Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Sistemul de indicatori statistici ai economiei nationale


Sistemul de indicatori statistici ai economiei nationale


SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI AI ECONOMIEI NATIONALE

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR SI SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI

Fundamentarea deciziilor economice necesita informatii privind aspectele principale ale activitatii economico-sociale, cum ar fi: dimensiunea acesteia si evolutia sa in timp, proportiile si corelatiile care se formeaza intre principalele categorii economice, gradul de indeplinire a prevederilor etc.Teoria economica constituie un sistem coerent care, cu ajutorul unor categorii (variabile) economice da posibilitatea explicarii unui sistem economic.

Variabilele cu care se opereaza in analizele economice capata semnificatie suplimentara daca li se da si o expresie cantitativa. Astfel, nu este suficient sa spunem de exemplu ca intr-o tara este inflatie; este necesar sa exprimam sub forma cantitativa nivelul inflatiei. In felul acesta nu numai ca detinem o informatie mai bogata, dar putem sa comparam nivelul inflatiei cu nivelul prognozat, cu cel din perioadele trecute, cu cel din alte unitati teritoriale sau cu cel realizat de catre alti agenti economici. De asemenea, determinarea cantitativa a variabilelor economice da posibilitatea masurarii interdependentelor din economie precum si cuprinderea acestor variabile in modelele de previziune, optimizare si modelare economica.

Masurarea variabilelor economice se realizeaza prin indicatori statistici corespunzatori. Indicatorul este expresia cantitativa a unei categorii economice. Determinarea indicatorilor, stabilirea sferei de cuprindere a acestora, constituirea unui sistem de indicatori, constituie o sarcina principala a statisticii economice.

1.2. CERINTELE SI STRUCTURA SISTEMULUI DE INDICATORI STATISTICI

Pentru a intelege si influenta comportamentului unui sistem economic complex cum este economia nationala dar si a elementelor sale componente este necesar sa-i cunoastem atat performantele cat si resursele cu care obtine performantele respective.

Pentru aceasta este necesara sistematizarea activitatii economice, a factorilor de productie etc. in functie de anumite criterii precum si masurarea variabilelor care caracterizeaza sistemul economic cu ajutorul unor indicatori statistici, reuniti intr-un sistem de indicatori.

Ansamblul indicatorilor statistici este o componenta de baza a sistemului informational. Purtatorii de informatii, fluxurile informationale, mijloacele tehnice de transmitere, prelucrare si stocare a informatiilor sunt elemente ajutatoare importante, menite sa serveasca sistemul de indicatori pentru infaptuirea functiilor sale.

Sistemul de indicatori este conceput dupa cerinte metodologice unitare, avand la baza notiuni si concepte unitare, furnizate de teoria economica, relatii de calcul unitare ,metodologii unitare .

Cerintele principale formulate fata de sistemul de indicatori sunt:

- sa reflecte nivelul de dezvoltare si structura economiei nationale, precum si a elementelor sale;

- sa permita caracterizarea dinamicii proceselor economice cu respectarea comparabilitatii in timp si in spatiu;

- sa dea posibilitatea masurarii interdependentelor dintre fenomenele economice;

- sa asigure posibilitatea incadrarii subsistemelor de indicatori componente in sistemul general.

Avand in vedere aceste cerinte, principalele caracteristici ale sistemului de indicatori pot fi formulate astfel:

- indicatorii exprima cantitativ categoriile economice definite de teoria economica;

- ansamblul de indicatori este conceput 'sistemic', reflectand interdependenta obiectiva dintre diferite componente ale economiei nationale; indicatorii sunt astfel elaborati incat sa permita agregarea de la un nivel ierarhic la altul;

- are la baza o conceptie unitara privind continutul, metodologia de calcul si mijloacele de agregare a indicatorilor (o sfera de cuprindere bine delimitata, definitii unitare, clasificari si nomenclatoare unitare, metode de culegere, prelucrare si analiza unitare);

- asigura comparabilitatea atat in timp cat si in spatiu intre agentii economici, unitatile administrativ-teritoriale precum si cu alte tari;

- admite extinderea, largirea sa, in functie de conditiile concrete ale fiecarei perioade;

- prin codificarea unitara a informatiilor permite extinderea utilizarii calculatoarelor in evidenta statistico-economica.

Sistemul de indicatori statistici la nivelul economiei nationale si corespunzator la nivelul unitatilor componente raspunzand cerintelor formulate mai sus, da posibilitatea caracterizarii urmatoarelor aspecte principale:

- marimea, structura si dinamica potentialului economic (potential material si potential uman). Astfel sistemul de indicatori asigura caracterizarea si analiza dimensiunii, structurii si modificarii in timp a avutiei nationale si a elementelor sale componente (mijloace fixe, stocuri si rezerve de materiale, fondul funciar, rezervele minerale etc.). De asemenea, sistemul de indicatori da posibilitatea caracterizarii principalelor aspecte privind populatia si resursele de munca, gradul de ocupare si de neocupare a fortei de munca, utilizarea timpului de munca, nivelul de calificare a fortei de munca etc.

- marimea, structura si dinamica rezultatelor obtinute in activitatea economica. Indicatorii care exprima rezultatele activitatii economice evidentiaza productia nationala de bunuri si servicii, formarea veniturilor agentilor economici precum si folosirea acestor venituri in decursul unei perioade de timp.

Pentru evidentierea acestor aspecte se calculeaza indicatorii de rezultate cum sunt: produsul intern, produsul national, venitul national la nivelul economiei nationale, cifra de afaceri, valoarea adaugata etc. la nivelul agentilor economici.

- nivelul si dinamica eficientei utilizarii elementelor potentialului economic. In cadrul unui sistem unitar, este necesar sa fie caracterizata eficienta utilizarii atat a potentialului economic in ansamblu cat si a elementelor sale componente. De asemenea, trebuie caracterizata eficienta atat la nivel microeconomic cat si la nivel mezo si macroeconomic.

- nivelul de trai si calitatea vietii. Pentru a caracteriza aceste aspecte sunt calculati indicatori care exprima: nivelul, structura si dinamica consumului populatiei, nivelul si dinamica veniturilor nominale ale populatiei; nivelul si dinamica pre

de consum precum si a salariului real si veniturilor reale ale populatiei;

- participarea la circuitul economic mondial. Astfel este necesar sa fie caracterizate ca nivel dinamica, structura exportul si importul;

- principalele dezechilibre care pot sa apara in activitatea economica.

Sistemul de indicatori se elaboreaza pe diferite nivele, conducand astfel la obtinerea subsistemelor de indicatori:

- la nivel de agent economic;

- la nivel de ramura;

- la nivelul economiei nationale;

- la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale(judete,tegiuni de dezvoltare ).

Aceste subsisteme formeaza un tot unitar si dau posibilitatea caracterizarii activitatii economice la nivel micro, mezo si macroeconomic.

Informatiile folosite pentru calculul indicatorilor statistici sunt obtinute atat din surse primare (observari statistice - partiale sau totale - organizate de catre statistica) cat si din surse secundare, respectiv date "produse" pentru alte scopuri decat cel statistic (in special informatii din evidenta financiar-contabila).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate