluri de materiale ,bunuri de materiale ,bunuri de natura obiectelor de inventar si produse, grupate pe magazii.

Registrul stocurilor serveste ca document de evaluare a stocurilor de valori materiale si de verificare a concordantei inregistrarilor din fisele de magazie cu cele din contabilitate.

MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI

Documente privind decontarile in numerar - in cadrul societatii am intilnit :

Dispozitia de plata - incasare catre caserie - intocmita intr-un singur exemplar de catre compartimentul financiar-contabil si utilizata in diverse ipostaze :

-dispozitia de plata in cazul in care nu exista alte documente prin care sa se dispuna plata;

-dispozitia de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc;

-dispozitia de incasare in cazul in care nu exista ale documente prin care sa se dispuna incasarea .cand nu exista alte documente prin care se dispuna incasarea. Acest document este utilizat sub urmatoarele forme :

-dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii unor sume, precum : avansuri pentru cheltuieli de deplasare, pentru procurarea de materiale ,pentru diferentele de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit ;

-dispozitia catre casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume ;

-dispozitia catre casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume;

-reprezinta documentul justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate.

Bonul de vanzare si Monetarul

Bonul este intocmit in 3 exemplare de catre vanzator. Casierul primeste bonul de vanzare pe care ii inscrie in borderoul bonurilor de vanzare numarul si valoarea bonului. Pe baza bonului vizat de casier se elibereaza cumparatorului marfa, impreuna cu exemplarul 1 al bonului de vanzare. La sfarsitul zilei vanzatorul isi centralizeaza bonurile emise si achitate, primite de la cumparatori, completand borderoul bonurillor de vanzare,dupa care se confrunta si confirma exactitatea cu borderoul intocmit de catre casier. In cazul in care exista bonuri care au fost emise dar nu au fost achitate, pe exemplarul ramas in carnet este scris "Anulat'

Borderoul bonurilor de vanzare sunt totalizate de catre casier care intocmeste un Monetar in 2 exemplare , exemplarul I il restituie gestionarului emitand totodata o chitanta pentru suma inscrisa in monetar care este inregistrata in registrul de casa. Exemplarul nr. 1 al monetarului constituie document justificativ pentru descarcarea gestiunii de marfuri vandute, iar exemplarul nr.2 ramane la cotor. Monetarul este un document cu regim special si este utilizat in vanzarea marfurilor cu amanuntul.

Registrul de casa este intocmit zilnic in 2 exemplare de catre casierul unitatii operandu-se distinct fiecare operatie in parte. Este semnat de catre casier pentru confirmarea operatiilor efectuate, si de catre persoana din compartimentul financiar - contabil primind totodata exemplarul nr.2 impreuna cu actele justificative.

In registrul de casa sunt inregistrate toate incasarile ,dupa care acestea sunt totalizate (inclusiv soldul de casa raportat al zilei precedente ), apoi sunt inregistrate toate platile, iar totalul acestora sunt scazute din sumele din insumarea incasarilor , stabilindu-se soldul de casa al zilei respective.

Registrul de casa este utilizat ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin caseria unitatii pe baza actelor justificative , act de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa si de inregistrare zilnica a operatiilor de casa.

Fac precizarea ca platile efectuate prin casa pot fi facute numai in urmatoarele cazuri:

-plata salariilor , si altor drepturi in legatura cu personalul;

-alte operatiuni de platai ale societatii cu prsoane fizice;

plati catre personae juridice in limita uni plafon maxim stabilit prin lege.

Documente privind decontarile fara numerar in cadrul unitatii este folost ordinul de plat care poate fi de doua feluri:

-simplu ;

- pentru trezoreriz statului (OPT) ;

In cazul societatii mai sus mentionate este folosit ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT), care este un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la trezoreria statului.

Platile efectuate de unitate prin ordinul de plata pentru Trezoreria statului sunt : impozitele , taxele diverselor bugeta , contributiile catre bugetul de stat.

Formularul Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)este completat cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul de finante publice, si se intocmeste in 2 exemplare.

DREPTURI SALARIALE

Documete de evidenta a salariilor

Statul de salarii - este intocmit in 2 exemplare , lunar de catre compartimentul secretariat . Platile facute in cursul lunii , cum sunt avansul chenzinal , lichidarile , indemnizatiile de concediu etc, sunt incluse in statul de salarii , pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.

Statul de plata este utilizat pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor , precum si al contributiilor privind protectia sociala si a altor datorii , precum si ca document justificativ de inregistrare in contabilitate Acest document circula la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar si sa aprobe plata ,1a casieriea unitatii pentru plata sumelor cuvenite ; la compartimentul financiar -contabil pentru inregistrarea in contabilitate.

Lista de avans chenzinal - este intocmita lunar in 2 exemplare, de catre serviciul secretariat pe baza documentelor de evidenta a muncii,a timpului efectiv lucrat , a certificatelor medicale etc.

Lista de avans chenzinal constituie un document util pentm calcul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale ,pentm retinerea in statul de salarii a avansurilor platite ,este in acelasi timp un document justificativ de inregistrare in contabilitate .

Documentul circula :

-la directorul econpmic pentru a exercita viza de control financiar si sa aprobe plata ;

-la casieria unitatii, pentru plata avansurilor cuvenite ;

-la compartimentul financiar - contabil pentm inregistrarea lui in contabilitate.

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

Cunoasterae situatiei reale a patrimoniului unei intreprinderi ,devine posibila prin inventariere, ocazie cu care se constata existenta faptica a elementelor evidentiate in contabilitate.

Aceasta etapa este parcursa obligatoriu, conform legii contabilitatii si se efectueaza in conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea invrentarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul 1753 din 22 noiembrie 2004 In vederea efectuarii inventarierii , unitatile patrimoniale efectueaza mai multe lucrari pregatitoare :

1. lucrari organizatorice

  • stabilirea comisiei de inventariere
  • sigilarea cailor de acces
  • solicitatea unei declaratii scrise din paitea gestionarului cu privire la bunurile aflate in gestiune
  • sistarea operatiilor de predare - primire a bunurilor
  • verificarea si pregatirea aparatelor de masura si control si cantarire
  • pregatirea bunurilor ce se vor inventaria , precum si a locurilor unde urmeaza a fi depozitate bunurile inventariate

2. lucrari contabile

  • aducerea la zi a scriptelor contabile care privesc elemtele patrimoniale ce urmeaza a se inventaria
  • compararea datelor din evidenta operativa cu cele din contabilitate
  • vizarea evidentelor operative dupa ultima operatiune inregistrata.

GESTIONAREA. FOLOSIREA SI EVIDENTA FORMULARELOR TIPIZATE CU REGIM SPECIAL.

Documentele cu regim special au stabilite reguli stricte de tiparire, completare , circulatie si arhivare, fiind asigurate la nivel national de catre Ministerul Finantelor Publice si Regia Autonoma Imprimeria Nationala. Aceste documente sunt inseriate , numerotate , parafate si angajeaza raspunderea conducatorului de unitate .

Pentru intarirea disciplinei cu privire la evidenta si utilizarea documentelor cu caracte special s-a instituit regimul unitar de numerotare, evidenta si gestionare a acestora cu ajutorul "Fisei de magazie a formularelor cu regim special".

Documentele cu regim special sunt urmatoarele :

-avizul de insotire a marfii;

-factura si factura fiscala ;

-chitanta

-bonul de comanda-chitanta (TVA) ;

-bonul cu valoare fixa ;

-fisa de magazie a formularelor cu regim special.

Odata cu achizitia si receptionarea documentelor mai sus enumerate are loc inregistrarea acestora in fisa de magazie a formularelor cu regim special, pe baza seriilor si a numerelor cuprinse in factura fiscala care insoteste imprimatele respective.

Eliberarea din gestiune a formularelor cu regim special se efectueaza pe baza bonului de consumdintr-un bonier distinct, in care se inscriu, in mod obligatoriu, seria si numerele aferente formularelor respective.

In cadrul societatii, am intalnit urmatoarele imprimate cu regim special :

Avizul de insotire a marfii - este intocmit manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in 3exemplare (de culori diferite .-albastru - exemplarul 1, rosu-exemplarul 2 si verde exemplaru 3) la livrarea produselor

Este utilizat ca document de insotire a marfii pe timpul transportului si sta la baza intocmirii facturii fiscale. De asemenea , este folosit ca document de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta , in cadrul aceleiasi unitatii, precum si ca document de primire

in gestiunea cumparatorului in cadrul aceleiasi unitati in cazul transferului.

Transmiterea de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati dispersate teritorial. Implica mentiunea ,,Fara factura' pe avizul de insotire a marfii . se emite pe masura livrarii , de catre compartimentul de desfacere care semneaza pentru intocmire .

Acest document prezinta urmatorul circuit :

-la cumparare (exemplarul 1) : la magazie pentru incarcare in gestiune a bunurilor achizitionate, dupa efectuarea receptiei si dupa consemnarea rezultatelor; la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor aprovizionate in evidenta acestuia; la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica ;

-la furnizor (exemplarele 2si 3).

Factura si Factura Fiscala se intocmeste manual sau cu ajutorul trhnicii de calcul , in 3 exemplare , la livrarea produselor, lucrarilor si serviciilor ,de catre furnizor sau un reprezentant al sau , p abaza dispozitiei de livrare , a avizului de insotire a marfii sau a altor documente . Factura fiscala se intocmeste de platitorii de taxa pevaloare adaugata (TVA-impozit indirect suportat de catre consumatorul final si platit statului de catre participantii la circuitul economic),iar factura o intalnim la unitatile neplatitoare de TVA.

Incepand cu data de 1 iulie 2004, au intrat pe piata noile facturi personalizate (tipizate anti-evaziune) utilizate in activitatea financiara si contabila .Documentele se imprima pe hartie speciala. Securizata prin mai multe indicii, pentru a fi " imposibil de falsificat .Spre deosebire de cele vechi, formularele tipizate cu regim special au pretiparit in antet, prin imprimare in tipografie datele de identificare, denumirea firmei numar de inmatriculare, cont bancar, capitalul social al societatii etc.

Mentionez ca in practica am intilnit si ,,factura proforma', care este un act cu valoare informativa.

Chitanta - se intocmeste in 2 exemplare de catre casier, care semneaza de primirea sumei. Serveste ca document justificativ privind incasarea unei sume in numerar de catre caseria unitatii .Chitanta se inregistreaza in Registrul de casa si in contabilitate .Circula la platitor(exemplarul l,cu stampila unitatii ),iar exemplarul 2 ramane in carnet fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in registrul de casa.

LUCRARI DE SINTEZA SI RAPORTARE

FINANCIAR CONTABILA

Situatiile financiare individuale reprezinta un set de documente oficiale care se intocmeste de catre fiecare intreprindere , de regula , la sfarsitul exercitiului finaciar sui prin care sunt prezentate informatii cifrate si condensate , exprimate in unitati monetare, privind pozitia finaciara a intreprinderii si modificarea pozitiei financiare.

Componentele situatiilor financiare, care se intocmesc de catre intreprinderi mari, este format din : bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu, politici contabile si note explicative.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elemente le de activ si de pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV

SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

CONTUL 421  PERSONAL - remuneratii datorate  

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.

Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.

Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct ; acordul indirect ; acordul progresiv ; salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate ; salarizare in regie sau dupa timp ; alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.

Forma de salarizare, care se utilizeaza la fiecare loc de munca , este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati).

Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu, care efectueaza plata , o cheltuiala de exploatare.

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile , primele si alte adaosuri de acest fel. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ).

Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu ; asigurari sociale individuale -9.5% ; asigurari de sanatate individuale- 6.5% ; contributia individuala la constituorea fondului pentru ajutorul de somaj - 1% .

Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421  PERSONAL - remuneratii datorate , care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii , salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal.Soldul creditor al contul 421  PERSONAL - remuneratii datorate  indica salariile datorate salariatilor.

Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.

CONTUL 5311  CASA IN LEI 

Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care imbraca efectiv forma de bani, fiind separate disponibilitatile in devize de cele in lei. In structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci; Casa; Acreditive; Avansurile de trezorerie.

Casa delimiteaza disponibilitatile banesti in lei si devize aflate in casieria intreprinderii si alte valori, cum sunt: timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie.

Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar- lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311  CASA IN LEI . Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311  CASA IN LEI  si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. Platile se oglindesc in creditul contului 5311  CASA IN LEI , in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor.

Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa, la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati.

Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la sfirsitul fiecarei zile plafonul de 5000 lei(RON). Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni programate, pe baza de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.

ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CONTUL 4211 - 'PERSONAL - SALARII DATORATE

Este un cont de Pasiv

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani , inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.

In CREDITUL contului 4211  PERSONAL - SALARII DATORATE  se inregistreaza :

 • Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime, bonusuri, adaosuri) , prin debitul contului 641.

In DEBITUL contului 4211  PERSONAL - SALARII DATORATE  se inregistreaza :

 • Retinerile din salarii reprezentand :
  • Avansuri acordate salariatilor (avans salariu - cota de 40 % din salriu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. Legii cu 5 zile inainte) , in corespondenta cu creditul contului 425 ;
  • Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4312 ;
  • Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4314 ;
  • Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 1% ), in corespondenta cu creditul contului 4372 ;
  • Impozitul pe salarii , in corespondenta cu creditul contului 444 ;
  • Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) , in corespondenta cu creditul contului 4282 ;
  • Cotizatii de sindicat , in corespondenta cu creditul contului 4271 ;
  • Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare , in corespondenta cu creditul contului 4272 ;
 • Drepturi de personal neridicate in termen , in corespondenta cu creditul contului 426 ;
 • Salarii nete achitate personalului , in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 ; 51213) ;

SOLDUL contului 4211  PERSONAL - SALARII DATORATE  reprezinta drepturile salariale datorate.

CONTUL 5311  CASA IN LEI 

Este un cont de activ.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia , ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.

In DEBITUL contului 5311  CASA IN LEI  se inregistreaza :

Sumele ridicate de la banci , in corespondenta cu creditul contului 581 ;

Sumele incasate de la clienti , in corespondenta cu creditul contului 4111. 419 ;

Sumele incasate de la asociati , in corespondenta cu creditul contului 455 ;

Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu creditul contului 451,452 ;

Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social , in corespondenta cu creditul contului 456 ;

Sumele incasate de la debitori , in corespondenta cu creditul contului 428 - debitori salariatii si 461 - debitori diversi ;

Sumele incasate de la creditori diversi , in corespondenta cu creditul contului 462 ;

Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate , in corespondenta cu creditul contului 542 ;

Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate , in corespondenta cu creditul conturilor 501,502,503,506,508 ;

Sumele incasate di prestari servicii , vanzarea de marfuri si alte activitati , in corespondenta cu creditul conturilor 704, 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 ;

Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare , in corespondenta cu creditul contului 758 ;

In CREDITUL contului 5311  CASA IN LEI  se inregistreaza :

Depunerile de numerar la banci , in corespondenta cu debitul contului 581;

Platile efectuate catre furnizori , in corespondenta cu debitul contului 401, 404;

Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari , in corespondenta cu debitul contului 409;

Sumele achitate personalului , in corespondenta cu debitul conturilor 4211, 423, 425, 426, 428;

Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii , in corespondenta cu debitul contului 427 ;

Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu debitul contului 451,452 ;

Sumele restituite asociatilor , in corespondenta cu debitul conturilor 455, 456 ;

Dividendele platite actionarilor sau asociatilor , in corespondenta cu debitul contului 457 ;

Sumele achitate diversilor creditori , in corespondenta cu debitul contului 462 ;

Avansurile de trezorerie acordate , in corespondenta cu debitul contului 542 ;

Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate , in corespondenta cu debitul contului 532 ;

Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare , in corespondenta cu debitul contului 658 ;

SOLDUL contului 53111  CASA IN LEI  reprezinta numerarul existent in casieria unitatii.

CONTUL 5311  CASA IN LEI 

SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL , tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate   SCALA  .

In cadrul SCASSA ABLOY ROMANIA SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul a cinci conturi analitice :53111 - casa in lei Bucuresti; 53112 - casa in lei Brasov; 53113 - casa in lei Timisoara;53114 - casa in lei Cluj; 53115 - casa in lei Bacau ; 53117 - casa in lei Constanta. In toate aceste localitati (cu exceptia Bucurestiului - sediul central) societatea are puncte de lucru unde se desfasoara activitati de desfacere si incasare in numerar de la clienti. Toti banii incasati ,de la clienti ,in punctele de lucru se depun la sfarsitul zilei la banca.

Registrele de casa din punctele de lucru (intocmite pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori) se inregistreaza in contabilitate la sediul central , si se intocmeste Registrul de casa centralizat(zilnic - tot pe formulare tipizate).

Documentele justificative ,care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa , folosite in cadrul SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL sunt :

a)      Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

b)     CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii ,se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)      Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza - plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d)     Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

e)      State de plata (pentru salarii , prime, concedii odihna , avans chenzinal). Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. Statele semnate se predau casierei ,de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa.

f)       Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza ,conform contractului colectiv de munca , de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca). Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor , se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa.

g)      Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal - vanzare cu amanuntul).

OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI AUNUI ELEMENT DE PASIV

 1. Situatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune(01.01.2007) :

Simb

Elemente patrimoniale (denumirea conturilor)

cont

activ

pasiv

capital social varsat

terenuri

constructii

instalatii tehnice,

mijloace de transport

mobilier, aparatura birotica

amortizarea constructiilor

amortizarea instalatiilor, mij. De transport

amortizarea altor imobilizari corporale

profit / pierdere

materiale auxiliare

furnizori interni

clienti interni

personal-salarii datorate

avansuri acordate personalului

Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %)

Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 

Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 7%)

Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)

Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%)

Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%)

Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%)

Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )

impozitul pe profit

TVA de plata

TVA deductibila

TVA colectata

impozitul pe venituri de natura salariilor

Comisionul ITM (0,25%)

cont banca - lei

casa in lei -Bucuresti

avansuri de trezorerie

Viramente interne 

chelt. Cu alte impozite si taxe - salarii

chelt. Cu salariile personalului

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

contr. Angajatorului ptr. Asig. Soc. De sanatate

chelt. Cu impozitul pe profit

venituri din vanzarea marfurilor

Total activ / pasiv

 1. In cadrul SC IULIA & BIANCA la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile  (in programul  SCALA ). Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii :

a)      Data ; 31.01.2007 ;Cheltuiala cu salariile brute realizate :

641 = 4211 9661 lei

b)     Data : 31.01.2007 ;Retinerile din salarii :

- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 

4211 = 4312 883 lei

- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)

4211 = 4314 627 lei

- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )

4211 = 4372 98 lei

- Impozitul pe salarii

4211 = 444 1149 lei

c)      Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.75 %)

6451 = 4311 1908 lei

d)     Data : 31.01.2007 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 7%)

6453 = 4313 676 lei

e)      Data ; 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2.5%)

6452 = 4371 242 lei

f)       Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 1.697%)

6451 = 4315 164 lei

g)      Data ; 31.01.2007 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,75%)

6451 = 4317 72 lei

h)     Data : 31.01.2007 ;Comisionul ITM :

6351 = 4471 24 lei

 1. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL se inregistreaza :

i)        Data 05.01.2007 :Incasari cu chitanta de la clienti cf. Chitantei nr.3761210:

53111 = 4111 2054 lei

j)       Data 06.01.2007 :Depunerea banilor la banca :

581 = 53111 3000 lei

si

5121 = 581 3000 lei

k)     Data : 06.01.2007 ; Incasari din diferente neconsumate din avansurile de trezorerie , pe baza dispozitiei de incasare nr. 1 - ANTON CONSTANTIN.Se elibereaza chitanta cu nr.3761211 :

53111 = 542 302 lei

l)        Data : 11.01.2007 ; Incasarea de la clienti , pe baza monetarului cu nr. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) :

53111 = % 20000 lei

7070 16807 lei

4427 3193 lei

m)   Data : 11.01.2007 : Plati de avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2 - ANTON CONSTANTIN :

542 = 53111 500 lei

n)     Data : 11.01.2007 : Plata facturii nr.8797907 -CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI-SUCURSALA BUCURESTI  - furnizor de materiale auxiliare in valoare de 350 lei cu TVA 19% inclus .Chitanta nr:8526857.

-pentru plata facturii ,este necesara inregistrarea ma intai a facturii in contabilitate :

% = 401 350 lei

3021 294 lei

4426 56 lei

- plata propriu zisa :

401 = 53111 350 lei

o)      Data :11.01.2007 : Plata concedii de odihna salatiatului TULEU GHEORGHE :

425 = 53111 400 lei

p)     Data :11.01.2007 : Plata salarii aferente lunii dec. 2005(lichidarea lunii decembrie 2005) :

4211 = 53111 6904 lei

q)     Data ; 12.01.2007 : depunerea banilor la banca cu foaie de varsamant :

581 = 53111 10000 lei

si

5121 = 581 10000 lei

 1. Data : 31.01.2007 :Se inchid conturile de TVA :

4427 = 4426 56 lei

- rezulta TVA de plata ( 4427 > 4426) :

4427 = 4423 3137 lei

 1. Data 31.01.2007 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere :

121 = % 12747 lei

641 9661 lei

6451 2144 lei

6452 242 lei

6453 676 lei

6351 24 lei

SI

7070 = 121 16807 lei

 1. Data : 31.01.2007 :Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 4060 lei :

se calculeaza impozitul pe profit 

Profitul Impozabil = Venituri - Cheltuieli + Cheltuieli Nedeductibile-Deduceri fiscale

16807 - 12747 = 4060

Cota de impozitare = 16 %

4060 * 16% = 650 lei

691 = 4411 650 lei

si

121 = 691 650 lei

BIBLIOGRAFIE

Lacramioara-Rodica Haiduc, Carmen Mitea-Popia, Ramona Chivu (Ionita),

Managementul documentelor financiar-contabile, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006.

Lacramioara-Rodica Haiduc, Management financiar contabil, Editura

Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005

Ministerul Finantelor Publice, Reglementari contabile pentru agentii

economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002.

Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara

si contabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti, 2004

Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile,

publicat in "Monitorul Oficial' nr.23/07.01.2005.

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in "Monitorul Oficial', nr.

O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile

conform cu directivele europene, in "Monitorul Oficial', nr. 1080, 30 noiembrie 2005, ordin care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006

Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, publicata, in "Monitorul Oficial,

nr. 927/ 23.12.2003 cu modificarile ulterioare

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate