Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
STANDARDUL INTERNATIONAL PENTRU MISIUNI DE REVIZUIRE 2410 - REVIZUIREA SITUATIILOR FINANCIARE INTERIMARE EXECUTATE DE UN AUDITOR INDEPENDENT AL ENTITATII


STANDARDUL INTERNATIONAL PENTRU MISIUNI DE REVIZUIRE 2410 - REVIZUIREA SITUATIILOR FINANCIARE INTERIMARE EXECUTATE DE UN AUDITOR INDEPENDENT AL ENTITATII


STANDARDUL INTERNATIONAL PENTRU MISIUNI DE REVIZUIRE

REVIZUIREA SITUATIILOR FINANCIARE INTERIMARE EXECUTATE DE UN AUDITOR INDEPENDENT AL ENTITATII

(Este aplicabil pentru revizuirile situatiilor financiare interimare intocmite pentru perioade incepand cu 15 decembrie, 2006.

Adoptarea inaintea perioadei mentionate este permisa)Standardul International pentru misiunile de revizuire (ISRE) 2400, 'Misiuni de revizuire a situatiilor financiare realizat de un auditor independent al entitatii" trebuie citit in contextul Prefetei la Standardele Internationale de Controlul Calitatii, Audit, Revizuire, Alte asigurari si Servicii Conexe care stabileste aplicarea si autoritatea ISRE.

Introducere

Scopul acestui Standard International pentru misiuni de revizuire (ISRE) este de a stabili standarde si de a oferi recomandari cu privire la responsabilitatile profesionale ale auditorului atunci cand acesta isi asuma o misiune de revizuire a situatiilor financiare interimare ale unui client de audit, precum si cu privire la forma si continutul raportului. Termenul "auditor" va fi folosit pe tot parcursul acestui ISRE, nu pentru ca auditorul realizeaza un audit, ci pentru ca scopul acestui ISRE se limiteaza la revizuirea situatiilor financiare interimare executate de un auditor independent al entitatii.

Pentru scopurile acestui ISRE, informatia financiara interimara este informatia financiara care este intocmita si prezentata in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara1 si cuprinde fie un set complet, fie unul condensat de situatii financiare pe o perioada mai scurta decat exercitiul financiar al entitatii.

Auditorul care se angajeaza sa execute o revizuire a situatiei financiare interimare trebuie sa faca realizeze revizuirea in conformitate cu acest ISRE.

Pe parcursul executarii auditului situatiilor financiare anuale, auditorul ajunge sa inteleaga entitatea si mediul ei, inclusiv controlul ei intern. In situatia in care auditorul se angajeaza sa revizuiasca situatiile financiare interimare, aceste cunostinte vor fi aduse la zi prin investigatii realizate pe parcursul revizuirii si vor ajuta totodata auditorul in formularea de noi intrebari precum si in aplicarea altor proceduri analitice si de revizuire. Un practician care se angajeaza sa execute revizuirea unor situatii financiare interimare si care nu este auditorul entitatii, va executa revizuirea in conformitate cu ISRE 2400, "Misiuni de revizuire a situatiilor financiare". Intrucat de obicei practicianul nu poseda cunostinte despre entitate si mediul ei, inclusiv despre controlul ei precum auditorul entitatii, este nevoie ca practicianul sa foloseasca alte metode de investigatie si proceduri pentru a atinge obiectivele revizuirii.

Principii generale ale unei misiuni de revizuire al situatiilor financiare interimare

Auditorul trebuie sa se conformeze cerintelor de etica referitoare la auditul situatiilor financiare anuale ale entitatii. Aceste cerinte privind etica directioneaza responsabilitatile profesionale ale auditorului in urmatoarele privinte: independenta, integritate, obiectivitate, competenta si diligenta profesionala, confidentialitate, conduita profesionala si standarde tehnice.

Auditorul trebuie sa implementeze proceduri de control al calitatii aplicabile in cadrul misiunii individuale. Elementele ce tin de controlul calitatii in cadrul unei misiuni individuale includ responsabilitati de conducere privind calitatea misiunii, cerinte etice, acceptarea si continuarea relatiei cu clientul precum si misiuni specifice, respectarea termenilor contractuali, desemnare echipelor misiunii, angajarea in performanta si monitorizare.

Auditorul trebuiee sa planifice si sa execute revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional, admitand faptul ca pot exista anumite circumstante in care informatiile financiare interimare sa aiba nevoie de unele ajustari pentru a putea fi tratate, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara. Atitudinea de scepticism profesional se refera la o evaluare critica din partea auditorului asupra validitatii dovezilor obtinute, acesta analizand situatia din mai multe perspective, fiind atent la informatiile care contrazic sau pun sub semnul indoielii credibilitatea documentelor sau a declaratiilor conducerii entitatii.

Obiectivele unei misiuni de revizuire a situatiilor financiare interimare

Obiectivul unei misiuni de revizuire a unor situatii financiare interimare este de a permite auditorului sa exprime o concluzie in care sa se precizeze daca, in urma revizuirii, auditorul a sesizat ceva care il face pe acesta sa considere ca situatia financiara interimara nu este intocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara. Auditorul realizeaza investigatii si aplica proceduri analitice precum si alte proceduri de revizuire in scopul reducerii la un nivel moderat al riscului de exprimare unei concluzii inadecvate cand informatiile financiare interimare sunt in mod semnificativ denaturate.

Obiectivul unei misiuni de revizuire a informatiilor financiare interimare difera semnificativ de cel al unui audit executat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). O revizuire a informatiilor financiare interimare nu furnizeaza o baza pentru exprimarea unei opinii cu privire la faptul ca informatiile financiare ofera o imagine fidela sau sunt prezentate fidel, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara.

O revizuire, spre deosebire de un audit, nu este menita sa obtina o asigurare rezonabila conform careia informatiile financiare interimare nu contin denaturari semnificative. O revizuire consta in realizarea de investigatii, in mod in special in ceea ce priveste persoanele responsabile de aspectele financiare sau contabile, si in aplicarea procedurilor analitice precum si a altor proceduri de revizuire. O revizuire poate aduce in atentia auditorului aspecte semnificative care pot afecta informatiile financiare interimare, dar nu furnizeaza toate dovezile cerute de un audit.

Acceptarea termenilor misiunii

Auditorul si clientul trebuie sa cada de acord asupra termenilor misiunii.

Termenii acceptati ai misiunii sunt de obicei consemnati intr-o scrisoare de angajament. O astfel de comunicare serveste la evitarea neintelegerilor privind natura misiunii si, in mod deosebit, privind obiectivul si aria de aplicabilitate a revizuirii, responsabilitatile conducerii, responsabilitatile auditorului, asigurarea obtinuta, natura si forma raportului. De obicei, comunicarea se refera la urmatoarele aspecte:

Obiectivul revizuirii informatiilor financiare interimare

Aria de aplicabilitate a revizuirii.

Responsabilitatea conducerii cu privire la informatiile financiare interimare.

Responsabilitatea conducerii cu privire la stabilirea si mentinerea controlului intern relevant pentru intocmirea informatiilor financiare interimare

Responsabilitatea conducerii cu privire la furnizarea la cererea auditorului a tuturor situatiilor financiare si a informatiilor colaterale.

Acceptul conducerii de a furniza auditorului declaratii in scris care sa sustina declaratiile date verbal pe parcursul revizuirii, precum si declaratiile ce exista in mod implicit in inregistrarile entitatii.

Forma si continutul preliminare ale raportului ce urmeaza a fi intocmit, inclusiv identitatea destinatarului raportului.

Acceptul conducerii ca atunci cand un document continand situatii financiare interimare indica faptul ca informatiile financiare interimare au fost revizuite de auditorul entitatii, raportul de revizuire sa fie inclus in document.

O scrisoare de angajament ilustrativa poate fi gasita in Anexa 1 al acestui ISRE. Termenii misiunii privind revizuirea informatiilor financiare interimare poate fi de asemenea combinata cu termenii misiunii pentru auditul situatiilor financiare anuale.

Proceduri privind revizuirea situatiilor financiare interimare

Intelegerea entitatii si a mediului ei, inclusiv a controlului ei intern

Auditorul trebuie sa posede cunostinte despre entitate si mediul acesteia, inclusiv despre controlul ei intern, in masura in care au legatura cu intocmirea atat a situatiilor financiare anuale, cat si a celor interimare, suficiente pentru a planifica si duce la bun sfarsit misiunea si sa fie capabil sa:

(a)       Identifice tipurile de denaturari semnificative potentiale si sa analizeze posibilitatea ca ele sa apara; si

(b)       Sa selecteze intrebarile, procedurile analitice si alte proceduri de revizuire care vor furniza auditorului o baza pentru raportarea cu privire la elemente ce au iesit in evidenta auditorului si care il fac pe acesta sa considere ca situatiile financiare interimare nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

Dupa cum este cerut de ISA 315, "Intelegerea entitatii si a mediului sau si evaluarea riscurilor de aparitie a unor denaturari semnificative," auditorul care a auditat situatiile financiare ale entitatii pe un an sau mai mult a ajuns la un nivel de cunoastere a entitatii si a mediului acesteia, inclusiv a controlului intern, in masura in care afecteaza intocmirea situatiilor financiare anuale, nivel de cunoastere suficient pentru realizarea auditului. In planificarea unei revizuiri a situatiilor financiare interimare, auditorul aduce la zi aceste cunostinte. Auditorul obtine de asemenea suficiente informatii despre controlul intern, informatii necesare intocmirii situatiilor financiare interimare intrucat acestea pot fi diferite de controlul intern necesar situatiilor financiare anuale.

Auditorul foloseste intelegerea entitatii si a mediului sau, inclusiv a controlului sau intern, pentru a determina ce anume intrebari sa formuleze si ce proceduri analitice sau de alt tip sa aplice, si pentru a identifica evenimentele particulare, tranzactiile sau afirmatiile pe care le poate investiga sau asupra carora vor fi aplicate proceduri analitice sau alte proceduri de revizuire.

Procedurile efectuate de catre un auditor pentru a aduce la zi intelegerea entitatii si a mediului ei, inclusiv controlul sau intern, de obicei includ urmatoarele:

In masura in care este necesar, citirea documentatiei referitoare la auditul anului precedent si la revizuirile interimare anterioare din cursul anului curent si al anilor precedenti, care sa-i permita auditorului sa identifice aspectele ce pot afecta situatiile financiare interimare curente.

Luarea in considerare a oricarui risc semnificativ, inclusiv acela al unei lipse de control eficient al conducerii, care a fost identificat in auditul situatiilor financiare din anul precedent.

Studierea situatiilor financiare anuale cele mai recente si a acelora interimare anterioare care suporta comparatie cu cea prezenta.

Analizarea pragului de semnificatie referitor la cadrul aplicabil de raportare financiara, in masura in care afecteaza situatia financiara interimara, pentru a putea determina natura si aria de acoperire a procedurilor ce trebuie realizate si pentru a evalua efectele denaturarii.

Analizarea naturii denaturarilor semnificative corectate si a oricaror denaturari mai putin importante care nu au fost corectate din situatiile financiare ale anilor anteriori.

Analizarea aspectelor semnificative de raportare si contabile care pot avea in continuare o importanta deosebita, cum ar fi, de exemplu, slabiciunile semnificative din sistemul de control intern .

Analizarea rezultatelor tuturor procedurilor de auditare folosite pentru situatiile financiare ale anului curent.

Analizarea rezultatelor auditurilor interne efectuate si a actiunilor ulterioare intreprinse de catre conducere.

Cererea de informatii de la conducere referitoare la rezultatele evaluarii acesteia cu privire la riscul ca situatiile financiare interimare sa fie denaturate semnificativ ca rezultat al fraudei.

Cererea de informatii de la conducere referitoare la efectul schimbarilor intervenite in activitatea entitatii.

Cererea de informatii de la conducere referitoare la schimbarile semnificative in controlul intern si efectul posibil al acestora asupra intocmirii situatiilor financiare interimare.

Cererea de informatii de la conducere referitoare la procesul prin care situatiile financiare interimare au fost intocmite si despre consistenta principalelor sisteme de inregistrare contabila cuprinse in situatiile financiare interimare.

Auditorul determina natura procedurilor de revizuire, daca este cazul, care trebuie aplicate asupra componentelor si, atunci cand este necesar, comunica aceste aspecte celorlalti auditori implicati in revizuire. Factorii ce trebuie analizati includ pragul de semnificatie si riscul de denaturare in cadrul situatiei financiare interimare a componentelor, precum si intelegerea de catre auditor a masurii in care controlul intern asupra intocmirii acestor situatii este centralizat sau decentralizat.

Pentru a planifica si efectua o revizuire asupra unor situatii financiare interimare, un auditor numit recent, care nu a executat inca un audit al situatiilor financiare anuale in conformitate cu ISA, trebuie sa ajunga la o intelegere a entitatii si a mediului ei, inclusiv a controlul ei intern, in masura in care afecteaza intocmirea situatiilor financiare anuale si a celor interimare.

Aceasta intelegere permite auditorului sa directioneze corect investigatiile, precum si procedurile analitice si alte proceduri de revizuire aplicate in efectuarea unei revizuiri a situatiilor financiare interimare in conformitate cu acest ISRE. Ca parte componenta a obtinerii acestui nivel de intelegere, de obicei auditorul cere informatii de la auditorul anterior si, acolo unde este posibil, revizuieste documentatia auditorului anterior asupra auditului anului precedent, sau asupra oricarei perioade interimare din cadrul anului in curs care a fost revizuita de auditorul anterior. Procedand astfel, auditorul analizeaza natura oricarei denaturari corectate, si denaturarile necorectate cumulate de auditorul anterior, riscurile semnificative, inclusiv acela al unei lipse de control eficient al conducerii aspectele semnificative contabile si de raportare care au in continuare o importanta deosebita, cum ar fi, de exemplu slabiciunile semnificative din sistemul de control intern.

Investigatii, proceduri analitice si alte proceduri de revizuire

Auditorul trebuie sa realizeze investigatii in mod special in ceea ce priveste persoanele responsabile de aspectele financiare sau contabile, si sa aplice proceduri analitice si alte proceduri de revizuire care sa ii permita auditorului sa concluzioneze daca, in baza procedurilor folosite, a sesizat vreun aspect care l-ar face sa creada ca situatiile financiare interimare nu sunt pregatite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

In mod obisnuit, o revizuire nu necesita testari ale inregistrarilor contabile prin inspectie, observare sau confirmare. Procedurile de efectuare a unei revizuiri a situatiilor financiare interimare se rezuma de obicei la investigatii, in mod special in ceea ce priveste persoanele responsabile de aspectele financiare sau contabile si la aplicarea procedurilor de analiza precum si a altor proceduri de revizuire, mai degraba decat sa coroboreze informatiile obtinute cu privire la aspectele semnificative ce influenteaza intocmirea situatiilor financiare interimare. Intelegerea auditorului cu privire la entitate si mediul ei, inclusiv a controlului intern al acesteia, cu privire la rezultatele evaluarilor de risc referitoare la auditul precedent precum si cu privire la analiza auditorului asupra pragului de semnificatie in masura in care acesta influenteaza situatia financiara interimara, afecteaza natura si intinderea investigatiilor si a procedurilor analitice si de revizuire aplicate.

In mod obisnuit, auditorul aplica urmatoarele proceduri:

Citeste minutele sedintelor actionarilor, ale celor insarcinati cu guvernanta, si a altor comisii adecvate pentru a identifica acele aspecte ce pot afecta situatia financiara interimara, si face investigatii cu privire la aspectele dezbatute in cadrul sedintelor ale caror minute nu sunt disponibile, dar care pot afecta situatia financiara interimara.

Analizeaza efectul, daca este cazul, acelor situatii care pot aduce modificari raportului de audit sau de revizuire, sau al acelor ajustari contabile sau denaturari necorectate, in cadrul auditului precedent sau al revizuirilor precedente.

Comunica, acolo unde este cazul, cu alti auditori care efectueaza revizuiri ale situatiei financiare interimare in privinta raportarii componentelor semnificative ale entitatii.

Intervieveaza membri ai conducerii responsabili cu situatia financiara si contabila, si cu altii, dupa cum este adecvat, despre urmatoarele:

Daca situatia financiara interimara a fost intocmita si prezentata in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

Daca au existat modificari cu privire la principiile de contabilitate sau cu privire la metodele de aplicare a acestora.

Daca oricare din tranzactiile noi a necesitat aplicarea unor metode de contabilitate noi.

Daca situatia financiara interimara contine denaturari necorectate.

Situatii complexe sau neobisnuite care e posibil sa fi afectat situatia financiara interimara, cum ar fi combinatii de afaceri sau inlaturarea unui segment al afacerii.

Presupuneri semnificative care sunt relevante pentru masurarea valorii juste sau pentru prezentarile de informatii, precum si intentia si abilitatea conducerii de a duce la bun sfarsit diferite activitati in numele entitatii.

Daca tranzactiile partilor afiliate au fost contabilizate in mod corespunzator si mentionate in situatia financiara interimara.

Schimbari semnificative in cadrul angajamentelor si obligatiilor contractuale.

Schimbari semnificative ale datoriilor contingente, inclusiv litigii sau cereri.

Conformare cu obligatiile referitoare la datorii

Aspecte asupra carora au fost ridicate semne de intrebare in cursul aplicarii procedurilor de revizuire.

Tranzactii semnificative care au avut loc in decursul ultimelor zile ale perioadei interimare sau in decursul primelor cateva zile din urmatoarea perioada interimara.

Informatii referitoare la o frauda sau suspiciune de frauda care afecteaza entitatea, aceasta implicand:

Conducerea;

Angajatii care au un rol important in controlul intern; sau

Alte situatii in care frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiei financiare interimare.

Informatii referitoare la o suspiciune de frauda care afecteaza situatia financiara interimara a entitatii, suspiciune comunicata de angajati, fosti angajati, analisti, organisme de reglementare sau altii.

Informatii despre orice incalcare, actuala sau posibila, a legii sau a reglementarilor, care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiei financiare interimare.

Aplicarea procedurilor analitice asupra situatiei financiare interimare cu scopul de a identifica relatii sau itemi independenti care par neobisnuiti si care pot reflecta o denaturare semnificativa in cadrul situatiei financiare interimare. Procedurile analitice pot include analiza indicatorilor, precum si tehnici statistice precum analiza tendintelor sau analiza regresiva si pot fi aplicate manual sau pe baza tehnicilor de calcul computerizate. Anexa 2 la acest ISRE contine exemple de proceduri analitice pe care auditorul le poate lua in considerare atunci cand efectueaza o revizuire a situatiei financiare interimare.

Parcurgerea situatiei financiare interimare, si analizarea oricarei situatii care a atras atentia auditorului si in virtutea careia auditorul poate crede ca situatia financiara interimara nu este intocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

Auditorul poate aplica multe din procedurile de revizuire inainte sau simultan cu pregatirea situatiilor financiare interimare de catre entitate. De exemplu, poate fi utila aducerea la zi a cunostintelor despre entitate si mediul ei, inclusiv despre controlul sau intern, si citirea minutelor relevante inainte de sfarsitul perioadei interimare. Realizarea unora dintre procedurile de revizuire in partea de inceput a perioadei interimare permite de asemenea identificarea din timp si analizarea aspectelor contabile semnificative ce afecteaza situatiile financiare interimare.

Auditorul care efectueaza o revizuire a situatiilor financiare interimare se angajeaza de asemenea sa efectueze si auditul situatiilor financiare anuale ale entititatii. In spiritul convenabilului si al eficientei, auditorul se poate decide sa puna in practica anumite proceduri de audit in acelasi timp cu revizuirea situatiilor financiare interimare. De exemplu, informatiile obtinute in urma citirii minutelor sedintelor consiliului de administratie cu privire la revizuirea situatiilor financiare interimare pot fi folosite de asemenea pentru auditul anual. Auditorul poate decide de asemenea sa aplice, la momentul efectuarii revizuirii interimare, proceduri de auditare care ar fi necesare in vederea unei auditari anuale a situatiilor financiare, de exemplu, aplicarea procedurilor de auditare asupra unor tranzactii semnificative sau neobisnuite ce au avut loc in timpul perioadei, cum ar fi combinatii de afaceri, restructurari sau tranzactii cu venituri semnificative.

In mod obisnuit, o revizuire a situatiilor financiare interimare nu necesita coroborarea investigatiilor referitoare la litigii sau solicitari. Din acest motiv, nu este de obicei necesar a se cere in scris informatii de la avocatul entitatii. Comunicarea directa cu acesta referitor la litigii sau solicitari poate fi necesara in situatia in care unele informatii i-au atras atentia auditorului si il fac pe acesta sa considere ca situatia financiara interimara nu este intocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, iar auditorul considera ca avocatul ar putea detine informatii pertinente in acest caz.

Auditorul trebuie sa obtina probe conform carora situatiile financiare interimare sunt in conformitate sau nu cu registrele contabile. Auditorul poate obtine probe care sa indice daca situatiile financiare interimare sunt in conformitate sau nu cu registrele contabile prin urmarirea situatiilor financiare interimare comparativ cu:(a)           Registrele contabile, cum ar fi registrul-jurnal sau planificarea in vederea consolidarii care este in conformitate cu registrele contabile; si

(b)          Alte date ajutatoare din registrele entitatii, dupa cum este necesar.

Auditorul trebuie sa faca investigatii pentru a afla daca conducerea a identificat toate evenimentele de pana la data raportului de revizuire care pot necesita ajustari in cadrul situatiilor financiare interimare sau daca trebuie prezentate in aceste situatii. Nu este necesar ca auditorul sa aplice si alte proceduri pentru a identifica evenimentele ce au avut loc ulterior datei raportului de revizuire.

Auditorul trebuie sa investigheze daca conducerea a schimbat modalitatile de evaluare a abilitatilor entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii. Cand, ca rezultat al acestor investigatii sau a altor proceduri de revizuire, auditorul ia la cunostinta de evenimente sau conditii care ar putea pune la indoiala capacitatea entitatii a functiona pe baza principiului continuitatii, acesta trebuie:

(a)           Sa faca investigatii referitoare la planurile de viitor ale conducerii bazate pe evaluarile acesteia privind principiul continuitatii, fezabilitatea acestor planuri, si daca conducerea considera ca rezultatul acestor planuri va duce la o imbunatatire a situatiei; si

(b)          Sa analizeze gradul de adecvare a prezentarii acestor aspecte in cadrul situatiilor financiare interimare.

Evenimentele sau conditiile care pot pune la indoiala capacitatea entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii pot sa fi existat la data intocmirii situatiilor financiare anuale sau pot fi identificate ca rezultat investigatiilor realizate in ceea ce priveste conducerea sau pe parcursul efectuarii altor procese de revizuire. Cand auditorul sesizeaza astfel de evenimente sau conditii, acesta face investigatii cu privire la planurile conducerii asupra actiunilor viitoare, cum ar fi acelea de a lichida active, de a imprumuta bani sau de a restructura datoriile, de a reduce sau amana cheltuielile sau de a mari capitalul. Auditorul face de asemenea investigatii asupra fezabilitatii planurilor conducerii si daca aceasta considera ca rezultatul acestor planuri va imbunatati situatia. Cu toate acestea, nu este neaparat necesar ca auditorul sa coroboreze fezabilitatea planurilor conducerii cu posibilitatea ca rezultatul asteptat al acestor planuri de a imbunatati situatia.

Cand auditorul sesizeaza un aspect care il face sa se intrebe daca este necesara o ajustare semnificativa pentru ca situatiile financiare interimare sa poata fi intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, auditorul trebuie sa realizeze investigatii suplimentare sau sa aplice alte proceduri pentru a-i permite sa formuleze o concluzie in cadrul raportului de revizuire. De exemplu, daca procedurile de revizuire ale auditorului il fac pe acesta sa se indoiasca de inregistrarea unei tranzactii semnificative in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, auditorul efectueaza proceduri suplimentare suficiente care sa elucideze semnul de intrebare, cum ar fi: discutarea termenilor tranzactiei cu personalul senior din cadrul departamentului de marketing si contabilitate sau citirea contractului de vanzare.

Evaluarea denaturarilor

Auditorul trebuie sa evalueze, atat individual cat si in ansamblu, daca denaturarile necorectate pe care le-a sesizat sunt semnificative pentru situatiile financiare interimare.

O revizuire a situatiilor financiare interimare, spre deosebire de o misiune de auditare, nu este menit a furniza o asigurare rezonabila ca situatiile financiare interimare nu contin denaturari semnificative. Cu toate acestea, denaturarile pe care le sesizeaza auditorul, inclusiv prezentari neadecvate de informatii, vor fi evaluate atat individual, cat si in ansamblu pentru a determina daca este necesara o ajustare semnificativa astfel incat situatia financiara interimara sa poata fi intocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

Auditorul va face uz de judecata sa profesionala in evaluarea pragului de semnificatie al oricarei denaturari pe care entitatea nu a corectat-o. Auditorul analizeaza aspecte cum ar fi natura, cauza si gravitatea denaturarii, daca acestea au avut loc in anul precedent sau in cadrul perioadei interimare din anul curent, precum si efectul potential al denaturarilor asupra perioadelor interimare sau anuale viitoare.

Auditorul poate desemna nivelul sub care denaturarea nu este nevoie sa fie agregata, intrucat auditorul considera ca agregarea acestora in mod clar nu va avea un efect semnificativ asupra situatiei financiare interimare. Procedand astfel, auditorul considera ca determinarea importantei denaturarii implica consideratii calitative si cantitative, si ca denaturarile de proportii relativ mici ar putea avea totusi un efect semnificativ asupra situatiei financiare interimare.

Declaratii ale conducerii

Auditorul trebuie sa obtina declaratii in scris ale conducerii care sa sustina urmatoarele:

(a)          Conducerea isi recunoaste responsabilitatea de a concepe si implementa un control intern menit sa previna si sa detecteze frauda si eroarea;

(b)         Situatia financiara interimara este intocmita si prezentata in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara;

(c)          Conducerea considera ca efectul acelor denaturari agregate de auditor in timpul revizuirii, indiferent daca acestea sunt luate individual sau in ansamblu, nu este semnificativ pentru situatia financiara interimara. Un sumar al acestor elemente este inclus sau atasat declaratiilor scrise;

(d)         Conducerea i-a prezentat auditorului toate faptele semnificative ce au legatura cu fraude sau suspiciuni de frauda cunoscute conducerii si care este posibil sa fi afectat entitatea;

(e)          Conducerea i-a prezentat auditorului rezultatele evaluarii riscurilor ca in cadrul situatiilor financiare interimare sa fi aparut denaturari semnificative ca rezultat al fraudei;2

(f)           Conducerea i-a prezentat auditorului toate neconformitatile cunoscute, actuale sau posibile, cu legislatia sau alte reglementari ale caror efecte trebuie analizate la intocmirea situatiilor financiare interimare; si

(g)          Conducerea i-a prezentat auditorului toate evenimentele semnificative care au avut loc dupa data de incheiere a bilantului si pana la data raportului de revizuire care pot determina necesitatea unor ajustari ale situatiilor financiare interimare sau trebuie prezentate in cadrul acestor situatii.

Auditorul obtine declaratii aditionale daca este necesar in legatura cu aspecte ce tin de specificul activitatii sau sectorului de activitate al entitatii. O declaratie ilustrativa a conducerii poate fi gasita in Anexa 3 la acest ISRE.

Responsabilitatea auditorului pentru informatiile anexate

Auditorul trebuie sa parcurga si celelalte informatii ce sunt anexate la situatiile financiare interimare pentru a analiza daca astfel de informatii prezinta inconsecvente semnificative fata de situatiile financiare interimare. Daca auditorul identifica o inconsecventa semnificativa, va analiza daca situatiile financiare interimare sau alte informatii trebuie modificate. Daca o astfel de modificare este necesara in cadrul situatiilor financiare interimare si conducerea refuza sa faca astfel de modificari, auditorul analizeaza implicatiile pe care le are acest fapt asupra raportului de revizuire. Daca modificarea este necesara in cadrul acelor altor informatii si conducerea refuza sa faca modificarile necesare, auditorul analizeaza posibilitatea de a include in raportul de revizuire un paragraf aditional in cadrul caruia sa descrie inconsistenta semnificativa, sau poate lua alte masuri, cum ar fi amanarea intocmirii raportului de revizuire sau retragerea din misiune. De exemplu, conducerea poate prezenta masuri alternative ale castigurilor care infatiseaza intr-un mod mai pozitiv performantele financiare decat situatia financiara interimara, acestor tipuri de alternative le este data o proeminenta evidenta, nu sunt clar definite, sau nu converg in mod clar cu situatia financiara interimara astfel incat ele sunt menite sa aduca confuzie si pot chiar induce in eroare.

Daca sesizeaza un aspect care il face sa considere ca alte informatii par sa contina denaturari semnificative ale faptelor, auditorul trebuie sa discute aspectul in cauza cu conducerea entitatii. In timp ce parcurge informatiile suplimentare in scopul identificarii inconsecventelor semnificative, auditorul poate sesiza o denaturare semnificativa evidenta a faptelor (de exemplu, informatii care nu au legatura cu situatiile financiare interimare, care sunt incorect formulate sau prezentate). In cadrul discutiei cu conducerea entitatii asupra acestui aspect, auditorul analizeaza validitatea altor informatii si raspunsurile conducerii la intrebarile auditorului, analizeaza daca exista diferente de rationament sau opinie si daca e necesar a se cere conducerii sa consulte o terta parte pentru a rezolva denaturarea faptica evidenta. Daca este necesara o modificare pentru a corecta denaturarea semnificativa a faptelor si conducerea refuza sa faca modificarea respectiva, auditorul poate lua masuri suplimentare adecvate, cum ar fi instiintarea celor insarcinati cu guvernanta si cererea sfatului unui jurist.

Comunicarea

Atunci cand, ca rezultat al revizuirii unor situatii financiare interimare, auditorul sesizeaza un aspect care il face sa considere ca este necesar sa se faca o modificare substantiala a situatiilor financiare interimare pentru ca acestea sa poata fi intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, auditorul trebuie sa comunice aceasta situatie cat de curand posibil celor de la nivelul de conducere adecvat.

Atunci cand, conform parerii auditorului, conducerea nu raspunde adecvat, in decursul unei perioade de timp rezonabile, auditorul trebuie sa-i informeze pe cei insarcinati cu guvernanta. Comunicarea se va face imediat ce este posibil acest lucru, pe cale orala sau in scris. Decizia auditorului de a comunica fie pe cale orala, fie in scris este determinata de factori precum natura, sensibilitatea sau semnificatia aspectului ce trebuie comunicat si momentul ales pentru realizarea comunicarii. Daca informatia este comunicata oral, auditorul intocmeste si documentele aferente.

Atunci cand, conform parerii auditorului, cei insarcinati cu guvernanta nu raspund corespunzator in decursul unei perioade de timp rezonabile, auditorul trebuie sa analizeze urmatoarele:

(a)          Modificarea raportului; sau

(b)         Posibilitatea de a se retrage din misiune; si

(c)          posibilitatea de a-si da demisia din misiunea de a audita situatia financiara anuala.

Atunci cand, ca rezultat al efectuarii revizuirii situatiei financiare interimare, auditorul sesizeaza un aspect ce il face sa suspecteze existenta unei fraude sau nerespectarea de catre entitate a unor legi sau reglementari, auditorul trebuie sa comunice aspectul in cauza cat de repede posibil celor din nivelul de conducere adecvat. Stabilirea nivelului de conducere adecvat este influentat de posibilitatea ca un membru al conducerii sa fie complice sau sa fie implicat. Auditorul analizeaza de asemenea necesitatea raportarii acestor aspecte celor responsabili cu guvernanta si analizeaza implicatiile asupra misiunii de revizuire.

Auditorul trebuie sa comunice aspectele relevante pentru guvernanta ce reies din revizuirea situatiilor financiare interimare celor insarcinati cu guvernanta Ca rezultat al efectuarii revizuirii situatiilor financiare interimare, auditorul poate aspecte care, in opinia sa, sunt atat importante, cat si relevante pentru cei responsabili cu guvernanta in supervizarea procesului de raportare financiara si prezentare de informatii. Auditorul comunica aceste situatii celor responsabili cu guvernanta.

Reportarea naturii, intinderii si rezultatelor revizuirii situatiilor financiare interimare

Auditorul trebuie sa intocmeasca un raport scris care sa contina urmatoarele:

(a)          Un titlu adecvat.

(b)         Un destinatar, dupa cum este cerut de circumstantele misiunii.

(c)          Identificarea situatiilor financiare interimare revizuite, care sa includa identificarea titlului fiecarei situatii cuprinse in setul complet sau condensat de situatii financiare, precum si data si perioada cuprinsa de situatiile financiare interimare.

(d)         Daca situatia financiara interimara cuprinde un set complet de situatii financiare cu scop general, intocmit in conformitate cu un cadru de raportare financiara conceput pentru a oferi o imagine fidela, o declaratie conform careia conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare interimare in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

(e)          In alte circumstante, o declaratie conform careia conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare interimare in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

(f)           O declaratie prin care auditorul este responsabil pentru exprimarea unei concluzii asupra situatiilor financiare interimare bazata pe revizuirea efectuata.

(g)         O declaratie conform careia revizuirea situatiei financiare interimare a fost efectuata in conformitate cu Standardul International privind misiunile de revizuire (ISRE) 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii," si o declaratie conform careia o astfel de revizuire consta in efectuarea de investigatii, in special asupra acelor persoane responsabile de situatiile financiar-contabile, precum si in aplicarea de proceduri analitice si alte proceduri de revizuire.

(h)          O declaratie conform careia o revizuire are o arie de aplicabilitate semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, de aceea, nu ii permite auditorului sa obtina asigurarea ca va putea sesiza toate aspectele semnificative ce ar putea fi identificate in cadrul unui audit si, in consecinta, el nu va putea exprima o opinie de audit.

(i)            Daca situatia financiara interimara cuprinde un set complet de situatii financiare cu scop general, intocmit in conformitate cu un cadru de raportare financiara conceput pentru a oferi o imagine fidela, o concluzie privitoare la faptul daca auditorul a sesizat aspecte care il fac sa afirme ca situatiile financiare interimare nu ofera o imagine fidela, sau nu prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara (inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este Standardele Internationale de Raportare Financiara); sau

(j)           In alte circumstante, o concluzie privitoare la faptul daca auditorul a sesizat aspecte care il fac sa afirme ca situatia financiara interimara nu este intocmita, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara (incluzand o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este Standardele Internationale de Raportare Financiara).

(k)         Data raportului.

(l)            Locatia in tara sau jurisdictia unde auditorul isi desfasoara activitatea.

(m)        Semnatura auditorului.

Rapoarte ilustrative de revizuire pot fi gasite in apendice 4 al acestui ISRE.

In unele jurisdictii, legile si reglementarile ce guverneaza revizuirea situatiilor financiare interimare pot stipula formulari pentru concluzia auditorului care sunt diferite de formularile descrise in paragraful 43(i) sau (j). Desi auditorul poate fi obligat sa foloseasca formularea desemnata, responsabilitatile auditorului dupa cum sunt descrise in cadrul acestui ISRE privind concluziile raman aceleasi.

Abaterea de la cadrul aplicabil de raportare financiara

Auditorul trebuie sa exprime o concluzie cu rezerve sau o concluzie contrara cand a sesizat un aspect care il face sa creada ca este necesara o modificare semnificativa a situatiilor financiare interimare pentru ca acestea sa fie intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

Daca auditorul a sesizat aspecte care il fac sa creada ca situatiile financiare interimare este sau poate fi in mod substantial afectata de o abatere de la cadrul aplicabil de raportare financiara, si conducerea nu corecteaza situatiile financiare interimare, auditorul modifica raportul de revizuire. Modificarea descrie natura abaterii si, daca este posibil, mentioneaza efectele asupra situatiei financiare interimare. Daca informatia pe care auditorul o considera necesara pentru a realiza o prezentare adecvata nu este inclusa in situatia financiara interimara, auditorul modifica raportul de revizuire si, daca este posibil, include informatiile necesare in raportul de revizuire. Modificarea raportului de revizuire se face in mod obisnuit prin adaugarea unui paragraf explicativ la raportul de revizuire si exprimarea unei concluzii cu rezerve. In Anexa 5 la acest ISRE sunt prezentate cateva rapoarte ilustrative de revizuire cu concluzii cu rezerve.

Cand efectul abaterii este atat de semnificativ si profund asupra situatiilor financiare interimare incat auditorul ajunge la concluzia ca o concluzie cu rezerve nu este adecvata pentru prezenta faptul ca situatiile financiare interimare sunt incomplete sau induc in eroare, auditorul exprima o concluzie contrara. In Anexa 7 la acest ISRE sunt prezentate cateva rapoarte ilustrative de revizuire cu concluzii contrare.

Limitarea ariei de aplicabilitate

Limitarea ariei de aplicabilitate nu permite, in mod obisnuit, auditorului sa finalizeze revizuirea.

Cand auditorul se afla in incapacitatea de a finaliza revizuirea, el trebuie sa comunice in scris membrilor de la nivelul de conducere adecvat si celor insarcinati cu guvernanta motivul pentru care revizuirea nu poate fi finalizata si sa analizeze daca este adecvat sa intocmeasca un raport.

Limitarea ariei de aplicabilitate impusa de conducere

Auditorul nu accepta o misiune de revizuire a situatiei financiare interimare daca cunostintele anterioare ale auditorului cu privire la circumstantele misiunii indica faptul ca auditorul nu va putea duce la bun sfarsit revizuirea intrucat exista o limitare a ariei de aplicabilitate a revizuirii auditorului impusa de conducerea entitatii.

Daca, dupa acceptarea misiunii, conducerea impune o limitare a ariei de aplicabilitate a revizuirii, auditorul va cere o inlaturare a limitarii respective. In cazul in care conducerea refuza sa faca acest lucru, auditorul se va afla in incapacitatea finalizarii revizuirii si a exprimarii unei concluzii. In astfel de cazuri, auditorul va trebui sa comunice, in scris, nivelului adecvat al conducerii si celor insarcinati cu guvernanta motivul pentru care revizuirea nu poate fi finalizata. Totusi, daca auditorul sesizeaza un aspect care il determina sa creada ca este necesara o ajustare semnificativa a situatiilor financiare interimare pentru ca acestea sa poata fi intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, auditorul va trebui sa comunice aspectul in cauza in conformitate cu recomandarile din paragrafele 38-40.

Auditorul analizeaza de asemenea responsabilitatile legale si de reglementare, inclusiv daca exista cerinta ca auditorul sa intocmeasca un raport. Daca exista o asemenea cerinta, auditorul declara imposibilitatea exprimarii unei concluzii si mentioneaza in raportul de revizuire motivul pentru care revizuirea nu poate fi finalizata. Totusi, daca auditorul sesizeaza un aspect care il determina sa creada ca este necesara o ajustare semnificativa a situatiilor financiare interimare pentru ca acestea sa poata fi intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara, auditorul va trebui sa comunice aspectul in cauza in raport.

Alte limitari ale ariei de aplicabilitate

O limitare a ariei de aplicabilitate poate avea loc datorita altor circumstante decat cele impuse de conducere. In asemenea circumstante, auditorul este de obicei incapabil sa finalizeze revizuirea si sa exprime o concluzie, primind recomandari in cadrul paragrafelor 51-52. Pot exista, totusi, circumstante mai rar intalnite in care limitarea ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului este in mod evident limitata la unul sau mai multe aspecte specifice care, desi sunt semnificative, in acceptiunea auditorului nu sunt persistente in cadrul situatiei financiare interimare. In astfel de cazuri, auditorul modifica raportul de revizuire indicand ca, exceptand situatiile descrise intr-un paragraf explicativ din raportul de revizuire, revizuirea a fost efectuata in conformitate cu acest ISRE, si exprimand o concluzie cu rezerve. In Anexa 6 la acest ISRE sunt prezentate cateva rapoarte ilustrative de revizuire cu concluzii cu rezerve.

Auditorul poate exprima o opinie cu rezerve asupra auditului ultimei situatii financiare anuale datorita limitarii ariei de aplicabilitate a auditului respectiv. Auditorul analizeaza daca limitarea ariei de aplicabilitate mai exista inca si, daca da, implicatiile asupra raportului de revizuire.

Principiul continuitatii activitatii si situatii cu grad semnificativ de incertitudine

In unele situatii, poate fi adaugat un paragraf de evidentiere a unui aspect in cadrul raportului de revizuire, fara ca acest lucru sa afecteze concluzia auditorului, pentru a scoate in evidenta un aspect mentionat intr-o nota in cadrul situatiilor financiare interimare care dezbate mai pe larg situatia in cauza. Este preferabil ca paragraful sa fie inclus dupa paragraful de concluzie si in mod obisnuit se refera la faptul ca, in aceasta privinta, concluzia nu este una cu rezerve.

Daca in cadrul situatiilor financiare interimare este realizata o prezentare adecvata de informatii, auditorul ar trebui sa adauge un paragraf de evidentiere a unui aspect in cadrul raportului de revizuire pentru a sublinia o situatie cu un grad semnificativ de incertitudine cu privire la un eveniment sau conditie care poate atrage dupa sine dubii semnificative asupra capacitatii entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii.Este posibil ca auditorul sa fi modificat un audit anterior sau raportul de revizuire anterior prin adaugarea unui paragraf de evidentiere pentru a scoate in evidenta o situatie cu un grad semnificativ de incertitudine referitor la un eveniment sau conditie care poate atrage dupa sine dubii semnificative privind capacitatea entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii. Daca incertitudinea semnificativa persista inca si este prezentata adecvat in cadrul situatiei financiare interimare, auditorul modifica raportul de revizuire al situatiilor financiare interimare pentru perioada curenta prin adaugarea unui paragraf de evidentiere a situatiei persistente cu un grad semnificativ de incertitudine.

In cazul in care, ca rezultat al investigatiilor si al altor proceduri de revizuire, auditorul sesizeaza o situatie cu un grad mare de incertitudine, situatie referitoare la un eveniment sau conditie, care poate atrage dupa sine dubii semnificative privind capacitatea entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii, si daca acest lucru este prezentat adecvat in cadrul situatiilor financiare interimare, auditorul modifica raportul de revizuire prin adaugarea unui paragraf de evidentiere a unui aspect.

Daca o situatie cu un grad mare de incertitudine, care atrage dupa sine dubii semnificative asupra capacitatii entitatii de a functiona pe baza principiului continuitatii, nu este prezentata adecvat in cadrul situatiilor financiare interimare, auditorul trebuie sa exprime o concluzie cu rezerve sau o concluzie contrara, dupa caz. Raportul ar trebui sa includa referinte specifice cu privire la existenta unei astfel de situatii.

Auditorul ar trebui sa ia in considerare modificarea raportului de revizuire prin adaugarea unui paragraf prin care sa sublinieze situatia de o incertitudine semnificativa (alta decat una care se refera la principiul continuitatii activitatii) pe care a sesizat-o auditorul, rezolvarea acesteia depinzand de evenimente ulterioare si care poate afecta situatiile financiare interimare.

Alte consideratii

Termenii misiunii includ angajamentul conducerii care stipuleaza ca orice document care contine o situatie financiara interimara ce indica faptul ca informatia a fost revizuita de auditorul entitatii, raportul de revizuire va fi de asemenea inclus in document. Daca conducerea nu a inclus raportul de revizuire in document, auditorul analizeaza posibilitatea de a apela la sfatul unui jurist pentru a-l ajuta in determinarea masurilor adecvate in circumstantele date.

Daca auditorul a elaborat un raport de revizuire modificat si conducerea a elaborat o situatie financiara interimara fara a include raportul de revizuire modificat in documentul ce contine situatia financiara interimara, analizeaza posibilitatea de a apela la sfatul unui jurist pentru a-l ajuta in determinarea masurilor adecvate in circumstantele date si posibilitatea de a demisiona din angajamentul de auditare a situatiilor financiare anuale.

Situatia financiara interimara, care consta intr-un set condensat de situatii financiare, nu include in mod necesar toate informatiile ce ar fi incluse intr-un set complet de situatii financiare, dar poate mai degraba prezenta o explicatie a evenimentelor si schimbarilor care sunt semnificative pentru intelegerea modificarilor intervenite in pozitia si evolutia financiara a entitatii dupa data raportarii anuale. Aceasta deoarece se presupune ca utilizatorii situatiilor financiare interimare vor avea acces la ultimele situatii financiare auditate, dupa cum se intampla in cazul entitatilor listate. In alte circumstante, auditorul discuta cu conducerea necesitatea ca situatiile financiare interimare sa includa o declaratie care trebuie citita impreuna cu ultimele situatii financiare auditate. In absenta unei astfel de declaratii, auditorul analizeaza daca, fara o referire la ultimele declaratii financiare auditate, situatia financiara interimara induce in eroare in circumstantele date, si analizeaza implicatiile asupra raportului de revizuire.

Documentatia

Auditorul ar trebui sa intocmeasca o documentatie de revizuire care sa fie suficienta si adecvata pentru a furniza o baza pentru concluzia auditorului si pentru a furniza probe care sa ateste ca revizuirea a fost realizata in conformitate cu acest ISRE si cererile privind legislatia si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile. Documentatia ajuta un auditor experimentat care nu a avut nici o legatura anterioara cu misiunea sa inteleaga natura, momentul si intinderea investigatiilor efectuate, precum si procedurile analitice si alte proceduri de revizuire aplicate, informatia obtinuta, precum si alte aspecte semnificative analizate pe parcursul revizuirii, inclusiv modul in care au fost rezolvate situatiile in cauza.

Data intrarii in vigoare

Acest ISRE intra in vigoare pentru revizuirea situatiilor financiare interimare aferente perioadelor incepand cu 15 decembrie 2006. O adoptare preliminara a acestui ISRE este permisa.

Perspectiva asupra sectorului public

Paragraful 10 stipuleaza ca auditorul si clientul trebuie sa cada de comun acord asupra termenilor misiunii. Paragraful 11 explica faptul ca o scrisoare de angajament ajuta la evitarea neintelegerilor privitoare la natura misiunii si, in particular, la obiectivul si aria de aplicabilitate a revizuirii, la responsabilitatile conducerii, la responsabilitatile auditorului, la asigurarea obtinuta, si la natura si forma raportului. Legislatia sau reglementarile privitoare la misiunile de revizuire din sectorul public de obicei recomanda numirea unui auditor pe o perioada mai indelungata de timp. In consecinta, scrisorile de angajamente pot sa nu reprezinte o practica prea raspandita in sectorul public. Totusi, o scrisoare de angajament care face referire la aspectele mentionate in paragraful 11 poate fi de folos atat unui auditor din sectorul public, cat si clientului. Asadar, auditorii din sectorul public iau in considerare posibilitatea de a ajunge la o intelegere cu clientul asupra misiunii de revizuire prin intermediul unei scrisori de angajament.

In sectorul public, obligatia statutara a auditorului se poate extinde si la alte sarcini, cum ar fi revizuirea unei situatii financiare interimare. Cand se intalneste acest caz, auditorul din sectorul public nu poate evita o aceasta obligatie si, in consecinta, poate sa nu aiba posibilitatea de a nu accepta (vezi paragraful 50) sau de a se retrage dintr-o misiune de revizuire (vezi paragrafele 36 si 40(b)). Auditorul din sectorul public poate sa nu aiba posibilitatea de a se retrage din misiunea de auditare a situatiilor financiare anuale (vezi paragrafele 40(c)) si 62).

In paragraful 41 se discuta despre responsabilitatile auditorului in cazul in care acesta sesizeaza un aspect care il face sa creada ca exista o frauda sau o neconformitate a entitatii cu legile sau reglementarile in vigoare. In sectorul public, auditorului i se poate cere sa indeplineasca cerintele statutorii sau alte cerinte cu caracter de reglementare, conform carora trebuie sa raporteze aceste aspecte autoritatilor de reglementare sau altor autoritati publice.

Anexa 1

Exemplu de scrisoare de angajament pentru revizuirea unor situatii financiare interimare

Scrisoarea urmatoare are scopul de a oferi indrumari si trebuie avute in vedere si consideratiile din paragraful 10 al acestui ISRE si va trebui adaptata in conformitate cu cerintele si circumstantele fiecarei situatii.

Catre Consiliul de Administratie (sau reprezentantii conducerii superioare)

Va trimitem aceasta scrisoare pentru a va confirma intelegerea noastra cu privire la termenii si obiectivele misiunii de a revizui bilantul financiar interimar al entitatii la data de 30 iunie 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar pentru perioada de 6 luni care s-a incheiat

Revizuirea noastra va fi efectuata in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare realizata de un auditor independent al entitatii" emis de Comitetul International al Standardelor de Audit si Asigurare, avand drept obiectiv furnizarea unei baze de raportare in situatia in care am sesizat un aspect care ne face sa credem ca situatiile financiare interimare nu au fost intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referinta la jurisdictia sau tara de origine a raportarii financiare atunci cand cadrul de raportare financiara folosit nu este Standardele Internationale de Raportare Financiara]. O asemenea revizuire consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile cu aspectele financiar-contabile, si aplicarea procedurilor analitice si a altor proceduri de revizuire si nu necesita, in mod obisnuit, o coroborare a informatiilor obtinute. Aria de aplicabilitate a revizuirii unei situatii financiare interimare este in mod substantial mai redusa fata de aria de aplicabilitate a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, al carui obiectiv este exprimarea unei opinii cu privire la situatiile financiare si, din acest motiv, noi nu ne vom exprima o astfel de opinie.

Ne propunem sa raportam asupra situatia financiara interimara dupa cum urmeaza:

[Se include o mostra de raport]

Responsabilitatea pentru situatia financiara interimara, inclusiv pentru prezentarile adecvate de informatii, revine conducerii entitatii. Aceasta include conceperea, implementarea si mentinerea unui sistem de controlului intern relevant pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare interimare care nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate si realizarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. Ca parte a revizuirii noastre, vom cere declaratii in scris din partea conducerii cu privire la afirmatiile facute in legatura cu revizuirea. Vom cere de asemenea ca acolo unde exista un document ce contine o situatie financiara interimara si care indica faptul ca situatia financiara interimara a fost revizuita, raportul sa fie de asemenea inclus in document.

O revizuire a situatiilor financiare interimare nu ofera asigurari ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Mai mult decat atat, nu este sigur ca misiunea noastra poate detecta existenta unor fraude, a unor erori sau a unor acte ilegale. Oricum, va vom informa cu privire la orice aspect semnificativ sesizat de noi.

Suntem nerabdatori sa colaboram pe deplin cu personalul dumneavoastra si ne exprimam increderea ca ne vor pune la dispozitie orice situatie, document sau orice alta informatie necesara revizuirii noastre.

[Se adauga aici informatiile aditionale cu privire la plata si modalitati de plata.]

Aceasta scrisoare ramane valabila si in anii urmatori exceptand situatiile cand este incheiata, amendata sau inlocuita (daca este cazul).

Rugam semnati prezentul exemplar si trimiteti-ne copia atasata a acestei scrisori pentru a ne indica faptul ca este in conformitate cu modul in care ati inteles dumneavoastra aranjamentele facute pentru revizuirea de catre noi a situatiilor financiare

Am luat la cunostinta in numele entitatii ABC

(semnatura)

Numele si Functia

Data

Anexa 2

Procedurile analitice pe care auditorul le poate folosi cand efectueaza o revizuire a situatiilor financiare interimare

In continuare sunt prezentate cateva exemple de proceduri analitice pe care auditorul le poate lua in considerare cand efectueaza o revizuire a situatiei financiare interimare:

Compararea situatiilor financiare interimare cu situatia financiara interimara a perioadei imediat precedente, cu situatia financiara interimara a aceleiasi perioade interimare a anului fiscal precedent, cu situatia financiara interimara pe care conducerea o preconizeaza pentru perioada curenta, si cu cele mai recent auditate situatii financiare anuale

Compararea situatiei financiare interimare curente cu rezultatele anticipate, cum ar fi bugetele actuale si bugetele previzionate (de exemplu, compararea bilanturilor taxelor si relatia dintre provizioanele pentru taxele pe venit si venitul neimpozat in situatia financiara interimara curenta cu informatia corespunzatoare in (a) bugete, folosind ratele previzionate, si (b) informatia financiara pentru perioadele anterioare).

Compararea situatiei financiare interimare curente cu informatiile non-financiare relevante.

Compararea sumelor inregistrate sau a indicilor ce au rezultat pe baza sumelor inregistrate, cu asteptarile emise de auditor. Auditorul emite astfel de expectante prin identificarea si dezvoltarea relatiilor a caror existenta este rezonabil sa fie previzionata, bazandu-se pe intelegerea entitatii si a sectorului de activitate in care aceasta opereaza

Compararea indicilor si a indicatorilor perioadei interimare curente cu acelea ale entitatilor din acelasi sector de activitate

Compararea relatiilor dintre elementele situatiei financiare interimare curente cu relatiile dintre elementele corespunzatoare din situatiile financiare interimare intocmite pentru perioadele anterioare, de exemplu, cheltuielile pe categorii, ca procent din vanzari, active pe categorii, ca procentaj din activele totale si procente ale schimbului in vanzari si ale schimbului in creante.

Compararea datelor dezagregate. In continuare sunt prezentate cateva exemple ale modurilor cum pot fi dezagregate datele

o Pe perioade, de exemplu, veniturile sau cheltuielile pot fi dezagregate in sume semestriale, lunare sau saptamanale

o Pe baza liniei de produs sau a sursei de venit.

o Pe baza locatiei, de exemplu, per componenta

o Pe baza atributelor tranzactiei, de exemplu, venitul generat de designeri, arhitecti sau mestesugari.

o Pe baza mai multor atribute ale tranzactiei, de exemplu, vanzarile clasificate dupa produs si dupa luna in care au avut loc.

Anexa 3

Exemple de scrisori cu declaratii ale conducerii

Urmatoarea scrisoare nu se vrea a fi o scrisoare standard. Declaratiile conducerii vor varia de la o entitate la alta si de la o perioada interimara la alta.

(Antetul entitatii)

(Catre auditor) (Data)

Paragrafele de deschidere, in cazul in care situatiile financiare interimare cuprind situatii financiare condensate:

Aceasta scrisoare de declaratie va este furnizata in legatura cu revizuirea bilantului condensat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 si cu situatiile condensate aferente privitoare la venituri, modificari de capital si fluxuri de numerar pe perioada de trei luni care s-a incheiat la acea data, in scopul exprimarii unei concluzii in care sa se precizeze daca ati sesizat vreun aspect care va face sa credeti ca situatiile financiare interimare nu au fost intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referinta la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara

Va aducem la cunostinta responsabilitatea ce ne revine privitor la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare interimare in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara].

Paragrafele de deschidere, in cazul in care situatiile financiare interimare cuprinde un set complet de situatii financiare cu scop general, intocmite in conformitate cu cadrul de raportare financiara conceput sa ofere o imagine fidela:

Aceasta scrisoare de declaratie va este furnizata in legatura cu revizuirea bilantului entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 si cu situatiile aferente privitoare la venituri, modificari de capital si fluxuri de numerar pe perioada de trei luni care s-a incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si al altor note explicative in scopul formularii unei concluzii in care sa se precizeze daca ati sesizat vreun aspect care va face sa credeti ca situatiile financiare interimare nu ofera o imagine fidela (sau "nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative") pozitia financiara a entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, precum si evolutia financiara si fluxurile de numerar in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

Va aducem la cunostinta responsabilitatea noastra privitor la o prezentare adecvata a situatiilor financiare interimare in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara].

Confirmam ca urmatoarele declaratii sunt date cu bunavointa si increderea noastra:

Situatia financiara interimara la care s-a facut referire mai sus a fost intocmita si prezentata in conformitate cu [indicati cadrul aplicabil de raportare financiara].

V-am pus la dispozitie toate registrele de contabilitate si documentatia aferenta, si toate minutele sedintelor actionarilor si ale Consiliului de administratie (in speta ale sedintelor care au avut loc la [introduceti data la care au avut loc]).

Nu exista tranzactii semnificative care nu au fost inregistrate corespunzator in registrele noastre contabile pe baza carora s-au intocmit situatiile financiare interimare.

Nu am identificat nici o neconformitate, existenta sau posibila, cu prevederile legale sau cu reglementarile, care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare interimare.

Ne asumam responsabilitatea privitoare la conceperea si implementarea sistemului de controlul intern in vederea prevenirii si detectarii fraudei si erorii.

V-am prezentat toate faptele semnificative cu privire la fraudele cunoscute sau suspectate care pot sa fi afectat entitatea.

V-am prezentat rezultatele evaluarilor noastre asupra riscului ca situatiile financiare interimare sa contina denaturari semnificative datorate fraudei.

Consideram ca denaturarile necorectate cuprinse in documentul atasat, luate atat individual, cat si agregate, nu au avut efecte semnificative asupra situatiei financiare interimare luate in ansamblu.

Va confirmam ca informatiile furnizate privitoare la identificarea partilor afiliate sunt complete.

Urmatoarele informatii au fost inregistrate corespunzator si, cand a fost cazul, au fost prezentate adecvat in cadrul situatiei financiare interimare:

o       Tranzactiile cu partile afiliate, incluzand aici vanzarile, achizitiile, imprumuturile rambursabile, transferurile, contractele si garantiile de leasing, precum si sumele primite de la partile afiliate sau achitate catre acestea;

o       Garantiile, fie in scris sau oral, de care entitatea este raspunzatoare; si

o       Contractele si optiunile de rascumparare a activelor vandute anterior.

Prezentarea informatiilor cu privire la masurarea valorii juste a activelor si datoriilor sunt in conformitate cu [se indica aici cadrul aplicabil de raportare financiara]. Presupunerile pe care le-am emis reflecta intentia si capacitatea noastra de a realiza actiuni specifice in numele entitatii, atunci cand acestea erau relevante pentru masurarea sau prezentarea valorii juste.

Nu avem nici un plan sau intentie care ar putea afecta in mod semnificativ valoarea sau clasificarea activelor si datoriilor reflectate in situatiile financiare interimare.

Nu avem nici un plan de a abandona anumite categorii de produse sau alte planuri ori intentii care sa poata duce la stocuri invechite sau excesive si nici un stoc nu este evaluat la o valoare mai mare decat valoarea realizabila

Entitatea are documente justificative pentru toate bunurile ei, neexistand bunuri puse drept garantii sau ipotecate

Am inregistrat sau prezentat, dupa caz, toate obligatiile, atat cele actuale, cat si cele contingente

[Se adauga toate declaratiile suplimentare ce au legatura cu noile standarde de contabilitate implementate pentru prima oara si analizeaza declaratiile suplimentare cerute de un Standard International de Auditare recent, care sunt relevante pentru situatiile financiare interimare.]

Cu toata buna noastra credinta si conform informatiilor detinute, nu au existat evenimente ulterioare, de la data incheierii bilantului contabil si pana la data acestei scrisori, care sa determine necesitatea unor ajustari sau prezentari in cadrul situatiei financiare interimare mai sus mentionate.

(Director Executiv)

(Director Financiar)

Anexa 4

Exemple de rapoarte de revizuire a situatiilor financiare interimare

Set complet de situatii financiare cu scop general, intocmit in conformitate cu un cadru de raportare financiara conceput pentru a obtine o prezentare fidela (vezi paragraful 43(i))

Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare(Destinatarul)

Introducere

Am revizuit bilantul contabil anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte note explicative. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare bazata pe revizuirea noastra.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Concluzie

Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare anexate nu ofera o imagine fidela (sau "nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,") pozitia financiara a entitatii la data de 31 martie, 20X1, evolutia ei financiara si fluxurile de numerar pentru perioada de trei luni incheiata la acea data, in conformitate cu [cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

Adresa

Alta situatii financiare interimare (vezi paragraful 43(j))

Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat)

Introducere

Am revizuit bilantul contabil [condensat] anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 si declaratiile de venit [condensate] aferente, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data.4 Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea acestei situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie privitoare asupra acestor situatii financiare interimare bazandu-ne pe revizuirea efectuata.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Concluzie

Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare anexate nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu [cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

Adresa

Anexa 5

Exemple de rapoarte de revizuire cu o concluzie cu rezerve pentru abaterea de la cadrul aplicabil de raportare financiara

Set complet de situatii financiare cu scop general intocmit in conformitate cu un cadru de raportare financiara conceput pentru a obtine o prezentare fidela (vezi paragraful 43(i))

Raport privind revizuirea situatiilor financiare interimare

(Destinatarul)

Introducere

Am revizuit bilantul contabil anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte note explicative. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare bazata pe revizuirea noastra.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Bazele unei concluzii cu rezerve

Bazandu-ne pe informatiile furnizate de conducere, entitatea ABC a exclus din proprietate si din datoriile pe termen lung anumite obligatii de leasing, care noi consideram ca ar trebui capitalizate in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Aceasta informatie indica faptul ca, daca aceste obligatii de leasing ar fi fost capitalizate la data de 31 martie 20X1, proprietatea ar fi crescut cu___________ $, iar datoriile pe termen lung cu $ si venitul net si castigurile per actiune ar fi crescut scazut) cu _______ $, _______ $, _______ $, si _______ $, pe perioada de trei luni incheiata la acea data.

Concluzie cu rezerve

Bazandu-ne pe revizuirea noastra, exceptie facand aspectele descrise in paragraful anterior, nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare anexate nu ofera o imagine fidela (sau "nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,") pozitia financiara a entitatii la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data, in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv referinte la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

Adresa

Alta situatii financiare interimara (vezi paragraful 43(j))

Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare

(Destinatarul)

Introducere

Am revizuit bilantul contabil [condensat] anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 si declaratiile de venit [condensate] aferente, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data.6 Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea acestei situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie privitoare asupra acestor situatii financiare interimare bazandu-ne pe revizuirea efectuata.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Bazele unei concluzii cu rezerve

Bazandu-ne pe informatiile furnizate de conducere, entitatea ABC a exclus din proprietate si din datoriile pe termen lung anumite obligatii de leasing, care noi consideram ca ar trebui capitalizate in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Aceasta informatie indica faptul ca, daca aceste obligatii de leasing ar fi fost capitalizate la data de 31 martie 20X1, proprietatea ar fi crescut cu___________ $, iar datoriile pe termen lung cu $ si venitul net si castigurile per actiune ar fi crescut scazut) cu _______ $, _______ $, _______ $, si _______ $, pe perioada de trei luni incheiata la acea data.

Concluzie cu rezerve

Bazandu-ne pe revizuirea noastra, exceptie facand aspectele descrise in paragraful anterior, nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare interimare anexate nu sunt intocmite in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv referinte la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

Adresa

Anexa 6

Exemple de rapoarte de revizuire cu concluzie cu rezerve pentru limitarea ariei de aplicabilitate neimpuse de conducere

Set complet de situatii financiare cu scop general intocmite in conformitate cu cadrul de raportare financiara conceput pentru a obtine o prezentare fidela (vezi paragraful 43(i))

Raport de revizuire a situatiei financiare interimare

(Destinatarul adecvat)

Introducere

Am revizuit bilantul contabil anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte note explicative. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare bazata pe revizuirea noastra.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Cu exceptia aspectelor prezentate in paragraful urmator, am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Bazele pentru o concluzie cu rezerve

In urma unui incendiu la unul din birourile noastre la (data) care a distrus inregistrarile conturilor de creante, ne am gasit in incapacitatea de a duce la bun sfarsit revizuirea noastra cu privire la conturile de creante totalizand ______$, incluse in situatia financiara interimara. Entitatea deruleaza actiuni de reconstituire a acestor inregistrari si nu este sigur ca aceste inregistrari vor confirma suma mentionata mai sus si suma reprezentand conturile necolectibile. In situatia in care am fi reusit sa incheiem revizuirea conturilor de creante, ar fi fost posibil sa sesizam unele aspecte care sa indice ca este necesara efectuarea ajustari ale situatiilor financiare interimare.

Concluzie cu rezerve

Cu exceptia ajustarilor efectuate asupra situatiilor financiare interimare pe care le-am fi putut considera necesare daca nu ar fi fost situatia descrisa mai sus, bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem situatiile financiare interimare anexate nu ofera o imagine fidela (sau "nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,") pozitia financiara a entitatii la data de 31 martie, 20x1 contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data, in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

Adresa

Alte situatii financiare interimare (vezi paragraf 43(j))

Raport privind revizuirea situatiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat)

Introducere

Am revizuit bilantul contabil [condensat] anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 si declaratiile de venit [condensate] aferente, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data.8 Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea acestei situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie privitoare asupra acestor situatii financiare interimare bazandu-ne pe revizuirea efectuata.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Cu exceptia aspectelor prezentate in paragraful urmator, am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Bazele pentru o concluzie cu rezerve

In urma unui incendiu la unul din birourile noastre la (data) care a distrus inregistrarile conturilor de creante, ne am gasit in incapacitatea de a duce la bun sfarsit revizuirea noastra cu privire la conturile de creante totalizand ______$, incluse in situatia financiara interimara. Entitatea deruleaza actiuni de reconstituire a acestor inregistrari si nu este sigur ca aceste inregistrari vor confirma suma mentionata mai sus si suma reprezentand conturile necolectibile. In situatia in care am fi reusit sa incheiem revizuirea conturilor de creante, ar fi fost posibil sa sesizam unele aspecte care sa indice ca este necesara efectuarea ajustari ale situatiilor financiare interimare.

Concluzie cu rezerve

Cu exceptia ajustarilor efectuate asupra situatiilor financiare interimare pe care le-am fi putut considera necesare daca nu ar fi fost situatia descrisa mai sus, bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nici un aspect care sa ne faca sa credem situatiile financiare interimare anexate nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

Adresa

Anexa 7

Exemple de rapoarte de revizuire cu o concluzie contrara datorata abaterii de la cadrul aplicabil de raportare financiara

Set complet de situatii financiare cu scop general intocmite in conformitate cu cadrul de raportare financiara conceput pentru a obtine o prezentare fidela (vezi paragraful 43(i))

Raport privind revizuirea situatiei financiare interimare

(Destinatarul adecvat)

Introducere

Introducere

Am revizuit bilantul contabil anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative, precum si alte note explicative. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situatii financiare interimare bazata pe revizuirea noastra.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Bazele unei concluzii contrare

Incepand cu aceasta perioada, conducerea entitatii a incetat sa consolideze situatia financiara a filialelor sale din moment ce conducerea considera ca aceasta consolidare inadecvata din cauza existentei unor interese semnificative ce impiedica controlul. Aceasta nu este in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara]. In conditiile in care ar fi fost intocmite situatiile financiare consolidate, practic toate conturile din situatiile financiare interimare ar fi fost semnificativ diferit.

Concluzie contrara

Revizuirea noastra ne arata ca, din cauza faptului ca investitiile facute de entitate in filiale nu sunt justificate din punct de vedere al consolidarii, dupa cum a fost descris in paragraful anterior, aceasta situatie financiara interimara nu ofera o imagine fidela (sau "nu prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative") pozitia financiara a entitatii la data de 31 martie, 20X1 contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

Adresa

Alte situatii financiare interimare (vezi paragraf 43(j))

Raport de revizuire a situatiilor financiare interimare

(Destinatarul adecvat)

Introducere

Am revizuit bilantul contabil [condensat] anexat al entitatii ABC la data de 31 martie, 20X1 si declaratiile de venit [condensate] aferente, contul de profit si pierdere si situatia fluxurilor de numerar aferente perioadei de trei luni incheiata la acea data.10 Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea acestei situatii financiare interimare in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara]. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie privitoare asupra acestor situatii financiare interimare bazandu-ne pe revizuirea efectuata.

Aria de aplicabilitate a revizuirii

Cu exceptia aspectelor prezentate in paragraful urmator, am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul international pentru misiuni de revizuire 2410, "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuata de un auditor independent al entitatii." O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile pentru situatia financiar-contabila, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, prin urmare, nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Bazele unei concluzii contrare

Incepand cu aceasta perioada, conducerea entitatii a incetat sa consolideze situatia financiara a filialelor sale din moment ce conducerea considera ca aceasta consolidare inadecvata din cauza existentei unor interese semnificative ce impiedica controlul. Aceasta nu este in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara]. In conditiile in care ar fi fost intocmite situatiile financiare consolidate, practic toate conturile din situatiile financiare interimare ar fi fost semnificativ diferit.

Concluzie contrara

Revizuirea noastra ne arata ca, din cauza faptului ca investitiile facute de entitate in filiale nu sunt justificate din punct de vedere al consolidarii, dupa cum a fost descris in paragraful anterior, aceasta situatie financiara interimara este intocmita in conformitate cu [se precizeaza cadrul aplicabil de raportare financiara, inclusiv o referire la jurisdictia sau tara de origine a cadrului de raportare financiara cand cadrul de raportare financiara folosit nu este reprezentat de Standardele Internationale de Raportare Financiara].

AUDITOR

Data

AdresaDe exemplu, Standardele Internationale de Raportare Financiara, emise de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate

Paragraful 35 al ISA 240, "Responsabilitatea auditorului de a analiza frauda in auditarea situatiilor financiare" explica faptul ca natura, masura si frecventa unei astfel de evaluari variaza de la o entitate la alta, iar conducerea poate face o evaluare detaliata anuala sau ca parte a unei monitorizari continue. In virtutea acestui fapt, aceasta declaratie, in masura in care afecteaza situatiile financiare interimare, este adaptata circumstantelor specifice ale entitatii.

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare..

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare.

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare..

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare.

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare..

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare.

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare.

Auditorul poate dori sa specifice autoritatea reglementativa sau echivalentul acesteia la care au fost inregistrate situatiile financiare interimare.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate