Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Agricultura


Index » business » Agricultura
CONTROLUL SI CERTIFICAREA SEMINTELOR DE GRAU


CONTROLUL SI CERTIFICAREA SEMINTELOR DE GRAU


CONTROLUL SI CERTIFICAREA SEMINTELOR DE GRAU

1. IMPORTANTA SI ORGANIZAREA LUCRARILOR DE     CERTIFICARE A SEMINTELORCertificarea sau controlul in camp al semintelor si materialului saditor urmareste mentinerea identitatii, puritatii varietale si a unei stari sanitare corespunzatoare, precum si promovarea producerii si folosirii in procesul de productie a materialului biologic din soiuri si hibrizi valorosi, adaptati conditiilor ecologice de cultura, care sa valorifice cu inalta eficienta economica potentialul natural, precum si baza materiala creata prin lucrarile de ameliorare a solului, chimizare si mecanizare. Soiurile indigene sau provenite din alte tari, care se inmultesc in tara noastra in vederea exportului, se certifica dupa normele O.C.D.E., C.E.E. sau conform Ordinului M.A.A. nr. 65/ 1997 - Normele tehnice pentru producerea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si materialului saditor - avandu-se in vedere si prevederile contractelor incheiate intre parti. In tara noastra , certificarea loturilor semincere se face, pe baza Legii nr.75/1995, de catre Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor, prin inspectoratele judetene. In acest scop, D.G.A.A., intreprinderile contractante, unitatile producatoare asigura inspectorilor aprobatori autorizati cu certificarea culturilor toate conditiile necesare efectuarii controalelor in vederea certificarii (mijloace de transport, documentatie, personal ajutator etc). Controalele in vederea certificarii se fac la institutele de cercetari, statiunile experimentale din reteaua ASAS, la unitati si asociatii agricole care produc seminte pe baza de contract sau pentru nevoi proprii. Se certifica numai semintele din soiurile inscrise in lista oficiala, precum si soiurile sau hibrizii aprobati in planul de inmultire de catre M.A.A. sau destinate exportului. Liniile si hibrizii de perspectiva neomologati se inmultesc in limita cantitatilor prevazute de reglementarile in vigoare si circula cu act de garantarea autenticitatii. Se supun controalelor in camp si certificarii puritatii biologice si starii fitosanitare toate categoriile biologice.

Semintele obtinute in primul an, provenite din seminte de soiuri importate, se incadreaza la categoria biologica corespunzatoare descendentei, potrivit actelor de calitate insotitoare.

CONTROLUL SI CERTIFICAREA CULTURILOR

Culturile care urmeaza sa fie certificate si tehnica de certificare depind de biologia plantei si tehnologia specifica fiecarei culturi.

Controlul loturilor semincere se face in unitati de catre inspectorul aprobator, urmare a unor amenzi inaintate la Inspectoratul de seminte de catre unitatile contractante sau de catre unitatile agricole producatoare de seminte.

Controalele se fac ori de cate ori este necesar si nu se anunta in prealabil unitatii producatoare. Cu ocazia controalelor inspectorii aprobatori sunt insotiti pe teren de catre sefii de ferma, delegati desemnati de conducerile unitatilor. Toate constatarile se consemneaza in carnetele de teren, la fata locului si numai in cazuri justificate la sediul unitatilor. Acolo unde se constata abateri sau inspectorul aprobator face diferite recomandari, inscrierile in carnetul de teren vor fi contrasemnate de sefii de ferma, de asociatii, de inlocuitorii acestora sau de catre conducerea unitatilor respective. De asemenea toate constatarile si recomandarile facute vor fi mentionate in registrul de evidenta tehnica a fermei.

Recunoasterea culturilor pentru samanta implica o serie de operatiuni, care sunt esalonate astfel:

Identificarea si individualizarea loturilor semincere;

Controlul aplicarii tehnologiei corespunzatoare producerii
de samanta;

Recunoasterea propriu-zisa;

Intocmirea si eliberarea actelor de recunoastere.

Controlul loturilor semincere, de catre inspectorul aprobator, in vederea certificarii puritatii varietale si starii fitosanitare se face ori de cate ori este necesar, efectuandu-se insa cel putin doua controale in principalele faze fenologice si anume:

in faza de burduf pana la inspicarea plantelor, cand se verifica actele de provenienta a semintelor, rotatia, amplasarea, distantele de izolare, lucrarile de intretinere, combaterea buruienilor, bolilor si daunatorilor.

la inceputul coacerii in parga se controleaza purificarea biologica si starea sanitara a culturii. Daca starea lanului este corespunzatoare, se determina puritatea varietala si se elibereaza actele de certificare.

Lucrarile care fac obiectul certificarii sunt urmatoarele:

Stabilirea provenientei semintelor

Aceasta se face pe baza urmatoarelor acte de provenienta:

registrul de selectie conservativa, in cazul verigilor superioare din sectorul de cercetare; se verifica concordanta faptica cu datele inscrise;

actul de garantare a autenticitatii, pentru semintele provenite din campul de selectie, precum si pentru categoriile biologice superioare, constituite la data omologarii din samanta autorului:

certificat de valoare biologica a semintelor , pentru semintele livrate de unitatile producatoare ;

certificat de calitate, in cazul semintelor livrate de unitatile de comercializare;

certificat de puritate varietala, pentru semintele importate destinate acoperirii unor necesitati sau pentru reinmultiri pe baza de contract cu parteneri externi. In lipsa acestui certificat pot fi luate in considerare uletinele internationale oranj (daca au specificata categoria biologica) si etichetele tip OCDE sau CEE, atasate la ambalajele semintelor si anume albe cu dungi violete (Prebaza), albe (Baza), albastre (Certificata CI).

Verificarea amplasarii culturilor, a distantelor de izolare si a rotatiei

Amplasarea loturilor semincere se verifica dupa schita din anul respectiv sau dupa cele din anii anteriori, care sunt intocmite de producatori si vizate de inspectorii aprobatori.

Spatiile de izolare necesare pentru loturile semincere de grau sunt de 4 m atat fata de alte specii de paioase cat si fata de alte soiuri si categorii biologice.

La cerealele autogame si deci si la grau, distantele de izolare pot fi realizate intre parcele cu soiuri si categorii biologice diferite prin recoltarea si trecerea la consum a productiei de pe o banda marginala de latimea combinei .

Controlul aplicarii tehnologiei specifice producerii de samanta

Se verifica urmatoarele lucrari specifice, care pot impurifica materialul biologic sau pot diminua productia de samanta: combaterea buruienilor, combaterea bolilor si daunatorilor, in special a celor care se transmit prin samanta si eliminarea din cultura a plantelor bolnave; executarea lucrarilor speciale privind purificarea biologica la inceputul coacerii in parga.

Purificarea biologica care se face consta in eliminarea plantelor netipice soiului cultivat, a plantelor care inspica mai devreme sau mai tarziu decat media lanului, a plantelor cu talie mai mare decat media lanului, a plantelor la care forma, culoarea, portul frunzelor si spicelor sunt diferite de ale plantelor care caracterizeaza soiul de baza.

In aceasta perioada se elimina si plantele cu seminte greu separabile, plantele cu atac de boli care sunt delimitate in normele de certificare.

Determinarea autenticitatii, categoriei si puritatii varietale.

Autenticitatea soiului se stabileste pe baza actelor de provenienta a semintelor si a observatiilor caracterelor morfologice si fiziologice ale plantelor in camp.

Caracterele morfologice si insusirile fiziologice care se au in vedere la efectuarea purificarilor si determinarea puritatii varietale sunt cele descrise in normele tehnice oficiale in vigoare privind determinarea puritatii varietale a semintelor de soi si a materialului saditor.

Categoria biologica se stabileste in functie de descendenta si de indeplinirea conditiilor minime de puritate varietale si de alti indici de calitate prevazuti in normative. Puritatea varietale se determina la inceputul coacerii in parga. Pentru stabilirea puritatii varietale si a componentelor lanului se procedeaza astfel: Inspectorul aprobator controleaza mai intai intregul lot semincer pentru aprecierea uniformitatii culturii privind dezvoltarea, starea de imburuienare, starea sanitara etc., si apoi stabileste directiile si modul de efectuare a determinarilor (pe diagonale sau randomizat). Daca loturile semincere au suprafete prea mari sau neuniforme se impart in parcele de control mai mici cu aspect uniform. Suprafata maxima recunoscuta a unui lot semincer se recomanda sa nu fie mai mare decat cea prevazuta in normele de certificare, care difera in functie de categoria biologica.

Determinarea puritatii varietale se face cu rama patrata cu latura de 0,71 m, in 5-20 puncte, in functie de marimea lanului, calculandu-se un punct pentru fiecare 10 m, insa minimum 5 puncte. In fiecare punct se determina toate componentele lanului, mai putin tulpinile tipice care se determina numai la jumatate din numarul punctelor alese. Punctele de control sunt dispuse pe ambele diagonale (la PB si B) sau diagonala cea mai lunga (la C1 si C 2). In fiecare punct de control se fac urmatoarele determinari: numarul de plante tipice soiului, numarul de plante netipice soiului, tulpini de alte plante de cultura cu seminte greu separabile, tulpini de buruieni cu seminte greu separabile si tulpini (plante) atacate de un anumit agent.

Tabelul nr. 4

Determinarea puritatii varietale la soiul de grau Dropia, categoria biologica Certificata CI (suprafata 120 Ha)

Puncte de control

Tulpini tipice (Tt)

Tulpini netipice (Tn)

Ate plante de cultura cu seminte greu separabile (Csgs)

Buruieni cu seminte greu separabile (Bgs)

Stare fitosanitara

Tulpini atacate de Tilletia tritici, Tilletia foetida (Tat)

Tulpini atacate de septorioza (Tas)

Total

Calculul principalilor indici de calitate

Puritatea varietala:

Tt x 100 = 5167 x 100 = 99,8 %

Tt + Tn    5167 + 9

Impurificarca soiului:

Alte plante de cultura cu seminte greu separabile (Csgs):

Csgs x 100 = 2 x 100

Tt + Tn + Csgs     5167 + 9 + 2

Buruieni cu seminte greu separabile (Bgs):

Bgs x 100 = 2 x 100

Tt + Tn + Bgs    5167 + 9+ 2

Tulpini atacate de septorioza (Tas):

Tas x 100 = 10 x 100 = 0,19 %

Tt + Tn + Tas

La Ferma Macesu de Sus, judetul Dolj, suprafata de 120 ha cu grau de samanta Dropia Certificata CI nu a fost impartita in alte parcele pentru ca la categoria biologica respectiva suprafata maxima prevazuta pentru determinarea puritatii biologice este de 200 ha .

Numarul de puncte in care s-au facut determinarile a fost de

In urma determinarilor facute, puritatea varietala determinata a fost de 99,8 %. Nici pentru celelalte componente nu au fost probleme, valorile stabilite au fost corespunzatoare conform normelor in vigoare.

Indicii de puritate varietala si stare fitosanitara calculata se inscriu in actul de certificare a culturii pentru categoria biologica recunoscuta in camp. In urma compararii indicilor calculati cu indicii (conditiile) de puritate varietala si stare fito-sanitara prevazuti in normele de certificare (tabelele nr. 5 si nr. 6) se procedeaza la aprobarea lotului semincer pentru categoria biologica respectiva, la declasarea acestuia la o categorie biologica inferioara pentru care indeplineste toti indicii sau la eliminarea din producerea de seminte a lotului semincer. Asa cum am aratat mai sus, la societatea noastra lotul semincer a fost corespunzator atat din punct de vedere al puritatii varietale, al starii fitosanitare, al plantelor cu seminte greu separabile, precum si al buruienilor cu seminte greu separabile, pentru categoria biologica Certificata CI.

Tabelul nr. 5

Conditiile de aprobare in camp la cerealele paioase autogame

Specificare

Categorie biologica

Prebaza

Baza

Certificata

CI

C2

Unitatea de control, ha (maximum)

Rotatia dupa aceeasi specie, sau alte paioase, ani (minimum)

Metoda de insamantare

Benzi

Normala

Puritatea varietala, % (minimum) grau, orz, ovaz triticale

Plantele de cultura greu separabile, % (maximum)

Buruienile greu separabile, % (maximum):

In grau:    Lolium temulentum, Melampyrum arv., Raphanus raphanistrum, Myagrum perfoliatum

In orz-ovaz: Lolium temulentum, Avena fatua, Avena ludoviciana, Raphanus spp., Rapistrum perenne

In secara si triticale: Bromus secalinus, Lolium temulentum, Avena spp., Raphanus spp.

Starea sanitara, % (maximum)

Ustilago spp. (grau, ovaz, secara)

Ustilago spp. (orz)

Tilletia tritici, Tilletia foetida (grau)

lipsa

Tilletia controversa (grau)

lipsa

Claviceps purpurea (secara)

lipsa

Septoria nodorum (grau)

Tabelul nr. 6

Distantele minime de izolare la cereale paioase

Cultura

Distanta minima fata de :

Grau comun, orz, ovaz

alte specii - 4 m

alte soiuri - 4 m

alte categorii biologice - 4 m

Grau durum

grau comun - 100 m

alte specii paioase - 4 m

alte soiuri durum - 100 m

alte categorii biologice - 4 m

Secara

alte specii paioase - 4 m

alte soiuri secara si triticale (Baza - 300 m, C 1 - 250 m)

alte categorii ale aceluiasi soi - 4 m

Orez - insamantat cu avionul

alte loturi semincere - 50 m

Triticale

alte specii paioase - 4 m

alte soiuri triticale si secara (Baza - 300 m, C 1 - 250 m)

alte categoriibiologice ale aceluiasi soi - 4 m

Conditiile generale de declasare si respingere la loturile semincere

- Se resping de la aprobarea in camp culturile de samanta puternic cazute in momentul determinarii puritatii varietale. in cazul caderii unor portiuni din lan, acestea trebuie eliminate prin recoltarea separata pentru consum, inainte de recoltarea pentru samanta.

La cerealele autogame, intre diferitele loturi semincere, distanta necesara de izolare de minimum 4 m se poate realiza si prin recoltarea marginilor si trecerea productiei la consum.

La culturile situate la o distanta mai mica de 100 m de alte lanuri puternic infectate, cu peste 10 % taciune zburator, se elimina o fasie de 20-30 m inainte de eliberarea actului de control in camp.

Culturile de samanta care prezinta atac de malura pitica (Tilletia controversa) se resping de la aprobarea in camp;

Se resping, fara a efectua determinari de identitate, puritatea varietala si starea sanitara, culturile care:

provin dintr-o samanta care nu are acte oficiale de provenienta;

nu au asigurata distanta de izolare biologica, nici dupa eliminarea unei parti din cultura de samanta prin trecerea acesteia la consum:

sunt atacate de boli sau daunatori supusi masurilor de carantina, cu exceptiile prevazute la partea speciala;

sunt grav afectate de calamitati si dau productii foarte mici, de calitate necorespunzatoare;

au suferit intemperii de natura sa modifice structura soiului sau liniei;

sunt puternic impurificate, imburuienate sau atacate de boli si daunatori, care afecteaza calitatea semintelor si materialului saditor.

In asemenea situatii se intocmeste proces-verbal cu producatorul, facand o scurta caracterizare a culturii, cu aratarea cauzelor care au determinat starea ei necorespunzatoare.

Circulatia semintei

Unitatile care produc si livreaza seminte de grau raspund de autenticitatea si calitatea materialului biologic la nivelul indicilor inscrisi in actele de certificare si vor suporta daunele materiale provocate unitatilor beneficiare. Transportul semintelor brute de la producator la statiile de conditionare va fi insotit obligatoriu de o adeverinta de transport, completata de producator, pentru fiecare mijloc de transport, cu principalele date din actul de control in camp. Semintele din categoria Baza vor circula numai in saci noi, etichetati si plombati de statiunile de cercetari producatoare; se folosesc etichete tip aprobate de Inspectia de stat. De asemenea, semintele din celelalte categorii biologice certificate se transporta in saci etichetati. in timp ce semintele necertificate pot fi transportate in vrac.

Evidenta culturilor certificate

Pentru categoriile de seminte superioare produse in institutele si statiunile de cercetari agricole exista un registru de selectie conservativa, in care se tine evidenta la zi, pe soiuri si verigi, privind datele de provenienta a materialului initial, data infiintarii culturii, suprafata sau numarul de plante, lucrarile specifice procesului de selectie si principalele lucrari agrotehnice efectuate, productia obtinuta etc. Pentru fiecare soi se consemneaza principalele caractere si insusiri a caror mentinere se urmareste.

Unitatile specializate in producerea de seminte au un registru de evidenta tehnica in care se inscriu pentru fiecare tarla sau lot semincer urmatoarele date: cultura, provenienta si calitatea semintelor insamantate, lucrarile de intretinere si de purificare biologica efectuate, rezultatele certificarii, productia obtinuta si destinatia. Registrul cuprinde, de asemenea, schita de amplasare a culturilor semincere, care permite sa se verifice spatiul de izolare si realizarea rotatiei. Tot in acest registru se consemneaza principalele constatari si recomandari facute de inspectorii aprobatori cu ocazia controalelor.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate