Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor




Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERT SI INDUSTRIE DIN ROMANIA PENTRU ANUL 2008


METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERT SI INDUSTRIE DIN ROMANIA PENTRU ANUL 2008


 

METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME,

ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERT SI INDUSTRIE DIN ROMANIA

PENTRU ANUL

editia a XVI-a



I.           Topurile judetene de firme

Topurile firmelor din judete si municipiul Bucuresti se organizeaza de Camerele de Comert si Industrie judetene (CCIJ) si Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) in conformitate cu articolul 4/litera m din Legea camerelor de comert si industrie din Romania nr. 335/2007.

Camerele de comert si industrie din Romania colaboreaza la realizarea topurilor de firme cu membrii asociati ai CCIR, asociatii patronale si profesionale si ministere.

Calculul nivelului de performanta si stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate si clase de marime a firmelor, se realizeaza pentru anul financiar 2008, de catre CCIJ, prin prelucrare electronica a datelor, in baza prezentei metodologii.

Surse de date utilizate:

informatii din situatiile financiare ale societatilor comerciale pentru anul 2008, conforme cu Directivele Europene, puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice;

informatii despre firmele legal inregistrate in Romania, puse la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului;

declaratiile vamale pentru valoarea exportului, puse la dispozitie de Autoritatea Nationala a Vamilor.

Informatii detinute de CCIJ.

Conditii de admitere a firmelor in clasamente:

Sunt admise sa participe la topurile firmelor din judete si municipiul Bucuresti, entitatile care sunt comercianti, conform legii, au realizat profit din exploatare, nu au datorii la bugetul de stat si au cel putin un salariat, conform bilantului depus pentru anul 2008

Nu sunt admise grupurile de interes economic (GIE).

Societatile bancare si de investitii financiare (sucursalele lor) (CAEN 641 (651) (6523) pot fi premiate la nivel local, in afara clasamentului propriu-zis al firmelor.

Structurarea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate si clase de marime

Realizarea topurilor firmelor din judete si municipiul Bucuresti, se face pe 6 domenii de activitate:

Cercetare-Dezvoltare si High-Tech;

Industrie;

Agricultura, Pescuit, Piscicultura

Constructii;

Servicii;

Comert, Export, Turism.

Impartirea domeniilor pe grupe de activitate se realizeaza in baza codului CAEN al obiectului de activitate, declarat pe propria raspundere a firmelor in situatiile financiare pentru anul 2008 (anexa 1)

Clasificarea intreprinderilor pe clase de marime se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu completarile si modificarile ulterioare, care stabileste si criteriile de incadrare a firmelor in aceste categorii:

Clasa de marime

Criterii de incadrare

microintreprinderi

- au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei

intreprinderi mici

- au intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei

intreprinderi mijlocii

- au intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro

intreprinderi mari

- intre 250 si 999 salariati

intreprinderi foarte mari

- peste 1000 de salariati

Pentru IMM (firmele cu pana la 249 salariati), depasirea unuia dintre criteriile de incadrare determina trecerea firmei in clasa urmatoare de clasificare.

Pentru domeniul Constructii, incadrarea pe clase de marime se realizeaza in functie de numarul de salariati.

Clasamentul de top al fiecarui judet contine cate 10 firme pentru fiecare domeniu, grupa de activitate si clasa de marime a intreprinderilor.

Indicatori utilizati pentru clasificarea firmelor:

I1: cifra de afaceri neta;

I2 : profitul din exploatare;

I3 : rata profitului = (Profit curent / Cifra afaceri) ;

I4 : eficienta utilizarii resurselor umane = (Valoarea adaugata[2] / Numar mediu de salariati);

I5 : efortul de dezvoltare = (Cresteri ale activelor imobilizate in anul de raportare - Cresteri ale rezervei din reevaluare in anul de raportare) / (Total active imobilizate - Rezerve din reevaluare) ;

I6 : eficienta utilizarii capitalului angajat= (Profitul curent + Cheltuieli privind dobanzile) / Total active[3].

Pentru grupa Export si livrari intracomunitare din cadrul domeniului Comert, Export, Turism:

Indicatorul cifra de afaceri neta se inlocuieste cu veniturile realizate din livrari intra-si extra-comunitare;

nu sunt luati in calcul indicatorii: profitul din exploatare; efortul de dezvoltare; eficienta utilizarii capitalului angajat;

incadrarea pe clase de marime se realizeaza in functie de numarul de salariati.

Determinarea pozitiei (locului) fiecarei firme din Top se realizeaza in functie de valoarea punctajului total reprezentand numarul de puncte calculat astfel:

- se calculeaza punctajele simple ale indicatorilor (P1, P2, P3, P4, P5, P6) dupa formulele definite la 4.1 - 4.6; fiecare punctaj simplu se imparte la media nationala a indicatorului respectiv.

- pentru fiecare indicator si domeniu de activitate, este stabilita o pondere de catre Comisia de TOP (POND1, POND2, POND3, POND4, POND5, POND6), v. Anexa 2;

- punctajul total (PT) se calculeaza ca suma produselor dintre punctajul simplu si ponderea aferenta fiecarui indicator (PT = P1 * POND1 + P2 * POND2 + P3 * POND3 + P4 * POND4 + P5 * POND5 + P6 * POND6);

Pentru firmele membre ale CCIJ sau care fac parte din organizatii membre ale CCIJ, care au achitat integral cotizatia pe anul in curs, pana la data de 31.07 a.c., va fi acordata o prima la punctajul total, in cuantum hotarat de fiecare CCIJ. Pentru clasamentul firmelor trimis catre CCIR de fiecare CCIJ pentru crearea Topului National al Firmelor, acest cuantum este de 10% din punctajul total.

Indicatorii si ponderile acestora asociate fiecarui domeniu sunt prezentate in Anexa 2.

Topul exportatorilor directi, ca parte integranta a topului firmelor, cuprinde primele 10 firme, in ordinea descrescatoare a venitului din export, pe fiecare clasa de marime a intreprinderilor, din toate domeniile de activitate, mai putin cele de Comert si Export si livrari intracomunitare, din cadrul domeniului Comert, Export, Turism.

Validarea clasamentului

Firmele se clasifica in ordinea descrescatoare a punctajului total, cate 10, pentru fiecare domeniu, grupa de activitate, clasa de marime a intreprinderii.

Clasamentul rezultat prin prelucrarea datelor pe calculator este analizat si validat de o comisie a Topului de firme, numita de catre conducerea CCI, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti.

Datele de contact ale firmelor sunt validate la momentul intocmirii clasamentului de catre fiecare Camera de Comert si Industrie judeteana.

II. Topul National al Firmelor din Romania

Topul National al Firmelor din Romania se organizeaza in exclusivitate de catre Camera Nationala, in conformitate cu prevederile art.28, lit.j din Legea 335/2007 si Cap.III, art.16, punctul 10, din Statutul Camerei Nationale.

Clasamentul Topului National al Firmelor se realizeaza de catre CCIR, pe baza clasamentelor judetene furnizate de catre CCIJ, prin interclasarea acestora si evidentierea primelor 10 pozitii pentru fiecare domeniu, grupa de activitate si clasa marime a intreprinderilor.

CCIJ si CCIR nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele erori in intocmirea situatiilor financiare, a declaratiilor vamale si a oricaror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, raspunderea revine celor care au intocmit documentele in cauza.

CCIJ si CCIR nu pot fi tinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta in urma unei actiuni sau renuntare la actiune, ca urmare a utilizarii, in orice scop, a datelor publicate in legatura cu Topurile Firmelor

ANEXA 1

Structura domeniului

CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH TECH

pe grupe de activitate

Nr.

Crt.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Cercetare - Dezvoltare

(vechi =731, 732)

Tehnologia Informatiei

(vechi = 721, 722, 723, 724, 726, 300)

Industria de echipamente electrice si optice

(313), 314), 315), (316), (321), (322), (323), (331), (332), (333), (334), (335).

Telecomunicatii

Industria de echipamente speciale inclusiv in domeniul securitatii si apararii

(296), (353)

Structura domeniului

INDUSTRIE

pe grupe de activitate

Nr.

Crt.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Industria extractiva, de prelucrare a titeiului si cocsificare a carbunelui

(102), (103), (111), (112), (120), (131), (132), (141), (142), (143, 144, 145), (231), (232).

Industria produselor primare

(242), (243), (244), (245), (246), (247), (251), (252), (261), (262), (263, 264), (265), (266),

(268).

Producerea, transportul si distributia energiei electrice, termice, a gazelor naturale si a apei

(402), (403), (410)

Industria metalurgica, a constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)

(272), (273), (274), (275), (281), (282), (283), (284), (285), (286), (287)

Industria de masini si echipamente

(292), (293), (294), (295), (297)

Industria mijloacelor de transport

(342), (343), (351), (352), (354, 355)

Industria lemnului si a produselor din lemn, a celulozei, hartiei si a produselor din hartie, silvicultura si exploatare forestiera

(202, 203, 204, 205), (211), (212),

Industria mobilei

Industria produselor textile si de tricotaje, a confectiilor de imbracaminte si a blanurilor

(172), (173), (174, 175, 176), (177), (182), (183)

Industria pielariei, incaltamintei, articolelor de voiaj si marochinarie

(181), (191, 192),

Fabricarea articolelor pentru sport, jocurilor, jucariilor, instrumentelor muzicale si a altor produse

(363), (364), (365), (366)

Industria alimentara, a bauturilor si a tutunului

(152), (153), (154), (155), (156), (158), (159), (160)

Edituri, tiparirea, reproducerea inregistrarilor pe suporti si activitati conexe

(222), (223)

Structura domeniului

AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA

pe grupe de activitate

Nr.

Crt.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Cultivarea plantelor, cresterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor si servicii conexe

(012), (013), (014), (157)

Pescuit, piscicultura, vanatoare si servicii anexe

(050)

Structura domeniului

CONSTRUCTII

pe grupe de activitate

Nr.

Crt.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Lucrari de constructii

(452), (454), (455)

Lucrari de instalatii

Structura domeniului

SERVICII

pe grupe de activitate

Nr.

Crt.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Transporturi si activitati anexe transporturilor

(602), (603), (611), (612), (621, 622), (623), (631, 632, 634)

Servicii profesionale prestate in principal intreprinderilor

(742), (743), (745), (744), (746)

Activitati cinematografice, de radio si televiziune si ale agentiilor de presa, alte activitati de spectacole

(922), (923), (924)

Servicii generale

(527), (711, 712), (713), (714),

(747), (748)

Activitati, culturale, sportive si recreative

(926),

Alte activitati de servicii personale

Posta, curierat

Servicii de colectat si reciclat deseuri, salubritate

(900)

Invatamant

(802), (803), (

Sanatate

(852), (853)

Servicii imobiliare

(702), (703)

Asigurare-reasigurare

(672)

Activitati de creditare

(6522)

Servicii de intermedieri financiare

Jocuri de noroc si pariuri

Structura domeniului

COMERT, EXPORT, TURISM

pe grupe de activitate

Nr. crt

Grupa de activitate

Cod CAEN

Activitati de intermediere in comertul cu ridicata

Comert cu ridicata al produselor agricole brute, animalelor vii, produselor alimentare, bauturilor si tutunului

(513)

Comert cu ridicata al produselor altele decat cele nealimentare

(515), (518), (519)

Comert cu autovehicule, piese si accesorii de schimb si carburanti pentru autovehicule

(503), (504), (505)

Comert cu amanuntul in magazine specializate, nespecializate, precum si neefectuat prin magazine

(522), (523, 525), (524), (526)

Export si livrari intracomunitare

(503), (504), (511), (512), (513), (514), (515), (518), (519)

Agentii de turism

Activitate hoteliera

551, 552 (idem CAEN vechi)

Restaurante, baruri, cafenele

(554), (555)

ANEXA 2

PONDERILE INDICATORILOR UTILIZATI LA CALCULUL PUNCTAJELOR


INDICATORI SI PONDERI

DOMENII:

Cifra de afaceri neta

I1

Profitul din exploatare

I2

Rata profitului

I3

Eficienta utilizarii resurselor umane

I4

Efortul de dezvoltare

I5

Eficienta utilizarii capitalului angajat

I6

Venituri realizate din export

Industrie

Agricultura

Constructii

Cercetare - Dezvoltare

si High-Tech

Servicii

Comert, Export

Turism:

- Comert

- Agentii de

Turism

- Hoteluri,

Restaurante

- Exportatori

Anexa 3

Elemente din situatiile financiare pentru anul 2008 utilizate in calculul indicatorilor

(conform formularelor generate de aplicatia descarcata de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in data 02.06.2008)

Nume element din situatiile financiare utilizat in calculul indicatorilor

Bilant

Bilant prescurtat

Cifra de afaceri neta

Form. 20; Rd. 1; Col. 2

Form. 20; Rd. 1; Col. 2

Productia vanduta

Form. 20; Rd.2; Col.2

Form. 20; Rd. 2; Col. 2

Profitul din exploatare

Form. 20; Rd. 33; Col. 2

Form. 20; Rd. 33; Col. 2

Cheltuieli cu personalul

Form. 20; Rd. 15; Col. 2

Form. 20; Rd. 15;; Col. 2

Pierderi din exploatare

Form. 20; Rd. 34; Col. 2

Form. 20; Rd. 34; Col. 2

Cheltuieli privind amortizarile si provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale.

Form. 20; Rd. 19; Col. 2 + Rd.30; Col. 2

Form. 20; Rd. 19; Col. 2 + Rd.30; Col. 2

Total datorii restante la bugetele publice:

bugetul de stat

Form. 30; Rd. 16; Col. 1

Form. 30; Rd. 16; Col. 1

bugetele locale

Form. 30; Rd. 17; Col. 1

Form. 30; Rd. 17; Col. 1

bugetul asigurarilor sociale

Form. 30; Rd. 8; Col. 1

Form. 30; Rd. 8; Col. 1

bugetul fondurilor speciale

Form. 30; Rd. 14; Col. 1

Form. 30; Rd. 14; Col. 1

Profitul curent

Form. 20; Rd. 52; Col. 2

Form. 20; Rd. 52; Col. 2

Cresteri ale activelor imobilizate in anul de raportare

Form. 10; Rd. 19; Col. 2 - Col. 1

Form. 10; Rd. 4; Col. 2 - Col. 1

Cresteri ale rezervelor din reevaluare in anul de raportare

Form. 10; Rd. 69; Col. 2 - Col. 1

Form. 10; Rd. 24; Col. 2 - Col. 1

Total active imobilizate

Form. 10; Rd. 19; Col. 2

Form. 10; Rd. 4; Col. 2

Rezerve din reevaluare

Form. 10; Rd. 69; Col. 2

Form. 10; Rd. 24; Col. 2

Cheltuieli privind dobanzile

Form. 20; Rd. 46; Col. 2

Form. 20; Rd. 46; Col. 2

Total active circulante

Form. 10; Rd. 35; Col. 2

Form. 10; Rd. 9; Col. 2

Cheltuieli in avans

Form. 10; Rd. 36; Col. 2

Form. 10; Rd. 10; Col. 2

Numar mediu de angajati

Form. 30; Rd. 23; Col. 2

Form. 30; Rd. 23; Col. 2



Codurile CAEN marcate cu culoare rosie reprezinta codurile folosite la depunerea bilantului contabil pentru anul 2008 conform normelor in vigoare

Valoarea adaugata = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Cheltuieli privind amortizarile si provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale.

Total active = Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli in avans.





Politica de confidentialitate





Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate