Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
SOCIETATI ANONIME PE ACTIUNI (SA)


SOCIETATI ANONIME PE ACTIUNI (SA)


SOCIETATI ANONIME PE ACTIUNI (SA)

Societatile anonime pe actiuni, sunt un tip evoluat de societati comerciale, ce au aparut in urma accentuarii procesului de concentrare si centralizare a capitalului de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea.

Societatile anonime pe actiuni se prezinta ca fiind acele societati de capital, al caror capital este impartit pe actiuni, actionarii fiind raspunzatori de datoriile societatii numai in limita capitalului subscris prin actiuni. Obligatiile sociale ale unei S.A. sunt garantate cu patrimoniul social.

Actiunile sunt titluri negociabile la bursele de valori, inscrisuri sub forma de titluri de valoare si care reprezinta fractiuni de capital social. Un astfel de titlu de valoare va cuprinde: denumirea si durata societatii; data contractului de societate, numarul din registrul comertului sub care se afla inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea; capitalul social; avantajele acordate fondatorilor.Pentru actiunile nominative se vor mai arata numele, prenumele si domiciliul actionarului (sau sediul acestuia). Actiunile sunt titluri de proprietate si pot fi de mai multe feluri:

a) Actiuni nominative (nominale), ce au inscrise pe ele numele posesorului si care se pot transfera altei persoane numai prin inscrierea tranzactiei intr-un registru special;

b) Actiuni anonime (nenominale) sau la purtator, fara specificarea vreunui nume pe ele. Ele detin cea mai mare parte din volumul valorilor mobiliare de acest tip, iar depozitarii au obligatia de a pastra secretul privind posesorii lor.

c) Actiuni de mica cupiura (o valoare mica), care sunt emise cu scopul declarat de a fi accesibile unui cerc mai larg, mobilizand astfel disponibilitatile ba-nesti ale populatiei.

Actionarii au numeroase drepturi pe care le dobandesc odata cu titlurile achizitionate, si anume:

.drepturile pecuniare ale actionarilor se refera la: dreptul acestora de a pri-mi o parte din profiturile societatii, numite si dividende (semianual sau anual); dreptul preferential de subscriere, in caz de majorare a capitalului social al firme; dreptul de a fi despagubit in caz de lichidare a societatii;

.drepturile de a participa la decizie sunt: dreptul la vot; dreptul la in-formatii; dreptul de a initia actiuni in justitie. Fiecare actiune da dreptul la un dividend.

Dividendul este partea din profitul total al unei S.A. ce revine unei actiuni. El poate fi fix - care se acorda pentru actiunile preferentiale, neschimbandu-se dupa mobilitatea profitului obtinut si variabil, cand el se modifica in raport cu marimea profitului total.

Actiunile sunt transmisibile si negociabile la bursa de valori. In urma nego-cierii rezulta cursul actiunii, pretul de piata al acesteia (valoarea reala, la zi sau la termen). Actiunea are deci doua valori: o valoare nominala, cea inscrisa pe ea, si o valoare de piata, variabila, stabilita prin cotare la bursa de valori. Formula cea mai simpla pentru stabilirea cursului unei actiuni este:

C= V / d'

in care: V - venitul anual adus (dividend sau venit fix); d' - rata dobanzii.

Cursul reprezinta deci dividendul capitalizat si nu poate fi mai mic (teoretic) decat nivelul ratei dobanzii.

Pentru dezvoltarea sa, o societate pe actiuni poate realiza o noua emisiune de actiuni, dar si de obligatiuni. Actiunile si obligatiunile formeaza piata financiara pe termen lung si reprezinta titluri negociabile la bursele de valori.

Obligatiunile se deosebesc de actiuni din mai multe considerente. Ele sunt titluri de credit: emitentul este debitorul, iar detinatorul este creditorul. Detinatorul obligatiunii se numeste si obligatar si este un simplu creditor si nu un asociat.

Prin dobanda, numita si cupon, pe care o asigura posesorilor, obligatiunile devin o forma de fructificare a capitalului, randamentul astfel asigurat putand fi comparat cu cel realizat prin investitii in actiuni. Comparatia trebuie sa tina cont de diferenta de risc dintre aceste titluri. In cazul obligatiunilor riscul este mai mic.

Cele mai frecvente tipuri de obligatiuni sunt:

a) Obligatiuni clasice (ordinare) cu scadenta determinata si o remuneratie mica, iar dobanda fixa se plateste anual;

b) Obligatiuni la fereastra (imprumuturi), care au scadenta variabila, ceea ce permite emitentului (investitorului) sa efectueze (sau sa ceara efectuarea) rambursarea inainte de scadenta limita;

c) Obligatiuni (imprumuturi) prelungite dau posibilitatea prelungirii duratei de viata a titlurilor in raport cu scadenta convenita. Se utilizeaza mai rar, neprezentand interes;

d) Obligatiuni cu cupon mic sunt titluri care nu asigura o remuneratie anuala, dobanda se capitalizeaza si se plateste doar o singura data, la scadenta finala (dupa n ani);

e) Obligatiuni cu cupon "zero" sunt titluri pentru care nu se plateste nici un fel de dobanda, dar la care remuneratia se asigura prin prima de emisiune ori prin conditiile de amortizare; si altele

Rambursarea obligatiunilor se face de societatea emitenta la scadenta, prin rascumpararea acestora contra unui venit fix, platit posesorilor.

Functionarea unei S.A. se face sub conducerea Adunarii generale a actionarilor (A.G.A.) care mandateaza un Consiliu de administratie (C.A.) sau un Directorat pentru activitatea curenta. Membrii C.A. sunt detinatorii unui numar mare de actiuni, si primesc indemnizatii banesti numite jetoane de prezenta. Detinatorul celui mai mare numar de actiuni (pachetul de control) va deveni presedintele S.A. (directorul general), care exercita efectiv responsabilitatea bunului mers al intreprinderii. Managerii (echipa de specialisti) asigura functionarea curenta a intregii activitati, fiind subordonati managerului general.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate