Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Elaborareaului de buget


Elaborareaului de buget


Elaborarea proiectului de buget

Initiativa in materie bugetara o are, de regula, Guvernul. Acesta trebuie sa prezinte anual Parlamentului proiectul de lege pentru adoptarea bugetului de stat, insotit de o expunere de motive si de o multime de anexe si calcule de fundamentare.

Lucrarile pregatitoare sunt efectuate de catre Ministerul Finantelor Publice si, in paralel, de catre ministere, administratii locale sau alte institutii publice care isi pregatesc propriile schite de buget.

Ministerul Finantelor Publice intocmeste proiectele pentru intregul sistem unitar de bugete, precum si proiectele de legi pentru aprobarea acestora.

Aceste proiecte de buget se intocmesc de catre Ministerul Finantelor Publice pe baza:v     prognozelor indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii trei ani;

politicilor fiscale si bugetare;

v     prevederilor memorandumurilor de finantare, ale memorandumurilor de intelegere sau ale altor acorduri internationale cu organisme si institutii financiare internationale, semnate si/sau ratificate;

v     politicilor si strategiilor sectoriale, a prioritatilor stabilite in formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;

v     propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

v     programelor intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta; programele sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pe anii urmatori, masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;

v     propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si de transferuri consolidabile pentru autoritatile administratiei publice locale;

v     posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.

Datorita complexitatii deciziei bugetare, elaborarea proiectului de buget reprezinta un proces iterativ, care presupune un flux informational dublu, respectiv de la Ministerul Finantelor Publice catre institutiile bugetare cu atributii in furnizarea bunurilor si serviciilor publice si apoi in sens invers.

Lucrarile de elaborare a acestor proiecte de buget se realizeaza in mai multe etape, pe baza calendarului bugetar, prevazut in Legea finantelor publice, care contine termene exacte pentru finalizarea fiecarei etape a elaborarii bugetului, precum si obligatii stricte in sarcina intocmirii bugetului:

pana la 31 martie: organele abilitate vor elabora indicatorii macroeconomici si sociali; pentru anul bugetar caruia ii corespunde proiectul de buget, precum si pentru urmatorii trei ani, cu mentiunea ca, in masura in care realitatea o impune, indicatorii respectivi vor fi actualizati pe parcursul desfasurarii procesului bugetar;

pana la 1 mai: Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului obiectivele politicii fiscale si bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si urmatorii trei ani, impreuna cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

Calitatea de ordonatori principali de credite o au, in cazul bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetului trezoreriei statului, bugetelor institutiilor publice autonome, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetului fondurilor provenite din credite externe si bugetului fondurilor externe nerambursabile, ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome. Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt, dupa caz, ordonatori secundari sau tertiari de credite.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unitatilor administrativ - teritoriale, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si presedintii consiliilor judetene. Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica carora li se acorda fonduri din bugetele locale sunt, dupa caz, ordonatori secundari sau tertiari de credite.

pana la 15 mai: Guvernul aproba aceste obiective si limite, dupa ce le-a analizat, si informeaza comisiile pentru buget, finante si banci ale Parlamentului asupra principalelor orientari ale politicii sale macroeconomice si ale finantelor publice;

pana la 1 iunie: Ministerul Finantelor Publice, avand aprobarea Guvernului, va transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare - cadru prin care specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern;

pana la 15 iunie: Ministerul Finantelor Publice comunica ordonatorilor principali de credite eventuale modificari a limitelor de cheltuieli, adoptate de catre Guvern in cazul in care schimbarea cadrului macroeconomic impune acest lucru. Pe baza limitelor redimensionate vor fi definitivate proiectele de buget;

pana la 15 iulie: ordonatorii principali de credite sunt obligati sa depuna la Ministerul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru anul bugetar urmator, cu incadrarea in limitele de cheltuieli, si estimarile pentru urmatorii trei ani, insotite de documentatii si fundamentari detaliate;

Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le inainteaza Guvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat;autoritatile administratiei publice locale au aceeasi obligatie pentru propunerile de transferuri consolidate si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

Incepe, de acum, examinarea proiectelor primite la Ministerul Finanatelor Publice prin compararea cifrelor inscrise in aceste proiecte cu cele precizate prin limitele de cheltuieli comunicate. Se poarta discutii cu ordonatorii principali de credite asupra nivelului maxim al cheltuielilor bugetare pentru fiecare minister, institutie centrala sau administratie locala. Desigur ca intervin conflicte de interese, se exercita presiuni, fiecare ordonator de credite incercand sa obtina un nivel cat mai ridicat al cheltuielilor, iar Ministerul Finantelor Publice, avand grija de echilibrul de ansamblu si tinand seama de prioritatile din programul de guvernare, incearca sa tempereze excesele. In caz de divergente, hotaraste Guvernul.

pana la 1 august: ordonatorii de credite isi definitiveaza, dupa solutionarea divergentelor, propriile bugete si le depun la Ministerul Finantelor Publice;

pana la 30 septembrie: Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget definitivate primite de la ordonatorii principali de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare anuale si proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern. Proiectul legii bugetului de stat este insotit de un raport privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si proiectia acesteia in urmatorii trei ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice in contextul carora au fost elaborate proiectele de buget, precum si strategia Guvernului in domeniul investitiilor publice. Raportul si proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal - bugetara a Guvernului, precum si alte informatii relevante in domeniu;

pana la 15 octombrie: Guvernul dezbate si definitiveaza aceste proiecte, ale legilor bugetare si ale bugetului, si le inainteaza Parlamentului spre adoptare.

Odata cu insusirea acestor proiecte de legi de catre Guvern si remiterea acestora Parlamentului, se incheie prima etapa a procesului bugetar, aceea privind elaborarea proiectelor de buget.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate