Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Factorii si tipurile cresterii economice


Factorii si tipurile cresterii economice


Factorii si tipurile cresterii economice

Cresterea economica este un proces deosebit de complex, influentat de o multitudine de factor, uni avand o actiune directa si  caracter prioritar si decisiv, altii, actiune mediata de primii.

a) Intre factorii cu influenta nemijlocita, decisiva asupra cresterii economice, se inscriu factorii de productie:factorul uman (resursele de munca);

factorul material (resursele naturale si echipamentele de productie acumulate);

factorul informational-tehnologic.

b) Factori cu actiune mediata:

rata investitiilor;

cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

politica financiara, monetara, bugetara, si fiscala a statului;

capacitatea de absorbtie a pietei interne;

schimburile internationale;

politica ecologica etc.

Fiecare factor se abordeaza sub aspect tridimensional: cantitativ,

calitativ si structural.

Dimensiunea cantitativa se refera la volumul global al resurselor corespunzatoare fiecarui factor. Aportul dimensiunii cantitative a factorilor, la cresterea economica, este de natura pur extensiva.

Dimensiunea calitativa se refera la randamentul utilizarii resurselor.

Aportul acestei dimensiuni a factorilor la cresterea economica, este de natura pur intensiva si duce la sporirea eficientei economice generale a activitatii productive.

Dimensiunea structurala - ponderea contributiilor de ordin cantitativ si calitativ, in functie de proportiile in care se combina diferite categorii de resurse si in care acestea se repartizeaza pe destinatii de utilizare.

1. Factorul uman - influenteaza procesul cresterii economice prin cresterea volumului muncii prestate la scara macroeconomica, precum si a calitatii acestui factor, exprimata sintetic prin productivitatea muncii.

Acest factor are o latura cantitativa si una calitativa. Din punct de vedere cantitativ el se evidentiaza in volumul de manopera prestata de populatia ocupata, in cadrul timpului efectiv de munca.

Factorul uman influenteaza procesul cresterii economice, prin dinamica ocuparii populatiei disponibile. Din punct de vedere calitativ, actiunea factorului uman in procesul cresterii economice, se exprima prin calitatea acestuia, dependenta de calificare, productivitatea muncii, inzestrarea tehnica a muncii. Sub influenta progresului tehnic are loc si un progres calitativ al factorului uman.

Specificul dimensiunii calitative a factorului uman al cresterii economice este relevata de conceptul de "capital uman" care exprima

totalitatea cunostintelor si componentelor profesionale rezultate din procesul de invatamant si aplicate si consolidate prin experienta de la

locul de munca.

Dimensiunea structurala a actorului uman se refera la structurile specifice ocuparii, respectiv pietei muncii. In fiecare sistem

economic national exista o ierarhizare a sectoarelor, ramurilor sau grupelor de activitati, in functie de numarul personalului ocupat, de productivitatea si calitatea muncii in domeniul respectiv.

2. Factorul material al cresterii economice - este reprezentat de

resurse naturale atrase de productie si de echipamentul de productie acumulat, care prin combinarea si functionarea lor, devine capital real.

In privinta dimensiunii cantitative a acestui factor ea se prezinta

sub forma volumului de capital real in exploatare si a stocului de bunur capital alocate pentru investitii, intr-o perioada determinata.

Aceste dimensiuni ale factorului material, au un caracter potential restrictiv, care decurge, intre altele, si din faptul ca unele surse naturale au character epuizabil, ier reinnoirea capitalului fix are caracter ciclic. Dimensiunea calitativa a factorului material in procesul cresterii economice este sintetizata prin productivitatea capitalului real, iar dimensiunea structurala evidentiaza eterogenitatea resurselor aferente acestui factor.

3. Factorul informational-tehnologic - in calitate de neofactor, are in prezent un rol decisiv in procesul cresterii economice. Acest factor prezinta o importanta deosebita atat la nivel microeconomic pentru managerii de firme, pentru stabilirea strategiei in afaceri, cat si la nivel macroeconomic - unde apare acel sector al informatiei, specializat in generarea si transformarea acestei resurse intr-o utilitate intelectuala pentru consumatorii ei. Un rol important il are inovarea tehnologica privita drept principal generator de informatie cu finalitate aplicativa.

Atat la nivel microeconomic cat si la nivel macroeconomic, inovarea apare, in prezent, drept principala sursa interna de avantaj, comparative din punct de vedere al eficientei, aceasta fiind o sursa importanta, strategica, de crestere economica.

Potentialul de inovare tehnologica al unei tari este conditionat, din punct de vedere cantitativ, de proportia detinuta de investitiile pentru cercetare-dezvoltare in P.N.B., iar din punct de vedere calitativ - inovarea este deosebit de importanta, nu atat prin eficiente si economia directa cat si prin cea propagata. In epoca contemporana, rolul hotarator al factorilor informationali tehnologici se explica, in principal, prin urmatoarele:

- informatia este omniprezenta in activitatea umana;

- dintre toate tehnologiile contemporane, cele informationale

cunosc o rata de inovare inalta si virtuala, fara limite;

- printr-un efect de conexiune inversa pozitiva, avansul ehnologiilor informatice se rasfrange favorabil asupra insusi otentialului de inovare existent la nivelul unei economii nationale, mplificandu-l si facilitand valorificarea acestuia.

Actiunea conjugata a factorilor de crestere economica pune in

evidenta anumite posibilitati de combinare a diferitelor laturi ale acestor factori, in variante care se definesc drept tipuri de crestere economica.

Se disting doua tipuri fundamentale de crestere economica:

v    Tipul extensiv al cresterii economice corespunde unei contributii majorate a laturilor cantitative ale factorilor directi la formarea sporului P.N.B.

Acest tip caracterizeaza tarile care in trecut si in prezent au avut si au nivel economic relativ scazut.

v    Tipul intensiv de crestere economica este specific economiilor avansate, cu o structura diversificata, capabila de a genera si absorbi progres tehnologic si aflate intr-un echilibru deja consolidat al cererii de oferta de bunuri si servicii. Prin politicile adoptate de antrenare a resurselor lor economice, se pune un accent deosebit pe latura calitativa care are o pondere majoritara asupra rezultatelor macroeconomice.

Tipul de crestere intensiv succede in principiu, celui extensiv. La granita dintre ele se situeaza tipul intermediar, in car laturile cantitative, respectiv cele calitative, au contributii relativ comparabile la obtinerea sporului de rezultate macroeconomice .

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate