Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Fixarea obiectivelor auditului


Fixarea obiectivelor auditului


Fixarea obiectivelor auditului

Conform metodei ciclurilor, auditorii efectueaza misiunile de audit prin aplicarea testelor de audit asupra tranzactiilor care compun soldurile finale ale conturilor, dar si prin aplicarea unor teste de audit asupra soldurilor conturilor propriu-zise. Din practica s-a desprins ca cea mai eficienta modalitate de auditare a conturilor consta in obtinerea unei anumite combinatii de asigurari privind fiecare tranzactie precum si soldul final al contului asociat operatiunilor respective.

Pentru orice fel de tranzactie se pot asocia mai multe obiective de audit ce trebuie rezolvate inainte ca auditorul sa fie in masura de a ajunge la concluzia ca tranzactiile au fost corect reflectate in cont, acestea fiind cunoscute sub denumirea de obiective de audit legate de tranzactii.In mod asemanator identificam o serie de obiective de audit ce trebuie atinse in legatura cu soldul fiecarui cont cunoscute sub denumirea de obiective de audit legate de solduri.

O abordare completa a acestor obiective de audit nu poate fi realizata daca auditorul nu intelege declaratiile managementului.

Declaratiile managementului reprezinta afirmatii implicite sau explicite privind categoriile de tranzactii si conturile din situatiile financiare afectate de aceste tranzactii, aceste declaratii sunt direct legate de criteriile utilizate de management pentru inregistrarea si prezentarea informatiilor contabile in situatiile financiare iar intelegerea exacta de catre auditori a acestor declaratii ii conduc la realizarea unor audituri de inalta calitate.

Se cunosc urmatoarele categorii generale de declaratii:

- existenta sau aparitia (producerea);

- exhaustivitatea;

- evaluarea sau alocarea;

- drepturi si obligatii;

- prezentarea si dezvaluirea.

5.1. Obiective de audit legate de tranzactii

Aceasta categorie de obiective este stabilita de catre auditor avand ca punct de pornire declaratiile managementului. Ele sunt definite in scopul de a crea un cadru de referinta care il va sprijini in procesul de colectare a probelor de audit in cantitati suficiente si adecvate pentru fiecare categorie de tranzactii luand in considerare circumstantele specifice fiecarei misiuni. Obiectivele raman identice de la o misiune la alta insa probele difera in functie de circumstante.

Exista o deosebire intre obiectivele generale ale auditului legate de tranzactii si obiectivele specifice pentru fiecare categorie de tranzactii. Ambele categorii de obiective se aplica tuturor tranzactiilor cu deosebirea ca cele din prima categorie se formuleaza in termeni generali si le regasim la toate categoriile de tranzactii in timp ce obiectivele specifice pentru fiecare tranzactie sunt formulate in termeni ce vizeaza anumite categorii.

S-au pus in evidenta sase obiective generale de audit privind tranzactiile, astfel:

Existenta - daca exista tranzactiile respective;

Exhaustivitatea - tranzactiile existente sunt inregistrate;

Exactitatea - tranzactiile inregistrate sunt exprimate in sume corecte;

Clasificarea - tranzactiile incluse in jurnale sunt corect clasificate;

Cronologia - inregistrarea corecta a datelor in succesiune;

Sistematizarea si sintetizarea - tranzactiile inregistrate sunt adecvat transferate in fisierele sistematice si sunt corect sintetizate.

5.2. Obiective de audit legate de solduri

Aceasta categorie de obiective sunt similare cu cele prezentate la tranzactii, ele rezultand tot din declaratiile managementului oferind un cadru de referinta care il ajuta pe auditor sa colecteze o cantitate suficienta de probe relevante. La randul lor si obiectivele de audit referitoare la solduri se impart in doua categorii:

obiective generale, si

obiective specifice

Analizand cu atentie obiectivele de audit legate de tranzactii si cele legate de soldurile conturilor se desprind o serie de deosebiri dintre care doua sunt mai elocvente, respectiv una referitoare la domeniul de referinta respectiv tranzactii si solduri, iar cea de-a doua se refera la numarul obiectivelor de audit, respectiv obiectivele de audit pentru tranzactii sunt in numar de sase, iar in domeniul obiectivelor de audit al soldurilor intalnim noua obiective.

Utilizand obiectivele de audit referitoare la solduri ca un cadru de referinta pentru auditarea soldurilor conturilor, auditorul selecteaza probe pentru a confirma informatiile analitice care justifica soldul unui cont si nu verifica soldul propriu-zis al contului.

Obiectivele generale de audit referitoare la solduri sunt:

1) Existenta - sumele incluse exista;

2) Exhaustivitate - sumele existente sunt incluse

aceste obiective pun accentul pe doua probleme de audit opuse -

existenta se refera la o potentiala supraevaluare iar exhaustivitate

la operatiunile si sumele neinregistrate

3) Exactitate - sumele incluse sunt prezentate la valori corecte;

4) Clasificare - sumele incluse in evidente sunt corect clasificate;

5) Decupajul temporar - tranzactiile produse aproape de data de

inchidere a bilantului sunt inregistrate in exercitiul aferent;

6) Concordanta detaliilor - sunt solduri cont - total cartea mare;

7) Valoarea realizabila - activele sunt incluse la sumele estimate a se

obtine prin vanzarea lor;

8) Drepturi si obligatii;

9) Prezentare si dezvaluire - soldul conturilor si informatiile suplimentare obligatorii aferente lor sunt corect prezentate in situatiile financiare. Prezentarea si dezvaluirea sunt strans legate de clasificare, dar diferite de acestea. Informatiile contabile aferente obiectivelor de audit legate de solduri sunt corect clasificate daca toate datele dintr-un tabel detaliat care justifica un sold de cont au fost sintetizate in conturile corespunzatoare. Informatiile sunt corect prezentate daca respectivele solduri de conturi si informatiile complementare din note sunt adecvat combinate, descrise si dezvaluite in situatiile financiare. De exemplu, daca un efect de incasat pe termen lung este inclus intr-o lista a creantelor - clienti, se produce o incalcare a obiectivului de clasificare. Daca efectul de incasat pe termen lung este corect clasificat, dar combinat cu creante - clienti in situatiile financiare, atunci se va produce o incalcare a ultimului obiectiv de audit al soldurilor - prezentare si dezvaluire.

Acum pot fi definite obiectivele de audit specifice privind soldul fiecarui cont din situatiile financiare. De regula, fiecare obiectiv general de audit referitor la soldurile conturilor ar trebuie sa dezvolte cel putin un obiectiv specific cu exceptia situatiilor in care auditorul considera ca un anume obiectiv general referitor la solduri nu este relevant in circumstantele date, dar situatia poate fi si invers cand unui obiectiv general sa-i corespunda mai multe obiective specifice.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate